Veckorapport vecka 18 2018

Den av första maj avkortade börsveckan innebar en riktigt varannandagsmarknad för Stockholms-börsen. Marknadsaktörerna hade fullt sjå med att ta ställning till de fortsatt starka bolagsrapporter som strömmade in, samtidigt som man bedömde risken för att ekonomin är nära sin topp och risken för inflation och stigande räntor. Arbetsmarknadsstatistiken från USA i fredags visade på en rekordlåg arbetslöshet samtidigt som antalet nya sysselsatta var lägre än förväntat. USA-börserna vände en djupdykning i torsdags och avslutade med en riktigt stark fredag som stängde endast några punkter lägre jämfört med föregående fredag. Ädelmetallerna backade medan oljepriset steg efter en kraftig uppgång i fredags. De amerikanska obligationsräntorna sjönk och den amerikanska dollarn fortsatte sitt segertåg gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index föll med -0,2% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet är index oförändrat, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar stärktes med +0,1% och har i år stigit med +4,8%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig strax över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1569 och 1575. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1575, under index, vilket  tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-05-04.png

Det är inte lätt att hänga med i börskursernas utveckling där upp- och nedgångar snabbt avlöser varandra, inom ett trots allt ganska snävt intervall. Känslan är att vi befinner oss i en period av tveksamhet inför fortsättningen, där starka siffror idag vägs mot utsikterna för de närmaste ett till två åren. Kanske är det en topp i ekonomin vi ser nu, med till exempel en arbetslöshet i USA nere på en nivå vi inte sett sedan december 2000 samtidigt som antalet nya sysselsatta kommer in lägre än förväntat. Å andra sidan lyser inflationen fortfarande med sin frånvaro och räntorna är kvar på låga nivåer, med USA som undantag. Börsen brukar ligga före konjunkturen, så att kurserna börjar falla sex till tolv månader innan konjunkturen gör det. Det här är en grov tumregel, men tyder i vart fall på att marknadsaktörerna inte just nu anser att vi ser toppen för den ekonomiska utvecklingen. Stockholmsbörsen känns i mina ögon vare sig lågt eller högt värderad, vilket rimligen kräver en tydlig förändring av fundamenta eller inställning till risk för att kurserna ska förändras i någon större omfattning den närmaste tiden. USA-börserna är mer utsatta i det avseendet, då bolagen i S&P 500 generellt värderas högre. Här har vi en tekniksektor som agerar draglok, samt skattesänkningar och enorma aktieåterköpsprogram som ger stadga åt kurserna.

Prognosen för inledningen av nästa vecka är positiv, givet USA-börsernas starka avslutning. Utvecklingen av den svenska kronan mot dollarna är anmärkningsvärd och glädjande för exportföretagen, med en uppgång på 12% sedan bottennoteringen i slutet av januari. Vi svenskar får se fram mot högre priser på importerade varor och dyrare utlandsvistelser.

USDSEK-Weekly 2018-05-04

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1300 i september.
 • Bomull: Såld säljoption 67 med lösen december.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 54 i september.

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1360 i december. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1420 och köpt säljoption 1460 med lösen i september.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 52 i november, såld säljoption med lösen 45 i mars 2019.
 • Vete: Såld köpoption med lösen 6,6 i december.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1175 i februari 2019.

 

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1300, 1340 och 1400 i september samt 1240 och 1300  i december. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1460 och köpt säljoption 1500 med lösen i maj. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1420 och köpt säljoption 1460 med lösen i september. Hedge med såld covered put med såld termin och såld säljoption på 1560 samt köpt köpoption 1550, alla med lösen maj. Hedge med såld covered put med såld termin och såld säljoption på 1510 med lösen maj.
 • Kaffe: Såld köpoption 1,8 med lösen i december. Såld säljoption med lösen 1,10 i december.
 • Silver: Sålda säljoptioner med lösen 14,75 i september och 14,25 i januari 2019.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1175 i februari 2019 samt 1250 i oktober, sålda köpoptioner med lösen 1520 i oktober respektive 1620 i november.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i oktober. Såld säljoption med lösen 52 i november. Såld säljoption med lösen 47 i december. Såld säljoption med lösen 45 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 70 i september. Såld säljoption med lösen 85 i november. Såld köpoption med lösen 70 i december 2018. Såld köpoption med lösen 75 i december.
 • Vete: Sålda köpoptioner 5,8, 6,0 och 6,6 med lösen december.
 • Bomull: Sålda köpoptioner med lösen 91 i juli och 90 i december.
 • Sojabönor: Såld säljoption 9,2 med lösen i november. Såld köpoption med lösen 12,4 i november. Såld köpoption med lösen 13,0 i januari 2019.
 • Sojaolja: Köpt köpoption 35 med lösen juni 2018.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018
 • Naturgas: Positiv prisspread med såld köpoption juli 3,0 samt köpt köpoption juli 2,8.
 • Gödkalv: Sålda säljoptioner med lösen 126 och 130 i oktober.
 • Majs: Covered call med såld köpoption 4,1 med lösen i juli, och köpt termin i juli på 3,82. Såld köpoption med lösen 4,7 i december.
 • Kakao: Såld köpoption med lösen 31 i december.
 • Socker: En collar med köpt termin, såld köpoption med lösen 13 i oktober och såld säljoption med lösen 11,25 i oktober.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,5% jämfört med förra fredagen, och slutade på 306,2537. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +5,3%.

Portföljen har en betydande position i olja, där sålda köpoptioner har kommit under press efter den senaste uppgången. Här finns en risk för att jag kommer att behöva justera någon eller några positioner, vilket som vanligt realiserar en förlust som tar en del tid att hämta igen.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -3,8% sedan årsskiftet efter en vecka på +1,8%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond.

ACWI-Weekly 2018-05-04

Sedan inköp har index backat med -0,2%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 72,69, vilket är 0,5% över inköpskurs. Aktuell exit är 68,25.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-05-04

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXS30-Weekly 2018-05-04

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% placerad i en fiktiv aktiefond som följer indexet.

EEM-Weekly 2018-05-04

Sedan inköp har index sjunkit med -3,3%. Högsta noteringen för iShares Emerging Index Fund sedan inköp är 50,18, vilket är 4,5% över inköpskurs. Aktuell exit är 46,28.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% placerad i en fiktiv aktiefond som följer indexet. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-05-04

Sedan inköp har index stigit med +1,0%. Högsta noteringen för Bloomberg Commodity Index sedan inköp är 16,53, vilket är 1,2% över inköpskurs. Aktuell exit är 15,62.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-05-04.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-05-04

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-05-04.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-05-04.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-05-04.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-05-04.png

Annonser

Veckorapport vecka 17 2018

first quarter.jpg

Bild från Lombardi Letter

Vi lägger en stundtals dramatisk börsvecka bakom oss, där informationsfloden från det första kvartalets bolagsrapporter nådde full styrka. Överlag starka resultat ledde i i mitten av veckan ändå till stundtals kraftiga nedgångar, men köparna kom tillbaka och såg till att Stockholmsbörsen stängde med plussiffror jämfört med föregående vecka. USA-börserna stängde i stort sett på samma nivå som föregående fredag. Ädelmetallerna backade medan oljepriset endast noterade små förändringar. De amerikanska obligationsräntorna steg tidigare i veckan men föll tillbaka och slutade närapå oförändrat för veckan. Den amerikanska dollarn steg gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index ökade med +0,5% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +0,2%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar stärktes med +0,8% och har i år stigit med +4,7%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig strax över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1569 och 1575. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1575, under index, vilket  tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-04-27.png

Vi fick i veckan se både starka bolagsrapporter och kurser som trots det backade. Kanske var förväntningarna ställda ännu högre, kanske är det lite oro för att vi nu är nära en konjunkturtopp och att potentialen för ännu bättre resultat minskar. Som vanligt rör sig aktier snabbt i nedgång, men köparna mötte ändå upp ganska snabbt. Den eviga tvekampen mellan köpare och säljare fortsätter, och vi får se vilken sida som får övertaget när röken skingras efter alla rapporter och analyser. Som jag tidigare tagit upp är sura kursreaktioner på information som är bättre än förväntningar en varningsflagga. Från och med nästa vecka lär det bli mer fokus på makroekonomisk statistik för att se om vi till exempel får tydligare bevis på inflation eller tecken på att konjunkturen försvagas. Vi närmar oss också tidpunkten för ett eventuellt omförhandlande av avtalet mellan USA och Iran om Irans atomprogram. Det kan ge ytterligare turbulens till en redan orolig region.

Snart är den statistiskt starka börsmånaden april över och vi går in i maj som åtminstone den första halvan har ett svagare säsongsmönster för S&P500 sett över de senaste 15 åren.

spi12

Stockholmsbörsen har stängt på tisdag och halvdag på måndag.

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1180 i december.
 • Silver: Såld köpoption 23 med lösen i december.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 52 i september.
 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,5 i september.

 

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1400 i september. Såld säljoption med lösen 1300 i december.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i oktober.
 • Majs: Såld köpoption med lösen 4,7 i december.
 • Socker: En collar med köpt termin, såld köpoption med lösen 13 i oktober och såld säljoption med lösen 11,25 i oktober

 

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1300, 1340 och 1400 i september samt 1240 och 1300  i december. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1460 och köpt säljoption 1500 med lösen i maj. Hedge med såld covered put med såld termin och såld säljoption på 1560 samt köpt köpoption 1550, alla med lösen maj. Hedge med såld covered put med såld termin och såld säljoption på 1510 med lösen maj.
 • Kaffe: Såld köpoption 1,8 med lösen i december. Såld säljoption med lösen 1,10 i december.
 • Silver: Sålda säljoptioner med lösen 14,75 i september och 14,25 i januari 2019.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1250 i oktober, sålda köpoptioner med lösen 1520 i oktober respektive 1620 i november.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 54 i september. Såld säljoption med lösen 55 i oktober. Såld säljoption med lösen 47 i december. Såld köpoption med lösen 70 i september. Såld säljoption med lösen 85 i november. Såld köpoption med lösen 70 i december 2018. Såld köpoption med lösen 75 i december.
 • Vete: Såld köpoption 5,8 och 6,0 med lösen december.
 • Bomull: Såld säljoption 67 med lösen december. Sålda köpoptioner med lösen 91 i juli och 90 i december.
 • Sojabönor: Såld säljoption 9,2 med lösen i november. Såld köpoption med lösen 12,4 i november. Såld köpoption med lösen 13,0 i januari 2019.
 • Sojaolja: Köpt köpoption 35 med lösen juni 2018
 • Naturgas: Positiv prisspread med såld köpoption juli 3,0 samt köpt köpoption juli 2,8.
 • Gödkalv: Sålda säljoptioner med lösen 126 och 130 i oktober.
 • Majs: Covered call med såld köpoption 4,1 med lösen i juli, och köpt termin i juli på 3,82. Såld köpoption med lösen 4,7 i december.
 • Kakao: Såld köpoption med lösen 31 i december.
 • Socker: En collar med köpt termin, såld köpoption med lösen 13 i oktober och såld säljoption med lösen 11,25 i oktober.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,7% jämfört med förra fredagen, och slutade på 304,7395. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +4,8%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -5,5% sedan årsskiftet efter en vecka på +1,1%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond.

ACWI-Weekly 2018-04-27

Sedan inköp har index stigit med +0,1%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 72,69, vilket är 0,5% över inköpskurs. Aktuell exit är 68,24.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-04-27

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXS30-Weekly 2018-04-27

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% placerad i en fiktiv aktiefond som följer indexet.

EEM-Weekly 2018-04-27

Sedan inköp har index sjunkit med -1,6%. Högsta noteringen för iShares Emerging Index Fund sedan inköp är 50,18, vilket är 4,5% över inköpskurs. Aktuell exit är 46,28.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% placerad i en fiktiv aktiefond som följer indexet. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-04-27

Sedan inköp har index stigit med +0,1%. Högsta noteringen för Bloomberg Commodity Index sedan inköp är 16,39, vilket är 0,4% över inköpskurs. Aktuell exit är 15,45.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-04-27.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-04-27.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-04-27.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-04-25.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-04-27.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-04-27.png

Varningsflagga på börsen – rapporter och räntor

varningsflagga.jpg

Vi befinner oss mitt i den strida strömmen av bolagsrapporter för det första kvartalet och genomgående är det starka siffror och optimistiska prognoser som presenteras. På aktiebörserna har mottagandet först varit klart positivt, men sedan mer avvaktande och till och med negativt. Det här är i min bok en klar varningsflagg för aktier, när uppfyllda och överträffade förväntningar inte räcker utan säljsidan lätt får övertaget. På börsen styrs aktiekurserna i hög grad av flockbeteende, vilket bland annat är det som ligger till grund för trendrörelser. I tider av otydligare trend som vi haft på Stockholmsbörsen det senaste knappa året är kampen mellan köpare och säljare jämnare. Det innebär att vi ofta får se snabba upp- och nedgångar som sedan rekylerar tillbaka.

OMXS30-Weekly 2018-04-24.png

Förr eller senare får vi en ny längre trendrörelse och om den blir positiv eller negativ återstår att se. Men den gula flaggan är hissad! För våra befintliga placeringar ska det dock inte spela någon större roll, i våra portföljers aktier och fonder ska vi redan ha en tydlig exitnivå klar vid vilken vi kliver av.

I skrivande stund faller USA-börserna ganska kraftigt så vi kan komma att få se lite turbulens på Stockholmsbörsen i morgon onsdag. Låt oss dock komma ihåg att vi de senaste tre veckorna fått se OMXS30-index stiga med drygt 6%, så en rekyl är logisk och kanske också välbehövlig.

En del marknadskommentarer pekar på den stigande räntenivån, där den 10-åriga amerikanska statsobligationen idag varit uppe på 3% i ränta. Just de amerikanska räntorna var i fokus under den branta nedgången i februari. Farhågor om stigande inflation börjar höras allt högre, men några hårda siffror som visar på det har vi väl egentligen ännu inte sett. Hur räntor och valutakurser påverkar aktier är dock inte min specialistkompetens, det gör andra betydligt bättre, till exempel Kortsikt’s Blog med sitt senaste inlägg, läsvärt och initierat som vanligt.

För Onsdagsfonden är det trend och exit som gäller i vanlig ordning. I placeringsklubben har jag kunnat stänga några positioner med sålda säljoptioner under uppgången i april, vilket bidragit till värdeökning och dragit ned på exponeringen för börsnedgång.

Veckorapport vecka 16 2018

ericsson-ssab-telia-tt.jpg

Bild från Privata Affärer

Aktiekurserna på Stockholmsbörsen handlades uppåt på bred front under veckan, där positiva reaktioner på rapporter från tungviktare som Ericsson och Telia gav bränsle åt börsuppgången. USA-börserna inledde veckan optimistiskt men försvagades sedan och stängde endast något högre jämfört med föregående fredag. Ädelmetallerna backade medan oljepriset fortsatte sin färd uppåt. De amerikanska obligationsräntorna steg liksom den amerikanska dollarn gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index ökade med +3,0% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -0,3%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar stärktes med +3,2% och har i år stigit med +3,9%. OMXS30 har slagit om till neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig inom klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1569 och 1574. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1575, över index, vilket  tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-04-20

Företagsrapporter för årets första kvartal ramlar in i strid ström och överlag motsvarar eller överträffar siffrorna förväntningarna. För vissa bolag har reaktionerna blivit klart positiva, som ABB, Ericsson och Telia i Sverige, medan andra fått se kursen backa. Den amerikanska banksektorn har till exempel levererat starka rapporter men aktierna har tappat mark efter publiceringen. Kanske är det ett tecken på oro över att värderingarna är för höga sett till vad företagen presterar. Det kan också vara en tolkning om att storbankernas vinster till stor del har götts av Trumps bolagsskattesänkningar. April är normalt en stark börsmånad och i det korta perspektivet förefaller optimismen vara tillbaka på marknaden. USA-börserna hade dock en svagare avslutning i fredags, så det är högst osäkert hur vi öppnar på måndag.

Kronan fortsätter försvagas mot dollarn och euron, vilket är positiv för exporten.

 

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1400 och 1440 med lösen juni.
 • Silver: Sålda säljoptioner med lösen 13,5 i december.

 

Justerade positioner

Nya positioner

 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 85 i november.

 

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1340 i september samt 1180 och 1240 i december. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1460 och köpt säljoption 1500 med lösen i maj. Hedge med såld covered put med såld termin och såld säljoption på 1560 samt köpt köpoption 1550, alla med lösen maj. Hedge med såld covered put med såld termin och såld säljoption på 1510 med lösen maj.
 • Kaffe: Såld köpoption 1,8 med lösen i december. Såld säljoption med lösen 1,10 i december.
 • Silver: Sålda säljoptioner med lösen 14,75 i september och 14,25 i januari 2019. Såld köpoption 23 med lösen i december.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1180 i december, sålda köpoptioner med lösen 1520 i oktober respektive 1620 i november.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 52 i september. Såld säljoption med lösen 47 i december. Såld köpoption med lösen 70 i september. Såld säljoption med lösen 85 i november. Såld köpoption med lösen 70 i december 2018. Såld köpoption med lösen 75 i december.
 • Vete: Såld köpoption 5,8 och 6,0 med lösen december.
 • Bomull: Såld säljoption 67 med lösen december. Sålda köpoptioner med lösen 91 i juli och 90 i december.
 • Sojabönor: Såld säljoption 9,2 med lösen i november. Såld köpoption med lösen 12,4 i november. Såld köpoption med lösen 13,0 i januari 2019.
 • Sojaolja: Köpt köpoption 35 med lösen juni 2018
 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,5 i september.  Positiv prisspread med såld köpoption juli 3,0 samt köpt köpoption juli 2,8.
 • Gödkalv: Sålda säljoptioner med lösen 126 och 130 i oktober.
 • Majs: Covered call med såld köpoption 4,1 med lösen i juli, och köpt termin i juli på 3,82.
 • Kakao: Såld köpoption med lösen 31 i december.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,4% jämfört med förra fredagen, och slutade på 302,5402. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +4,0%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -6,5% sedan årsskiftet efter en vecka på i stort sett oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator har slagit om till positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i Spiltan Räntefond Sverige efter att exit träffades vecka 12.

ACWI-Weekly 2018-04-20

Då trenden slagit om till positiv är det dags att åter köpa in aktiefonden AP7. Följande order läggs till Pensionsmyndigheten inför nästa vecka:

pensionsmyndigheten 2018-04-22.png

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-04-20

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXS30-Weekly 2018-04-20

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% placerad i en fiktiv aktiefond som följer indexet.

EEM-Weekly 2018-04-20

Sedan inköp har index sjunkit med -1,6%. Högsta noteringen för iShares Emerging Index Fund sedan inköp är 50,18, 4,5% över inköpskurs. Aktuell exit är 46,20.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Bloomberg Commodity Index. Inför nästa vecka läggs därför en köporder på en fiktiv fond som följer indexet. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-04-20

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-04-20.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-04-20.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-04-20.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly 2018-04-20.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-04-20

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-04-20.png

Dags att köpa råvaror?

commodities.jpg

Bild från easyMarkets

Börsen står lite och svajar nu när vi kommit en god bit in i 2018. Efter en börsuppgång på nästan 10 år sedan finanskrisen 2008 är det måhända flera som funderar på alternativ till aktier, särskilt för placeringar med kortare tidshorisont, upp till 10 år. Här kan en eventuell börsnedgång ställa till stora bekymmer för den tänkta värdeökningen, samtidigt som sparkonton och räntefonder ger blygsam avkastning. Kanske är det dags att titta på den där mystiska råvarumarknaden?

Råvaror, som olja, majs, metaller, kaffe och bomull kan handlas på råvarubörserna, men det är ett ganska stort steg för en privat placerare att öppna en depå hos en amerikansk mäklare. Det finns en uppsjö av certifikat, minifutures, warranter etc.  som följer enskilda råvaror, men för den breda massan är det förmodligen en råvarufond som är det mest lättillgängliga. Då är frågan om det är läge att köpa på sig andelar i en sådan nu? Ser man till ett brett råvaruindex som Bloomberg Commodity Index så ter sig råvaror onekligen lågt prissatta efter en lång tids nedgång sedan toppen i april 2011.

BCI weekly 2018-04-18.png

En intressant detalj med Bloomberg Commodity Index är att det inte ger oljemarknaden så stor vikt som många andra råvaruindex. Ungefär 37% av indexet utgörs av energimarknader, men det inkluderar naturgas, eldningsolja och bensin utöver olja.

Precis som aktiemarknaden har råvaror tydliga perioder av uppgång och fall, inte sällan med dramatiska skiften däremellan. I jämförelse med S&P 500 ter sig råvarumarknaderna rätt så tråkiga från slutet av 1970-talet till slutet av 1990-talet, men sedan blev det åka av!

BCI Monthly 1979-01-01--2018-04-01SP500-Monthly 1979-2018

Många som funderar på råvaror som ett komplement eller alternativ till aktier gör det nog för att man har en bild av att råvaror rör sig motsatt aktier. Så har ju det absolut varit under perioder, och man kan studera samband mellan aktiekurser och råvaror som följande bild visar.

150717-SP-vs-commodities-768x557.png

För min del ser jag inte bilden ovan eller låga råvarupriser som en garanti för att de ska öka, men rent logiskt är ju nedsidan klart mindre jämfört med uppsidan. Kanske blir det så att aktier kommer att falla tillbaka medan råvaror utvecklas stillsamt, eller så får vi se en betydande uppgång i råvaror, vem vet! Råvarumarknader är främst drivna av utbud och efterfrågan, till skillnad från aktier, räntor och valutor som påverkas av många andra parametrar. Men alla marknader präglas till stora delar av mänskligt flockbeteende och det finns utmärkta möjligheter för trendföljande strategier även i råvaror. För den som enkelt vill placera en del av kapitalet i råvarumarknader har Handelsbanken två alternativ: Handelsbankens Råvarufond och XACT Råvaror. Båda jämför sig med SHB Commodity Index, som liknar Bloomberg Commodity Index på det viset att olja- och gassektorn inte har mer än ca 40% vikt.

shb commodity index

Fördelen med XACT Råvaror är att det går snabbt att köpa och sälja, då det är en börshandlad fond. Tänk på att det tillkommer courtage från din mäklare, så månadssparande är troligen mindre lyckat.

En enkel trendföljande strategi är att placera i råvaror när index ligger över det glidande medelvärdet över 200 dagar eller 40 veckor. Tyvärr har jag inte tillgång till SHB Commodity Index i mitt analysverktyg ProRealTime, men Handelsbanken ger tillgång till kurser som man kan ladda ned till Excel och räkna ut medelvärdet själv. Man kan också titta på den veckovisa uppdateringen av Bloomberg Commodity Index som jag gör på bloggen varje vecka, i form av en ETN (Exchange Traded Note) som följer indexet.

DJCI-Weekly 2018-04-18.png

Glöm för all del inte bort exitmetoden, lika viktig för råvaror som aktier! Jag ska från och med nu börja redovisa en råvaruportfölj i veckorapporterna, där man kan följa portföljen och exitnivån med min Chandelier-exit.

För min del använder jag råvarumarknader för att skapa fler placeringsmöjligheter i marknader som har svag koppling till varandra. Priset på kaffe påverkas inte mycket av rörelser i guld eller olja. Till skillnad från aktier som mer eller mindre samfällt går upp eller ned kommer råvaror att ha sina egna liv. Naturligtvis finns det dock faktorer som påverkar råvarumarknaderna generellt, som världsekonomins tillväxt och den amerikanska dollarn. Nästan alla råvaror noteras i dollar och därför måste man vara beredd på att placeringar i råvaror kommer att innebära valutaeffekter.

Veckorapport vecka 15 2018

syria strike

Bild från Sunday Express

Vi lägger en rätt stabil börsvecka bakom oss, där aktiekurserna handlades i ett något snävare spann än tidigare veckor och den avslutande tonen var optimistisk, trots signaler om förestående anfall mot mål i Syrien och även uppgifter om att Kinas hållning i spelet om handelshinder tolkats väl mjukt. Marknadsreaktionerna svängde snabbt mellan positivt och negativt vilket avspeglade sig på aktiemarknaderna som rörde sig upp den ena dagen för att falla den andra. USA-börserna inledde och avslutade veckan negativt, men hann där emellan stiga en del och stängde högre jämfört med föregående fredag. Ädelmetallerna steg och oljepriset klättrade uppåt rejält på sedvanligt vis i samband med rykten om militära insatser i Mellanöstern. De amerikanska obligationsräntorna steg medan den amerikanska dollarn försvagades gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,0% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -3,2%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +1,5% och har i år stigit med +0,7%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig en bit under klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1568 och 1575. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1575, över index, vilket också tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-04-13.png

Världspolitiska faktorer som hot om handelskrig och militära insatser i Mellanöstern fortsätter att vara i fokus på de finansiella marknaderna. De första rapporterna för det första kvartalet i år har droppat in och de kommande veckorna får vi en strid flod av hårda fakta om vinster och tillväxt, där det blir intressant att följa marknadsreaktionerna. i Sverige har börsen gått knackigt ett tag och värderingarna har kommit ned, samtidigt som den svenska kronan försvagats vilket är positivt för vår exportdominerade ekonomi.

Det är svårare än normalt att försöka prognostisera hur aktiebörserna startar nästa vecka, med de varannandagsrörelser vi sett den senaste tiden. Min bedömning är att vi kan få se lite av ett lättnadsrally när aktiebörserna öppnar, då den eskalerande situationen i Syrien verkar ha löst sig, åtminstone tillfälligt, utan att hotet om en direkt konfrontation mellan amerikanska och ryska styrkor ökat. Oljepriset borde också pressas ned efter en tids uppgång, som vanligt när det är oroligt i områden som antingen producerar eller transporterar olja. Tunga rapporter från ABB, Ericsson, SSAB och Telia väntar på torsdag och fredag och kan ge skarpa reaktioner på aktiekurserna.

Två marknader det surras om lite extra just nu är Ryssland, där rubeln fallit brant och börsen tappat ordentligt, trots en uppgång i oljepriset, samt råvaror som många bedömare pekar på är lågt värderade, särskilt jämfört med aktier.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld ratio credit spread med såld säljoption 1520 och köpt säljoption 1550 med lösen i april. Positionen avslutades med en liten förlust.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 15 i september.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 50 i september. Såld säljoption med lösen 55 i juli.

 

Justerade positioner

Nya positioner

 • Sojabönor: Såld köpoption med lösen 13,0 i januari 2019.
 • Naturgas: Positiv prisspread med såld köpoption juli 3,0 samt köpt köpoption juli 2,8.

 

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1400 och 1440 med lösen juni, 1300 och 1340 i september samt 1180 och 1240 i december. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1460 och köpt säljoption 1500 med lösen i maj. Hedge med såld covered put med såld termin och såld säljoption på 1560 samt köpt köpoption 1550, alla med lösen maj. Hedge med såld covered put med såld termin och såld säljoption på 1510 med lösen maj.
 • Kaffe: Såld köpoption 1,8 med lösen i december. Såld säljoption med lösen 110 i december.
 • Silver: Sålda säljoptioner med lösen 14,75 i september och 13,5 i december. Såld köpoption 23 med lösen i december.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1180 i december, sålda köpoptioner med lösen 1520 i oktober respektive 1620 i november.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 52 i september. Såld säljoption med lösen 47 i december. Såld köpoption med lösen 70 i september. Såld köpoption med lösen 70 i december 2018. Såld köpoption med lösen 75 i december.
 • Vete: Såld köpoption 5,8 och 6,0 med lösen december.
 • Bomull: Såld säljoption 67 med lösen december. Sålda köpoptioner med lösen 91 i juli och 90 i december.
 • Sojabönor: Såld säljoption 9,2 med lösen i november. Såld köpoption med lösen 12,4 i november. Såld köpoption med lösen 13,0 i januari 2019.
 • Sojaolja: Köpt köpoption 35 med lösen juni 2018
 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,5 i september.  Positiv prisspread med såld köpoption juli 3,0 samt köpt köpoption juli 2,8.
 • Gödkalv: Sålda säljoptioner med lösen 126 och 130 i oktober.
 • Majs: Covered call med såld köpoption 4,1 med lösen i juli, och köpt termin i juli på 3,82.
 • Kakao: Såld köpoption med lösen 31 i december.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,5% jämfört med förra fredagen, och slutade på 301,2073. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +3,6%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -6,5% sedan årsskiftet efter en vecka på i stort sett oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i Spiltan Räntefond Sverige efter att exit träffades vecka 12.

ACWI-Weekly 2018-04-13

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-04-13

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXS30-Weekly 2018-04-13

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% placerad i en fiktiv aktiefond som följer indexet.

EEM-Weekly 2018-04-13

Sedan inköp har index sjunkit med -0,9%. Högsta noteringen för iShares Emerging Index Fund sedan inköp är 50,18, 4,5% över inköpskurs. Aktuell exit är 46,09.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-04-13

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXS30-Weekly ATR 2018-04-13

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

OMXS30-Weekly ATR 2018-04-13

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-04-13

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-04-13

Veckorapport vecka 14 2018

160603130407-china-us-trade-780x439

Bild från Zedid News

Den nervösa utvecklingen på Stockholmsbörsen fortsatte i veckan som gick, där OMXS30-index återigen var nere i trakterna av och även under bottennoteringen i februari för att sedan snabbt återhämta sig. USA-börserna inledde veckan positivt, men hade en riktigt svag fredag. Ädelmetallerna steg något medan oljepriset föll. De amerikanska obligationsräntorna stängde närapå oförändrat liksom den amerikanska dollarn gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index backade med -1,6% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -4,2%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar sjönk med -1,1% och har i år backat med -0,8%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig en bra bit under klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1570 och 1577. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1577, över index, vilket också tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-04-06

Uttalanden i tuppfäktningen om handelstullar från både USA och Kina fortsätter att nagelfaras och tas som argument till varför kurserna åker upp och ned. Makroekonomisk statistik visar på något avtagande trend för den ekonomiska aktiviteten i både USA och Europa, men vi är fortfarande på höga nivåer. Amerikanska arbetsmarknadsstatistik visade svagare sysselsättningsökning än väntat och också att löneökningarna fortfarande inte tar fart trots låg arbetslöshet. Trycket uppåt på räntor minskar därmed. Snart trillar de första rapporterna in för det senaste kvartalet och innehållet i dem lär hamna i fokus på aktiebörserna i april.

Uttalanden om ett annalkande handelskrig och publicering av extra tullavgifter på varor som sojabönor och bomull fick råvarumarknaderna att dyka rejält, för att sedan återhämta sig. Många marknader är i intressanta tider för så kallade säsongsmönster som baseras på plantering, tillväxt och skörd. Det bäddar för mer volatila priser, vilket är en fördel för säljare av optioner.

DJCI-Weekly 2018-04-06

 

Även nästa vecka belastar utdelningar OMXS30 med några punkter. Med tanke på den svaga avslutningen i USA är prognosen för den inledande handeln på Stockholmsbörsen negativ.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Sojabönsmjöl: Covered call med såld köpoption 360 med lösen i juli, och köpt termin i juli på 361,8.
 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,5 i augusti.

 

Justerade positioner

Nya positioner

 • Guld: Såld köpoption med lösen 1520 i oktober.
 • Silver: Såld säljoption 14,75 i september.
 • Bomull: Såld köpoption med lösen 90 i december.

 

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1400 och 1440 med lösen juni, 1300 och 1340 i september samt 1180 och 1240 i december. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1520 och köpt säljoption 1550 med lösen i april. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1460 och köpt säljoption 1500 med lösen i maj. Hedge med såld covered put med såld termin och såld säljoption på 1560 samt köpt köpoption 1610, alla med lösen maj. Hedge med såld covered put med såld termin och såld säljoption på 1510 med lösen maj.
 • Kaffe: Såld köpoption 1,8 med lösen i december. Såld säljoption med lösen 110 i december.
 • Silver: Sålda säljoptioner med lösen 15 i juli, 14,75 i september och 13,5 i december. Såld köpoption 23 med lösen i december.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1180 i december, sålda köpoptioner med lösen 1520 i oktober respektive 1620 i november.
 • Olja: Sålda säljoptioner med lösen 50 och 52 i september. Såld säljoption med lösen 55 i juli. Såld säljoption med lösen 47 i december. Såld köpoption med lösen 70 i september. Såld köpoption med lösen 70 i december 2018. Såld köpoption med lösen 75 i december.
 • Vete: Såld köpoption 5,8 och 6,0 med lösen december.
 • Bomull: Såld säljoption 67 med lösen december. Sålda köpoptioner med lösen 91 i juli och 90 i december.
 • Sojabönor: Såld säljoption 9,2 med lösen i november. Såld köpoption med lösen 12,4 i november.
 • Sojaolja: Köpt köpoption 35 med lösen juni 2018
 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,5 i september.
 • Gödkalv: Sålda säljoptioner med lösen 126 och 130 i oktober.
 • Majs: Covered call med såld köpoption 4,1 med lösen i juli, och köpt termin i juli på 3,82.
 • Kakao: Såld köpoption med lösen 31 i december.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 299,6098. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +3,0%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -6,6% sedan årsskiftet efter en vecka på i stort sett oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i Spiltan Räntefond Sverige efter att exit träffades vecka 12.

ACWI-Weekly 2018-04-06

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-04-06

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXS30-Weekly 2018-04-06

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% placerad i en fiktiv aktiefond som följer indexet.

EEM-Weekly 2018-04-06

Sedan inköp har index sjunkit med -2,0%. Högsta noteringen för iShares Emerging Index Fund sedan inköp är 50,18, 4,5% över inköpskurs. Aktuell exit är 46,05.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-04-06

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-04-06

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-04-06.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-04-06.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-04-06.png