Veckorapport vecka 45 2019

Bild från Uchiha’s Blog

Ännu en börsvecka med ytterligare rekordnoteringar för Stockholmsbörsen. USA-börserna ville inte vara sämre och noterade också nya rekord, i en ytterst lugn och lågvolatil handel. För S&P 500 är mönstret väldigt likt det vi såg under juli-september 2018, med en stadig uppgång utan några stora rörelser. Guldet tappade mark ordentligt, liksom systermetallen silver. Oljepriset steg något. De amerikanska obligationsräntorna ökade påtagligt, liksom den amerikanska dollarn mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +2,0,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +25,8%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +2,2% och har i år stigit med +29,5%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig högt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1604 och 1630. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1618, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

Börsutvecklingen förefaller till avgörande del bero på utfallet av den pågående handelskonflikten mellan USA och Kina, där vi som vanligt får motsägelsefulla besked. Kommer ett påskrivet avtal om en första fas att få aktiekurserna skjuta i höjden ytterligare eller är vi på en nivå där fallhöjden är betydligt större än potentialen för fortsatt uppgång? Svaret på den frågan har jag inte, även om jag lutar åt det senare. Bloggaren Kortsikt är fortsatt inne mer på det förra och skriver som vanligt initierat och faktaspäckat om hur han ser på det.

Säsongsmässigt är november och december starka börsmånader, men vi har också fått se en historiskt mycket hög avkastning hittills i år. Många sitter med fina vinster och kan nog vara beredda att realisera en del för att säkra ett bra årsresultat. Det gör också att nervositeten snabbt kan dyka upp även vid små rekyler som då snabbt kan utvecklas till en korrigering. Dock är grundtonen på aktiebörserna synnerligen optimistisk och trendföljaren ser inget läge att sälja just nu. Troligen snävar han eller hon åtminstone till exiten för att ge bort mindre del av uppnådd vinst vid en eventuell nedgång.

I morgon måndag är det Veterans Day i USA, med stängda banker och obligationshandel men öppet som vanligt på USA-börserna och råvarumarknaderna.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Olja: Såld säljoption med lösen 40 i april 2020.
 • Guld: Köpt termin mars 2020. (förlust)

Justerade positioner

Nya positioner

 • Amerikansk 10-årig statsobligation: såld put spread med såld säljoption februari 127 och köpt säljoption januari 124.
 • CADUSD: köpt termin december.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1380 i juni 2020. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020.
 • Boskap: Köpt termin med lösen i februari 2020.
 • Bomull: Köpt termin mars 2020.
 • EURUSD: Såld termin i december.
 • Sojamjöl: Köpt termin i maj 2020.
 • Amerikansk 10-årig statsobligation: såld put spread med såld säljoption februari 127 och köpt säljoption januari 124.
 • CADUSD: köpt termin december.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 367,9477. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +12,7%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden AP7 Aktiefond efter en köpsignal 2019-07-31.

Utvecklingen av index sedan köp är +5,5% och aktuell exit är 73,72.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +7,6% och aktuell exit är 629,69.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +8,6% och aktuell exit är 1662,24.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 31.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 44 2019

På Stockholmsbörsen satte OMXS30-index ett nytt kursrekord i måndags, för att därefter handlas i en ytterst modest rekyl. Utan handelshaveriet i fredags hade utvecklingen troligen varit starkare, då USA-börserna avslutade veckan klart positivt. Guldet steg något liksom systermetallen silver. Oljepriset föll tillbaka, trots en urstark handel i fredags. De amerikanska obligationsräntorna sjönk. Den amerikanska dollarn försvagades påtagligt mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med -0,6,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +23,3%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -0,3% och har i år stigit med +26,7%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig högt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1598 och 1621. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1610, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

Federal Reserve sänkte som väntat sin styrränta och amerikansk arbetsmarknadsstatistik kom in betydligt starkare än de ytterst lågt ställda förväntningarna. Tillsammans med tung makroekonomisk statistik som till exempel ISM som visade tecken på stabilisering räckte det till en riktig rökare till avslutning på USA-börserna där nya börsrekord sattes.

Stämningsläget i det finansiella informationsflödet har verkligen svängt från negativt till euforiskt på en månad, och som vanligt är det centralbankerna som har ett finger med i spelet. Bloggaren Kortsikt ser optimistiskt på aktiebörserna i ett som vanligt intressant inlägg. Att det inte lär bli några räntehöjningar i USA om inget väldigt oväntat inträffar med löneutveckling och inflation är lätt att hålla med om, och om bolagsvinsterna börjar stiga igen finns definitivt mer bränsle till börsbrasan.

Många börsindex har nu brutit upp från konsolideringar, precis som Stockholmsbörsen, och tonläget är i stort sett enstämmigt positivt. Det är väl i det korta perspektivet det enda som skulle kunna vara argument för en nedgång, för när den breda massan tagit en position tenderar marknaden att överraskande gå åt andra hållet.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Eurodollar: Sålt termin mars 2020.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1850 i mars 2020.
 • Koppar: Såld termin i december. (förlust)

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1380 i juni 2020. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020.
 • Boskap: Köpt termin med lösen i februari 2020.
 • Bomull: Köpt termin mars 2020.
 • Guld: Köpt termin mars 2020.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 40 i april 2020.
 • EURUSD: Såld termin i december.
 • Sojamjöl: Köpt termin i maj 2020.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 367,7273. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +12,6%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden AP7 Aktiefond efter en köpsignal 2019-07-31.

Utvecklingen av index sedan köp är +4,6% och aktuell exit är 72,68.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +5,4% och aktuell exit är 619,58.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +6,5% och aktuell exit är 1641,75.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 31.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 43 2019

På grund av höstlovssemester och lite tekniska svårigheter är veckorapporten försenad och inte komplett. Det blir bättre ordning till nästa rapport.

På aktiebörserna fortsatte den euforiska handeln och kurserna på Stockholmsbörsen fortsatte kraftigt uppåt på bred front. USA-börserna visar också styrka, om än i något lugnare tempo. Guldet steg något liksom systermetallen silver. Oljepriset steg ordentligt och även de amerikanska obligationsräntorna ökade. Den amerikanska dollarn stärktes mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +2,9,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +24,0%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +2,5% och har i år stigit med +27,2%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig högt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1593 och 1612. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1604, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

Det är en smått hysterisk köpstyrka vi ser på börserna, där rapporterna kommer in och slår generellt ställt lågt ställda förväntningar. Tillsammans med förväntningar om ännu mer stimulanser från centralbanker och hopp om att den globala konjunkturen ska stärkas ger det algoritmerna de signaler som krävs för att ständigt generera köpbeslut. OMXS30-index har gått upp 12% sedan botten den tredje oktober! En rekyl är välbehövlig.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Den kraftiga börsuppgången gjorde det nödvändigt att stänga positionerna med utfärdade köpoptioner i OMXS30-index med förluster. Vinster på utfärdade säljoptioner kunde i princip balansera resultatet.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1380 i mars 2020. Sålda säljoptioner med lösen 1200 och 1280 i juni 2020.
 • OMXS30: Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1680  i december. (förluster)

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1380 i juni 2020. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1850 i mars 2020.
 • Boskap: Köpt termin med lösen i februari 2020.
 • Bomull: Köpt termin mars 2020.
 • Guld: Köpt termin mars 2020.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 40 i april 2020.
 • EURUSD: Såld termin i december.
 • Sojamjöl: Köpt termin i maj 2020.
 • Eurodollar: Sålt termin mars 2020.
 • Koppar: Såld termin i december.

Andelsvärdet i placeringsklubben sjönk med -0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 367,5529. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +12,5%.

ACWI Weekly 2019-10-18.png

Utvecklingen av index sedan köp är +1,8% och aktuell exit är 71,00.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige efter en köpsignal 2019-09-25.

OMXSBCAPPI Weekly 2019-10-18.png

Utvecklingen av index sedan köp är +3,3% och aktuell exit är 597,43.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero efter en köpsignal 2019-09-25.

OMXS30 Weekly 2019-10-18

Utvecklingen av index sedan köp är +4,1% och aktuell exit är 1573,24.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 31.

EEM Weekly 2019-10-18.png

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP Weekly 2019-10-18.png

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30 Weekly ATR 2019-10-18.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI Weekly ATR 2019-10-18.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI Weekly ATR 2019-10-18

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM Weekly ATR 2019-10-18.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP Weekly ATR 2019-10-18.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30 Weekly 10 years 2019-10-18.png

Veckorapport vecka 42 2019

 

brexit

Bild från BBC

På Stockholmsbörsen var det återigen muntra miner och när handeln stängde för veckan var kurserna uppe ytterst nära årshögsta noteringar. USA-börserna handlades länge också optimistiskt,  men en lite svagare avslutning reducerade uppgången. Guldet steg något i en avslagen handel, liksom systermetallen silver. Oljepriset sjönk och de amerikanska obligationsräntorna backade också något. Den amerikanska dollarn försvagades rejält mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +2,7,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +20,5%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +2,3% och har i år stigit med +24,1%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig högt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1588 och 1603. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1596, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30 Weekly 2019-10-18.png

Rapportfloden startade på allvar i veckan och kursreaktionerna har överlag varit positiva. Den vikande makroekonomiska statistiken de senaste månaderna har uppenbarligen dragit ned förväntningarna från marknaden. I handelskonflikten mellan USA och Kina har det för ovanlighetens skull varit lugnt. Istället har mycket marknadsfokus legat på utvecklingen i Brexitprocessen, med tvära kast i informationsflödet och valutakurserna.

Grundtonen på aktiebörserna fortsätter att vara positiv, men med en uppgång sedan botten i augustirekylen på nästan 15%, varav knappt 8% bara i oktober är bågen hårt spänd. Det återstår att se om fortsatta rapporter och säsongsmässigt stark period kan få OMXS30-index att bryta upp över konsolideringens tak på 1700. En rekyl vore inte bara sund, det känns också som en nödvändighet för att vi inte ska ladda för en mer dramatisk reaktion längre fram.

Det finns en hel del för börsoptimister att ta fasta på. Brexit är snart över, Kina och USA lär skriva under någon form av handelsöverenskommelse innan årsskiftet, räntorna är fortsatt låga, inflationen är inget bekymmer och arbetsmarknaden, framför allt i USA, är stark. Lägg till en tro på att makroekonomisk data kan komma att förbättras när lägre räntor börjar verka. Mot detta står kursnoteringar vid toppnoteringar, historiskt rätt högt värderade aktier och en valkampanj i USA som står inför dörren. Med en stark polarisering bland de amerikanska väljarna är alternativet Trump eller en mer vänsterorienterad demokrat. Det kan ge nervösa reaktioner på börserna som eldats på av skattesänkningar och avregleringar. Osäkerhet är aldrig populärt bland marknadsaktörer.

Den amerikanska dollarn har backat påtagligt de senaste veckorna. Normalt stärker det råvarumarknader, vilket i sin tur kan driva inflation och därmed räntor uppåt. Råvaror har grovt sett varit i en negativ trend sedan finanskrisen 2008, och dollarn samt aktiekurserna har under denna tid stigit mestadels hela tiden. Återstår att se om vi inleder ett signifikant trendomslag eller om det bara är en del av det kortsiktiga bruset.

sp 500 weeklydollar index weeklybloomberg commodity index weekly

 

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • EURUSD: Köpt termin i december.

Justerade positioner

Nya positioner

 • EURUSD: Såld termin i december.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1380 i mars 2020. Sålda säljoptioner med lösen 1200, 1280 och 1380 i juni 2020. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1680  i december. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1850 i mars 2020.
 • Boskap: Köpt termin med lösen i februari 2020.
 • Bomull: Köpt termin mars 2020.
 • Guld: Köpt termin mars 2020.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 40 i april 2020.
 • EURUSD: Såld termin i december.
 • Sojamjöl: Köpt termin i maj 2020.
 • Eurodollar: Sålt termin mars 2020.
 • Koppar: Såld termin i december.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 368,5388. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +12,8%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden AP7 Aktiefond efter en köpsignal 2019-07-31.

ACWI Weekly 2019-10-18.png

Utvecklingen av index sedan köp är +1,8% och aktuell exit är 71,00.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige efter en köpsignal 2019-09-25.

OMXSBCAPPI Weekly 2019-10-18.png

Utvecklingen av index sedan köp är +3,3% och aktuell exit är 597,43.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero efter en köpsignal 2019-09-25.

OMXS30 Weekly 2019-10-18

Utvecklingen av index sedan köp är +4,1% och aktuell exit är 1573,24.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 31.

EEM Weekly 2019-10-18.png

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP Weekly 2019-10-18.png

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30 Weekly ATR 2019-10-18.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI Weekly ATR 2019-10-18.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI Weekly ATR 2019-10-18

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM Weekly ATR 2019-10-18.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP Weekly ATR 2019-10-18.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30 Weekly 10 years 2019-10-18.png

Veckorapport vecka 41 2019

us china trade deal

Bild från Forbes

Stockholmsbörsen inledde börsveckan piggt, inspirerat av USA starka stängning veckan innan. Köpsidan ökade trycket allt eftersom veckan gick och återigen med inspiration från USA hade kurserna klättrat rejält när handeln avslutades. USA-börserna inledde veckan tveksamt, men i fredags formligen flög kurserna förbi tidigare stängningskurs och slutade positivt för veckan. Guldet föll liksom systermetallen silver. Oljepriset steg medan de amerikanska obligationsräntorna ökade. Den amerikanska dollarn försvagades mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +3,7,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +17,4%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +3,5% och har i år stigit med +21,2%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1584 och 1597. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1591, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30 Weekly 2019-10-11.png

En stor del av veckan dominerades informationsmässigt av förhandlingarna mellan USA och Kina i handelskonflikten. Det är lite av ett löjets skimmer över hur enorma mängder kapital styrs av algoritmer som följer minsta nyhet i flödet, framför allt Twitter-inlägg från president Trump. Rykten om att den kinesiska delegationen skulle åka hem i förtid drog i veckan under en natthandel ned aktieterminerna ordentligt, men några timmar senare var de åter på plus efter nya utsagor.

Det finns fortfarande inget bläck på ett handelsavtal och konflikten är långt ifrån löst i sin helhet. Kanske har vi sett ett inledande steg som följs av fortsatta förhandlingar och utspel. Köp ryktet, sälj nyheten är ett klassiskt ordspråk på börsen och lite av den varan såg USA-börserna i den avslutande handeln i fredags. Men givetvis är all form av överenskommelse i handelskonflikten positiv för den globala ekonomin. Däremot påverkas sentimentet på aktiebörserna med en kraft som inte motsvarar digniteten i konflikten. Förklaringen stavas psykologi och en mängd algoritmer som följer John.

I veckan som kommer får vi flera tunga rapporter och det ska bli skönt att flytta fokus från Trump-tweets och centralbanksfokus ett tag och fokusera på intäkter, vinster och prognoser på det mer konkreta planet. Rapporterna lär komma in rätt knackigt, men förväntningarna har också dragits ned undan för undan.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • 10-årig amerikansk obligation: Såld call spread med såld köpoption med lösen 133 i december och köpt köpoption med lösen 135 i november.
 • Silver: Såld put spread med såld säljoption med lösen 16 i december och köpt säljoption med lösen 15,75 i november.
 • Apelsinjuice: Köpt termin januari 2020. (förlust)

Justerade positioner

Nya positioner

 • Koppar: Såld termin i december.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1380 i mars 2020. Sålda säljoptioner med lösen 1200, 1280 och 1380 i juni 2020. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1680  i december. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1850 i mars 2020.
 • Boskap: Köpt termin med lösen i februari 2020.
 • Bomull: Köpt termin mars 2020.
 • Guld: Köpt termin mars 2020.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 40 i april 2020.
 • EURUSD: Köpt termin i december.
 • Sojamjöl: Köpt termin i maj 2020.
 • Eurodollar: Sålt termin mars 2020.
 • Koppar: Såld termin i december.

Andelsvärdet i placeringsklubben slutade i stort sett oförändrat jämfört med förra fredagen, och slutade på 367,8064. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +12,6%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden AP7 Aktiefond efter en köpsignal 2019-07-31.

ACWI Weekly 2019-10-11.png

Utvecklingen av index sedan köp är +1,1% och aktuell exit är 71,00.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige efter en köpsignal 2019-09-25.

OMXSBCAPPI Weekly 2019-10-11.png

Utvecklingen av index sedan köp är +0,9% och aktuell exit är 585,16.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero efter en köpsignal 2019-09-25.

OMXS30 Weekly 2019-10-11

Utvecklingen av index sedan köp är +1,3% och aktuell exit är 1530,88.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 31.

EEM Weekly 2019-10-11.png

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP Weekly 2019-10-11.png

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30 Weekly ATR 2019-10-11.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI Weekly ATR 2019-10-11.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI Weekly ATR 2019-10-11.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM Weekly ATR 2019-10-11.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP Weekly ATR 2019-10-11.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30 Weekly 10 years 2019-10-11.png

Veckorapport vecka 40 2019

ISM_Manufacturing_index

Bild från Wikipedia

På Stockholmsbörsen var det mestadels sura miner och i onsdags noterades en av årets kraftigare nedgångar. USA-börserna handlades med likartat mönster fram till torsdag då veckans botten sattes och en anmärkningsvärt stark comeback av köpsidan inleddes. Efter att ha varit nere -3,7% för veckan steg S&P 500 med +3,4% de två avslutande handelsdagarna och slutade veckan med en modest nedgång. Guldet steg något efter en inledande kraftig nedgång. För systermetallen silver var utvecklingen likartad, men med en svagare avslutning. Oljepriset fortsatte påtagligt nedåt. De amerikanska obligationsräntorna sjönk. Den amerikanska dollarn försvagades mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med -3,2,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +13,2%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -3,2% och har i år stigit med +17,1%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig just vid det övre av klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1582 och 1593. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1588, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30 Weekly 2019-10-04.png

Aktiebörserna är fast i omfattande konsolideringar, där OMXS30 grovt räknat slår mellan 1480-1700 och S&P 500 mellan 2700-3030. Det är normalt att kursrörelser med svag trend får karaktären av ett steg tillbaka och ett steg framåt, även om denna vecka var något extrem. Aktiemarknaderna är mer svårnavigerade än vanligt och den algoritmdrivna handeln driver utvecklingen.

Inte heller den välkända konjunkturindikatorn koppar ger någon entydig bild. Vi är en bit ovanför bottennivåerna från 2008 och 2016, men även med marginal under toppnoteringar från 2008, 2011 och 2017. Utvecklingen kännetecknar en avmattning, inte recession men heller inte en snar konjunkturvändning.

HGXXXX Weekly 2019-10-04.png

Svag makroekonomisk statistik i form av inköpschefsindex veckan som gick ger en pessimistisk av nuläget, särskilt för industrin, men arbetsmarknadsstatistiken från USA i fredags visade på stabilt läge. Tjänstesektorn förefaller också rätt stark. Vi behöver inte stå inför en recession, men en dämpning av den globala ekonomin är vi definitivt inne i. Nu får vi snart se hur företagens vinster och försäljning står sig, när siffrorna för det tredje kvartalet börjar ramla in. Överlag kommer vi troligen få se svagare siffror än tidigare, men det viktiga är bedömningarna om framtiden och hur de matchar marknadsaktörernas förväntningar.

Återigen ser vi hur förväntningar på centralbankers initiativ ökar, och ytterligare en sänkning från Federal Reserve är så gott som inprisat. Detta trots en rekordlåg arbetslöshet. Tillsammans med enorma aktieåterköp har det eldat på börsbrasan ordentligt under de senaste åren. Räntan på den 10-åriga amerikanska statsobligationen är på väg ned till bottennoteringar från 2012 och 2016. Enorma mängder kapital världen över är placerade till negativ avkastning och det har börjat dyka upp tecken på att man får betala för att ha stort kapital insatt på konton. Vi rör oss i okänt territorium och skulle man sätta etiketten på bubbla på någon stor marknad i dag faller min röst på räntemarknaden snarare än aktiebörsen.

^TNX_YahooFinanceChart (2).png

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Socker: Köpt köpoption med lösen 12,5 i mars 2020.
 • Vete: Såld termin mars 2020. (förlust)

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1380 i mars 2020.
 • EURUSD: Köpt termin i december.
 • Silver: Såld put spread med såld säljoption med lösen 16 i december och köpt säljoption med lösen 15,75 i november.
 • Sojamjöl: Köpt termin i maj 2020.
 • Eurodollar: Sålt termin mars 2020.
 • 10-årig amerikansk obligation: Såld call spread med såld köpoption med lösen 133 i december och köpt köpoption med lösen 135 i november.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1380 i mars 2020. Sålda säljoptioner med lösen 1200, 1280 och 1380 i juni 2020. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1680  i december. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1850 i mars 2020.
 • Boskap: Köpt termin med lösen i februari 2020.
 • Bomull: Köpt termin mars 2020.
 • Apelsinjuice: Köpt termin januari 2020.
 • Guld: Köpt termin mars 2020.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 40 i april 2020.
 • EURUSD: Köpt termin i december.
 • Silver: Såld put spread med såld säljoption med lösen 16 i december och köpt säljoption med lösen 15,75 i november.
 • Sojamjöl: Köpt termin i maj 2020.
 • Eurodollar: Sålt termin mars 2020.
 • 10-årig amerikansk obligation: Såld call spread med såld köpoption med lösen 133 i december och köpt köpoption med lösen 135 i november.

Andelsvärdet i placeringsklubben slutade i stort sett oförändrat jämfört med förra fredagen, och slutade på 367,6205. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +12,6%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden AP7 Aktiefond efter en köpsignal 2019-07-31.

ACWI Weekly 2019-10-04.png

Utvecklingen av index sedan köp är -0,2% och aktuell exit är 71,00.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige efter en köpsignal 2019-09-25.

OMXSBCAPPI Weekly 2019-10-04.png

Utvecklingen av index sedan köp är -2,4% och aktuell exit är 585,16.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero efter en köpsignal 2019-09-25.

OMXS30 Weekly 2019-10-04

Utvecklingen av index sedan köp är -2,3% och aktuell exit är 1530,88.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 31.

EEM Weekly 2019-10-04.png

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP Weekly 2019-10-04

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30 Weekly ATR 2019-10-04.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI Weekly ATR 2019-10-04.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI Weekly ATR 2019-10-04

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM Weekly ATR 2019-10-04.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP Weekly ATR 2019-10-04.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30 Weekly 10 years 2019-10-04.png

Veckorapport vecka 39 2019

President Trump Delivers State Of The Union Address To Joint Session Of Congress

Bild från Time

Börsveckan hade två helt olika faser. Måndag till onsdag tappade kurserna på Stockholmsbörsen på bred front och köpsidan retirerade allt eftersom. I den andra veckohalvan tog köpsidan över kontrollen och pressade upp index rejält. USA-börserna noterade en mer slagig utveckling och tydligare negativ trend. Guldet backade, liksom systermetallen silver, efter att båda varit uppe ordentligt under veckan. Oljepriset fortsatte nedåt. De amerikanska obligationsräntorna sjönk. Den amerikanska dollarn stärktes påtagligt mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med -1,2,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +16,7%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -1,1% och har i år stigit med +21,0%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig långt över ett kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1582 och 1593. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1588, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-09-27.png

Återigen står president Trump i fokus, och förutom – som vanligt – motsägelsefulla besked om läget i handelskonflikten med Kina tillkom nu initiativ från den amerikanska kongressen för att initiera processen att dra Trump inför riksrätt. I veckan kommer tung makroekonomisk statistik från USA och Kina om industrikonjunktur, och i USA vankas data från arbetsmarknaden och dess löneutveckling. Vi går också in i årets sista kvartal och har om ett par veckor bolagsrapporter att ta del av. Det är en säsongsmässigt stark börpseriod vi går in i, men snart är det mindre än ett år kvar till det amerikanska presidentvalet och vi kommer nog att få se stegrande frekvens av polariserade uttalanden och initiativ från både Trump-administrationen och dess politiska motståndare.

 Bloggrannen Kortsikt tror på en stark börs kommande år, med en uppsida på 20-30%. Det känns rätt optimistiskt i mina ögon, men jag gillar hans argument och hur han i vanlig ordning också går igenom det som talar mot hans hypotes. Som alltid läsvärt!

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Boskap: Såld prisspread med såld säljoption med lösen 95 i december och köpt säljoption med lösen 90 i december.

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1280 i juni 2020.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 40 i april 2020.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1200, 1280 och 1380 i juni 2020. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1680  i december. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1850 i mars 2020.
 • Boskap: Köpt termin med lösen i februari 2020.
 • Bomull: Köpt termin mars 2020.
 • Socker: Köpt köpoption med lösen 12,5 i mars 2020.
 • Vete: Såld termin mars 2020.
 • Apelsinjuice: Köpt termin januari 2020.
 • Guld: Köpt termin mars 2020.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 40 i april 2020.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 367,5568. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +12,5%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden AP7 Aktiefond efter en köpsignal 2019-07-31.

ACWI-Weekly 2019-09-27.png

Utvecklingen av index sedan köp är +0,3% och aktuell exit är 71,00.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige efter en köpsignal 2019-09-25.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-09-27.png

Utvecklingen av index sedan köp är +0,8% och aktuell exit är 585,16.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero efter en köpsignal 2019-09-25.

OMXS30-Weekly 2019-09-27

Utvecklingen av index sedan köp är +0,9% och aktuell exit är 1530,88.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 31.

EEM-Weekly 2019-09-27.png

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP-Weekly 2019-09-27.png

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-09-27.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-09-27.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-09-27.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-09-27.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP-Weekly ATR 2019-09-27.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-09-27.png