Veckorapport vecka 10 2021

Euforin fortsätter på Stockholmsbörsen och det är ingen överdrift att karakterisera börsveckan som något av en melt-up. På USA-börserna var utvecklingen också klart positiv, men något mindre intensiv.

Guldet steg medan oljan backade något. De amerikanska obligationsräntorna steg i en fortsatt slagig handel. Den amerikanska dollarn försvagades gentemot andra världsvalutor, mätt i dollarindex, efter en slagig vecka.

  • OMXS30-index: i veckan +5,9%, för året +15,7%
  • Totalindexet OMXSPI: i veckan +5,1%, för året +12,5%
  • OMXSGI, som är börsens totalindex inklusive utdelningar: i veckan +5,1%, för året +12,6%

Börsindexen ligger fortsatt högt, OMXSPI är 16%, över trendindikatorn 40-veckors glidande medelvärde (200-dagars i dagsdiagram). Det är en nivå vi inte varit nära mer än ett fåtal gånger de senaste åren, senast i februari 2015.

Det är inte en hälsosam uppgång vi ser och för varje rallydag kommer vi allt närmare en rejäl rekyl. Kurserna är så högt upp i det blå att de måste få en andhämtningspaus. Trenden är givetvis positiv, men den närmast paraboliska utvecklingen gör att varningsflaggor måste hissas.

De långa räntorna har stigit ordentligt, vilket inte är så konstigt givet den enorma riskaptiten där kapitalet söker sig till aktiemarknaderna och säljer av obligationer. Sambandet mellan räntor och börsen är ganska slagigt och inget att hålla i handen för placeringsbeslut. Men med de enorma värden av finansiella tillgångar är det givet att högre räntenivåer kommer att få effekter åtminstone på lång sikt på allt från bostadsmarknaden till statsfinanser.

Trenden och säsongsmönstret är positivt för börsen, men en vecka som den vi nu lagt bakom oss oroar.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes ungefär lika mycket som den amerikanska dollarn försvagades. Valutasäkringen gav därför en neutral effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

  • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2160 i juni, mindre förlust över 2160
  • 10-årig amerikansk obligation: Positiv prisspread med köpt köpoption maj 136 och såld köpoption maj 137,5.
  • Majs: Köpt put spread med köpt säljoption 510 och såld säljoption 470, lösen i maj.
  • Fläskkött: Negativ prisspread med köpt säljoption april 88 och såld säljoption april 83.

Andelsvärdet i placeringsklubben var i stort sett oförändrat jämfört med förra fredagen, och slutade på 375,5249. Sedan årsskiftet har andelsvärdet ökat med +0,5%.

Onsdagsfonden Aktiv Förvaltning

Onsdagsfonden Sverige – OMXSPI

Den extremt positiva börsutvecklingen ger inga köplägen. Portföljen är placerad i räntefonden Spiltan Räntefond Sverige.

Onsdagsfonden PPM – ACWI

Portföljen är placerad i AP7 Aktiefond sedan en köpsignal 1 mars. Aktuell exit är 89,17.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30

OMXSPI

ACWI

Den stora bilden

Trenden för OMXS30 och OMXSPI under de senaste 30 åren.

En tanke på “Veckorapport vecka 10 2021

  1. Pingback: Veckorapport vecka 10 2021 - AKTIEFEED

Kommentarer är stängda.