Veckorapport vecka 49 2019

Bild från BBC

Stockholmsbörsen inledde veckan svagt, men i onsdags vände kurserna tvärt upp och index stängde på plus för veckan. I USA var utvecklingen likartad. Guldet backade jämfört med föregående vecka liksom systermetallen silver. Oljepriset steg kraftigt efter förra veckans tapp. De amerikanska obligationsräntorna ökade, medan den amerikanska dollarn försvagades blygsamt mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +0,7% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +23,7%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +0,7% och har i år stigit med +28,9%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig fortsatt högt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1620 och 1655. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1640, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

En mycket stark arbetsmarknadsstatistik från USA i fredags fick aktiekurserna att stiga, parallellt med obligationsräntor och dollar. Till detta kom de sedvanliga motsägande inläggen om utveckling av handelssamtalen mellan Kina och USA, där taktiken tycks handla om att vara så otydlig som möjligt och växla mellan positiva och negativa utspel. Tolkningarna ligger återigen övervägande på den gynnsamma sidanefter et kort avbrott på grund av president Trumps initiativ om Hong Kong.

Den kommande veckan blir mycket händelserik, med Trumps utökade tullar som eventuellt träder i kraft på söndag och räntebesked från centralbankerna i USA och EU samt parlamentsvalet i Storbritannien. Dessutom kommer en hel del PPM-pengar in till Stockholmsbörsen. Räkna med svängningar!

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Bensin: Köpt termin juni 2020, avslutad under veckan.
 • Sojaolja: Köpt termin januari 2020, avslutad under veckan.
 • Eurodollar: Köpt termin mars 2020.
 • Guld: Köpt termin februari 2020.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Dollarindex: Köpt termin mars 2020.
 • EURUSD: Sålt termin mars 2020.
 • Kakao: Köpt termin mars 2020.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1540 i mars 2020. Såld säljoption med lösen 1380 i juni 2020. Såld säljoption med lösen 1140 i september 2020. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020.
 • Boskap: Köpt termin med lösen i februari 2020.
 • Dollarindex: Köpt termin mars 2020.
 • EURUSD: Sålt termin mars 2020.
 • Kakao: Köpt termin mars 2020.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,5% jämfört med förra fredagen, och slutade på 374,7653. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +14,8%.

Den uppdaterade placeringsstrategin är nu fullt implementerad och innebär att förvaltningen fokuserar mer på handel i terminer och att tidshorisonten kortas vilket ger utrymme för fler affärer. Tanken är att en ökad omsättningshastighet ska förbättra möjligheterna att nå det årliga avkastningsmålet.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden AP7 Aktiefond efter en köpsignal 2019-07-31.

Utvecklingen av index sedan köp är +6,4% och aktuell exit är 74,79.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +6,7% och aktuell exit är 633,36.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +6,8% och aktuell exit är 1671,03.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% placerad i fiktiv aktiefond efter en köpsignal 2019-11-29.

Utvecklingen av index sedan köp är +1,3% och aktuell exit är 40,71.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 48 2019

Stockholmsbörsen stängde något högre, efter en stark inledning men svagare avslutning på börsveckan. I USA handlades aktierna upp på bred front inför Thanksgiving-helgen. I den avkortade handeln i fredags fick vi se en rekyl nedåt. Guldet stängde i stort sett oförändrat jämfört med föregående vecka liksom systermetallen silver. På energimarknaderna var det rakt ned i källaren under handeln i fredags och oljepriset föll rejält. De amerikanska obligationsräntorna steg, och den amerikanska dollarn stärktes blygsamt mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +0,4% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +22,8%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +0,4% och har i år stigit med +28,0%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig fortsatt högt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1616 och 1649. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1635, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Återigen handlar mycket av informationsbruset på finansmarknaderna om den utdragna handelskonflikten mellan USA och Kina. Utspelen avlöser varandra, och under Thanksgiving meddelade president Trump att han kommer att skriva under lagstiftning som stödjer proteströrelsen i Hong Kong och gör det möjligt att införa sanktioner mot myndighetspersoner i Kina som överträder de mänskliga rättigheterna i Hong Kong. Kina reagerade som väntat negativt och nu återstår det att se hur detta påverkar handelskonflikten. Det lär finnas möjligheter för både Trump och Kina att välja bland många nyanser när det gäller konkreta åtgärder. En avgörande milstolpe är vad som händer den 15 december, då USA har planerat att införa ytterligare tullar på kinesiska varor.

Vi är nu inne i årets sista månad och får snart en radda tung makroekonomisk statistik presenterad för oss. Blir det bättre än förväntat kanske det tillsammans med låga räntor ger bränsle för en positiv avslutning av börsåret. Å andra sidan har aktierna stigit riktigt mycket och genererat en mer än väl godkänd avkastning för året. Kanske vill en del tunga aktörer säkra ett gott årsresultat och dra ned på riskexponeringen något? Ett avgörande i handelskonflikten kan vid positiv utgång säkert snabbt knuffa upp kurserna några procent, men det förefaller som mycket positiva förväntningar redan är inprisade. Vad händer om det blir ett bakslag och Trump går vidare med fler tullar? Med mindre än ett år kvar till presidentvalet är det inte mycket tid kvar att gå på offensiven i handelskriget och det kan innebära att Trump ser ett läge att attackera för att om några månader kunna förhandla fram en bra deal.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • EURUSD: Såld termin i december.
 • CADUSD: köpt termin december. (förlust)

Justerade positioner

Nya positioner

 • Eurodollar: Köpt termin mars 2020.
 • Guld: Köpt termin februari 2020.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1540 i mars 2020. Såld säljoption med lösen 1380 i juni 2020. Såld säljoption med lösen 1140 i september 2020. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020.
 • Boskap: Köpt termin med lösen i februari 2020.
 • Eurodollar: Köpt termin mars 2020.
 • Guld: Köpt termin februari 2020.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 373,0559. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +14,2%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden AP7 Aktiefond efter en köpsignal 2019-07-31.

Utvecklingen av index sedan köp är +6,0% och aktuell exit är 74,79.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +5,9% och aktuell exit är 633,36.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +6,1% och aktuell exit är 1671,03.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 31.

En köpsignal genererades i fredags och portföljen köper därför in fonden.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 47 2019

Börsveckan innebar en välbehövlig rekyl på Stockholmsbörsen, utan någon större dramatik. Även USA-börserna noterade svaga minus, men i synnerligen lugn handel. Guldet tappade något, medan systermetallen silver steg en aning. Oljepriset slutade i stort sett oförändrat i en svängig handel. De amerikanska obligationsräntorna sjönk, medan den amerikanska dollarn stärktes mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index backade med -1,9% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +22,4%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar sjönk med -1,4% och har i år stigit med +27,4%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig högt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1612 och 1644. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1630, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

Finansmarknaderna fortsätter att navigera efter informationsflödet i den pågående handelskonflikten mellan USA och Kina, en märkligt segdragen historia. Ett steg fram och ett steg bak. Kanske blir en delöverenskommelse (phase 1) försenad men kompenseras av för tillfället inställda tullökningar i december? Låga räntor och makroekonomisk statistik som visar på en förbättring ger fortsatt stöd till aktiekurserna och säsongsmönstret är positivt. Fortsatt segbull ännu en tid?

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Timmer: Köpt termin januari 2020.
 • Platinum: Köpt termin januari 2020.
 • Guld: Köpt termin december.
 • Silver: Köpt termin december.
 • Sojaolja: Köpt termin december.
 • Sojamjöl: Köpt termin i maj 2020. (förlust)
 • Bomull: Köpt termin mars 2020.

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1540 i mars 2020. Såld säljoption med lösen 1140 i september 2020.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1380 i juni 2020. Såld säljoption med lösen 1540 i mars 2020. Såld säljoption med lösen 1140 i september 2020. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020.
 • Boskap: Köpt termin med lösen i februari 2020.
 • EURUSD: Såld termin i december.
 • CADUSD: köpt termin december.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +1,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 372,4292. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +14,0%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden AP7 Aktiefond efter en köpsignal 2019-07-31.

Utvecklingen av index sedan köp är +5,4% och aktuell exit är 74,36.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +5,5% och aktuell exit är 631,99.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +5,6% och aktuell exit är 1666,28.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 31.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 46 2019

Bild från Reuters

Uppgången på Stockholmsbörsen tappade lite fart och en tendens till säljtryck kunde skönjas mot slutet av veckan. På USA-börserna fortsatte dock uppgången oförtrutet i en fortsatt låg volatilitet. Guldet steg något, liksom systermetallen silver. Oljepriset slutade också med en mindre uppgång efter en slagig handel. De amerikanska obligationsräntorna föll, liksom den amerikanska dollarn mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index backade med -0,9% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +24,7%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar sjönk med -0,2% och har i år stigit med +29,3%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig högt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1609 och 1638. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1625, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

Det går att lägga karbonpapper på min text från förra veckorapporten:

Börsutvecklingen förefaller till avgörande del bero på utfallet av den pågående handelskonflikten mellan USA och Kina, där vi som vanligt får motsägelsefulla besked. Kommer ett påskrivet avtal om en första fas att få aktiekurserna skjuta i höjden ytterligare eller är vi på en nivå där fallhöjden är betydligt större än potentialen för fortsatt uppgång?

I och med denna något sena veckorapport har vi idag måndag också hunnit se marknaden reagera negativt på information/rykten om Kinas njugga inställning till att skriva under handelsavtal med USA så länge tullarna inte börjar tas bort. Marknaderna hann gå ned ytterst kortvarigt innan nyhetsflashar om president Trumps möte med ordförande för den amerikanska centralbanken började kablas ut. I sedvanligt manér stod Trumps inlägg på Twitter i fokus , där han beskrev diskussionerna handla om ytterligare penningpolitisk stimulans, Europas negativa räntor och utsikterna för sådana i USA. Det fick omedelbart USA-börserna att kasta av sig det lilla säljtrycket och klättra över nollstrecket.

Så det bara att konstatera att förväntningarna på en fortsatt expansiv penningpolitik och tillförd likviditet från centralbanker är av stor betydelse för den lika uthålliga som sega uppgången på aktiebörserna.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • USA 30-årig statsobligation: Köpt termin, avyttrad samma vecka.
 • Amerikansk 10-årig statsobligation: såld put spread med såld säljoption februari 127 och köpt säljoption januari 124.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Guld: Köpt termin december.
 • Silver: Köpt termin december.
 • Platinum: Köpt termin januari 2020.
 • Timmer: Köpt termin januari 2020.
 • Sojaolja: Köpt termin december.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1380 i juni 2020. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020.
 • Boskap: Köpt termin med lösen i februari 2020.
 • Bomull: Köpt termin mars 2020.
 • EURUSD: Såld termin i december.
 • Sojamjöl: Köpt termin i maj 2020.
 • CADUSD: köpt termin december.
 • Guld: Köpt termin december.
 • Silver: Köpt termin december.
 • Platinum: Köpt termin januari 2020.
 • Timmer: Köpt termin januari 2020.
 • Sojaolja: Köpt termin december.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 368,2103. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +12,7%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden AP7 Aktiefond efter en köpsignal 2019-07-31.

Utvecklingen av index sedan köp är +5,8% och aktuell exit är 73,88.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +7,0% och aktuell exit är 631,35.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +7,7% och aktuell exit är 1666,28.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 31.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 45 2019

Bild från Uchiha’s Blog

Ännu en börsvecka med ytterligare rekordnoteringar för Stockholmsbörsen. USA-börserna ville inte vara sämre och noterade också nya rekord, i en ytterst lugn och lågvolatil handel. För S&P 500 är mönstret väldigt likt det vi såg under juli-september 2018, med en stadig uppgång utan några stora rörelser. Guldet tappade mark ordentligt, liksom systermetallen silver. Oljepriset steg något. De amerikanska obligationsräntorna ökade påtagligt, liksom den amerikanska dollarn mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +2,0,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +25,8%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +2,2% och har i år stigit med +29,5%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig högt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1604 och 1630. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1618, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

Börsutvecklingen förefaller till avgörande del bero på utfallet av den pågående handelskonflikten mellan USA och Kina, där vi som vanligt får motsägelsefulla besked. Kommer ett påskrivet avtal om en första fas att få aktiekurserna skjuta i höjden ytterligare eller är vi på en nivå där fallhöjden är betydligt större än potentialen för fortsatt uppgång? Svaret på den frågan har jag inte, även om jag lutar åt det senare. Bloggaren Kortsikt är fortsatt inne mer på det förra och skriver som vanligt initierat och faktaspäckat om hur han ser på det.

Säsongsmässigt är november och december starka börsmånader, men vi har också fått se en historiskt mycket hög avkastning hittills i år. Många sitter med fina vinster och kan nog vara beredda att realisera en del för att säkra ett bra årsresultat. Det gör också att nervositeten snabbt kan dyka upp även vid små rekyler som då snabbt kan utvecklas till en korrigering. Dock är grundtonen på aktiebörserna synnerligen optimistisk och trendföljaren ser inget läge att sälja just nu. Troligen snävar han eller hon åtminstone till exiten för att ge bort mindre del av uppnådd vinst vid en eventuell nedgång.

I morgon måndag är det Veterans Day i USA, med stängda banker och obligationshandel men öppet som vanligt på USA-börserna och råvarumarknaderna.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Olja: Såld säljoption med lösen 40 i april 2020.
 • Guld: Köpt termin mars 2020. (förlust)

Justerade positioner

Nya positioner

 • Amerikansk 10-årig statsobligation: såld put spread med såld säljoption februari 127 och köpt säljoption januari 124.
 • CADUSD: köpt termin december.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1380 i juni 2020. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020.
 • Boskap: Köpt termin med lösen i februari 2020.
 • Bomull: Köpt termin mars 2020.
 • EURUSD: Såld termin i december.
 • Sojamjöl: Köpt termin i maj 2020.
 • Amerikansk 10-årig statsobligation: såld put spread med såld säljoption februari 127 och köpt säljoption januari 124.
 • CADUSD: köpt termin december.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 367,9477. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +12,7%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden AP7 Aktiefond efter en köpsignal 2019-07-31.

Utvecklingen av index sedan köp är +5,5% och aktuell exit är 73,72.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +7,6% och aktuell exit är 629,69.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +8,6% och aktuell exit är 1662,24.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 31.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 44 2019

På Stockholmsbörsen satte OMXS30-index ett nytt kursrekord i måndags, för att därefter handlas i en ytterst modest rekyl. Utan handelshaveriet i fredags hade utvecklingen troligen varit starkare, då USA-börserna avslutade veckan klart positivt. Guldet steg något liksom systermetallen silver. Oljepriset föll tillbaka, trots en urstark handel i fredags. De amerikanska obligationsräntorna sjönk. Den amerikanska dollarn försvagades påtagligt mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med -0,6,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +23,3%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -0,3% och har i år stigit med +26,7%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig högt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1598 och 1621. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1610, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

Federal Reserve sänkte som väntat sin styrränta och amerikansk arbetsmarknadsstatistik kom in betydligt starkare än de ytterst lågt ställda förväntningarna. Tillsammans med tung makroekonomisk statistik som till exempel ISM som visade tecken på stabilisering räckte det till en riktig rökare till avslutning på USA-börserna där nya börsrekord sattes.

Stämningsläget i det finansiella informationsflödet har verkligen svängt från negativt till euforiskt på en månad, och som vanligt är det centralbankerna som har ett finger med i spelet. Bloggaren Kortsikt ser optimistiskt på aktiebörserna i ett som vanligt intressant inlägg. Att det inte lär bli några räntehöjningar i USA om inget väldigt oväntat inträffar med löneutveckling och inflation är lätt att hålla med om, och om bolagsvinsterna börjar stiga igen finns definitivt mer bränsle till börsbrasan.

Många börsindex har nu brutit upp från konsolideringar, precis som Stockholmsbörsen, och tonläget är i stort sett enstämmigt positivt. Det är väl i det korta perspektivet det enda som skulle kunna vara argument för en nedgång, för när den breda massan tagit en position tenderar marknaden att överraskande gå åt andra hållet.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Eurodollar: Sålt termin mars 2020.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1850 i mars 2020.
 • Koppar: Såld termin i december. (förlust)

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1380 i juni 2020. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020.
 • Boskap: Köpt termin med lösen i februari 2020.
 • Bomull: Köpt termin mars 2020.
 • Guld: Köpt termin mars 2020.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 40 i april 2020.
 • EURUSD: Såld termin i december.
 • Sojamjöl: Köpt termin i maj 2020.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 367,7273. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +12,6%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden AP7 Aktiefond efter en köpsignal 2019-07-31.

Utvecklingen av index sedan köp är +4,6% och aktuell exit är 72,68.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +5,4% och aktuell exit är 619,58.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +6,5% och aktuell exit är 1641,75.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 31.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 43 2019

På grund av höstlovssemester och lite tekniska svårigheter är veckorapporten försenad och inte komplett. Det blir bättre ordning till nästa rapport.

På aktiebörserna fortsatte den euforiska handeln och kurserna på Stockholmsbörsen fortsatte kraftigt uppåt på bred front. USA-börserna visar också styrka, om än i något lugnare tempo. Guldet steg något liksom systermetallen silver. Oljepriset steg ordentligt och även de amerikanska obligationsräntorna ökade. Den amerikanska dollarn stärktes mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +2,9,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +24,0%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +2,5% och har i år stigit med +27,2%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig högt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1593 och 1612. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1604, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

Det är en smått hysterisk köpstyrka vi ser på börserna, där rapporterna kommer in och slår generellt ställt lågt ställda förväntningar. Tillsammans med förväntningar om ännu mer stimulanser från centralbanker och hopp om att den globala konjunkturen ska stärkas ger det algoritmerna de signaler som krävs för att ständigt generera köpbeslut. OMXS30-index har gått upp 12% sedan botten den tredje oktober! En rekyl är välbehövlig.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Den kraftiga börsuppgången gjorde det nödvändigt att stänga positionerna med utfärdade köpoptioner i OMXS30-index med förluster. Vinster på utfärdade säljoptioner kunde i princip balansera resultatet.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1380 i mars 2020. Sålda säljoptioner med lösen 1200 och 1280 i juni 2020.
 • OMXS30: Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1680  i december. (förluster)

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1380 i juni 2020. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1850 i mars 2020.
 • Boskap: Köpt termin med lösen i februari 2020.
 • Bomull: Köpt termin mars 2020.
 • Guld: Köpt termin mars 2020.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 40 i april 2020.
 • EURUSD: Såld termin i december.
 • Sojamjöl: Köpt termin i maj 2020.
 • Eurodollar: Sålt termin mars 2020.
 • Koppar: Såld termin i december.

Andelsvärdet i placeringsklubben sjönk med -0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 367,5529. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +12,5%.

ACWI Weekly 2019-10-18.png

Utvecklingen av index sedan köp är +1,8% och aktuell exit är 71,00.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige efter en köpsignal 2019-09-25.

OMXSBCAPPI Weekly 2019-10-18.png

Utvecklingen av index sedan köp är +3,3% och aktuell exit är 597,43.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero efter en köpsignal 2019-09-25.

OMXS30 Weekly 2019-10-18

Utvecklingen av index sedan köp är +4,1% och aktuell exit är 1573,24.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 31.

EEM Weekly 2019-10-18.png

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP Weekly 2019-10-18.png

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30 Weekly ATR 2019-10-18.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI Weekly ATR 2019-10-18.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI Weekly ATR 2019-10-18

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM Weekly ATR 2019-10-18.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP Weekly ATR 2019-10-18.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30 Weekly 10 years 2019-10-18.png