Trender och säsongseffekter

4505.seasons.jpg

Bild från LexisNexis

I Onsdagsfonden Good Options placerar jag i ett antal marknader, från OMXS30 till ädemetaller, spannmål, kaffe och naturgas. I placeringsstrategin är trendföljning ett verktyg, där jag studerar trenden i veckodata och vid lämpliga tillfällen säljer optioner på nivåer som jag bedömer ha låg sannolikhet nås givet nuvarande trend. Att trenden är positiv innebär ju att kurserna stiger så att vi noterar allt högre nivåer och tillfälliga bottnar blir också högre. Sannolikheten att kursen fortsätter uppåt är högre än det omvända.

Det finns ett annat fenomen på finansiella marknader och det är säsongsmönster. Det är enkelt att förstå när det gäller till exempel spannmål, där vi har sådd och skörd och perioder där vädret kan påverka mycket. För andra marknader som olja och naturgas är det inte lika självklart att se mönstret, men det är helt klart något man ska ha med i bedömningen. För min del har jag inkluderat analys av säsongseffekter i råvarumarknader, med framgång. En av informationskällorna är OptionSellers.com som regelbundet tar upp intressanta historiska mönster. De är noga med att poängtera att säsongsmönster inte är en säker väg till vinst, att man bara kan satsa på att historien upprepar sig och köpa eller sälja en viss vecka för att sedan snabbt kamma hem vinst. Men man kan bedöma nivåer där det är låg sannolikhet att en marknads pris når inom en given tid,vilket är ett utmärkt läge för att sälja optioner.

Ett bra exempel på säsongsmönster är för amerikansk naturgas. Som vi kan se är trenden negativ enligt trendindikatorn liksom 40 veckors glidande medelvärde. Dock har kursen snabbt skjutit i höjden de senaste veckorna.

Natural Gas Full0417 Future 2017-03-24

Det här är logiskt om man ser till säsongsmönstret att priset på naturgas ofta brukar stiga under våren då grossistlagren är som lägst efter uppvärmningen på vintern, och falla tidig vinter då grossistlagren är som fullast. I kursdiagrammet ovan har det inte varit så enkelt att använda säsongsmönster för att tajma köp och sälj, och inte heller trenden har i alla lägen varit enkelt att använda. Priset på naturgas varierar förstås efter andra variabler som förväntningar, siffror över produktion och efterfrågan, klimat etc. Men om man slagit till på en botten under tidig vår alternativt en topp under sommaren alternativt tidig vinter har man kunna sälja sälj- respektive köpoptioner på nivåer som legat långt ifrån aktuell kurs,och sedan rätt snabbt kunna köpa tillbaka dem med vinst.

Säsongsmönster som det för naturgas ser man enklast i diagram som nedan.

grph-15yr-natural-gas-seasonal061016

I förvaltningen av placeringsklubbens portfölj har jag dragit god nytta av uppgången i naturgas de senaste veckorna, genom att sälja säljoptioner och köpa dem tillbaka på lägre nivåer. Någon gång under sommaren kommer jag att vända på kuttingen och börja sälja köpoptioner.

Zero, AP7 eller Didner & Gerge?

Att välja fonder och aktier till sitt sparande kan kännas svårt, då det finns så många marknader och företag att välja bland. Även för en trendföljare, som ju har en metod för sina placeringar, är det långt ifrån självklart vad man ska köpa. Ta till exempel den svenska aktiebörsen, som är inne i en positiv trend sedan mitten av förra året. Är det då bäst att spara i en indexfond, i en korg av aktier eller i en aktiefond som visat sig gå bra historiskt?

OMX STOCKHOLM 30 2017-03-24

För pensionssparande har man oftast bara fonder att välja mellan. Jag föredrar indexförvaltade fonder med låga avgifter, därför att de har stark koppling till marknaden vars trend jag följer. Jag är heller inte beroende av någon förvaltares skicklighet (eller tur…). Men visst sneglar jag ibland på de fonder som levererat god avkastning under lång tid, till exempel i topplistan för Sverige-fonder.

topplista sverigefonder 2017-03-24

Bild från Morningstar

För mitt premiepensionssparande som jag förvaltar enligt strategin Onsdagsfonden PPM har jag valt fonden Avanza Zero, vilken är en gratis indexfond med insättningsgräns utanför premiepensionssystemet. Jag har två tänkbara förändringar framöver:

 • Byta till Didner & Gerge Aktiefond, som har en stark historik.
 • Byta till AP7, som har en hävstång vilken ger extra avkastning under goda tider, liksom vice versa.

Att byta aktiefond till Didner & Gerge är enkelt, det är fortfarande den svenska börsen jag placerar i. Övriga vinnare de senaste 10 åren är till övervägande del småbolagsfonder, ett fenomen som säkerligen kan fortsätta länge till men som också skulle kunna upphöra inom kort. Jag föredrar bredare index. Att byta till AP7 skulle innebära att jag började följa det globala världsindexet för aktiebörser och beräknade trend samt exits baserat på det. Inget av dessa alternativ är uteslutna med en placeringsstrategi, så kanske blir det en förändring inom kort. Det lutar i skrivande stund i så fall åt AP7, då jag gillar låga avgifter i kombination med bra resultat, samtidigt som jag med min exitmetod kan undvika att drabbas av hävstångens baksidan under börsnedgång.

För den mer aktive spararen som kan placera i aktier anser jag att en korg av aktier förvaltat med en trendföljande placeringsstrategi är det bästa. Man kan välja aktier efter sin egen risknivå. Antingen tar man en bukett med stora och stabila bolag eller så är man mer opportunistisk och väljer bland de aktier som gått bäst den senaste månaden.

Avslutningsvis finns det förstås fler marknader än Sverige att investera i. Man kan absolut tänka sig att ha en fondportfölj med flera regioner som man trendbevakar och aktivt förvaltar. Merarbete och valutaeffekter gör att jag hittills inte placerar utomlands i mitt fondsparande. Över tid bedömer jag att den svenska börsen kommer att ge konkurrenskraftig avkastning jämfört med övriga delar av världen.

 

Veckorapport vecka 12 2017

170105112642-trump-obama-cutout-split-card-large-169

Bild från CNN

Veckans fokus låg på den första tunga politiska kampen i USA sedan Trump installerades som president, nämligen den om ett nytt system för finansiering av sjukvård. Det nuvarande systemet, som infördes under den förre presidenten Obama har ju varit en nagel i ögat på republikanerna, men som många gånger tidigare är det enklare att kritisera än att vara konstruktiv. Vi har sett aktiekurserna skjuta i höjden sedan presidentvalet och många har förklarat uppgången med att Trump kommer att driva genom en företagsvänligare politik och breda skattesänkningar. Vad som inte har diskuterats lika flitigt är presidentens möjligheter att få igenom förändringar, vilka trots att kongressen har republikansk majoritet inte alltid är så stora. Faktum är att det amerikanska skattesystemet, som är en ohanterlig soppa av regler och undantag inte har reformerats i grunden sedan 1986, då Ronald Reagan var president. De höga förväntningarna om snabba förändringar får nog komma ned lite.

Börsveckan inleddes svagt, men återhämtade sig en del. Trots att Trump inte fick igenom sitt lagförslag om sjukvårdsreform noterade USA-börserna endast mindre nedgångar och återhämtade sig i den avslutande handeln. Den amerikanska dollarn föll tillbaka liksom obligationsräntorna. Ädelmetallerna steg och råoljepriset sjönk jämfört med förra veckan.

Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde med en nedgång om -0,3% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +4,1%, exklusive utdelningar. OMXS30 är fortsatt i positiv trend enligt trendindikatorn och befinner sig långt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1477 och 1511.

Det politiska klimatet i USA kommer säkerligen att fortsatt påverka marknaderna. Närmast på tur står presidentens skatteförändringar, men de kommer att behandlas av kongressen först i juli. Kommande företagsrapporter för det första kvartalet blir därför mer intressanta i närtid, liksom statistik som visar hur det går med inflationen.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat. En ny så kallad ratio spread såldes i OMXS30 med en köpt säljoption 1500 och sålda säljoptioner 1460, samtliga med lösen i maj. En köpoption i sojabönor med lösen 12,6 i november såldes. En säljoption i naturgas med lösen 2,75 i augusti, liksom en säljoption i kaffe 120 med lösen i september. En såld köpoption i guld med lösen 1150 i juni köptes tillbaka med planerad vinst.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda köpoptioner OMXS30 juni 1640 och september 1700 samt säljoptioner med lösen 1410, 1440 och 1450 maj samt 1360 i juni. Dessutom så kallade ratio spreads, med köpt säljoption 1510/1500 och sålda säljoptioner 1470/1460, alla med lösen i maj.
 • Sojabönor: Sålda säljoptioner 9,6 och 9,4 med lösen juni, såld köpoption 12,6 med lösen november
 • Vete: sålda köpoptioner 5,4 och 5,5 med lösen juni, såld säljoption 4,2 med lösen juni
 • Guld: sålda köpoptioner november 1500 och december 1600/1700, sålda säljoptioner  1125 med lösen augusti, 1075 med lösen oktober och 1050 med lösen december
 • Olja: sålda säljoptioner 41,5 med lösen juli samt 40 och 42,5 med lösen augusti, såld köpoption 60 med lösen augusti samt 65 december
 • Naturgas: sålda säljoptioner 2,5, 2,6 och 2,75 med lösen augusti
 • Griskött: covered put med termin såld på 77,2 och såld säljoption 78 med lösen i juni
 • Kaffe: sålda säljoptioner 120 och 125 med lösen september

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 262,0583. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +1,8%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +4,8% sedan årsskiftet, efter en vecka på -0,1%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling. Fondportföljen utgörs till 100% av aktiefonden Avanza Zero.

Trendindikatorn

Onsdagsfondens trendindikator visar fortsatt positiv trend för OMXS30, liksom för världsindex, baserat på iShares MSCI World Index Fund. För befintliga innehav rekommenderar jag varmt en exitstrategi, som jag ger konkret exempel på senare i veckorapporten. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMX STOCKHOLM 30 2017-03-24.png

ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND 2017-03-24Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för OMXS30 steg något i veckan. För kommande börsvecka skulle det vara normalt med en rörelse på drygt +/-2,2% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är i en marknad med mycket låg volatilitet.

OMX STOCKHOLM 30 ATR 2017-03-24.png

För iShares MSCI världsindex, URTH, var utvecklingen likartad. För kommande börsvecka skulle det vara normalt med en rörelse på +/-1,5% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND ATR 2017-03-24

Exit

Aktiefonden Avanza Zero köptes 2016-08-04 in till premiepensionsportföjen som förvaltas enligt Onsdagsfonden PPM. En Chandelier-exit började därför beräknas från denna dag, och högsta notering sedan köp är 1603,06 för OMXS30. Högre högsta-noteringar och/eller lägre volatilitet gör att exitnivån stiger.

Sedan inköp har OMXS30 stigit med +15,7%. Från inköp till högsta notering har index ökat med +17,4%. Efter 20% uppgång snävas exiten till ytterligare.

Aktuell exit är nu 1542,14, vilket är 2,4% under senaste veckostängning. Om index skulle falla till exitnivån innebär det en vinst på +12,9%.

Globalfonder är populära aktiefonder, och jag redovisar därför också exit för ett hypotetiskt sparande i en fond som går som iShares MSCI världsindex, URTH, med samma placeringsstrategi som Onsdagsfonden PPM. Portföljen är 100% placerad i globalfonden, med inköp 2016-11-30. Högsta notering sedan köp är 78,47. Sedan inköp har URTH stigit med +7,2%. Från inköp till högsta notering har index ökat med +8,5%. Efter 10% uppgång börjar exiten snävas till.  Aktuell exit är 75,69, vilket är 2,3% under senaste veckostängning. Om index skulle falla till exitnivån innebär det resultat på +4,7%.

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMX STOCKHOLM 30 10 years 2017-03-24.png

Börsen darrar, dags att säkra vinsterna?

stock market correction

Bild från the balance

De amerikanska börserna sjönk igår med mer än en procent, vilket de inte gjort på bra länge. Som ett brev på posten börjar sociala flöden svämma över av varningar om fortsatta nedgångar och till och med ras, för nu är minsann den positiva trenden bruten och den övervärderade börsen ska ned till mer rimliga nivåer. Lika naturligt dyker det upp repliker som menar på att det vi nu ser är fina köplägen.

Det kan i sammanhanget vara bra att lyfta blicken något och titta på hur aktiekurserna på Stockholmsbörsen utvecklats den senaste tiden.

OMX STOCKHOLM 30 2017-03-21.png

Sedan lågpunkten på 1240 i samband med Brexit-omröstningen har OMXS30 som bäst gått upp med 29%, med den högsta noteringen så sent som förra veckan. Bortsett från lite turbulens runt det amerikanska presidentvalet har kurserna gått upp i stort sett oavbrutet, i en synnerligen lågvolatil rörelse. Att vi nu ser lite vinsthemtagningar är inte märkligt och behöver inte indikera att trenden är bruten och/eller att vi står inför ett börsras. Några procents nedgång kan tvärtom vara en nyttig och välbehövlig andningspaus för att kurserna sedan ska orka fortsätta upp i den positiva trenden.

Med detta sagt är det förstås ett alternativ att vi står inför en korrigering på 10-20% nedgång, vilket historiskt inte alls är särskilt sällsynt i längre trendrörelser. Det skulle för all del också kunna vara så att vi står på randen till en kraftigare börsnedgång, på 30-50%, vilket inte heller är ovanligt, om än inte särskilt frekvent. Hur det än blir är det endast en sak vi med säkerhet kan veta, och det är hur det har varit och vad utvecklingen är just i detta nu. Därför är det bästa sättet att besvara frågan om det är köp- eller säljläge att vara förberedd och veta vad man ska göra om kursen når till nivå X eller Y. Undvik att gissa och framför allt satsa inte kapital på att du ska få rätt. Det är en sysselsättning för småpengar du kan avvara på casino eller tips.

Har du en exitmetod så är det exitnivån som gäller för placeringar i aktier och aktiefonder. Passeras den säljer du av, oavsett magkänsla eller stämningsläget i sociala flöden. Använder du som jag veckodata för dina exitberäkningar inväntar du lugnt stängningen för veckan. Visst kan du förlora några procent på det, men lika ofta kommer du att vinna genom att inte sälja av under en turbulent börsdag med stundtals panikartade säljbeslut. För Onsdagsfonden PPM gäller exitnivån på 1542: en stängning lägre än så på fredag så blir det en säljorder. För placeringsklubbens portfölj som förvaltas enligt strategin Onsdagsfonden Good Options är det fortfarande hyggligt med marginal till den närmast sålda säljoptionen på 1460, och den är dessutom till viss del skyddad från 1500 och nedåt. Om OMXS30 går under 1500 börjar det bli dags att förbereda justeringar.

Glöm inte bort att nedgångar är en naturlig del av börsen, och i en positiv trend är det ofta bra köplägen efter några dagars minusnoteringar. Har du en tydlig exitmetod och vet hur mycket du vill riskera, och därmed hur mycket du ska satsa, kan du lugnt köpa nu när ”alla” säljer. Blir det en fortsatt nedgång får du en begränsad förlust. Säljer du optioner kan några dagars kraftig nedgång ge bra möjlighet att få in fina premier för optioner med lösenpris långt under nuvarande kurs, särskilt om du väljer lösenmånad en bra bit framåt i tiden.

 

Äkta diversifiering, riskspridning och lagom insatser

äggkorgar.jpg

Många gånger får man råd om att sprida sina risker när det gäller finansiella placeringar. Ofta handlar det om att diversifiera portföljen, att blanda företag, branscher och regioner för att minska risken för kraftiga värdeminskningar när börsen går ned. Problemet är att hur väl man än diversifierar sin aktieportfölj eller aktiefonder kommer man få se sina placeringar att falla i värde under en börsnedgång, då i stort sett alla aktier sjunker, om än olika mycket. Det blir då mer en jakt på att gå bättre än index än att uppnå avkastning.

För att kunna uppnå äkta diversifiering där nedgång i en marknad kan balanseras av uppgångar i andra behöver man kunna placera i marknader som har svaga kopplingar till varandra. Det uppnår jag i Onsdagsfonden Good Options, där jag placerar i råvarumarknader som olja, vete, guld, kaffe, socker, naturgas etc. I en allt mer globalt sammankopplad ekonomi är det periodvis så att även råvaror rör sig samfällt, till exempel när den amerikanska dollarn är stark eller svag. Men över tid beror kaffepriset på tillgång och efterfrågan, inte av hur börserna, dollarna eller oljepriset utvecklas.

Därmed inte sagt att det bara är att placera lite hur som helst i en äkta diversifierad portfölj. Det krävs fortfarande en metod för att begränsa sin risk, både per marknad och för portföljen som helhet. När man som jag placerar genom att sälja optioner är det särskilt viktigt att säkerställa tillräcklig marginal för oväntad utveckling samt att ha ett tydligt tak för hur mycket man kan satsa i varje marknad. Precis som Michael Gross och James Cordier på OptionSellers.com skriver är ett av de vanligaste misstagen att ta för stora positioner och ha för lite fritt kapital. Så här ser en sunt diversifierad portfölj ut för en optionssäljare enligt dem.

optionsellers pie chart.jpg

Bild från OptionSellers.com

Vän av ordning ser att summan av optionspremierna för de åtta marknaderna inte blir 50%, vilket kommer sig av att premierna genererar säkerhetskrav på i storleksordningen 2,5 gånger optionspremien i de flesta råvarumarknaderna.

Vanligast har man enbart aktier och fonder att välja mellan för placeringarna. Då blir det svårt att få till en god diversifiering, men genom tydliga regler för vad man ska köpa, när man ska köpa, för hur mycket och när man ska sälja kan man ändå uppnå god riskspridning. Följer man trenden undviker man värdeminskningar i större börsnedgångar och får möjligheten att uppnå positiv avkastning och inte bara gå bättre än index. Att aktivt välja aktier och fonder som har en relativ styrka gentemot snittet adderar förstås också värde till portföljen, men det ensamt är som sagt inte den säkra vägen till att kontrollera risken.

Veckorapport vecka 11 2017

yellen.jpg

Bild från Today

Vi lägger en oregelbunden börsvecka bakom oss, där huvudnumret var beskedet från den amerikanska centralbanken Federal Reserve om en räntehöjning. Det var precis vad de officiella förväntningarna låg på, men reaktionerna på marknaderna liknade mer en räntesänkning. Den amerikanska dollarn föll tillbaka liksom obligationsräntorna. Ädelmetallerna steg och råoljepriset stängde blygsamt högre jämfört med förra veckan, efter att ha fortsatt pressats i början på veckan.

Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde med en nedgång om -0,2% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +4,5%, exklusive utdelningar. OMXS30 är fortsatt i positiv trend enligt trendindikatorn och befinner sig långt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1474 och 1507.

Vi går in i utdelningstider och det innebär en press på börsindex. Till exempel noterades Nordea exklusive utdelning i fredags, vilket bara det tyngde OMXS30 med drygt åtta punkter, ungefär -0,5%. I övrigt har vi nu gått igenom tunga makroekonomiska händelser och siktet börjar inom kort att ställas om till rapporterna för det tredje kvartalet. Inflation och räntor kommer med stor säkerhet att fortsätta påverka utvecklingen en hel del.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat. En så kallad ratio spread såldes i OMXS30 med en köpt säljoption 1510 och sålda säljoptioner 1470, samtliga med lösen i maj. En ny köpoption 65 med lösen i december såldes i olja, liksom en säljoption i kaffe 125 med lösen i september.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda köpoptioner OMXS30 juni 1640 och september 1700 samt säljoptioner med lösen 1410, 1440 och 1450 maj samt 1360 i juni. Dessutom en så kallad ratio spread, med köpt säljoption 1510 och sålda säljoptioner 1470, alla med lösen i maj.
 • Sojabönor: Sålda säljoptioner 9,6 och 9,4 med lösen juni
 • Vete: sålda köpoptioner 5,4 och 5,5 med lösen juni, såld säljoption 4,5 med lösen juni
 • Guld: sålda köpoptioner november 1600 och december 1600/1700, sålda säljoptioner 1150 med lösen juni, 1125 med lösen augusti, 1075 med lösen oktober och 1050 med lösen december
 • Olja: sålda säljoptioner 41,5 med lösen juli samt 40 och 42,5 med lösen augusti, såld köpoption 60 med lösen augusti samt 65 december
 • Naturgas: sålda säljoptioner 2,5 och 2,6 med lösen augusti
 • Griskött: covered put med termin såld på 77,2 och såld säljoption 78 med lösen i juni
 • Kaffe: såld säljoption 125 med lösen september

Andelsvärdet i placeringsklubben sjönk med -0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 261,7498. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +1,7%.

Vi närmar oss nu lösenmånader för flera positioner i både OMXS30 och råvarumarknader, vilket innebär att de kommer att stängas med planerad vinst. Jag räknar med att värdeutvecklingen börjar klättra uppåt inom de kommande två till tre veckorna. Portföljen är närapå fullinvesterad, väl diversifierad, och nästan samtliga positioner uppvisar hälsosamma vinster.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +5,0% sedan årsskiftet, efter en vecka på +0,6%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling. Fondportföljen utgörs till 100% av aktiefonden Avanza Zero..

Trendindikatorn

Onsdagsfondens trendindikator visar fortsatt positiv trend för OMXS30, liksom för världsindex, baserat på iShares MSCI World Index Fund. För befintliga innehav rekommenderar jag varmt en exitstrategi, som jag ger konkret exempel på senare i veckorapporten. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMX STOCKHOLM 30 2017-03-17.png

ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND 2017-03-17Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för OMXS30 sjönk i veckan. För kommande börsvecka skulle det vara normalt med en rörelse på knappt +/-2,2% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är i en marknad med mycket låg volatilitet.

OMX STOCKHOLM 30 ATR 2017-03-17.png

För iShares MSCI världsindex, URTH, var utvecklingen oförändrad. För kommande börsvecka skulle det vara normalt med en rörelse på +/-1,5% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND ATR 2017-03-17

Exit

Aktiefonden Avanza Zero köptes 2016-08-04 in till premiepensionsportföjen som förvaltas enligt Onsdagsfonden PPM. En Chandelier-exit började därför beräknas från denna dag, och högsta notering sedan köp är 1603,06 för OMXS30. Högre högsta-noteringar och/eller lägre volatilitet gör att exitnivån stiger.

Sedan inköp har OMXS30 stigit med +16,0%. Från inköp till högsta notering har index ökat med +17,4%. Efter 20% uppgång snävas exiten till ytterligare.

Aktuell exit är nu 1542,14, vilket är 2,7% under senaste veckostängning. Om index skulle falla till exitnivån innebär det en vinst på +12,9%.

Globalfonder är populära aktiefonder, och jag redovisar därför också exit för ett hypotetiskt sparande i en fond som går som iShares MSCI världsindex, URTH, med samma placeringsstrategi som Onsdagsfonden PPM. Portföljen är 100% placerad i globalfonden, med inköp 2016-11-30. Högsta notering sedan köp är 78,43. Sedan inköp har URTH stigit med +8,0%. Från inköp till högsta notering har index ökat med +8,5%. Efter 10% uppgång börjar exiten snävas till.  Aktuell exit är 75,69, vilket är 3,1% under senaste veckostängning. Om index skulle falla till exitnivån innebär det resultat på +4,7%.

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMX STOCKHOLM 30 10 years 2017-03-17.png

Skydda dina aktier och fonder mot börsnedgång

 

pengar försäkring

Det börjar dyka upp allt fler artiklar i ämnet hur man skyddar sina placeringar i aktier och fonder från börsnedgång. Om det är ett tecken på en nära förestående börsnedgång eller att vi fortfarande har en bra bit kvar uppåt vet jag inte, men jag tänkte göra mitt inlägg i debatten. En snabb titt i arkivet visade att jag behandlade ämnet för ganska precis två år sedan och det mesta av det jag då skrev känns fortfarande aktuellt. Vid tiden för inlägget, slutet av mars 2015, var OMXS30 uppe på rekordnivå och inledde omkring en månad efter publiceringen en nedgångsfas som varade fram till juni 2016, där index föll med 28% från topp till botten. Återstår att se hur det blir denna gång. 🙂  Så håll tillgodo, här är några varsamt uppdaterade råd om hur du kan gå tillväga för att skydda ditt kapital, vilket alla som inte har 20 år eller mer som sparhorisont behöver göra.

När börsen gått upp en period börjar farhågorna för en kommande nedgång att ventileras. Många funderar på bästa sätt att skydda sitt kapital från en långvarig och/eller djup nedgång, och en del kanske överväger om det finns sätt att utnyttja en börsnedgång.

anxious_investor

Min åsikt är att det bästa sättet att skydda sitt kapital är att vara aktiv på riktigt i sin förvaltning. Då menar jag inte att diversifiera portföljen med aktier i flera branscher och regioner, ”sprida” eller ”dra ned” på sin risk genom att köpa fonder i fler marknader, blandfonder etc. Det är gamla, uttjatade och trötta råd från rådgivare och journalister som är antingen svåra att omsätta i praktiskt handling eller ger högst begränsat ”skydd”. Går börsen ned faller de allra flesta aktier, om än olika mycket. En äkta aktiv förvaltning syftar till att skydda sitt kapital från större värdeminskning och innebär att man säljer av sina placeringar efter en genomtänkt strategi och inväntar ett nytt köpläge. För en trendföljare handlar det konkret om att köpa när trenden är upp, sälja när exitnivå uppnåtts, och vara beredd att köpa in sig igen. Att ha en exitmetod är därför väsentligt för att kunna vara sin egen aktive förvaltare.

Om man nu av något skäl inte är beredd att sälja sina placeringar, vad finns det för andra alternativ att skydda sig mot nedgång med, utan några kav på att kunna förutspå en kommande nedgång? Här är några exempel:

 • Börshandlade fonder med hävstång, som till exempel XACT Bear, där utvecklingen blir positiv vid börsnedgång och omvänt. Jag rekommenderar inte dessa typer av hävstångsprodukter, av den anledningen att värdeutvecklingen inte är transparent. Den beror inte endast på hur mycket indexet rört sig, utan styrs också av på vilket sätt det rört sig från punkt A till B. Beroende på hur nedgången gått till kan utfallet av din Bear-placering ligga långt från vad du tänkt dig efter några veckor eller månader. Här finns en bra förklaring om det.
 • Sälja (blanka) en börshandlad index-fond utan hävstång, som till exempel XACT OMXS30, men det är inte på alla depåer man har den möjligheten.
 • Köp säljoptioner. Genom att köpa säljoptioner på aktier eller OMXS30 kan du kompensera en börsnedgångs negativa effekt på din portfölj, då säljoptionerna ökar i värde när index sjunker. Man brukar prata om att man kan använda säljoptioner som en försäkring av portföljen, där kostnaden beror på hur täckande skydd man vill ha och under vilken period. Kanske kan det vara värt 2-3% av portföljvärdet för att kompensera sig i stort sett fullt ut mot en nedgång under 2-3 månaders sikt. Optionspriset påverkas av indexutvecklingen, tid kvar till lösen och volatiliteten, vilket gör att det kan vara svårbedömt.
 • Utfärda köpoptioner på innehavda aktier. Om du till exempel har 1000 aktier i HM kan du utfärda 10 köpoptioner, med lösenpris ovanför dagens kurs. Du kommer då antingen att få sälja aktierna till lösenpriset om kursen stiger ovanför det, eller så får du behålla optionspremien om kursen håller sig under lösenpris fram till lösendag. Du kommer inte att kompenseras för ett kraftigt börsfall, men du får in premier som mildrar effekten.
 • Sälj terminer på OMXS30. Ungefär som att blanka en indexfond, men du binder inte så mycket kapital. Om kurserna går upp gör du förlust på terminerna men din portfölj blir ju mer värd. Om index går ned gör du vinst i den sålda terminen. Du kommer att behöva kapital nog för att hantera säkerhetskraven för terminspositionen. Jämfört med optioner är terminer enklare, då faktorer som tidsvärde och volatilitet inte påverkar. Terminen rör sig helt enkelt som index.

För en aktiv placerare som vill kunna utnyttja positiv som negativ börstrend är terminer att varmt rekommendera. Terminshandel ska också vara möjlig inom ett ISK. Den mer erfarne kan utfärda köpoptioner i aktier eller index i tider av börsnedgång. Här krävs strikt riskkontroll och disciplinerade exits. Det är tyvärr få mäklare/banker som erbjuder ISK med positioner i utfärdade optioner.

Mer information om terminer (och optioner) kan du bland annat hitta på Nasdaq OMX.

79299_broschyr

Att skydda sig från en börsnedgång innebär förstås kostnader i form av försäkring eller, för den aktive placeraren, kostnader för att gå ur och sedan in igen vid kanske upprepade tillfällen under en kortare period. Den avgörande fördelen är att man tar kontrollen och inte förlitar sig på tur med marknadsutvecklingen när man vill använda sina sparade pengar.

Den som vill utnyttja en börsnedgång genom att exempelvis sälja terminer riskerar förstås också förluster, om kurserna stiger, precis som innehavda aktier och aktiefonder sjunker i värde när börsen går ned. Det är lika viktigt med en sund placeringsstrategi, med exits och metoder för återinträde på marknaden, när man spekulerar i nedgång som i uppgång.