Veckorapport vecka 49 2017

wages_2391900b.jpg

Bild från The Telegraph

Vi lägger en ganska svängig vecka för Stockholms-börsen bakom oss. En positiv avslutning snyggade till siffrorna, även om uppgången tappade kraft i slutskedet.  USA-börserna backade en del under veckan, men återhämtade sig också i den avslutande handeln och stängde något upp, inte alls långt från all-time high.  De amerikanska obligationsräntorna steg något jämfört med stängningskurserna förra fredagen medan ädelmetallerna föll tillbaka ordentligt. Oljepriset sjönk, men kom tillbaka efter en kraftigare nedgång i mitten av veckan. Den amerikanska dollarn stärktes gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,2% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +6,2%, exklusive utdelningar. OMXS30 är fortsatt i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och ligger ovanför klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1572 och 1605. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1594, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30 Weekly 2017-12-08.png

I raden av positiv makroekonomisk statistik kom den amerikanska arbetsmarknadsstatistiken i fredags in på bättre siffror än förväntat, utan någon större dramatik. Precis som bloggrannen Kortsikt skriver syns ännu inget tecken på löneökningar och inflationen bör därför fortsatt hålla sig på mattan. Det innebär också rimligen att räntehöjningar från den amerikanska centralbanken Federal Reserve inte lär annonseras med någon högre frekvens under överskådlig tid. Vi får se vad som kommer ut från deras möte nästa vecka, 12-13 december. En höjning med 0,25 procentenheter är synnerligen inprisad, men det blir troligen en ganska flack räntebana som pekas ut för 2018.

Med endast tre veckor kvar av börsåret återstår att se om vi får ett av många förväntat julrally. USA-börserna ser fortsatt riskhungriga ut och den starka avslutningen av veckan stärker sannolikheten för en positiv inledning av kommande börsvecka. Men det krävs inte mycket negativa nyheter för att lite av skrämselhicka ska uppstå, om än kortvarigt. Den politiska situationen i USA kan bli turbulent, då skattereformen ska jämkas samman för underskrift av president Trump, samtidigt som skuldtaket måste höjas och budgeten sättas senast 22 december. Eller får vi se ännu mer av ”kick the can” där man skjuter problemen framför sig med kortsiktiga och kreativa överenskommelser?

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en svagt negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat. Den sålda köpoptionen i kaffe med lösen 1,7 i maj 2018 köptes tillbaka med planerad vinst, liksom den sålda köpoptionen i naturgas med lösen 4,5 i mars 2018. Även den sålda köpoptionen i apelsinjuice med lösen 180 i mars 2018 köptes tillbaka med planerad vinst. Det blev inte frost i Florida i år heller… 🙂

trading-places

En säljoption i naturgas med lösen 2,4 i juni 2018 såldes. De sålda köpoptionerna i olja med lösen 60 i februari respektive mars 2018 köptes tillbaka i samband med oljeprisets nedgång tidigare i veckan, då priset hamnat för nära lösenpriset och risken därför blivit för hög. Resultatet blev en försumbar vinst. En säljoption i OMXS30 såldes, med lösen 1320 i juni 2018.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner 1500 och 1540 med lösen mars 2018 samt 1320, 1360 och 1400 med lösen juni 2018. Såld köpoption med lösen 1680 i mars 2018.
 • Kaffe: Såld säljoption 1,175 med lösen i maj 2018.
 • Guld: Såld köpoption 1475 juni 2018. Såld säljoption 1170 i juni 2017.
 • Silver: Sålda säljoptioner med lösen 14,75 i maj 2018 samt 14,0 i juli 2018.
 • Olja: Såld credit ratio call spread såld säljoption 61 och köpt säljoption 59, lösen i mars 2018. Köpt köpoption med lösen 65 i januari 2018. Såld säljoption med lösen 45 i juli 2018.
 • JPY/USD: Såld köpoption 0,0094 med lösen mars 2018.
 • Majs: Positiv prisspread med köpt köpoption 3,7, såld köpoption 4,0 samt såld köpoption 3,5, alla med lösen maj 2018.
 • Naturgas: Såld säljoption 2,4 med lösen juni 2018
 • Boskap: Såld säljoption 100 med lösen juni 2018

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 288,8120. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +12,2%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +22,2% sedan årsskiftet efter en vecka på +0,6%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond, vilket innebär att dollarns värde mot kronan påverkar resultatet.

ACWI Weekly 2017-12-08

Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 72,03. Aktuell exit är 69,92.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i Spiltan Räntefond Sverige efter att exit aktiverades i förra veckan. Om index är i positiv trend om två veckor kommer byte till aktiefond att ske.

OMXSBCAPPI Weekly 2017-12-08

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i Spiltan Räntefond Sverige efter att exit aktiverades i förra veckan. Om index är i positiv trend om två veckor kommer byte till aktiefond att ske.

OMXS30 Weekly 2017-12-08

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med låg volatilitet.

OMXS30 Weekly ATR 2017-12-08.png

För iShares All Country World Index världsindex, ACWI, steg volatiliteten jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

ACWI Weekly ATR 2017-12-08.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30 Weekly 10 years 2017-12-08.png

Annonser

Onsdagsfonden och kryptovalutor

kryptovalutor

Bild från valutahandel.se

Först av allt vill jag lugna oroliga läsare och medlemmar med att Onsdagsfonden inte kommer att inkludera kryptovalutor som Bitcoin i placeringsstrategierna. Några kanske blir besvikna och undrar hur jag kan ignorera en marknad som genererat enorm avkastning. Det enkla svaret är att jag inte ser hur jag ska lyckas bygga en robust placeringsstrategi för denna volatila marknad, där det saknas reglerade instrument. Att köpa och hoppas på fortsatt uppgång är inget jag vill befatta mig med.

Icke desto mindre är kryptovalutor och blockchain ett intressant fenomen, men jag får erkänna att ju mer jag försöker sätta mig in i det, desto mer fundersam blir jag. Det saknas inte argument både för och mot kryptovalutors existens, värde och funktion. Jag har hittat två exempel på Business Insider som jag tycker är intressanta att ta del av, enligt devisen att det alltid är förnuftigt att lyssna på båda sidors argument.

Med detta har jag både inlett och avslutat bloggens grepp om kryptovalutor. Eventuellt får jag läge att återkomma om utvecklingen får inverkan på andra tillgångsklasser som aktier, ädelmetaller och valutor, där jag ju har ett påtagligt intresse. Eller kanske den annalkande terminsmarknaden på CME i USA kommer att öppna upp nya möjligheter.

 

Frågor och svar om senaste exit

exit signs

Som ni kunde läsa om i senaste veckorapporten aktiverades exit för två av portföljerna, Onsdagsfonden Sverige och Onsdagsfonden OMXS30. Jag får en del frågor om detta och tänkte därför förtydliga metoden med exit, som jag ser den, med några frågor och svar.

Vad innebär en aktiverad exit?

Att en kurs eller index stängt under den aktuella exitnivån och att innehavet som exiten avser därför ska avyttras.

Säljer man allt innehav i en aktie eller aktiefond, eller delar av det?

Vid en exit säljs allt innehav och placeras på konto alternativt en kort räntefond. Eventuellt periodiskt sparande, som månadssparande, styrs också till räntefonden.

Vad gjorde du konkret?

I söndags lade jag en säljorder på allt innehav i aktiefonderna i portföljerna och en köporder på Spiltan Räntefond Sverige.

Index var ju under exitnivån tidigare i veckan, varför aktiverades inte exit då?

Exitnivån beräknas på veckodata, där det är stängningskursen veckans sista dag som räknas. Samma sak gäller för att avgöra om exit aktiverats, det är sista stängningskurs som jämförs med exitnivå.

Nedgången i fredags verkar ju varit tillfällig, USA-börserna vände upp och Stockholmsbörsen gick starkt i går måndag. Vore det inte bra att avvakta med exit till dess att man vet om kurserna fortsätter ned?

Ingen sitter med kristallkulan som förutspår framtiden. En exitmetod fungerar bara om man följer den disciplinerat. Så fort en exit aktiveras ska en order läggas på att avyttra positionen. Det finns ingen plats för magkänsla eller reservationer. En exit är en försäkring, och den kommer att kosta vid några tillfällen. Syftet är att undvika den stora smällen i form av ett utdraget börsfall. Ibland kommer exiten att aktiveras vid i backspegeln sett helt fel tillfälle, och ibland kommer timingen att vara klockren. Det är inte det avgörande, utan det viktiga är att se effekterna på längre sikt och vara med om skillnaden att stå utanför ett börsras eller vara fast i det.

Om nu börskurserna vänder upp och fortsätter att stiga, är det inte dumt att stå utanför marknaden då?

Jo, och en exit innebär inte att man hissar pestflagg för en aktie/index och nödvändigtvis står utanför marknaden en längre period. Beslutet om att ta en position måste bygga på en entrymetod, vilken för min del är trendföljande. Om trendindikatorn tre veckor efter exit visar positiv trend kommer jag att köpa aktiefonder igen och beräkna nya exitnivåer. Kanske missar jag några procents uppgång, men det är priset för att försäkra mig mot ett mer allvarligt börsfall.

Jag vet inte om exit är något för mig, det verkar surt att kunna förlora pengar jämfört med att bara hålla kvar sitt innehav och vara passiv. Men tanken med en försäkring kanske inte är så dum. Har du skrivit mer om exit tidigare?

En del! 🙂

Börsen slår rekord – vem behöver exits?

Exiten: din vän i med- och motgång

Konsten att använda exit

En exit är en exit

Veckorapport vecka 48 2017

senate gop tax reform

Bild från C-SPAN

Så är vi då inne i årets sista månad. Fram till i fredags var utvecklingen på Stockholmsbörsen ganska stillsam och försiktig optimistisk. Men i den avslutande handeln föll kurserna på bred front tillsammans med övriga börser i Europa. USA-börserna gick väldigt starkt under veckan och köparna kom snabbt tillbaka efter en tillfällig nedgång under den inledande fredagshandeln. S&P 500 noterade ännu ett nytt rekord och har hittills i år stigit med 18%. De amerikanska obligationsräntorna steg något jämfört med stängningskurserna förra fredagen medan ädelmetallerna föll tillbaka. Oljepriset sjönk något efter beslutet från OPEC och Ryssland om fortsatta produktionsbegränsningar under 2018. Den amerikanska dollarn försvagades gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index backade med -1,4% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +4,9%, exklusive utdelningar. OMXS30 har slagit om till neutral trend Onsdagsfondens trendindikator  och ligger i klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1571 och 1604. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1593, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30 Weekly 2017-12-01.png

Den globala konjunkturen är stark, vilket makroekonomisk statistik fortsätter att komma in med bevis på. Nedgången i den avslutande börshandeln kan till viss del ha baserats på politisk turbulens i USA, med skattereformens varande samt den förre detta nationelle rådgivaren Michael Flynns eventuella vittnesmål mot president Trump. Nu när både representanthuset och senaten i USA lyckats rösta igenom skattereformen kan vi möjligen få se ett lättnadsrally. Samtidigt återstår en hel del innan den träder i laga kraft, och det kan uppstå nya komplikationer när kongressens versioner av reformen ska jämkas ihop. Det är också möjligt att vi får se lite av ”köp ryktet, sälj nyheten” om USA-börserna stiger inledningsvis.

Kanske börjar vi ana en begynnande oro över att det inte kan bli så mycket bättre. Den globala tillväxten är god, vilket är väl känt och till största delen inprisat i aktiekurserna. Tecken på inflation och/eller mindre förbättringar av konjunkturindikatorer än vi hittills haft kan utlösa rädsla och vinsthemtagningar. Samtidigt har vi starka företagsresultat att luta oss mot, så fallhöjden bör vara begränsad, åtminstone så länge som räntenivån är fortsatt låg.

Det blir en spännande öppning av de finansiella marknaderna nästa vecka. Grundtipset är en positiv start givet framgången för skattereformen i USA, men sedan känns läget väldigt osäkert.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat. Den sålda säljoptionen i guld med lösen 1215 i mars 2018 köptes tillbaka med planerad vinst, liksom den sålda köpoptionen i silver med lösen 22 i maj 2018. En ny säljoption i silver med lösen 14 i juli 2018 såldes.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner 1500 och 1540 med lösen mars 2018 samt 1360 och 1400 med lösen juni 2018. Såld köpoption med lösen 1680 i mars 2018.
 • Kaffe: Såld säljoption 1,175 med lösen i maj 2018, såld köpoption 1,70 med lösen i maj 2018
 • Guld: Såld köpoption 1475 juni 2018. Såld säljoption 1170 i juni 2017.
 • Silver: Sålda säljoptioner med lösen 14,75 i maj 2018 samt 14,0 i juli 2018.
 • Olja: Sålda köpoptioner 60 med lösen februari respektive mars 2018. Såld credit ratio call spread såld säljoption 61 och köpt säljoption 59, lösen i mars 2018. Köpt köpoption med lösen 65 i januari 2018.
 • JPY/USD: Såld köpoption 0,0094 med lösen mars 2018.
 • Majs: Positiv prisspread med köpt köpoption 3,7, såld köpoption 4,0 samt såld köpoption 3,5, alla med lösen maj 2018.
 • Naturgas: Såld köpoption 4,5 med lösen mars 2018
 • Apelsinjuice: Såld köpoption 180 med lösen mars 2018
 • Boskap: Såld säljoption 100 med lösen juni 2018

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 288,3156. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +12,0%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +21,4% sedan årsskiftet efter en vecka på +1,1%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond, vilket innebär att dollarns värde mot kronan påverkar resultatet.

ACWI Weekly 2017-12-01

Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 71,89. Aktuell exit är 69,82.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige. Index stängde i fredags under exitnivån på 591,03 varför en växling till räntefonden Spiltan Räntefond Sverige görs inför nästa vecka.

OMXSBCAPPI Weekly 2017-12-01

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i Avanza Zero. Index stängde i fredags under exitnivån på 1608,5 varför en växling till räntefonden Spiltan Räntefond Sverige görs inför nästa vecka.

OMXS30 Weekly 2017-12-01

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för Stockholmsbörsens OMXS30-index steg jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med låg volatilitet.

OMXS30 Weekly ATR 2017-12-01.png

För iShares All Country World Index världsindex, ACWI, steg volatiliteten jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

ACWI Weekly ATR 2017-12-01

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30 Weekly 10 years 2017-12-01.png

Veckorapport vecka 47 2017

Börsveckan inleddes positivt på Stockholmsbörsen, men kurserna föll tillbaka och slutade ganska oförändrat jämfört med förra veckan, i lugn handel. USA-börserna tuffade på i sedvanlig optimism och satte ännu en gång nya rekordnoteringar i en avkortad handel på grund av Thanksgiving. De amerikanska obligationsräntorna sjönk något jämfört med stängningskurserna förra fredagen liksom ädelmetallerna. Oljepriset noterade en kraftig uppgång under intensiva spekulationer om kommande beslut från OPEC om ytterligare produktionsbegränsningar. Den amerikanska dollarn försvagades påtagligt gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index backade med -0,2% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +6,4%, exklusive utdelningar. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator men har nu kommit nära klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1570 och 1605. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1593, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30 Weekly 2017-11-24.png

Makroekonomisk statistik fortsätter att komma in med starka siffror precis som alltid läsvärda Kortsikt tar upp och analyserar, och det globala konjunkturläget är gott. Ännu ser vi inga tendenser till lönestegringar och inflation, vilket håller ned ränteläget och gynnar aktier. I USA är optimismen på aktiebörserna fortsatt påtaglig, samtidigt som värderingarna är ansträngda sett ur ett historisk perspektiv. Utkomsten av skattereform kan påverka, liksom Federal Reserves räntebeslut i december, men känslan är att vi är nära ett toppläge. Mer än 5-10 procents uppgång för S&P 500 bedömer jag inte som sannolikt om vi inte får se fortsatt kraftiga resultatförbättringar i kommande bolagsrapporter. På Stockholmsbörsen har stämningen varit mer dämpad på sistone, där bland annat HM:s nedgång pressat index. I veckan stärktes kronan mot dollarn, vilket tynger exportbolagen. Euron noterade också en kraftig uppgång mot dollarn, vilket inte är vad ECB vill se då det missgynnar exportföretagen i EU.

Från och med nästa vecka stundar intensiva politiska turer i USA för att driva igenom skattereform och hantera skuldtaket. Det kan skapa en del turbulens i en marknad som fortfarande präglas av starkt köptryck och vilja att köpa varje dipp.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat. Den etablerade covered call i 10-årig amerikansk statsobligation stängdes med försumbar vinst. En köpoption i olja med lösen 65 i januari 2018 köptes för att balansera de sålda köpoptionerna som kommit under press. En säljoption i boskap såldes med lösen 100 i juni 2018.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner 1500 och 1540 med lösen mars 2018 samt 1360 och 1400 med lösen juni 2018. Såld köpoption med lösen 1680 i mars 2018.
 • Kaffe: Såld säljoption 1,175 med lösen i maj 2018, såld köpoption 1,70 med lösen i maj 2018
 • Guld: Såld köpoption 1475 juni 2018. Sålda säljoptioner 1215 mars 2018 samt 1170 i juni 2017.
 • Silver: Såld köpoption 22 med lösen maj 2018, såld säljoption med lösen 14,75 i maj 2018.
 • Olja: Sålda köpoptioner 60 med lösen februari respektive mars 2018. Såld credit ratio call spread såld säljoption 61 och köpt säljoption 59, lösen i mars 2018. Köpt köpoption med lösen 65 i januari 2018.
 • JPY/USD: Såld köpoption 0,0094 med lösen mars 2018.
 • Majs: Positiv prisspread med köpt köpoption 3,7, såld köpoption 4,0 samt såld köpoption 3,5, alla med lösen maj 2018.
 • Naturgas: Såld köpoption 4,5 med lösen mars 2018
 • Apelsinjuice: Såld köpoption 180 med lösen mars 2018
 • Boskap: Såld säljoption 100 med lösen juni 2018

Andelsvärdet i placeringsklubben är i stort sett oförändrat jämfört med förra fredagen, och slutade på 287,4034. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +11,7%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +20,1% sedan årsskiftet efter en vecka på +0,1%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond, vilket innebär att dollarns värde mot kronan påverkar resultatet.

ACWI Weekly 2017-11-24

Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 71,42. Aktuell exit är 69,39.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI Weekly 2017-11-24

Högsta noteringen för Stockholmsbörsens Benchmark Index sedan inköp är 617,34. Aktuell exit är 591,03.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i Avanza Zero.

OMXS30 Weekly 2017-11-24

Högsta noteringen för OMXS30 sedan inköp är 1681,75. Aktuell exit är 1608,50.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för Stockholmsbörsens OMXS30-index steg jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med låg volatilitet.

OMXS30 Weekly ATR 2017-11-24.png

För iShares All Country World Index världsindex, ACWI, steg volatiliteten jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

ACWI Weekly ATR 2017-11-24.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30 Weekly 10 years 2017-11-24.png

Köpa HM med optioner

HM är en av Stockholmsbörsens aktier med mest spridd ägarkrets och har varit attraktiv under många år på grund av stark tillväxt och god utdelning. De senaste dryga två åren har vi fått se aktiekursen dala och nyhetsflödet vara negativt. Många småsparare får upp ögonen då gamla favoritaktier får stryk och identifierar köpläge. En klassisk trendföljare håller förstås inte med utan står utanför nuvarande rutschkana.

HMB_SS Weekly 2017-11-20

Men som jag tidigare skrivit finns det en intressant teknik att placera i aktier på fallrepet för den som anser att kursen nu kommit ned till fundamentalt och direktavkastningsmässigt intressanta nivåer, nämligen att sälja säljoptioner. Till exempel kan man idag sälja säljoptioner i HM med lösen 170 kr i september 2018 och få in en premie på omkring 8,5 kr. Om kursen i HM håller sig ovanför 170 kr i september nästa år förfaller optionen värdelös och man behåller sin premieintäkt. Om kursen fallit under 170 kr kommer man att få köpa in aktien till 170 kr, vilket man rimligen borde anse vara en bra ingångskurs. Räknar man in premien på 8,5 kr så går man plus/minus noll vid en aktiekurs på 161,5 kr, exklusive courtage.

Att sälja säljoptioner är således ett sätt att köpa in aktier billigt, enligt ens egen värdering, till en mer långsiktig aktieportfölj. Det motsäger förstås inte att man kan få se aktiekursen sjunka ännu mer, men har man  gjort en analys och bedömning av att aktiekursen är attraktiv vid lösenpriset bör man vara trygg i att få in den i portföljen vid den nivån. Särskilt kraftfullt kan det vara att sälja säljoptioner efter en tids nedgång och under dagar då kursen får ett extra tryck nedåt, för då stiger normalt optionspriserna och ger ökad premieintäkt. Det är ett annat sätt att tillämpa principen om att köpa när alla andra säljer, med en modifiering som ger extra trygghet.

Jag har själv inte gjort någon värdering av HM och tar inga positioner för närvarande. Sedan 2015 har kursen gått från 360 kr till strax under 200 kr, så man ska ha respekt för fallande trender. Bolag kan gå i konkurs, men HM har med all säkerhet en framtid och prislappen för den blir allt mer attraktiv för var dag som går.

Veckorapport vecka 46 2017

Aktiekurserna var stundtals under press även denna vecka på Stockholmsbörsen, medan USA-börserna höll emot. De amerikanska obligationsräntorna föll jämfört med stängningskurserna förra fredagen medan ädelmetallerna tog ett rejält kliv uppåt, framför allt i fredags. Oljepriset slutade i stort sett oförändrat efter en svag inledning och stark avslutning på veckan. Den amerikanska dollarn föll gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index backade med -1,0% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +6,6%, exklusive utdelningar. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator men har nu kommit ner närmare klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1568 och 1605. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1592, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30 Weekly 2017-11-17.png

Börsläget ser oklart ut, med en tydlig rekyl på Stockholmsbörsen men USA-börser som fortsatt färgas av optimism om en kommande skattereform och fortsatt vinstökning i bolagen. I veckan som kommer är det Thanksgiving i USA, vilket innebär en avkortad handelsvecka. Därefter stundar omröstning om skattereformen i senaten och vi närmar oss också Federal Reserves möte 12-13 december.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat. Optionerna i sojabönor avslutades med planerad vinst. En såld säljoption i JPY/USD köptes tillbaka med planerad vinst. En såld säljoption i guld med lösen 1180 i mars 2018 köptes tillbaka med planerad vinst, liksom en såld köpoption med lösen 1500 i april 2018. En ny säljoption i OMXS30 med lösen 1360 i juni 2018 såldes. En säljoption i guld med lösen 1170 i juni 2018 såldes, liksom en köpoption med lösen 1475 i juni 2018. En köpoption i apelsinjuice med lösen 180 i mars 2018 såldes. En säljoption i råolja såldes med lösen 45 i juni 2018 såldes.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner 1500 och 1540 med lösen mars 2018 samt 1360 och 1400 med lösen juni 2018. Såld köpoption med lösen 1680 i mars 2018.
 • Kaffe: Såld säljoption 1,175 med lösen i maj 2018, såld köpoption 1,70 med lösen i maj 2018
 • Guld: Såld köpoption 1475 juni 2018. Sålda säljoptioner 1215 mars 2018 samt 1170 i juni 2017. En köpt säljoption med lösen 1050 i december som en försäkring.
 • Silver: Såld köpoption 22 med lösen maj 2018, såld säljoption med lösen 14,75 i maj 2018.
 • Olja: Sålda köpoptioner 60 med lösen februari respektive mars 2018. Såld credit ratio call spread såld säljoption 61 och köpt säljoption 59, lösen i mars 2018.
 • JPY/USD: Såld köpoption 0,0094 med lösen mars 2018.
 • Majs: Positiv prisspread med köpt köpoption 3,7, såld köpoption 4,0 samt såld köpoption 3,5, alla med lösen maj 2018,
 • 10-årig amerikansk statsobligation: covered call med köpt termin och såld köpoption med lösen 125 mars 2018.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,4% jämfört med förra fredagen, och slutade på 287,4273. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +11,7%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +19,9% sedan årsskiftet. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond, vilket innebär att dollarns värde mot kronan påverkar resultatet.

ACWI Weekly 2017-11-17

Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 70,87. Aktuell exit är 68,90.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI Weekly 2017-11-17

Högsta noteringen för Stockholmsbörsens Benchmark Index sedan inköp är 617,34. Aktuell exit är 591,03.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i Avanza Zero.

OMXS30 Weekly 2017-11-17

Högsta noteringen för OMXS30 sedan inköp är 1681,75. Aktuell exit är 1608,50.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för Stockholmsbörsens OMXS30-index steg jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med låg volatilitet.

OMXS30 Weekly ATR 2017-11-17

För iShares All Country World Index världsindex, ACWI, steg volatiliteten jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

ACWI Weekly ATR 2017-11-17.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30 Weekly 10 years 2017-11-17.png