Veckorapport vecka 16 2021

Kurserna på Stockholmsbörsen tog några ordentliga kliv nedåt under veckans inledande handel, men sedan kom köparna tillbaka och mildrade nedgångarna. Ändå fick vi ovanligt nog en börsvecka som stängde på minus. På USA-börserna var utvecklingen likartad, men köpsidans återkomst var tillräckligt stark för att S&P 500 skulle stänga i princip oförändrat jämfört med föregående vecka.

Guldet slutade också med endast små förändringar jämfört med föregående veckas stängning och oljepriset noterade en modest nedgång. De amerikanska obligationsräntorna sjönk något. Den amerikanska dollarn försvagades påtagligt gentemot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

 • OMXS30-index: i veckan -1,7%, för året +19,5%
 • Totalindexet OMXSPI: i veckan -1,3%, för året +18,3%
 • OMXSGI, som är börsens totalindex inklusive utdelningar: i veckan -1,2%, för året +19,7%

Börsindexen ligger fortsatt högt, OMXSPI ligger knappt 16%, över trendindikatorn 40-veckors glidande medelvärde.

Rapportfloden tilltar i intensitet och resultaten kommer generellt in över förväntningar. Intressant att notera är att kursreaktionerna överlag är små, vilket kan tyda på att den stora volymen av förväntningar låg en bit högre än analytikerna eller på att kurserna nått sådana höjder att det krävs utsikter om ännu bättre utveckling de kommande 6-8 månaderna för att de ska få energi att fortsätta uppåt. Nu går vi strax in i en historiskt svag börsperiod och bedömningen att vi står inför en viss avkylning står fast.

Veckan som kommer väntar fler tunga rapporter samt besked från den amerikanska centralbanken Federal Reserve om penningpolitik. Nyheter från stora centralbanker får alltid stor uppmärksamhet, men just nu ser det inte ut att bli särskilt mycket av dramatik. Något som fått rubriker är snabbt stigande producentpriser då många insatsvaror, från metaller och malm till spannmål, precis som aktiekurserna stigit snabbt och fördyrar förädlingsprocesser. Det här kommer förr eller senare att avspegla sig i inflationssiffrorna som mäts på konsumentpriser. Det hör till en högkonjunktur att inflationen och därmed räntorna stiger, vilket till sist gör att konjunkturen försvagas. Det som blir intressant att se är hur centralbankerna ska navigera i en miljö med stigande inflation efter att under mer än ett decennium ha dopat marknaderna med räntesänkningar och tillgångsköp. Det är massiva värden som finns på skuldsidan hos både företag och stater, och stigande räntor kan ge upphov till turbulens på de finansiella marknaderna.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes ungefär i lika hög grad som den amerikanska dollarn försvagades. Valutasäkringen gav därför en neutraleffekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Fläskkött: Negativ prisspread med köpt säljoption juni 100 och såld säljoption juni 90.

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2380 i juli, mindre förlust över 2380.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2160 i juni, mindre förlust över 2160.
 • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2260 i juni, mindre förlust över 2260.
 • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2320 i juni, mindre förlust över 2320.
 • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2380 i juli, mindre förlust över 2380.
 • 10-årig amerikansk obligation: Positiv prisspread med köpt köpoption maj 136 och såld köpoption maj 137,5.
 • Majs: Köpt put spread med köpt säljoption 510 och såld säljoption 470, lösen i maj.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 376,6915. Sedan årsskiftet har andelsvärdet ökat med +0,8%.

Onsdagsfonden Aktiv Förvaltning

Onsdagsfonden Sverige – OMXSPI

Fortsatt avsaknad av köplägen i den positiva trenden. Faktum är att en säljsignal genererades 17 mars. Portföljen är placerad i räntefonden Spiltan Räntefond Sverige.

Onsdagsfonden PPM – ACWI

Portföljen är placerad i AP7 Aktiefond sedan en köpsignal 1 mars. Aktuell exit är 94,69.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30

OMXSPI

ACWI

Den stora bilden

Trenden för OMXS30 och OMXSPI under de senaste 30 åren.

En tanke på “Veckorapport vecka 16 2021

 1. Pingback: Veckorapport vecka 16 2021 - AKTIEFEED

Kommentarer är stängda.