Veckorapport vecka 34 2018

powell jackson hole 2018

Bild från Bloomberg

Vi lägger en stark börsvecka bakom oss där kurserna på Stockholmsbörsen fortsatte i den positiva anda som inföll i slutet av förra veckan och steg på bred front. Även i USA steg börserna och är uppe på historiska toppnivåer. Ädelmetallerna fick en bra vecka efter en stark avslutning. Oljepriset ökade rejält medan de amerikanska obligationsräntorna föll tillbaka. Den amerikanska dollarn backade mot andra valutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,5% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +4,4%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +1,6% och har i år stigit med +10,5%. OMXS30 befinner sig i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig över ett smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1577 och 1585. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1583, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-08-24.png

I fredags höll den amerikanska riksbanken Federal Reserve sitt årliga möte i Jackson Hole, Wyoming. Det har ofta blivit en plattform för att kommunicera nyheter om penningpolitiken, även om det inte är mötets egentliga syfte. Denna gång sade ordförande Powell att en fortsatt långsam och stadig höjning av styrräntan är att vänta, att inflationen är under fortsatt kontroll och att tillväxten ser robust ut. Det fick köparna på aktiebörserna att vädra morgonluft.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1280 i mars 2019. Sålda säljoptioner med lösen 1400 och 1440 i december.
 • 10-årig amerikansk statsobligation: Covered call med köpt termin och såld köpoption med lösen 119 i november.

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1320  i mars 2019. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1480 och köpt säljoption 1520 med lösen i september. Såld köpoption med lösen 1680 i december. Såld köpoption med lösen 1700 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1180 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1640 i juni 2019. Köpt säljoption med lösen 1440 i september som försäkring mot nedgång.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,10 i december. Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1175 i februari 2019 och 1125 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1150 i december med köpt säljoption med lösen 1150 i september som försäkring.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i december. Såld säljoption med lösen 53 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 51 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 50 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 45 i juni 2019. Sålda köpoptioner med lösen 70 och 75 i december 2018. Såld köpoption med lösen 80 i januari 2019. Såld köpoption med lösen 76 i februari 2019. Såld köpoption med lösen 85 i mars 2019.
 • Vete: Såld köpoption 6,0 med lösen december. Såld köpoption med lösen 6,5 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 7,0 i mars 2019.
 • Bomull: Såld köpoption med lösen 90 i december.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 9,2 i november. Såld säljoption med lösen 8,4 i januari 2019. Såld köpoption med lösen 10,4 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 10,8 i mars 2018.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018. Covered call med såld köpoption lösen 350 i oktober.
 • Majs: Covered call med såld köpoption lösen 4,0 i december.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019. Covered call med såld köpoption med lösen 13 i februari 2019.
 • Naturgas: Såld köpoption med lösen 4,5 i februari 2019. Såld köpoption med lösen 4,25 i mars 2019.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,8% jämfört med förra fredagen, och slutade på 319,9801. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +10,0%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +2,1% sedan årsskiftet efter en vecka på +0,4%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond.

ACWI-Weekly 2018-08-24.png

Sedan inköp har index stigit med +1,6%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 74,35, vilket är 2,8% över inköpskurs. Aktuell exit är 71,01.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-08-24

Sedan inköp har index stigit med +2,8%. Högsta noteringen för Stockholm Benchmark Index sedan inköp är 623,40, vilket är 3,0% över inköpskurs. Aktuell exit är 592,53.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero.

OMXS30-Weekly 2018-08-24

Sedan inköp har index stigit med +2,4%. Högsta noteringen för OMXS30 sedan inköp är 1623,22, vilket är 2,5% över inköpskurs. Aktuell exit är 1561,18.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-08-24

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-08-24

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-08-24.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-08-24.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-08-24.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-08-24.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-08-24.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-08-24.png

Annonser

Veckorapport vecka 33 2018

sek.jpg

Bild från Sveriges Radio

Vi lägger en börsvecka bakom oss som egentligen kändes som två. Aktiekurser föll ordentligt världen över från måndag till onsdag, för att sedan återhämta sig. Stockholmsbörsen tillhörde de marknader som klarade sig allra bäst, men även i USA stängde marknaden högre än förra veckan efter en stark avslutning. Ädelmetallerna gjorde en rejäl djupdykning men rekylerade något uppåt i slutet av veckan jämfört med förra fredagen. Liknande utveckling såg oljepriset. De amerikanska obligationsräntorna handlades med små rörelser och stängde i stort sett oförändrat. Den amerikanska dollarn sjönk i veckan,  mätt i dollarindex, efter en avslutande nedgång.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +0,4% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +2,9%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +0,3% och har i år stigit med +8,7%. OMXS30 befinner sig i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig över ett smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1575 och 1581. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1580, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-08-17.png

Situationen i Turkiet lugnade enligt finansmarknaderna ner sig och positiva reaktioner skönjdes inför ett eventuellt möte mellan USA och Kina i handelskonflikten. Den svenska kronan försvagades ytterligare mot den amerikanska dollarn och passerade i veckan niokronorsstrecket.

USDSEK-Weekly 2018-08-17

Den underliggande tonen på börsmarknaderna känns fortsatt optimistisk, men samtidigt har många fingret på säljknappen inför en period som historiskt har inneburit en del turbulens och snabba rekyler nedåt.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1420 i augusti.
 • Vete: Såld köpoption med lösen 6,8 i december, i kombination med köpt köpoption med lösen 6,6 i september som försäkring.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1250 i oktober. (förlust). Såld köpoption med lösen 1375 i februari 2019.
 • Bomull: Såld köpoption med lösen 100 i december.
 • Fläsk: Såld säljoption med lösen 40 i december.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Olja: Såld säljoption med lösen 45 i juni 2019.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1400 och 1440 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1280 och 1320  i mars 2019. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1480 och köpt säljoption 1520 med lösen i september. Såld köpoption med lösen 1680 i december. Såld köpoption med lösen 1700 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1180 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1640 i juni 2019. Köpt säljoption med lösen 1440 i september som försäkring mot nedgång.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,10 i december. Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1175 i februari 2019 och 1125 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1150 i december med köpt säljoption med lösen 1150 i september som försäkring.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i december. Såld säljoption med lösen 53 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 51 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 50 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 45 i juni 2019. Sålda köpoptioner med lösen 70 och 75 i december 2018. Såld köpoption med lösen 80 i januari 2019. Såld köpoption med lösen 76 i februari 2019. Såld köpoption med lösen 85 i mars 2019.
 • Vete: Såld köpoption 6,0 med lösen december. Såld köpoption med lösen 6,5 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 7,0 i mars 2019.
 • Bomull: Såld köpoption med lösen 90 i december.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 9,2 i november. Såld säljoption med lösen 8,4 i januari 2019. Såld köpoption med lösen 10,4 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 10,8 i mars 2018.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018. Covered call med såld köpoption lösen 350 i oktober.
 • Majs: Covered call med såld köpoption lösen 4,0 i december.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019. Covered call med såld köpoption med lösen 13 i februari 2019.
 • Naturgas: Såld köpoption med lösen 4,5 i februari 2019. Såld köpoption med lösen 4,25 i mars 2019.
 • 10-årig amerikansk statsobligation: Covered call med köpt termin och såld köpoption med lösen 119 i november.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 317,4885. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +9,2%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +1,7% sedan årsskiftet efter en vecka på -0,1%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond.

ACWI-Weekly 2018-08-17

Sedan inköp har index stigit med +0,3%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 74,35, vilket är 2,8% över inköpskurs. Aktuell exit är 70,91.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-08-17

Sedan inköp har index stigit med +1,2%. Högsta noteringen för Stockholm Benchmark Index sedan inköp är 616,05, vilket är 1,7% över inköpskurs. Aktuell exit är 584,67.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero.

OMXS30-Weekly 2018-08-17

Sedan inköp har index stigit med +0,9%. Högsta noteringen för OMXS30 sedan inköp är 1623,22, vilket är 0,9% över inköpskurs. Aktuell exit är 1533,00.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-08-17

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-08-17

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-08-17.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-08-17.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-08-17

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-08-17.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-08-17.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-08-17.png

Veckorapport vecka 32 2018

turkeys-erdogan-vows-to-defy-us-threats-over-detained-pastor-620x400.jpg

Bild från Openews24.com

Stockholmsbörsen var i veckan uppe och nosade på årshögsta, men avslutade svagt i fredags. USA-börserna handlades också nära årshögsta, tillika all-time high, men föll även de tillbaka i fredags. Optimismen återkom dock där i den allra sista handeln och eftermarknaden. Ädelmetallerna höll sig stabila och noterade endast små nedgångar jämfört med förra fredagen. Oljepriset svängde upp och ned, men slutade något lägre för veckan. De amerikanska obligationsräntorna sjönk kraftigt och den amerikanska dollarn fortsatte sitt segertåg gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +0,3% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +2,5%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +0,4% och har i år stigit med +8,5%. OMXS30 befinner sig i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig över ett väldigt smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1573 och 1578. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1577, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-08-10.png

I veckan tornade det upp sig några mörka moln på den finansiella himlen, vilken annars var somrigt ljusblå med starka bolagsrapporter och en alltmer positiv börs. Handelskriget mellan USA och Kina fortsätter utan någon ljusning och nu är även Turkiet under press från USA med importtullar. Den turkiska liran föll till rekordlåga nivåer mot den amerikanska dollarna och räntorna skenade.

USDTRY-Weekly 2018-08-10

Som ett brev på posten kom finanssektorn i Europa under press, där det finns en exponering mot turkiska lån och andra finansiella instrument. Tonläget mellan USA och Iran skärptes ytterligare, med amerikanska hot om indragna affärer för länder och företag som handlar med Iran.

Dollarn fortsätter att stärkas, vilket ger exportbolag på Stockholmsbörsen vind i seglen. Samtidigt kommer andra marknader som råvaror under press. Den globala ekonomin ser fortsatt stark ut, med god tillväxt utan några egentliga inflationstendenser. Konjunkturinstitutet pekar på att vi är nära en konjunkturtopp och att tillväxten kommande år kommer att bli lägre. Så frågan är hur börsen kommer att gå i valet mellan stark aktuell situation och möjligen mindre goda tider kommande år? Bloggaren Kortsikt gör en förtjänstfull genomgång av två huvudscenarion, ett optimistiskt och ett pessimistiskt. Som så många gånger tidigare hänger mycket på framtida inflation och räntenivåer.

Aktiebörserna noterade en rekyl i fredags, men den utspelades utan större dramatik. I USA handlades börserna upp påtagligt i den avslutande handelstimmen och eftermarknaden. Det är långtifrån säkert att vi startar med nedgång på måndag.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en kraftig positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1360 i december. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1420 och köpt säljoption 1460 med lösen i september.

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1400 och 1440 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1280 och 1320  i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1420 i augusti. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1480 och köpt säljoption 1520 med lösen i september. Såld köpoption med lösen 1680 i december. Såld köpoption med lösen 1700 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1180 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1640 i juni 2019. Köpt säljoption med lösen 1440 i september som försäkring mot nedgång.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,10 i december. Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1175 i februari 2019, 1125 i mars 2019 samt 1250 i oktober. Såld säljoption med lösen 1150 i december med köpt säljoption med lösen 1150 i september som försäkring. Såld köpoption med lösen 1375 i februari 2019.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i december. Såld säljoption med lösen 53 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 51 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 50 i mars 2019. Sålda köpoptioner med lösen 70 och 75 i december 2018. Såld köpoption med lösen 80 i januari 2019. Såld köpoption med lösen 76 i februari 2019. Såld köpoption med lösen 85 i mars 2019.
 • Vete: Såld köpoption 6,0 med lösen december. Såld köpoption med lösen 6,5 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 7,0 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 6,8 i december, i kombination med köpt köpoption med lösen 6,6 i september som försäkring.
 • Bomull: Såld köpoption med lösen 90 i december. Såld köpoption med lösen 100 i december.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 9,2 i november. Såld säljoption med lösen 8,4 i januari 2019. Såld köpoption med lösen 10,4 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 10,8 i mars 2018.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018. Covered call med såld köpoption lösen 350 i oktober.
 • Majs: Covered call med såld köpoption lösen 4,0 i december.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019. Covered call med såld köpoption med lösen 13 i februari 2019.
 • Naturgas: Såld köpoption med lösen 4,5 i februari 2019. Såld köpoption med lösen 4,25 i mars 2019.
 • 10-årig amerikansk statsobligation: Covered call med köpt termin och såld köpoption med lösen 119 i november.
 • Fläsk: Såld säljoption med lösen 40 i december.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,6% jämfört med förra fredagen, och slutade på 316,8074. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +8,9%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +1,7% sedan årsskiftet efter en vecka på +2,3%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond.

ACWI-Weekly 2018-08-10

Sedan inköp har index stigit med +0,4%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 74,35, vilket är 2,8% över inköpskurs. Aktuell exit är 70,91.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-08-10

Sedan inköp har index stigit med +0,9%. Högsta noteringen för Stockholm Benchmark Index sedan inköp är 616,05, vilket är 1,7% över inköpskurs. Aktuell exit är 584,34.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid. Då trendindikatorn nu slagit om till positiv trend kommer aktiefonden Avanza Zero att köpas in igen

OMXS30-Weekly 2018-08-10

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-08-10

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-08-10

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-08-10.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-08-10.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-08-10.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-08-10.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

EEM-Weekly ATR 2018-08-10.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-08-10.png

Veckorapport vecka 31 2018

Apple.jpg

Bild från CNBC

Vi lägger en ganska svängig börsvecka bakom oss, trots att Stockholmsbörsen slutade med små förändringar för veckan. USA-börserna handlades något avvaktande i början men avslutade veckan starkt och stängde på plus. Ädelmetallerna föll medan oljepriset stängde i stort sett oförändrat jämfört med förra fredagen. De amerikanska obligationsräntorna föll och den amerikanska dollarn ökade i värde gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index backade med -0,1% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +2,2%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar föll med -0,8% och har i år ökat med +7,1%. OMXS30 befinner sig i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig över ett väldigt smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1572 och 1575. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1575, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-08-03.png

Den tveksamhet på aktiebörserna som inträffade i samband med nedgången i fredags blåste snabbt över efter att den amerikanska centralbanken Federal Reserve vid sitt möte meddelat att de håller styrräntan oförändrad och fortfarande räknar med ytterligare höjningar i takt med den starka ekonomiska utvecklingen i USA. Dessutom kom Apple med en stark rapport för det andra kvartalet och gav stöd till en lite pressad tekniksektor.

AAPL-Weekly 2018-08-03.png

Globalt var det frostigare toner i handelskonflikten mellan USA och Kina, där Kina annonserade nya tullar på amerikanska importvaror. Det är snabba turer i ordväxlingarna, men otvivelaktigt upplever den kinesiska ekonomin en viss press, åtminstone om man ska se till aktiebörsernas utveckling.

FXI-Weekly 2018-08-03

Aktiebörserna i USA och Europa stängde i optimistisk ton i fredags, så utsikterna för en positiv start av nästa vecka ser goda ut. Värderingarna i framför allt USA ligger på en historiskt hög nivå, med ett rullande P/E-tal för S&P 500 på drygt 24. Bränslet till uppgångarna är givetvis de starka bolagsresultaten och fortsatt optimistiska prognoser, i kombination med låg inflation och räntor som fortfarande håller sig på låga nivåer. Perioden augusti till oktober har historiskt ofta inneburit rekyler.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 7,8 i mars 2019.

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Köpt säljoption med lösen 1440 i september som försäkring mot nedgång.
 • Naturgas: Såld köpoption med lösen 4,25 i mars 2019.
 • Vete: Såld köpoption med lösen 6,8 i december, i kombination med köpt köpoption med lösen 6,6 i september som försäkring.
 • Fläsk: Såld säljoption med lösen 40 i december.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1360, 1400 och 1440 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1280 och 1320  i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1420 i augusti. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1420 och köpt säljoption 1460 med lösen i september. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1480 och köpt säljoption 1520 med lösen i september. Såld köpoption med lösen 1680 i december. Såld köpoption med lösen 1700 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1180 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1640 i juni 2019. Köpt säljoption med lösen 1440 i september som försäkring mot nedgång.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,10 i december. Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1175 i februari 2019, 1125 i mars 2019 samt 1250 i oktober. Såld säljoption med lösen 1150 i december med köpt säljoption med lösen 1150 i september som försäkring. Såld köpoption med lösen 1375 i februari 2019.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i december. Såld säljoption med lösen 53 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 51 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 50 i mars 2019. Sålda köpoptioner med lösen 70 och 75 i december 2018. Såld köpoption med lösen 80 i januari 2019. Såld köpoption med lösen 76 i februari 2019. Såld köpoption med lösen 85 i mars 2019.
 • Vete: Såld köpoption 6,0 med lösen december. Såld köpoption med lösen 6,5 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 7,0 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 6,8 i december, i kombination med köpt köpoption med lösen 6,6 i september som försäkring.
 • Bomull: Såld köpoption med lösen 90 i december. Såld köpoption med lösen 100 i december.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 9,2 i november. Såld säljoption med lösen 8,4 i januari 2019. Såld köpoption med lösen 10,4 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 10,8 i mars 2018.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018. Covered call med såld köpoption lösen 350 i oktober.
 • Majs: Covered call med såld köpoption lösen 4,0 i december.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019. Covered call med såld köpoption med lösen 13 i februari 2019.
 • Naturgas: Såld köpoption med lösen 4,5 i februari 2019. Såld köpoption med lösen 4,25 i mars 2019.
 • 10-årig amerikansk statsobligation: Covered call med köpt termin och såld köpoption med lösen 119 i november.
 • Fläsk: Såld säljoption med lösen 40 i december.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 315,0758. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +8,3%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -0,6% sedan årsskiftet efter en vecka på -0,1%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond.

ACWI-Weekly 2018-08-03

Sedan inköp har index stigit med +1,4%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 74,35, vilket är 2,8% över inköpskurs. Aktuell exit är 70,89.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-08-03

Sedan inköp har index stigit med +0,6%. Högsta noteringen för Stockholm Benchmark Index sedan inköp är 611,56, vilket är 1,0% över inköpskurs. Aktuell exit är 578,99.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXS30-Weekly 2018-08-03

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-08-03

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-08-03

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-08-03

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-08-03.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-08-03.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-08-03.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

EEM-Weekly ATR 2018-08-03.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-08-03.png

Veckorapport vecka 30 2018

Facebook-FB-Stock-News.jpg

Bild från CNA Finance

Vi lägger ännu en stark börsvecka bakom oss för Stockholmsbörsen. USA-börserna utvecklades också positivt, men avslutade i fredags med påtagliga nedgångar.  Ädelmetallerna föll tillbaka något medan oljepriset steg blygsamt. De amerikanska obligationsräntorna steg och den amerikanska dollarn ökade något i värde gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index ökade med +2,1% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +2,3%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar steg med +1,9% och har i år ökat med +8,0%. OMXS30 befinner sig i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig över ett väldigt smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1570 och 1573. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1574, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-07-27.png

Rapportperioden är till största delen avklarad och vi har som väntat fått se starka siffror som ofta gett upphov till ordentliga kursökningar. Teknikbolagen i USA kom dock under lite press sedan Facebook presenterat sämre resultat än förväntat och kursen föll ordentligt.

FB-Weekly 2018-07-27.png

Även jätten Amazon drog ned humöret på köpsidan genom att guida något lägre om framtida försäljningstillväxt.

Det förefaller som att stämningen mellan USA och EU tinat något efter ett toppmöte i veckan där båda parter sade sig vilja verka för att reducera handelshinder. Återstår att se vilka konkreta resultat vi får se. I förhandlingen med Kina har inget nytt framkommit och den kinesiska valutan fortsatte ned i veckan. En minskning av den kinesiska yuanen mot den amerikanska dollarn gör kinesiska varor billigare att importera, vilket fortsätter att till viss del motverka de amerikanska tullarna.

Vi går nu in i en säsongsmässigt svag börsperiod och med tanke på USA-börsernas fall i fredags är det troligt att Stockholmsbörsen öppnar på nedsidan.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • JPY/USD: positiv prisspread med såld säljoption med lösen 0,88 i september och köpt säljoption med lösen 0,86 i september.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Sojabönor: Såld köpoption med lösen 10,4 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 10,8 i mars 2018.
 • Vete: Såld köpoption med lösen 6,5 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 7,0 i mars 2019.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1375 i mars 2019.
 • 10-årig amerikansk statsobligation: Covered call med köpt termin och såld köpoption med lösen 119 i november.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1360, 1400 och 1440 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1280 och 1320  i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1420 i augusti. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1420 och köpt säljoption 1460 med lösen i september. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1480 och köpt säljoption 1520 med lösen i september. Såld köpoption med lösen 1680 i december. Såld köpoption med lösen 1700 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1180 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1640 i juni 2019.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,10 i december. Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1175 i februari 2019, 1125 i mars 2019 samt 1250 i oktober. Såld säljoption med lösen 1150 i december med köpt säljoption med lösen 1150 i september som försäkring.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i december. Såld säljoption med lösen 53 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 51 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 50 i mars 2019. Sålda köpoptioner med lösen 70 och 75 i december 2018. Såld köpoption med lösen 80 i januari 2019. Såld köpoption med lösen 76 i februari 2019. Såld köpoption med lösen 85 i mars 2019.
 • Vete: Såld köpoption 6,0 med lösen december. Såld köpoption med lösen 6,5 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 7,0 i mars 2019.
 • Bomull: Såld köpoption med lösen 90 i december. Såld köpoption med lösen 100 i december.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 9,2 i november. Såld säljoption med lösen 8,4 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 7,8 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 10,4 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 10,8 i mars 2018.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018. Covered call med såld köpoption lösen 350 i oktober.
 • Majs: Såld köpoption med lösen 4,6 i mars 2019. Covered call med såld köpoption lösen 4,0 i december.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019. Covered call med såld köpoption med lösen 13 i februari 2019.
 • Naturgas: Såld köpoption med lösen 4,5 i februari 2019.
 • 10-årig amerikansk statsobligation: Covered call med köpt termin och såld köpoption med lösen 119 i november.

Andelsvärdet i placeringsklubben sjönk med -0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 314,4911. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +8,1%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -0,4% sedan årsskiftet efter en vecka på +0,3%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond.

ACWI-Weekly 2018-07-27

Sedan inköp har index stigit med +1,4%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 74,35, vilket är 2,8% över inköpskurs. Aktuell exit är 70,80.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-07-27

Sedan inköp har index stigit med +0,6%. Högsta noteringen för Stockholm Benchmark Index sedan inköp är 608,90, vilket är 0,7% över inköpskurs. Aktuell exit är 576,36.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXS30-Weekly 2018-07-27

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-07-27

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-07-27

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-07-27.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-07-27

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-07-27.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-07-27.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-07-27

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-07-27

Veckorapport vecka 29 2018

china usa trade war.jpg

Bild från Industry Week

Vi lägger ännu en stark börsvecka bakom oss för Stockholmsbörsen. USA-börserna utvecklades mer försiktigt och stängde med små förändringar jämfört med förra fredagen. Ädelmetallerna sjönk vidare, men hämtade igen en del i den avslutande handeln. Oljepriset försvagades efter ett rejält tapp i måndags, trots en positiv utveckling resten av veckan. De amerikanska obligationsräntorna steg efter en slagig vecka medan den amerikanska dollarn föll gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex efter en riktigt svag utveckling.

Stockholmsbörsens OMXS30-index ökade med +1,9% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +0,2%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar steg med +1,4% och har i år ökat med +6,0%. OMXS30 befinner sig i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig just över ett väldigt smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1569 och 1572. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1572, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-07-20.png

Bolagsrapporterna för det andra kvartalet strömmar in och visar som väntat genomgående på starka siffror som oftast överträffat förväntningar. Börsen har fått positiv energi, men uppgången har trots allt varit klart sansad. Det är som vanligt en balansgång mellan redovisade resultat/prognoser och aktuell värdering. Man kan i vart fall drista sig till att säga att vi inte får se en börsnedgång i närtid initierad av svaga resultat denna rapportperiod..! Dock lämnar vi snart den historiskt starka börsmånaden juli och går in i svagare dito både augusti och september. Om någon vecka är rapporterna i huvudsak historia och då vänds fokus mot centralbankerna och inflations/räntor. Den så kallade yield-kurvan (skillnaden mellan 10- och 2-årig statsobligation) i USA är på väg mot noll och många tror att den kommer att invertera i år. Det har historiskt varit en träffsäker indikation på kommande recession och börsnedgång. Varför det inte behöver vara så denna gång har Kortsikt en förträfflig genomgång av i sitt senaste inlägg.

President Trump fortsätter med sin hätska retorik och mullrar fortsatt starkt för att skapa sig fördelar i det pågående handelskriget. De utökade tullar som han hotar kinesiska varor med kan Kina inte bemöta på samma sätt då importen från USA inte alls är lika stor som exporten till USA. Däremot kan man ta till justeringar av den egna valutan, läs devalvering, vilket syns tydligt i nedanstående diagram från Bloomberg. Det gör kinesiska varor billigare för amerikanska företag och privatpersoner, vilket delvis tar udden av amerikanska tullar. Valutamanipulationer har dock en benägenhet att generera en del oönskade konsekvenser.

cnyusd.png

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • EUR/USD: Såld säljoption med lösen 1,14 i september.
 • Boskap: Såld säljoption med lösen 97 i oktober.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Guld: Såld säljoption med lösen 1125 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1150 i december med köpt säljoption med lösen 1150 i september som försäkring.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1360, 1400 och 1440 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1280 och 1320  i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1420 i augusti. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1420 och köpt säljoption 1460 med lösen i september. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1480 och köpt säljoption 1520 med lösen i september. Såld köpoption med lösen 1680 i december. Såld köpoption med lösen 1700 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1180 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1640 i juni 2019.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,10 i december. Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1175 i februari 2019, 1125 i mars 2019 samt 1250 i oktober. Såld säljoption med lösen 1150 i december med köpt säljoption med lösen 1150 i september som försäkring.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i december. Såld säljoption med lösen 53 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 51 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 50 i mars 2019. Sålda köpoptioner med lösen 70 och 75 i december 2018. Såld köpoption med lösen 80 i januari 2019. Såld köpoption med lösen 76 i februari 2019. Såld köpoption med lösen 85 i mars 2019.
 • Vete: Såld köpoption 6,0 med lösen december.
 • Bomull: Såld köpoption med lösen 90 i december. Såld köpoption med lösen 100 i december.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 9,2 i november. Såld säljoption med lösen 8,4 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 7,8 i mars 2019.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018. Covered call med såld köpoption lösen 350 i oktober.
 • Majs: Såld köpoption med lösen 4,6 i mars 2019. Covered call med såld köpoption lösen 4,0 i december.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019. Covered call med såld köpoption med lösen 13 i februari 2019.
 • Naturgas: Såld köpoption med lösen 4,5 i februari 2019.
 • JPY/USD: positiv prisspread med såld säljoption med lösen 0,88 i september och köpt säljoption med lösen 86 i september.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 314,6432. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +8,2%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -0,8% sedan årsskiftet efter en vecka på +0,7%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond.

ACWI-Weekly 2018-07-20

Sedan inköp har index stigit med +0,6%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 74,35, vilket är 2,8% över inköpskurs. Aktuell exit är 70,76.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 27. Då trendidikatorn nu slagit om till positiv trend kommer aktiefonden SPP Aktiefond Sverige att köpas in igen.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-07-20

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXS30-Weekly 2018-07-20

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-07-20

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-07-20

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-07-20.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-07-20.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-07-20

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-07-20.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-07-20.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-07-20.png

Veckorapport vecka 28 2018

agriculture.jpg

Bild från Global Trade

Vi lägger en stark börsvecka bakom oss, trots en rejäl djupdykning i onsdags på Stockholmsbörsen. USA-börserna noterade liknande rörelser och teknologiaktier gick starkt. Ädelmetallerna fortsatte sin kräftgång nedåt och oljepriset försvagades rejält, trots positiva lagersiffror i USA. De amerikanska obligationsräntorna stängde i stort sett oförändrat jämfört med förra veckan medan den amerikanska dollarn stärktes gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index ökade med +1,7% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index sjunkit med -1,7%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar steg med +2,0% och har i år stigit med +4,6%. OMXS30 befinner sig i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig under ett väldigt smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1568 och 1571. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1571, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-07-13.png

De kommande två veckorna får vi ta del av en strid ström av bolagsrapporter för det andra kvartalet och det innebär i vanlig ordning en mängd ny information för marknadsaktörer att analysera och värdera. Vi lär få se fortsatt starka siffror, så det mest intressanta blir prognoserna om framtida utsikter. Makroekonomiska faktorer som inflation, räntor och arbetslöshet hamnar i skymundan för ett tag.

Råvarumarknaderna är under fortsatt press, tyngda av bland annat USA:s aggressiva handelspolitik. Särskilt jordbrukssektorn är utsatt, med prisnivåer som sjunkit till nära produktionskostnaden. Det innebär att president Trumps starka stöd i jordbruksdominerade delstater kan komma att frestas på, och det blir intressant att se hur han hanterar den balansgången.

GK-Weekly 2018-07-13.png

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Olja: Såld säljoption med lösen 47 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 51 i mars 2019.
 • Gödkalv: Såld säljoption med lösen 130 i oktober.
 • Silver: Såld köpoption med lösen 22 i januari 2019.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Olja: Såld säljoption med lösen 50 i mars 2019.
 • JPY/USD: positiv prisspread med såld säljoption med lösen 0,88 i september och köpt säljoption med lösen 86 i september.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 7,8 i mars 2019.
 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1640 i juni 2019.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1360, 1400 och 1440 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1280 och 1320  i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1420 i augusti. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1420 och köpt säljoption 1460 med lösen i september. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1480 och köpt säljoption 1520 med lösen i september. Såld köpoption med lösen 1680 i december. Såld köpoption med lösen 1700 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1180 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1640 i juni 2019.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,10 i december. Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1175 i februari 2019 samt 1250 i oktober.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i december. Såld säljoption med lösen 53 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 51 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 50 i mars 2019. Sålda köpoptioner med lösen 70 och 75 i december 2018. Såld köpoption med lösen 80 i januari 2019. Såld köpoption med lösen 76 i februari 2019. Såld köpoption med lösen 85 i mars 2019.
 • Vete: Såld köpoption 6,0 med lösen december.
 • Bomull: Såld köpoption med lösen 90 i december. Såld köpoption med lösen 100 i december.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 9,2 i november. Såld säljoption med lösen 8,4 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 7,8 i mars 2019.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018. Covered call med såld köpoption lösen 350 i oktober.
 • Majs: Såld köpoption med lösen 4,6 i mars 2019. Covered call med såld köpoption lösen 4,0 i december.
 • EUR/USD: Såld säljoption med lösen 1,14 i september.
 • Boskap: Såld säljoption med lösen 97 i oktober.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019. Covered call med såld köpoption med lösen 13 i februari 2019.
 • Naturgas: Såld köpoption med lösen 4,5 i februari 2019.
 • JPY/USD: positiv prisspread med såld säljoption med lösen 0,88 i september och köpt säljoption med lösen 86 i september.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,6% jämfört med förra fredagen, och slutade på 314,1867. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +8,0%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -1,5% sedan årsskiftet efter en vecka på +3,1%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond.

ACWI-Weekly 2018-07-13

Sedan inköp har index stigit med +0,4%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 74,35, vilket är 2,8% över inköpskurs. Aktuell exit är 70,56.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 27.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-07-13

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXS30-Weekly 2018-07-13

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-07-13

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-07-13

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-07-13.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-07-13.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-07-13.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-07-13.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-07-13.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-07-13.png