Veckorapport vecka 23 2011

Veckorapporteringen återupptages härmed, efter semesteruppehåll förra helgen. OMXS30 backade i veckan med -3.3%. Trenden i dagsdata är nu negativ, och veckotrenden har slagit om till neutral.

För Onsdagsfonden Sundry steg andelsvärdet med +0.7% till 133.51. Sedan årsskiftet är utvecklingen +4.0%. Portföljrisken är medelhöga 11.1%, det vill säga, så mycket skulle andelsvärdet backa om alla positioner gick maximalt dåligt och stoppades ut. .

För övriga resultat, se Fondresultat.

I Onsdagsfonden PPM:s marknader innebär övergången till neutral börstrend för OMXs30 att alla andelar i Avanza Zero säljs.  Jag lägger följande fondbeställning idag:

 

Veckorapport vecka 21 2011

Veckan startade med kraftiga börsnedgångar, och sedan var det slagig handel inom ett rätt stora intervall. OMXS30 backade med -1.6%. Trenden i dagsdata är nu neutral, men veckotrenden är fortsatt positiv.

För Onsdagsfonden Sundry steg andelsvärdet med +0.2% till 135.50. Sedan årsskiftet är utvecklingen +5.6%. Portföljrisken är låga 9.8%, det vill säga, så mycket skulle andelsvärdet backa om alla positioner gick maximalt dåligt och stoppades ut. .

För övriga resultat, se Fondresultat.

I Onsdagsfonden PPM:s marknader är slog veckotrenden för Ryssland snabbt om till positiv från neutral, varför andelar i Carnegie Rysslandsfond åter köps. Jag lägger följande fondbeställning idag:

Veckorapport vecka 20 2011

En relativt stillsam vecka i finansvärlden, med undantag för den alltmer pressade situationen för Grekland. OMXS30 steg med +0.1%. Trenden i dagsdata är fortsatt positiv, liksom veckotrenden.

För Onsdagsfonden Sundry sjönk andelsvärdet med -0.7% till 135.28. Sedan årsskiftet är utvecklingen +5.4%. Portföljrisken är låga 6.9%, det vill säga, så mycket skulle andelsvärdet backa om alla positioner gick maximalt dåligt och stoppades ut. .

För övriga resultat, se Fondresultat.

I Onsdagsfonden PPM:s marknader är nu veckotrenden för Ryssland neutral, varför innehavet i Carnegie Rysslandsfond säljs. Jag lägger följande fondbeställning idag:

Veckorapport vecka 19 2011

Vi lägger en – jämfört med föregående – lugnare vecka på de finansiella marknaderna bakom oss. OMXS30 steg med +0.7%. Trenden i dagsdata är fortsatt positiv, liksom veckotrenden.

För Onsdagsfonden Sundry sjönk andelsvärdet med -0.9% till 136.28. Sedan årsskiftet är utvecklingen +6.2%. Portföljrisken är låga 5.2%, det vill säga, så mycket skulle andelsvärdet backa om alla positioner gick maximalt dåligt och stoppades ut. Efter ”utrökningen” i vecka 18 då råvarumarknaden gjorde en minikrasch så har nu de flesta positioner stängts och fonden är inne i en återhämtningsfas. Många marknader är också inne i trendlös period, efter kraftiga rekyler. Den kraftigt ökade volatiliteten drar också ned aktiviteten genom att minska antalet kontrakt i varje ny position. Ett önskat beteende i placeringsstrategin och tecken på att riskhanteringen fungerar väl.

För övriga resultat, se Fondresultat.

I Onsdagsfonden PPM:s marknader skedde inga förändringar i veckan.

Veckorapport vecka 18

Så gjorde den starka trenden med fallande dollar och stigande råvarupriser på stället halt. Guld, silver och olja sjönk som stenar i takt med att dollarn steg. De finansiella marknaderna rör sig för tillfället mycket synkroniserat, vilket är ett tecken på överlikviditet i systemet. USA:s enorma kapitalinjektioner är en förklaring. Men det är bara att gilla läget och agera på vad som händer.

För Onsdagsfonden Sundry var det en svart vecka där i stort sett alla positioner rekylerade kraftigt, och flertalet avyttrades. Andelsvärdet backade med hela -8.3%, efter en ”perfect storm” i torsdags då värdet minskade med -4.3%. Ändå så innebär detta ”bara” att två veckors kraftig uppgång raderats, och andelsvärdet är fortfarande +7.1% sedan årsskiftet. Portföljrisken är låga 6.0%, det vill säga, så mycket skulle andelsvärdet backa om alla positioner gick maximalt dåligt och stoppades ut.

Att värdet förändras så mycket på en vecka väcker naturligtvis frågetecken. Man ska komma ihåg att de tidigare uppgångarna varit kraftiga, och att en rekyl mycket väl skulle kunna svepa över hela linjen, vilket nu inträffat. Jag är ändå nöjd med hur placeringsstrategin fungerar: positioner har avyttrats innan vinster vänts till förlust. Till exempel har långa positioner i silver stängts i takt med att priset backat. I veckan gick silver ned med 27%. Utan robusta regler för hur man agerar på en sådan marknad dröjer det inte länge innan man får slut på kapital.

OMXS30 backade med -0.4% i veckan.  Trenden i dagsdata är fortsatt positiv, liksom veckotrenden.

För övriga resultat, se Fondresultat.

OMXS30 noterade i veckan en ny högsta kurs jämfört med de senaste fem veckorna. Därmed köps andelar i XACT OMXS30 i Onsdagsfonden Duo på måndag.

I Onsdagsfonden PPM har vi fått en övergång från positivt till neutralt trendläge för Indien och Kina, varför dessa fonder avyttras. Följande beställning läggs idag:

Tertialreflektioner 1 2011

Så skriver vi den första maj och lägger årets första fyra månader bakom oss. Onsdagsfonderna har haft en tudelad utveckling, där flaggskeppet Sundry ståtar majestätiskt över de andra, med en avkastning på 16.8% sedan årsskiftet. För Onsdagsfonden Månad, PPM, och även Duo har utvecklingen varit svag, med minusavkastning på samtliga. OMXS30 har sedan årsskiftet stigit med blygsamma 0.6%.

Många börsindex har haft en medioker start av 2011. Det har varit mycket av ett steg framåt, två tillbaks. Trendföljande strategier fungerar som sämst under sådana förhållanden, när köp- och säljsignalerna avlöses av varandra därför att kurserna står och slår fram och tillbaks inom ett snävt intervall. Men det tillhör spelet, att uthärda sådana perioder. För eller senare kommer det en mer långvarig trendrörelse som ger en kraftig skjuts åt resultatet.

Onsdagsfonden Sundry har två attribut som på ett tydligt sätt skiljer sig jämfört med de övriga onsdagsfonderna: handelsfrekvensen och antalet marknader. Sundry utgår från dagsdata och reagerar därför snabbare på förändringar. Fonden kan dessutom ta position i upp till 18 marknader, vilket naturligtvis ökar chansen för att få en god trend att utnyttja. Under de fyra första månaderna av 2011 har Sundry kunnat utnyttja starka trender i guld, silver, och olja. Den kraftiga dollarnedgången har också inneburit att långa positioner i EUR/USD samt korta positioner i USD/SEK utvecklats väl.

Onsdagsfonderna Månad, Duo och PPM får alla stryk av ”månadssparfonden” Onsdagsfonden Benchmark. När börsen utvecklas positivt kommer ett månadssparande naturligtvis att vara oslagbart, men tanken med dessa fonder är att undvika börsnedgångar och utnyttja uppgångar. Allra bäst relativt ”benchmark” kommer de därför att gå i tider av mer utdragen börsnedgång. Vid börsuppgång kommer de förstås också att gå bra, men inte så att de givet slår index.

Nu blickar jag fram mot kommande fyra månader med stor tillförsikt. Hur de finansiella marknaderna kommer att utvecklas är omöjligt att veta eller ens prognostisera med någon större säkerhet. För den som placerar med sunt förnuft är det av underordnad betydelse. Låt vinstaffärerna utvecklas och släng ut förlorarna, det är ett klassiskt råd som inte handlar om val av aktie utan istället vad du gör när du väl gjort en placering. Det är där du kan få den riktiga skjutsen i avkastningen, inte genom att vinna gissningstävlingen om vad dollarn står i om två månader eller om OMXS30 når 1500 i år.

Veckorapport vecka 17 2011

Dollarn faller mot både kronan och euron, ädelmetaller stiger liksom oljan. För Onsdagsfonden Sundry utvecklades i stort sett alla positioner positivt och andelsvärdet ökade i veckan med hela+5.8%. Sedan årsskiftet har fonden nu avancerat +16.8%. Portföljrisken är 14.0%, det vill säga, så mycket skulle andelsvärdet backa om alla positioner gick maximalt dåligt och stoppades ut.

OMXS30 steg med starka +1.9% i veckan.  Trenden i dagsdata är fortsatt positiv, liksom veckotrenden.

För övriga resultat, se Fondresultat.

OMXS30 noterade i veckan en ny högsta kurs jämfört med de senaste fem veckorna. Därmed köps andelar i XACT OMXS30 i Onsdagsfonden Duo på måndag. Onsdagsfonden Månad köper också extra andelar i Avanza Zero på måndag, utöver det andelsköp som sker på onsdag, som är den första onsdagen i den nya månaden. I Onsdagsfonden Benchmark sker också köp av andelar i Avanza Zero på onsdag. Trendläget för marknaderna i Onsdagsfonden PPM är oförändrat, varför ingen aktivitet sker där.

Veckorapport vecka 16 2011

Efter en rejäl smäll i måndags, då nyheten om USA:s sänkta kreditbetyg kablades ut, återhämtade sig de finansiella marknaderna ordentligt. Den amerikanska dollarn är under fortsatt press, vilket bland annat bidrar till att höja råvarupriserna. För Onsdagsfonden Sundry ökade andelsvärdet med +1.0% och är nu upp +10.4% sedan årsskiftet. Portföljrisken är 13.3%, det vill säga, så mycket skulle andelsvärdet backa om alla positioner gick maximalt dåligt och stoppades ut.

OMXS30 steg med +1.5% i veckan.  Trenden i dagsdata är nu positiv, liksom veckotrenden.

 För övriga resultat, se Fondresultat

OMXS30 noterade i veckan ingen ny högsta kurs jämfört med de senaste fem veckorna. Av den anledningen sker ingen aktivitet i övriga Onsdagsfonder.

Veckorapport vecka 15 2011

Efter den starka utvecklingen på många finansiella marknader förra veckan blev det några dagar av rejäla rekyler och turbulens. OMXS30 backade under veckan med -2.3%. Trenden i dagsdata är nu neutral, men veckotrenden är fortsatt positiv.

För Onsdagsfonden Sundry blev det till slut en modest nedgång med -1.2% efter en stark återhämtning i slutet av veckan. Sedan årsskiftet är andelsvärdet upp +9.3%.  Portföljrisken är 15.6%, det vill säga, så mycket skulle andelsvärdet backa om alla positioner gick maximalt dåligt och stoppades ut.

För övriga resultat, se Fondresultat

OMXS30 noterade i veckan ingen ny högsta kurs jämfört med de senaste fem veckorna. Av den anledningen sker ingen aktivitet i övriga Onsdagsfonder.

Veckorapport vecka 14 2011

OMXS30 tuffar oförtrutet vidare och stängde i fredags +0.4% högre än föregående fredag. Trenden i dagsdata är nu liksom veckotrenden positiv.

För Onsdagsfonden Sundry avslutades veckan med en ”perfect storm”. För diversifierade och trendbaserade portföljer uppstår ibland dagar då allt går rätt (eller fel). Avkastningen kan då på kort tid bli väldigt starkt positiv eller negativ. Det är lätt att ta en sådan utveckling för en bristande riskkontroll, men det beror endast på att sådana fonder är utsatta för den sannolikhetskurva för avkastningar som finns i marknaderna som helhet. De flesta dagar ligger en normalavkastning på en marknad inom intervallet +/-några få procent, men över en lång tidsperiod kommer man att få uppleva dagar då avkastningen ökar eller minskar med multiplar av detta. Då kan utvecklingen kännas instabil, men över tid kommer det hela att jämna ut sig.

Nåväl, Onsdagsfonden Sundry hade i fredags en positiv ”perfect storm” och slutade den dagen upp hela +4.6%. Befintliga positioner i guld, silver olja, USD/SEK och EUR/USD hade alla en fantastisk utveckling. För veckan totalt gick fonden upp +7.5% och sedan årsskiftet är andelsvärdet upp +10.7%.  Portföljrisken är 17.1%, det vill säga, så mycket skulle andelsvärdet backa om alla positioner gick maximalt dåligt och stoppades ut.

Efter en vecka som denna är det naturligt med en rekyl, då många marknader avancerat mycket snabbt på kort tid.

För övriga resultat, se Fondresultat.

OMXS30 noterade i veckan den högsta kursen de senaste fem veckorna. Av den anledningen kommer Onsdagsfonden Duo att i morgon köpa XACT OMXS30 och Onsdagsfonden Månad köper Avanza Zero.

I Onsdagsfonden PPM visar nu den brasilianska börsen positiv trend och ett fondköp i Handelsbankens Latinamerikafond sker därför. Tyvärr vägrar PPM:s system att släppa iväg nedanstående order, och jag får därför vänta till i morgon då jag kan ringa och få en förklaring. Det känns märkligt att systemet inte kan ge mig preciserad information om exakt vad som strular, trots alla miljarder som lagts på utveckling.