Veckorapport vecka 38 2016

En något lustig känsla av viss oro på marknaden, när Stockholmsbörsen, liksom många andra börser världen över steg på bred front efter positiva tolkningar av uttalanden från de amerikanska och japanska centralbankerna i veckan. Men den avslutande handeln i fredags präglades av nervositet och vinsthemtagningar. Summa summarum hade ändå aktie- och aktiefondsägare en riktigt bra vecka. Oljepriset noterade högre priser fram till fredagen, då vi fick se en ordentlig körare nedåt.De kraftiga svängningarna för det svarta fortsätter med andra ord, vilket nedanstående graf över AverageTrue Range visar.

crude-oil-full1116-future-atr-2016-09-23

Guldet steg i takt med att räntorna föll. Dollarn sjönk något jämfört med förra veckans stängningskurs.

Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde med en uppgång på +2.3% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet är utvecklingen -0.6%, exklusive utdelningar. OMXS30 befinner sig i fortsatt i neutral/oklar trend enligt trendindikatorn. Index är nu åter högt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan  1389 och 1403.

Veckorapport vecka 37 2016

triple witch

En börsvecka i rekylens tecken, där många aktiebörser världen över noterade flera minusdagar och sammanlagda nedgångar för veckan. I måndags ökade säljtrycket påtagligt, men köparna kom tillbaka och nedgången begränsades. Förväntningar om räntehöjningar fortsätter att prägla informationsflödet. I fredags hade vi optionslösen, en så kallad triple witch, vilket ofta ger lite märkliga kursrörelser under dagen. Oljepriset sjönk ordentligt i en klart negativ utveckling under veckan. Guldet föll också tillbaka, vilket fundamentalt brukar förklaras av ökade förväntningar på högre räntor. Men räntorna, till exempel den amerikanska 10-åriga statsskuldsobligationen stängde med små förändringar för veckan. Dollarn stärktes väsentligt, framför allt i fredags.

Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde med en nedgång på -1.5% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet är utvecklingen -2.9%, exklusive utdelningar. OMXS30 befinner sig i fortsatt i neutral/oklar trend enligt trendindikatorn. Index har nu kommit ned till det övre av klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan  1385 och 1402.

Beslutet att köpa är det minst viktiga

buy

Många gånger när man läser om tekniker för att placera sitt kapital handlar det väldigt mycket om beslutet att köpa en aktie eller en aktiefond. Man ska lägga krut på att hitta vinnaraktien, årets starkaste börs eller poppigaste bransch. Enligt många gäller det också att tajma sitt köp så att man köper nära botten för att sedan kunna sälja på toppen. Problemet med att identifiera vad som är botten eller topp brukar diskussionen oftast inte bena ut, inte heller hur mycket man ska satsa och hur man sedan ska förvalta sin placering beroende på vad som händer. Ska man sälja efter en 20% nedgång,eller ta hem en fin vinst på 30%? Eller lägga aktierna i byrålådan och hoppas på en bra utdelningsavkastning, och hoppas aktiekursen inte sjunkit för mycket när man tar fram dem igen.

För att över tid framgångsrikt placera sina sparade slantar utan att drabbas av vare sig hybris eller magknip är en placeringsstrategi utformad efter dig ett oumbärligt verktyg. Då slipper du oroa dig över om det är rätt läge att sälja nu eller inte. Du skyddar också ditt kapital från dramatisk värdeminskning vid djupare börsnedgång, som kanske inträffar just när du tänkt börja använda dina pengar. Att strategin ska passa dig är absolut avgörande och en av anledningarna till att du aldrig ska köpa en strategi från någon av alla dem som glättigt marknadsför sina fantastiska tjänster.

one-size-fits-all

Om inte du känner dig bekväm med alla regler och förstår hur de passar ihop är sannolikheten liten att du får framgång med strategin.

En placeringsstrategi handlar egentligen ganska lite om när du ska köpa. Det är viktigare att ha klart för dig vad du ska placera i, och hur de valen styr din totala risk. Kanske vill du ha en aktieportfölj för 50% av kapitalet och resten i räntepapper, eller så vill du placera allt kapital på börsen i aktier efter eget val alternativt aktiefonder. Oavsett vilken så kallad risknivå du lägger dig på är det endast du som kan påverka den verkliga risken, nämligen den att förlora pengar, och det gör du genom att ha tydliga regler för när du ska avsluta en placering.

Verklig risk har också ett direkt samband med hur mycket du satsar, position sizing. Går du all-in på börsen är det trevligt när börsen stiger men känns snart ångestfyllt när kurserna sjunker. Även om du stänger alla placeringar efter en viss nedgång kan så mycket av kapital försvinna att du får skjuta på dina drömmar en tid framåt, eller till och med blir avskräckt från att någonsin placera i aktier igen. Då har du definitivt satsat för stor del av ditt kapital.

Självklart har köpbeslutet betydelse i en komplett placeringsstrategi, men det är inte på den du ska lägga den största delen av tiden du tar för att utveckla en strategi. Alla indikatorer, tekniska som fundamentala, har det gemensamt att de har högst medioker träffsäkerhet, oavsett om det är glada amatörer som tittar på medelvärden, p/e-tal och kassaflöden, eller så kallade proffs som säljer sina mytiska indikatorer för dyra pengar och hänvisar till enorma framgångar i resultatsiffrorna. Därför är det viktigaste att du använder en beslutsgenerator som passar dig, som du förstår, och som du också kan designa de andra delarna i placeringsstrategin efter. Det gäller ju att kunna hantera både med- och motgångar i köpbesluten för att få en långsiktigt uthållig och robust avkastning. Lita aldrig på någon som säger att det är garanterad uppgång på börsen bara för att ett 200-dagars glidande medelvärde har vänt upp, om inte den personen har ett bra sätt att fånga upp de gånger när den indikatorn slår fel. För det har den gjort och kommer att fortsätta att göra, precis som vilken trendföljande indikator som helst.

Onsdagsfondens trendindikator är inget annat än ett knippe medelvärden som signalerar trendläge efter enkla logiska regler. Bara för att den visar positiv trend betyder inte det att det är ett solklart köpläge och vice versa. Matematiska formler kan bara visa historiska samband och rörelser och säger egentligen väldigt lite om vad som komma skall. Men man kan utnyttja dem för att fatta köpbeslut med oddsen på sin sida.

OMX STOCKHOLM 30 2016-09-14.png

Det går att definiera okomplicerade regler för köpbeslut med hjälp av trendindikatorer som Onsdagsfondens, och framför allt enkelt lägga på kraftfulla exitmetoder som Chandelier-exiten, som stoppar förluster från att bli för stora och låter vinster växa innan de tas hem. Tillsammans med sund position sizing uppstår då harmoni som tar bort ångesten från placeringarna. Att köpa är det enkla, men att avgöra när man ska sälja är det svåra. Det krävs mental förmåga för att följa sin strategi, och det blir nästan omöjligt om man inte själv förstår den i alla delar och har förtroende för den. Även med en väl utformad strategi kommer det ofrånkomligen att finnas perioder med svagare utveckling.

I sammanhanget vill jag återigen slå ett slag för att anpassa strategin efter ditt tidsperspektiv. Är du en långsiktig placerare, som vill uppnå avkastning på 10-20 år eller mer finns det liten anledning att studera den dagliga utvecklingen på börsen mer än översiktligt. De stora rörelserna för en långsiktigt placerare syns bäst i vecko- eller till och med månadsdiagram.  Är du en kortsiktig placerare är det förstås dagar och kanske timmar och minuter som är din händelsezon.

Veckorapport vecka 36 2016

bull and bear

Något av en varannandags börsvecka, med mindre prisrörelser upp och ned medan aktörerna smälte den senaste makrostatistiken om amerikansk arbetsmarknad och potential för kommande räntehöjning. Sedan kom fredagen och med den en börsdramatik vi inte sett på länge, framför allt på de amerikanska börserna som handlades ned rejält. Oljepriset slutade med en mindre uppgång, efter att ha noterat både kraftiga uppgångar och snabbt nedgångar i slutet av veckan. Guldet stängde också på svagt plus jämfört med föregående vecka, efter att till en början ha gått riktigt starkt. Räntorna vände uppåt i slutet av veckan, då oddsen för en räntehöjning från Federal Reserve sjönk i samband med uttalanden från Fed-representanter. Dollarn försvagades en del, men återhämtade sig i takt med att räntorna steg.

Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde med en nedgång på -0.7% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet är utvecklingen -1.4%, exklusive utdelningar.

OMXS30 befinner sig i fortsatt i neutral/oklar trend enligt trendindikatorn. Index är etablerat klart ovanför klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan  1384 och 1402.

Veckorapport vecka 35 2016

us nfp

I väntan på den amerikanska arbetsmarknadsstatistiken för augusti handlades börserna med små rörelser i en lätt dragning åt det positiva hållet. I fredags, när svagare statistik än väntat presenterats, sköt aktiekurserna i höjden på bred front. Oljepriset föll påtagligt medan guldet stängde i stort sett oförändrat efter en stark utveckling under veckans sista dag. Räntorna stängde något lägre jämfört med förra veckan, efter sedvanliga stora rörelser i samband med tung ekonomisk statistik. Dollarn visade endast mindre rörelser mot andra tunga valutor.

Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde med en uppgång på +1.8% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet är utvecklingen -0.7%, exklusive utdelningar. Från bottennoteringen efter Brexit den 27 juni har index stigit närmare 16%.

Bilden av finansiella marknader som mer styrs av räntenivåer än av bolags- och branschdata är intakt. Varje statistik, initiativ eller uttalande från centralbanker som kan tolkas som fördröjning av räntehöjning, eller till och med nya penningpolitiska stimulanser skapar ofelbart ett ökat köptryck på aktiebörser. Industriellt betydelsefulla råvarumarknader som olja och koppar visar fortsatt svag utveckling.

Kina, som har potentialen att märkbart påverka det globala börsläget, ser en positiv utveckling av aktiekurserna, förstärkt av positiv konjunkturstatistik i veckan.

ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF 2016-09-02

OMXS30 är, trots den kraftiga uppgången sedan Brexit, i fortsatt i neutral/oklar trend enligt trendindikatorn. Index har etablerat sig långt ovanför klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan  1380 och 1401. Ännu är det alltså osäkert läge. Vi ser här tydligt hur trendindikatorer släpar efter prisutvecklingen, särskilt i veckodiagram. Det är ett önskvärt beteende även om det ibland gör miljön svår för trendföljare. En placeringsstrategi baserat på trendföljande metodik behöver effektiva entry-regler i kombination med en trendindikator. I Onsdagsfonden PPM använder jag till exempel regeln om att köpa aktiefond efter tre veckor av neutral trend efter negativ. Den kompletteras av Chandelier-exit. Att låta en trendindikator ensam styra tidpunkter för köp och sälj är inte att rekommendera.

Onsdagsfonden Good Options

Dollarn stärktes mot den svenska kronan, vilket gav en positiv effekt i portföljen. Den sålda köpoptionen i OMXS30 med lösenpris 1420 justerades, vilket realiserade en förlust på -0,9%.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

  • Såld vagga med köpoption OMXS30 november 1470 och säljoption december 1220
  • Såld säljoption guld 1210,  lösenmånad i december.
  • Såld köpoption kaffe 2.15 mars 2017

Andelsvärdet sjönk med -0,5% jämfört med förra fredagen, och slutade på 246,9322. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +10,7%.

Justeringen av den sålda köpoptionen för OMXS30 innebar som sagt en förlust. Om index håller sig under 1470 fram till november kommer vaggan att förfalla värdelös, alternativt köpas tillbaka för lågt pris. Skulle kurserna fortsätta vidare uppåt och trendindikatorn visa positiv trend är det aktuellt att köpa terminer för att neutralisera optionerna.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +5,2% sedan årsskiftet, efter en vecka på +0,9%. Fondportföljen utgörs nu till 100% av aktiefonden Avanza Zero.

Trendindikatorn

Onsdagsfondens trendindikator visar fortsatt neutral/oklar trend för OMXS30. Trenden för världsindex, baserat på iShares MSCI World Index Fund, är fortsatt positiv. Grönt ljus för globalfonder med andra ord. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMX STOCKHOLM 30 2016-09-02.png

ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND 2016-09-02Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för OMXS30 fortsatte att minska i veckan. För kommande börsvecka skulle det vara normalt med en rörelse på drygt +/-3.4% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är i en lätt volatil marknad.

OMX STOCKHOLM 30 ATR 2016-09-02.png

Exit

Aktiefonden Avanza Zero köptes 2016-08-04 in till premiepensionsportföjen som förvaltas enligt Onsdagsfonden PPM. En Chandelier-exit började därför beräknas från denna dag, och högsta notering sedan köp är 1437,24 för OMXS30. Högre högsta-noteringar och/eller lägre volatilitet gör att exitnivån stiger.

Aktuell exit är nu 1326,62, vilket är 7,7% under senaste veckostängning. Om index skulle falla till exitnivån innebär det en förlust på -2,9%. Sedan inköp har OMXS30 stigit med +5,2%. Efter 10% uppgång börjar exiten snävas till.

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMX STOCKHOLM 30 10 years 2016-09-02.png

Position i OMXS30 justerad 2016-08-31

justera

Nu har jag justerat positionen i såld köpoption OMXS30 med lösen september 1420. Det var nödvändigt då index hade nått en bra bit över lösenpris och idag hittills noterats närmare 1430. Tekniken jag använde är ännu en gång en så kallad rullning, där man köper tillbaka den sålda köpoptionen och säljer en med högre lösenpris, i en senare lösenmånad. Som ett resultat har Onsdagsfonden Good Options nu en såld köpoption med lösen 1470 i november. Om index håller sig under den nivån fram till lösen förfaller alltså optionen värdelös.

Justeringen/rullningen innebär att man realiserar en förlust på den första optionen som man köper tillbaka. Samtidigt skapar man sig en intäkt genom den nya sålda optionen, men får vänta ytterligare några veckor på att kunna realisera den genom att köpa tillbaka eller låta den förfalla värdelös. Så länge börstrenden är negativ eller i vart fall inte positiv är det sunt att fortsätta att rulla köpoptioner, men när den slår om till positiv bör man istället överväga att vända positionen, så att man säljer säljoptioner istället, alternativt köper terminer i index för att neutralisera den sålda optionens värdeökning.

För placeringsklubbens delägare innebär justeringen en värdeminskning på ca -0,9%, och att den förväntade vinsten på hela affären skjuts framåt i tiden till november. Att ta förluster är naturligt och hör till spelet när man bedriver äkta aktiv förvaltning och inte hoppas på att marknaden ska uppträda på ett sätt som ger en vinst till slut, bara man är passiv.

Veckorapport vecka 34 2016

yellen jackson hole 2016

Börsveckan inleddes starkt, men avslutades svagare med svängig handel efter Federal Reserves tal i Jackson Hole. Räntorna steg och dollarn stärktes. Guldet föll tillbaka liksom oljepriset.

Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde med en uppgång på +1.3% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet är utvecklingen -2.4%, exklusive utdelningar.

Räntenivåerna är fortsatt i fokus, då enormt mycket kapital ligger allokerat i papper med negativa räntor och börserna får tillflöde av kapital som söker bättre avkastning än vad räntepapper ger. Att vi snabbt skulle komma upp på räntenivåer som får tunga aktörer att på bred front trycka på säljknappen för aktier och köpknappen för räntepapper är inte troligt med nuvarande obefintliga inflation och svaga tillväxtsiffror. Men psykologiskt vill ingen ligga fel i flocken och med börser nära rekordnoteringar i USA ligger det nära tillhands att säkra vinster om man hittar möjligheter att få hygglig avkastning med lägre risk. Centralbankerna kommer att vara i fortsatt fokus under överskådlig tid.

OMXS30 är i fortsatt i neutral/oklar trend enligt trendindikatorn men index har åter etablerat sig över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan  1375 och 1399. Ännu är det osäkert läge.

Onsdagsfonden Good Options

Dollarns stärktes mot den svenska kronan, vilket gav en positiv effekt i portföljen. En såld köpoption 1600 i guld köptes tillbaka med planerad vinst.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

  • Såld vagga med köpoption OMXS30 september 1420 och säljoption december 1220
  • Såld säljoption guld 1210,  lösenmånad i december.
  • Såld köpoption kaffe 2.15 mars 2017

Andelsvärdet steg med +0.3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 248,1785. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +11.3%.

Jag håller fortsatt hög beredskap för den sålda köpoptionen i OMXS30 med lösenpris 1420, som är väldigt nära aktuell kurs. Det är tre veckors löptid kvar. Sannolikheten att jag behöver rulla positionen är hög med tanke på hur nära OMXS30 är lösenpriset, och då kommer en förlust på omkring 1% av kapitalet att realiseras. Man kan diskutera andra åtgärder, som att stänga positionen med en mindre förlust, men trenden är fortsatt neutral och jag har väldigt goda möjligheter att göra en effektiv rullning tack vare stort tillgänglig kapital och välbalanserade positioner.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +4,3% sedan årsskiftet, efter en vecka på +0,2%. Fondportföljen utgörs nu till 100% av aktiefonden Avanza Zero.

Trendindikatorn

Onsdagsfondens trendindikator visar fortsatt neutral/oklar trend för OMXS30. Trenden för världsindex, baserat på iShares MSCI World Index Fund, är fortsatt positiv. Grönt ljus för globalfonder med andra ord. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMX STOCKHOLM 30 2016-08-26.png

ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND 2016-08-26Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för OMXS30 fortsatte att minska i veckan. För kommande börsvecka skulle det vara normalt med en rörelse på knappt+/-3.6% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är i en volatil marknad.

OMX STOCKHOLM 30 ATR 2016-08-26.png

Exit

Aktiefonden Avanza Zero köptes 2016-08-04 in till premiepensionsportföjen som förvaltas enligt Onsdagsfonden PPM. En Chandelier-exit började därför beräknas från denna dag, och högsta notering sedan köp är 1424,70 för OMXS30. Högre högsta-noteringar och/eller lägre volatilitet gör att exitnivån stiger.

Aktuell exit är nu 1310,49, vilket är 7,2% under senaste veckostängning. Sedan inköp har OMXS30 stigit med +3,4%. Efter 10% uppgång börjar exiten snävas till.

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMX STOCKHOLM 30 10 years 2016-08-26.png