Uppdaterade placeringsstrategier

software-update-300x300.png

Bild från Autoverkstan

Nu är placeringsstrategierna uppdaterade, som jag annonserade förra veckan. Jag har valt att fortsätta med en strategi som använder sig av Avanza Zero, för att vara ”bakåtkompatibel”: det är flera bloggläsare som använder sig av denna fond och jag vill fortsätta ge dem service genom placeringsstrategin Onsdagsfonden OMXS30. I denna strategi kommer jag att redovisa två typer av exits: en som snävar till exiten i takt med ökande upparbetad vinst och en som inte gör det.

Den första aktiviteten enligt de uppdaterade strategierna sker nu i helgen 22-23 juli, då jag också kommer att komplettera marknadstrenderna med jämförelseindex för Onsdagsfonden PPM och Onsdagsfonden Sverige. I veckorapporten ersätts den fiktiva globalfonden jag hittills redovisat exit för med Onsdagsfonden PPM.

Veckorapport vecka 28 2017

Chair-Janet-Yellen.png

Bild från HousingWire

Vi lägger en stark börsvecka bakom oss, där kurserna på Stockholmsbörsen steg på bred front efter optimistiska reaktioner på uttalanden från den amerikanska centralbanken Federal Reserves ordförande Janet Yellen, där tolkningen var att sannolikheten för ytterligare räntehöjningar under 2017 minskade. På USA-börserna var tonen också starkt positiv och S&P500 noterade ännu ett årshögsta och all time high.  Den amerikanska dollarn föll påtagligt liksom de amerikanska obligationsräntorna. Ädelmetallerna hämtade kraft under slutet av veckan och noterade uppgångar för veckan, liksom priset på olja.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,8% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +8,5%, exklusive utdelningar. OMXS30 är fortsatt i positiv trend enligt trendindikatorn och ligger en bra bit ovan klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1537 och 1587. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1566. Dessa nivåer kan, men behöver inte nödvändigtvis, utgöra omslagsnivåer vid rekyler.

Trenden för de flesta av världens börser är intakt positiv och centralbankerna spelar en fortsatt stor roll för utvecklingen. Så länge vi inte ser några egentliga tendenser till inflation är det svårt att tro på en mer ihållande ränteuppgång. Låga räntor innebär som tidigare stimulans till ekonomin och ökar företagens investeringsvilja, samtidigt som aktier fortsätter att vara ett av få alternativ som ger god avkastning för kapital världen över. Aktievärderingarna blir allt mer ansträngda och förväntningarna på företagens omsättning och vinst ökar, varför rapportperioden vi just klivit in i blir extra intressant att följa. Stalltipset är att vi ser fortsatt starka rapporter som ger positiv energi till börsen, men också ökar trycket att leverera. En fortsatt uppgång under ett par veckor i sommarlugn handel ligger i korten, och därefter kan oron för högt uppskruvade prognoser börja infinna sig, i samma veva som vi närmar oss historiskt mer turbulenta börsmånader som augusti och september.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en svagt negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat. Den sålda köpoptionen i OMXS30 med lösen 1800 december köptes tillbaka med planerad vinst. En ny köpoption, december 1740 såldes. De sålda köpoptionen i guld med lösen november 1500 respektive december 1400 köptes tillbaka med planerad vinst. Samtliga optioner i kaffe köptes tillbaka, med en vinst som kompenserade för tidigare förluster, men totalt gick positionerna back. En credit ratio call spread i majs såldes.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld köpoption OMXS30 september 1700 och december 1740, sålda säljoptioner augusti 1580 och september 1520. Såld credit ratio put spread med såld säljoption augusti 1520  och köpt säljoption augusti 1560.
 • Sojabönor: Såld köpoption 11,4 med lösen november
 • Majs: Covered call med köpoption 3,8, lösen december. Såld credit ratio call spread med såld köpoption december 5,0 och köpt köpoption december 4,8
 • Guld: Såld säljoption 1110 med lösen december och 1085 med lösen mars 2018. Såld vagga i februari 2018 med lösenpriser 1100/1500. En köpt säljoption med lösen 1050 i december som en försäkring.
 • Olja: Sålda säljoptioner med lösen 34 och 37 i januari 2018, såld köpoption 60 med lösen februari 2018
 • Naturgas: Sålda köpoptioner 4,0 och 4,2 med lösen i december
 • EUR/USD: Såld credit ratio spreads med såld säljoption december 120 och köpt säljoption december 118

Andelsvärdet i placeringsklubben steg +0,4% jämfört med förra fredagen, och slutade på 273,3475. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +6,2%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +10,6% sedan årsskiftet, efter en vecka på +/- 0,0%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling.

Portföljen är placerad 100% i Spiltan Räntefond Sverige sedan exit i förra veckan. Om börstrenden är positiv efter nästa vecka blir det byte till aktiefond.

Trendindikatorn

Onsdagsfondens trendindikator visar fortsatt positiv trend för OMXS30, liksom för världsindex, baserat på iShares MSCI World Index Fund. För befintliga innehav rekommenderar jag varmt en exitstrategi, som jag ger konkret exempel på senare i veckorapporten. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMX STOCKHOLM 30 2017-07-14.png

ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND 2017-07-14Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för OMXS30 sjönk i veckan. För kommande börsvecka skulle det vara normalt med en rörelse på knappt +/-2,2% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är i en marknad med låg volatilitet.

OMX STOCKHOLM 30 ATR 2017-07-14.png

För iShares MSCI världsindex, URTH, steg volatiliteten blygsamt. För kommande börsvecka skulle det vara normalt med en rörelse på drygt +/-1,5% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND ATR 2017-07-14.png

Exit

Ingen exit är aktuell i Onsdagsfonden PPM, då portföljen är 100% placerad i räntefond.

Globalfonder är populära aktiefonder, och jag redovisar därför också exit för ett hypotetiskt sparande i en fond som går som iShares MSCI världsindex, URTH, med samma placeringsstrategi som Onsdagsfonden PPM. Portföljen är 100% placerad i globalfonden, med inköp 2016-11-30. Högsta notering sedan köp är 82,0. Sedan inköp har URTH stigit med +12,9%. Från inköp till högsta notering har index ökat med +13,4%. Efter 15% uppgång börjar exiten snävas till ännu en gång.  Aktuell exit är 79,51, vilket är 2,6% under senaste veckostängning. Om index skulle falla till exitnivån innebär det resultat på +10,0%.

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMX STOCKHOLM 30 10 years 2017-07-14.png

Farväl Avanza Zero, välkommen SPP Aktiefond Sverige

Jag förändrar placeringsstrategin Onsdagsfonden PPM genom att byta ut aktiefonden Avanza Zero mot AP7 Aktiefond, som är en vanligt förekommande fond i premiepensionssparares portföljer. Skälet till bytet är dels att ge de som har innehav i fonden möjlighet att kunna bevaka trend och exitnivåer, dels att kunna dra nyttan av den hävstång som AP7 Aktiefond använder, vilken förstärker fondens värdeutveckling. Baksidan är förstås att vid en börsnedgång kommer AP7 Aktiefond att gå ned mer än marknaden, men som en trendföljare med exitmetod är det något jag har möjligheten att minimera konsekvensen av. Fondens jämförelseindex är MSCI All Country World Index, vilket jag kan bevaka i analysprogrammet ProRealTime via ETF:en MSCI ACWI Index Fund (ACWI).

Samtidigt så introducerar jag en ny placeringsstrategi, Onsdagsfonden Sverige, som till största delen liknar Onsdagsfonden PPM. Skillnaden är att jag använder SPP Aktiefond Sverige, som uppfyller mina krav på låg avgift och nära koppling till sitt index. Fonder som SPP Aktiefond Sverige kan användas för allt fondsparande, från tjänstepension till privat. Har man inte tillgång till SPP:s fonder kan man ändå använda SPP Aktiefond Sverige som en jämförelse för att hitta en liknande. Till skillnad från Avanza Zero finns här ingen övre insättningsgräns och aktieportföljen är också bredare, med 60-80 bolag. Det innebär att man får med även lite mindre bolag, vilket varit historiskt gynnsamt. SPP Aktiefond Sverige jämför sig med Stockholmsbörsen Benchmark Index, där jag väljer att använda dess prisindex för att följa trend och exit ( OMX STOCKHOLM BENCHMARK CAP_PI , OMXSBCAPPI). Det är ju trenden för aktiekurserna i indexet som är intressant att följa.

Dessa förändringar kommer jag att sjösätta efter nästa vecka, då det är dags att avgöra om Onsdagsfonden PPM ska växla från ränte- till aktiefond eller inte, efter tidigare exit. Jag kommer att fortsätta följa OMXS30-index då det är viktigt för Onsdagsfonden Good Options placeringar i indexoptioner.

Veckorapport vecka 27 2017

americas-celebration-4th-of-july-flag.jpg

Bild från Teachavy

Börsveckan inledde starkt, men sedan var utvecklingen oregelbunden med små rörelser. USA-börserna stängde i stort sett oförändrat jämfört med förra veckan, i en avkortad och lugn nationaldagshandel. Den amerikanska dollarn steg liksom de amerikanska obligationsräntorna. Ädelmetallerna hade en riktigt dålig vecka och priset på olja föll efter en svag avslutning.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +0,9% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +6,6%, exklusive utdelningar. OMXS30 är fortsatt i positiv trend enligt trendindikatorn och ligger en bit ovan klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1534 och 1582. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1562. Dessa nivåer kan, men behöver inte nödvändigtvis, utgöra omslagsnivåer vid rekyler.

Nästa vecka drar rapportperioden igång. USA-börserna avslutade starkt i fredags, så grundtonen i inledningen av nästa vecka är positiv. De långa räntorna kryper sakta uppåt, men inflationen visar ännu inga tecken på att ta fart.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat. Covered call i sojamjöl stängdes med planerad vinst, liksom den sålda säljoptionen i guld 1450 i december.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld köpoption OMXS30 september 1700 och december 1800, sålda säljoptioner augusti 1580 och september 1520. Sålda credit ratio spreads med sålda säljoptioner augusti 1510/1520  och köpta säljoptioner augusti 1550/1560.
 • Sojabönor: Såld köpoption 11,4 med lösen november
 • Majs: Covered call med köpoption 3,8, lösen december
 • Guld: Sålda köpoptioner november 1500 och december 1400, såld säljoption 1110 med lösen december. Såld vagga i februari 2018 med lösenpriser 1100/1500. En köpt säljoption med lösen 1050 i december som en försäkring.
 • Olja: Sålda säljoptioner med lösen 34 och 37 i januari 2018, såld köpoption 60 med lösen februari 2018
 • Naturgas: Sålda köpoptioner 4,0 och 4,2 med lösen i december
 • Kaffe: Sålda säljoptioner 117,5 och 120, sålda köpoptioner 135 och 145, alla med lösen september
 • EUR/USD: Såld credit ratio spreads med såld säljoption december 120 och köpt säljoption december 118

Andelsvärdet i placeringsklubben steg +0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 272,3528. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +5,8%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +10,6% sedan årsskiftet, efter en vecka på +0,9%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling.

Portföljen är placerad 100% i Spiltan Räntefond Sverige sedan exit i förra veckan. Om börstrenden är positiv om två veckor blir det byte till aktiefond.

Trendindikatorn

Onsdagsfondens trendindikator visar fortsatt positiv trend för OMXS30, liksom för världsindex, baserat på iShares MSCI World Index Fund. För befintliga innehav rekommenderar jag varmt en exitstrategi, som jag ger konkret exempel på senare i veckorapporten. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMX STOCKHOLM 30 2017-07-07

ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND 2017-07-07Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för OMXS30 sjönk i veckan. För kommande börsvecka skulle det vara normalt med en rörelse på drygt +/-2,2% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är i en marknad med låg volatilitet.

OMX STOCKHOLM 30 ATR 2017-07-07.png

För iShares MSCI världsindex, URTH, var utvecklingen likartad. För kommande börsvecka skulle det vara normalt med en rörelse på drygt +/-1,5% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND ATR 2017-07-07.png

Exit

Ingen exit är aktuell i Onsdagsfonden PPM, då portföljen är 100% placerad i räntefond.

Globalfonder är populära aktiefonder, och jag redovisar därför också exit för ett hypotetiskt sparande i en fond som går som iShares MSCI världsindex, URTH, med samma placeringsstrategi som Onsdagsfonden PPM. Portföljen är 100% placerad i globalfonden, med inköp 2016-11-30. Högsta notering sedan köp är 82,0. Sedan inköp har URTH stigit med +11,0%. Från inköp till högsta notering har index ökat med +13,4%. Efter 15% uppgång börjar exiten snävas till ännu en gång.  Aktuell exit är 79,51, vilket är 0,9% under senaste veckostängning. Om index skulle falla till exitnivån innebär det resultat på +10,0%.

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMX STOCKHOLM 30 10 years 2017-07-07.png

Halvårsrapport 2017

063011-Half-a-Year.jpg

Bild från Goodbye Mailbox

Det första halvåret startade något trevande på Stockholms-börsen, men trendindikatorn för OMXS30-index var fortsatt positiv och kurserna steg fram till början av mars för att sedan utvecklas ganska stillastående under april. Efter Macrons seger i det franska presidentvalet fick börserna en rejäl skjuts upp. Sedan toppen i mitten av maj handlades OMXS30 i ett intervall mellan 1600-1658 (jag har strukit bottennoteringen då Essity noterades). Halvåret avslutades med en dyster vecka, i breda nedgångar.

OMX STOCKHOLM 30 6 months 2017.png

Högt upp på listan över börspåverkande faktorer som varit populära att diskutera och analysera hittar vi räntor, valutor, utspel från president Trump och så kallade geopolitiska händelser som kriget i Syrien och terrorattacker. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve har börjat med blygsamma räntehöjningar, men man har också aviserat att man ska dra ned på de enorma tillgångar man köpt sedan finanskrisen 2008. I Europa har vi ännu inte sett några direkta tecken på räntehöjningar eller penningpolitiska åtstramningar. Bolagsrapporterna har visat på styrka, så det har funnits grund för uppgången. Dock var det länge sedan vi hade en korrigering av aktiekurserna på 5-10%, och en sådan rycker allt närmare ju längre tiden går. Frågan är också hur länge vinster och omsättning kan fortsätta att öka i den takt vi sett de senaste kvartalen.

Onsdagsfonden PPM, som speglar mitt eget sparande i premiepensionssystemet, har haft en god utveckling under det första halvåret, då portföljen legat placerad i aktiefonden Avanza Zero. Perioden avslutades dock med att byta från aktiefond till räntefond då exitnivån underskreds.  Utvecklingen för halvåret blev +9,6 %. Jag kommer under det andra halvåret att modifiera Onsdagsfonden PPM genom att byta aktiefond från Avanza Zero till AP7 Aktiefond. Dessutom kommer jag att komplettera med en ny placeringsstrategi, Onsdagsfonden Sverige, som ska spegla ett sparande i en svensk aktiefond. Här kommer jag att välja SPP Aktiefond Sverige. Håll utkik på bloggen för mer information inom kort.

Placeringsklubben Onsdagsfonden, som placerar efter strategin Onsdagsfonden Good Options, har haft ett mediokert halvår, där andelsvärdet sedan årsskiftet ökat med 5,6 % till 271,7741. Målet om en avkastning för året om 15 % bedömer jag likväl som fullt möjligt att överträffa, eller åtminstone nå. Portföljen är välfylld med positioner, varav flera är snubblande nära att stängas med planerad vinst, och i stort sett alla har en positiv utveckling. Stockholmsbörsens OMXS30-index steg under det första halvåret med +5,6 %, exklusive utdelningar.

Ett problem för Onsdagsfonden Good Options har varit den mycket låga volatilitet som Stockholmsbörsen handlats med under det första halvåret. Det har medfört låga optionspriser och längre tid från försäljning till återköp. Jag har även förändrat strategin på så sätt att jag bygger upp positioner stegvis, för att ha kontrollera riskerna ännu effektivare och få en jämnare utveckling. I kombination med att jag både önskat, och på grund av den låga volatiliteten varit tvungen att, handla optioner med längre löptid uppstod under det första kvartalet något av ett tomrum där jag inte hade tillräckligt många/stora positioner i OMXS30-optioner för att nå planerad avkastning. Från och med maj är jag ikapp, men volatiliteten är fortsatt begränsande.

Optionsförsäljningar på råvarumarknaderna har bidragit med knappt hälften av vinsterna, vilket är imponerande då endast en fjärdedel av kapitalet är placerat där. Valutasäkringen gör att valutaeffekten mellan dollar och kronor som högst påverkar avkastningen med någon procent upp eller ned. Jag avvaktar utvecklingen för året innan jag planerar några förändringar av portföljallokeringen, men det finns onekligen en del som talar för att öka andelen kapital på råvarubörserna. Inte minst diversifieringen, då man har ett stort antal marknader att handla på, vilka oftast har svag koppling till varandra.

 

Veckorapport vecka 26 2017

mörka moln

Vi lägger en svag börsvecka på Stockholmsbörsen bakom oss, där OMXS30 stadigt föll tillbaka och stängde på veckans lägsta notering. Även USA-börserna backade, men betydligt blygsammare. Den amerikanska dollarn föll tillbaka rejält jämfört med förra veckan och de amerikanska obligationsräntorna steg påtagligt. Ädelmetallerna sjönk medan priset på olja steg.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med -2,6% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +5,6%, exklusive utdelningar. OMXS30 är fortsatt i positiv trend enligt trendindikatorn men har krupit närmare klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1531 och 1579. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1559. Dessa nivåer kan, men behöver inte nödvändigtvis, utgöra omslagsnivåer vid rekyler.

Det är lätt att färgas av det som nyss hänt och visst är det lite orosmoln som dykt upp på den tidigare så soliga börshimlen. Men sett i ljuset av den uppgång vi haft det senaste året så är några procent ned inte så mycket att hetsa upp sig över. Om placeringsstrategin med exit signalerar sälj så gör man förstås det, men den långsiktigare trenden är fortfarande ohotat positiv, oavsett hur många som börjar ropa att vargen kommer, eller snarare björnen när det gäller finansiella marknader. Nästa vecka är det amerikansk nationaldag och det betyder avkortad börsvecka och normalt en lugn handel. Därefter börjar bolagsrapporterna för det andra kvartalet att droppa in, vilket betyder mängder med ny information att ta ställning till för värdeinvesterare, fundamentalanalytiker och trendföljare.

Den svenska kronan har stärkts markant mot den amerikanska dollarn under veckan.

USDSEK 2017-06-30

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat. Några nya positioner togs, men inga stängdes.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld köpoption OMXS30 september 1700 och december 1800, sålda säljoptioner augusti 1580 och september 1520. Sålda credit ratio spreads med sålda säljoptioner augusti 1510/1520  och köpta säljoptioner augusti 1550/1560.
 • Sojabönor: Såld köpoption 11,4 med lösen november
 • Majs: Såld covered call med köpoption 3,8, lösen december
 • Sojamjöl: Såld covered call med köpoption 300, lösen oktober
 • Guld: Sålda köpoptioner november 1500 och december 1400/1450, såld säljoption 1110 med lösen december. Såld vagga i februari 2018 med lösenpriser 1100/1500. En köpt säljoption med lösen 1050 i december som en försäkring.
 • Olja: Sålda säljoptioner med lösen 34 och 37 i januari 2018, såld köpoption 60 med lösen februari 2018
 • Naturgas: Sålda köpoptioner 4,0 och 4,2 med lösen i december
 • Kaffe: Sålda säljoptioner 117,5 och 120, sålda köpoptioner 135 och 145, alla med lösen september
 • EUR/USD: Såld credit ratio spreads med såld säljoption december 120 och köpt säljoption december 118

Andelsvärdet i placeringsklubben sjönk -0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 271,7741. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +5,6%.

Det hade varit trevligt att få visa bättre halvårsresultat, men en kraftigt stärkt krona gentemot dollarn samt flera positioner som snubblade på målsnöret att stängas hindrade det. Portföljen är välfylld och de flesta positioner utvecklas positivt, så jag ser med tillförsikt fram mot det andra halvåret och vägen mot minst 15% i avkastning.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +9,6% sedan årsskiftet, efter en vecka på -1,7%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling.

Med en stängningskurs för OMXS30 på 1602,53 så har exitnivån på 1608,30 underskridits och det är en signal att sälja av aktiefonden och placera allt kapital i räntefond. Det är inte samma sak som att jag förutspår en kommande börsnedgång, men jag vill skydda mitt kapital om det nu skulle bli så. Om börsen fortsätter upp och är i positiv trend om tre veckor kommer jag att flytta till aktiefond igen.

Följande order lägger jag till Pensionsmyndigheten:

fondbyte 2017-07-01.png

Trendindikatorn

Onsdagsfondens trendindikator visar fortsatt positiv trend för OMXS30, liksom för världsindex, baserat på iShares MSCI World Index Fund. För befintliga innehav rekommenderar jag varmt en exitstrategi, som jag ger konkret exempel på senare i veckorapporten. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMX STOCKHOLM 30 2017-06-30.png

ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND 2017-06-30Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för OMXS30 steg i veckan. För kommande börsvecka skulle det vara normalt med en rörelse på knappt +/-2,3% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är i en marknad med låg volatilitet.

OMX STOCKHOLM 30 ATR 2017-06-30.png

För iShares MSCI världsindex, URTH, steg volatiliteten också. För kommande börsvecka skulle det vara normalt med en rörelse på knappt+/-1,6% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND ATR 2017-06-30

Exit

Ingen exit är aktuell i Onsdagsfonden PPM, då jag initierat ett byte till räntefond efter att exit underskridits.

Globalfonder är populära aktiefonder, och jag redovisar därför också exit för ett hypotetiskt sparande i en fond som går som iShares MSCI världsindex, URTH, med samma placeringsstrategi som Onsdagsfonden PPM. Portföljen är 100% placerad i globalfonden, med inköp 2016-11-30. Högsta notering sedan köp är 82,0. Sedan inköp har URTH stigit med +11,1%. Från inköp till högsta notering har index ökat med +13,4%. Efter 15% uppgång börjar exiten snävas till ännu en gång.  Aktuell exit är 79,51, vilket är 1,0% under senaste veckostängning. Om index skulle falla till exitnivån innebär det resultat på +10,0%.

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMX STOCKHOLM 30 10 years 2017-06-30.png

Veckorapport vecka 25 2017

midsommar-image001_largeVi lägger en positiv börsvecka bakom oss, där OMXS30 på nytt testade årshögsta för att sedan falla tillbaka något i midsommarförkortad handel. För USA-börserna var utvecklingen likartad. Den amerikanska dollarn stängde något högre jämfört med förra veckan liksom de amerikanska obligationsräntorna. Ädelmetallerna steg något efter att ha varit under press tidigare i veckan. Priset på olja fortsatte handlas lägre.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +0,6% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +8,5%, exklusive utdelningar. OMXS30 är fortsatt i positiv trend enligt trendindikatorn och befinner sig långt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1528 och 1578.

Råvarupriserna fortsätter sin färd nedåt. Här är det svårt att se några tendenser till inflation.

E-TRACS LINKED TO THE BLOOMBERG COMMODI 2017-06-23

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat. Den sålda säljoptionen OMXS30 1480 med lösen i september köptes tillbaka med vinst och en köpoption 1800 december såldes. Ett par positioner i råvaror stängdes också, medan nya togs i olja och naturgas. Priset på kaffe hade en dramatisk vecka, med kraftiga svängningar och snabb färd nedåt. De befintliga positionerna fick därför justeras, med kortsiktiga förluster som följd.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld köpoption OMXS30 september 1700 och december 1800, sålda säljoptioner augusti 1580 och september 1520. Sålda credit ratio spreads med sålda säljoptioner augusti 1510/1520  och köpta säljoptioner augusti 1550/1560.
 • Sojabönor: Såld köpoption 11,4 med lösen november
 • Majs: Såld covered call med köpoption 3,8, lösen december
 • Guld: Sålda köpoptioner november 1500 och december 1400/1450, såld säljoption 1110 med lösen december. Såld vagga i februari 2018 med lösenpriser 1100/1500. En köpt säljoption med lösen 1050 i december som en försäkring.
 • Olja: Sålda säljoptioner med lösen 34 och 37 i januari 2018
 • Naturgas: Sålda köpoptioner 4,0 och 4,2 med lösen i december
 • Kaffe: Sålda säljoptioner 115 och 117,5, sålda köpoptioner 130 och 145, alla med lösen september

Andelsvärdet i placeringsklubben steg +0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 272,6760. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +5,9%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +11,6% sedan årsskiftet, efter en vecka på +1,0%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling. Fondportföljen utgörs till 100% av aktiefonden Avanza Zero.

Trendindikatorn

Onsdagsfondens trendindikator visar fortsatt positiv trend för OMXS30, liksom för världsindex, baserat på iShares MSCI World Index Fund. För befintliga innehav rekommenderar jag varmt en exitstrategi, som jag ger konkret exempel på senare i veckorapporten. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMX STOCKHOLM 30 2017-06-23.png

ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND 2017-06-23Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för OMXS30 sjönk i veckan. För kommande börsvecka skulle det vara normalt med en rörelse på drygt +/-2,1% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är i en marknad med låg volatilitet.

OMX STOCKHOLM 30 ATR 2017-06-23

För iShares MSCI världsindex, URTH, steg volatiliteten något. För kommande börsvecka skulle det vara normalt med en rörelse på drygt+/-1,5% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND ATR 2017-06-23.png

Exit

Aktiefonden Avanza Zero köptes 2016-08-04 in till premiepensionsportföjen som förvaltas enligt Onsdagsfonden PPM. En Chandelier-exit började därför beräknas från denna dag, och högsta notering sedan köp är 1658,87 för OMXS30. Högre högsta-noteringar och/eller lägre volatilitet gör att exitnivån stiger.

Sedan inköp har OMXS30 stigit med +20,5%. Från inköp till högsta notering har index ökat med +21,5%. Efter 25% uppgång snävas exiten till ytterligare.

Aktuell exit är nu 1608,30, vilket är 2,3% under senaste veckostängning. Om index skulle falla till exitnivån innebär det en vinst på +17,8%.

Globalfonder är populära aktiefonder, och jag redovisar därför också exit för ett hypotetiskt sparande i en fond som går som iShares MSCI världsindex, URTH, med samma placeringsstrategi som Onsdagsfonden PPM. Portföljen är 100% placerad i globalfonden, med inköp 2016-11-30. Högsta notering sedan köp är 82,0. Sedan inköp har URTH stigit med +12,7%. Från inköp till högsta notering har index ökat med +13,4%. Efter 15% uppgång börjar exiten snävas till ännu en gång.  Aktuell exit är 79,51, vilket är 2,4% under senaste veckostängning. Om index skulle falla till exitnivån innebär det resultat på +10,0%.

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMX STOCKHOLM 30 10 years 2017-06-23.png