Veckorapport vecka 46 2020

Stockholmsbörsen lägger ytterligare en stark vecka bakom sig. Köpsidan fick bränsle av positiva vaccinnyheter i måndags och sedan gav man aldrig säljarna en chans! USA-börserna uppvisade en något mer sansad uppgång, efter att den första spiken uppåt i måndags snabbt såldes av. Både OMXS30 och S&P 500 satte nya rekord.

Guldet fick en rejäl smocka i måndags och hämtade sig endast något därefter. Oljepriset steg liksom de amerikanska obligationsräntorna, även om de senare föll tillbaka påtaglig i den avslutande handeln. Den amerikanska dollarn stärktes gentemot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +4,3% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +7,1%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +3,0% och har i år klättrat med +11,1%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1729, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

2020 är ett märkligt börsår, även för oss som varit med under några decennier. I våras var världen på väg mot kollaps och efter bara åtta månader är vi nu uppe på outforskade börshöjder. Visst finns det mycket positiva faktorer i form av låga räntor, omfattande stimulanspaket och inte minst nu senast positiva vaccinnyheter. Men nu har kurserna gått rätt mycket i förväg och speglar höga förväntningar på ett starkt 2021. Efter en uppgång på drygt 50% sedan den absoluta botten i mars vore det sunt med en återhämtning i form av konsolidering med inte fullt så vertikala rörelser som vi sett det senaste året. Men trenden är otvivelaktigt positiv och den korrekta marknadspositionen är att köpa aktier – förutsatt att man har sin exitstrategi på plats.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan försvagades mot den amerikanska dollarn ungefär lika mycket som dollarindex ökade. Valutasäkringen gav därför en neutral effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

 • AUDUSD: Sålt termin december.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Såld säljoption januari 1500.
 • Sojabönor: Negativ prisspread med såld säljoption 900 i januari 2021 och köpt säljoption 940 i januari 20201.
 • Fläskkött: Negativ prisspread i december.
 • Bomull: Såld termin i december.
 • Kaffe: Köpt termin december.
 • AUDUSD: Sålt termin december.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg blygsamt jämfört med förra fredagen, och slutade på 371,6798. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med knappt -1,2%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 45 2020

Kursutvecklingen på Stockholmsbörsen liknar mest en berg- och dalbana de senaste veckorna! Efter en ordentlig körare nedåt fick vi nu se köpsidan ta över fullständigt ta över, inspirerad av USA-börserna.

Guldet följde aktierna uppåt, och även oljepriset steg trots en svag avslutning. De amerikanska obligationsräntorna sjönk något efter en slagig handelsvecka. Den amerikanska dollarn försvagades påtagligt gentemot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med hela +5,9% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +2,7%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar rusade med +6,5% och har i år klättrat med +7,9%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1721, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Det går fort i hockey, och det samma kan man säga om finansmarknaderna. Det är inte lätta marknader att handla i då både upp- och nedgångar sker väldigt snabbt. USA-valet dominerade informationsflödet i finanssfären, tillsammans med den allt dystrare smittspridningen. Det står dock klart att det viktigaste för marknadsaktörerna är att bli av med osäkerhet, och med Biden klar som president bör det vara överstökat vem som leder USA de närmaste åren. Men underskatta inte rallarsvingar från Trump och den yvigaste högern.

Oron för coronaviruset verkar ha lagt sig på aktiemarknaderna. Dödstalen stiger inte lika brant som antalet fall, och vi kommer allt närmare ett vaccin. Det har också aviserats nya stimulanspaket, inte minst från USA, och det spelar nog mindre roll om det är Biden eller Trump som sitter vid spakarna för sannolikheten att det ska implementeras de kommande månaderna. Mer pengar in i systemet ökar de disponibla inkomsterna och driver efterfrågan på varor och tjänster.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes mot den amerikanska dollarn mer än vad dollarindex backade. Valutasäkringen gav därför en negativ effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

 • Kaffe: Köpt termin december.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Såld säljoption januari 1500.
 • Sojabönor: Negativ prisspread med såld säljoption 900 i januari 2021 och köpt säljoption 940 i januari 20201.
 • Fläskkött: Negativ prisspread i december.
 • Bomull: Såld termin i december.

Andelsvärdet i placeringsklubben var i princip oförändrat jämfört med förra fredagen, och slutade på 371,4934. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -1,2%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 44 2020

Till slut fick även köparna på Stockholmsbörsen ge sig och aktiekurserna backade på bred front under nästan hela veckan, förutom ett svagt plus i den avkortade handeln i fredags. På USA-börserna var det också ett påtagligt säljtryck, men mer slagig handel.

Även guldet fick sig en tryckare nedåt, liksom oljepriset. De amerikanska obligationsräntorna noterade endast små förändringar för veckan, men den amerikanska dollarn stärktes rejält gentemot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med -0,8% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +2,7%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar föll med -1,1% och har i år klättrat med +7,2%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1716, precis under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Så har vi då fått en välbehövlig rekyl på aktiebörserna, inför en synnerligen fullspäckad vecka med presidentval i USA och fortsatt dramatisk utveckling av coronapandemin. Om vi får ett tydligt valresultat utan några större oroligheter, vare sig politiskt eller fysiskt så kan marknadsaktörerna fortsätta att fokusera på nya stimulanspaket och hur vinstökningarna kan bli nästa år. Det finns som sagt gott om anledning till optimism, men coronaviruset kan fortsätta att ligga som en alltmer blöt filt så länge inga positiva nyheter om vaccin kommer.

Just nu förefaller det troligt med Biden som vinnare, men ingen räknar nog helt bort Trump, visa efter turerna i valet 2016. Högst sannolikt blir det ett maktskifte till demokraternas fördel i den amerikanska kongressen, så vi lär få se en ökad politisk spänning med Trump som fortsatt president, oaktat hans vanligtvis ganska aggressiva framtoning.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan försvagades mot den amerikanska dollarn ungefär i samma grad som dollarindex steg. Valutasäkringen gav därför en neutral effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Guld: Köpt termin december. (mindre förlust)
 • CADUSD: Köpt termin december. (mindre förlust)
 • Guld: sålt köpoption december 2350 med en köpt köpoption september 2300 som försäkring.

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Såld säljoption januari 1500.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Såld säljoption januari 1500.
 • Sojabönor: Negativ prisspread med såld säljoption 900 i januari 2021 och köpt säljoption 940 i januari 20201.
 • Fläskkött: Negativ prisspread i december.
 • Bomull: Såld termin i december.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 371,5765. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -1,2%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 43 2020

Stockholmsbörsen noterade mindre nedgångar för veckan, liksom USA-börserna.

Guldet var i stort sett oförändrat jämfört med stängningskursen föregående vecka, medan oljepriset backade. De amerikanska obligationsräntorna steg påtagligt samtidigt som den amerikanska dollarn försvagades gentemot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med -0,8% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +2,7%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar föll med -1,1% och har i år klättrat med +7,2%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1716, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Med mängder av ny data i form av kvartalsrapporter, smittspridning och annalkande presidentval i USA känns det rätt logiskt att aktiebörserna står lite på stället marsch. Det känns som att pandemisiffrorna undervärderats något av finansmarknaden. Naturligtvis kan en stor del av den snabbt ökande smittspridningen förklaras av att det nu görs betydligt fler tester än i våras och att talen över svårt sjuka och döda inte kommer att öka lika mycket. Men att vi står inför nya påfrestningar på sjukvården är svårt att säga emot, och endast oron för det får nu allt fler länder att både planera och genomföra hårdare restriktioner.

Fortfarande finns det mycket som talar för aktier det kommande året, med gigantiska stimulanser i både finans- och penningpolitik världen över, låga räntor under överskådlig tid och en global ekonomi som visar styrka, i framförallt USA och Kina.

Presidentvalet i USA är nu bara en vecka bort, och det känns ganska skönt. Joe Biden har legat i stabil ledning länge och gör så fortfarande. Opinionsmätningar ska man alltid ta med en nypa salt, men det är i vart fall svårt att tro på en övertygande seger för President Trump. Det avgörs i ett antal nyckelstater, med Florida i spetsen, och det är inte alls omöjligt att vi får et utdraget avgörande med turer i domstolar fram och tillbaka. Det är i princip det enda riktigt negativa scenariot för aktier, då marknadsaktörer framför allt skyr osäkerhet och ett långdraget valavgörande riskerar att utlösa våldsamma reaktioner i ett alltmer polariserat USA.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes mot den amerikanska dollarn ungefär i samma grad som dollarindex föll. Valutasäkringen gav därför en neutral effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • AUDUSD: Köpt termin december. (mindre förlust)
 • Kakao: Köpt termin december. (mindre förlust)

Justerade positioner

Nya positioner

 • Bomull: Såld termin i december.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december.
 • Guld: sålt köpoption december 2350 med en köpt köpoption september 2300 som försäkring.
 • Sojabönor: Negativ prisspread med såld säljoption 900 i januari 2021 och köpt säljoption 940 i januari 20201.
 • CADUSD: Köpt termin december.
 • Guld: Köpt termin december.
 • Fläskkött: Negativ prisspread i december.
 • Bomull: Såld termin i december.

Andelsvärdet i placeringsklubben var i princip oförändrat jämfört med förra fredagen, och slutade på 371,2347. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -1,3%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 42 2020

Vi lägger en ganska slagig börsvecka bakom oss, där vi var på väg att se en mer tydlig rekyl nedåt, men en stark avslutning gjorde att Stockholmsbörsen endast noterade blygsamma nedgångar för veckan. USA-börserna inledde veckan starkt för att sedan falla tillbaka andan. S&P 500 slutade med en mindre uppgång.

Guldet föll tillbaka medan oljepriset steg något. De amerikanska obligationsräntorna backade och den amerikanska dollarn stärktes gentemot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med -0,3% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +3,6%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -0,3% och har i år klättrat med +8,3%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1710, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Optimismen på aktiemarknaderna fick sig en liten törn i veckan i takt med att smittspridningen av covid-19 fortsatte att öka och flera europeiska aviserade eller diskuterade nya restriktioner. Det kan dröja en bra bit in i nästa år innan vi får fram vaccin som kan börja ge tydliga effekter. Återstår att se om utvecklingen leder till hård press på sjukvården, vilket är vad som krävs för att de riktigt tuffa restriktionerna från i våras ska återinföras.

Presidentvalet i USA rycker allt närmare, men vem som vinner börjar alltmer kännas som en icke-händelse ur ett finansmarknadsperspektiv. Det som kan skapa turbulens är en valutgång som inte avgörs förrän alla poströster är räknade och att det republikanska lägret går på krigsstigen om Biden vinner, med domstolsförhandlingar och andra utspel. I den polariserade atmosfär som den politiska debatten förs i kan ett sådan scenario riskera föra med sig verkliga politiska oroligheter.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan försvagades mot den amerikanska dollarn ungefär i samma grad som dollarindex steg. Valutasäkringen gav därför en neutral effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

 • Fläskkött: Negativ prisspread i december.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december.
 • Guld: sålt köpoption december 2350 med en köpt köpoption september 2300 som försäkring.
 • Sojabönor: Negativ prisspread med såld säljoption 900 i januari 2021 och köpt säljoption 940 i januari 20201.
 • AUDUSD: Köpt termin december.
 • CADUSD: Köpt termin december.
 • Guld: Köpt termin december.
 • Kakao: Köpt termin december.
 • Fläskkött: Negativ prisspread i december.

Andelsvärdet i placeringsklubben sjönk med -0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 371,2114. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -1,3%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 41 2020

Börsveckan avslutades egentligen i måndags, då Stockholmsbörsen lyfte rejält efter förra veckans rekyl, uppbackat av starka börser i USA. Resten av veckan var handeln stillsam och stängningskursen för OMXS30 nästan oförändrad dag för dag. USA-börserna hämtade andan en kort stund på tisdagen, annars var det breda uppgångar för hela slanten.

Guldet steg efter en stark slutspurt i fredags. Oljepriset ökade rejält och de amerikanska obligationsräntorna steg. Den amerikanska dollarn försvagades påtagligt gentemot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,5% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +3,9%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar avancerade med +1,6% och har i år klättrat med +8,6%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1704, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Stämningsläget på aktiebörserna känns nära nog euforiskt, där depåutdrag med imponerande avkastningar dominerar det dagliga twitterflödet. Viruspandemin är överspelad, centralbanker och regeringar öser in stimulanspaket och bolagens vinster kommer att skjuta i höjden efter nedgången i våras. Lägg till obefintliga räntor och en säsongsperiod som vanligtvis är positiv för aktier så är det svårt att se något annat än stigande kurser. Som vanligt är ett hot mot en fortsatt uppgång just att ”alla” nu är så positiva till aktier att en oväntad negativ faktor av tillräcklig signifikans kan leda till en rätt kraftig nedgång.

Jag tror att det är väl tidigt att räkna ut coronavirusets påverkan på ekonomin. Ökande smittspridning och dödstal i kombination med något mindre optimistiska tongångar om vaccin kan leda till hårdare/längre restriktioner som kommer att påverka konsumtion och investeringar.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes mer mot den amerikanska dollarn än vad dollarindex föll. Valutasäkringen gav därför en negativ effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

 • Kakao: Köpt termin december.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december.
 • Guld: sålt köpoption december 2350 med en köpt köpoption september 2300 som försäkring.
 • Sojabönor: Negativ prisspread med såld säljoption 900 i januari 2021 och köpt säljoption 940 i januari 20201.
 • AUDUSD: Köpt termin december.
 • CADUSD: Köpt termin december.
 • Guld: Köpt termin december.
 • Kakao: Köpt termin december.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 371,6502. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -1,2%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 40 2020

Stockholmsbörsen repade snabbt mod efter förra veckans nedgångar, och hade det inte varit för Trumps skrämselhicka i fredags hade det blivit en synnerligen stark börsvecka. Nu blev det bara en bra dito. USA-börserna handlades likartat, efter att köparna kommit tillbaka redan i den avslutande handeln föregående vecka.

Guldet steg medan oljepriset föll rejält. De amerikanska obligationsräntorna steg något. Den amerikanska dollarn försvagades gentemot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,7% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +2,4%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar avancerade med +1,8% och har i år klättrat med +7,0%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1697, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

När president Trump konstaterades insjuknad i Covid-19 blev det lite turbulens på marknaderna, men helgens utveckling förefaller ha gett ytterligare bränsle till en redan stark börsuppgång sedan mars. Låga räntor, positiv ekonomisk statistik och centralbanker som aviserar att man inte räknar med räntehöjningar de närmaste åren är förstås en bra grogrund för aktier. Smittspridningen av coronaviruset ser dock ut att ta ny fart och nu är vintersäsongen här, vilket krånglar till läget. Det är snart bara tre veckor till det amerikanska presidentvalet och om någon vecka börjar rapportfloden för det tredje kvartalet att tillta.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes mer mot den amerikanska dollarn än vad dollarindex föll. Valutasäkringen gav därför en negativ effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • JPYUSD: Köpt termin december.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Guld: Köpt termin december.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december.
 • Guld: sålt köpoption december 2350 med en köpt köpoption september 2300 som försäkring.
 • Sojabönor: Negativ prisspread med såld säljoption 900 i januari 2021 och köpt säljoption 940 i januari 20201.
 • AUDUSD: Köpt termin december.
 • CADUSD: Köpt termin december.
 • Guld: Köpt termin december.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,4% jämfört med förra fredagen, och slutade på 371,3351. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -1,3%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 39 2020

Så fick då också Stockholmsbörsen en rekyl nedåt, utan dramatik. USA-börserna stängde nästan oförändrat jämfört med förra veckans stängning, efter en handel som både såg en ny lokal botten och en återkomst på köpsidan som drog upp kurserna i den avslutande handeln.

Guldet föll rejält medan oljepriset noterade en mer modest nedgång. De amerikanska obligationsräntorna sjönk. Den amerikanska dollarn stärktes kraftigt gentemot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index backade med -2,8% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +0,7%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar föll med -2,4% och har i år klättrat med +5,0%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1691, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Efter en blygsam rekyl ser Stockholmsbörsen ut att rikta in sig på fortsatta uppgångar. Det kommer en hel del ny information den närmaste månaden, först och främst i form av det annalkande presidentvalet i USA. I veckan den första valdebatten mellan Biden och Trump, och opinionsundersökningarna börjar därefter bli alltmer intressanta. Jag tror inte att börserna rasar om Biden vinner, ens om demokraterna också tar över senaten, men det kan nog bli några dagars kraftigare rekyl i början av november med det scenariot.

Kvartalsrapporterna för det tredje kvartalet börjar också ramla in om ett par veckor och då får vi se om aktiebörsernas optimism backas upp av siffror och prognoser.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan försvagades mer mot den amerikanska dollarn än vad dollarindex stärktes. Valutasäkringen gav därför en positiv effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

 • JPYUSD: Rullade köpt termin september till december.

Nya positioner

 • AUDUSD: Köpt termin december.
 • CADUSD: Köpt termin december.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december.
 • Guld: sålt köpoption december 2350 med en köpt köpoption september 2300 som försäkring.
 • JPYUSD: Köpt termin december.
 • Sojabönor: Negativ prisspread med såld säljoption 900 i januari 2021 och köpt säljoption 940 i januari 20201.
 • AUDUSD: Köpt termin december.
 • CADUSD: Köpt termin december.

Andelsvärdet i placeringsklubben slutade i princip oförändrat jämfört med förra fredagen, och slutade på 370,0096. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -1,6%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 38 2020

Kurserna på Stockholmsbörsen tuggade oförtrutet på uppåt, trots att USA-börserna noterade tydliga nedgångar och mer volatil handel i slutet på veckan.

Guldet steg och oljepriset registrerade en kraftig uppgång. De amerikanska obligationsräntorna steg något. Den amerikanska dollarn försvagades gentemot mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,9% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +3,6%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar avancerade med +2,1% och har i år klättrat med +7,6%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1686, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

OMXS30-index ligger nu en bra bit ovanför ett teoretiskt jämviktsläge, långt ovanför tunga medelvärden som 200-dagar / 40-veckor. Efter en uppgång på hisnande 45% sedan botten under den värsta oron för coronavirus i mars är det hög tid för en tydlig rekyl nedåt för att inte detta ska sluta med en mer dramatisk nedgång längre fram. Räntor nära 0 och fortsatta stimulanser utlovas fortsatt av centralbanker världen över, och statsbudgetarnas underskott skenar i takt med olika paket för att mildra pandemins verkningar på ekonomin. Till syvende og sidst är det företagens resultat som räknas, och förväntningarna på tillväxt av vinster och omsättning är rätt hög, försiktigt uttryckt.

Presidentvalet i USA rycker allt närmare och volatiliteten på marknaderna kan tillta i takt med att alltmer tillförlitliga opinionsmätningar trillar in. Ett intressant experiment bedriver The Economist, som har skapat en modell för sannolikheten att Biden eller Trump vinner presidentvalet. Ingångsdata är inte bara opinionsundersökningar utan också till exempel hur den amerikanska ekonomin går. Genom att analysera olika utfall för de så kallade svingstaterna har man för närvarande en sannolikhet på 85% att Biden vinner majoriteten av elektorsrösterna. Debatten om presidentvalet fick en rejäl skvätt bränsle då den högsta domaren Ruth Bader Ginsburg avled i fredags, och president Trump direkt gick ut med att han skulle nominera en ersättare, varpå demokraterna gick i taket.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes något mer mot den amerikanska dollarn än vad dollarindex föll. Valutasäkringen gav därför en mindre positiv effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1680 i september. (förlust)
 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september.
 • OMXS30: Köpt säljoption med lösen 1050 i september. (förlust)

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december.
 • Guld: sålt köpoption december 2350 med en köpt köpoption september 2300 som försäkring.
 • JPYUSD: Köpt termin september.
 • Sojabönor: Negativ prisspread med såld säljoption 900 i januari 2021 och köpt säljoption 940 i januari 20201.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 370,1524. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -1,6%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 37 2020

På Stockholmsbörsen noterades en bred uppgång medan USA-börserna rekylerade nedåt för första gången sedan juni.

Guldet steg medan oljepriset fortsatte att backa. De amerikanska obligationsräntorna sjönk. Den amerikanska dollarn stärktes gentemot mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med 2,2% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +1,7%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar avancerade med +2,7% och har i år klättrat med +5,4%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1679, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Återstår att se om rekylen i USA var tillfällig eller om nedgången fördjupas. Det är ju framför allt de tunga teknikbolagens aktiekurser som drivit nedgången, och det är ju inte särskilt märkligt då de har dragit en väldigt stor del av uppgången tidigare. Det är nu en balanspunkt mellan köpare och säljare om vi ser ett nytt köpläge eller om vi kan ha nått en åtminstone tillfällig topp.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan försvagades något mer mot den amerikanska dollarn än vad dollarindex steg. Valutasäkringen gav därför en mindre negativ effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Timmer: Sålt termin november.

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda köpoptioner med lösen 1680 i september och 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.
 • Guld: sålt köpoption december 2350 med en köpt köpoption september 2300 som försäkring.
 • JPYUSD: Köpt termin september.
 • Sojabönor: Negativ prisspread med såld säljoption 900 i januari 2021 och köpt säljoption 940 i januari 20201.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 369,0936. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -1,9%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.