Veckorapport vecka 38 2018

HM-Share-Image.jpg

Bild från HM

Börsveckan inleddes lite tveksamt, men i torsdags och fredags flyttade köpsidan fram sina positioner markant och kurserna steg på bred front. På USA-börserna var utvecklingen likartad, även om den avslutande handeln var något svag. S&P 500 noterade återigen nytt kursrekord. Ädelmetallerna hade en blandad utveckling, där silver för första gången på länge gick starkare än guld och stängde upp för veckan jämfört med sin guldglänsande syster som noterades nära oförändrat jämfört med förra veckan. Oljepriset steg och de amerikanska obligationsräntorna fortsatte upp. Den amerikanska dollarn försvagades ytterligare mot andra valutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,7% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +5,4%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +1,0% och har i år stigit med +11,4%. OMXS30 befinner sig i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig över ett kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1585 och 1598. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1594, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-09-21.png

Stockholmsbörsens OMXS30 gick riktigt starkt i veckan, med synnerligen gott understöd från HM-aktien som steg med ca 17%! Med en indexvikt på omkring 5% gav det förstås rejäl skjuts uppåt för OMXS30, men också mer allmänt spirade optimismen på världens börser, utan någon egentlig katalysator. Nu inväntar vi onsdagens räntebesked från den amerikanska centralbanken Federal Reserve mot bakgrund av att räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen stigit över tre procent återigen. Vidare förbereder vi oss för bolagsrapporterna efter att böckerna för det tredje kvartalet stänger om drygt en vecka. Däremellan får vi se vilka turer och utspel veckan bjuder på i den pågående handelskonflikten mellan USA och snart resten av världen.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld ratio credit spread med såld säljoption 1480 och köpt säljoption 1520 med lösen i september. Köpt säljoption med lösen 1440 i september som försäkring mot nedgång (förlust).
 • Bomull: Såld köpoption med lösen 90 i december.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 45 i juni 2019.
 • Vete: Såld säljoption med lösen 4,9 i december.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Naturgas: Såld köpoption med lösen 4,0 i mars 2019.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1420 och 1480 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1540 i december. Såld säljoption med lösen 1540 i november. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1360 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1680 i december. Såld köpoption med lösen 1700 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1640 i juni 2019.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,10 i december. Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1175 i februari 2019 och 1125 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1150 i december med köpt säljoption med lösen 1150 i september som försäkring.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i juni 2019. Sålda köpoptioner med lösen 70 och 75 i december 2018. Såld köpoption med lösen 80 i januari 2019. Såld köpoption med lösen 76 i februari 2019. Såld köpoption med lösen 85 i mars 2019.
 • Vete: Såld köpoption med lösen 6,5 i mars 2019.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 9,2 i november. Såld säljoption med lösen 8,4 i januari 2019.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018. Covered call med såld köpoption lösen 350 i oktober.
 • Majs: Covered call med såld köpoption lösen 4,0 i december.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019. Covered call med såld köpoption med lösen 13 i februari 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 4,0 och 4,25 i mars 2019.

Andelsvärdet i placeringsklubben minskade med -0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 322,2062. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +10,8%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +0,3% sedan årsskiftet efter en vecka på -0,3%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond.

ACWI-Weekly 2018-09-21

Sedan inköp har index stigit med +3,2%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 74,89, vilket är 3,5% över inköpskurs. Aktuell exit är 71,54.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-09-21

Sedan inköp har index stigit med +3,6%. Högsta noteringen för Stockholm Benchmark Index sedan inköp är 634,47, vilket är 4,8% över inköpskurs. Aktuell exit är 603,89.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero.

OMXS30-Weekly 2018-09-21

Sedan inköp har index stigit med +3,3%. Högsta noteringen för OMXS30 sedan inköp är 1679,51, vilket är 4,4% över inköpskurs. Aktuell exit är 1592,67.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-09-21

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-09-21

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-09-21

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-09-21

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

AWCI-Weekly ATR 2018-09-21

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-09-21

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-09-21

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-09-21

Annonser

Veckorapport vecka 37 2018

CHINA-US-DIPLOMACY-AGRICULTURE

Bild från Marketplace

Handeln på Stockholmsbörsen var länge tveksam och rörelserna små under börsveckan som gick. I fredags flyttade köpsidan fram sina positioner påtagligt och vi fick se en stark avslutning. På USA-börserna var utvecklingen något av det motsatta, med en stark utveckling fram till en mer tveksam avslutning i fredags. S&P 500 ligger nära sin nyligen satta toppnotering. Ädelmetallerna stängde nära oförändrat jämfört med föregående fredag, efter en svag avslutning på veckan. Oljepriset steg efter en riktig berg- och dalbana under veckan. De amerikanska obligationsräntorna fortsatte upp medan den amerikanska dollarn försvagades mot andra valutor, mätt i dollarindex, trots en stark avslutning i fredags.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,0% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +3,7%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +1,4% och har i år stigit med +10,3%. OMXS30 befinner sig i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig över ett kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1583 och 1594. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1590, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-09-14.png

Med två veckor kvar av det tredje kvartalet är vi inne i något av ett kortsiktigt makroekonomiskt vakuum. Den 26 september får vi se vad den amerikanska centralbanken Fed gör med styrräntan. Därefter tar det ett par veckor innan rapportfloden från börsbolagen inleds. Bortsett från handelskonflikten mellan USA och Kina, där förväntningarna om nya samtal ökar, syns inga direkta orosmoln på börshimlen, men det är ofta då det kan smälla till på allvar.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Sojabönor: Såld köpoption med lösen 10,4 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 10,8 i mars 2018
 • Vete: Såld köpoption med lösen 7,0 i mars 2019. Såld köpoption 6,0 med lösen december.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i december. Såld säljoption med lösen 53 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 51 i februari 2019.  Såld säljoption med lösen 50 i mars 2019.
 • Naturgas: Såld köpoption med lösen 4,5 i februari 2019.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i mars 2019.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1420 och 1480 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1540 i december. Såld säljoption med lösen 1540 i november. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1360 i juni 2019. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1480 och köpt säljoption 1520 med lösen i september. Såld köpoption med lösen 1680 i december. Såld köpoption med lösen 1700 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1640 i juni 2019. Köpt säljoption med lösen 1440 i september som försäkring mot nedgång.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,10 i december. Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1175 i februari 2019 och 1125 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1150 i december med köpt säljoption med lösen 1150 i september som försäkring.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 45 i juni 2019. Sålda köpoptioner med lösen 70 och 75 i december 2018. Såld köpoption med lösen 80 i januari 2019. Såld köpoption med lösen 76 i februari 2019. Såld köpoption med lösen 85 i mars 2019.
 • Vete: Såld köpoption med lösen 6,5 i mars 2019.  Såld säljoption med lösen 4,9 i december.
 • Bomull: Såld köpoption med lösen 90 i december.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 9,2 i november. Såld säljoption med lösen 8,4 i januari 2019.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018. Covered call med såld köpoption lösen 350 i oktober.
 • Majs: Covered call med såld köpoption lösen 4,0 i december.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019. Covered call med såld köpoption med lösen 13 i februari 2019.
 • Naturgas: Såld köpoption med lösen 4,25 i mars 2019.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,8% jämfört med förra fredagen, och slutade på 322,7280. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +11,0%.

Onsdagsfonden PPM

Pensionsmyndigheten utför ännu en gång ett systemunderhåll som tar hela helgen och därför kan resultatet inte beräknas nu.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond.

ACWI-Weekly 2018-09-14

Sedan inköp har index stigit med +1,5%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 74,70, vilket är 3,2% över inköpskurs. Aktuell exit är 71,41.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-09-14

Sedan inköp har index stigit med +2,6%. Högsta noteringen för Stockholm Benchmark Index sedan inköp är 634,47, vilket är 4,8% över inköpskurs. Aktuell exit är 603,89.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero.

OMXS30-Weekly 2018-09-14

Sedan inköp har index stigit med +1,6%. Högsta noteringen för OMXS30 sedan inköp är 1679,51, vilket är 4,4% över inköpskurs. Aktuell exit är 1592,67.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-09-14

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-09-14

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-09-14

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-09-14

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

AWCI-Weekly ATR 2018-09-14

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-09-14

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-09-14

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-09-14

Veckorapport vecka 36 2018

Börsveckan präglades av nedgångar på Stockholmsbörsen i stundtals orolig handel. USA-börserna såg också lägre kurser men under lugnare utveckling. Ädelmetallerna handlades något ned och oljepriset föll. De amerikanska obligationsräntorna steg påtagligt efter fredagens arbetsmarknadsstatistik som bland annat visade på högre löneökningar, vilket ökar förväntningar på inflation. Den amerikanska dollarn stängde något mot andra valutor, mätt i dollarindex, också den påverkad av statistiken.

Stockholmsbörsens OMXS30-index backade med -2,4% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +2,6%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar föll med -2,5% och har i år stigit med +8,8%. OMXS30 befinner sig i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig över ett smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1581 och 1591. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1588, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-09-07.png

Som jag skrev i förra veckorapporten skulle en rekyl vara sund och det får man säga att vi nu sett. Återstår att se om vi inlett en längre period av oroligare handel, eller om vi snabbt kommer upp på den positiva börskurvan igen. Det är en månad kvar till nästa flod av rapporter inleds, och fram till dess ligger fokus på statistik, räntor/valutor och geopolitiska händelser. Som den amerikanska arbetsmarknadsstatistiken visade i fredags är ekonomin i USA stark sett till arbetsmarknad och tillväxt, och vi börjar även se tendenser till inflation. Något som ibland skymtar till i den finansiella diskussionen är USA:s enorma statsskuld och hur landet påverkas av stigande räntor. Trump-administrationen fortsätter traditionen med stora budgetunderskott, och den amerikanska statsskulden motsvarar 104% av landets bruttonationalprodukt. En sådan kvarnsten om halsen blir än tyngre med stigande räntor.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

 • Vete: Såld säljoption med lösen 4,9 i december.
 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1420 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1300 i juni 2019.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1420 och 1480 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1540 i december. Såld säljoption med lösen 1540 i november. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1360 i juni 2019. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1480 och köpt säljoption 1520 med lösen i september. Såld köpoption med lösen 1680 i december. Såld köpoption med lösen 1700 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1640 i juni 2019. Köpt säljoption med lösen 1440 i september som försäkring mot nedgång.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,10 i december. Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1175 i februari 2019 och 1125 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1150 i december med köpt säljoption med lösen 1150 i september som försäkring.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i december. Såld säljoption med lösen 53 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 51 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 50 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 45 i juni 2019. Sålda köpoptioner med lösen 70 och 75 i december 2018. Såld köpoption med lösen 80 i januari 2019. Såld köpoption med lösen 76 i februari 2019. Såld köpoption med lösen 85 i mars 2019.
 • Vete: Såld köpoption 6,0 med lösen december. Såld köpoption med lösen 6,5 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 7,0 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 4,9 i december.
 • Bomull: Såld köpoption med lösen 90 i december.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 9,2 i november. Såld säljoption med lösen 8,4 i januari 2019. Såld köpoption med lösen 10,4 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 10,8 i mars 2018.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018. Covered call med såld köpoption lösen 350 i oktober.
 • Majs: Covered call med såld köpoption lösen 4,0 i december.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019. Covered call med såld köpoption med lösen 13 i februari 2019.
 • Naturgas: Såld köpoption med lösen 4,5 i februari 2019. Såld köpoption med lösen 4,25 i mars 2019.

Andelsvärdet i placeringsklubben sjönk med -0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 320,2024. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +10,1%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +1,3% sedan årsskiftet efter en vecka på -2,4%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond.

ACWI-Weekly 2018-09-07

Sedan inköp har index stigit med +0,1%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 74,70, vilket är 3,2% över inköpskurs. Aktuell exit är 71,41.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-09-07

Sedan inköp har index stigit med +1,2%. Högsta noteringen för Stockholm Benchmark Index sedan inköp är 634,47, vilket är 4,8% över inköpskurs. Aktuell exit är 603,89.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero.

OMXS30-Weekly 2018-09-07

Sedan inköp har index stigit med +0,6%. Högsta noteringen för OMXS30 sedan inköp är 1679,51, vilket är 4,4% över inköpskurs. Aktuell exit är 1592,67.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-09-07

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-09-07

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-09-07.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-09-07.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-09-07.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-09-07

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-09-07.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-09-07.png

Veckorapport vecka 35 2018

faang.jpg

Bild från Seeking Alpha

Börsveckan inleddes med rejäl styrka och aktiekurserna steg på bred front på Stockholmsbörsen. När OMXS30 nästan nått upp till 1680, vilket vi senast såg i november 2017, fick säljsidan övertaget och veckan avslutades svagt. En liknande utveckling såg vi på USA-börserna, där nya all-time highs noterades. Efter en svag inledning i fredags vände kurserna uppåt igen inför den stundande Labor Day på måndag. Ädelmetallerna handlades ned medan oljepriset steg. De amerikanska obligationsräntorna steg något. Den amerikanska dollarn stängde närapå oförändrat mot andra valutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +0,7% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +5,2%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +1,0% och har i år stigit med +11,6%. OMXS30 befinner sig i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig över ett smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1580 och 1589. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1586, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-08-31.png

Om OMXS30-index bryter igenom 1680 är sannolikheten rätt stor att vi får se ett test av rekordnoteringen 1720 från mars-april 2015. Ska vi fortsätta uppgången därifrån krävs det nog minst lika starka bolagsrapporter för det tredje kvartalet, samtidigt som vi inte får se några makroekonomiska riskfaktorer utvecklas till turbulens på finansradarn. Den positiva grundtonen på aktiebörserna är intakt och stark, men efter en snabb uppgång är det sunt med en rekyl. OMXS30-index har till exempel rusat drygt 5% på bara de två sista veckorna i augusti.

Om värderingar av börsbolag kan man alltid resonera, men i mina ögon är det viktigaste hur aktiekursernas utveckling rimmar med bolagens tillväxt. Om vinster och omsättning börjar utvecklas i en negativ trend samtidigt som börstrenden är positiv skapas det energi för en börsoro som kan bli våldsam. Ännu så länge ser vi en harmoni mellan dessa trender. På S&P 500 handlas aktierna i snitt till ett P/E-tal på 25, vilket är rätt högt om man ser till historiken.

Något att hålla ögonen på är de så kallade FAANG-bolagen: Facebook, Amazon, Apple, Netflix och Google. I en utmärkt genomgång av Fredrik von Schantz på Placera lyfts bland annat det faktum fram att halva uppgången för S&P 500 i år skapats av FAANG-bolagen, trots att Facebook endast gått upp blygsamt. P/E-talen ligger på höga eller väldigt höga nivåer, men så även prognoserna om framtida tillväxt. Oavsett vad man tror om dessa bolags framtid och värdering så kan man konstatera att en sänkning av prognoser/förväntningar på framtida tillväxt kommer att ge negativ kursreaktioner som kan bli dramatiska. Hittills har vi, Facebook undantaget, nästan genomgående fått nyheter av motsatt karaktär, där företagen överträffat förväntningarna.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1320 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1180 i juni 2019.

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1480 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1540 i december. Såld säljoption med lösen 1540 i november. Såld säljoption med lösen 1360 i juni 2019.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1480 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1540 i december. Såld säljoption med lösen 1540 i november. Såld säljoption med lösen 1360 i juni 2019. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1480 och köpt säljoption 1520 med lösen i september. Såld köpoption med lösen 1680 i december. Såld köpoption med lösen 1700 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1640 i juni 2019. Köpt säljoption med lösen 1440 i september som försäkring mot nedgång.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,10 i december. Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1175 i februari 2019 och 1125 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1150 i december med köpt säljoption med lösen 1150 i september som försäkring.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i december. Såld säljoption med lösen 53 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 51 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 50 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 45 i juni 2019. Sålda köpoptioner med lösen 70 och 75 i december 2018. Såld köpoption med lösen 80 i januari 2019. Såld köpoption med lösen 76 i februari 2019. Såld köpoption med lösen 85 i mars 2019.
 • Vete: Såld köpoption 6,0 med lösen december. Såld köpoption med lösen 6,5 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 7,0 i mars 2019.
 • Bomull: Såld köpoption med lösen 90 i december.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 9,2 i november. Såld säljoption med lösen 8,4 i januari 2019. Såld köpoption med lösen 10,4 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 10,8 i mars 2018.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018. Covered call med såld köpoption lösen 350 i oktober.
 • Majs: Covered call med såld köpoption lösen 4,0 i december.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019. Covered call med såld köpoption med lösen 13 i februari 2019.
 • Naturgas: Såld köpoption med lösen 4,5 i februari 2019. Såld köpoption med lösen 4,25 i mars 2019.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,4% jämfört med förra fredagen, och slutade på 321,1474. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +10,4%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +3,8% sedan årsskiftet efter en vecka på +1,7%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond.

ACWI-Weekly 2018-08-31

Sedan inköp har index stigit med +2,0%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 74,70, vilket är 3,2% över inköpskurs. Aktuell exit är 71,41.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-08-31

Sedan inköp har index stigit med +3,8%. Högsta noteringen för Stockholm Benchmark Index sedan inköp är 634,47, vilket är 4,8% över inköpskurs. Aktuell exit är 603,89.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero.

OMXS30-Weekly 2018-08-31

Sedan inköp har index stigit med +3,1%. Högsta noteringen för OMXS30 sedan inköp är 1679,51, vilket är 4,4% över inköpskurs. Aktuell exit är 1592,67.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-08-31

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-08-31

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-08-31.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-08-31.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-08-31.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-08-31.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-08-31.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-08-31.png

Veckorapport vecka 34 2018

powell jackson hole 2018

Bild från Bloomberg

Vi lägger en stark börsvecka bakom oss där kurserna på Stockholmsbörsen fortsatte i den positiva anda som inföll i slutet av förra veckan och steg på bred front. Även i USA steg börserna och är uppe på historiska toppnivåer. Ädelmetallerna fick en bra vecka efter en stark avslutning. Oljepriset ökade rejält medan de amerikanska obligationsräntorna föll tillbaka. Den amerikanska dollarn backade mot andra valutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,5% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +4,4%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +1,6% och har i år stigit med +10,5%. OMXS30 befinner sig i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig över ett smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1577 och 1585. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1583, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-08-24.png

I fredags höll den amerikanska riksbanken Federal Reserve sitt årliga möte i Jackson Hole, Wyoming. Det har ofta blivit en plattform för att kommunicera nyheter om penningpolitiken, även om det inte är mötets egentliga syfte. Denna gång sade ordförande Powell att en fortsatt långsam och stadig höjning av styrräntan är att vänta, att inflationen är under fortsatt kontroll och att tillväxten ser robust ut. Det fick köparna på aktiebörserna att vädra morgonluft.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1280 i mars 2019. Sålda säljoptioner med lösen 1400 och 1440 i december.
 • 10-årig amerikansk statsobligation: Covered call med köpt termin och såld köpoption med lösen 119 i november.

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1320  i mars 2019. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1480 och köpt säljoption 1520 med lösen i september. Såld köpoption med lösen 1680 i december. Såld köpoption med lösen 1700 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1180 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1640 i juni 2019. Köpt säljoption med lösen 1440 i september som försäkring mot nedgång.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,10 i december. Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1175 i februari 2019 och 1125 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1150 i december med köpt säljoption med lösen 1150 i september som försäkring.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i december. Såld säljoption med lösen 53 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 51 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 50 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 45 i juni 2019. Sålda köpoptioner med lösen 70 och 75 i december 2018. Såld köpoption med lösen 80 i januari 2019. Såld köpoption med lösen 76 i februari 2019. Såld köpoption med lösen 85 i mars 2019.
 • Vete: Såld köpoption 6,0 med lösen december. Såld köpoption med lösen 6,5 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 7,0 i mars 2019.
 • Bomull: Såld köpoption med lösen 90 i december.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 9,2 i november. Såld säljoption med lösen 8,4 i januari 2019. Såld köpoption med lösen 10,4 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 10,8 i mars 2018.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018. Covered call med såld köpoption lösen 350 i oktober.
 • Majs: Covered call med såld köpoption lösen 4,0 i december.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019. Covered call med såld köpoption med lösen 13 i februari 2019.
 • Naturgas: Såld köpoption med lösen 4,5 i februari 2019. Såld köpoption med lösen 4,25 i mars 2019.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,8% jämfört med förra fredagen, och slutade på 319,9801. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +10,0%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +2,1% sedan årsskiftet efter en vecka på +0,4%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond.

ACWI-Weekly 2018-08-24.png

Sedan inköp har index stigit med +1,6%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 74,35, vilket är 2,8% över inköpskurs. Aktuell exit är 71,01.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-08-24

Sedan inköp har index stigit med +2,8%. Högsta noteringen för Stockholm Benchmark Index sedan inköp är 623,40, vilket är 3,0% över inköpskurs. Aktuell exit är 592,53.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero.

OMXS30-Weekly 2018-08-24

Sedan inköp har index stigit med +2,4%. Högsta noteringen för OMXS30 sedan inköp är 1623,22, vilket är 2,5% över inköpskurs. Aktuell exit är 1561,18.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-08-24

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-08-24

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-08-24.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-08-24.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-08-24.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-08-24.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-08-24.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-08-24.png

Veckorapport vecka 33 2018

sek.jpg

Bild från Sveriges Radio

Vi lägger en börsvecka bakom oss som egentligen kändes som två. Aktiekurser föll ordentligt världen över från måndag till onsdag, för att sedan återhämta sig. Stockholmsbörsen tillhörde de marknader som klarade sig allra bäst, men även i USA stängde marknaden högre än förra veckan efter en stark avslutning. Ädelmetallerna gjorde en rejäl djupdykning men rekylerade något uppåt i slutet av veckan jämfört med förra fredagen. Liknande utveckling såg oljepriset. De amerikanska obligationsräntorna handlades med små rörelser och stängde i stort sett oförändrat. Den amerikanska dollarn sjönk i veckan,  mätt i dollarindex, efter en avslutande nedgång.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +0,4% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +2,9%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +0,3% och har i år stigit med +8,7%. OMXS30 befinner sig i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig över ett smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1575 och 1581. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1580, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-08-17.png

Situationen i Turkiet lugnade enligt finansmarknaderna ner sig och positiva reaktioner skönjdes inför ett eventuellt möte mellan USA och Kina i handelskonflikten. Den svenska kronan försvagades ytterligare mot den amerikanska dollarn och passerade i veckan niokronorsstrecket.

USDSEK-Weekly 2018-08-17

Den underliggande tonen på börsmarknaderna känns fortsatt optimistisk, men samtidigt har många fingret på säljknappen inför en period som historiskt har inneburit en del turbulens och snabba rekyler nedåt.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1420 i augusti.
 • Vete: Såld köpoption med lösen 6,8 i december, i kombination med köpt köpoption med lösen 6,6 i september som försäkring.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1250 i oktober. (förlust). Såld köpoption med lösen 1375 i februari 2019.
 • Bomull: Såld köpoption med lösen 100 i december.
 • Fläsk: Såld säljoption med lösen 40 i december.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Olja: Såld säljoption med lösen 45 i juni 2019.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1400 och 1440 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1280 och 1320  i mars 2019. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1480 och köpt säljoption 1520 med lösen i september. Såld köpoption med lösen 1680 i december. Såld köpoption med lösen 1700 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1180 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1640 i juni 2019. Köpt säljoption med lösen 1440 i september som försäkring mot nedgång.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,10 i december. Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1175 i februari 2019 och 1125 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1150 i december med köpt säljoption med lösen 1150 i september som försäkring.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i december. Såld säljoption med lösen 53 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 51 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 50 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 45 i juni 2019. Sålda köpoptioner med lösen 70 och 75 i december 2018. Såld köpoption med lösen 80 i januari 2019. Såld köpoption med lösen 76 i februari 2019. Såld köpoption med lösen 85 i mars 2019.
 • Vete: Såld köpoption 6,0 med lösen december. Såld köpoption med lösen 6,5 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 7,0 i mars 2019.
 • Bomull: Såld köpoption med lösen 90 i december.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 9,2 i november. Såld säljoption med lösen 8,4 i januari 2019. Såld köpoption med lösen 10,4 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 10,8 i mars 2018.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018. Covered call med såld köpoption lösen 350 i oktober.
 • Majs: Covered call med såld köpoption lösen 4,0 i december.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019. Covered call med såld köpoption med lösen 13 i februari 2019.
 • Naturgas: Såld köpoption med lösen 4,5 i februari 2019. Såld köpoption med lösen 4,25 i mars 2019.
 • 10-årig amerikansk statsobligation: Covered call med köpt termin och såld köpoption med lösen 119 i november.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 317,4885. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +9,2%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +1,7% sedan årsskiftet efter en vecka på -0,1%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond.

ACWI-Weekly 2018-08-17

Sedan inköp har index stigit med +0,3%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 74,35, vilket är 2,8% över inköpskurs. Aktuell exit är 70,91.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-08-17

Sedan inköp har index stigit med +1,2%. Högsta noteringen för Stockholm Benchmark Index sedan inköp är 616,05, vilket är 1,7% över inköpskurs. Aktuell exit är 584,67.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero.

OMXS30-Weekly 2018-08-17

Sedan inköp har index stigit med +0,9%. Högsta noteringen för OMXS30 sedan inköp är 1623,22, vilket är 0,9% över inköpskurs. Aktuell exit är 1533,00.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-08-17

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-08-17

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-08-17.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-08-17.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-08-17

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-08-17.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-08-17.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-08-17.png

Veckorapport vecka 32 2018

turkeys-erdogan-vows-to-defy-us-threats-over-detained-pastor-620x400.jpg

Bild från Openews24.com

Stockholmsbörsen var i veckan uppe och nosade på årshögsta, men avslutade svagt i fredags. USA-börserna handlades också nära årshögsta, tillika all-time high, men föll även de tillbaka i fredags. Optimismen återkom dock där i den allra sista handeln och eftermarknaden. Ädelmetallerna höll sig stabila och noterade endast små nedgångar jämfört med förra fredagen. Oljepriset svängde upp och ned, men slutade något lägre för veckan. De amerikanska obligationsräntorna sjönk kraftigt och den amerikanska dollarn fortsatte sitt segertåg gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +0,3% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +2,5%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +0,4% och har i år stigit med +8,5%. OMXS30 befinner sig i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig över ett väldigt smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1573 och 1578. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1577, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-08-10.png

I veckan tornade det upp sig några mörka moln på den finansiella himlen, vilken annars var somrigt ljusblå med starka bolagsrapporter och en alltmer positiv börs. Handelskriget mellan USA och Kina fortsätter utan någon ljusning och nu är även Turkiet under press från USA med importtullar. Den turkiska liran föll till rekordlåga nivåer mot den amerikanska dollarna och räntorna skenade.

USDTRY-Weekly 2018-08-10

Som ett brev på posten kom finanssektorn i Europa under press, där det finns en exponering mot turkiska lån och andra finansiella instrument. Tonläget mellan USA och Iran skärptes ytterligare, med amerikanska hot om indragna affärer för länder och företag som handlar med Iran.

Dollarn fortsätter att stärkas, vilket ger exportbolag på Stockholmsbörsen vind i seglen. Samtidigt kommer andra marknader som råvaror under press. Den globala ekonomin ser fortsatt stark ut, med god tillväxt utan några egentliga inflationstendenser. Konjunkturinstitutet pekar på att vi är nära en konjunkturtopp och att tillväxten kommande år kommer att bli lägre. Så frågan är hur börsen kommer att gå i valet mellan stark aktuell situation och möjligen mindre goda tider kommande år? Bloggaren Kortsikt gör en förtjänstfull genomgång av två huvudscenarion, ett optimistiskt och ett pessimistiskt. Som så många gånger tidigare hänger mycket på framtida inflation och räntenivåer.

Aktiebörserna noterade en rekyl i fredags, men den utspelades utan större dramatik. I USA handlades börserna upp påtagligt i den avslutande handelstimmen och eftermarknaden. Det är långtifrån säkert att vi startar med nedgång på måndag.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en kraftig positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1360 i december. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1420 och köpt säljoption 1460 med lösen i september.

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1400 och 1440 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1280 och 1320  i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1420 i augusti. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1480 och köpt säljoption 1520 med lösen i september. Såld köpoption med lösen 1680 i december. Såld köpoption med lösen 1700 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1180 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1640 i juni 2019. Köpt säljoption med lösen 1440 i september som försäkring mot nedgång.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,10 i december. Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1175 i februari 2019, 1125 i mars 2019 samt 1250 i oktober. Såld säljoption med lösen 1150 i december med köpt säljoption med lösen 1150 i september som försäkring. Såld köpoption med lösen 1375 i februari 2019.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i december. Såld säljoption med lösen 53 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 51 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 50 i mars 2019. Sålda köpoptioner med lösen 70 och 75 i december 2018. Såld köpoption med lösen 80 i januari 2019. Såld köpoption med lösen 76 i februari 2019. Såld köpoption med lösen 85 i mars 2019.
 • Vete: Såld köpoption 6,0 med lösen december. Såld köpoption med lösen 6,5 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 7,0 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 6,8 i december, i kombination med köpt köpoption med lösen 6,6 i september som försäkring.
 • Bomull: Såld köpoption med lösen 90 i december. Såld köpoption med lösen 100 i december.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 9,2 i november. Såld säljoption med lösen 8,4 i januari 2019. Såld köpoption med lösen 10,4 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 10,8 i mars 2018.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018. Covered call med såld köpoption lösen 350 i oktober.
 • Majs: Covered call med såld köpoption lösen 4,0 i december.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019. Covered call med såld köpoption med lösen 13 i februari 2019.
 • Naturgas: Såld köpoption med lösen 4,5 i februari 2019. Såld köpoption med lösen 4,25 i mars 2019.
 • 10-årig amerikansk statsobligation: Covered call med köpt termin och såld köpoption med lösen 119 i november.
 • Fläsk: Såld säljoption med lösen 40 i december.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,6% jämfört med förra fredagen, och slutade på 316,8074. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +8,9%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +1,7% sedan årsskiftet efter en vecka på +2,3%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond.

ACWI-Weekly 2018-08-10

Sedan inköp har index stigit med +0,4%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 74,35, vilket är 2,8% över inköpskurs. Aktuell exit är 70,91.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-08-10

Sedan inköp har index stigit med +0,9%. Högsta noteringen för Stockholm Benchmark Index sedan inköp är 616,05, vilket är 1,7% över inköpskurs. Aktuell exit är 584,34.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid. Då trendindikatorn nu slagit om till positiv trend kommer aktiefonden Avanza Zero att köpas in igen

OMXS30-Weekly 2018-08-10

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-08-10

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-08-10

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-08-10.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-08-10.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-08-10.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-08-10.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

EEM-Weekly ATR 2018-08-10.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-08-10.png