Äkta diversifiering, riskspridning och lagom insatser

äggkorgar.jpg

Många gånger får man råd om att sprida sina risker när det gäller finansiella placeringar. Ofta handlar det om att diversifiera portföljen, att blanda företag, branscher och regioner för att minska risken för kraftiga värdeminskningar när börsen går ned. Problemet är att hur väl man än diversifierar sin aktieportfölj eller aktiefonder kommer man få se sina placeringar att falla i värde under en börsnedgång, då i stort sett alla aktier sjunker, om än olika mycket. Det blir då mer en jakt på att gå bättre än index än att uppnå avkastning.

För att kunna uppnå äkta diversifiering där nedgång i en marknad kan balanseras av uppgångar i andra behöver man kunna placera i marknader som har svaga kopplingar till varandra. Det uppnår jag i Onsdagsfonden Good Options, där jag placerar i råvarumarknader som olja, vete, guld, kaffe, socker, naturgas etc. I en allt mer globalt sammankopplad ekonomi är det periodvis så att även råvaror rör sig samfällt, till exempel när den amerikanska dollarn är stark eller svag. Men över tid beror kaffepriset på tillgång och efterfrågan, inte av hur börserna, dollarna eller oljepriset utvecklas.

Därmed inte sagt att det bara är att placera lite hur som helst i en äkta diversifierad portfölj. Det krävs fortfarande en metod för att begränsa sin risk, både per marknad och för portföljen som helhet. När man som jag placerar genom att sälja optioner är det särskilt viktigt att säkerställa tillräcklig marginal för oväntad utveckling samt att ha ett tydligt tak för hur mycket man kan satsa i varje marknad. Precis som Michael Gross och James Cordier på OptionSellers.com skriver är ett av de vanligaste misstagen att ta för stora positioner och ha för lite fritt kapital. Så här ser en sunt diversifierad portfölj ut för en optionssäljare enligt dem.

optionsellers pie chart.jpg

Bild från OptionSellers.com

Vän av ordning ser att summan av optionspremierna för de åtta marknaderna inte blir 50%, vilket kommer sig av att premierna genererar säkerhetskrav på i storleksordningen 2,5 gånger optionspremien i de flesta råvarumarknaderna.

Vanligast har man enbart aktier och fonder att välja mellan för placeringarna. Då blir det svårt att få till en god diversifiering, men genom tydliga regler för vad man ska köpa, när man ska köpa, för hur mycket och när man ska sälja kan man ändå uppnå god riskspridning. Följer man trenden undviker man värdeminskningar i större börsnedgångar och får möjligheten att uppnå positiv avkastning och inte bara gå bättre än index. Att aktivt välja aktier och fonder som har en relativ styrka gentemot snittet adderar förstås också värde till portföljen, men det ensamt är som sagt inte den säkra vägen till att kontrollera risken.

En tanke på “Äkta diversifiering, riskspridning och lagom insatser

  1. Pingback: Äkta diversifiering, riskspridning och lagom insatser – AKTIEFEED

Kommentarer är stängda.