Veckorapport vecka 15 2020

Inför påskhelgen trädde en viss optimism in på finansmarknaderna världen över och Stockholmsbörsen steg kraftigt på bred front. Ädelmetallerna noterade också uppgångar i slagig handel. Oljepriset föll tillbaka i en volatil handel, medan de amerikanska obligationsräntorna steg något. Den amerikanska dollarn försvagades mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +6,7% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -15,4%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar stängde upp +7,3% och har i år fallit med -14,2%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig under klustret av trendindikatorns längre medelvärden. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1644, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend.

Förhoppningsvis har flera länder nu nått kulmen av smitta och dödsfall, eller är åtminstone nära den. Utvecklingen i Spanien och Italien ger hopp, medan USA och Storbritannien har det fortsatt tufft. Men i nyhetsflödet syns nu information om en inledning av processen att lätta på de olika begränsningar som införts för att försvåra smittan. Det kommer att vara en lång process, men ger positiv energi och kan påverka momentum bland finansmarknadernas aktörer till att åtminstone tillfälligt svänga över i något mer optimistisk syn.

Den globala ekonomin kommer att fortsätta vara under press, så utöver glädjen i att regleringar börjar lättas på finns det som jag ser det tre viktiga nycklar:

 • Utvecklingen av ett fungerande och säkert vaccin. Här tror jag det kan gå fortare än vad som allmänt kommuniceras. Se till exempel denna nyhet: https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/coronavirus-vaccine-september-oxford-professor-sarah-gilbert-trials-a9460481.html
 • Säkra test av hur många som egentligen smittats av coronaviruset. De så kallade antikroppstesterna har varit en sorglig historia att följa, med låg kvalitet. Men nu förefaller det som att det är möjligt att börja testa i stor skala. Här kan vi få koll på vem som är immun och därmed troligen säker från smitta ett tag framöver. Dessutom kan vi få svaret på hur många som är smittade. Kanske ligger vi snart på så stor del av befolkningen att den berömda flockimmuniteten inte är så långt borta.
 • Fungerande botemedel mot covid19 för de som behöver sjukhusvård. Det finns mängder av kliniska studier för olika läkemedel och de första resultaten börjar droppa in i slutet av april.

Kan vi få genombrott inom dessa områden tror jag att vi kan få se en kraftfull optimism som sätter positiva saker i rullning, inte minst på företagssidan. Givetvis finns det betydligt mörkare scenarion som kan målas ut, men kan vi få koll på den verkliga graden av smitta och ge bot till de som blir svårt sjuka är vi en bra bit på väg från dem.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes mot den amerikanska dollarn, medan dollarindex försvagades ungefär hälften så mycket. Valutasäkringen gav därför en negativ effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Sålda köpoptioner med lösen 1680 i september och 1780 i december.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda köpoptioner med lösen 1680 i september och 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Köpt säljoption med lösen 1100 i maj. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.
 • Fläskkött: Köpt termin juni.

Andelsvärdet i placeringsklubben backade med -0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 364,0104. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -3,2%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 14 2020

Coronaviruset fortsätter att hålla världen i ett fast grepp och pressar finansmarknader på bred front. I veckan retirerade aktiekurserna medan ädelmetallerna stängde på närapå oförändrat jämfört med föregående vecka. Oljepriset som blivit fullständigt utbombat tog ett rejält kliv uppåt, medan de amerikanska obligationsräntorna föll något. Den amerikanska dollarn stärktes mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med -1,0% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -20,7%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar stängde ned -0,2% och har i år fallit med -20,0%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig långt under klustret av trendindikatorns längre medelvärden. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1671, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend.

Det finns lite strimmor av ljus i den massiva nyhetsrapporteringen om coronavirusets utbredning. De värst drabbade länderna i Europa, Italien och Spanien, ser ut att vara nära en kulmen. Andra länder som Danmark och Norge uttalar sig officiellt om att påbörja lättnader av regleringar som infördes för att minska smittrisken. Annars är det förstås lätt att bli pessimist när man ser siffror om varsel och uppsägningar, hur hela branscher förefaller vara på väg att duka under och dödstalen i USA skrämmer. Man ska ha i minnet att det värsta influensaåret de senaste fem åren, 2017-2018, dog 61 000 människor i USA och 45 miljoner smittades. Omfattande virusutbrott är en del av mänskligheten.

Optimisten i mig säger att det värsta kanske snart är över och att den globala ekonomin efter påskhelgen kommer att börja fungera mer normalt, även om det mest sannolikt inte blir en snabb tillbakagång till tiden just före viruset. För en snabb positiv utveckling krävs det vaccin, och det dröjer nog till sensommaren innan ett sådant blir färdigt att använda och då för att rullas ut i försiktig skala. Men bara vetskapen om att ett vaccin är på gång att distribueras globalt kan skapa starka positiva känslor som lär leta sig in på finansmarknaderna också.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan föll mot den amerikanska dollarn, och dollarindex steg ungefär hälften så mycket. Valutasäkringen gav därför en positiv effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Fläskkött: Köpt termin juni.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Köpt säljoption med lösen 1100 i maj. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.
 • Fläskkött: Köpt termin juni.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,8% jämfört med förra fredagen, och slutade på 364,3757. Sedan årsskiftet har andelsvärdet backat med -3,1%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 13 2020

Stockholmsbörsen noterade en rejäl uppåtrekyl efter det snabba raset de senaste veckorna. Coronaviruset fortsätter att påverka mänskligheten och finansmarknaderna på ett genomgripande sätt. Inget är som normalt, och svängningarna i prissättningen liknar inget vi sett förut.

Även ädelmetallerna noterade påtagliga uppgångar i fortsatt volatil handel. För oljepriset var det några dagar av svag uppgång innan pessimismen åter tog över och priset sjönk jämfört med föregående veckas stängningskurs. De amerikanska obligationsräntorna sjönk. Den amerikanska dollarn försvagades rejält mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +4,7% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -19,9%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar stängde upp med +5,4% och har i år fallit med -19,9%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig långt under klustret av trendindikatorns längre medelvärden. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1664, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend.

Ökningen av antalet smittade av coronaviruset och döda i sjukdomen covid-19 fortsätter, men kanske börjar aktiemarknaden så smått att börja titta på vad som kommer efter en förmodad förbättring. Aktiekurserna har snabbt kommit ned 20-30% och nyckeltalen för en hel del företag ser nog rätt attraktiva ut givet att verksamheten återgår till ett någorlunda normalt läge i början av sommaren. Paradoxalt nog kan pessimistiska nyheter och analyser i massmedia komma att kombineras av uppgångar för aktier, med logiken att toppen på viruskurvorna närmar sig och att börsens aktörer räknar på utvecklingen kommande 6-12 månader. Virusets smittsamhet oroar, men ändå känns det som att en del optimism börjar sprida sig på finansmarknaderna. De stora svängningarna lär fortsätta ett tag framöver, och USA kommer att ha några riktigt jobbiga veckor framför sig vad gäller antal smittade och avlidna. Osäkerheten är stor, utvecklingen kan spinna i betydligt mer negativ riktning, men det kan också komma att bli en mer positiv utveckling när effekterna av vidtagna åtgärder märks av och framsteg inom den medicinska utvecklingen sker.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes mot den amerikanska dollarn, och dollarindex backade ungefär lika mycket. Valutasäkringen gav därför en neutral effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020. Köpt säljoption med lösen 1100 i maj. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 361,3430. Sedan årsskiftet har andelsvärdet backat med -3,9%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 12 2020

Coronaviruset SARS-CoV-2 och dess spridning fortsätter att ligga som en ytters obehaglig och tung blöt filt över världen, och inte minst finansmarknaderna. Räntepapper faller i värde och aktier dalar i takt med att efterfrågan rasar.

Ädelmetallerna fortsatte ned liksom oljepriset och de amerikanska obligationsräntorna. Den amerikanska dollarn steg påtagligt mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med -1,5% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -23,5%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar stängde ned -2,1% och har i år fallit med -24,0%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig långt under klustret av trendindikatorns längre medelvärden. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1673, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend.

Coronakrisen är oöverträffad i modern tid vad gäller inverkan på både människor, företag och finansmarknader. Utvecklingen i det dagliga slår vilt och det är omöjligt att navigera i ett sådant volatilt brus. Kapital ligger parkerat i räntepapper världen över i väntan på att det mest onormala i marknaden ska gå över. Ångesten breder ut sig, men för den som har kapital finns det bra med möjligheter att börja köpa in sig, särskilt dagar när det ser som allra mörkast ut. Mänskligheten uppvisar ibland en fantastisk förmåga att hitta lösningar på svåra problem och här har vi en oöverträffad utmaning där faktiskt hela världen samfällt arbetar tillsammans. Briljanta forskare världen över är fullt igång med utveckling av vaccin, antikroppar, snabbtest och alternativa behandlingar. Utvecklingen i Kina och Sydkorea visar att viruset klingar av i ganska snabb takt om man vidtar rätt åtgärder.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan föll mot den amerikanska dollarn, och dollarindex steg ungefär lika mycket. Valutasäkringen gav därför en neutral effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1600 i juni. (förlust)

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020. Köpt säljoption med lösen 1100 i maj. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.

Andelsvärdet i placeringsklubben föll med -0,8% jämfört med förra fredagen, och slutade på 361,1276. Sedan årsskiftet har andelsvärdet backat med -4,0%.

Utvecklingen är naturligtvis utmanande för portföljen. Om börsen fortsätter att falla kraftigt kommer det att pressa resultatet, men fallhöjden känns duktigt begränsad nu, efter ett tapp på nära -30% sedan toppnoteringen i februari för OMXS30.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 11 2020

Dramatiken på finansmarknaderna tilltog enormt under veckan och Stockholmsbörsen sjönk som en sten i gott sällskaps med aktiebörser världen över.

Inte ens den klassiska säkra hamnen guld klarade sig utan föll tillbaka rejält, liksom silvret. Oljepriset sjönk kraftigt liksom de amerikanska obligationsräntorna. Den amerikanska dollarn steg påtagligt mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med hårresande -15,5% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -22,3%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar stängde ned -16,4% och har i år fallit med -22,4%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig långt under klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1669 och 1707. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1693, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend.

Vi är inne på outforskad mark, med börsrörelser som överträffar både finanskris och milleniumyrans slut. Nedgångar vi sett denna vecka har jag bara sett vid raset hösten 1987. Helt plötsligt är världens undergång intecknad! Naturligtvis kommer företagen att få sig en ordentlig knäck av stängda gränser och indraget resande. Men den digitala ekonomin har utvecklats och både produktion och distribution i flera branscher fungerar hyfsat, med undantag för till exempel klädförsäljning och biltillverkning. Börsen tittar 6-12 månader framåt är ett vanligt uttryck. I det tidsperspektivet ser jag en hel del positiva möjligheter, men i dagsläget är det mesta nattsvart. Var girig när andra är rädda och var rädd när andra är giriga, som Warren Buffett säger. Vi fick se exempel på hur snabbt girighet kan slå om till rädsla, och någon gång sker det omvända. Frågan är bara hur snabbt det går.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan föll mot den amerikanska dollarn, och dollarindex steg ungefär lika mycket. Valutasäkringen gav därför en neutral effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Olja. Sålt säljoption april 52. Köpt säljoption 50 och köpoption 73, båda med lösen i mars, som försäkring. (förlust)
 • Naturgas. Köpt termin maj. (förlust)
 • Majs. Köpt termin maj med försäkring av köpt säljoption april 3,60. (förlust)
 • AUDUSD: Köpt termin i mars. (förlust)

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Köpt säljoption med lösen 1100 i maj. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1600 i juni. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020. Köpt säljoption med lösen 1100 i maj. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.

Andelsvärdet i placeringsklubben föll med -3,4% jämfört med förra fredagen, och slutade på 363,9355. Sedan årsskiftet har andelsvärdet backat med -3,2%.

Det är den största nedgången jag varit med om i Onsdagsfondens historia och givetvis inget jag är nöjd med. Veckan som gått har inneburit en enormt kraftig nedgång för aktier och råvaror och turbulens på nästa alla möjliga marknader. Nu är fokus att hitta möjligheter när krutröken skingrats något.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 10 2019

Efter en positiv inledning vände Stockholmsbörsen ned ordentligt i slutet av veckan och stängde med breda nedgångar under tilltagande svängningar. På USA-börserna var utvecklingen likartad, med en kraftig nedgång i fredags som dock mildrades något i den avslutande handeln.

Guldet steg liksom silvret. Oljepriset sjönk kraftigt liksom de amerikanska obligationsräntorna. Den amerikanska dollarn försvagades ytterligare påtagligt mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med -2,4% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -8,1%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar stängde ned -1,9% och har i år fallit med -7,2%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig under klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1679 och 1730. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1710, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend.

Efter en längre tids uppgång på aktiebörserna under låg volatilitet är vi nu inne i en korrigering där svängningarna som vanligt ökar signifikant. På endast två veckor har vi kommit ned 13% för OMXS30-index. I börsnedgångar är paniken alltid nära och många säljer av när det ser som mest dyster ut. Naturligtvis finns det flera riktigt tunga negativa faktorer som vi nu får räkna in, med en ordentligt försämrad efterfrågan på en rad områden i den globala ekonomin. Det kommer att bli mer än ett hack i kurvan, men viruset och begränsningarna kommer att klinga av inom överskådlig tid. Fram till dess kommer det att vara turbulenta tider där den algoritmstyrda handeln ökar volatiliteten. I kraftiga nedgångsdagar bör det komma att erbjudas fina tillfällen att börja köpa på sig.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan föll mot den amerikanska dollarn, och dollarindex backade ungefär lika mycket. Valutasäkringen gav därför en neutral effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Apelsinjuice: Sålt termin i mars.
 • Socker: Sålt termin i maj.

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1600 i juni. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020.
 • Olja. Sålt säljoption april 52. Köpt säljoption 50 och köpoption 73, båda med lösen i mars, som försäkring.
 • Naturgas. Köpt termin maj.
 • Majs. Köpt termin maj med försäkring av köpt säljoption april 3,60.
 • AUDUSD: Köpt termin i mars.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 376,7649. Sedan årsskiftet är andelsvärdet oförändrat.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 9 2020

Vi lägger en av de mer dramatiska börsveckorna sedan 2008 bakom oss, där kurserna på Stockholmsbörsen föll kraftigt över hela linjen. På USA-börserna var kurserna bitvis i fritt fall, men en avslutande positiv handel räddade index från de allra värsta nedgångarna.

Guldet föll, något förvånande, efter en kraftig nedgång i fredags. Ännu värre var det för silver som sjönk med nästan 12% för veckan, varav 7% i fredags. Oljepriset sjönk också kraftigt liksom de amerikanska obligationsräntorna föll påtagligt. Den amerikanska dollarn försvagades påtagligt mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med sanslösa -11,2% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -5,8%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar stängde ned -11,5% och har i år fallit med -5,4%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig under klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1681 och 1737. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1714, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend.

Efter att aktiemarknaden fortsatt stiga, trots oro för coronaviruset och hur det kan komma att slå mot den globala konjunkturen, fick vi nu se en reaktion nedåt. Som alltid vid nedgångar tätnar dramatiken snabbt, men veckan som gick hör nog till en av värsta för aktier de senaste 20 åren. Man ser att marknadsaktörer lättar på innehaven i stort sett i alla tillgångar och söker trygghet i räntepapper. Det talar för flera konton fick problem med säkerhetskrav och tvingades sälja. En rekyl på börsen var välbehövlig sedan långt tillbaka, och kanske var det kombinationen av negativa virusnyheter och ett hårt spänt gummiband som fick flockbeteendet i marknaden att ännu en gång visa hur volatil marknaden kan vara i det korta perspektivet. Där trängs det sunda förnuftet undan för rädsla och kurserna pendlar långt under ett fundamentalt motiverat jämviktsvärde. Motsvarande övertoner ser vi när kurserna stiger brant, men nedgångar blir alltid mer uppmärksammade tack vare att börsen tenderar att gå upp i trappsteg men gå ned med hissen.

Om coronaviruset skrivs det mycket och visst står vi inför en kraftig inbromsning av ekonomin globalt just nu. Det kan bli ett mer utdraget scenario, då viruset smittar många men har låg dödlighet och ofta märker man tydligen inte ens att man är smittad. Det här innebär att viruset kommer att fortsätta vara en del av vår vardag ett tag framöver, och i ett negativt förlopp kan det ta lång tid innan smittan avtar. Förhoppningsvis kommer ändå medvetenheten om viruset och den annalkande sommarperioden att försvåra smittan. Kanske kommer också positiva nyheter om både botemedel och vaccin tidigare än vi trott. Flera kliniska studier aviserar resultat redan i april.

På mindre än två veckor har OMXS30-index gått ned 12%. Det är en kraftig och snabb nedgång, men inte unik. Om man tittar på uppgången som varit sedan botten av nedgången i oktober-december 2018 så har vi ganska precis kommit ner ungefär 50%, vilket inte är en ovanlig korrigering. Att den sker så snabbt är mer sällsynt.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan föll mot den amerikanska dollarn, och dollarindex backade ungefär lika mycket. Valutasäkringen gav därför en neutral effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Guld: Köpt termin i mars.
 • Fläskkött. Sålt optionsspread med såld säljoption april 66 och köpt säljoption februari 60. (förlust)

Justerade positioner

 • Silver: Rullade termin från mars till maj.
 • Majs: Justerade försäkringen till en köpt säljoption med lösen april 3,60.

Nya positioner

 • OMXS30: Sålde säljoption med lösen 1300 i december.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1600 i juni. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020.
 • Olja. Sålt säljoption april 52. Köpt säljoption 50 och köpoption 73, båda med lösen i mars, som försäkring.
 • Naturgas. Köpt termin maj.
 • Majs. Köpt termin maj med försäkring av köpt säljoption april 3,60.
 • Apelsinjuice: Sålt termin i mars.
 • Socker: Sålt termin i maj.
 • EURUSD: Köpt termin i mars.
 • AUDUSD: Köpt termin i mars.
 • Silver: Köpt termin i maj.

Andelsvärdet i placeringsklubben backade med -0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 375,9494. Sedan årsskiftet är andelsvärdet oförändrat.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +2,8%. Stängningskursen underskred aktuell exit på 700,00 och en säljorder på aktiefonden läggs därför.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +2,3%. Stängningskursen underskred aktuell exit på 1808,56 och en säljorder på aktiefonden läggs därför.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.