Veckorapport vecka 8 2020

På Stockholmsbörsen föll kurserna tillbaka något jämfört med föregående veckas stängning. På USA-börserna var utvecklingen likartad, med en mer markerad negativ avslutning.

Guldet steg kraftigt jämfört med föregående vecka, liksom silvret. Oljepriset steg trots en svag avslutning, och de amerikanska obligationsräntorna föll påtagligt. Den amerikanska dollarn stängde något upp, efter kraftiga uppgångar under veckan som i den avslutande handeln nästa raderas fullständigt.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med -0,4% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +6,1%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar stängde oförändrat och har i år stigit med +6,8%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig fortsatt högt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1681 och 1743. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1716, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Denna veckorapport skrivs på kvällen efter en av de kraftigaste börsnedgångarna de senaste åren. Oron för en global virusepidemi breder ut sig och kapital söker sig från aktier och råvaror till räntepapper och ädelmetaller. Med tanke på hur starkt aktier gått under en lång tid, utan någon som helst påtaglig rekyl så är nedgången vare sig oväntad eller oförklarlig. Det är sunt att kurserna kommer ned en bit, efter en period där det förefallit som inget kan påverka aktiekurser negativt utan den enda riktningen är uppåt. Det har invaggat marknaden i ett farligt lugn och fått kurserna att skjuta i höjden omotiverat snabbt och kraftigt.

Viruset är oroande och belyser en av riskerna som mänskligheten står inför. men världen kommer inte heller denna gång att gå under. Den globala ekonomin kommer absolut att få sig en kortsiktig smäll, men om tre månader är viruset med stor sannolikhet på tillbakagång och den internationella handeln på väg att stabiliseras. Fram till dess kommer det troligen att vara turbulent, men det krävs väldigt mycket för att den positiva trenden på aktiebörserna ska brytas.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stängde i stort sett oförändrad mot den amerikanska dollarn, medan dollarindex ökade. Valutasäkringen gav därför en negativ effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

 • EURUSD: Köpt termin i mars.
 • AUDUSD: Köpt termin i mars.
 • Guld: Köpt termin i mars.
 • Silver: Köpt termin i mars.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1600 i juni. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Såld säljoption med lösen 1380 i december. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020.
 • Olja. Sålt säljoption april 52. Köpt säljoption 50 och köpoption 73, båda med lösen i mars, som försäkring.
 • Naturgas. Köpt termin maj.
 • Fläskkött. Sålt optionsspread med såld säljoption april 66 och köpt säljoption februari 60.
 • Majs. Köpt termin maj med försäkring av köpt säljoption maj 3,70 samt en såld köpoption maj 4,1 vilket finansierar försäkringen och sätter taket för vinsten.
 • Guld: Köpt termin i mars.
 • Apelsinjuice: Sålt termin i mars.
 • Socker: Sålt termin i maj.
 • EURUSD: Köpt termin i mars.
 • AUDUSD: Köpt termin i mars.
 • Guld: Köpt termin i mars.
 • Silver: Köpt termin i mars.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 376,9879. Sedan årsskiftet har andelsvärdet ökat med +0,3%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +16,2% och aktuell exit är 700,00.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +15,2% och aktuell exit är 1808,56.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 7 2020

På Stockholmsbörsen fortsatte kurserna oförtrutet uppåt och nya indexrekord sattes. USA-börserna ville inte vara sämre och noterade en likartad utveckling.

Guldet steg jämfört med föregående vecka. Silvret noterade endast en blygsam ökning. Oljepriset rekylerade uppåt en bit ytterligare, och de amerikanska obligationsräntorna steg något. Den amerikanska dollarn fortsatte stärkas påtagligt mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,9% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +6,4%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +2,7% och har i år stigit med +6,8%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig fortsatt högt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1674 och 1732. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1708, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Köptrycket på aktiemarknaderna håller i sig, trots alarmrapporter om Aktiemarknaderna förefaller enkelt skaka av sig negativa nyheter om det nya coronaviruset och dess påverkan på den globala ekonomin. Som Kortsikt i ett som vanligt utmärkt inlägg tar upp diskonterar marknadsaktörerna utvecklingen på 6-12 månaders sikt. Nu har värderingarna kommit upp en bra bit, men det är inte värderingarna i sig som är problematiska, utan just om förväntningarna på var vi står om 6-12 månader blir mindre positiva. Då blir en korrigering av börserna på 10-20% lika sannolik som välbehövlig. Det betyder inte per automatik att vi vänder ned i en negativ börstrend, men att vi släpper ut lite luft i en hårt uppblåst prisbild.

Låga räntor, låg inflation och begränsade löneökningar fortsätter att vara ett drivhus för aktiebörser. Råvarumarknaderna har det klart svårare, med en stark dollar och oro för global inbromsning som direkt slagit på råvarupriser. Dollarindex är nära rekordnivåer sett till de senaste 10 åren.

På måndag är det President’s Day i USA och terminsmarknaderna är stängda (en avkortad handel sker, men volymerna kommer att vara mycket låga).

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes mot den amerikanska dollarn, mer än vad dollarindex ökade. Valutasäkringen gav därför en en positiv effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

 • Guld: Köpt termin i mars.
 • Apelsinjuice: Sålt termin i mars.
 • Socker: Sålt termin i maj.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1600 i juni. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Såld säljoption med lösen 1380 i december. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020.
 • Olja. Sålt säljoption april 52. Köpt säljoption 50 och köpoption 73, båda med lösen i mars, som försäkring.
 • Naturgas. Köpt termin maj.
 • Fläskkött. Sålt optionsspread med såld säljoption april 66 och köpt säljoption februari 60.
 • Majs. Köpt termin maj med försäkring av köpt säljoption maj 3,70 samt en såld köpoption maj 4,1 vilket finansierar försäkringen och sätter taket för vinsten.
 • Guld: Köpt termin i mars.
 • Apelsinjuice: Sålt termin i mars.
 • Socker: Sålt termin i maj.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 376,6351. Sedan årsskiftet har andelsvärdet ökat med +0,2%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +16,2% och aktuell exit är 691,37.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +15,6% och aktuell exit är 1806,21.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 6 2020

Stockholmsbörsen återhämtade sig raskt och noterade nya rekord i veckan. På USA-börserna var utvecklingen likartad.

Guldet hade en svängig vecka, med en inledande nedgång följt av en rekyl uppåt som summerade i ett minus för veckan som helhet. För silvret var utvecklingen liknande, med en något starkare dragning åt det negativa. Oljepriset backade en bit ytterligare, medan de amerikanska obligationsräntorna steg. Den amerikanska dollarn stärktes påtagligt mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +3,7% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +4,4%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +3,5% och har i år stigit med +4,0%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig fortsatt högt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1667 och 1722. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1699, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Aktiemarknaderna förefaller enkelt skaka av sig negativa nyheter om det nya coronaviruset, medan råvaror generellt handlas ned på oro för sjunkande efterfrågan från Kina. Att tillväxten i Kina och Asien får sig en tuff tryckare nedåt under årets första kvartal är solklart, men det blir förmodligen ett tillfälligt hack i kurvan. Råvaror samlas under tiden på hög då det är svårt att avbryta produktion, medan företag kan minska sina kostnader samtidigt som intäkterna faller. Kanske är det en förklaring till divergensen mellan aktier och råvaror just nu. En annan är förstås dollarns starka utveckling som pressar råvaror generellt då den absoluta majoriteten prissätts i dollar.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes mot den amerikanska dollarn, men dollarindex ökade betydligt mer. Valutasäkringen gav därför en en negativ effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1600 i juni. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Såld säljoption med lösen 1380 i december. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020.
 • Olja. Sålt säljoption april 52. Köpt säljoption 50 och köpoption 73, båda med lösen i mars, som försäkring.
 • Naturgas. Köpt termin maj.
 • Fläskkött. Sålt optionsspread med såld säljoption april 66 och köpt säljoption februari 60.
 • Majs. Köpt termin maj med försäkring av köpt säljoption maj 3,70 samt en såld köpoption maj 4,1 vilket finansierar försäkringen och sätter taket för vinsten.

Andelsvärdet i placeringsklubben backade med -0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 375,9917. Sedan årsskiftet är andelsvärdet i princip oförändrat.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +13,1% och aktuell exit är 673,77.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +13,4% och aktuell exit är 1764,84.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 5 2020

Stockholmsbörsen föll tillbaka på bred front, påverkad av hur aktiekurser och råvarupriser världen över utvecklades svagt i samband med det nya coronaviruset som sprids i snabbt takt i Kina. På USA-börserna noterades också nedgångar, och till skillnad från Stockholm var den avslutande handel särskilt svag.

Guldet steg medan silvret föll något jämfört med föregående vecka. Oljepriset fortsatte nedåt, liksom de amerikanska obligationsräntorna. Den amerikanska dollarn försvagades mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index föll med -1,6% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +0,6%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -2,0% och har i år stigit med +0,5%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig fortsatt högt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1661 och 1713. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1691, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Den pågående virusspridningen är naturligtvis oroväckande, men sannolikheten för att den ska övergå till en dödlig pandemi känns fortfarande liten. Marknadssentimentet har snabbt förändrats till oro och rädsla, och det blir extra påtagligt efter en längre period av optimism och lågvolatil handel. Aktiekurserna behövde en avsvalkning och troligen kommer de närmaste veckorna att innebära ett köpläge. Det kommer att bli en hel del turbulens när de kinesiska börserna öppnar efter nyåret, men finansiell injektion i stor skala har aviserats.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes mot den amerikanska dollarn, samtidigt som dollarindex backade. Valutasäkringen gav därför en en positiv effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1520 i september.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1600 i juni. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Såld säljoption med lösen 1380 i december. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020.
 • Olja. Sålt säljoption april 52. Köpt säljoption 50 och köpoption 73, båda med lösen i mars, som försäkring.
 • Naturgas. Köpt termin maj.
 • Fläskkött. Sålt optionsspread med såld säljoption april 66 och köpt säljoption februari 60.
 • Majs. Köpt termin maj med försäkring av köpt säljoption maj 3,70 samt en såld köpoption maj 4,1 vilket finansierar försäkringen och sätter taket för vinsten.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 376,4035. Sedan årsskiftet har andelsvärdet ökat med +0,1%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden AP7 Aktiefond efter en köpsignal 2019-07-31.

Utvecklingen av index sedan köp är +6,8%. Veckans stängningskurs underskred aktuell exit på 78,63 och därför säljs aktiefonden.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +9,3% och aktuell exit är 669,34.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +9,3% och aktuell exit är 1742,15.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% placerad i fiktiv aktiefond efter en köpsignal 2019-11-29.

Utvecklingen av index sedan köp är -1,0% . Veckans stängningskurs underskred aktuell exit på 43,92 och därför säljs aktiefonden.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% placerad i fiktiv råvaruindexfond efter en köpsignal 2020-01-09.

Utvecklingen av index sedan köp är -8,4%. Veckans stängningskurs underskred aktuell exit på 21,85 och därför säljs råvarufonden.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 4 2020

På Stockholmsbörsen vände kurserna nedåt i en lugn rekyl, efter att index slagit nya rekord mitt i veckan. På USA-börserna var handelsveckan kortad på grund av Martin Luther King dagen i måndags. Kurserna handlades utan större dramatik fram till i fredags då säljsidan ökade trycket och köparna drog sig undan.

Guldet och silvret steg jämfört med föregående vecka. Oljepriset föll rejält, och de amerikanska obligationsräntorna backade också. Den amerikanska dollarn stärktes mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index föll med -0,7% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +2,3%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -0,8% och har i år stigit med +2,5%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig fortsatt högt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1657 och 1708. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1686, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Efter en snabb och kraftig kursuppgång får vi nu se en rekyl. Den är lika naturligt som välbehövligt. Nedgångar upplevs alltid som mer dramatiska, och denna gång förstärks känslan av olycksbådande rapporter om det nya coronaviruset. Vi har sett mönstret förut med SARS 2003 och MERS 2012. Rädslan för en pandemi sprider sig och civilisationens undergång börjar kännas som verklighet. Troligen kommer vi även denna gång att få se krisen avta och kurserna återhämta sig, men det kan bli turbulent några veckor.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes med 0,55% mot den amerikanska dollarn, samtidigt som dollarindex ökade med 0,30%. Valutasäkringen gav därför en en positiv effekt på portföljen på ca +0,25%.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • JPY/USD. Sålt termin mars.
 • Kaffe. Köpt termin mars. (förlust)
 • Sojaolja. Köpt termin mars. (förlust)
 • Sojabönor. Köpt termin mars. (förlust)
 • Eurodollar. Köpt termin mars. (förlust)
 • Olja. Köpt termin februari. (förlust)
 • Eldningsolja. Köpt termin februari. (förlust)
 • Bensin. Köpt termin februari. (förlust)

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1600 i juni.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1600 i juni. Såld säljoption med lösen 1440 i september. Såld säljoption med lösen 1380 i december. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020.
 • Olja. Sålt säljoption april 52. Köpt säljoption 50 och köpoption 73, båda med lösen i mars, som försäkring.
 • Naturgas. Köpt termin maj.
 • Fläskkött. Sålt optionsspread med såld säljoption april 66 och köpt säljoption februari 60.
 • Majs. Köpt termin maj med försäkring av köpt säljoption maj 3,70 samt en såld köpoption maj 4,1 vilket finansierar försäkringen och sätter taket för vinsten.

Nedgångarna på energimarknaderna och spannmålsmarknaderna fortsatte och gjorde att många positioner fick stängas med förlust, liksom positionen i kaffe.

Andelsvärdet i placeringsklubben sjönk med -0,4% jämfört med förra fredagen, och slutade på 375,5885. Sedan årsskiftet har andelsvärdet backat med -0,1%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden AP7 Aktiefond efter en köpsignal 2019-07-31.

Utvecklingen av index sedan köp är +9,7% och aktuell exit är 78,63.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +9,1% och aktuell exit är 669,34.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +11,1% och aktuell exit är 1742,15.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% placerad i fiktiv aktiefond efter en köpsignal 2019-11-29.

Utvecklingen av index sedan köp är +4,9% och aktuell exit är 43,92.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% placerad i fiktiv råvaruindexfond efter en köpsignal 2020-01-09.

Utvecklingen av index sedan köp är -4,7% och aktuell exit är 21,85.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 3 2020

Fortsatt klang och jubel på aktiebörserna världen över, med nya rekordnoteringar på löpande band. Stockholmsbörsen inledde veckan lite trevande, men i torsdags och fredags strömmade köpordrarna in. På USA-börserna var det aldrig någon tvekan om vart kurserna skulle, uppåt och framåt! Guldet och silvret stängde i stort sett oförändrat jämfört med föregående vecka. Oljepriset föll något, medan de amerikanska obligationsräntorna låg stilla. Den amerikanska dollarn stärktes mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +2,3% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +3,1%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +2,1% och har i år stigit med +3,3%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig fortsatt högt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1652 och 1701. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1680, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Det amerikanska börsindexet S&P 500 har sedan oktober förra året gått upp med 14%, nästan helt utan minsta rekyl. Det underskrivna handelsavtalet mellan USA och Kina, positiv makroekonomisk statistik och starka bankrapporter från USA eldade på det positiva stämningsläget. Utan tvekan är bågsträngen hårt spänd och förväntningarna på bolagsresultat skruvas upp. Om kurserna är rimligt eller högt värderade är alltid föremål för en intensiv debatt med en tendens till rätt känslostyrda argument. Tittar man på det klassiska måttet P/E-tal så noteras det för S&P 500 på 25, vilket historiskt är högt.

Bild från multpl.com

Nu är P/E ett lika enkelt som trubbigt mätverktyg och ska tas med nypor salt. Ett annat mått som sägs vara ett av den legendariske Warren Buffetts favoriter är börsvärdet relativt bruttonationalprodukten. Idag ligger det på 155%, vilket säger att amerikanska aktier värderas 1,55 gånger högre än det samlade värdet av produkter och tjänster i den amerikanska ekonomin.

Enligt historiken innebär detta en signifikant övervärdering och en prognos om att aktier under de närmaste åren kommer att generera negativ avkastning, läs börsnedgångar.

Indikatorer och prognoser är alltid intressanta men svårare att använda som beslutsunderlag för placeringar. Det är priset som måste vara i fokus och för aktier är trenden solklart positiv. Men en snabb och brant uppgång ökar fallhöjden och beredskapen måste höjas för åtminstone en normal korrigering om 5-15%. I närtid kommer kursreaktioner på bolagens rapporter för det sista kvartalet 2019 att avgöra om det är dags för korrigering eller inte. Hittills har amerikanska storbanker presenterat gedigna resultat, men vad annat vore att vänta med låga räntor, massiva utbudsinjektioner från centralbanken och synnerligen positiv utveckling av tillgångspriser. Mer intressant blir att se hur industrikonjunkturen ligger till, och där börjar tunga rapporter komma in nästa vecka.

Något vi vant oss med sedan 2008, men tidigare inte upplevt, är hur centralbanker ingriper för att främja det finansiella läget. På sistone, sedan september 2019, har Federal Reserve fått mycket uppmärksamhet för sina så kallade repooperationer, där man injicerar kortsiktig likviditet i marknaden för att hålla räntorna nere. Det är inga små belopp vi talar om: 50 miljarder dollar på en dag är det nya normala. Av den åtstramning, så kallad Quantative Tightening, som Fed inledde 2017 är mer än hälften upplöst.

Tillgångspriser, som aktier, påverkas förstås av mängden likviditet i det finansiella systemet. Enkelt uttryckt finns det ett överskott av pengar som behöver placeras och då ökar priserna enligt sedvanlig efterfrågan/utbuds-logik. Ett intressant samband mellan S&P 500 och repooperationer ser man i nedanstående diagram. Tendens till korrigeringar motverkas snabbt av likviditetsinjektioner från Fed.

Så länge centralbankerna fortsätter att stimulera och företagens resultat förbättras utan att löner och inflation tar fart är det svårt att se att börstrenden skulle förändras. Men mycket kan hända på kort tid, och vi har fått se branta fall de senaste åren som dock varit snabbt övergående.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan försvagades med 0,16% mot den amerikanska dollarn, samtidigt som dollarindex ökade med 0,29%. Valutasäkringen gav därför en en negativ effekt på portföljen på ca -0,13%.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Olja. Köpte tillbaka den sålda köpoptionen april 69.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Sojaolja. Köpt termin mars.
 • Sojabönor. Köpt termin mars.
 • Eurodollar. Köpt termin mars.
 • Fläskkött. Sålt optionsspread med såld säljoption april 66 och köpt säljoption februari 60.
 • Majs. Köpt termin maj med försäkring av köpt säljoption maj 3,70 samt en såld köpoption maj 4,1 vilket finansierar försäkringen och sätter taket för vinsten.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1440 i september. Såld säljoption med lösen 1380 i december. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020.
 • JPY/USD. Sålt termin mars.
 • Kaffe. Köpt termin mars.
 • Olja. Sålt säljoption april 52. Köpt säljoption 50 och köpoption 73, båda med lösen i mars, som försäkring.
 • Olja. Köpt termin februari.
 • Eldningsolja. Köpt termin februari.
 • Bensin. Köpt termin februari.
 • Naturgas. Köpt termin maj.
 • Sojaolja. Köpt termin mars.
 • Sojabönor. Köpt termin mars.
 • Eurodollar. Köpt termin mars.
 • Fläskkött. Sålt optionsspread med såld säljoption april 66 och köpt säljoption februari 60.
 • Majs. Köpt termin maj med försäkring av köpt säljoption maj 3,70 samt en såld köpoption maj 4,1 vilket finansierar försäkringen och sätter taket för vinsten.

Nedgångar på energi- och sojamarknaderna gjorde att långa positioner där minskade i värde. Ingångsvärdena är attraktiva i dessa marknader med positiv trend intakt.

Andelsvärdet i placeringsklubben sjönk med -0,4% jämfört med förra fredagen, och slutade på 377,1870. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +0,3%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden AP7 Aktiefond efter en köpsignal 2019-07-31.

Utvecklingen av index sedan köp är +11,1% och aktuell exit är 78,61.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +12,4% och aktuell exit är 668,77.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +11,9% och aktuell exit är 1741,57.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% placerad i fiktiv aktiefond efter en köpsignal 2019-11-29.

Utvecklingen av index sedan köp är +8,7% och aktuell exit är 43,92.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% placerad i fiktiv råvaruindexfond efter en köpsignal 2020-01-09.

Utvecklingen av index sedan köp är -1,3% och aktuell exit är 21,85.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 2 2020

Stockholmsbörsen stängde närapå oförändrat efter att ha svängt en hel del under den av Trettondagen förkortade handelsveckan. OMXS30-index hann med att sätta en ny rekordnotering. På USA-börserna var det fortsatt oförtruten och stadig uppgång, även om vi fick en svag avslutning i fredags, efter att ett nytt all-time high först satts. Guldet slutade med en mindre uppgång efter en osedvanligt slagig vecka där priset pendlade våldsamt upp och ned. Silvret noterade en liten nedgång i svängig handel även där. Oljepriset föll tillbaka påtagligt, medan de amerikanska obligationsräntorna steg. Den amerikanska dollarn stärktes mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde i stort sett oförändrat jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +0,7%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +0,3% och har i år stigit med +1,2%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig fortsatt högt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1646 och 1693. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1672, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

På den geopolitiska arean saknas inte händelser. En tragisk nedskjutning av ett ukrainskt civilt passagerarflyg satte åter Irans agerande i fokus och byggde på spänningen. President Trump fortsätter att spinna så mycket han bara kan på det berömda handelsavtalet mellan USA och Kina, som enligt uppgift ska undertecknas i veckan. Återstår att se vad som överenskommits till slut, och om det blir diskussioner om en nästa delöverenskommelse.

Den amerikanska arbetsmarknadsstatistiken kom in svagare än förväntat, men precis som bloggaren Kortsikt skriver var det ingen större händelse. Att det varit en sämre period i ekonomin står klart, och det som gäller är hur det kommer att utveckla sig de kommande 6-12 månaderna, vilket är vad marknadsaktörerna på aktiebörserna brukar fokusera på. Jag är inte helt med på Kortsikts positiva bild av tillväxt framöver, men för handeln är det som vanligt prisutvecklingen som styr! Fortfarande stimulerar centralbanker världen över på med så mycket de kan.

Nästa vecka lär det som sagt bli handelsavtal för hela slanten och därefter får vi förbereda oss på rapportreaktioner i de tunga drakarna.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Majs: Sålt termin mars .
 • JPY/USD. Sålt termin mars. (dubbla positioner)

Justerade positioner

Nya positioner

 • JPY/USD. Sålt termin mars .
 • Kaffe. Köpt termin mars.
 • Olja. Sålt en vagga med säljoption 52 och köpoption 69, båda med lösen i april. Som försäkring köpt säljoption 50 och köpoption 73, båda med lösen i mars.
 • Olja. Köpt termin februari.
 • Eldningsolja. Köpt termin februari.
 • Bensin. Köpt termin februari.
 • Naturgas. Köpt termin maj.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1440 i september. Såld säljoption med lösen 1380 i december. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020.
 • JPY/USD. Sålt termin mars .
 • Kaffe. Köpt termin mars.
 • Olja. Sålt en vagga med säljoption 52 och köpoption 69, båda med lösen i april. Som försäkring köpt säljoption 50 och köpoption 73, båda med lösen i mars.
 • Olja. Köpt termin februari.
 • Eldningsolja. Köpt termin februari.
 • Bensin. Köpt termin februari.
 • Naturgas. Köpt termin maj.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,6% jämfört med förra fredagen, och slutade på 378,9007. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +0,7%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden AP7 Aktiefond efter en köpsignal 2019-07-31.

Utvecklingen av index sedan köp är +9,4% och aktuell exit är 77,24.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +10,1% och aktuell exit är 659,29.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +9,4% och aktuell exit är 1724,35.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% placerad i fiktiv aktiefond efter en köpsignal 2019-11-29.

Utvecklingen av index sedan köp är +7,2% och aktuell exit är 43,32.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Bloomberg Commodity Index. Efter en köpsignal i torsdags har portföljen köpt in en fiktiv råvaruindexfond.

För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.