Veckorapport vecka 22 2020

Stockholmsbörsen fortsatte uppåt i veckan och lyckades stänga över 200-dagars glidande medelvärde, något som inte skett sedan turbulensen med coronaviruset tog ordentlig fart i slutet av februari. På USA-börserna var det också muntra miner. Guldet stängde med små förändringar medan silvret steg jämfört med förra veckans stängningskurs. Priset på olja ökade medan de amerikanska obligationsräntorna sjönk något. Den amerikanska dollarn försvagades påtagligt mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +4,8% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -8,0%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +4,4% och har i år fallit med -5,6%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1618, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Den optimistiska tonen är påtaglig på aktiebörserna och förväntningarna på en snabb vändning uppåt skruvas upp för varje vecka. Låga räntor har blivit ännu lägre, statliga stimulanspaket står som spön i backen, så det återstår att se hur coronaviruset utvecklas under sommaren. Börjar makroekonomisk data kraftigt förbättras samtidigt som smittspridningen avtar är det förstås klart positivt, men återhämtningen kan dra ut på tiden och smittostatistiken kan komma att visa bakslag när länder öppnar upp. Samtidigt kan vi också få positiva nyheter på behandlings- och vaccinationsfältet. De tvära kasten lär fortsätta.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes mer mot den amerikanska dollarn än vad dollarindex föll. Valutasäkringen gav därför en negativ effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

 • Naturgas: En butterfly med köpt köpoption 2,5, såld köpoption 3,0 och köpt köpoption med lösen 3,5, alla med lösen i november.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1520 i juni. Sålt köpoption med lösen 1600 i juli. Sålda köpoptioner med lösen 1680 i september och 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Köpt säljoption med lösen 1100 i maj. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.
 • Majs: positiv prisspread med såld köpoption december 4,0 och köpt köpoption december 3,5.
 • EUR/USD: Såld termin juni.
 • Naturgas: En butterfly med köpt köpoption 2,5, såld köpoption 3,0 och köpt köpoption med lösen 3,5, alla med lösen i november.

Andelsvärdet i placeringsklubben backade med -0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 364,1187. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -3,2%.

Återhämtningen för OMXS30 innebär att de sålda säljoptionerna minskar i värde vilket är gynnsamt för portföljen.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 21 2020

En ruskigt stark inledning av börsveckan i måndags gav ett kraftigt plus vid stängningen i fredags, trots en mer avvaktande handel resten av veckan där Stockholm var helgstängt i torsdags. På USA-börserna var utvecklingen likartad. Ädelmetallerna föll tillbaka medan oljepriset ökade. De amerikanska obligationsräntorna steg något jämfört med föregående vecka. Den amerikanska dollarn försvagades mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +4,1% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -12,2%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +4,5% och har i år fallit med -9,6%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig under klustret av trendindikatorns längre medelvärden. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1617, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend.

I Europa är restriktionerna på väg att lättas och flera länder har redan öppnat upp påtagligt. På de flesta håll i Asien och Europa är kurvorna över antal smittade och döda på klar nedväg, men vi har också undantag som Sydamerika med Brasilien i spets. Det förefaller som marknaden nu prisar in en rätt optimistisk utveckling av den globala ekonomin på 6-12 månaders sikt och att den enda vägen härifrån är upp. Det finns en hel del som talar för en återhämtning, men bakslag i form av ökat antal smittade och döda, eller i utvecklingen av vaccin och botemedel är troligt och kan ge körare nedåt på aktiebörserna.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes mer mot den amerikanska dollarn än vad dollarindex föll. Valutasäkringen gav därför en negativ effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

 • EUR/USD: Såld termin juni.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1520 i juni. Sålt köpoption med lösen 1600 i juli. Sålda köpoptioner med lösen 1680 i september och 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Köpt säljoption med lösen 1100 i maj. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.
 • Majs: positiv prisspread med såld köpoption december 4,0 och köpt köpoption december 3,5.
 • EUR/USD: Såld termin juni.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 364,3933. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -3,1%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 20 2020

Kurserna på Stockholmsbörsen föll på bred front och volatiliteten sköt ännu en gång i höjden. På USA-börserna var det också minusnoteringar överlag. Ädelmetallerna steg och oljepriset ökade rejält. De amerikanska obligationsräntorna noterade endast föll något jämfört med föregående vecka. Den amerikanska dollarn stärktes mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med -4,5% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -15,7%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -4,3% och har i år fallit med -13,5%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig under klustret av trendindikatorns längre medelvärden. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1620, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend.

En svag optimism förefaller infinna sig i Europa, med fallande kurvor över antal smittade, döda och intensivvårdade människor. Nu gäller det att utvecklingen inte snabbt försämras i takt med att restriktioner lättas. Då kan vi få kraftiga negativa reaktioner på finansmarknader, som behöver riktigt positiva nyheter om vaccin och behandlingar för att inte orsaka ytterligare börsfall. Den nedgång vi nu sett är högst naturlig med bakgrund av den kraftiga och snabba återhämtningen sedan botten i mitten av mars.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan försvagades något mer mot den amerikanska dollarn än vad dollarindex ökade. Valutasäkringen gav därför en svagt positiv effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1520 i juni. Sålt köpoption med lösen 1600 i juli. Sålda köpoptioner med lösen 1680 i september och 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Köpt säljoption med lösen 1100 i maj. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.
 • Majs: positiv prisspread med såld köpoption december 4,0 och köpt köpoption december 3,5

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 364,1348. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -3,2%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 19 2020

Efter en riktigt usel start på börsveckan hade Stockholmsbörsen en positiv utveckling och hämtade igen en god del av den initiala nedgången. På USA-börserna noterades en liknande utveckling och index stängde med uppgångar, mest beroende på att kurserna föll rejält i fredags då Stockholmsbörsen var stängd. Ädelmetallerna steg något och oljepriset steg rejält. De amerikanska obligationsräntorna noterade endast små förändringar jämfört med föregående vecka. Den amerikanska dollarn stärktes mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med -0,9% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -11,8%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +0,1% och har i år fallit med -9,6%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig under klustret av trendindikatorns längre medelvärden. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1627, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend.

Nu har processen inletts med att lätta på de restriktioner och begränsningar som infördes för att minska spridningen av coronaviruset. Det är givetvis positiv i många bemärkelser, men för aktiebörserna gäller det att smittspridningen inte stiger igen till nivåer som gör att tuffare restriktioner måste återinföras. Då ser sannolikheten för en snabb förbättring av arbetslöshet och företagsvinster betydligt mindre ut, och återhämtningen kanske förlängs med flera månader. Ett sådant scenario bör pressa aktiekurserna. Som motvikt finns möjligheten till att ett vaccin blir konstaterat effektivt redan i sommar och att det kanske kan börja nå vissa grupper redan i höst. Det kan bli en mer spännande sommaraktiebörs än vanligt, särskilt med det amerikanska presidentvalet som rycker allt närmare.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes mer mot den amerikanska dollarn än vad dollarindex ökade. Valutasäkringen gav därför en negativ effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • AUDUSD: Sålt termini juni.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Majs: positiv prisspread med såld köpoption december 4,0 och köpt köpoption december 3,5

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1520 i juni. Sålt köpoption med lösen 1600 i juli. Sålda köpoptioner med lösen 1680 i september och 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Köpt säljoption med lösen 1100 i maj. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.
 • Majs: positiv prisspread med såld köpoption december 4,0 och köpt köpoption december 3,5

Andelsvärdet i placeringsklubben var i princip oförändrat jämfört med förra fredagen, och slutade på 363,9510. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -3,2%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 18 2020

Stockholmsbörsen hade en starkt positiv utveckling under den förkortade börsveckan på grund av Valborgsmässoafton och förste maj. Den svaga avslutningen för de amerikanska aktiebörserna hann inte sätta spår i Stockholm. Ädelmetallerna föll tillbaka medan oljepriset rekylerade uppåt efter en lång tids brant utförslöpa. De amerikanska obligationsräntorna steg något. Den amerikanska dollarn tappade mark mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +4,2% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -11,0%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +3,8% och har i år fallit med -9,7%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig under klustret av trendindikatorns längre medelvärden. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1635, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend.

Aktiebörserna har återhämtat sig påtagligt sedan botten i slutet av mars. Nu ökar andelen positiva nyheter i nyhetsflödet om coronapandemin, där många länder nu har börjat eller strax kommer att börja mildra restriktioner och begränsningar. Frågan är bara om marknadsaktörerna har tålamodet med en utdragen process med stor risk för bakslag. Någon form av genombrott de kommande veckorna bör ske för att aktiepriserna ska fortsätta upp så värst mycket högre. Det saknas inte kandidater, allt från vaccin till antikroppstester, flockimmunitet och läkemedel som snabbar upp tillfrisknandet. Men börsen brukar ta fasta på var vi står om 6-12 månader och då kanske en utebliven nyhetsknall och fortsatt försiktiga lättnader ger en konsoliderande rörelse över sommaren, om än med hög volatilitet. Som vanligt får man inte heller bortse från Trump-faktorn, särskilt nu när han förefaller på krigsstigen mot Kina igen och presidentvalet närmar sig.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan försvagades något mindre mot den amerikanska dollarn än vad dollarindex ökade. Valutasäkringen gav en svagt positiv effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1520 i juni. Sålt köpoption med lösen 1600 i juli.
 • AUDUSD: Sålt termini juni.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1520 i juni. Sålt köpoption med lösen 1600 i juli. Sålda köpoptioner med lösen 1680 i september och 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Köpt säljoption med lösen 1100 i maj. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.
 • AUDUSD: Såld termin i juni.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 363,9260. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -3,2%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 17 2020

Vi lägger en förhållandevis lugn börsvecka bakom oss där kurserna på Stockholmsbörsen föll tillbaka i mer ordnad handel. Ädelmetallerna steg medan oljepriset fortsatte sin dramatiska utförslöpa och ett tag handlades långt under 10 dollar per fat. De amerikanska obligationsräntorna sjönk något. Den amerikanska dollarn stärktes mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index backade med -1,3% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -14,6%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar sjönk med -0,4% och har i år fallit med -13,0%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig under klustret av trendindikatorns längre medelvärden. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1633, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend.

Den stora snackisen på finansmarknaderna var oljepriset som kraschade under 0 i måndags. Det är första gången en råvara har noteras med negativ kurs. Terminsmarknaderna är inte alltid lätta att förstå sig på och man får till exempel ha koll på att terminer handlas med olika lösenmånader och kan därmed ha olika pris. I en termin som är på väg att förfalla, som oljans majtermin, blir det ofta ryckig handel och i månads var det många som tvingades att sälja för att råvarumäklarna hade börjat stänga handeln på grund av förestående förfallodatum. Det skapade ett massivt säljtryck utan köpsida vilket fick extrema konsekvenser på priset. Priset på juniterminen gav en mer rättvisande bild av oljepriset och det saknades ju inte dramatik i den priskurvan heller.

Börserna står och väger mellan positiva nyheter om att länder börjar släppa på restriktionerna för coronaviruset och att det ser ut som att det kommer att bli en mer utdragen process att återgå till något som åtminstone liknar ett normalläge. Det mest optimistiska vaccinspåret leder till ett tillgängligt vaccin i september/oktober, och håller det lär vi få se stabilitet. Blir det bakslag och vi får se förnyad fart i antal smittade och döda med nya restriktioner kan det skapa oro och kraftiga bakslag för aktiekurserna.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan försvagades ungefär lika mycket mot den amerikanska dollarn som dollarindex ökade. Valutasäkringen gav därför en neutral effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda köpoptioner med lösen 1680 i september och 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Köpt säljoption med lösen 1100 i maj. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.

Andelsvärdet i placeringsklubben stängde i stort sett oförändrat jämfört med förra fredagen, och slutade på 363,6343. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -3,3%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 16 2020

Den positiva börsrekylen fortsatte på Stockholmsbörsen under fortsatt volatil handel, främst tack vare en riktigt starkt avslutande fredagshandel. Ädelmetallerna föll tillbaka och oljepriser fortsatte sin kana nedåt till nya bottennoteringar. noterade också uppgångar i slagig handel. Oljepriset föll tillbaka i en volatil handel, medan de amerikanska obligationsräntorna sjönk något. Den amerikanska dollarn stärktes mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +2,4% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -13,4%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar stängde upp +1,8% och har i år fallit med -12,6%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig under klustret av trendindikatorns längre medelvärden. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1634, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend.

I fredags var det positiva tongångar om både kommande vaccin och verkningsfulla behandlingar. Dessutom började flera länder lätta något på restriktionerna. Det ger förstås energi åt förhoppningarna om en snar återgång till mer normal ekonomi, återstår att se hur långt den kan ta aktiekurserna. Coronaviruset är ytterst smittsamt och man får nog kallt räkna med att de flesta av oss kommer att drabbas, till övervägande del med lindriga symptom. Men nuvarande restriktioner biter bra och kommer definitivt att fortsätta förbättra statistiken över smittade och döda. Då kommer det att vara ett starkt tryck på att lätta restriktioner än mer, och börsen får mer bränsle till uppgång. Om smittstatistiken därefter åter börjar se klart dystrare ut efter att restriktioner lättats kan det ge kraftiga negativa börsreaktioner, åtminstone tillfälligt. Vilket scenario vi får tvistar de lärde om, men en klok människa jag gärna lyssnar på är Tom Britton, professor i matematisk statistik, som skrivit ett bra inlägg om smittspridningen i Stockholmsregionen. Kanske är det flera länder som i maj når flockimmunitet och då utgör en svårare miljö för viruset att spridas i. Smittspridning måste vi paradoxalt nog ha, men vi måste också hålla den under kontroll så att inte sjukvården och övriga samhället blir överbelastat och lamslaget. Här måste jag säga att jag tycker Sverige hittat en god balans.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes mer mot den amerikanska dollarn än dollarindex ökade. Valutasäkringen gav därför en positiv effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Fläskkött: Köpt termin juni. (förlust)

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda köpoptioner med lösen 1680 i september och 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Köpt säljoption med lösen 1100 i maj. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.

Andelsvärdet i placeringsklubben backade med -0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 363,6507. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -3,3%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.