Avvaktar lite i decemberbörsen

decemberbors

Dagarna ramlar på och vi är redan inne i den andra veckan i årets sista månad. December har historiskt visat sig vara en stark börsmånad, särskilt under pågående positiv trend. Säsongsmönster ska man ta med några nypor salt, de är inte alltid enkla att utnyttja då placerare hela tiden söker nya sätt att hitta avkastning. Ett typexempel är att en statistiskt svag månad som oktober kanske blir starkare än förväntat då många vill köpa in sig inför ett kommande julrally och få ännu bättre ingångskurser.

För mig som trendföljare gäller att följa just trenden och de övriga reglerna i min strategi. I placeringsklubbens portfölj, som förvaltas enligt strategin Good Options, är det just nu lite stiltje i innehaven av sålda optioner i OMXS30. Hittills i veckan har jag klivit av den sålda köpoptionen med blygsam vinst samt en av de befintliga säljoptionerna med planerad vinst. Sammantaget innehåller portföljen hälften av maximal storlek i sålda säljoptioner och ingen såld köpoption alls. I en positiv trend ska man förstås vara extra noggrann när man säljer köpoptioner, vilket ju faktiskt är att utmana trenden. Sätter man lösenpriset tillräckligt långt ifrån aktuellt index, säljer optioner efter en period med ordentliga uppgångar, och bygger upp positionerna stegvis ger sålda köpoptioner ett bra tillskott till avkastningen.

Varför jag avvaktar är för att jag vill ha lite mer uppgång innan jag säljer köpoptioner, alternativt lite mer nedgång innan jag fyller på med sålda säljoptioner. I december är det vanligt att vi får en rekyl nedåt för att därefter få se kurserna stiga under jul och nyårsveckorna.

veckoavkastning

Bild från Investerarbloggen på Consortum Capita Investments

Det är detta jag väntar lite på. Dessutom är förväntningarna om den framtida volatiliteten på Stockholmsbörsen nere på låga nivåer, vilket gör optioner ganska så billiga. Med lite mer kursrörelser kan detta snabbt ändras. Snart kommer ECB med Draghi och nästa vecka är det FED med Yellen. Där har vi två jultomtar som kan ge oss optionssäljare lite tidiga julklappar i form av större kursrörelser.

OMXS30 är enligt trendindikatorn inne i positiv trend, varför huvudspåret är att sälja säljoptioner. Att kombinera med sålda köpoptioner är för att öka avkastningen, men ska göras försiktigt och med mindre storlek i positionerna än för säljoptioner. Oavsett vad man har för regler för att sälja optioner är det viktigt att inte ha för bråttom utan invänta ett attraktivt läge där man kan sälja optioner djupt ”out of the money” och samtidigt få bra betalt. En nyckel till det är också att välja optioner med tillräckligt lång tid kvar till lösen. Jaga inte efter ”frimärkesoptioner” med få veckor kvar i tron att de ska ge snabbare intäkter. Det är då du plockar mynt framför en ångvält, vilket förr eller senare kommer att ge katastrofala konsekvenser.

OMX STOCKHOLM 30 2016-12-07.png

Sälja optioner i investeringssparkonto (ISK)

spargris

Investeringssparkonto (ISK) har fördelar och nu är det hög tid för Onsdagsfonden att dra nytta av dem. Det visade sig dock inte vara helt enkelt att hitta en aktör som tillåter handel med derivat som optioner och terminer, än mindre att sälja/utfärda optioner i ISK. Tyvärr är inte Nordnet en av dem, varför jag kommer att behöva lämna dem. Synd, då jag trivts med deras stöd och handelssystem. Deras webbaserade handelsapplikation räcker gott och väl för mina och placeringsklubbens behov, men de kommer enligt egen uppgift inte att erbjuda ISK för derivat under överskådlig tid.

Min inventering på marknaden har resulterat i tre alternativ: Avanza, mäklaren Mangold och SEB. Avanza faller bort då deras handelsstöd för optioner brister i mina ögon, men framför allt för deras verklighetsfrånkopplade sätt att beräkna initiala säkerhetskrav när man utfärdar optioner. Valet står mellan Mangold och SEB.

Den avgörande fördelen med ett ISK är ju förstås skatterelaterad. Säg att du har en miljon i din depå och utfärdar optioner i OMXS30 med en beräknad avkastning på 15% per år. Vinsten det första året blir 150 000 kr, vilket i en vanlig depå skulle genererat en skatt på 45 000 kr. I ett ISK skulle ditt kapitalunderlag ha blivit 1 092 113 kr  (jag räknar med jämnt fördelad vinst över året). Med statslåneräntan i november 2016 på 0,27% beräknas schablonintäkten nästa år enligt den så kallade golvregeln om minst 1,25% av kapitalunderlaget. Med andra ord skulle ISK beskattats med 1 092 113 * 1,25% * 30% = 4 095 kr. Med principen att aldrig använda mer än 50% av ditt kapital hade du klarat dig med halva kapitalet på ISK och därmed ännu mindre skatt.

Skatteträdet

Jag vill absolut vara med och dra mitt strå till stacken för ett bättre samhälle, så det är inget självändamål att alltid betala lägst skatt.  Men ISK jämfört med depå ger helt enkelt så stora fördelar att valet är självklart. Då har jag inte ens räknat med den betydligt enklare administration som blir följden av att slippa deklarera varje enskild affär. Naturligtvis kan statslåneräntan komma att stiga framöver, men den kan bli avsevärt mycket högre utan att ISK tappar sin fördel jämfört med en vanlig depå. Det går som sagt också att arbeta aktivt med allokering av kapital i och utanför ISK för att dra ned kapitalunderlaget. För de 25% av placeringsklubbens kapital som handlas på råvarumarknader via amerikansk mäklare finns idag inget alternativ till depå och vanlig kapitalskatt.

Veckorapport vecka 48 2016

opec-oil

Börsveckan som gick präglades av kursnedgångar på många börser, men utan någon större dramatik. Den amerikanska arbetsmarknadsstatistiken i fredags hamnade i stort sett precis där den skulle för att lugna stämningen både på aktie- och räntemarknaderna, och vi fick också se en avslutande nedgång för både räntor och dollar. Oljan hade en dramatisk vecka, där OPEC-beslutet om att begränsa produktionen ledde till en rejäl prisökning. Guldpriset var i stort sett oförändrat vid stängning,  liksom de amerikanska obligationsräntorna, medan dollarn stängde lägre för veckan.

Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde med en nedgång på -1,4% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +1,6%, exklusive utdelningar. OMXS30 är fortsatt i positiv trend enligt trendindikatorn och befinner sig långt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1420 och 1423.

Vi har några intressanta händelser att se fram mot de kommande veckorna, med räntebesked från den amerikanska centralbanken den 14 december och dito från den europeiska centralbanken nu på torsdag den 8 december. Dessutom röstar Italien i morgon om ja eller nej till en förändring av konstitutionen, där det varit spekulationer om att utgången kan påverka allt från EU:s framtid till de italienska bankernas situation. Som gubben i lådan har vi också Grekland, där fortsatta stödpaket och medverkan från IMF är på tapeten. Ekonomin i Grekland har knappast tillfrisknat i tillräcklig takt och här kan nervositet snabbt infinna sig.

Med detta sagt så är det som vanligt att det alltid är svårt att sia, särskilt om framtiden. Det finns alltid saker att oroa sig för eller hoppas på, men det bästa man kan göra är att agera på vad som sker och ha en beredskap för det oväntade. December och januari är normalt starka börsmånader, men det kan bli turbulent.

Onsdagsfonden Good Options

Valutasäkringen gav en svagt negativ effekt på portföljen. En säljoption i OMXS30 mars 1300 såldes. Jag avvaktar med att gå upp till fulla positioner i aktieindexoptioner för att ha torrt krut tillgängligt när marknaden reagerar på de kommande beskeden från centralbanker, Italien och Grekland (EU och IMF).

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • Guld: Såld säljoption 1050 i april 2017 och 950 i juni 2017
 • OMXS30: Såld vagga med köpoption OMXS30 februari 1560 och säljoptioner 1300-1320 februari 2017 samt 1300 mars 2017
 • Sojabönor: såld köpoption 11,6 med lösen maj 2017
 • Olja: såld säljoption 35 med lösen juni 2017
 • Amerikansk 10-årig obligation: sålda säljoptioner 123 och 122,5 med lösen mars 2017

Andelsvärdet i placeringsklubben var i stort sett oförändrat jämfört med förra fredagen, och slutade på 256,7106. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +15,1%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +10,0% sedan årsskiftet, efter en vecka på -0,4%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling. Fondportföljen utgörs till 100% av aktiefonden Avanza Zero.

Trendindikatorn

Onsdagsfondens trendindikator visar fortsatt positiv trend för OMXS30, liksom för världsindex, baserat på iShares MSCI World Index Fund. Det är inte ovanligt att en trendindikator i perioder ”fladdrar” mellan trendlägen i samband med ökad osäkerhet på marknaden eller särskilda händelser. För befintliga innehav rekommenderar jag varmt en exitstrategi, som jag ger konkret exempel på senare i veckorapporten. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

omx-stockholm-30-2016-12-02

ishares-msci-world-index-fund-2016-12-02Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för OMXS30 sjönk i veckan. För kommande börsvecka skulle det vara normalt med en rörelse på drygt +/-2,9% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är i en normalt volatil marknad.

omx-stockholm-30-atr-2016-12-02

Exit

Aktiefonden Avanza Zero köptes 2016-08-04 in till premiepensionsportföjen som förvaltas enligt Onsdagsfonden PPM. En Chandelier-exit började därför beräknas från denna dag, och högsta notering sedan köp är 1491,23 för OMXS30, från i fredags. Högre högsta-noteringar och/eller lägre volatilitet gör att exitnivån stiger.

Aktuell exit är nu 1391,89, vilket är 6,7% under senaste veckostängning. Om index skulle falla till exitnivån innebär det en vinst på +1,9%. Sedan inköp har OMXS30 stigit med +9,2%. Från inköp till högsta notering har index ökat med +9,2%. Efter 10% uppgång börjar exiten snävas till.

Globalfonder är populära aktiefonder, och jag börjar därför också redovisa exit för ett hypotetiskt sparande i en fond som går som iShares MSCI världsindex, URTH, med samma placeringsstrategi som Onsdagsfonden PPM. Portföljen är från denna vecka 100% placerad i globalfonden, med inköp 2016-11-30. Högsta notering sedan köp är 72,58. Aktuell exit är 69,2, vilket är 4,2% under senaste veckostängning. Om index skulle falla till exitnivån innebär det en förlust på -4,3%. Sedan inköp har URTH backat med -0,2%. Från inköp till högsta notering har index ökat med +0,4%. Efter 10% uppgång börjar exiten snävas till.

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

omx-stockholm-30-10-years-2016-12-02

Veckorapport vecka 47 2016

 

turkey-pardon

Vi lägger en till slut stabil börsvecka bakom oss, även om måndagen ett tag såg ut att sluta ordentligt på minus. Flera dagar har en stark köpsida klivit in när kurserna varit tillfälligt under press. Den amerikanska storhelgen Thanksgiving medförde stillsam handel i torsdags, och under den tunna handeln i fredags var det positiva toner överlag i orderböckerna. Oljepriset noterades med små rörelser fram till i fredags då det pressades påtagligt. Guldpriset föll medan dollarn stängde något högre för veckan, liksom de amerikanska obligationsräntorna.

Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde med en uppgång på +1,0% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +3,1%, exklusive utdelningar. OMXS30 är fortsatt i positiv trend enligt trendindikatorn och befinner sig långt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1418 och 1421.

Det är fortsatt spännande tider för spekulanter i koppar! Det känns helt ok att optionsmarknaden i denna marknad har så liten likviditet att den inte är möjlig att handla i.

copper-full1216-future-2016-11-25

Utsikterna för nästa börsvecka ser klart positiva ut, då USA-börserna steg i fredags och befinner sig i en tydlig positiv trend. Återigen blir det spännande att se rörelserna på valuta- och räntemarknaderna. Det börjar pratas om tendenser till inflation och stigande tillväxt i framför allt USA, och att den amerikanska centralbanken förmodligen kommer att gå ytterst varsamt fram med räntehöjningar, även om det i stort sett är säkert att de höjer i december. Det här kan innebära ett positivt 2017 för råvaror, som ännu så länge legat rätt still efter den kraftiga nedgången de senaste åren.

e-tracs-linked-to-the-bloomberg-commodi-2016-11-25

Samtidigt kan en stigande inflation och ett försiktigt agerande från Fed göra att vi i vart fall är i närheten av en botten för guld och silver.

Onsdagsfonden Good Options

Valutasäkringen gav en svagt positiv effekt på portföljen. Den sålda köpoptionen i OMXS30 december 1500 köptes tillbaka med försumbar vinst. De sålda säljoptionerna i OMXS30 januari köptes tillbaka med planerad vinst. En ny köpoption respektive säljoption i februari såldes.

Den sålda köpoptionen i kaffe kunde köpas tillbaka med vinst. Den sålda säljoptionen i olja kunde köpas tillbaka med vinst, men hann aldrig bli en full position, varför en ny säljoption i olja såldes i samband med fredagens nedgång, för att börja bygga en ny position. Ytterligare en säljoption i guld såldes. Optionspremier för ädelmetaller är väldigt höga just nu, vilket gynnar oss optionssäljare.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • Guld: Såld säljoption 1050 i april 2017 och 950 i juni 2017
 • OMXS30: Såld vagga med köpoption OMXS30 februari 1560 och säljoptioner 1300-1320 februari 2017
 • Sojabönor: såld köpoption 11,6 med lösen maj 2017
 • Olja: såld säljoption 35 med lösen juni 2017
 • Amerikansk 10-årig obligation: sålda säljoptioner 123 och 122,5 med lösen mars 2017

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,7% jämfört med förra fredagen, och slutade på 256,7693. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +15,1%. Med andra ord är det årliga målet för placeringsklubben uppnått, vilket känns riktigt bra!

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +10,5% sedan årsskiftet, efter en vecka på +0,8%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling. Fondportföljen utgörs till 100% av aktiefonden Avanza Zero.

Trendindikatorn

Onsdagsfondens trendindikator visar fortsatt positiv trend för OMXS30, liksom för världsindex, baserat på iShares MSCI World Index Fund. Det är inte ovanligt att en trendindikator i perioder ”fladdrar” mellan trendlägen i samband med ökad osäkerhet på marknaden eller särskilda händelser. För befintliga innehav rekommenderar jag varmt en exitstrategi, som jag ger konkret exempel på senare i veckorapporten. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMX STOCKHOLM 30 2016-11-25.png

ishares-msci-world-index-fund-2016-11-25Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för OMXS30 sjönk i veckan. För kommande börsvecka skulle det vara normalt med en rörelse på knappt +/-3,0% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är i en normalt volatil marknad.

OMX STOCKHOLM 30 ATR 2016-11-25.png

Exit

Aktiefonden Avanza Zero köptes 2016-08-04 in till premiepensionsportföjen som förvaltas enligt Onsdagsfonden PPM. En Chandelier-exit började därför beräknas från denna dag, och högsta notering sedan köp är 1491,23 för OMXS30, från i fredags. Högre högsta-noteringar och/eller lägre volatilitet gör att exitnivån stiger.

Aktuell exit är nu 1391,89, vilket är 6,7% under senaste veckostängning. Om index skulle falla till exitnivån innebär det en vinst på +1,9%. Sedan inköp har OMXS30 stigit med +9,2%. Från inköp till högsta notering har index ökat med +9,2%. Efter 10% uppgång börjar exiten snävas till.

Globalfonder är populära aktiefonder, och jag börjar därför också redovisa exit för ett hypotetiskt sparande i en fond som går som iShares MSCI världsindex, URTH, med samma placeringsstrategi som Onsdagsfonden PPM. Sedan exiten träffades i vecka 44 har vi nu haft neutral eller positiv trend i tre veckor och därför lägger jag en fiktiv köporder i den globala börsfonden som följer URTH.

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMX STOCKHOLM 30 10 years 2016-11-25.png

Stängt den sålda köpoptionen i OMXS30

know-when-to-walk-away

Aktiekurserna fortsätter sin positiva utveckling och det var dags att åtgärda placeringsklubbens sålda köpoption i OMXS30 december 1500 som nu är riktigt nära att bli ”in the money”, alltså att få ett realvärde. Även om det är endast dryga tre veckor kvar till lösen är det ingen idé att sitta och hoppas på att index inte ska nå lösenpriset fram till dess. Vi säljer ju förhoppningar, inte tvärtom eller hur?🙂  Jag har kunnat avvakta utvecklingen tack vare att optionerna förlorat så mycket av sitt tidsvärde, men idag var det läge att agera. Resultatet blir i stort sett försumbart för portföljen och andelsvärdet, även om det förstås är en liten missräkning att inte få räkna hem den vinst jag planerat för. Sådant hör dock till vardagen för en aktiv placerare, och det är bättre att avsluta tveksamma positioner och ta nya tag än att sitta på händerna och lita på turen.

I och med detta har jag också stängt den sista positionen som var ”full från början” i OMXS30-indexoptioner. Nu kan jag fullt ut tillämpa tekniken med att stegvis sälja optioner till full positionsstorlek. Redan idag sålde jag köpoptioner med lösen 1560 i februari, för att börja etablera en såld vagga. De flesta säljoptionerna har kunnat köpas tillbaka under uppgången hittills i veckan, så jag kommer att sälja nya sådana när index faller, istället för att bli sur över att index aldrig gick över 1500 i december, om nu så skulle bli fallet.

För den som är nyfiken på tekniken med att sälja optioner, men tvekar inför de teoretiska obegränsade förluster som kan uppkomma rekommenderar jag varmt genomgången av Michael Gross på optionsellers.com om olika sätt att hantera sin risk.

Veckorapport vecka 46 2016

dollar-strength-2

Börsveckan präglades fortsatt av dyningarna från det amerikanska presidentvalet och spekulationer om vad en Trump-ledd administration kommer att sätta för profil på USA, tillsammans med den av republikanerna kontrollerade kongressen. Aktiepriserna fortsatte uppåt, men inte utan korta och intensiva rekyler nedåt. Säljvågen fångades dock snabbt upp av köpare på bara några timmar. Oljepriset vände uppåt medan guldet utvecklades i motsatt riktning. Den stora dramatiken utspelades återigen på ränte- och valutamarknaderna, där de amerikanska obligationsräntorna fortsatte brant uppåt, liksom dollarn.

Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde med en uppgång på +1,7% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +2,1%, exklusive utdelningar. OMXS30 är fortsatt i positiv trend enligt trendindikatorn och befinner sig långt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1414 och 1418.

Det är omöjligt att inte fascineras av utvecklingen i koppar vars prisutveckling de senaste veckornahar närmast komiska inslag. Man kan söka förklaringar som att Trump står för expansion genom satsningar i infrastruktur, och att den globala industrikonjunkturen är på väg att stärkas. Men i det korta perspektivet handlar kursrörelsen mycket om flockbeteende och aktörer som positionerar om sig efter en tid av svag, sidledes utveckling.

copper-full1216-future-2016-11-18

Utsikterna för nästa börsvecka ser svagt negativa ut, då USA-börserna backade i den avslutande handeln. Styrkan i dollarn och de snabbt stigande obligationsräntorna kommer säkerligen att sätta prägel på även nästa vecka. På sikt kan inte både räntor och börskurser stiga, så frågan är vad som ska ge sig först. Räntebeskedet i december från Federal Reserve blir nästa stora händelse på området. Inte för att det lär bli överraskande, det kommer med överväldigande sannolikhet att bli en försiktig räntehöjning, men för att många är spända på hur marknaden kommer att reagera på en höjning.

Onsdagsfonden Good Options

Valutasäkringen gav en negativ effekt på portföljen då dollarn stärktes mer mot globala valutor än mot den svenska kronan. Den sista sålda köpoptionen i guld kunde köpas tillbaka, samtidigt som en ny position i såld säljoption togs. Ytterligare en av de sålda säljoptionerna i OMXS30 kunde också köpas tillbaka, samtidigt som en ny såldes. En position i såld säljoption i olja började byggas, liksom sålda säljoptioner i amerikansk 10-årig obligation.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • Guld: Såld säljoption 1050 i april 2017
 • OMXS30: Såld vagga med köpoption OMXS30 december 1500 och säljoptioner 1300-1320 januari 2017 samt 1300 februari
 • Kaffe: Såld köpoption kaffe 2,15 mars 2017
 • Sojabönor: såld köpoption 11,6 med lösen maj 2017
 • Olja: såld säljoption 30 med lösen juni 2017
 • Amerikansk 10-årig obligation: sålda säljoptioner 123 och 122,5 med lösen mars 2017

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 255,1160. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +14,4%.

OMXS30-index ligger nära den sålda köpoptionens lösenpris på 1500. Det är endast fyra veckor kvar till förfallodag och jag kommer sannolikt att kunna justera positionen vid behov utan förlust. Jag avvaktar hur kommande börsvecka inleds innan jag agerar.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +9,5% sedan årsskiftet, efter en vecka på +0,8%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling. Fondportföljen utgörs till 100% av aktiefonden Avanza Zero.

Trendindikatorn

Onsdagsfondens trendindikator visar fortsatt positiv trend för OMXS30. Trenden för världsindex, baserat på iShares MSCI World Index Fund, har slagit om till positiv från neutral. Det är inte ovanligt att en trendindikator i perioder ”fladdrar” mellan trendlägen i samband med ökad osäkerhet på marknaden eller särskilda händelser För befintliga innehav rekommenderar jag varmt en exitstrategi, som jag ger konkret exempel på senare i veckorapporten. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMX STOCKHOLM 30 2016-11-18.png

ishares-msci-world-index-fund-2016-11-18Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för OMXS30 föll något i veckan. För kommande börsvecka skulle det vara normalt med en rörelse på +/-3,1% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är i en normalt volatil marknad.

OMX STOCKHOLM 30 ATR 2016-11-18.png

Exit

Aktiefonden Avanza Zero köptes 2016-08-04 in till premiepensionsportföjen som förvaltas enligt Onsdagsfonden PPM. En Chandelier-exit började därför beräknas från denna dag, och högsta notering sedan köp är 1479,31 för OMXS30. Högre högsta-noteringar och/eller lägre volatilitet gör att exitnivån stiger.

Aktuell exit är nu 1379,13, vilket är 6,6% under senaste veckostängning. Om index skulle falla till exitnivån innebär det en vinst på +1,0%. Sedan inköp har OMXS30 stigit med +8,1%. Från inköp till högsta notering har index ökat med +8,3%. Efter 10% uppgång börjar exiten snävas till.

Globalfonder är populära aktiefonder, och jag börjar därför också redovisa exit för ett hypotetiskt sparande i en fond som går som iShares MSCI världsindex, URTH, med samma placeringsstrategi som Onsdagsfonden PPM. Innehavet avyttrades för två veckor sedan veckan, och jag inväntar nu tre veckor med neutral trend, eller att trenden fortfarande är positiv efter nästa vecka innan jag återigen köper fondandelar.

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMX STOCKHOLM 30 10 years 2016-11-18.png

Trump och guld

trump-gold.jpg

Hög volatilitet och kraftiga kursrörelser är en gynnsam miljö för oss som arbetar med att sälja optioner. Då kan vi sälja förhoppningen att en marknad ska gå väldigt mycket i en viss riktning inom en begränsad tid, och få bra betalt i form av optionspremie. Ett exempel på en aktuell sådan möjlighet är guld, där priset först steg brant för att sedan sjunka rejält efter Trumps seger i det amerikanska presidentvalet.

gold-full1216-future-2016-11-16

Det finns ett antal fundamentala argument för guldprisets nedgång, som stigande obligationsräntor, förväntningar på räntehöjningar från Federal Reserve och en starkare dollar. Men som James Cordier på optionsellers.com förtjänstfullt beskriver det handlar det till stor del om positioner som togs innan valet, med spekulationer om ett osäkert utfall, och påföljande justeringar när resultatet blev klart.

För en optionssäljare handlar det om att avgöra vart det är minst sannolikt att en marknad går under en given tid. Sedan kan marknaden stå still, gå åt ”rätt” håll, eller till och med åt fel hål bara rörelsen inte är för stor. Säljer man optioner när kursrörelserna är stora och passar på att sälja säljoptioner en dag när priset pressas påtagligt kan man få riktigt bra med marginal till lösenpris och ändå få bra betalt. Vi behöver inte chansa på att en botten för guldpriset är nådd, och köpa in oss för att hoppas på en fortsatt uppgång. Placeringsklubbens portfölj sålde nyss säljoptioner i guld med lösenpris 1050 i april 2017 för en god premie. Med tanke på att centralbanker världen över satsar enormt på att få upp inflation är det inte troligt att vi får se några större räntehöjningar innan tydliga indikationer på prisökningar finns på pränt. Det bör ge guldpriset en krockkudde mot fortsatt brant nedgång. Vi satsar som sagt på det minst sannolika utfallet, men får givetvis ändå alltid vara beredda på att agera om marknadsutvecklingen går oss emot.