Veckorapport vecka 25 2017

midsommar-image001_largeVi lägger en positiv börsvecka bakom oss, där OMXS30 på nytt testade årshögsta för att sedan falla tillbaka något i midsommarförkortad handel. För USA-börserna var utvecklingen likartad. Den amerikanska dollarn stängde något högre jämfört med förra veckan liksom de amerikanska obligationsräntorna. Ädelmetallerna steg något efter att ha varit under press tidigare i veckan. Priset på olja fortsatte handlas lägre.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +0,6% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +8,5%, exklusive utdelningar. OMXS30 är fortsatt i positiv trend enligt trendindikatorn och befinner sig långt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1528 och 1578.

Råvarupriserna fortsätter sin färd nedåt. Här är det svårt att se några tendenser till inflation.

E-TRACS LINKED TO THE BLOOMBERG COMMODI 2017-06-23

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat. Den sålda säljoptionen OMXS30 1480 med lösen i september köptes tillbaka med vinst och en köpoption 1800 december såldes. Ett par positioner i råvaror stängdes också, medan nya togs i olja och naturgas. Priset på kaffe hade en dramatisk vecka, med kraftiga svängningar och snabb färd nedåt. De befintliga positionerna fick därför justeras, med kortsiktiga förluster som följd.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld köpoption OMXS30 september 1700 och december 1800, sålda säljoptioner augusti 1580 och september 1520. Sålda credit ratio spreads med sålda säljoptioner augusti 1510/1520  och köpta säljoptioner augusti 1550/1560.
 • Sojabönor: Såld köpoption 11,4 med lösen november
 • Majs: Såld covered call med köpoption 3,8, lösen december
 • Guld: Sålda köpoptioner november 1500 och december 1400/1450, såld säljoption 1110 med lösen december. Såld vagga i februari 2018 med lösenpriser 1100/1500. En köpt säljoption med lösen 1050 i december som en försäkring.
 • Olja: Sålda säljoptioner med lösen 34 och 37 i januari 2018
 • Naturgas: Sålda köpoptioner 4,0 och 4,2 med lösen i december
 • Kaffe: Sålda säljoptioner 115 och 117,5, sålda köpoptioner 130 och 145, alla med lösen september

Andelsvärdet i placeringsklubben steg +0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 272,6760. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +5,9%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +11,6% sedan årsskiftet, efter en vecka på +1,0%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling. Fondportföljen utgörs till 100% av aktiefonden Avanza Zero.

Trendindikatorn

Onsdagsfondens trendindikator visar fortsatt positiv trend för OMXS30, liksom för världsindex, baserat på iShares MSCI World Index Fund. För befintliga innehav rekommenderar jag varmt en exitstrategi, som jag ger konkret exempel på senare i veckorapporten. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMX STOCKHOLM 30 2017-06-23.png

ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND 2017-06-23Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för OMXS30 sjönk i veckan. För kommande börsvecka skulle det vara normalt med en rörelse på drygt +/-2,1% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är i en marknad med låg volatilitet.

OMX STOCKHOLM 30 ATR 2017-06-23

För iShares MSCI världsindex, URTH, steg volatiliteten något. För kommande börsvecka skulle det vara normalt med en rörelse på drygt+/-1,5% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND ATR 2017-06-23.png

Exit

Aktiefonden Avanza Zero köptes 2016-08-04 in till premiepensionsportföjen som förvaltas enligt Onsdagsfonden PPM. En Chandelier-exit började därför beräknas från denna dag, och högsta notering sedan köp är 1658,87 för OMXS30. Högre högsta-noteringar och/eller lägre volatilitet gör att exitnivån stiger.

Sedan inköp har OMXS30 stigit med +20,5%. Från inköp till högsta notering har index ökat med +21,5%. Efter 25% uppgång snävas exiten till ytterligare.

Aktuell exit är nu 1608,30, vilket är 2,3% under senaste veckostängning. Om index skulle falla till exitnivån innebär det en vinst på +17,8%.

Globalfonder är populära aktiefonder, och jag redovisar därför också exit för ett hypotetiskt sparande i en fond som går som iShares MSCI världsindex, URTH, med samma placeringsstrategi som Onsdagsfonden PPM. Portföljen är 100% placerad i globalfonden, med inköp 2016-11-30. Högsta notering sedan köp är 82,0. Sedan inköp har URTH stigit med +12,7%. Från inköp till högsta notering har index ökat med +13,4%. Efter 15% uppgång börjar exiten snävas till ännu en gång.  Aktuell exit är 79,51, vilket är 2,4% under senaste veckostängning. Om index skulle falla till exitnivån innebär det resultat på +10,0%.

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMX STOCKHOLM 30 10 years 2017-06-23.png

En exit är en exit

exit signs

Bild från Fast Company

Jag får en del frågor om exits och ofta handlar det om hur den beräknas och när det  är läge att köpa aktier/fonder och börja notera en exitnivå. Till att börja med vill jag slå fast tre viktiga saker:

 • Du kan köpa aktier och aktiefonder när som helst så länge din metod som signalerar köpläge visar grönt ljus. Det kan vara att börstrenden är positiv, att direktavkastningen ligger över en viss nivå eller något annat. Det viktiga är att du börjar använda en exit så snart köpet är gjort.
 • En exit är till för att skydda ditt kapital och samtidigt ge det möjligheter att växa. Det är ingen säljsignal bara för att en exit aktiveras vid en kursnedgång. Däremot är det viktigt att du genast agerar och säljer när exitnivån nåtts, för att din placeringsstrategi ska hålla över tid.
 • Om du sålt en aktie för att en exitnivå träffats är det som sagt ingen signal om att aktien ska undvikas, vare sig på kort eller lång sikt. Så snart din metod ger grönt ljus för köp lägger du en ny köporder, och lägger på exitnivå. Det kan mycket väl uppstå lägen där du köper och säljer både två och tre gånger för att en exit träffats innan du får vara med om en mer varaktig och signifikant uppgång. Kostnaderna för de upprepade köpen och försäljningarna får du se som en försäkring.

Om jag igår hade köpt andelar i en svensk aktiefond som följer OMXS30-index skulle jag börjat beräkna en exitnivå baserat på Chandelier-metoden. Med en veckobaserad volatilitet på 2,1953% beräknat på de senaste 12 veckornas Average True Range för OMXS30 och min valda multiplikator på 2,25 skulle den initiala exitnivån ligga på 1658,87 – 2,25 * (1647,67 * 0,021953) = 1577, 48.  1658,87 var gårdagens högsta notering och 1647,67 var förra veckans stängningskurs. Efter varje vecka skulle jag sedan göra om beräkningen och höja exitnivån om index noterar nya högsta noteringar sedan köp och/eller volatiliteten sjunker. Jag skulle bara agera på veckans stängningskurs.

Med en exitmetod eliminerar du risken för att drabbas av otur i ditt sparande. Hade du till exempel sparat i treårsperioder under de senaste 25 åren kunde utfallen bli extremt bra, men också riktigt usla. 59% av perioderna gav från mycket god till extrem årlig snittavkastning, men 22% levererade kännbara värdeminskningar och 18% gav en värdeökning som understeg den av experter så omhuldade förväntade nivån på 8%. All avkastning baserad på SIX Return Index, justerat för inflation.

sparande 3 år.png

Det ska också sägas att en exitmetod kapar topparna i avkastningen, så några 25-35% årlig ökning hade du troligen inte fått se. Däremot en lugnare utveckling i ditt sparande.

Veckorapport vecka 24 2017

Börsveckan gick i rekylens tecken, men en slutspurt i fredags begränsade kursnedgångarna för veckan. Handeln inleddes annars dramatiskt med ett fall för OMXS30 ned till 1580 när SCA noterades exklusive sin hygiendel som noterades under torsdagen som Essity. I samband med det tappade SCA nära 80% av sitt börsvärde, vilket förklarar nedgången för OMXS30. Det förefaller en smula märkligt att inte index justerades för detta direkt, istället för att det nu ska se ut som en galen börsdag.

Den amerikanska dollarn stängde i stort sett oförändrat jämfört med förra veckan, efter att en inledande försvagning tagits igen i samband med det förväntade beskedet från den amerikanska centralbanken Fed om en räntehöjning. De amerikanska obligationsräntorna föll tillbaka något  Ädelmetallerna backade liksom oljepriset.

Stockholmsbörsens OMXS30-index föll med -1,1% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +7,8%, exklusive utdelningar. OMXS30 är fortsatt i positiv trend enligt trendindikatorn och befinner sig långt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1524 och 1573.

En positiv avslutning i både Europa och USA bäddar för en positiv start av nästa börsvecka. Vi närmar oss slutet av det andra kvartalet och därmed blir det inom kort fokus på bolagsrapporter, som senast det begav sig eldade på börsen ordentligt.

 

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat. Flera positioner avslutades med planerad vinst, i framför allt naturgas och spannmål.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld köpoption OMXS30 september 1700, sålda säljoptioner augusti 1580 och september 1480 samt 1520. Sålda credit ratio spreads med sålda säljoptioner augusti 1510/1520  och köpta säljoptioner augusti 1550/1560.
 • Sojabönor: Såld köpoption 11,4 med lösen november
 • EUR/USD: Såld köpoption 1,16 september
 • Guld: sålda köpoptioner november 1500 och december 1400/1450, såld säljoption 1110 med lösen december. Såld vagga i februari 2018 med lösenpriser 1100/1500. En köpt säljoption med lösen 1050 i december som en försäkring.
 • Olja: såld köpoption 60 med lösen i januari 2018 samt såld säljoption med lösen 37 i januari 2018
 • Naturgas: såld köpoption 4,2 med lösen i december
 • Kaffe: sålda säljoptioner 120 och 125 med lösen september

Andelsvärdet i placeringsklubben steg +0,4% jämfört med förra fredagen, och slutade på 271,8719. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +5,6%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +10,4% sedan årsskiftet, efter en vecka på -1,1%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling. Fondportföljen utgörs till 100% av aktiefonden Avanza Zero.

Trendindikatorn

Onsdagsfondens trendindikator visar fortsatt positiv trend för OMXS30, liksom för världsindex, baserat på iShares MSCI World Index Fund. För befintliga innehav rekommenderar jag varmt en exitstrategi, som jag ger konkret exempel på senare i veckorapporten. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMX STOCKHOLM 30 2017-06-16.png

ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND 2017-06-16Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för OMXS30 steg påtagligt i veckan. För kommande börsvecka skulle det vara normalt med en rörelse på +/-2,2% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är i en marknad med låg volatilitet.

OMX STOCKHOLM 30 ATR 2017-06-16.png

För iShares MSCI världsindex, URTH, var utvecklingen i stort sett oförändrad. För kommande börsvecka skulle det vara normalt med en rörelse på knappt+/-1,5% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND ATR 2017-06-16.png

Exit

Aktiefonden Avanza Zero köptes 2016-08-04 in till premiepensionsportföjen som förvaltas enligt Onsdagsfonden PPM. En Chandelier-exit började därför beräknas från denna dag, och högsta notering sedan köp är 1657,20 för OMXS30. Högre högsta-noteringar och/eller lägre volatilitet gör att exitnivån stiger.

Sedan inköp har OMXS30 stigit med +19,8%. Från inköp till högsta notering har index ökat med +21,3%. Efter 25% uppgång snävas exiten till ytterligare.

Aktuell exit är nu 1608,30, vilket är 1,7% under senaste veckostängning. Om index skulle falla till exitnivån innebär det en vinst på +17,8%.

Globalfonder är populära aktiefonder, och jag redovisar därför också exit för ett hypotetiskt sparande i en fond som går som iShares MSCI världsindex, URTH, med samma placeringsstrategi som Onsdagsfonden PPM. Portföljen är 100% placerad i globalfonden, med inköp 2016-11-30. Högsta notering sedan köp är 81,93. Sedan inköp har URTH stigit med +12,7%. Från inköp till högsta notering har index ökat med +13,3%. Efter 15% uppgång börjar exiten snävas till ännu en gång.  Aktuell exit är 79,51, vilket är 2,4% under senaste veckostängning. Om index skulle falla till exitnivån innebär det resultat på +10,0%.

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMX STOCKHOLM 30 10 years 2017-06-16.png

Köpa aktier, lita på turen?

luck

Bild från Fluent U

Börsen har gått starkt under en lång tid sedan finanskrisen 2008 och många som placerat i aktier och aktiefonder har fått se väldigt god avkastning. Det har varit några rejäla hack i kurvan, men långsiktighetsförespråkarna har snabbt fått vatten på sin kvarn då kurserna kvickt återhämtat sig efter branta nedgångar. För ett långsiktigt sparande har aktier varit en överlägsen sparform, men då pratar vi om minst 20 år. I det tidsperspektivet är siffran över börsens långsiktiga medelavkastning på ca 8% relevant och man kan i princip när som helst placera sitt kapital i en indexfond och få ett bra resultat.

20-ars-sparandeBeräkningarna baseras på SIX Return Index och är justerade för inflation, med siffror från SCB. Diagrammet visar den genomsnittliga årliga avkastningen för en engångsinsättning under sparperioden.

Men om man har en kortare sparhorisont, på till exempel 10 eller 5 år, kommer svängningarna på börsen att ha en inverkan på resultatet, en kraftig sådan om man har otur. I dagsläget känns det kanske avlägset med börsnedgångar, efter att Stockholmsbörsen förra året i genomsnitt avkastade knappt 10% och i år är uppe på 13%. Men inom fem och ännu mer inom 10 år kommer vi med stor sannolikhet att få se nya perioder med riktigt svag utveckling för aktier.

10-ars-sparande
Avkastning för engångsinsättning med 10 år sparperiod. 

Här ser vi att resultatet blir mer spretigt, med fem av 15 (33 %) möjliga sparperioder som givit 6,1 % real avkastning eller sämre, vilket är klart under det förväntade resultatet om 7-8 %. Olycksfågeln fick i stort sett ingen avkastning alls. Samtidigt finns det gott om perioder där avkastningen blivit väldigt hög. Beroendet av tur med tajmingen i sitt sparande börjar synas.

sparande 5 år

Avkastning för engångsinsättning med 5 år sparperiod

Under de 20 möjliga sparperioderna mellan 1993-2016 ser vi högst varierande real avkastning. Tre perioder har gett negativt resultat, och fem perioder har klart understigit den förväntade långsiktiga avkastningen. Samtidigt har vi sju perioder som gett en avkastning på 15 % eller mer. Slumpen har nu på allvar trätt in på arenan.

Likväl trumpetar sparekonomer och andra förespråkare för köp och behåll ut samma budskap för detta sparande och använder sig ofta ogenerat av börsens långsiktiga historiska avkastning i kalkylerna över sparande på både 5 och 10 års sikt. I mina ögon är det oansvarigt när man enkelt kan se hur stor roll slumpen spelar i dessa fall. Visst är chansen fortfarande stor att man får en bra avkastning, men risken för svag eller utebliven avkastning är långt från försumbar.

Vad är då min rekommendation, har jag några konstruktiva förslag istället för gnäll? Jodå, och det kommer kanske inte som en överraskning att jag förespråkar egen äkta förvaltning och användande av exits. Här brukar sparekonomer avfärda resonemanget med tre huvudsakliga argument:

 1. Det är omöjligt att tajma marknader.
 2. Om man säljer för att skydda sitt kapital vid en börsnedgång vågar man sällan köpa aktier igen förrän det är för sent.
 3. Med regelbundna insättningar köper man både dyrt och billigt och får ett bra resultat trots att börsen svänger.

Här är mina kommentarer:

 1. Ja, ingen sitter inne med kristallkulan som kan visa hur börsen kommer att gå, och det är heller inte vad aktiv förvaltning och exits handlar om. Istället gäller det konsten att skydda sitt kapital genom att ha tydliga regler för hur mycket man maximalt får förlora när man säljer, och om att ha en tydlig regel för när man köper. Man kan med fördel använda sig av enkla regler för att avgöra när det är grönt ljus att köpa aktier, till exempel att börstrenden är positiv, men det gäller att hålla det enkelt. Många söker den perfekta köpsignalen som alltid visar rätt, men den finns inte. Utgå från att en ”köpsignal” har runt 50% sannolikhet att visa rätt och vara förberedd på det genom en exitmetod så har du skapat en klar konkurrensfördel.
 2. Det finns många olika sätt att fatta köpbeslut, och bland de mest problematiska är den egna magkänslan. Styr man placeringarna efter den så köper man ofta för sent och säljer för tidigt. Men man behöver inte komplicerade fundamentala eller tekniska metoder. Sunt förnuft räcker långt, till exempel att köpa aktier när trenden är positiv, till exempel definierat som att börsindex ligger över medelvärdet av de senaste 200 dagarnas eller ännu hellre de senaste 40 veckornas stängningskurs. Har man sålt på grund av en exit så kan man till exempel ha en enkel regel som säger att man köper aktier igen om trenden fortfarande är positiv och det gått tre veckor sedan exit. På detta vis blir exiten en försäkring och inte ett hinder för att dra nytta av en stark börs.
 3. Sagan om det regelbundna sparandets förträfflighet och förmåga att jämna ut börssvängningar är omhuldad av experter inom privatekonomi och sparande. Med tydliga regler för när du köper och när du säljer kan du låta ditt kapital dra nytta av börsens styrka fullt ut. Det kan kännas tryggare och mer ”rätt” att sprida ut köpen över tid, men du blir även här beroende av slumpen för att få en bra avkastning. Månadsspara gärna, men använd en exitmetod och köp bara när din regel visar grönt ljus.

manadssparande-5-arAvkastning för månadssparande med 5 år sparperiod

 

Veckorapport vecka 23 2017

Ljuva sommartid med skolavslutningar och värme! Vi lägger ännu en positiv börsvecka bakom oss, där de politiska turerna kring president Trump fortsatte, men påverkade inte börserna mer än under en väldigt kort tid, vilket också kan sägas om utgången av det brittiska parlamentsvalet. Inte heller den europeiska centralbanken bjöd på några börspåverkande utspel, men euron fick sig en liten törn av sänkta inflationsprognoser.

Den amerikanska dollarn steg efter en stark utveckling i slutet av veckan. Även obligationsräntorna ökade något jämfört med förra veckan. Ädelmetallerna föll tillbaka efter en svag avslutning på veckan och oljepriset fortsatte nedåt

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +0,5% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +9,1%, exklusive utdelningar. OMXS30 är fortsatt i positiv trend enligt trendindikatorn och befinner sig långt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1521 och 1569.

Många aktiebörser har stigit under en lång tid, utan någon rekyl/korrigering och med allt lägre volatilitet. Kursnedgångar är nödvändiga för att kyla ned tendenser till överhettning, ge placerare en chans att se över sina portföljer och locka in nytt kapital till börsen. Korrigeringar på 5-10% är historisk sett vanliga under ett börsår, men vi har inte sett en sådan sedan den nuvarande trenden startade för ungefär ett år sedan. Det behöver inte betyda att vi står inför en snar nedgång, men rimligen kommer vi allt närmare en sådan. Hur långt upp vi ska nå innan dess står skrivet i stjärnorna och är inte heller intressant för en trendföljare. För Stockholmsbörsen är fortfarande årshögsta på 1657 i OMXS30 ett tak som inte forcerats, men vi är nära.

Nästa vecka är det dags för Federal Reserves FOMC-möte, som kanske kan ge lite fart på ränte- och valutamarknaderna samt ädelmetallerna. Aktiebörserna kommer förmodligen inte att påverkas mer än marginellt.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat. Aktiviteten i portföljen var låg, men flera positioner utvecklas starkt och närmar sig nivåer för exit med planerad vinst.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld köpoption OMXS30 september 1700, sålda säljoptioner augusti 1580 och september 1480 samt 1520. Sålda credit ratio spreads med sålda säljoptioner augusti 1510/1520  och köpta säljoptioner augusti 1550/1560.
 • Sojabönor: Såld köpoption 11,4 med lösen november, covered call med såld köpoption augusti 9.2 och köpt termin 9.185
 • Majs: Covered call med såld köpoption 3,8 i september och köpt termin
 • EUR/USD: Såld köpoption 1,16 september
 • Guld: sålda köpoptioner november 1500 och december 1400/1450, såld säljoption 1110 med lösen december. En köpt säljoption med lösen 1050 i december som en försäkring.
 • Olja: såld köpoption 60 med lösen i januari 2018 samt såld säljoption med lösen 37 i januari 2018
 • Naturgas: såld köpoption 4,5 med lösen i december samt 5,5 och 6,0 i januari 2018
 • Kaffe: sålda säljoptioner 120 och 125 med lösen september, såld köpoption 190 december

Andelsvärdet i placeringsklubben steg +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 270,9168. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +5,3%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +11,7% sedan årsskiftet, efter en vecka på +0,2%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling. Fondportföljen utgörs till 100% av aktiefonden Avanza Zero.

Trendindikatorn

Onsdagsfondens trendindikator visar fortsatt positiv trend för OMXS30, liksom för världsindex, baserat på iShares MSCI World Index Fund. För befintliga innehav rekommenderar jag varmt en exitstrategi, som jag ger konkret exempel på senare i veckorapporten. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMX STOCKHOLM 30 2017-06-09.png

ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND 2017-06-09Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för OMXS30 sjönk i veckan. För kommande börsvecka skulle det vara normalt med en rörelse på knappt +/-2,0% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är i en marknad med extrem låg volatilitet.

OMX STOCKHOLM 30 ATR 2017-06-09

För iShares MSCI världsindex, URTH, var utvecklingen likartad. För kommande börsvecka skulle det vara normalt med en rörelse på knappt+/-1,5% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND ATR 2017-06-09.png

Exit

Aktiefonden Avanza Zero köptes 2016-08-04 in till premiepensionsportföjen som förvaltas enligt Onsdagsfonden PPM. En Chandelier-exit började därför beräknas från denna dag, och högsta notering sedan köp är 1657,13 för OMXS30. Högre högsta-noteringar och/eller lägre volatilitet gör att exitnivån stiger.

Sedan inköp har OMXS30 stigit med +21,2%. Från inköp till högsta notering har index ökat med +21,3%. Efter 25% uppgång snävas exiten till ytterligare.

Aktuell exit är nu 1608,30, vilket är 2,8% under senaste veckostängning. Om index skulle falla till exitnivån innebär det en vinst på +17,8%.

Globalfonder är populära aktiefonder, och jag redovisar därför också exit för ett hypotetiskt sparande i en fond som går som iShares MSCI världsindex, URTH, med samma placeringsstrategi som Onsdagsfonden PPM. Portföljen är 100% placerad i globalfonden, med inköp 2016-11-30. Högsta notering sedan köp är 81,89. Sedan inköp har URTH stigit med +12,5%. Från inköp till högsta notering har index ökat med +13,3%. Efter 15% uppgång börjar exiten snävas till ännu en gång.  Aktuell exit är 79,47, vilket är 2,3% under senaste veckostängning. Om index skulle falla till exitnivån innebär det resultat på +9,9%.

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMX STOCKHOLM 30 10 years 2017-06-09.png

Veckorapport vecka 22 2017

kabul

Bild från My Capital Kabul

Livet ska fortgå som vanligt, men vi måste också alla göra motstånd mot dessa fega mördare som denna vecka slog till mot Kabul och tog livet av och skadade fruktansvärt många människor. De vidriga principer som styr avskummet som planerar och genomför dessa avskyvärda illgärningar ska bemötas och bekämpas på alla möjliga plan.

Vi lägger en stabil börsvecka bakom oss, där kurserna fortsatte tuffa på uppåt på bred front. USA-börserna satte ännu en gång nya kursrekord efter att president Trump deklamerat att hans uppdrag är att tänka på Pittsburgh och inte Paris…

MAIN-Donald-Trump-reveals-how-he-would-have-prevented-Paris-terrorist-attacks

Bild från Mirror

carl bild tweet trump pittsburgh.png

Den amerikanska dollarn föll liksom obligationsräntorna jämfört med förra veckan. Ädelmetallerna steg efter en stark utveckling under fredagen, medan oljepriset föll tillbaka. Oljeproduktionen i USA är på fortsatt höga nivåer, stöttade bland annat av tidigare terminssäkringar där producenter kan sälja olja på runt 50 dollar per fat mot en produktionskostnad på 20-30 dollar. Tala om att skratta hela vägen till banken med kranarna vidöppna, medan OPEC:s produktionsbegränsningar får allt mindre betydelse.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +0,7% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +8,5%, exklusive utdelningar. OMXS30 är fortsatt i positiv trend enligt trendindikatorn och befinner sig långt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1516 och 1563.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat. Den sålda köpoptionen i OMXS30 med lösen augusti 1670 köptes tillbaka med mindre förlust och istället såldes en säljoption augusti 1580. Jordbruks- och energisektorn backade i veckan vilket öppnade för återköp av sålda säljoptioner. En ny vagga i olja började byggas.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld köpoption OMXS30 september 1700, sålda säljoptioner augusti 1580 och september 1480 samt 1520. Sålda credit ratio spreads med sålda säljoptioner augusti 1510/1520  och köpta säljoptioner augusti 1550/1560.
 • Sojabönor: Såld köpoption 11,4 med lösen november, covered call med såld köpoption augusti 9.2 och köpt termin 9.185
 • Majs: Covered call med såld köpoption 3,8 i september och köpt termin
 • EUR/USD: Såld köpoption 1,16 september
 • Guld: sålda köpoptioner november 1500 och december 1400/1450, såld säljoption 1110 med lösen december. En köpt säljoption med lösen 1050 i december som en försäkring.
 • Olja: såld köpoption 60 med lösen i januari 2018 samt såld säljoption med lösen 37 i januari 2018
 • Naturgas: såld köpoption 4,5 med lösen i december samt 5,5 och 6,0 i januari 2018
 • Kaffe: sålda säljoptioner 120 och 125 med lösen september, såld köpoption 190 december

Andelsvärdet i placeringsklubben steg +0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 270,6710. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +5,2%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +11,5% sedan årsskiftet, efter en vecka på +0,2%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling. Fondportföljen utgörs till 100% av aktiefonden Avanza Zero.

Trendindikatorn

Onsdagsfondens trendindikator visar fortsatt positiv trend för OMXS30, liksom för världsindex, baserat på iShares MSCI World Index Fund. För befintliga innehav rekommenderar jag varmt en exitstrategi, som jag ger konkret exempel på senare i veckorapporten. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMX STOCKHOLM 30 2017-06-02

ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND 2017-06-02Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för OMXS30 sjönk något i veckan. För kommande börsvecka skulle det vara normalt med en rörelse på drygt +/-2,0% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är i en marknad med mycket låg volatilitet.

OMX STOCKHOLM 30 ATR 2017-06-02

För iShares MSCI världsindex, URTH, var utvecklingen likartad. För kommande börsvecka skulle det vara normalt med en rörelse på drygt +/-1,5% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND ATR 2017-06-02.png

Exit

Aktiefonden Avanza Zero köptes 2016-08-04 in till premiepensionsportföjen som förvaltas enligt Onsdagsfonden PPM. En Chandelier-exit började därför beräknas från denna dag, och högsta notering sedan köp är 1657,13 för OMXS30. Högre högsta-noteringar och/eller lägre volatilitet gör att exitnivån stiger.

Sedan inköp har OMXS30 stigit med +20,6%. Från inköp till högsta notering har index ökat med +21,3%. Efter 25% uppgång snävas exiten till ytterligare.

Aktuell exit är nu 1607,32, vilket är 2,4% under senaste veckostängning. Om index skulle falla till exitnivån innebär det en vinst på +17,7%.

Globalfonder är populära aktiefonder, och jag redovisar därför också exit för ett hypotetiskt sparande i en fond som går som iShares MSCI världsindex, URTH, med samma placeringsstrategi som Onsdagsfonden PPM. Portföljen är 100% placerad i globalfonden, med inköp 2016-11-30. Högsta notering sedan köp är 81,89. Sedan inköp har URTH stigit med +13,2%. Från inköp till högsta notering har index ökat med +13,3%. Efter 15% uppgång börjar exiten snävas till ännu en gång.  Aktuell exit är 79,42, vilket är 3,0% under senaste veckostängning. Om index skulle falla till exitnivån innebär det resultat på +9,8%.

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMX STOCKHOLM 30 10 years 2017-06-02.png

Det viktiga tålamodet

patience

”Att sälja optioner är långtifrån daytrading, Fingerprint Cards, och snabba klipp. Istället krävs tålamod och disciplin för att låta de många små bäckarna av indragna optionspremier bli en stor å.”

Kloka ord som jag skrev för ett år sedan! 🙂 En portfölj med sålda optioner ger inga snabba, spektakulära vinster, men har potentialen att erbjuda en långsiktigt god och uthållig avkastning. En hörnsten för en optionssäljande strategi är att ha god marginal mellan aktuell kurs och optionens lösenpris. Visst kan det vara lockande att sälja optioner som endast har några veckors löptid kvar, men då får du välja lösenpris så nära aktuell kurs att det räcker med en mindre kursrörelse i oönskad riktning för att en elak förlust ska uppstå. Det är en riskabel spekulation med dåliga odds till långsiktigt framgång. Gissar du rätt får du snabba vinster, men gissar du fel kan du drabbas av en förlust som raderar flera lyckade placeringar.

En tryggare, om än ”tråkigare” strategi är att sälja optioner med mycket tidsvärde, 6-12 månader, som ligger så långt ifrån aktuell kurs att även om du får se kursen gå åt det minst sannolika hållet kommer optionen ändå att tappa i värde med tiden, givet att kursen inte kommer för nära lösenpriset. Det här går på tvärs med uppfattningen om att man ska satsa på optioner med kort löptid, där minskningen av tidsvärde accelererar.

option_tidsvärde

Men återigen, för att kunna sälja optioner med kort löptid kvar tvingas du lägga dig farligt nära aktuell kurs och utsätta dig för stora risker. Jag har under året blivit ännu bättre på att välja optioner med högt tidsvärde, och ser med tillfredsställelse att optioner som jag sålde för ett par månader sedan nu börjar komma ner i pris där jag köper tillbaka dem med planerad vinst, trots att det återstår ett halvår eller mer av optionens livslängd. I marknader som naturgas, olja och guld har jag kunnat sälja optioner med sex till nio månaders löptid vars lösenpris legat 40-80% från aktuell kurs och redan efter en till två månader månad fått se optionspriserna dala till nivåer nära mina planerade återköpskurser.

En intressant effekt av att sälja optioner med lång löptid är att man i råvarumarknaderna kan utnyttja så kallade säsongsmönster, till exempel att olja vanligtvis stiger inför sommaren och faller under höst och tidig vinter. Eller att naturgas stiger under våren och faller från försommar till vinter. Det är historik som förklaras av grundläggande mekanismer i efterfrågan och tillgång. Även en trendföljare som jag själv bör beakta säsongsmönster och använda dem i kombination med pristrend för att välja lämpliga optioner att sälja.

För indexoptionerna i OMXS30 har året varit trögare än vanligt, till stor del beroende på en ytterst låg volatilitet som pressar optionspriserna. Även här har jag handlat optioner med längre löptid, vilka tar lite längre tid på sig att komma ned i pris. Jag har också sålt mindre positioner i köpoptioner, för att öka intäkterna, men här har jag stött på lite patrull i form av en fortsatt kursuppgång som ett par gånger gjort att jag behövt justera positioner med tillhörande kostnad. Denna vecka har jag dragit ned på sålda köpoptioner till förmån för sålda säljoptioner, då styrkan i den positiva trenden är så stark. Kanske säljer jag köpoptioner med lösen i december om jag kan välja lösenpriser över 1800, men huvudsakligen är det sålda säljoptioner som gäller.

I tider av stark börsutveckling, där fantastiska siffror presenteras på löpande band av placerare i småbolagsaktier, utdelningsaktier eller i stort sett vad som helst som noteras på börsen är det inte alltid så lätt att nöja sig med en långsamt tuffande värdeökning i portföljen. Men tålamod är en dygd, som sköldpaddan visade genom att slå haren i tävlingen om vem som var snabbast.

Jag avslutar med ännu ett citat från tidigare inlägget om att sälja optioner:

”Att sälja optioner är inte för alla. Utöver tålamodet som krävs för att vänta veckor och ibland flera månader på att realisera vinster behöver du ett tillräckligt stort kapital för att hantera säkerhetskrav som uppstår. Dessutom måste du ha utrymme och mental förmåga att justera positioner vid behov, då det innebär förluster på kort sikt. Man får heller inte vara girig utan se till att ha bra marginaler genom att sälja optioner långt från aktuell kurs, tillämpa en strikt riskkontroll, justera positioner och ta hem vinst på i förväg bestämda nivåer. Men har man allt detta på plats kan tekniken att sälja optioner fungera väldigt väl i en placeringsstrategi som till exempel bygger på trendföljning och volatilitetsbaserad riskkontroll. Ett konkret exempel på det är placeringsklubben Onsdagsfonden, förvaltad enligt strategin Onsdagsfonden Good Options.”