Veckorapport vecka 11 2021

På Stockholmsbörsen var det en liten andhämtningspaus efter kraftiga och snabba uppgångar de senaste veckorna. Liksom på USA-börserna tappade köpsidan kraft i slutet av handelsveckan, men det var milda nedgångar i lugn handel.

Guldet steg medan oljepriset föll ordentligt. De amerikanska obligationsräntorna steg i en fortsatt slagig handel. Den amerikanska dollarn stärktes något gentemot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

  • OMXS30-index: i veckan +0,0%, för året +15,7%
  • Totalindexet OMXSPI: i veckan -0,2%, för året +12,4%
  • OMXSGI, som är börsens totalindex inklusive utdelningar: i veckan -0,2%, för året +12,3%

Börsindexen ligger fortsatt högt, OMXSPI är 15%, över trendindikatorn 40-veckors glidande medelvärde (200-dagars i dagsdiagram). Det är en nivå vi inte varit nära mer än ett fåtal gånger de senaste åren, senast i februari 2015.

Stimulanser, positiv makroekonomisk statistik och bolag där omsättning och resultat vänt tvärt upp efter den dramatiska dippen i våras har tagit upp börskurserna till rekordnivåer. Lägg till det stimulanser och löften om oförändrade styrräntor från centralbanker så har det naturligtvis funnits fog för optimismen. Men efter en enormt stark utveckling är stighöjden ytterst begränsad på åtminstone några månaders sikt. En av de tyngsta aktörerna på finans-Twitter är Ten_Bagger som sedan december redovisat sin åsikt om utvecklingen. Jag rekommenderar varmt att följa den användaren.

Säsongsmönstret är fortsatt positivt för aktier april ut, men sedan kommer en klart svagare period i maj och juni. Det stärker argumentet om en kommande toppbildning inom de närmaste veckorna.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan försvagades något mer än vad den den amerikanska dollarn stärktes. Valutasäkringen gav därför en svagt positiv effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

  • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2260 i juni, mindre förlust över 2260

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

  • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2160 i juni, mindre förlust över 2160
  • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2260 i juni, mindre förlust över 2260
  • 10-årig amerikansk obligation: Positiv prisspread med köpt köpoption maj 136 och såld köpoption maj 137,5.
  • Majs: Köpt put spread med köpt säljoption 510 och såld säljoption 470, lösen i maj.
  • Fläskkött: Negativ prisspread med köpt säljoption april 88 och såld säljoption april 83.

Andelsvärdet i placeringsklubben var i stort sett oförändrat jämfört med förra fredagen, och slutade på 375,4573. Sedan årsskiftet har andelsvärdet ökat med +0,5%.

Onsdagsfonden Aktiv Förvaltning

Onsdagsfonden Sverige – OMXSPI

Fortsatt avsaknad av köplägen i den positiva trenden. Faktum är att en säljsignal genererades 17 mars. Portföljen är placerad i räntefonden Spiltan Räntefond Sverige.

Onsdagsfonden PPM – ACWI

Portföljen är placerad i AP7 Aktiefond sedan en köpsignal 1 mars. Aktuell exit är 90,26.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30

OMXSPI

ACWI

Den stora bilden

Trenden för OMXS30 och OMXSPI under de senaste 30 åren.

En tanke på “Veckorapport vecka 11 2021

  1. Pingback: Veckorapport vecka 11 2021 - AKTIEFEED

Kommentarer är stängda.