Veckorapport vecka 11 2018

Aktiekurserna på Stockholmsbörsen utvecklades spretigt under veckan, med två ordentliga nedgångsdagar och tre dagar med ”hävdad” utveckling som det hette förr i tiden. I fredags tyngdes index av en frånskild utdelning för Nordea-aktien, som motsvarade ca 10 punkter i OMXS30-index. På USA-börserna var det något av vinsthemtagningar där kurserna backade på bred front i lugn handel. Ädelmetallerna föll tillbaka jämfört med förra veckan medan oljepriset ökade något efter en uppgång i slutet av veckan. De amerikanska obligationsräntorna sjönk något och den amerikanska dollarn steg försiktigt gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med -1,0% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -0,2%, exklusive utdelningar. OMXS30 har åter slagit om till negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig strax under klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1575 och 1589. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1587, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-03-16.png

Nedgångarna på aktiebörserna denna vecka känns som en nyttig och kontrollerad rekyl efter den starka uppgången veckan innan. Uppgången i obligationsräntorna har för tillfället stannat av och varningsklockan för inflation ljuder för stunden tystare. I veckan som kommer är det dags för Federal Reserves beslut om styrräntan (21 mars) och det blir en av veckans större händelser. Vi är också i utdelningstider vilket påverkar OMXS30-index en hel del. På torsdag och fredag lämnar till exempel Handelsbanken respektive Swedbank utdelning, vilket teoretiskt tynger index med drygt 11 punkter.

 

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • 30-årig statsobligation: Såld säljoption 138 med lösen juni, såld köpoption med lösen 146 i juni. Avslutad med en förlust beräknat på bägge dessa positioner.
 • JPY/USD: Såld köpoption 0,96 med lösen juni 2018. Såld säljoption med lösen 0,91 i juni. Avslutad med en förlust beräknat på bägge dessa positioner.
 • Sojabönsmjöl: Covered put med såld säljoption 395 med lösen i maj, och såld termin i maj på 392,8. Dessutom en köpt köpoption 430 med lösen i april som försäkring.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1500 i augusti.

 

Justerade positioner

 • Gödkalv: Rullat den sålda säljoptionen med lösen 140 i april till 126 i oktober. En förlust realiserades.

Nya positioner

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1240 i december. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1460 och köpt säljoption 1500 med lösen i maj.
 • Olja: Såld köpoption med lösen 70 i september.

 

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1400 och 1440 med lösen juni, 1300 och 1340 i september samt 1180 och 1240 i december. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1520 och köpt säljoption 1550 med lösen i april. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1460 och köpt säljoption 1500 med lösen i maj.
 • Kaffe: Såld köpoption 1,8 med lösen i december.
 • Silver: Sålda säljoptioner med lösen 15 i juli respektive 13,5 i december. Såld köpoption 23 med lösen i december.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1215 i augusti och 1180 i december, såld köpoption med lösen 1620 i november.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 50 i september. Såld säljoption med lösen 55 i juli. Såld säljoption med lösen 47 i december. Såld köpoption med lösen 70 i september. Såld köpoption med lösen 70 i december 2018. Såld köpoption med lösen 75 i december.
 • Vete: Såld köpoption 5,8, 6,0 och 6,4 med lösen december.
 • Boskap: Såld köpoption 128 med lösen december.
 • Bomull: Såld säljoption 67 med lösen december. Såld köpoption 91 med lösen juli.
 • Sojabönor: Såld säljoption 9,2 med lösen i november. Såld köpoption med lösen 12,4 i november.
 • Sojaolja: Köpt köpoption 35 med lösen juni 2018
 • EUR/USD: Såld säljoption 1,21 med lösen juni 2018
 • Naturgas: sålda säljoptioner med lösen 2,5 i augusti respektive 2,4 och 2,5 i september.
 • Gödkalv. Sålda säljoptioner med lösen 126 och 130 i oktober.
 • Fläskkött: såld köpoption med lösen 87 i juni.

Andelsvärdet i placeringsklubben var i stort sett oförändrat jämfört med förra fredagen, och slutade på 296,7959. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +2,1%. Många positioner ligger nära att stängas med planerad vinst varför jag bedömer att avkastningen kommer att stiga de kommande sex veckorna.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -3,3% sedan årsskiftet efter en vecka på -0,2%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond, vilket innebär att dollarns värde mot kronan påverkar resultatet.

ACWI-Weekly 2018-03-16

Sedan inköp har index sjunkit med -1,5%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 74,79, 0,0% över inköpskurs. Aktuell exit är 70,49.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-03-16

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXS30-Weekly 2018-03-16

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% placerad i en fiktiv aktiefond som följer indexet.

EEM-Weekly 2018-03-16

Sedan inköp har index stigit med +2,5%. Högsta noteringen för iShares Emerging Index Fund sedan inköp är 50,18, 4,5% över inköpskurs. Aktuell exit är 46,05.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-03-16.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-03-16

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-03-16.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-03-16.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-03-16.png

Annonser

Veckorapport vecka 10 2018

arbetsmarknad usa.jpg

Bild från FXStreet

Vi lägger en stark börsvecka bakom oss, där Stockholmsbörsen noterade uppgångar samtliga dagar. I USA publicerades i fredags siffror om arbetsmarknaden som visade på betydligt högre jobbtillväxt än förväntat, samtidigt som löneökningarna var lägre. Det mottogs positivt av USA-börserna som tog ett ordentligt kliv uppåt och stängde på dagshögsta. Ädelmetallerna stängde närapå oförändrat jämfört med förra veckan. Oljepriset ökade något efter en kraftig uppgång i den avslutande handeln. De amerikanska obligationsräntorna steg något liksom den amerikanska dollarn gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med hela +4,1% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +0,8%, exklusive utdelningar. OMXS30 har slagit om till neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig inom klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1575 och 1590. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1587, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-03-09.png

Den pessimistiska stämningen från förra veckan är som bortblåst och USA-börserna domineras av en stark köpsida. Vi närmar oss nu toppnoteringarna från slutet av januari, då ränteuppgångar och oro för värderingar angavs som förklaringar till den snabba nedgången i februari. Återstår att se om det finns köpare upp och över dessa nivåer. Jag tror att det krävs ännu en omgång med starka bolagsrapporter för att vi ska få kraft nog att kliva över tidigare toppar. Räntenivåerna har sjunkit något på sistone, men den 10-åriga amerikanska statsobligationen ligger på knappt 2,9% i ränta, mer än en procentenhet högre än direktavkastningen för S&P 500.

Nästa vecka är det dags för Federal Reserves beslut om styrräntan, som offentliggörs 20 mars. En höjning med 25 punkter till 1,5% är väntad, så det är uttalanden om den fortsatta räntebanan som är intressanta.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en svagt negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Kaffe: Såld säljoption 1,175 med lösen i maj 2018. Avslutad med marginell vinst, då kaffepriset ligger nära lösenpris med kort tid kvar av optionens löptid.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Gödkalv: Såld säljoption med lösen 130 i oktober.
 • Fläskkött: såld köpoption med lösen 87 i juni.

 

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1400 och 1440 med lösen juni, 1300 och 1340 i september samt 1180 i december. Såld ratio credit spread i OMXS30 med såld säljoption 1520 och köpt säljoption 1550 med lösen i april.
 • Kaffe: Såld köpoption 1,8 med lösen i december.
 • Silver: Sålda säljoptioner med lösen 15 i juli respektive 13,5 i december. Såld köpoption 23 med lösen i december.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1215 i augusti och 1180 i december, sålda köpoptioner med lösen 1500 i augusti samt 1620 i november.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 50 i september. Såld säljoption med lösen 55 i juli. Såld säljoption med lösen 47 i december. Såld köpoption med lösen 70 i december 2018. Såld köpoption med lösen 75 i december.
 • Vete: Såld köpoption 5,8, 6,0 och 6,4 med lösen december.
 • Boskap: Såld säljoption 100 med lösen juni 2018. Såld köpoption 128 med lösen december.
 • Bomull: Såld säljoption 67 med lösen december. Såld köpoption 91 med lösen juli.
 • 30-årig statsobligation: Såld säljoption 138 med lösen juni, såld köpoption med lösen 146 i juni.
 • Sojabönor: Såld säljoption 9,2 med lösen i november. Såld köpoption med lösen 12,4 i november.
 • Sojaolja: Köpt köpoption 35 med lösen juni 2018
 • JPY/USD: Såld köpoption 0,96 med lösen juni 2018. Såld säljoption med lösen 0,91 i juni.
 • EUR/USD: Såld säljoption 1,21 med lösen juni 2018
 • Naturgas: sålda säljoptioner med lösen 2,5 i augusti respektive 2,4 och 2,5 i september.
 • Gödkalv. Såld säljoption med lösen 140 i april. Såld säljoption med lösen 130 i oktober.
 • Sojabönsmjöl: Covered put med såld säljoption 395 med lösen i maj, och såld termin i maj på 392,8. Dessutom en köpt köpoption 430 med lösen i april som försäkring.
 • Fläskkött: såld köpoption med lösen 87 i juni.

Andelsvärdet i placeringsklubben sjönk marginellt jämfört med förra fredagen, och slutade på 296,7791. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +2,1%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -3,0% sedan årsskiftet efter en vecka på +1,6%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond, vilket innebär att dollarns värde mot kronan påverkar resultatet.

ACWI-Weekly 2018-03-09

Sedan inköp har index sjunkit med -0,6%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 74,79, 0,0% över inköpskurs. Aktuell exit är 70,48.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-03-09

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXS30-Weekly 2018-03-09

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% placerad i en fiktiv aktiefond som följer indexet.

EEM-Weekly 2018-03-09

Sedan inköp har index stigit med +3,6%. Högsta noteringen för iShares Emerging Index Fund sedan inköp är 50,18, 4,5% över inköpskurs. Aktuell exit är 45,96.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-03-09.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-03-09

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-03-09

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-03-09.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-03-09.png

Veckorapport vecka 9 2018

trump och ståltullar.jpg

Bild från Sveriges Radio

Efter en inledande uppgång vände kurserna rätt så brant ned och veckan stängde på tydliga minus för Stockholmsbörsen. En sen slutspurt på USA-börserna gjorde att deras veckoresultat blev mindre negativt än Europa. Ädelmetallerna föll  tillbaka men återhämtade sig starkt och slutade veckan med små nedgångar. Oljepriset sjönk medan de amerikanska obligationsräntorna stängde i stort sett oförändrat. Den amerikanska dollarn noterade endast en liten nedgång gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index föll med -3,2% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -3,2%, exklusive utdelningar. OMXS30 har slagit om till negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig en bra bit nedanför klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1575 och 1590. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1587, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-03-02

Det många har talat om, att vi skulle få ett förnyat besök av bottennivåerna vid den snabba nedgången i början av februari, verkar onekligen på väg att besannas. Trumps handelstullar känns dock som en långsökt orsak till börsnedgång. Mer troligt är att marknadsaktörer, både fysiska och i form av algoritmer, är inne i en något turbulent tid där parametrar som volatilitet måste räknas om. USA-börserna avslutade handeln optimistiskt och om inget oförutsett inträffar bör vi få se börserna stabiliseras åtminstone kortsiktigt. Den amerikanska arbetsmarknadsstatistiken som presenteras 9 mars och Federal Reserves beslut om styrräntan som offentliggörs 20 mars kan komma att få påverkan på räntor och valutor och därmed aktiemarknaderna. I Europa har vi dessutom det italienska valet vars utgång möjligen kan ge viss nervositet på finansmarknaderna. Å andra sidan är äntligen regeringsförhandlingarna i Tyskland klara.

En intressant dimension av ett eventuellt stundande handelskrig mellan USA och övriga världen är att det kan ge ett tryck nedåt på råvaror, framför allt jordbruksprodukter. USA är en stor producent och det är en lågt hängande frukt för till exempel EU att införa tullar på vete och majs, som gynnar producenter i Europa. Råvarubörsernas priser i USA avser i stort sett alltid amerikanska produkter.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Majs: Köpt köpoption 3,7. Avslutad med mindre vinst än planerat.
 • Boskap: Såld säljoption 100 med lösen juni 2018.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Sojabönsmjöl: Covered put med såld säljoption 395 med lösen i maj, och såld termin i maj på 392,8. Dessutom en köpt köpoption 430 med lösen i april som försäkring.
 • Vete. Såld köpoption med lösen 6,4 i december.
 • Bomull: Såld köpoption 91 med lösen juli.
 • Naturgas: Såld säljoption 2,5 med lösen september.

 

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1400 och 1440 med lösen juni, 1300 och 1340 i september samt 1180 i december. Såld ratio credit spread i OMXS30 med såld säljoption 1520 och köpt säljoption 1550 med lösen i april.
 • Kaffe: Såld säljoption 1,175 med lösen i maj 2018. Såld köpoption 1,8 med lösen i december.
 • Silver: Sålda säljoptioner med lösen 15 i juli respektive 13,5 i december. Såld köpoption 23 med lösen i december.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1215 i augusti och 1180 i december, sålda köpoptioner med lösen 1500 i augusti samt 1620 i november.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 50 i september. Såld säljoption med lösen 55 i juli. Såld säljoption med lösen 47 i december. Såld köpoption med lösen 70 i december 2018. Såld köpoption med lösen 75 i december.
 • Vete: Såld köpoption 5,8, 6,0 och 6,4 med lösen december.
 • Boskap: Såld säljoption 100 med lösen juni 2018. Såld köpoption 128 med lösen december.
 • Bomull: Såld säljoption 67 med lösen december. Såld köpoption 91 med lösen juli.
 • 30-årig statsobligation: Såld säljoption 138 med lösen juni, såld köpoption med lösen 146 i juni.
 • Sojabönor: Såld säljoption 9,2 med lösen i november. Såld köpoption med lösen 12,4 i november.
 • Sojaolja: Köpt köpoption 35 med lösen juni 2018
 • JPY/USD: Såld köpoption 0,96 med lösen juni 2018. Såld säljoption med lösen 0,91 i juni.
 • EUR/USD: Såld säljoption 1,21 med lösen juni 2018
 • Naturgas: sålda säljoptioner med lösen 2,5 i augusti respektive 2,4 och 2,5 i september.
 • Gödkalv. Såld säljoption med lösen 140 i april.
 • Sojabönsmjöl: Covered put med såld säljoption 395 med lösen i maj, och såld termin i maj på 392,8. Dessutom en köpt köpoption 430 med lösen i april som försäkring.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 296,9150. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +2,1%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -4,6% sedan årsskiftet efter en vecka på -2,2%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond, vilket innebär att dollarns värde mot kronan påverkar resultatet.

ACWI-Weekly 2018-03-02

Sedan inköp har index sjunkit med -3,4%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 74,79, 0,0% över inköpskurs. Aktuell exit är 70,48.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-03-02

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXS30-Weekly 2018-03-02

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% placerad i en fiktiv aktiefond som följer indexet.

EEM-Weekly 2018-03-02

Sedan inköp har index stigit med +0,2%. Högsta noteringen för iShares Emerging Index Fund sedan inköp är 50,18, 4,5% över inköpskurs. Aktuell exit är 45,96.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för Stockholmsbörsens OMXS30-index steg jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med normal volatilitet.

 

För iShares All Country World Index världsindex, ACWI, var utvecklingen likartad. Vi är i en marknad med normal volatilitet.

ACWI-Weekly ATR 2018-03-02.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-03-02.png

Veckorapport vecka 8 2018

jerome powell.jpg

Nya Fed-chefen Jerome Powell. Bild från The Wall Street Journal

Aktiebörser världen över fortsatte sin återhämtning efter det snabba och branta börsfallet för ett par veckor sedan. USA-börserna, som hade en förkortad vecka på grund av President’s Day i måndags, hade en riktigt stark dag i fredags, vilket räddade börsveckan från minusnoteringar där. Ädelmetallerna föll tillbaka medan oljepriset stärktes. En räntenedgång i fredags gjorde att de amerikanska obligationsräntorna stängde med lägre räntenivåer än förra fredagen, trots att protokollet från senaste Fed-mötet tolkats som hökaktigt och drivit upp räntorna. Den amerikanska dollarn steg gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,3% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet är index i stort sett oförändrat, exklusive utdelningar. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig i nederdelen av klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1576 och 1594. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1590, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-02-23.png

Optimismen på aktiebörserna har verkligen återvänt och ännu så länge har vi inte fått se någon nedgång att tala om efter att vi satte botten för ett par veckor sedan. För tillfället verkar också ränteuppgången ha stannat av. USA-börsernas starka avslutning i fredags lär ge bränsle till en inledande uppgång på Stockholmsbörsen när handeln startar nästa vecka.

Fortsatt fokus ligger på makroekonomisk utveckling med tyngdpunkt på inflation. Det är tre veckor kvar innan Federal Reserve ska ha sitt nästa beslutande möte där den nya chefen Jerome Powell får bekänna färg. Räkna med att uttalanden från Fed-ledamöter fortsatt kommer att vägas på våg fram till dess.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Sojabönor: Såld säljoption 9,4 med lösen juli.

Justerade positioner

 • 30-årig statsobligation. Köpt tillbaka den sålda säljoptionen med lösen 141 i juni, sålt en ny säljoption med lösen 138 i juni samt en köpoption med lösen 146 i juni. Realiserade en mindre förlust.

Nya positioner

 • Boskap: Såld köpoption 128 med lösen december.
 • Gödkalv. Såld säljoption med lösen 140 i april.
 • Sojabönor: Såld köpoption 12.4 med lösen november.
 • JPY/USD. Såld säljoption med lösen 0,0091 i juni.

 

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1400 och 1440 med lösen juni, 1300 och 1340 i september samt 1180 i december. Såld ratio credit spread i OMXS30 med såld säljoption 1520 och köpt säljoption 1550 med lösen i april.
 • Kaffe: Såld säljoption 1,175 med lösen i maj 2018. Såld köpoption 1,8 med lösen i december.
 • Silver: Sålda säljoptioner med lösen 15 i juli respektive 13,5 i december. Såld köpoption 23 med lösen i december.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1215 i augusti och 1180 i december, sålda köpoptioner med lösen 1500 i augusti samt 1620 i november.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 50 i september. Såld säljoption med lösen 55 i juli. Såld säljoption med lösen 47 i december. Såld köpoption med lösen 70 i december 2018. Såld köpoption med lösen 75 i december.
 • Majs: Köpt köpoption 3,7.
 • Vete: Såld köpoption 5,8 och 6,0 med lösen december.
 • Boskap: Såld säljoption 100 med lösen juni 2018. Såld köpoption 128 med lösen december.
 • Bomull: Såld säljoption 67 med lösen december 2018.
 • 30-årig statsobligation: Såld säljoption 138 med lösen juni, såld köpoption med lösen 146 i juni.
 • Sojabönor: Såld säljoption 9,2 med lösen i november. Såld köpoption med lösen 12,4 i november.
 • Sojaolja: Köpt köpoption 35 med lösen juni 2018
 • JPY/USD: Såld köpoption 0,96 med lösen juni 2018.Såld säljoption med lösen 0,91 i juni.
 • EUR/USD: Såld säljoption 1,21 med lösen juni 2018
 • Naturgas: sålda säljoptioner med lösen 2,5 i augusti respektive 2,4 i september.
 • Gödkalv. Såld säljoption med lösen 140 i april.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 296,3598. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +1,9%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -2,4% sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i Spiltan Räntefond Sverige.

ACWI-Weekly 2018-02-23

Det är nu tre veckor efter exit och index är i positiv trend, varför byte till aktiefond AP7 sker igen. Följande order läggs till Pensionsmyndigheten:

ppm fondorder 2018-02-24.png

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid. Om index är i positiv trend om en vecka sker byte till aktiefond igen.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-02-23

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid. Om index är i positiv trend om en vecka sker byte till aktiefond igen.

OMXS30-Weekly 2018-02-23

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid.

EEM-Weekly 2018-02-23

Det är nu tre veckor efter exit och index är i positiv trend, varför byte till den fiktiva aktiefonden sker och ny exit börjar beräknas.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med normal volatilitet.

OMXS30-Weekly ATR 2018-02-23.png

För iShares All Country World Index världsindex, ACWI, var utvecklingen likartad. Vi är i en marknad med normal volatilitet.

ACWI-Weekly ATR 2018-02-23.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-02-23.png

Veckorapport vecka 7 2018

bounce back

Bild från The Motley Fool

Det blev en rejäl studs uppåt för aktiebörser världen över, efter förra veckans dramatiska fall, trots att räntorna fortsatte att stiga. Ädelmetallerna sköt i höjden och även oljepriset visade lite styrka efter en tids riktigt svag utveckling. Den amerikanska dollarn försvagades ordentligt gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex, trots en stark återhämtning i fredags.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +3,8% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -1,3%, exklusive utdelningar. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  men befinner sig fortsatt en bit under klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1576 och 1596. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1591, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-02-16.png

 

USA-börserna avslutade rätt så svagt i fredags. På måndag är det President’s Day i USA och då håller finansmarknaderna stängt.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Sojamjöl: Såld säljoption 310 med lösen juli.

Justerade positioner

Nya positioner

 

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1400 och 1440 med lösen juni, 1300 och 1340 i september samt 1180 i december. Såld ratio credit spread i OMXS30 med såld säljoption 1520 och köpt säljoption 1550 med lösen i april.
 • Kaffe: Såld säljoption 1,175 med lösen i maj 2018. Såld köpoption 1,8 med lösen i december.
 • Silver: Sålda säljoptioner med lösen 15 i juli respektive 13,5 i december. Såld köpoption 23 med lösen i december.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1215 i augusti och 1180 i december, sålda köpoptioner med lösen 1500 i augusti samt 1620 i november.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 50 i september. Såld säljoption med lösen 55 i juli. Såld säljoption med lösen 47 i december. Såld köpoption med lösen 70 i december 2018. Såld köpoption med lösen 75 i december.
 • Majs: Köpt köpoption 3,7.
 • Vete: Såld köpoption 5,8 med lösen december.
 • Boskap: Såld säljoption 100 med lösen juni 2018.
 • Bomull: Såld säljoption 67 med lösen december 2018.
 • 30-årig statsobligation: Såld säljoption 141 med lösen juni.
 • Sojabönor: Sålda säljoptioner 9,4 med lösen juli och 9,2 med lösen i november.
 • Sojaolja: Köpt köpoption 35 med lösen juni 2018
 • JPY/USD: Såld köpoption 0,96 med lösen juni 2018
 • EUR/USD: Såld säljoption 1,21 med lösen juni 2018
 • Naturgas: sålda säljoptioner med lösen 2,5 i augusti respektive 2,4 i september.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 295,4536. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +1,6%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -2,4% sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i Spiltan Räntefond Sverige. Om index är i positiv trend om en vecka sker byte till aktiefond igen.

ACWI-Weekly 2018-02-16

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid. Om index är i positiv trend om två veckor sker byte till aktiefond igen.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-02-16

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid. Om index är i positiv trend om två veckor sker byte till aktiefond igen.

OMXS30-Weekly 2018-02-16

 

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid. Om index är i positiv trend om en vecka sker byte till aktiefond igen.

EEM-Weekly 2018-02-16

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för Stockholmsbörsens OMXS30-index slutade oförändrat jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med normal volatilitet.

OMXS30-Weekly ATR 2018-02-16.png

För iShares All Country World Index världsindex, ACWI, steg volatiliteten. Vi är i en marknad med normal volatilitet.

ACWI-Weekly ATR 2018-02-16

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-02-16.png

Veckorapport vecka 6 2018

volatility

Bild från CNCB

Den nervositet vi såg finansmarknaderna avsluta med förra veckan övergick till en dramatisk börsvecka där börskurserna stundtals föll handlöst. Även på räntemarknaderna var det oroligt, med fortsatt snabbt stigande räntor. Som lök på laxen försvagades oljepriset kraftigt. Ädelmetallerna föll tillbaka under kontrollerade former medan den amerikanska dollarn steg gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med -5,3% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -4,9%, exklusive utdelningar. OMXS30 är fortsatt i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  men befinner sig en bra bit under klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1577 och 1598. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1593, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-02-09.png

Rädslan för kraftiga börsfall som oktober 1987 eller 2008 väcks snabbt till liv igen när börskurserna faller och nyhetsflödet domineras av rubriker på temat börsras. Särskilt påtagligt blir det efter en utdragen period med så låg volatilitet och stigande aktiekurser som vi haft. Samtidigt är nedgångar även i en positiv trend naturliga och välbehövliga för att ge andningspauser i prissättningsprocessen. Nedgången vi har sett denna vecka är för OMXS30-index jämförbar med vad vi såg under juni till augusti förra året, med den skillnaden att nedgångsfasen då varade nästa tre månader. När en normal korrigering på aktiemarknaden sker på en vecka är det logiskt att känslorna svallar och en viss panik sprider sig. Aktiemarknaden handlar väldigt mycket om psykologi och vi handlar på våra egna förväntningar om börsen, inte på så mycket objektiv fakta som vi tror.

Jag är inte den vassaste på att peka ut makroekonomisk data som är viktig att studera eller göra prognoser baserat på fundamental data. Det finns många andra som gör det riktigt bra och återigen kan jag varmt rekommendera att ta del av veckans inlägg av Kortsikt. Här får du ett sansat och brett resonemang som är skönt att läsa när det hettat till i portföljen. I mina ögon finns det en hel del som talar för att Stockholmsbörsen inte ska komma ned så värst mycket till i det korta perspektivet. Bolagsrapporterna kommer in som förväntat eller bättre, låt vara att besvikelserna blivit några fler jämfört med tidigare. Aktiekurserna har i Stockholm också gått ganska knackigt sedan november varför fallhöjden minskat. Direktavkastningen ligger på omkring 3% och det krävs en rejäl räntehöjning innan aktier får konkurrens med det måttet mätt. Den globala konjunkturen är också stark och mjuka data som inköpschefsindex och liknande noteras på höga nivåer.  Här finns förstås också en fara i att dessa data börjar svika högt ställda förväntningar, vilket kan dra ned börshumöret. Inflationen har heller inte visat sig med någon tydlighet i statistiken, varför ränteuppgångar fortfarande är mestadels spekulationsbaserade. Men det saknas heller inte domedagsprofetior om skyhöga räntor som ett resultat av ohållbara statsskulder, valutor där förtroendet eroderas, och uttömda centralbanksåtgärder.

Hur det än blir med fortsatt nedgång eller inte är det rimligt att anta att prissättningen fortsätter vara mer volatil och att vi får vänja oss vid att börser kan röra sig både upp och ned mer än de 1-2% per vecka som vi upplevt sedan långt tillbaka. För trendföljande strategier är det svårt att hänga med i dessa snabba ryck, då trendindikatorer alltid dras med eftersläpningar. Det är därför vi har exitmetoder för att skydda vårt kapital, även om också sådana metoder får det jobbigt i perioder med så här snabbt kast.

USA-börserna vände en accelererande nedgång i fredags till en stark avslutning, trots en viss rekyl i den allra sista handeln. Sannolikheten för att nästa börsvecka startar i positiv ton är därför rimligen hög. Samtidigt lär oss mönstret från tidigare nedgångar att priser gärna slår upp och ned och återkommer till tidigare bottennoteringar för att studsa eller sätta ännu en botten. För närvarande skulle alltså 1488 vara ett stöd för OMXS30.

 

 

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld köpoption 1700 med lösen december.
 • Socker: Såld säljoption 13,25 med lösen oktober. Stängdes med nollresultat efter att trendbilden försämrats.

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30 : Såld säljoption i OMXS30 med lösen 1180 i december, såld köpoption med lösen 1680 i december.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 13,5 i december.
 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,4 i september.

 

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1400 och 1440 med lösen juni, 1300 och 1340 i september samt 1180 i december. Såld ratio credit spread i OMXS30 med såld säljoption 1520 och köpt säljoption 1550 med lösen i april.
 • Kaffe: Såld säljoption 1,175 med lösen i maj 2018. Såld köpoption 1,8 med lösen i december.
 • Silver: Sålda säljoptioner med lösen 15 i juli respektive 13,5 i december. Såld köpoption 23 med lösen i december.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1215 i augusti och 1180 i december, sålda köpoptioner med lösen 1500 i augusti samt 1620 i november.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 50 i september. Såld säljoption med lösen 55 i juli. Såld säljoption med lösen 47 i december. Såld köpoption med lösen 70 i december 2018. Såld köpoption med lösen 75 i december.
 • Majs: Köpt köpoption 3,7.
 • Vete: Såld köpoption 5,8 med lösen december.
 • Boskap: Såld säljoption 100 med lösen juni 2018.
 • Bomull: Såld säljoption 67 med lösen december 2018.
 • 30-årig statsobligation: Såld säljoption 141 med lösen juni.
 • Sojabönor: Sålda säljoptioner 9,4 med lösen juli och 9,2 med lösen i november.
 • Sojaolja: Köpt köpoption 35 med lösen juni 2018
 • JPY/USD: Såld köpoption 0,96 med lösen juni 2018
 • EUR/USD: Såld säljoption 1,21 med lösen juni 2018
 • Naturgas: sålda säljoptioner med lösen 2,5 i augusti respektive 2,4 i september.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 295,2611. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +1,5%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -2,4% sedan årsskiftet efter en vecka på hemska -5,0%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i Spiltan Räntefond Sverige. Om index är i positiv trend om tre veckor sker byte till aktiefond igen.

ACWI-Weekly 2018-02-08

 

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-02-09

Index stängde veckan under aktuell exitnivå på 585,89, varför allt innehav i aktiefonden säljs.

Som vanligt gäller att om trenden är positiv tre veckor efter exit köper jag in aktiefonden igen.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i Avanza Zero.

OMXS30-Weekly 2018-02-09

Index stängde veckan under aktuell exitnivå på 1572,88, varför allt innehav i aktiefonden säljs.

Som vanligt gäller att om trenden är positiv tre veckor efter exit köper jag in aktiefonden igen.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Den fiktiva portföljen består till 100% av likvida medel.

EEM-Weekly 2018-02-09

 

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för Stockholmsbörsens OMXS30-index skenade uppåt jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med normal volatilitet.

OMXS30-Weekly ATR 2018-02-09.png

För iShares All Country World Index världsindex, ACWI, var utvecklingen likartad. Vi är i en marknad med normal volatilitet.

ACWI-Weekly ATR 2018-02-09.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-02-09.png

Berg- och dalbana på börsen

Cartoonist Gary Varvel: The Wall St. roller coaster

Utvecklingen på aktiebörserna runt om i världen de senaste dagarna har nog inte gått många obemärkt förbi. Efter en lång tid med stadigt stigande kurser med små svängningar har vi nu sett breda börsindex falla med 7-10% från topp till botten på bara några dagar och volatiliteten dramatiskt skjuta i höjden. Som vanligt fylls massmedia med citat från sparekonomer och andra experter om hur man ska bete sig och hantera sina placeringar i aktier och aktiefonder. Det enkla rådet är att planen för det ska vara klar redan när man köper in sig. Sedan ska man enbart avvakta till dess att marknaden rör sig på ett sätt som gör att reglerna i planen aktiveras. Låter du dig styras av magkänsla eller expertråd mitt under nervösa börsrörelser är risken stor att dina beslut blir felaktiga.

Men det är givetvis inte lätt att agera när marknaden driver kurser så snabbt upp och ned. Det dagliga bruset ökar vid sådana här tillfällen till ordentlig tordön och det är svårt att både mental agera efter planen samt att kunna lägga ordrar på vettigt sätt. Det är en av anledningarna till att jag väljer att agera på veckodata för mina aktie- och fondplaceringar. Då undviker jag att styras av brus och lägger ordrar i lugn och ro under helgen baserat på veckans stängningskurs.

Även med veckodata och ordrar lagda innnan handeln startar kommer jag naturligtvis att drabbas av marknadsrörelserna en särskild vecka som den här. Det hör till spelet och det finns ingen metod för att konsekvent tajma in denna typ av korrigeringar. Aktieportföljer kan försäkras med säljoptioner och kapital kan skyddas mot stora förluster genom exits, men det är inte detsamma som att man alltid går skadefri. Det viktiga är återigen att ha planen klar i förväg och agera på den.

Att vi får en korrigering i marknaden är i grunden positivt, efter en lång period av bred uppgång med låg volatilitet som förlett placerare att tro att börsen är ett säkert sätt att få avkastning även i det kortare tidsperspektivet. Till sin natur är nedgångar dramatiska, även om det vi sett nu verkligen innehållit väl kraftiga övertoner.

För placeringsklubben har det varit en utmanande tid för de sålda säljoptionerna i OMXS30. Tack vare stegvis införskaffade positioner med lösenpris långt under marknaden är utvecklingen likväl under god kontroll. Dessutom har vi fördelarna med en diversifierad portfölj där positioner i råvarumarknaderna balanserar en tidvis hysterisk börsutveckling. Så länge inte börsnedgången tar förnyad kraft ser det inte ut att behövas några justeringar, men jag håller hög beredskap.