Veckorapport vecka 45 2018

oil price falling

Bild från I C B

Börsveckan innebar fallande kurser på Stockholmsbörsen, efter den kraftiga uppgången veckan innan. På USA-börserna var tonen länge mer positiv, men i den avslutande handeln i fredags fick säljarna ett övertag. Ädelmetallerna hade en usel vecka liksom återigen oljepriset. De amerikanska obligationsräntorna sjönk något och den amerikanska dollarn stärktes mot andra valutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index föll med -1,4,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index minskat med -2,9%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -1,3% och har i år stigit med +2,9%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig under ett väldigt smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1580 och 1583. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1583, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-11-09

Nu är det amerikanska mellanårsvalet avklarat och utfallet som var väntat får ses som neutral för börsen. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve kom med ett minst lika väntat besked om räntan som kommer att höjas i december. Ytterligare räntehöjningar nästa år är fortfarande aktuella, men det återstår att se om konjunkturläget ger stöd för det. Det mesta hänger på löneutvecklingen.

Geopolitiskt är det mindre intensivt fram till G20-mötet i Argentina i slutet på november. Kanske får vi där se lite nyheter om handelskonflikten mellan USA och Kina. I veckan bör vi få se nästa steg i kampen mellan EU och Italien om budget och underskott.

Oljepriset har verkligen hamnat i press, vilket kanske en del tycker är konstigt med tanke på att USA:s sanktioner mot Iran trätt i kraft vilket borde plocka bort en del iransk olja från marknaden. För bara någon månad sedan gick spekulationernas vågor höga om att oljepriset kunde nå 100 dollar fatet.

CLXXXX-Weekly 2018-11-09

Man ska tänka på fyra saker som kan förklara svagheten:

 • USA fortsätter att producera väldigt mycket olja och har lägre behov av att importera
 • Världskonjunkturen befinner sig i ett avtagande stadium
 • Iransk olja hittar köpare världen över, inte minst i Kina
 • Oljan har en säsongsmässigt svag period under oktober till januari

June crude oil seasonality.png

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018 (förlust)

Justerade positioner

Nya positioner

 • Olja: Såld säljoption med lösen 45 i juni 2019.
 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1680 i september 2019.
 • OMXS30: Såld termin för att försäkra mot nedgång.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1420, 1480 och 1500 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1540 i december. Såld säljoption med lösen 1540 i november. Sålda säljoptioner med lösen 1260, 1300 och 1360 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 1260 i september 2019. Såld köpoption med lösen 1580 i december. Såld köpoption med lösen 1640 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1680 i september 2019. Köpt säljoption med lösen 1340 i december som försäkring mot kraftig nedgång. Såld termin för att skydda mot nedgång.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1,5 i mars. Såld köpoption med lösen 1,6 i maj.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1175 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 1140 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Sålda säljoptioner med lösen 45, 50 och 55 i juni 2019.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 8,4 i maj 2019.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 4,0 och 4,25 i mars 2019. Såld call spread med såld köpoption med lösen december 3,5 och köpt köpoption med lösen november 3,5.
 • Apelsinjuice: Köpt köpoption med lösen 145 i januari.
 • EUR/USD: Såld säljoption med lösen 1,09 i mars 2019.

Andelsvärdet i placeringsklubben sjönk med -0,4% jämfört med förra fredagen, och slutade på 324,7756. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +11,7%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -5,3% sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i räntefond efter att exit träffades vecka 41.

ACWI-Weekly 2018-11-09

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-11-09

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXS30-Weekly 2018-11-09

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-11-09

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-11-09

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-11-09

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-11-09

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-11-09

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-11-09

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-11-09

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-11-09

Annonser

Försenad veckorapport

B5F46F08-3AE4-4DE0-B176-692F4BDB6063

Veckorrapporten för vecka 45 blir tyvärr försenad då jag är borta på trevligheter. Publiceras måndag vid lunchtid.

Veckorapport vecka 44 2018

Börsveckan gick i återhämtningens tecken, där kurserna på Stockholmsbörsen genomgående steg på bred front. Det saknades inte dramatik under vissa dagar, men köpsidan visade en styrka som vi inte sett på drygt en månad. På USA-börserna var uppgången mer svajig och handeln avslutade tveksamt, trots en positiv slutspurt. Ännu ett FAANG-bolag rapporterade resultat och Apple fick se sin aktie sjunka ordentligt. Ädelmetallerna sjönk något jämfört med förra veckan och oljepriset hade en riktigt svag vecka. De amerikanska obligationsräntorna steg påtagligt och den amerikanska dollarn stärktes mot andra valutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +4,5,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index minskat med -1,6%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +4,9% och har i år stigit med +4,2%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig under ett smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1581 och 1586. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1586, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-11-02

Volatiliteten på aktiemarknaderna lär fortsätta, men köpsidan förefaller ha återkommit i styrka. Nu när rapportfloden för det tredje kvartalet ebbat ut riktas fokus mer på makroekonomiska faktorer som konjunkturmätaren inköpschefsindex, inflation, räntor och utspel i geopolitiska frågor som handelskonflikten mellan USA och Kina. I veckan har vi också det amerikanska mellanårsvalet, där vi får se om demokraterna får möjlighet att sätta käppar i hjulet för Trumps administration. Budgetbråket mellan Italien och EU rullar också vidare, med nästa anhalt 13 november då Italien ska ha presenterat ett reviderat budgetförslag. Sker inte det kan EU gå vidare med att utdela bestraffningar och tuffare villkor för Italiens del. Kortsiktigt är inte det här mer än käbbel på hög nivå, men långsiktigt handlar det om EU:s framtid, euron som gemensam valuta och nationers enorma statsskulder.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 8,4 i januari 2019.
 • Olja: Såld köpoption med lösen 76 i februari 2019.

Justerade positioner

 • OMXS30: Köpt termin för att netta (avsluta) skydd mot nedgång (mindre förlust).

Nya positioner

 • Apelsinjuice: Köpt köpoption med lösen 145 i januari.
 • EUR/USD: Såld säljoption med lösen 1,09 i mars 2019.
 • Kaffe: Såld köpoption med lösen 1,6 i maj.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1420, 1480 och 1500 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1540 i december. Såld säljoption med lösen 1540 i november. Sålda säljoptioner med lösen 1260, 1300 och 1360 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 1260 i september 2019. Såld köpoption med lösen 1580 i december. Såld köpoption med lösen 1640 i juni 2019. Köpt säljoption med lösen 1340 i december som försäkring mot kraftig nedgång. Såld termin för att skydda mot nedgång.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1,5 i mars. Såld köpoption med lösen 1,6 i maj.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1175 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 1140 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Sålda säljoptioner med lösen 50 och 55 i juni 2019.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 8,4 i maj 2019.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 4,0 och 4,25 i mars 2019. Såld call spread med såld köpoption med lösen december 3,5 och köpt köpoption med lösen november 3,5.
 • Apelsinjuice: Köpt köpoption med lösen 145 i januari.
 • EUR/USD: Såld säljoption med lösen 1,09 i mars 2019.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 326,0477. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +12,1%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -5,3% sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i räntefond efter att exit träffades vecka 41.

ACWI-Weekly 2018-11-02

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-11-02

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXS30-Weekly 2018-11-02

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-11-02

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-11-02

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-11-02

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-11-02

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

AWCI-Weekly ATR 2018-11-02

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-11-02

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-11-02

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-11-02

Veckorapport vecka 43 2018

markets in turmoil

Bild från @CNBC på Twitter

Nervositeten återkom på aktiebörser världen över och branta nedgångar varvades med kvicka men kortlivade uppåtrekyler. En hel dramatik utspelades på terminsmarknaderna under nattetid och det blev en del märkliga turer från dag till annan. Stockholmsbörsen föll ned till och även under den tidigare botten för året, satt i februariraset. På USA-börserna var det en riktigt varannandagshandel men trenden nedåt var solklar. Volatiliteten steg kraftigt och är nu uppe på mer normala nivåer sett över ett längre tidsperspektiv. Ädelmetallerna steg jämfört med förra veckan medan oljepriset föll. De amerikanska obligationsräntorna föll och den amerikanska dollarn stärktes mot andra valutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index backade med -3,0,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index minskat med -5,8%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -3,0% och har i år backat med -0,6%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig långt under ett kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1582 och 1589. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1587, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-10-26

Med en nedgång på 10% under den senaste månaden för OMXS30 har vi fått uppleva en korrigering av tidigare uppgång. Det är en helt normal och faktiskt välbehövlig mekanism i aktiemarknaden för att inte värderingar ska springa iväg till orimliga nivåer samt att aktörerna ska påminnas om att det finns risk i aktier. Informationsflödet domineras nu av negativa nyheter, med allt från konjunkturtopp till räntehöjningar och nedgångar i bostadspriser. Lägg där till Italiens ställningskrig med EU om statsbudgeten, oro för det amerikanska mellanårsvalet samt handelskonflikten mellan USA och Kina så blir stämningsläget allt annat än muntert. Visst kan detta vara inledningen till en sämre börs för en längre tid, men det finns också positiva fakta. Bolagen redovisar genomgående starka resultat, även om färre visar bättre än väntat. Räntorna är fortsatt låga och frågan är hur kraftiga ökningar vi kan få se med nuvarande takt på löneökningar och inflation. Vi lägger snart också oktober bakom oss, en månad ökänd för börsturbulens. Normalt är november och december starka börsmånader. Kanske kan återköp av amerikanska aktier som åter är tillåten efter rapportperiod kan ge lite styrka till köpsidan.

I mina ögon finns det potential till mer nedgång i USA, där indexen har hållits uppe av de stora teknikföretagen som haft väldigt höga värderingar. Till skillnad från milleniumbubblan så visar företagen bra med vinst samtidigt med hög tillväxt. Därför tror jag ändå att fallhöjden är begränsad, kanske ned till 2500-2550 för S&P 500, vilket är bottennoteringen för året. För Stockholmsbörsen tror jag att nedgången bör ha bottnat ur denna vecka, men osvuret är givetvis bäst. Möjligen kan vi få se ett besök omkring 1460 för OMXS30.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Olja: Sålda köpoptioner med lösen 70 och 75 i december 2018. Såld köpoption med lösen 80 i januari 2019. Såld köpoption med lösen 85 i mars 2019.

Justerade positioner

 • OMXS30: Såld termin för att skydda mot värdeminskning av sålda säljoptioner.

Nya positioner

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1580 i december
 • Olja: Såld säljoption med lösen 50 i juni 2019.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1420, 1480 och 1500 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1540 i december. Såld säljoption med lösen 1540 i november. Sålda säljoptioner med lösen 1260, 1300 och 1360 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 1260 i september 2019. Såld köpoption med lösen 1580 i december. Såld köpoption med lösen 1640 i juni 2019. Köpt säljoption med lösen 1340 i december som försäkring mot kraftig nedgång. Såld termin för att skydda mot nedgång.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1175 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 1140 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019.
 • Olja: Såld köpoption med lösen 76 i februari 2019.  Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Sålda säljoptioner med lösen 50 och 55 i juni 2019.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 8,4 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 8,4 i maj 2019.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 4,0 och 4,25 i mars 2019. Såld call spread med såld köpoption med lösen december 3,5 och köpt köpoption med lösen november 3,5.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,5% jämfört med förra fredagen, och slutade på 325,8222. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +12,0%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -5,3% sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i räntefond efter att exit träffades vecka 41.

ACWI-Weekly 2018-10-26

 

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-10-26

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXS30-Weekly 2018-10-26

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-10-26

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-10-26

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-10-26

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-10-26

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

AWCI-Weekly ATR 2018-10-26

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-10-26

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-10-26

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-10-26

Veckorapport vecka 42 2018

fear_greed_1-400x230

Bild från Forex Alchemy

Vi lägger en rätt svängig vecka bakom oss, där rekyler uppåt varvades med snabba nedgångar. Stockholmsbörsen avslutade svagt i fredags, även om kurserna återhämtade sig en del från bottennoteringen. På USA-börserna var utvecklingen likartad. Ädelmetallerna rörde sig inom ett snävt intervall och noterade endast små förändringar jämfört med förra veckan. Oljepriset föll tillbaka medan de amerikanska obligationsräntorna steg och den amerikanska dollarn stärktes mot andra valutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index backade med -0,3,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index minskat med -2,9%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -0,2% och har i år stigit med +2,4%. OMXS30 befinner sig i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig långt under ett kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1586 och 1596. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1593, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-10-19

Det blev ingen snabb återställning efter börsraset förra veckan och marknadsaktörerna visar tydliga tecken på nervositet. Några tunga rapporter kom in under veckan, med starka resultat men där förväntningarna uppenbarligen var satta högre, framför allt på framtidsutsikter.

Om drygt två veckor är det dags för val till den amerikanska kongressen som kan ge upphov till en hel del turbulens såväl politiskt som på aktiemarknaderna, förutsatt att demokraterna lyckas få majoritet i representanthuset. Men först får vi se hur rapporterna tas emot.

Värt att notera är att det så kallade Fear & Greed Index som publiceras av CNN är nere på historiskt låga nivåer, vilket indikerar en hel del rädsla, eller kanske rättare sagt flykt från risk till mer säkra placeringar. De senaste åren har börsen snabbt återhämtat sig efter att index varit nere på dessa nivåer, men det är förstås inte givet att vi får se en snar uppgång bara för det.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 9,2 i november (förlust).
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,10 i december.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1125 i mars 2019.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1140 i juni 2019.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1420, 1480 och 1500 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1540 i december. Såld säljoption med lösen 1540 i november. Sålda säljoptioner med lösen 1260, 1300 och 1360 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 1260 i september 2019. Såld köpoption med lösen 1640 i juni 2019. Köpt säljoption med lösen 1340 i december som försäkring mot kraftig nedgång.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1175 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 1140 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Såld säljoption med lösen 55 i juni 2019. Sålda köpoptioner med lösen 70 och 75 i december 2018. Såld köpoption med lösen 80 i januari 2019. Såld köpoption med lösen 76 i februari 2019. Såld köpoption med lösen 85 i mars 2019.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 8,4 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 8,4 i maj 2019.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 4,0 och 4,25 i mars 2019. Såld call spread med såld köpoption med lösen december 3,5 och köpt köpoption med lösen november 3,5.

Andelsvärdet i placeringsklubben föll med -0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 324,2918. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +11,5%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -5,3% sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i räntefond efter att exit träffades vecka 41.

OMXS30-Weekly 2018-10-19

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-10-19

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXS30-Weekly 2018-10-19

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-10-19

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-10-19

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-10-19

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-10-19

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

AWCI-Weekly ATR 2018-10-19

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-10-19

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-10-19

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-10-19

Veckorapport vecka 41 2018

buy_sell_cartoon

Vi lägger en riktig käftsmäll till börsvecka bakom oss. Stockholmsbörsen föll brett och brant och raderade ut årets uppgångar. Oron på marknaden var påtaglig och det enda positiva för aktieägare var att USA-börserna lyckades klättra uppåt i den avslutande handeln. Ädelmetallerna steg jämfört med förra veckan,  medan oljepriset föll tillbaka. De amerikanska obligationsräntorna sjönk och den amerikanska dollarn försvagades mot andra valutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med hela -6,0,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index minskat med -2,6%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -5,9% och har i år stigit med +2,6%. OMXS30 befinner sig i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig långt under ett kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1588 och 1600. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1596, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-10-12.png

Som vanligt när aktiekurser backar snabbt blir det dramatiska rubriker i massmedia och varningarna för en större börskrasch duggar allt tätare. En nedgång på börsen är naturlig, och att den sker snabbt och med kraftiga svängningar är också fullt normalt. Det som gör att rädslan känns större kan till en del förklaras med en lång börsuppgång sedan finanskrisen 2008, som de senast åren utspelats med en allt lägre volatilitet. Det är egentligen ett icke-normalt läge, och därför blir tonen så uppskruvad när säljsidan väl får övertaget, nu precis som i februari i år.

Den återkommande frågan är om vi står inför en större börsnedgång eller om det här är en mindre korrektion som svar på aktiekurser som framför allt i USA nått väl högt. Svaret sitter ingen inne på, men vi inväntar fortfarande bolagens redovisningar av vinster och tillväxt i det tredje kvartalet. Försämrade vinster och/eller utsikter kan ge bränsle åt mer kurspress. Räntorna har stigit, men frågan är hur långt de kan nå utan tecken på signifikanta löneökningar, precis som bloggaren Kortsikt skriver.

Om rapporterna kommer in någorlunda hyggligt tror jag vi får se en korrektion med begränsad fallhöjd i det korta perspektivet. Men det kommer med all säkerhet att vara fortsatt nervöst på aktiemarknaderna de kommande dagarna och veckorna. Det är därför det är så viktigt att ha sin plan klar för sig så man kan fatta nödvändiga beslut utan att skrämmas av rädsla eller invaggas i falsk trygghet.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1680 i december. Såld köpoption med lösen 1700 i mars 2019.
 • Majs: Covered call med såld köpoption lösen 4,0 i december (mindre förlust).
 • Socker: Covered call med såld köpoption med lösen 13 i februari 2019.
 • Sojamjöl: Covered call med såld köpoption lösen 350 i oktober (mindre förlust).
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1150 i december med köpt säljoption med lösen 1150 i september som försäkring.

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1260 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 1260 i september 2019.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1420, 1480 och 1500 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1540 i december. Såld säljoption med lösen 1540 i november. Sålda säljoptioner med lösen 1260, 1300 och 1360 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 1260 i september 2019. Såld köpoption med lösen 1640 i juni 2019. Köpt säljoption med lösen 1340 i december som försäkring mot kraftig nedgång.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,10 i december. Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1175 i februari 2019 och 1125 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i juni 2019. Sålda köpoptioner med lösen 70 och 75 i december 2018. Såld köpoption med lösen 80 i januari 2019. Såld köpoption med lösen 76 i februari 2019. Såld köpoption med lösen 85 i mars 2019.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 9,2 i november. Såld säljoption med lösen 8,4 i januari 2019.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 4,0 och 4,25 i mars 2019. Såld call spread med såld köpoption med lösen december 3,5 och köpt köpoption med lösen november 3,5.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 325,1770. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +11,8%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -5,3% sedan årsskiftet efter en vecka på -6,6%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Stängningskursen understiger aktuell exit på 71,72 varför innehavet i AP7 Aktiefond säljs.

ACWI-Weekly 2018-10-12

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Stängningskursen understiger aktuell exit på 604,20 varför innehavet i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige säljs.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-10-12

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Stängningskursen understiger aktuell exit på 1592,94 varför innehavet i aktiefonden Avanza Zero säljs.

OMXS30-Weekly 2018-10-12

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-10-12

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-10-12

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-10-12

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-10-12

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

AWCI-Weekly ATR 2018-10-12

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-10-12

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-10-12

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-10-12

Veckorapport vecka 40 2018

Börsveckan var halvvägs rätt så positiv, där kurserna på Stockholmsbörsen åter närmade sig årshögsta för OMXS30. I torsdags och fredags tilltog säljtrycket och index noterade nedgångar. I USA var mönstret detsamma. Ädelmetallerna steg jämfört med förra veckan. Oljepriset fortsatta att raskt klättra uppåt, men föll också det tillbaka i avslutningen på veckan. De amerikanska obligationsräntorna steg kraftigt. Den amerikanska dollarn stärktes mot andra valutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med -1,7,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +3,7%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -1,8% och har i år stigit med +9,0%. OMXS30 befinner sig i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig över ett kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1589 och 1605. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1599, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-10-05.png

De amerikanska räntorna har stigit rejält den senaste veckan. Till exempel är räntan på den 10-åriga statsobligationen nu nästan 3,25%. Det är nivåer som börjar bli intressanta för placerare av stort kapital, som till exempel pensionsfonder, vilket ökar konkurrensen till andra placeringar som aktier. Naturligtvis tynger det också den ekonomiska utvecklingen, då skuldräntor ökar för både stat, företag och privatpersoner. För en nyanserad bild om räntenivåer och hur de kan tänkas påverka den framtida tillväxten rekommenderar jag som vanligt bloggaren Kortsikt och i synnerhet hans senaste inlägg. Att det är löneutvecklingen som är det viktiga att hålla koll på och att ränteuppgången vi ser bara är en normalisering av läget är slutsatser som för min del är lätta att hålla med om.

På månad är det Columbus Day i USA, då räntemarknaden är stängd men börserna håller öppet som vanligt. Rapporterna börjar strömma in, men vi får avvakta ytterligare någon vecka innan tungviktarna publicerar resultaten för det tredje kvartalet och utsikterna för den närmaste framtiden.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1500 i mars 2019. Köpt säljoption med lösen 1340 i december som försäkring mot kraftig nedgång.
 • Naturgas: Såld call spread med såld köpoption med lösen december 3,5 och köpt köpoption med lösen november 3,5.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1420, 1480 och 1500 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1540 i december. Såld säljoption med lösen 1540 i november. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1360 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1680 i december. Såld köpoption med lösen 1700 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1640 i juni 2019. Köpt säljoption med lösen 1340 i december som försäkring mot kraftig nedgång.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,10 i december. Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1175 i februari 2019 och 1125 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1150 i december med köpt säljoption med lösen 1150 i september som försäkring.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i juni 2019. Sålda köpoptioner med lösen 70 och 75 i december 2018. Såld köpoption med lösen 80 i januari 2019. Såld köpoption med lösen 76 i februari 2019. Såld köpoption med lösen 85 i mars 2019.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 9,2 i november. Såld säljoption med lösen 8,4 i januari 2019.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018. Covered call med såld köpoption lösen 350 i oktober.
 • Majs: Covered call med såld köpoption lösen 4,0 i december.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019. Covered call med såld köpoption med lösen 13 i februari 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 4,0 och 4,25 i mars 2019. Såld call spread med såld köpoption med lösen december 3,5 och köpt köpoption med lösen november 3,5.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 324,1797. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +11,5%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +1,4% sedan årsskiftet efter en vecka på +0,7%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond.

ACWI-Weekly 2018-10-05

Sedan inköp har index stigit med +0,8%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 74,95, vilket är 3,6% över inköpskurs. Aktuell exit är 71,72.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-10-05

Sedan inköp har index stigit med +1,4%. Högsta noteringen för Stockholm Benchmark Index sedan inköp är 634,47, vilket är 4,8% över inköpskurs. Aktuell exit är 604,20.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero.

OMXS30-Weekly 2018-10-05

Sedan inköp har index stigit med +1,6%. Högsta noteringen för OMXS30 sedan inköp är 1679,51, vilket är 4,4% över inköpskurs. Aktuell exit är 1592,94.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-10-05

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-10-05

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-10-05

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-10-05

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

AWCI-Weekly ATR 2018-10-05

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-10-05

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-10-05

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-10-05