Veckorapport vecka 17 2021

Stockholmsbörsen startade veckan positivt, men i onsdags tog säljarna kommandot och pressade ned kurserna ända fram till den av Valborg avkortade fredagshandeln. På USA-börserna var utvecklingen liknande, med en svag avslutning som fick S&P 500 skulle stänga i princip oförändrat jämfört med föregående vecka.

Guldet backade och oljepriset steg, liksom de amerikanska obligationsräntorna. Den amerikanska dollarn stärktes gentemot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

 • OMXS30-index: i veckan -1,1%, för året +18,3%
 • Totalindexet OMXSPI: i veckan -1,3%, för året +16,8%
 • OMXSGI, som är börsens totalindex inklusive utdelningar: i veckan -1,0%, för året +18,5%

Börsindexen har kommit ned något mot den längre börstrenden mätt med trendindikatorn 40-veckors glidande medelvärde. OMXSPI ligger nu 12% högre.

Vi har fått se överlag starka rapporter som genomgående slagit analytikernas förväntningar ordentligt. Det är inget snack om att återhämtningen efter den tuffa coronatiden förra våren imponerar, men samtidigt förefaller också analytikerna överlag haft väl låga siffror i sina Excelsnurror för det senaste kvartalets intäkter och vinster. Ett tecken på det är att aktiekurserna inte gått så värst mycket uppåt ens efter iögonfallande starka rapporter. Marknadens förväntningar låg troligen en bit över analytikerna, samtidigt som det också kan vara en fingervisning om att den kraftiga börsuppgången kräver än mer bränsle för att fortsätta uppåt, åtminstone utan paus.

De tunga centralbankerna fortsätter avisera att det dröjer med räntehöjningar och den expansiva penningpolitiken fortsätter. Samtidigt får vi allt fler signaler om att inflationsförväntningarna är på väg uppåt och ett tryck uppåt syns redan i producentpriserna. Det återstår att se vad som först ger vika, pristrycket eller centralbankernas duvaktiga politik. Som sagt tidigare, här kan turbulens snabbt uppstå.

Aktiebörserna har kommit ned en liten bit från sin absoluta topp och jag tror fortsatt att många ligger med fingret på säljknappen, bevakande fortsatt snäva exits. Någon form av händelse eller uttalande som påverkar riskaptiteten negativt kan få snabba och kraftiga effekter. Det kan skapa välkomna köplägen vilket saknats en längre tid.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan försvagades mer än vad den amerikanska dollarn stärktes mätt i dollarindex. Valutasäkringen gav därför en positiv effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

 • Fläskkött: Negativ prisspread med köpt säljoption juni 105 och såld säljoption juni 100.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2160 i juni, mindre förlust över 2160.
 • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2260 i juni, mindre förlust över 2260.
 • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2320 i juni, mindre förlust över 2320.
 • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2380 i juli, mindre förlust över 2380.
 • 10-årig amerikansk obligation: Positiv prisspread med köpt köpoption maj 136 och såld köpoption maj 137,5.
 • Majs: Köpt put spread med köpt säljoption 510 och såld säljoption 470, lösen i maj.
 • Fläskkött: Negativ prisspread med köpt säljoption juni 105 och såld säljoption juni 100.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 376,9645. Sedan årsskiftet har andelsvärdet ökat med +0,9%.

Onsdagsfonden Aktiv Förvaltning

Onsdagsfonden Sverige – OMXSPI

Fortsatt avsaknad av köplägen i den positiva trenden. Faktum är att en säljsignal genererades 17 mars. Portföljen är placerad i räntefonden Spiltan Räntefond Sverige.

Onsdagsfonden PPM – ACWI

Portföljen är placerad i AP7 Aktiefond sedan en köpsignal 1 mars. Aktuell exit är 95,54.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30

OMXSPI

ACWI

Den stora bilden

Trenden för OMXS30 och OMXSPI under de senaste 30 åren.

En tanke på “Veckorapport vecka 17 2021

 1. Pingback: Veckorapport vecka 17 2021 - AKTIEFEED

Kommentarer är stängda.