Veckorapport vecka 33 2020

Börsveckan startade positivt och köpsidan var länge den starkaste, men i fredags fick vi se en påtaglig rekyl nedåt på Stockholmsbörsen. På USA-börserna fortsatte kurserna uppåt lugnt och stabilt.

Guldet fick sig en rejäl tryckare nedåt, liksom silvret, men marknaderna återhämtade sig på slutet. Oljepriset stärktes något i stillsam handel och de amerikanska obligationsräntorna steg. Den amerikanska dollarn försvagades något i en svängig handel gentemot mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +0,8% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -1,0%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +0,3% och har i år klättrat med +2,7%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1658, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Vi fick se lätta tendenser till rekyler på aktiebörserna, men köpsidan tog snabb kommandot igen. OMXS30 har ännu inte forcerat 1800 medan S&P 500 står vid sin rekordnotering. Det amerikanska presidentvalet kommer alltmer i fokus, och positiva nyheter för den demokratiske presidentkandidaten Joe Biden kan komma att tolkas med stigande negativa toner på aktiemarknaden, då president Trump har varit en förkämpe för avregleringar och skattesänkningar, vilket demokraterna inte kan sägas vara.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes mer mot den amerikanska dollarn än vad dollarindex föll. Valutasäkringen gav därför en negativ effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Havre: Köpt termin december. (förlust)

Justerade positioner

Nya positioner

 • JPYUSD: Köpt termin september.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda köpoptioner med lösen 1680 i september och 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.
 • Majs: positiv prisspread med såld köpoption december 4,0 och köpt köpoption december 3,5.
 • Naturgas: En butterfly med köpt köpoption 2,5, såld köpoption 3,0 och köpt köpoption med lösen 3,5, alla med lösen i november.
 • Vete: Sålt termin i september.
 • Koppar: Negativ prisspread med köpt säljoption september 280 och såld säljoption september 270.
 • Guld: sålt köpoption december 2350 med en köpt köpoption september 2300 som försäkring.
 • JPYUSD: Köpt termin september.

Andelsvärdet i placeringsklubben var i stort sett oförändrat jämfört med förra fredagen, och slutade på 366,9500. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -2,4%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 32 2020

Stockholmsbörsen slutade på tydligt plus efter en riktigt stark inledning i måndags och därefter högst avvaktande handel. På USA-börserna var uppgången lugnare och mer stabil.

Guldet fortsatte oförtrutet uppåt och slutade högre jämfört med föregående vecka även efter en rejäl körare nedåt i fredags. Även silvret hade ännu en bra vecka. Oljepriset stärktes något i stillsam handel och de amerikanska obligationsräntorna steg blygsamt. Den amerikanska dollarn stärktes något i en svängig handel gentemot mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,9% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -1,8%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +2,6% och har i år klättrat med +2,4%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1653, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Köpsidan vinner tillbaka mark på aktiebörserna och i USA står S&P 500 ytterst nära sin rekordnotering från i februari. Techbolagens framgångar och den tydliga återhämtningen vi ser i diverse makroekonomisk data ger bränsle åt optimismen, men i kurserna ligger nu höga förväntningar inbakade. Liksom Kortsikt lutar jag åt att sannolikheten för en kommande korrigering under hösten är hög, där just uppskruvade förväntningar, kommande presidentval och avtagande återhämtning är riskfaktorer. Stimulanser och ränteaktioner från centralbanker ska dock aldrig underskattas!

Bild från multpl.com

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes mot den amerikanska dollarn samtidigt som dollarindex ökade. Valutasäkringen gav därför en negativ effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Vete: Negativ prisspread med köpt säljoption november 520 och såld säljoption november 480.
 • Kakao: Såld termin september. (förlust)

Justerade positioner

Nya positioner

 • Havre: Köpt termin december.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda köpoptioner med lösen 1680 i september och 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.
 • Majs: positiv prisspread med såld köpoption december 4,0 och köpt köpoption december 3,5.
 • Naturgas: En butterfly med köpt köpoption 2,5, såld köpoption 3,0 och köpt köpoption med lösen 3,5, alla med lösen i november.
 • Vete: Sålt termin i september.
 • Koppar: Negativ prisspread med köpt säljoption september 280 och såld säljoption september 270.
 • Guld: sålt köpoption december 2350 med en köpt köpoption september 2300 som försäkring.
 • Havre: Köpt termin december.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 367,0348. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -2,4%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 31 2020

Det såg länge ut att bli en rätt så stillsam börsvecka, men i torsdags tilltog volatiliteten och Stockholmsbörsen backade ordentligt. Den avslutande fredagshandeln såg en riktig dragkamp mellan köpare och säljare där säljsidan till sist triumferade och index stängde på dagslägsta. På USA-börserna var utvecklingen betydligt mer positiv och kurserna hämtade snabbt igen fallet på torsdagskvällen för att avsluta med en riktigt stark fredag.

Guldet fortsatte uppåt och var stundtals över 2000 dollar per uns. Även silvret hade en bra vecka. Oljepriset föll tillbaka något jämfört med föregående vecka och de amerikanska obligationsräntorna fortsatte att sjunka. Den amerikanska dollarn fortsatte sin utförslöpa gentemot mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index föll med -2,5% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -3,6%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -1,9% och har i år sjunkit med -0,2%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1648, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Rekylen på Stockholmsbörsen uppgår nu till -5%, en högst normal tillbakagång. Med tanke på den styrka som USA-börserna visar, ledda av de enorma siffrorna som techbolagen levererar, är det troligt att vi vänder till uppgång i veckan. S&500 ligger endast ca 3% under sin toppnotering från februari. De låga räntorna fortsätter att bli ännu lägre och penningpolitiska stimulanser ökas på i den takt som behövs, senast manifesterat av den amerikanska centralbanken Federal Reserve.

Makroekonomisk data kommer in klart positiv, men som Kortsikt beskriver det så är det inte märkligt givet den tidigare kraftiga nedstängningen i Europa som lättats upp ordentligt. Momentumpendeln svänger nu uppåt igen, med motverkande krafter i form av svaga opinionssiffror för president Trump, utökad smittspridning och historiskt svag börs i augusti.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes mindre mot den amerikanska dollarn än vad dollarindex minskade. Valutasäkringen gav därför en positiv effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

 • Kakao: Såld termin september.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda köpoptioner med lösen 1680 i september och 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.
 • Majs: positiv prisspread med såld köpoption december 4,0 och köpt köpoption december 3,5.
 • Naturgas: En butterfly med köpt köpoption 2,5, såld köpoption 3,0 och köpt köpoption med lösen 3,5, alla med lösen i november.
 • Vete: Sålt termin i september. Negativ prisspread med köpt säljoption november 520 och såld säljoption november 480.
 • Koppar: Negativ prisspread med köpt säljoption september 280 och såld säljoption september 270.
 • Guld: sålt köpoption december 2350 med en köpt köpoption september 2300 som försäkring.
 • Kakao: Såld termin september.

Andelsvärdet i placeringsklubben stängde i stort sett oförändrat jämfört med förra fredagen, och slutade på 366,7790. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -2,5%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 30 2020

Stockholmsbörsen såg länge ut att lägga ytterligare en positiv vecka bakom sig, men fredagshandeln bjöd på breda nedgångar som ledde till minus för veckan. På USA-börserna var utvecklingen likartad.

Guldet fortsatte uppåt med en accelererande prisökning. Silvret steg ännu kraftigare och köpintresset för ädelmetaller är synnerligen starkt.Oljepriset steg något jämfört med föregående vecka medan de amerikanska obligationsräntorna sjönk. Den amerikanska dollarn fortsatte sin utförslöpa gentemot mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index föll med -1,1% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -1,2%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -0,9% och har i år stigit med +1,8%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1645, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Så fick vi en välbehövlig om än ytterst begränsad rekyl på aktiebörserna. Återstår att se om vi sett toppen för en tid eller om kurserna fortsätter upp. Säsongsmönstret talar för nedgång de kommande veckorna och mycket positivt har bakats in i kurserna, vilket gör att utrymmet för besvikelser i form av mindre starka makroekonomiska data är litet.

Ädelmetallerna har haft en synnerligen stark utveckling parallellt med stigande aktiekurser. Extremt låga räntor ökar intresset för guld och silver, som ju saknar avkastning bortsett från värdeökning. Dollarns nedgång gynnar också guldpriset då guldet blir billigare i andra valutor. Fortfarande finns också farhågor för att coronapandemin ska utvecklas i än mer negativ riktning och ställa till med ökad turbulens på de finansiella marknaderna, vilket är ett läge då guld brukar ses som en trygg hamn. Sist men inte minst har vi också fått se enorma satsningar för att motverka pandemins skadeverkningar, och de har trissat upp skuldsättningsnivåerna i statsbudgetar världen över och ökat penningmängder betydligt. En vanlig uppfattning är att detta lägger grunden för en kommande inflation och guld har traditionellt sett tagits som ett sätt att skydda sig mot just inflation. Statistiskt är det sambandet ganska svagt.

Inflation kommer oundvikligen att leda till högre räntor, vilket bör pressa priset på ädelmetaller. Dessutom ska det nog mycket till för att vi ska få se någon större inflation under överskådlig tid. Precis som aktier statistiskt har en sämre tid under augusti har ädelmetallerna en stark utveckling under samma period, och givet de starka köpflödena kan både guld och silver fortsätta upp en bit till, men för mig förefaller uppgångspotentialen klart begränsad. När det gäller guld och silver finns det gott om åsikter och mer eller mindre fanatiska analytiker/anhängare som snabbt börjar trumpeta ut hur högt guldet kommer att gå och att alla borde hänga på tåget. Placera gärna i guld, men inte utan en vettig exitmetod, särskilt inte när priset efter en snabb uppgång är uppe på en historisk nivå som sattes under finanskrisen.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes mot den amerikanska dollarn ungefär i motsvarande grad som dollarindex minskade. Valutasäkringen gav därför en neutral effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Kaffe: Positiv prisspread med köpt köpoption 1,05 och såld köpoption 1,15 i september. (+/- 0)

Justerade positioner

Nya positioner

 • Koppar: Negativ prisspread med köpt säljoption september 280 och såld säljoption september 270.
 • Guld: sålt köpoption december 2350 med en köpt köpoption september 2300 som försäkring.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda köpoptioner med lösen 1680 i september och 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.
 • Majs: positiv prisspread med såld köpoption december 4,0 och köpt köpoption december 3,5.
 • Naturgas: En butterfly med köpt köpoption 2,5, såld köpoption 3,0 och köpt köpoption med lösen 3,5, alla med lösen i november.
 • Vete: Sålt termin i september. Negativ prisspread med köpt säljoption november 520 och såld säljoption november 480.
 • Koppar: Negativ prisspread med köpt säljoption september 280 och såld säljoption september 270.
 • Guld: sålt köpoption december 2350 med en köpt köpoption september 2300 som försäkring.

Andelsvärdet i placeringsklubben stängde i stort sett oförändrat jämfört med förra fredagen, och slutade på 367,0256. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -2,4%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 29 2020

Stockholmsbörsen höll ångan väl uppe och kurserna steg på bred front. På USA-börserna var utvecklingen något mer försiktig.

Guldet och silvret fortsatte uppåt medan oljepriset stängde i stort sett oförändrat jämfört med föregående vecka. De amerikanska obligationsräntorna föll något medan den amerikanska dollarn försvagades tydligt mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +3,4% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -0,1%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +3,2% och har i år stigit med +2,7%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1640, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Det råder fortsatt optimism på aktiemarknaderna och rapporterna som kommer in har överlag inte levererat några riktigt negativa reaktioner. Mycket elände låg redan inbakat i förväntningarna, och fokus ligger fortsatt på en återhämtning de kommande 6-12 månaderna. Vi är snart inne i en av årets säsongmässigt svagaste perioder och uppgången sedan mitten av mars har varit snabb och brant. Det vore hälsosamt med en rekyl och en efterföljande konsolidering där marknadsaktörerna behöver ny information om det makroekonomiska läget och utvecklingen av coronapandemin. Om några månader kommer det amerikanska presidentvalet i fokus, där negativa siffror för president Trump kan ge säljtryck på aktiebörserna.

Av de marknader som rusat mest sticker koppar ut. Det ses ofta som en god indikation på industrikonjunkturen och med en uppgång på 50% sedan marsbotten är priset uppe vid toppnoteringarna från 2019. Förväntningarna är därmed högt uppskruvade och utrymmet för besvikelser har ökat.

Koppar är en volatil marknad och rekordnoteringarna ligger en bra bit ovan nuvarande nivåer. Men en rekyl ligger i korten och utrymmet för en fortsatt uppgång är ytterst begränsat.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes mot den amerikanska dollarn mer än vad dollarindex minskade. Valutasäkringen gav därför en negativ effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Sålt köpoption med lösen 1600 i juli. (förlust)
 • Boskap: positiv prisspread med såld köpoption oktober 1,12 och köpt köpoption oktober 1,05. (mindre vinst)
 • Sojabönor: Köpt termin i juli.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Vete: Sålt termin i september. Negativ prisspread med köpt säljoption november 520 och såld säljoption november 480.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda köpoptioner med lösen 1680 i september och 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.
 • Majs: positiv prisspread med såld köpoption december 4,0 och köpt köpoption december 3,5.
 • Naturgas: En butterfly med köpt köpoption 2,5, såld köpoption 3,0 och köpt köpoption med lösen 3,5, alla med lösen i november.
 • Kaffe: Positiv prisspread med köpt köpoption 1,05 och såld köpoption 1,15 i september.
 • Vete: Sålt termin i september. Negativ prisspread med köpt säljoption november 520 och såld säljoption november 480.

Andelsvärdet i placeringsklubben backade -0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 367,0900. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -2,4%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 28 2020

En riktigt stark start och positiv avslutning av börsveckan räckte för att notera ytterligare en vecka med stigande kurser på Stockholmsbörsen. På USA-börserna var utvecklingen likartad.

Guldet och silvret fortsatte uppåt medan oljepriset noterade en blygsam uppgång. De amerikanska obligationsräntorna stängde i sort sett oförändrade. Den amerikanska dollarn försvagades mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,0% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -3,4%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +1,0% och har i år fallit med -0,4%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1633, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Köpsidan på aktiebörserna visar styrka och nedgångar handlas snabbt upp igen. Kanske är det säsongsmönstret som lockar till köp, där juli brukar vara en positiv månad. Om inte rapporterna tas emot negativt så kan kurserna säkert klättra en bit till, men vi kryper allt närmare toppnivåerna från februari och det kliar förmodligen i fingrarna hos allt fler att säkra lite vinster inför notoriskt turbulenta augusti.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes mot den amerikanska dollarn något mer än vad dollarindex minskade. Valutasäkringen gav därför en svagt negativ effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Vete: positiv prisspread med såld köpoption december 5,5 och köpt köpoption december 5,0. (mindre vinst)
 • Naturgas: Köpt termin september. (+/- 0)

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålt köpoption med lösen 1600 i juli. Sålda köpoptioner med lösen 1680 i september och 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.
 • Majs: positiv prisspread med såld köpoption december 4,0 och köpt köpoption december 3,5.
 • Naturgas: En butterfly med köpt köpoption 2,5, såld köpoption 3,0 och köpt köpoption med lösen 3,5, alla med lösen i november.
 • Sojabönor: Köpt termin i juli.
 • Kaffe: Positiv prisspread med köpt köpoption 1,05 och såld köpoption 1,15 i september.
 • Boskap: positiv prisspread med såld köpoption oktober 1,12 och köpt köpoption oktober 1,05.

Andelsvärdet i placeringsklubben var i stort sett oförändrat jämfört med förra fredagen, och slutade på 367,3097. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -2,3%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 27 2020

Stockholmsbörsen hade en stabilt positiv börsvecka där kurserna steg kontrollerat och på bred front. På USA-börserna var utvecklingen likartad i en förkortad handelsvecka på grund av den amerikanska nationaldagen.

Guldet och silvret ökade något jämfört med föregående vecka i en oregelbunden handel . Oljepriset steg något medan de amerikanska obligationsräntorna stängde i sort sett oförändrade. Den amerikanska dollarn försvagades blygsamt mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +2,3% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -4,3%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +2,5% och har i år fallit med -1,4%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1629, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Vi är fortsatt i ett konsoliderande börsläge, där OMXS30-index slagit mellan 1571 och 1730 de senaste veckorna. Balansgången mellan optimismen över en snabb återhämtning och en ökad problematik med virusspridning fortsätter. Snart kommer rapporterna för det andra kvartalet, där förväntningarna är lågt ställda. Hur illa det blev under april-juni är inte särskilt intressant, det väsentliga är beskrivningen av nuläget och de kommande månaderna.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes mot den amerikanska dollarn något mer än vad dollarindex minskade. Valutasäkringen gav därför en svagt negativ effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålt köpoption med lösen 1600 i juli. Sålda köpoptioner med lösen 1680 i september och 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.
 • Majs: positiv prisspread med såld köpoption december 4,0 och köpt köpoption december 3,5.
 • Naturgas: En butterfly med köpt köpoption 2,5, såld köpoption 3,0 och köpt köpoption med lösen 3,5, alla med lösen i november. Köpt termin september.
 • Sojabönor: Köpt termin i juli.
 • Kaffe: Positiv prisspread med köpt köpoption 1,05 och såld köpoption 1,15 i september.
 • Vete: positiv prisspread med såld köpoption december 5,5 och köpt köpoption december 5,0.
 • Boskap: positiv prisspread med såld köpoption oktober 1,12 och köpt köpoption oktober 1,05.

Andelsvärdet i placeringsklubben ökade med +0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 367,5103. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -2,3%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 26 2020

På Stockholmsbörsen slog kurserna upp och ned utan någon tydlig riktning, och slutade med minus för veckan. På USA-börserna var det en något mer tydlig riktning nedåt.

Guldet fortsatte uppåt medan silvret noterade endast en mindre förändring jämfört med föregående vecka. Oljepriset backade något liksom de amerikanska obligationsräntorna. Den amerikanska dollarn var i stort sett oförändrad mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex, efter en rätt svängig utveckling under veckan.

Stockholmsbörsens OMXS30-index föll med -0,6% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -6,4%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -1,0% och har i år fallit med -3,8%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1626, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Stämningen på de finansiella marknaderna står fortfarande och väger, där optimism över återhämtning och lättade restriktioner balanseras mot ökad smittspridning och nya lokala nedstängningar i samhällen. Kapital finns i överflöd och räntorna är fortsatt på extremt låga nivåer, så bränsle till uppgång saknas inte. Teknikföretagen går väldigt bra, men basindustrin behöver få upp efterfrågan och då är styrkan i arbetsmarknaden viktig.

Kommande rapporter för det andra kvartalet lär inte bli någon munter läsning, men förväntningarna är också lågt ställda. Det viktiga blir prognoserna om den närmaste framtiden.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes betydligt mer mot den amerikanska dollarn än vad dollarindex minskade. Valutasäkringen gav därför en negativ effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålt köpoption med lösen 1600 i juli. Sålda köpoptioner med lösen 1680 i september och 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.
 • Majs: positiv prisspread med såld köpoption december 4,0 och köpt köpoption december 3,5.
 • Naturgas: En butterfly med köpt köpoption 2,5, såld köpoption 3,0 och köpt köpoption med lösen 3,5, alla med lösen i november. Köpt termin september.
 • Sojabönor: Köpt termin i juli.
 • Kaffe: Positiv prisspread med köpt köpoption 1,05 och såld köpoption 1,15 i september.
 • Vete: positiv prisspread med såld köpoption december 5,5 och köpt köpoption december 5,0.
 • Boskap: positiv prisspread med såld köpoption oktober 1,12 och köpt köpoption oktober 1,05.

Andelsvärdet i placeringsklubben sjönk med -0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 366,2370. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -2,6%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 25 2020

Vi lägger en svängig börsvecka bakom oss, där kurserna inledde med press nedåt, men köparna kom tillbaka med kraft och såg till att Stockholmsbörsen avslutade den midsommarförkortade veckan rejält på plus. På USA-börserna var utvecklingen likartad, även om den avslutande handeln var mer tveksam.

Guldet steg liksom silvret jämfört med föregående vecka. Oljepriset ökade påtagligt medan de amerikanska obligationsräntorna endast noterade små förändringar för veckan. Den amerikanska dollarn stärktes mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +3,7% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -5,9%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +4,4% och har i år fallit med -2,9%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1625, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Då är balansen återställd efter veckans plusnoteringar som följde på den kraftiga rekylen nedåt veckan innan. Det är fortsatt ett ömtåligt läge, där optimismen över att folk snabbt kommer tillbaka till arbete och ökar konsumtionen ställs mot risken för nya vågor i coronapandemin med påföljande återinförda restriktioner. Jokern är fortfarande utvecklingen av vaccin och botemedel, där viktiga resultat kommer att presenteras under sommaren. Siffror från arbetsmarknaderna kommer att få stor uppmärksamhet då de avgör hur uthållig vändningen i konsumtion och inköpschefsindex är.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan försvagades mer mot den amerikanska dollarn än vad dollarindex steg. Valutasäkringen gav därför en positiv effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1520 i juni (mindre vinst)

Justerade positioner

Nya positioner

 • Vete: positiv prisspread med såld köpoption december 5,5 och köpt köpoption december 5,0.
 • Boskap: positiv prisspread med såld köpoption oktober 1,05 och köpt köpoption oktober 1,12.
 • Naturgas: Köpt termin september.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålt köpoption med lösen 1600 i juli. Sålda köpoptioner med lösen 1680 i september och 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.
 • Majs: positiv prisspread med såld köpoption december 4,0 och köpt köpoption december 3,5.
 • Naturgas: En butterfly med köpt köpoption 2,5, såld köpoption 3,0 och köpt köpoption med lösen 3,5, alla med lösen i november. Köpt termin september.
 • Sojabönor: Köpt termin i juli.
 • Kaffe: Positiv prisspread med köpt köpoption 1,05 och såld köpoption 1,15 i september.
 • Vete: positiv prisspread med såld köpoption december 5,5 och köpt köpoption december 5,0.
 • Boskap: positiv prisspread med såld köpoption oktober 1,12 och köpt köpoption oktober 1,05.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 366,6857. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -2,5%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 24 2020

Det hårt spända gummibandet på Stockholmsbörsen lättade ordentligt efter en synnerligen svag vecka. Nedgången var historiskt kraftig, men får sättas i relation till den kraftiga uppgång vi sett på kort tid. På USA-börserna var det också mungiporna nedåt, även om den avslutande handeln fick se köparna komma tillbaka.

Guldet steg medan silvret stängde i stort sett oförändrat jämfört med föregående vecka. Oljepriset föll tillbaka och de amerikanska obligationsräntorna sjönk. Den amerikanska dollarn rekylerade uppåt mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex, efter en svängig handel under veckan.

Stockholmsbörsens OMXS30-index föll med -7,0% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -9,2%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -6,9% och har i år fallit med -6,9%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1622, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend.

Nedgången i veckan för OMXS30 är förstås dramatisk men samtidigt var den lika nyttig som nödvändig efter att kurserna drivits upp alltför snabbt och kraftigt. Volatiliteten i marknaden är kraftig, uppemot 6% för börsindex, vilket är statistiskt högt. Rörelser i den storleksordningen på veckobasis är därför att räkna med. Nu får aktörerna konsolidera sina positioner och räkna om sina bedömningsunderlag inför framtiden. Sommaren är normalt en bra börsperiod, men denna sommar är förstås långt från det normala. Känslan är att vi ligger på en balanspunkt i coronapandemin, där negativa och positiva nyheter väger upp varandra. Virusets spridning är oroväckande snabb och effekterna plågsamt slumpartade. Ansträngningarna för att hitta botemedel och vaccin saknar motstycke, och det finns ett antal långt framskridna tester som kommer att publicera ytterst intressanta resultat inom några veckor till några månader.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan försvagades mer mot den amerikanska dollarn än vad dollarindex steg. Valutasäkringen gav därför en positiv effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

 • Kaffe: Positiv prisspread med köpt köpoption 1,05 och såld köpoption 1,15 i september.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1520 i juni. Sålt köpoption med lösen 1600 i juli. Sålda köpoptioner med lösen 1680 i september och 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Köpt säljoption med lösen 1100 i maj. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.
 • Majs: positiv prisspread med såld köpoption december 4,0 och köpt köpoption december 3,5.
 • Naturgas: En butterfly med köpt köpoption 2,5, såld köpoption 3,0 och köpt köpoption med lösen 3,5, alla med lösen i november.
 • Sojabönor: Köpt termin i juli.
 • Kaffe: Positiv prisspread med köpt köpoption 1,05 och såld köpoption 1,15 i september.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med knappt +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 365,7341. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -2,7%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.