Veckorapport vecka 25 2018

trump-malmstrom

Bild från Ny Teknik

Midsommarveckan innebar en högst blandad kompott för Stockholmsbörsen, där en svag inledning och avslutning ledde till att index föll tillbaka jämfört med förra veckan. USA-börserna handlades ned också ned i lugn handel. Ädelmetallerna fortsatte nedåt medan oljepriset steg kraftigt efter positiva tongångar från OPEC-mötet om produktionsbegränsningar. De amerikanska obligationsräntorna sjönk något liksom den amerikanska dollarn gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index backade med -1,3% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index sjunkit med -1,7%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar föll med -1,3% och har i år stigit med +3,8%. OMXS30 befinner sig i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig under ett väldigt smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1571 och 1575. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1576, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-06-21.png

Fokus i informationsflödet på den finansiella marknaderna är återigen handelskriget mellan USA och övriga världen, läs Kina och EU. President Trump spelar sina kort hårt och möter på tufft motstånd. Nu när bilindustrin står i blickfånget är det riktigt stora värden som står på spel för EU. Starka tyska biltillverkare kommer att göra sitt yttersta för att högre tullar inte ska bli verklighet och de lär få politikernas uppmärksamhet. Jag tänker att vi kan komma att få sen en snabb ömsesidig avveckling av tullar på bilar mellan USA och EU, där båda sidor kan framhålla sig som vinnare. Detta kan också leda till att tullarna på andra varor reduceras. I mina ögon är det något grundläggande fel med tullar och andra handelshinder. Länder ska producera det de är bra på och köpa sådant andra gör bättre. Handel med schyssta villkor är det mest effektiva sättet att utveckla samhällen och göra det möjligt för människor att försörja sig.

Råvarumarknaderna fortsätter att vara under press, tyngda av utspel om tullar i världshandeln. Öppningar i samtalen mellan USA, EU och Kina kan skapa snabba kursrusningar, men grundtonen är ännu så länge avgjort negativ. Branta prisnedgångar öppnar fina lägen för att sälja dyra säljoptioner. Min amerikanska mäklare rekommenderar att köpa terminer i Bloomberg Commodity Index med argumentet att nedgången i samband med ”handelskriget” är överdriven. Och visst är man benägen att hålla med om att nedsidan är klart begränsad.

Weekly Bloomberg Commodity Index 2018-06-22.png

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Majs: Såld köpoption med lösen 4,7 i december.
 • Gödkalv: Såld säljoption med lösen 126 i oktober.
 • Vete: Sålda köpoptioner 6,4 och 7,0 med lösen december.
 • Kaffe: Såld köpoption 1,8 med lösen i december.
 • Olja: Såld köpoption med lösen 87 i februari 2019.
 • Sojaolja: Köpt köpoption 35 med lösen juni 2018. (förlust)

Justerade positioner

Nya positioner

 • Socker: Covered call med såld köpoption med lösen 13 i februari 2019.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 8,4 i januari 2019.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1360, 1400 och 1440 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1280 och 1320  i mars 2019. Såld vagga med såld köpoption 1660 i augusti och såld säljoption 1420 i augusti. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1420 och köpt säljoption 1460 med lösen i september. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1480 och köpt säljoption 1520 med lösen i september. Såld köpoption med lösen 1680 i december. Såld köpoption med lösen 1700 i mars 2019.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,10 i december. Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019.
 • Silver: Såld köpoption med lösen 22 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1175 i februari 2019 samt 1250 i oktober. Såld köpoption med lösen 1475 i december.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 52 i november. Såld säljoption med lösen 55 i december. Såld säljoption med lösen 53 i januari 2019. Sålda säljoptioner med lösen 47 och 51 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 45 i mars 2019. Sålda köpoptioner med lösen 70 och 75 i december 2018. Såld köpoption med lösen 80 i januari 2019. Såld köpoption med lösen 76 i februari 2019.
 • Vete: Sålda köpoptioner 6,0, 6,3, och 6,6 med lösen december.
 • Bomull: Såld köpoption med lösen 90 i december. Såld köpoption med lösen 100 i december.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 9,2 i november. Såld säljoption med lösen 8,4 i januari 2019.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018. Covered call med såld köpoption lösen 350 i oktober.
 • Gödkalv: Såld säljoption med lösen 130 i oktober.
 • Majs: Såld köpoption med lösen 4,6 i mars 2019. Covered call med såld köpoption lösen 4,0 i december.
 • EUR/USD: Såld säljoption med lösen 1,14 i september.
 • Boskap: Såld säljoption med lösen 97 i oktober.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019. Covered call med såld köpoption med lösen 13 i februari 2019.
 • Naturgas: Såld köpoption med lösen 4,5 i februari 2019.

Andelsvärdet i placeringsklubben ökade med +0,5% jämfört med förra fredagen, och slutade på 311,2921. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +7,0%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -1,5% sedan årsskiftet efter en vecka på +1,0%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond.

ACWI-Weekly 2018-06-22

Sedan inköp har index sjunkit med -0,5%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 74,35, vilket är 2,8% över inköpskurs. Aktuell exit är 70,50.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-06-21

Sedan inköp har index sjunkit med -3,1%. Högsta noteringen för Stockholmsbörsens Benchmark Index sedan inköp är 614,35, vilket är 1,7% över inköpskurs. Aktuell exit är 580,26.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXS30-Weekly 2018-06-21

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-06-22

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% placerad i en fiktiv aktiefond som följer indexet. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-06-22

Sedan inköp har index sjunkit med -2,8%. Stängningskursen underskrider aktuell exit på 16,19, varför råvarufonden säljs av.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-06-21.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-06-21.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-06-22.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-06-22.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-06-22.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-06-21.png

Annonser

Veckorapport vecka 24 2018

dragui_powell_inflacion

Bild från Bolsamanía

Två starka dagar räckte för att Stockholmsbörsen skulle stänga börsveckan på plus jämfört med förra veckan. S&P 500 i USA stängde i stort sett oförändrat. Ädelmetallerna föll tillbaka rejält efter en svag avslutning, liksom oljepriset. De amerikanska obligationsräntorna stängde på samma nivå som förra veckan medan den amerikanska dollarn stärktes kraftigt gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +0,9% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index sjunkit med -0,4%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar steg med +0,5% och har i år stigit med +5,2%. OMXS30 befinner sig i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig just under klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1572 och 1577. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1577, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-06-15.png

Centralbankerna i både USA och EU meddelade sina förändringar av penningpolitiken. Federal Reserve höjde, ytterst förväntat, styrräntan till 2,0% och indikerar att det blir två höjningar till under 2018. Den europeiska centralbanken ECB gav ett något oväntat mjukt besked om att ingen räntehöjning är aktuell innan andra halvåret 2019. Köpen av finansiella tillgångar kommer att avslutas i december. Euron backade kraftigt på detta besked. Kanske har det, som Kortsikt skriver, mer att göra med att prognoserna för tillväxten skrivits ned, att ett annalkande handelskrig påverkar EU negativt och att makroekonomisk statistik från EU har kommit in svagt.

 

Råvarumarknaderna fick sig en rejäl törn i veckan och förutom vädrets inverkan på jordbruksprodukter är det förstås Trumps retorik om tullar som spökar. Det kommer att bli motåtgärder från EU, Kina, Kanada och Mexico vilket gör det svårare att sälja amerikanska produkter. Återstår att se vart vi landar när krutröken i argumentationen skingrats, men världen behöver i mina ögon färre handelshinder, inte fler eller utökade. Bland annat EU borde se över sina skyhöga tullar på jordbruksprodukter som skyddar en subventionerad industri dit enorma summor från EU:s budget går.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Majs: Såld köpoption med lösen 4,9 i december.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 9,2 i november. Covered call med såld köpoption lösen 350 i oktober.
 • EUR/USD: såld säljoption med lösen 1,14 i september.
 • Boskap: såld säljoption med lösen 97 i oktober.
 • Socker: såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019.
 • Naturgas: såld köpoption med lösen 4,5 i februari 2019.
 • Olja: såld säljoption med lösen 47 i februari 2019.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1360, 1400 och 1440 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1280 och 1320  i mars 2019. Såld vagga med såld köpoption 1660 i augusti och såld säljoption 1420 i augusti. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1420 och köpt säljoption 1460 med lösen i september. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1480 och köpt säljoption 1520 med lösen i september. Såld köpoption med lösen 1680 i december. Såld köpoption med lösen 1700 i mars 2019.
 • Kaffe: Såld köpoption 1,8 med lösen i december. Såld säljoption med lösen 1,10 i december. Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019.
 • Silver: Såld köpoption med lösen 22 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1175 i februari 2019 samt 1250 i oktober. Såld köpoption med lösen 1475 i december.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 52 i november. Såld säljoption med lösen 55 i december. Såld säljoption med lösen 53 i januari 2019. Sålda säljoptioner med lösen 47 och 51 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 45 i mars 2019. Sålda köpoptioner med lösen 70 och 75 i december 2018. Såld köpoption med lösen 80 i januari 2019. Sålda köpoptioner med lösen 76 och 87 i februari 2019.
 • Vete: Sålda köpoptioner 6,0, 6,3, 6,4, 6,6 och 7,0 med lösen december.
 • Bomull: Såld köpoption med lösen 90 i december. Såld köpoption med lösen 100 i december.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 9,2 i november. Covered call med såld köpoption lösen 350 i oktober.
 • Sojaolja: Köpt köpoption 35 med lösen juni 2018.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018
 • Gödkalv: Sålda säljoptioner med lösen 126 och 130 i oktober.
 • Majs: Såld köpoption med lösen 4,7 i december. Covered call med såld köpoption lösen 4,0 i december.
 • EUR/USD: såld säljoption med lösen 1,14 i september.
 • Boskap: såld säljoption med lösen 97 i oktober.
 • Socker: såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019.
 • Naturgas: såld köpoption med lösen 4,5 i februari 2019.

Andelsvärdet i placeringsklubben slutade i stort sett oförändrat jämfört med förra fredagen, och slutade på 309,6177. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +6,5%.

Den skarpa rekylen för jordbruksråvaror lättade på pressen i bomull och ser ut att tidigarelägga avslut i positioner i vete och majs. Volatiliteten lär dock fortsätta några veckor till.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -2,5% sedan årsskiftet efter en vecka på -0,1%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond.

ACWI-Weekly 2018-06-15

Sedan inköp har index stigit med +1,8%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 74,35, vilket är 2,8% över inköpskurs. Aktuell exit är 70,50.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-06-15

Sedan inköp har index sjunkit med -1,8%. Högsta noteringen för Stockholmsbörsens Benchmark Index sedan inköp är 614,35, vilket är 1,7% över inköpskurs. Aktuell exit är 579,74.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXS30-Weekly 2018-06-15

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-06-15

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% placerad i en fiktiv aktiefond som följer indexet. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-06-15

Sedan inköp har index stigit med +0,7%. Högsta noteringen för Bloomberg Commodity Index sedan inköp är 16,92, vilket är 3,6% över inköpskurs. Aktuell exit är 16,19.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-06-15.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-06-15

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-06-15.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-06-15.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-06-15.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-06-15.png

Veckorapport vecka 23 2018

wheat-field-2554819_960_720.jpg

Bild från Pixabay

Ännu en vecka där kurserna stängde lägre på Stockholmsbörsen jämfört med förra veckan. En positiv inledning och avslutning räddade index från en större nedgång. På USA-börserna var tonerna klart mer optimistiska och kurserna steg. Ädelmetallerna steg något medan oljepriset slutade i stort sett oförändrat jämfört med förra fredagen. De amerikanska obligationsräntorna steg medan den amerikanska dollarn försvagades gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index backade med -0,9% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index sjunkit med -1,3%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar föll med -0,5% och har i år stigit med +4,7%. OMXS30 har slagit om till negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig under klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1572 och 1579. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1577, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-06-08.png

I Europa hackar konjunkturmotorn vilket har synts i ett antal makroekonomiska indikatorer på sistone. Dessutom har vi den politiska osäkerheten i Italien, med ett gigantiskt skuldberg som bör hålla både stater och banker på tårna. Lägg där till Deutsche Bank vars aktie fortsätter notera kraftiga nedgångar. Försvagningen av euron kan komma att förbättra situationen för europeisk exportindustri.

Nästa vecka stundar det tunga centralbanksmöten, med både Federal Reserve i USA och ECB i Europa. I USA kommer man med stor sannolikhet att höja styrräntan till 2,0%, mot bakgrund av den goda ekonomiska tillväxten, starka arbetsmarknaden och tecken på att löner börjar öka. Om ECB kommer att lätta på sin enormt expansiva penningpolitik eller inte är frågan. Kanske blir det en signal om att börja minska de så kallade kvantitativa lättnader i form av köp av finansiella instrument. Någon räntehöjning lär vi inte se på länge, om inte inflationen oväntat börjar ta fart.

På råvarumarknaderna är det också fortsatt spännande tider och mycket fokus på skörd (vete) och plantering (majs, sojabönor, bomull) samt väderförhållanden. Det amerikanska jordbruksverket presenterar en hett emotsedd rapport ( World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE)) om jordbruksråvaror på tisdag. Det lär ge upphov till volatila rörelser.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1760 i mars 2019.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,75 i september
 • Kakao: Såld köpoption med lösen 31 i december.
 • Sojabönor: Såld köpoption med lösen 13,0 i januari 2019.

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1700 i mars 2019. Såld vagga med såld köpoption 1660 i augusti och såld säljoption 1420 i augusti.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019.
 • Vete: Såld köpoption med lösen 6,3 i december.
 • Olja: Såld köpoption med lösen 80 i januari 2019.
 • Majs: Covered call med såld köpoption lösen 4,0 i december.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1360, 1400 och 1440 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1280 och 1320  i mars 2019. Såld vagga med såld köpoption 1660 i augusti och såld säljoption 1420 i augusti. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1420 och köpt säljoption 1460 med lösen i september. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1480 och köpt säljoption 1520 med lösen i september. Såld köpoption med lösen 1680 i december. Såld köpoption med lösen 1700 i mars 2019.
 • Kaffe: Såld köpoption 1,8 med lösen i december. Såld säljoption med lösen 1,10 i december. Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019.
 • Silver: Såld köpoption med lösen 22 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1175 i februari 2019 samt 1250 i oktober. Såld köpoption med lösen 1475 i december.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 52 i november. Såld säljoption med lösen 55 i december. Såld säljoption med lösen 53 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 51 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 45 i mars 2019. Sålda köpoptioner med lösen 70 och 75 i december 2018. Såld köpoption med lösen 80 i januari 2019. Sålda köpoptioner med lösen 76 och 87 i februari 2019.
 • Vete: Sålda köpoptioner 6,0, 6,3, 6,4, 6,6 och 7,0 med lösen december.
 • Bomull: Såld köpoption med lösen 90 i december. Såld köpoption med lösen 100 i december.
 • Sojabönor: Såld köpoption med lösen 12,4 i november.
 • Sojaolja: Köpt köpoption 35 med lösen juni 2018.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018
 • Gödkalv: Sålda säljoptioner med lösen 126 och 130 i oktober.
 • Majs: Sålda köpoptioner med lösen 4,7 och 4,9 i december. Covered call med såld köpoption lösen 4,0 i december.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 309,7819. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +6,5%.

Utvecklingen för bomull är fortsatt högvolatil, men priset för decemberterminen, vilket avspeglar den kommande nya skörden föll tillbaka något efter ytterligare uppgång tidigare i veckan. Jag håller fortsatt hög beredskap för justering.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -2,4% sedan årsskiftet. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond.

ACWI-Weekly 2018-06-08

Sedan inköp har index stigit med +2,2%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 74,21, vilket är 2,6% över inköpskurs. Aktuell exit är 70,23.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-06-08

Sedan inköp har index sjunkit med -2,3%. Högsta noteringen för Stockholmsbörsens Benchmark Index sedan inköp är 614,35, vilket är 1,7% över inköpskurs. Aktuell exit är 578,97.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXS30-Weekly 2018-06-08

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-06-08

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% placerad i en fiktiv aktiefond som följer indexet. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-06-08

Sedan inköp har index stigit med +1,3%. Högsta noteringen för Bloomberg Commodity Index sedan inköp är 16,92, vilket är 3,6% över inköpskurs. Aktuell exit är 16,15.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-06-08

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-06-08.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-06-08

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-06-08

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-06-08.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-06-08.png

wheat-field-2554819_960_720.jpg

Veckorapport vecka 22 2018

Vi lägger ytterligare en svag börsvecka bakom oss, där en skjuts uppåt i fredags räddade aktiekurserna på Stockholmsbörsen från en riktig djupdykning. USA-börserna steg något jämfört med föregående fredag efter att stark arbetsmarknadsstatistik kom in i fredags. Ädelmetallerna föll tillbaka liksom oljepriset. De amerikanska obligationsräntorna sjönk för veckan efter en riktigt berg- och dalbana. Den amerikanska dollarn stängde närapå oförändrat gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index backade med -1,1% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index sjunkit med -0,5%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar föll med -0,9% och har i år stigit med +5,3%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig strax under klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1572 och 1579. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1578, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-06-01

En del av strålkastarljuset på den finansiella arenan hamnade i veckan på Italien där politisk turbulens och förnyad uppmärksamhet på usla statsfinanser pressade upp italienska räntor. Lägg därtill Deutsche Bank som fortsätter sin utförslöpa på börsen under det att farhågor om en ny stor finanskollaps återigen började vädras. I samma veva annonserade USA att det blir strafftullar på stål och aluminium från EU, Mexico och Kanada. Mot den bakgrunden får man nog ändå säga att aktiebörserna reagerade utan större dramatik och lyckades avsluta i positiv stämning.

Räntorna rörde sig kraftigt både upp och ned i veckan. Som Kortsikt skriver ser vi amerikansk stark arbetsmarknadsstatistik utan några större inflationsvarningar i form av kraftiga löneökningar. Snart är det dags för en ytterst väntad räntehöjning från Federal Reserve och kanske blir det en till i år, men utan uppväxling i löneökningstakten eller andra tecken på inflation är det svårt att se fler höjningar. Kan bolagsresultaten fortsätta leverera starka siffror ser förutsättningarna för en fortsatt stark börs inom överskådlig tid (för mig ungefär sex månader) goda ut.

Råvarumarknaderna präglas fortsatt av säsongseffekter som till exempel väder för spannmål. Oljan fortsätter att retirera från de toppar som sattes för två veckor sedan och nu diskuteras mer om potentialen för nedgång snarare än hur högt oljepriset kan nå. Med massiv produktion i USA och ett OPEC som ska försöka växla ned sina produktionsbegränsningar är det lätt hänt att nedåtrörelsen blir lite kraftigare än vad som är önskvärt. Samtidigt är efterfrågan historiskt god, vilket gör att prognosen från optionsellers.com om att oljepriset kommer att balansera runt 70 dollar per fat känns fortsatt rimlig. Nu är det ett för smalt intervall att satsa sina pengar på, men en optionssäljare som säljer köpoptioner på 85-90 och säljoptioner på 45-40 dollar per fat har definitivt oddsen med sig.

CLXXXX-Weekly 2018-06-01

En marknad som har gått synnerligen starkt 2018 är bomull. Här är vädret verkligen i fokus, med torka och värmebölja i Texas samt översvämningar i Alabama och Mississippi efter stormen Alberto. Dessutom har vädret varit ogynnsamt för planteringar i stora bomullsexportörer som Indien och Kina.

CTXXXX-Weekly 2018-06-01

Säsongsmönstret för bomull visar att priset vanligen går ned från i mitten av juni efter . Vädret till trots brukar fortfarande planteringen bli hyggligt framgångsrik tack vare modernt jordbruk.

cotton seasonal.png

Några spekulanter tittar förmodligen tillbaka till perioden mellan juli 2010 och mars 2011 då bomullspriset gick från 60 cent per pound till dryga två dollar. Visst finns möjligheten till en sådan extrem rörelse igen, om vädret gör planteringen till ett fiasko samtidigt som efterfrågan är hög. Sannolikt får vi dock se en om inte fallande så i vart fall utplanande priskurva de kommande veckorna. Utsikterna för vädret i Texas pekar på mer normala temperaturer och chans till regn, och det kan räcka för att vi ska få se en tydlig rekyl efter de senaste veckornas snabba uppgång.

 

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Sojabönor: Såld säljoption 9,2 med lösen i november.

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1280 i mars 2019.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1360, 1400 och 1440 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1280 och 1320  i mars 2019. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1420 och köpt säljoption 1460 med lösen i september. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1480 och köpt säljoption 1520 med lösen i september. Såld köpoption med lösen 1680 i december. Såld köpoption med lösen 1760 i mars 2019.
 • Kaffe: Såld köpoption 1,8 med lösen i december. Såld säljoption med lösen 1,10 i december.
 • Silver: Sålda säljoptioner med lösen 14,75 i september och 14,25 i januari 2019.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1175 i februari 2019 samt 1250 i oktober. Såld köpoption med lösen 1475 i december.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i oktober. Såld säljoption med lösen 52 i november. Såld säljoption med lösen 55 i december. Såld säljoption med lösen 53 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 45 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 85 i november. Sålda köpoptioner med lösen 70 och 75 i december 2018. Sålda köpoptioner med lösen 76 och 87 i februari 2019.
 • Vete: Sålda köpoptioner 6,0, 6,4, 6,6 och 7,0 med lösen december.
 • Bomull: Såld köpoption med lösen 90 i december. Såld köpoption med lösen 100 i december.
 • Sojabönor: Såld köpoption med lösen 12,4 i november. Såld köpoption med lösen 13,0 i januari 2019.
 • Sojaolja: Köpt köpoption 35 med lösen juni 2018.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018
 • Gödkalv: Sålda säljoptioner med lösen 126 och 130 i oktober.
 • Kakao: Såld köpoption med lösen 31 i december.
 • Majs: Sålda köpoptioner med lösen 4,7 och 4,9 i december.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 308,7596. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +6,2%.

Den sålda köpoptionen i bomull med lösenpris 90 är under vatten och om priset fortsätter upp kommer det att behövas en justering i veckan, som i vanlig ordning realiserar en förlust som senare kommer att hämtas hem.

Onsdagsfonden PPM

Pensionsmyndigheten har ännu en gång stängt för systemunderhåll en hel helg och inga uppdaterade siffror kan presenteras i skrivande stund.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond.

ACWI-Weekly 2018-06-01

Sedan inköp har index stigit med +1,0%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 74,10, vilket är 2,4% över inköpskurs. Aktuell exit är 69,99.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-06-01

Sedan inköp har index sjunkit med -1,8%. Högsta noteringen för Stockholmsbörsens Benchmark Index sedan inköp är 614,35, vilket är 1,7% över inköpskurs. Aktuell exit är 578,48.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXS30-Weekly 2018-06-01

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-06-01

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% placerad i en fiktiv aktiefond som följer indexet. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-06-01

Sedan inköp har index stigit med +2,1%. Högsta noteringen för Bloomberg Commodity Index sedan inköp är 16,92, vilket är 2,1% över inköpskurs. Aktuell exit är 16,14.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-06-01.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-06-01.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-06-01.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-06-01.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-06-01.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-06-01.png

Veckorapport vecka 21 2018

CRUDE-OIL-770x433

Bild från moneycontrol

Vi lägger en svag börsvecka bakom oss, där aktiekurserna på Stockholmsbörsen gick brett på defensiven. USA-börserna steg något jämfört med föregående fredag. Ädelmetallerna steg medan oljepriset föll ordentligt efter en rejäl dykning i fredags. De amerikanska obligationsräntorna sjönk rejält medan den amerikanska dollarn fortsatte stärkas gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index backade med -2,0% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index gått upp med +0,6%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar föll med -1,4% och har i år stigit med +6,1%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig strax över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1572 och 1579. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1579, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-05-25.png

Den amerikanska dollarn har stärkts kraftigt gentemot euron den senaste tiden. Makroekonomisk statistik visar på något sämre aktivitet i den europeiska ekonomin, vilket till en del kan förklaras med den tidigare starka euron. Med sjunkande valutakurs bör Europa kunna vissa bättre siffror inom kort.

EURUSD-Weekly 2018-05-25

Den amerikanska dollarn fortsätter att visa styrka, vilket dämpar inflationstendenser men också kommer att vara ett hinder för fortsatt positiv utveckling av ekonomisk aktivitet. De amerikanska räntorna fick i veckan en rejäl rekyl nedåt. I juni är det dags för Federal Reserve att höja räntan till 1,75% vilket är förväntat och inprisat, liksom ytterligare en höjning till 2,0% under året.

På råvarumarknaderna saknas inte dramatik. För spannmål är vi inne i en tid där sådd nyligen skett eller sker och där får väderutsikterna stor påverkan. Det är mycket vanligt att priserna på vete, majs och sojabönor stiger dramatiskt under maj och juni, för att sedan falla tillbaka fram till skörden under hösten.

corn 15 years

För tillfället är det vete som rör sig kraftigast av spannmålen, efter mycket torka i viktiga odlingsområden. På mindre än två veckor har priset stigit med 10%. Det här mönstret är som sagt vanligt och ger bra möjligheter att sälja optioner med lösenpris långt över nuvarande kurs för höga premier. Naturligtvis får man hålla koll på att vädret inte ställer till det så att vi får en historisk dålig miljö för skörden, men vanligen överdrivs vädrets inverkan och skördarna kommer in ungefär som förväntat.

Oljan föll som sagt brant i fredags, men det är värt att hålla i minnet hur starkt priset utvecklats det senaste året. Nu står vi inför en tid då det historiska säsongsmönstret visar på om inte svaghet så i vart fall inte styrka för olja, nämligen sensommar till vinter.

CLXXXX-Weekly 2018-05-25

 

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1400  i september. Såld säljoption med lösen 1340  i december.
 • Socker: En collar med köpt termin, såld köpoption med lösen 13 i oktober och såld säljoption med lösen 11,25 i oktober.
 • Majs: Covered call med såld köpoption 4,1 med lösen i juli, och köpt termin i juli på 3,82.

Justerade positioner

 • Vete: såld köpoption med lösen 5,8 i december köptes tillbaka, en köpoption med lösen 6,4 i december såldes liksom en köpoption med lösen 7,0 i december. Justeringen innebar en förlust.

Nya positioner

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1440 i september. Såld säljoption med lösen 1320  i mars 2019.
 • Bomull: Såld köpoption med lösen 100 i december.
 • Majs: Såld köpoption med lösen 4,9 i december

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1440  i september. Sålda säljoptioner med lösen 1360 och 1400 i december. Såld säljoption med lösen 1320  i mars 2019. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1420 och köpt säljoption 1460 med lösen i september. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1480 och köpt säljoption 1520 med lösen i september. Såld köpoption med lösen 1680 i december. Såld köpoption med lösen 1760 i mars 2019.
 • Kaffe: Såld köpoption 1,8 med lösen i december. Såld säljoption med lösen 1,10 i december.
 • Silver: Sålda säljoptioner med lösen 14,75 i september och 14,25 i januari 2019.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1175 i februari 2019 samt 1250 i oktober. Såld köpoption med lösen 1475 i december.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i oktober. Såld säljoption med lösen 52 i november. Såld säljoption med lösen 55 i december. Såld säljoption med lösen 53 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 45 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 85 i november. Sålda köpoptioner med lösen 70 och 75 i december 2018. Sålda köpoptioner med lösen 76 och 87 i februari 2019.
 • Vete: Sålda köpoptioner 6,0, 6,4, 6,6 och 7,0 med lösen december.
 • Bomull: Såld köpoption med lösen 90 i december. Såld köpoption med lösen 100 i december.
 • Sojabönor: Såld säljoption 9,2 med lösen i november. Såld köpoption med lösen 12,4 i november. Såld köpoption med lösen 13,0 i januari 2019.
 • Sojaolja: Köpt köpoption 35 med lösen juni 2018.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018
 • Gödkalv: Sålda säljoptioner med lösen 126 och 130 i oktober.
 • Kakao: Såld köpoption med lösen 31 i december.
 • Majs: Sålda köpoptioner med lösen 4,7 och 4,9 i december.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,6% jämfört med förra fredagen, och slutade på 308,2382. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +6,0%.

Den kraftiga nedgången för oljan lättade på trycket för de sålda köpoptionerna, samtidigt som de sålda säljoptionerna ligger långt under aktuell kurs. I vete har prisutvecklingen varit kraftigt positiv och en av de sålda köpoptionerna fick justeras. Det här skapar också goda möjligheter att fortsätta sälja köpoptioner inför vad som bör bli en avmattning senast om en dryg månad.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -2,7% sedan årsskiftet efter en vecka på -0,3%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond.

ACWI-Weekly 2018-05-25

Sedan inköp har index stigit med +0,8%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 74,10, vilket är 2,4% över inköpskurs. Aktuell exit är 69,95.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-05-25

Sedan inköp har index sjunkit med -1,0%. Högsta noteringen för Stockholmsbörsens Benchmark Index sedan inköp är 614,35, vilket är 1,7% över inköpskurs. Aktuell exit är 578,48.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXS30-Weekly 2018-05-25

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20..

EEM-Weekly 2018-05-25

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% placerad i en fiktiv aktiefond som följer indexet. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-05-25

Sedan inköp har index stigit med +2,1%. Högsta noteringen för Bloomberg Commodity Index sedan inköp är 16,92, vilket är 2,1% över inköpskurs. Aktuell exit är 16,11.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-05-25.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-05-25.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-05-25.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-05-25.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-05-25.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-05-25

Veckorapport vecka 20 2018

us interest rates.jpg

Bild från Mercer Advisors

Med en stark avslutning steg aktiekurserna på Stockholmsbörsen i veckan. USA-börserna handlades mer försiktigt och stängde något lägre jämfört med föregående fredag. Ädelmetallerna backade påtagligt något medan oljepriset stängde veckan på plus. De amerikanska obligationsräntorna steg liksom den amerikanska dollarn gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,2% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index gått upp med +2,8%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar stärktes med +1,1% och har i år stigit med +7,9%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1572 och 1579. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1579, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-05-18.png

De stigande räntorna i USA får återigen mycket uppmärksamhet och lade viss sordin på de amerikanska aktiekurserna under veckan. Den 10-åriga statsobligationen avkastar nu över 3% i ränta. Som alltid initierade bloggrannen Kortsikt skriver är det fundamentalt motiverat med en ränta på 3,5% för den amerikanska 10-åriga statsobligationen förutsatt att den amerikanska centralbanken Federal Reserve höjer sin styrränta två gånger till 2% i år.

10 year T-Note yield 2018-05-18.png

Bild från CNBC

Räntorna var i fokus också under den korta men branta nedgången på aktiebörserna i februari. Som Kortsikt skriver behöver inte stigande räntor vara negativ för aktiekurser, förutsatt att omsättningen och vinster i bolagen fortsätter att växa. Men det är givet att högre räntor höjer ribban för vad som krävs för att ge bränsle till ytterligare kursökningar.

Italien har börjat dyka upp på nyhetshimlen återigen, efter signaler om att tänkbara regeringsalternativ vill ta tag i den enorma statsskulden genom att bland annat försöka få till avskrivningar. Det satte viss press på banksektorn, där många europeiska banker har stor exponering mot Italien. Med en skuld som motsvarar 132% av landets bruttonationalprodukt ligger Italien tillsammans med Portugal i en särklass i EU, endast slaget av sorgebarnet Grekland.

statsskulder eu 2017.png

Bild från Europaportalen

Kurserna på Stockholmsbörsen hade som sagt en positiv utveckling i veckan, påeldad av bland annat en uppgång för HM-aktien, där storägaren Stefan Persson fortsätter att köpa aktier för stor summor. Hans innehav är nu uppe i sådana nivåer att spekulationer om ett eventuellt uppköp på allvar börjar höras. Den svaga svenska kronan fortsätter också ge dragkraft till värderingarna av de svenska bolagen med stor export.

Bensinpriserna skjuter också i höjden inför den stundande semesterperioden. Experter inom branschen, som Ulf Svahn, VD för SPBI, säger i en intervju att han inte ser några tecken på en nedgång på kort sikt. Det motsägs dock av en titt på bensinprisets utveckling i USA de senaste fem åren.

rbn12 5 years seasonal.png

Man ser tydligt att efterfrågan på bensin har en topp i maj, där bensinbolagen fyller på sina lager inför toppen av bilåkandet under sommaren. Med raffinaderier på högvarv blir det sedan vanligen en prisnedgång under själva sommarperioden. Återstår att se om vi får detta mönster även i år. Mycket beror förstås på hur oljepriset utvecklas, och för oss i Sverige påverkar även skatter och kronans värde mot den amerikanska dollarn.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1340 i september. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1460 och köpt säljoption 1500 med lösen i maj. Hedge med såld covered put med såld termin och såld säljoption på 1560 samt köpt köpoption 1550, alla med lösen maj (förlust). Hedge med såld covered put med såld termin och såld säljoption på 1510 med lösen maj (förlust).
 • Guld: Sålda köpoptioner med lösen 1520 i oktober respektive 1620 i november.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 47 i december.
 • Naturgas: Positiv prisspread med såld köpoption juli 3,0 samt köpt köpoption juli 2,8. (endast mindre vinst)

Justerade positioner

 • Olja: såld köpoption med lösen 70 i augusti köptes tillbaka, en köpoption med lösen 76 i februari 2019 såldes liksom en säljoption med lösen 51 i februari. Justeringen innebar en förlust.

Nya positioner

 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i december.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1475 i december.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1400 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300, 1360 och 1400 i december. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1420 och köpt säljoption 1460 med lösen i september. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1480 och köpt säljoption 1520 med lösen i september. Såld köpoption med lösen 1680 i december. Såld köpoption med lösen 1760 i mars 2019.
 • Kaffe: Såld köpoption 1,8 med lösen i december. Såld säljoption med lösen 1,10 i december.
 • Silver: Sålda säljoptioner med lösen 14,75 i september och 14,25 i januari 2019.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1175 i februari 2019 samt 1250 i oktober. Såld köpoption med lösen 1475 i december.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i oktober. Såld säljoption med lösen 52 i november. Såld säljoption med lösen 55 i december. Såld säljoption med lösen 45 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 70 i september. Såld säljoption med lösen 85 i november. Såld köpoption med lösen 70 i december 2018. Såld köpoption med lösen 75 i december. Sålda köpoptioner med lösen 76 och 87 i februari 2019.
 • Vete: Sålda köpoptioner 5,8, 6,0 och 6,6 med lösen december.
 • Bomull: Såld köpoption med lösen 90 i december.
 • Sojabönor: Såld säljoption 9,2 med lösen i november. Såld köpoption med lösen 12,4 i november. Såld köpoption med lösen 13,0 i januari 2019.
 • Sojaolja: Köpt köpoption 35 med lösen juni 2018.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018
 • Gödkalv: Sålda säljoptioner med lösen 126 och 130 i oktober.
 • Majs: Covered call med såld köpoption 4,1 med lösen i juli, och köpt termin i juli på 3,82. Såld köpoption med lösen 4,7 i december.
 • Kakao: Såld köpoption med lösen 31 i december.
 • Socker: En collar med köpt termin, såld köpoption med lösen 13 i oktober och såld säljoption med lösen 11,25 i oktober.

Andelsvärdet i placeringsklubben backade med -0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 306,4198. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +5,4%.

Oljans fortsatta uppgång gjorde en justering nödvändig och den innebar som vanligt en förlust som är planerad att hämtas igen när den justerade positionen avslutas. Tillsammans med kostnaden för de så kallade hedgarna (försäkringarna) i OMXS30 innebar det en nedgång i veckan, trots att flera positioner stängdes med planerad vinst.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -2,5% sedan årsskiftet efter en vecka på +1,2%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond.

ACWI-Weekly 2018-05-18

Sedan inköp har index stigit med +1,1%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 74,10, vilket är 2,4% över inköpskurs. Aktuell exit är 69,84.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-05-18

Sedan inköp har index stigit med +0,8%. Högsta noteringen för Stockholmsbörsens Benchmark Index sedan inköp är 610,98, vilket är 1,1% över inköpskurs. Aktuell exit är 575,29.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXS30-Weekly 2018-05-18

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% placerad i en fiktiv aktiefond som följer indexet.

EEM-Weekly 2018-05-18

Sedan inköp har index sjunkit med -4,1%. Stängningskursen underskrider aktuell exit på är 46,28, varför aktiefonden säljs av.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% placerad i en fiktiv aktiefond som följer indexet. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-05-18

Sedan inköp har index stigit med +1,8%. Högsta noteringen för Bloomberg Commodity Index sedan inköp är 16,64, vilket är 1,9% över inköpskurs. Aktuell exit är 15,82.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-05-18.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-05-18.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-05-18.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-05-18.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-05-08.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-05-18.png

Veckorapport vecka 19 2018

180508171945-trump-iran-oil-price-780x439.jpg

Bild från CNN Money

Vi lägger en stark vecka på Stockholmsbörsen bakom oss, trots en svag avslutning i fredags. I fokus var bland annat beskedet från president Donald Trump att USA lämnar avtalet om kärnenergi med Iran. USA-börserna noterade också breda uppgångar jämfört med föregående fredag. Ädelmetallerna steg något liksom oljepriset. De amerikanska obligationsräntorna steg och den amerikanska dollarn slutade i stort sett oförändrad gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,7% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index gått upp med +1,7%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar stärktes med +1,8% och har i år stigit med +6,7%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1570 och 1576. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1576, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-05-11.png

Det är mycket spekulationer om oljepriset och om det ska fortsätta upp till 80 dollar per fat eller mer. Säsongsmönstret för olja (december-terminen) är tydligt positivt från sen vinter till tidig sommarperioden, då efterfrågan är stor från raffinaderier, bland annat på grund av semesterperioden som kraftigt ökar bilåkandet.

crude oil december seasonal 15 years.png

James Cordier på optionsellers.com har publicerat ett mycket läsvärt inlägg om vad som driver oljepriset och bedömer att oljan kommer att handlas i spannet 65-75 dollar per fat inom den närmaste tiden.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1340 i september. Såld säljoption med lösen 1240 i december.
 • Bomull: Såld köpoption med lösen 91 i juli
 • Olja: Såld säljoption med lösen 54 i september.

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1760 i mars 2019.
 • Olja: Såld köpoption med lösen 87 i februari 2019.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1340 och 1400 i september samt 1300  i december. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1460 och köpt säljoption 1500 med lösen i maj. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1420 och köpt säljoption 1460 med lösen i september. Hedge med såld covered put med såld termin och såld säljoption på 1560 samt köpt köpoption 1550, alla med lösen maj. Hedge med såld covered put med såld termin och såld säljoption på 1510 med lösen maj. Såld köpoption med lösen 1680 i december. Såld köpoption med lösen 1760 i mars 2019.
 • Kaffe: Såld köpoption 1,8 med lösen i december. Såld säljoption med lösen 1,10 i december.
 • Silver: Sålda säljoptioner med lösen 14,75 i september och 14,25 i januari 2019.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1175 i februari 2019 samt 1250 i oktober, sålda köpoptioner med lösen 1520 i oktober respektive 1620 i november.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i oktober. Såld säljoption med lösen 52 i november. Såld säljoption med lösen 47 i december. Såld säljoption med lösen 45 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 70 i september. Såld säljoption med lösen 85 i november. Såld köpoption med lösen 70 i december 2018. Såld köpoption med lösen 75 i december. Såld köpoption med lösen 87 i februari 2019.
 • Vete: Sålda köpoptioner 5,8, 6,0 och 6,6 med lösen december.
 • Bomull: Såld köpoption med lösen 90 i december.
 • Sojabönor: Såld säljoption 9,2 med lösen i november. Såld köpoption med lösen 12,4 i november. Såld köpoption med lösen 13,0 i januari 2019.
 • Sojaolja: Köpt köpoption 35 med lösen juni 2018.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018
 • Naturgas: Positiv prisspread med såld köpoption juli 3,0 samt köpt köpoption juli 2,8.
 • Gödkalv: Sålda säljoptioner med lösen 126 och 130 i oktober.
 • Majs: Covered call med såld köpoption 4,1 med lösen i juli, och köpt termin i juli på 3,82. Såld köpoption med lösen 4,7 i december.
 • Kakao: Såld köpoption med lösen 31 i december.
 • Socker: En collar med köpt termin, såld köpoption med lösen 13 i oktober och såld säljoption med lösen 11,25 i oktober.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 306,8147. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +5,5%.

Oljan ligger och balanserar på en nivå där justeringar av sålda köpoptioner är nödvändig, vilket skulle realisera en förlust som tar en del tid att hämta igen.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -3,6% sedan årsskiftet efter en vecka på +0,2%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond.

ACWI-Weekly 2018-05-11

Sedan inköp har index stigit med +1,8%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 73,82, vilket är 2,0% över inköpskurs. Aktuell exit är 69,41.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator har slagit om till positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-05-11

Då trenden slagit om till positiv är det dags att åter köpa in aktiefonden SPP Aktiefond Sverige,.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXS30-Weekly 2018-05-11

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% placerad i en fiktiv aktiefond som följer indexet.

EEM-Weekly 2018-05-11

Sedan inköp har index sjunkit med -1,3%. Högsta noteringen för iShares Emerging Index Fund sedan inköp är 50,18, vilket är 4,5% över inköpskurs. Aktuell exit är 46,28.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% placerad i en fiktiv aktiefond som följer indexet. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-05-11

Sedan inköp har index stigit med +1,3%. Högsta noteringen för Bloomberg Commodity Index sedan inköp är 16,64, vilket är 1,9% över inköpskurs. Aktuell exit är 15,77.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-05-11.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-05-11.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-05-11.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-05-11.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-05-11.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-05-11.png