Glädjeskutt på börsen

Emmanuel Macron, head of the political movement En Marche !, or Onwards !, and candidate for the 2017 French presidential election, gestures to supporters after the first round of 2017 French presidential election in Paris

Bild från Reuters

Kurserna på Stockholmsbörsen steg ordentligt idag, i sällskap med övriga börser i Europa. Köparna strömmade till i ett lättnadsrally efter den första omgången av det franska presidentvalet, samt bättre rapporter än förväntat. Även i placeringsklubbens portfölj blev det lite drag då flera säljoptioner kunde köpas tillbaka med vinst. Nu inväntar jag en rekyl innan jag säljer nya säljoptioner, och samtidigt bevakar jag förstås de sålda köpoptionerna och är beredd på justeringar om OMXS30-index fortsätter uppåt.

I en positiv börstrend är sannolikheten för att köpsidan visar sig starkast i allmänhet större än vice versa. Hur långt kurserna når innan en större rekyl eller till och med trendvändning går inte att svara på, man kan bara gissa, och det ska man inte låta styra beslut om placeringar. För att skydda kapitalet och samtidigt få chansen att låta vinsterna växa låter vi istället vår exitmetod avgöra när det är dags att kliva av. Argument om att aktievärderingarna är höga, den geopolitiska situationen instabil eller att räntemiljön lägger grunden för fortsatt uppgång kommer att fortsätta vara en stor del av informationsflödet. Istället för att anta och försöka förutse sparar vi tid och energi samt håller känslorna i styr genom att hålla oss till vår placeringsstrategi.

Veckorapport vecka 16 2017

presidentval i frankrike 2017

Bild från DN

Börsveckan inleddes svagt i Stockholm, men köptrycket tilltog och kurserna vände uppåt i fortsatt lugn handel. USA-börserna visade ett liknande mönster om vi undantar den positiva måndagen, men föll tillbaka i veckans avslutande handel. Den amerikanska dollarn försvagades medan obligationsräntorna stängde i stort sett oförändrade jämfört med förra veckan. Ädelmetallerna noterade små förändringar medan priset på råolja sjönk rejält.

Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde nära oförändrat jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +3,7%, exklusive utdelningar. OMXS30 är fortsatt i positiv trend enligt trendindikatorn och befinner sig långt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1489 och 1526.

Nästa vecka går vi in i högtrycksperiod för bolagsrapporter avseende årets första kvartal, vilket i vanlig ordning kan skapa påtagliga rörelser på aktiemarknaden. Vi har dessutom utgången av det franska presidentvalet att utvärdera, och fler val är i faggorna, bland annat i Storbritannien. För nästa vecka ser inledningen ut att bli något negativ i spåren av nedgången på USA-börserna i fredagens avslutande handel. Utvecklingen i Nordkorea kan snabbt påverka de finansiella marknaderna. Diskussionen om reformer i det amerikanska skattesystemet skapar fortfarande reaktioner på aktiebörserna, men prognosen är att det kommer att ta tid att få igenom lagförslag i kongressen.

Prognoserna om stigande råvarupriser och därmed ökande inflation fick sig ännu en törn i veckan och årets utveckling för råvaror hittills är generellt svag.

E-TRACS LINKED TO THE BLOOMBERG COMMODI 2017-04-21

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat. De sålda köpoptionerna i vete avslutades med planerad vinst, vilket både kompenserade för tidigare förlust i justerad position, och gav den beräknade vinsten.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda köpoptioner OMXS30 juni 1640 och september 1700 samt säljoption med lösen 1440 i juni. Dessutom så kallade ratio spreads, med köpt säljoption 1510/1500 och sålda säljoptioner 1470/1460/1410, med lösen i maj, juni respektive juli.
 • Sojabönor: Sålda säljoptioner 9,1 och 9,3 med lösen juni, såld köpoption 11,4 och 12,6 med lösen november
 • Guld: sålda köpoptioner november 1500 och december 1600, sålda säljoptioner  1080 och 1110 med lösen december
 • Olja: Såld köpoption 60 med lösen augusti, 65 december samt 65 januari 2018
 • Naturgas: sålda säljoptioner 2,75 och 2,85 med lösen augusti, såld köpoption 5,0 med lösen i november
 • Bomull: såld säljoption 87 med lösen i december
 • 10-årig amerikansk statsobligation: covered put med utfärdad säljoption 125,5 juni samt såld termin.
 • Kaffe: sålda säljoptioner 120 och 125 med lösen september

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 266,2667. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +3,5%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +5,7% sedan årsskiftet, efter en vecka på -0,3%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling. Fondportföljen utgörs till 100% av aktiefonden Avanza Zero.

Trendindikatorn

Onsdagsfondens trendindikator visar fortsatt positiv trend för OMXS30, liksom för världsindex, baserat på iShares MSCI World Index Fund. För befintliga innehav rekommenderar jag varmt en exitstrategi, som jag ger konkret exempel på senare i veckorapporten. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMX STOCKHOLM 30 2017-04-21.png

ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND 2017-04-21Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för OMXS30 föll i veckan. För kommande börsvecka skulle det vara normalt med en rörelse på knappt +/-2,2% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är i en marknad med mycket låg volatilitet.

OMX STOCKHOLM 30 ATR 2017-04-21.png

För iShares MSCI världsindex, URTH, var utvecklingen likartad. För kommande börsvecka skulle det vara normalt med en rörelse på knappt+/-1,6% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND ATR 2017-04-21.png

Exit

Aktiefonden Avanza Zero köptes 2016-08-04 in till premiepensionsportföjen som förvaltas enligt Onsdagsfonden PPM. En Chandelier-exit började därför beräknas från denna dag, och högsta notering sedan köp är 1603,06 för OMXS30. Högre högsta-noteringar och/eller lägre volatilitet gör att exitnivån stiger.

Sedan inköp har OMXS30 stigit med +15,2%. Från inköp till högsta notering har index ökat med +17,4%. Efter 20% uppgång snävas exiten till ytterligare.

Aktuell exit är nu 1543,63, vilket är 1,9% under senaste veckostängning. Om index skulle falla till exitnivån innebär det en vinst på +13,0%.

Globalfonder är populära aktiefonder, och jag redovisar därför också exit för ett hypotetiskt sparande i en fond som går som iShares MSCI världsindex, URTH, med samma placeringsstrategi som Onsdagsfonden PPM. Portföljen är 100% placerad i globalfonden, med inköp 2016-11-30. Högsta notering sedan köp är 79,43. Sedan inköp har URTH stigit med +7,3%. Från inköp till högsta notering har index ökat med +9,9%. Efter 10% uppgång börjar exiten snävas till.  Aktuell exit är 76,60, vilket är 1,3% under senaste veckostängning. Om index skulle falla till exitnivån innebär det resultat på +5,9%.

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMX STOCKHOLM 30 10 years 2017-04-21.png

All-time high i portföljen!

Det är med tillfredsställelse jag konstaterar att placeringsklubbens portfölj noterar nytt all-time high. Nu är 3,5% i avkastning sedan årsskiftet inget att yvas allt för mycket över, men jag är glad och stolt över den jämnhet värdeutvecklingen uppvisar. Två av hörnstenarna i placeringsstrategin Onsdagsfonden Good Options är att skydda kapitalet och inte vara beroende av att marknaden går åt ett visst håll för att få bra avkastning. Målet för placeringsklubben är minst 15% årlig avkastning och om jag slår index eller ej är inte det viktigaste. Den tävlingen överlåter jag åt andra, även om det innebär att man lätt hamnar i skymundan när det sociala flödet fylls av presentationer om den ena fantastiska avkastningen efter den andra. I en positiv börstrend är börsen populär och aktier en kul och lönsam hobby. Det som skiljer agnarna från vetet är hur man hanterar de nedgångar som förr eller senare kommer. Någon raketutveckling i portföljen har jag aldrig haft och kommer heller inte att få. Det krävs ett visst mått av tålamod för att generera en långsiktigt uthållig utveckling, men nya all-time high kommer jag ofta att kunna notera även framöver. Många segrar små!

andelsvärde 2015-12-31 till 2017-04-18.png

Samtidigt är det naivt att tro att portföljen kommer gå opåverkad genom varje marknadsturbulens. Av och till kommer en kraftigare rörelse på Stockholms-börsen eller någon annan marknad jag placerar i att skapa behov av justeringar och till och med av att stänga positioner med förlust. Genom att följa placeringsstrategin disciplinerat och hålla förlusterna små ska hacken i kurvan ändå inte bli mer än just det, och kunna hämtas igen relativt snabbt.

En grundläggande framgångsfaktor är att jag inte placerar direkt i aktier eller terminer utan säljer optioner för att generera avkastning. Jag är därmed inte beroende av att en marknad går upp eller ned till en viss nivå för att få bra resultat. Istället behöver jag endast att priset inte går mig emot tillräckligt mycket, och jag inriktar mig på att sälja optioner med lösenpris som har låg sannolikhet att nås. Att sälja optioner med högt tidsvärde och att diversifiera på riktigt, över många marknader med inbördes låg korrelation, bidrar också till ett jämnt och stabilt flöde av intäkter.

 

Veckorapport vecka 15 2017

north korea parade 2017

Bild från NEWS1130

Börsveckan präglades av små förändringar på Stockholms-börsen i samband med avkortad handel för påskhelgen. USA-börserna föll tillbaka i slutet av veckan, där spekulationer om nya provsprängningar och/eller missiluppskjutningar i Nordkorea bidrog till förstärkt oro. President Trump fortsatte att visa initiativ med beslutet att använda den största konventionella bomben någonsin mot mål i Afghanistan. Det är ett oväntat offensiv USA vi ser på den internationella arenan, vilket i sig skapar osäkerhet om agendan. Den amerikanska dollarn försvagades medan obligationsräntorna sjönk påtagligt jämfört med förra veckan. Ädelmetallerna noterade tydliga uppgångar och priset på råolja steg något.

Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde med en uppgång om +0,2% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +3,7%, exklusive utdelningar. OMXS30 är fortsatt i positiv trend enligt trendindikatorn och befinner sig långt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1486 och 1523.

För nästa vecka ser inledningen ut att bli negativ i spåren av nedgången på USA-börserna och så kallad geopolitisk oro med utvecklingen i Nordkorea och Syrien i fokus.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda köpoptioner OMXS30 juni 1640 och september 1700 samt säljoption med lösen 1440 i juni. Dessutom så kallade ratio spreads, med köpt säljoption 1510/1500 och sålda säljoptioner 1470/1460, med lösen i maj respektive juni.
 • Sojabönor: Sålda säljoptioner 9,1 och 9,3 med lösen juni, såld köpoption 11,4 och 12,6 med lösen november
 • Vete: sålda köpoptioner 5,4 och 5,5 med lösen juni, såld säljoption 4,1 med lösen juni
 • Guld: sålda köpoptioner november 1500 och december 1600, sålda säljoptioner  1080 med lösen december och 1050 med lösen december
 • Olja: såld säljoption 42,5 med lösen augusti, såld köpoption 60 med lösen augusti samt 65 december
 • Naturgas: sålda säljoptioner 2,75 och 2,85 med lösen augusti, såld köpoption 5,0 med lösen i november
 • Bomull: såld säljoption 87 med lösen i december
 • 10-årig amerikansk statsobligation: covered put med utfärdad säljoption 125,5 juni samt såld termin.
 • Kaffe: sålda säljoptioner 120 och 125 med lösen september

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 265,4993. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +3,2%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +6,0% sedan årsskiftet, efter en vecka på +0,7%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling. Fondportföljen utgörs till 100% av aktiefonden Avanza Zero.

Trendindikatorn

Onsdagsfondens trendindikator visar fortsatt positiv trend för OMXS30, liksom för världsindex, baserat på iShares MSCI World Index Fund. För befintliga innehav rekommenderar jag varmt en exitstrategi, som jag ger konkret exempel på senare i veckorapporten. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMX STOCKHOLM 30 2017-04-14

ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND 2017-04-14Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för OMXS30 föll i veckan. För kommande börsvecka skulle det vara normalt med en rörelse på +/-2,2% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är i en marknad med mycket låg volatilitet.

OMX STOCKHOLM 30 ATR 2017-04-14

För iShares MSCI världsindex, URTH, var utvecklingen likartad. För kommande börsvecka skulle det vara normalt med en rörelse på drygt +/-1,6% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND ATR 2017-04-14.png

Exit

Aktiefonden Avanza Zero köptes 2016-08-04 in till premiepensionsportföjen som förvaltas enligt Onsdagsfonden PPM. En Chandelier-exit började därför beräknas från denna dag, och högsta notering sedan köp är 1603,06 för OMXS30. Högre högsta-noteringar och/eller lägre volatilitet gör att exitnivån stiger.

Sedan inköp har OMXS30 stigit med +15,2%. Från inköp till högsta notering har index ökat med +17,4%. Efter 20% uppgång snävas exiten till ytterligare.

Aktuell exit är nu 1542,33, vilket är 1,9% under senaste veckostängning. Om index skulle falla till exitnivån innebär det en vinst på +12,9%.

Globalfonder är populära aktiefonder, och jag redovisar därför också exit för ett hypotetiskt sparande i en fond som går som iShares MSCI världsindex, URTH, med samma placeringsstrategi som Onsdagsfonden PPM. Portföljen är 100% placerad i globalfonden, med inköp 2016-11-30. Högsta notering sedan köp är 79,43. Sedan inköp har URTH stigit med +6,5%. Från inköp till högsta notering har index ökat med +9,9%. Efter 10% uppgång börjar exiten snävas till.  Aktuell exit är 76,51, vilket är 0,6% under senaste veckostängning. Om index skulle falla till exitnivån innebär det resultat på +5,8%.

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMX STOCKHOLM 30 10 years 2017-04-14.png

Veckorapport vecka 14 2017

stockholm.jpg

Bild från #openstockholm på Twitter

Det känns futtigt när jag lägger handen vid denna veckorapport, mot bakgrund av gårdagens fruktansvärda handling och rädslan den skapade. Men att jobba för att livet ska fortgå är ett sätt att göra motstånd mot fega mördare och den brutala ondskan. Det finns mycket gott i mänskligheten som också måste lyftas fram.

Under börsveckan som gick föll USA-börserna tillbaka efter att ha noterat uppgångar i mitten av veckan. Signaler från den amerikanska centralbanken Fed om minskningar av tillgångar tolkades negativt av aktiemarknaden. I fredags kom oväntat svaga siffror från den amerikanska arbetsmarknaden och konflikten i Syrien fick en ny dimension i och med USA:s ingripande. Den amerikanska dollarn steg påtagligt medan obligationsräntorna sjönk något jämfört med förra veckan. Ädelmetallerna noterade mindre uppgångar medan priset på råolja steg ordentligt.

Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde med en nedgång om -1,1% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +3,5%, exklusive utdelningar. OMXS30 är fortsatt i positiv trend enligt trendindikatorn och befinner sig långt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1483 och 1520.

Aktiebörserna har upprepade gånger de senaste veckorna noterat snabba fall, men köparna har kvickt strömmat tillbaka och att köpa ”dippen” har fortsatt varit lyckosamt. Fråga är dock inte om utan när en större korrigering kommer. April är normalt en stark börsmånad. Som vanligt agerar vi på vad som händer, inte vad vi tror kommer att hända.

För nästa vecka kan inledningen påverkas av en nedgång i fredagens avslutande handel i USA. I övrigt känns förutsättningarna för börsveckan neutral.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat. Säljoptionerna i OMXS30 med lösen 1440 och 1450 i maj köptes tillbaka med planerad vinst. I råvarumarknaderna var det en hel del aktivitet.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda köpoptioner OMXS30 juni 1640 och september 1700 samt säljoption med lösen 1440 i juni. Dessutom så kallade ratio spreads, med köpt säljoption 1510/1500 och sålda säljoptioner 1470/1460, med lösen i maj respektive juni.
 • Sojabönor: Sålda säljoptioner 9,1 och 9,3 med lösen juni, såld köpoption 12,6 med lösen november
 • Vete: sålda köpoptioner 5,4 och 5,5 med lösen juni, såld säljoption 4,1 med lösen juni
 • Guld: sålda köpoptioner november 1500 och december 1600, sålda säljoptioner  1080 med lösen december, 1075 med lösen oktober och 1050 med lösen december
 • Olja: såld säljoption 40 med lösen augusti, såld köpoption 60 med lösen augusti samt 65 december
 • Naturgas: sålda säljoptioner 2,75 och 2,85 med lösen augusti, såld köpoption 5,0 med lösen i november
 • Bomull: såld säljoption 87 med lösen i december
 • 10-årig amerikansk statsobligation: covered put med utfärdad säljoption 125,5 juni samt såld termin.
 • Kaffe: sålda säljoptioner 120 och 125 med lösen september

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,5% jämfört med förra fredagen, och slutade på 265,2557. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +3,1%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +5,3% sedan årsskiftet, efter en vecka på -0,5%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling. Fondportföljen utgörs till 100% av aktiefonden Avanza Zero.

Trendindikatorn

Onsdagsfondens trendindikator visar fortsatt positiv trend för OMXS30, liksom för världsindex, baserat på iShares MSCI World Index Fund. För befintliga innehav rekommenderar jag varmt en exitstrategi, som jag ger konkret exempel på senare i veckorapporten. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMX STOCKHOLM 30 2017-04-07

ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND 2017-04-07Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för OMXS30 steg något i veckan. För kommande börsvecka skulle det vara normalt med en rörelse på +/-2,3% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är i en marknad med mycket låg volatilitet.

OMX STOCKHOLM 30 ATR 2017-04-07

För iShares MSCI världsindex, URTH, sjönk volatiliteten något. För kommande börsvecka skulle det vara normalt med en rörelse på knappt +/-1,7% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND ATR 2017-04-07

Exit

Aktiefonden Avanza Zero köptes 2016-08-04 in till premiepensionsportföjen som förvaltas enligt Onsdagsfonden PPM. En Chandelier-exit började därför beräknas från denna dag, och högsta notering sedan köp är 1603,06 för OMXS30. Högre högsta-noteringar och/eller lägre volatilitet gör att exitnivån stiger.

Sedan inköp har OMXS30 stigit med +14,9%. Från inköp till högsta notering har index ökat med +17,4%. Efter 20% uppgång snävas exiten till ytterligare.

Aktuell exit är nu 1542,14, vilket är 1,8% under senaste veckostängning. Om index skulle falla till exitnivån innebär det en vinst på +12,9%.

Globalfonder är populära aktiefonder, och jag redovisar därför också exit för ett hypotetiskt sparande i en fond som går som iShares MSCI världsindex, URTH, med samma placeringsstrategi som Onsdagsfonden PPM. Portföljen är 100% placerad i globalfonden, med inköp 2016-11-30. Högsta notering sedan köp är 79,43. Sedan inköp har URTH stigit med +7,4%. Från inköp till högsta notering har index ökat med +9,9%. Efter 10% uppgång börjar exiten snävas till.  Aktuell exit är 76,47, vilket är 1,5% under senaste veckostängning. Om index skulle falla till exitnivån innebär det resultat på +5,8%.

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMX STOCKHOLM 30 10 years 2017-04-07.png

Veckorapport vecka 13 2017

hm.jpg

Bild från Expressen

Vi lägger en börsvecka ganska fattig på större ekonomiska händelser bakom oss. För Stockholmsbörsen uppmärksammades rapporten från HM samt besked från Ericsson om nedskrivningar och omstruktureringskostnader. HM-aktien som föll tillbaka efter rapporten väger tungt i OMXS30 och påverkar således index en hel del. Utdelningar fortsatte att frånskiljas aktier, vilket även det pressade index.

USA-börserna steg efter en tveksam inledning av veckan, liksom den amerikanska dollarn. De amerikanska obligationsräntorna var i stort sett oförändrade liksom ädelmetallerna. Priset på råolja steg påtagligt jämfört med förra veckan.

Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde med en uppgång om +0,5% jämfört med stängningskursen förra veckan. En stark siffra med tanke på flera betydande utdelningar och HM:s tillbakagång. Sedan årsskiftet har index stigit med +4,6%, exklusive utdelningar. OMXS30 är fortsatt i positiv trend enligt trendindikatorn och befinner sig långt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1481 och 1516.

Årets första kvartal är nu stängt och vi går in i april som säsongsmässigt är en stark börsmånad. Det var ett tag sedan vi såg en mer betydande korrigering nedåt i börsindex, och sannolikheten för en nedgång på 5-10% ökar vartefter tiden går. Det ska dock mer till än så för att rubba den positiva trenden, även om uppsidan känns begränsad till dess vi får indikationer på stigande företagsvinster. Om ett par veckor börjar vi få kvitto på det när de första rapporterna för det första kvartalet börjar droppa in.

För nästa vecka kan inledningen påverkas av ett fall i fredagens sluthandel i USA. I övrigt känns förutsättningarna för börsveckan neutral.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat. Säljoptionerna i OMXS30 med lösen 1410 maj respektive 1360 juni köptes tillbaka med planerad vinst. En ny säljoption med lösen 1440 juni såldes. I råvarumarknaderna var det en hel del händelser, bland annat fick de sålda säljoptionerna i sojabönor respektive vete rullas då priserna sjunkit för nära lösenpriser. Det resulterade i mindre förluster. Efter fredagens rapport om planteringsstatistik ser det ut som att spannmålspriserna kan ha bottnat, åtminstone tillfälligt. Vinster i naturgas, griskött och guld kompenserade de tillfälliga förlusterna mer än väl.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda köpoptioner OMXS30 juni 1640 och september 1700 samt säljoptioner med lösen 1440 och 1450 maj samt 1440 i juni. Dessutom så kallade ratio spreads, med köpt säljoption 1510/1500 och sålda säljoptioner 1470/1460, alla med lösen i maj.
 • Sojabönor: Sålda säljoptioner 9,3 och 9,4 med lösen juni, såld köpoption 12,6 med lösen november
 • Vete: sålda köpoptioner 5,4 och 5,5 med lösen juni, såld säljoption 4,1 med lösen juni
 • Guld: sålda köpoptioner november 1500 och december 1600, sålda säljoptioner  1125 med lösen augusti, 1075 med lösen oktober och 1050 med lösen december
 • Olja: sålda säljoptioner 40 och 42,5 med lösen augusti, såld köpoption 60 med lösen augusti samt 65 december
 • Naturgas: sålda säljoptioner 2,75 och 2,85 med lösen augusti
 • Bomull: såld säljoption 87 med lösen i december
 • Kaffe: sålda säljoptioner 120 och 125 med lösen september

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,7% jämfört med förra fredagen, och slutade på 263,9584. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +2,6%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +5,8% sedan årsskiftet, efter en vecka på +0,9%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling. Fondportföljen utgörs till 100% av aktiefonden Avanza Zero.

Trendindikatorn

Onsdagsfondens trendindikator visar fortsatt positiv trend för OMXS30, liksom för världsindex, baserat på iShares MSCI World Index Fund. För befintliga innehav rekommenderar jag varmt en exitstrategi, som jag ger konkret exempel på senare i veckorapporten. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMX STOCKHOLM 30 2017-03-31.png

ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND 2017-03-31Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för OMXS30 sjönk något i veckan. För kommande börsvecka skulle det vara normalt med en rörelse på +/-2,2% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är i en marknad med mycket låg volatilitet.

OMX STOCKHOLM 30 ATR 2017-03-31.png

För iShares MSCI världsindex, URTH, steg volatiliteten märkbart. För kommande börsvecka skulle det vara normalt med en rörelse på +/-1,7% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND ATR 2017-03-31.png

Exit

Aktiefonden Avanza Zero köptes 2016-08-04 in till premiepensionsportföjen som förvaltas enligt Onsdagsfonden PPM. En Chandelier-exit började därför beräknas från denna dag, och högsta notering sedan köp är 1603,06 för OMXS30. Högre högsta-noteringar och/eller lägre volatilitet gör att exitnivån stiger.

Sedan inköp har OMXS30 stigit med +16,2%. Från inköp till högsta notering har index ökat med +17,4%. Efter 20% uppgång snävas exiten till ytterligare.

Aktuell exit är nu 1542,14, vilket är 2,9% under senaste veckostängning. Om index skulle falla till exitnivån innebär det en vinst på +12,9%.

Globalfonder är populära aktiefonder, och jag redovisar därför också exit för ett hypotetiskt sparande i en fond som går som iShares MSCI världsindex, URTH, med samma placeringsstrategi som Onsdagsfonden PPM. Portföljen är 100% placerad i globalfonden, med inköp 2016-11-30. Högsta notering sedan köp är 79,43. Sedan inköp har URTH stigit med +7,7%. Från inköp till högsta notering har index ökat med +9,9%. Efter 10% uppgång börjar exiten snävas till.  Aktuell exit är 76,38, vilket är 1,9% under senaste veckostängning. Om index skulle falla till exitnivån innebär det resultat på +5,6%.

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMX STOCKHOLM 30 10 years 2017-03-31.png

Trender och säsongseffekter

4505.seasons.jpg

Bild från LexisNexis

I Onsdagsfonden Good Options placerar jag i ett antal marknader, från OMXS30 till ädemetaller, spannmål, kaffe och naturgas. I placeringsstrategin är trendföljning ett verktyg, där jag studerar trenden i veckodata och vid lämpliga tillfällen säljer optioner på nivåer som jag bedömer ha låg sannolikhet nås givet nuvarande trend. Att trenden är positiv innebär ju att kurserna stiger så att vi noterar allt högre nivåer och tillfälliga bottnar blir också högre. Sannolikheten att kursen fortsätter uppåt är högre än det omvända.

Det finns ett annat fenomen på finansiella marknader och det är säsongsmönster. Det är enkelt att förstå när det gäller till exempel spannmål, där vi har sådd och skörd och perioder där vädret kan påverka mycket. För andra marknader som olja och naturgas är det inte lika självklart att se mönstret, men det är helt klart något man ska ha med i bedömningen. För min del har jag inkluderat analys av säsongseffekter i råvarumarknader, med framgång. En av informationskällorna är OptionSellers.com som regelbundet tar upp intressanta historiska mönster. De är noga med att poängtera att säsongsmönster inte är en säker väg till vinst, att man bara kan satsa på att historien upprepar sig och köpa eller sälja en viss vecka för att sedan snabbt kamma hem vinst. Men man kan bedöma nivåer där det är låg sannolikhet att en marknads pris når inom en given tid,vilket är ett utmärkt läge för att sälja optioner.

Ett bra exempel på säsongsmönster är för amerikansk naturgas. Som vi kan se är trenden negativ enligt trendindikatorn liksom 40 veckors glidande medelvärde. Dock har kursen snabbt skjutit i höjden de senaste veckorna.

Natural Gas Full0417 Future 2017-03-24

Det här är logiskt om man ser till säsongsmönstret att priset på naturgas ofta brukar stiga under våren då grossistlagren är som lägst efter uppvärmningen på vintern, och falla tidig vinter då grossistlagren är som fullast. I kursdiagrammet ovan har det inte varit så enkelt att använda säsongsmönster för att tajma köp och sälj, och inte heller trenden har i alla lägen varit enkelt att använda. Priset på naturgas varierar förstås efter andra variabler som förväntningar, siffror över produktion och efterfrågan, klimat etc. Men om man slagit till på en botten under tidig vår alternativt en topp under sommaren alternativt tidig vinter har man kunna sälja sälj- respektive köpoptioner på nivåer som legat långt ifrån aktuell kurs,och sedan rätt snabbt kunna köpa tillbaka dem med vinst.

Säsongsmönster som det för naturgas ser man enklast i diagram som nedan.

grph-15yr-natural-gas-seasonal061016

I förvaltningen av placeringsklubbens portfölj har jag dragit god nytta av uppgången i naturgas de senaste veckorna, genom att sälja säljoptioner och köpa dem tillbaka på lägre nivåer. Någon gång under sommaren kommer jag att vända på kuttingen och börja sälja köpoptioner.