Portföljsignaler 2019-09-25

I och med gårdagens stängningskurs noterades köpsignaler för Stockholmsbörsens OMXS30 och Benchmark Index OMXSBCAPPI . Därför köper Onsdagsfonden OMXS30 idag in Avanza Zero och Onsdagsfonden Sverige köper aktiefonden SPP Aktiefond Sverige..

Veckorapport vecka 38 2019

Trump-tweet-on fed 2019-09-18

Stockholmsbörsen inledde veckan med en välbehövlig rekyl, men sedan ökade köpsidan trycket och kurserna steg till ett svagt plus för veckan som helhet. USA-börserna noterade en svagare avslutning på veckan och stängde lägre än föregående. Guldet steg, liksom systermetallen silver. Oljepriset hade en dramatisk vecka, med rekordstor uppgång i måndags efter attacken mot Saudiarabiens oljefält. Därefter kom priset ned en del men stängde ändå på ett rejält plus. De amerikanska obligationsräntorna sjönk påtagligt. Den amerikanska dollarn stärktes mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +0,1,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +18,3%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +0,2% och har i år stigit med +22,3%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig långt över ett kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1579 och 1589. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1585, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-09-20.png

Börserna klarade av en hotfull utveckling i Mellanöstern och en något mindre duvaktig kommunikation än förväntat från den amerikanska centralbanken Federal Reserve. President Trump gjorde ingen hemlighet av hur han såg på beskedet… Det största avtrycket ger fortfarande information från hur det går i handelssamtalen mellan USA och Kina och det kom lite negativa toner därifrån under senare delen av fredagen.

Aktiekurserna är nära rekordnoteringar och som jag sagt tidigare så bedömer jag att fortsatta uppgångar kräver konkreta lösningar i handelskonflikten mellan USA och Kina, alternativt att makroekonomisk statistik kommer med överraskningar av det positiva slaget.

Säsongsmönstret för S&P 500 är negativt en kort period från mitten av september, men det sista kvartalet är historiskt starkt på börsen.

sp500 seasonality.png

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Fläskkött: såld säljoption med lösen 50 i februari 2020, köpt säljoption med lösen 48 oktober som försäkring.
 • Silver: såld köpoption med lösen 23 i november, köpt köpoption med lösen 24 i oktober som försäkring.
 • 30-årig amerikansk statsobligation: Vagga med såld köpoption 169 i november och såld säljoption 159 november.

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1380 i juni 2020.
 • Apelsinjuice: Köpt termin januari 2020.
 • Guld: Köpt termin mars 2020.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1200 och 1380 i juni 2020. Såld köpoption med lösen 1680 i september. Sålda köpoptioner med lösen 1620 och 1650  i december. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020.
 • Guld: såld köpoption med lösen 1850 i mars 2020.
 • Boskap: köpt termin med lösen i februari 2020. Såld prisspread med såld säljoption med lösen 95 i december och köpt säljoption med lösen 90 i december.
 • Bomull: köpt termin mars 2020.
 • Socker: Köpt köpoption med lösen 12,5 i mars 2020.
 • Vete: Såld termin mars 2020.
 • Apelsinjuice: Köpt termin januari 2020.
 • Guld: Köpt termin mars 2020.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,4% jämfört med förra fredagen, och slutade på 367,1383. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +12,4%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden AP7 Aktiefond efter en köpsignal 2019-07-31.

ACWI-Weekly 2019-09-20.png

Utvecklingen av index sedan köp är +1,5% och aktuell exit är 70,90.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 33.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-09-20.png

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 32.

OMXS30-Weekly 2019-09-20

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 31.

EEM-Weekly 2019-09-20

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP-Weekly 2019-09-20

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-09-20.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-09-20.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-09-20.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-09-20.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP-Weekly ATR 2019-09-20.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-09-20.png

Veckorapport vecka 37 2019

Vi lägger en euforisk börsvecka bakom oss där kurserna på Stockholmsbörsen steg på bred front utan minsta tveksamhet. På USA-börserna var utvecklingen också positiv, om än lite mer dämpad i Europa, månne för att S&P noterades väldigt nära sin rekordnotering. Guldet föll tillbaka, liksom systermetallen silver. Oljepriset backade medan de amerikanska obligationsräntorna steg ordentligt. Den amerikanska dollarn försvagades mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med hela +4,0,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +18,2%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +3,1% och har i år stigit med +22,1%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig långt över ett smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1576 och 1584. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1581, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-09-13.png

Stämningsläget har återigen snabbt förändrats på aktiebörserna, och från botten i början av augusti har OMXS30 klättrat nästan 13%! Kanske är vi på väg att utmana årshögsta på 1700, men för högre nivåer än så i närtid krävs det nog konkreta lösningar i handelskonflikten mellan USA och Kina, alternativt att makroekonomisk statistik kommer med överraskningar av det positiva slaget.

Den europeiska centralbanken ECB lanserade nya stimulanser med räntesänkning och tillgångsköp, men om det får någon egentlig effekt förutom den kortsiktigt psykologiskt positiva är inte självklart. Som den avgående ECB-chefen Draghi indikerade behöver regeringarna i EU stimulera via finanspolitiken om den ekonomiska utvecklingen fortsätter att vara klen. USA-räntorna har snabbt lämnat sina lägsta noteringar bakom sig och det blir intressant att se vad Federal Reserve kommunicerar i kommande räntebeslut. En höjning av styrräntan är given, men sedan är det mycket mer osäkert.

En joker nästa vecka blir attacken mot en av Saudiarabiens oljeanläggningar i helgen. Oljepriset kommer sannolikt att få en skjuts uppåt till att börja med, men informationen vi har nu visar att Saudiarabien rätt snart kommer att kunna återfå normal oljeproduktion och tillgången på olja inte påverkas mer än ytterst temporärt. Viktigare är den geopolitiska utvecklingen, där USA och Iran spelar något av ”chicken race” i anklagelserna om vem som stod bakom angreppet. Intressant är också hur sårbara viktiga oljeanläggningar är, men om det nu skulle vara militära missiler som använts är det ju lättare att förstå. Aktiebörserna kan komma ned en bit på denna händelse, men behövde i vilket fall kylas ned efter en överdriven köpstyrka på kort tid.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1380 i december. Såld säljoption med lösen 1280 i mars 2020. Såld säljoption med lösen 1160 i juni 2020
 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,4 i september.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Socker: Köpt köpoption med lösen 12,5 i mars 2020.
 • Vete: Såld termin mars 2020.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1200 i juni 2020. Såld köpoption med lösen 1680 i september. Sålda köpoptioner med lösen 1620 och 1650  i december. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020.
 • Guld: såld köpoption med lösen 1850 i mars 2020.
 • 30-årig amerikansk statsobligation: Vagga med såld köpoption 169 i november och såld säljoption 159 november.
 • Boskap: köpt termin med lösen i februari 2020. Såld prisspread med såld säljoption med lösen 95 i december och köpt säljoption med lösen 90 i december.
 • Fläskkött: såld säljoption med lösen 50 i februari 2020, köpt säljoption med lösen 48 oktober som försäkring.
 • Silver: såld köpoption med lösen 23 i november, köpt köpoption med lösen 24 i oktober som försäkring.
 • Bomull: köpt termin mars 2020.
 • Socker: Köpt köpoption med lösen 12,5 i mars 2020.
 • Vete: Såld termin mars 2020.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +1,0% jämfört med förra fredagen, och slutade på 365,6052. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +11,9%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden AP7 Aktiefond efter en köpsignal 2019-07-31.

ACWI-Weekly 2019-09-13.png

Utvecklingen av index sedan köp är +2,1% och aktuell exit är 70,70.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 33.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-09-13.png

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 32.

OMXS30-Weekly 2019-09-13

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 31.

EEM-Weekly 2019-09-13

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP-Weekly 2019-09-13.png

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-09-13.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-09-13.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-09-13.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-09-13.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP-Weekly ATR 2019-09-13.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-09-13.png

Veckorapport vecka 36 2019

trump-xi-meeting

Bild från The Diplomat

Efter en avvaktande inledning av börsveckan tog köparna kommandot på Stockholmsbörsen och kurserna steg på bred front. USA-börserna, där handeln vat stängd i måndag på grund av Labor Day var utvecklingen likartad, även om den avslutande handeln visade lite svaghetstecken. Guldet föll efter en positiv inledning, liksom systermetallen silver. Oljepriset steg efter en ryckig handel, som vanligt de senaste månaderna. De amerikanska obligationsräntorna steg och den amerikanska dollarn försvagades mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,6,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +13,7%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +1,2% och har i år stigit med +18,5%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig ovanför ett smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1573 och 1578. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1576, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-09-06.png

Det är uppenbarligen fortfarande informationsflödet i handelskonflikten mellan USA och Kina som har avgörande inflytande på aktörernas och algoritmernas köp- och säljbeslut. Denna vecka var det lite positiva tongångar om återigen annonserade samtalsrundor mellan parterna. En ganska svag arbetsmarknadsstatistik förmådde inte ta knäcken på optimismen, kanske för att det tog bort det sista hindret för att Federal Reserve sänker styrräntan vid kommande möte. Löneökningarna kom in lite högre än väntat och precis som Kortsikt skriver är löneutvecklingen viktig att hålla koll på då den antingen försämrar bolagens resultat eller driver inflation.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1300 i december.
 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,6 i oktober, med en köpt säljoption 2,1 i oktober som försäkring. Realiserade mindre förlust.
 • Socker: köpt termin med lösen i oktober. Realiserade förlust.
 • Apelsinjuice: köpt termin mars 2020, med köpt säljoption november 85 som försäkring.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Silver: såld köpoption med lösen 23 i november, köpt köpoption med lösen 24 i oktober.
 • Bomull: köpt termin mars 2020.
 • Boskap: såld prisspread med såld säljoption med lösen 95 i december och köpt säljoption med lösen 90 i december.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1380 i december. Såld säljoption med lösen 1280 i mars 2020. Sålda säljoptioner med lösen 1160 och 1200 i juni 2020. Såld köpoption med lösen 1680 i september. Sålda köpoptioner med lösen 1620 och 1650  i december. Såld köpoption med lösen 1720 i juni 2020.
 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,4 i september.
 • Guld: såld köpoption med lösen 1850 i mars 2020.
 • 30-årig amerikansk statsobligation: Vagga med såld köpoption 169 i november och såld säljoption 159 november.
 • Boskap: köpt termin med lösen i februari 2020. Såld prisspread med såld säljoption med lösen 95 i december och köpt säljoption med lösen 90 i december.
 • Fläskkött: såld säljoption med lösen 50 i februari 2020, köpt säljoption med lösen 48 oktober som försäkring.
 • Silver: såld köpoption med lösen 23 i november, köpt köpoption med lösen 24 i oktober som försäkring.
 • Bomull: köpt termin mars 2020.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,6% jämfört med förra fredagen, och slutade på 361,9190. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +10,8%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden AP7 Aktiefond efter en köpsignal 2019-07-31.

ACWI-Weekly 2019-09-06.png

Utvecklingen av index sedan köp är +0,6% och aktuell exit är 69,52.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 33.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-09-06.png

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 32.

OMXS30-Weekly 2019-09-06

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 31.

EEM-Weekly 2019-09-06.png

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP-Weekly 2019-09-06.png

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-09-06.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-09-06.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-09-06.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-09-06.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP-Weekly ATR 2019-09-06.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-09-06.png

Veckorapport vecka 35 2019

china-us-trade-war

Bild från AND Magazine

Stockholmsbörsen avslutade veckan som gick med två riktigt starka dagar där kurserns steg på bred front. USA-börserna hade en likande utveckling, men pressades i den avslutande fredagshandeln.  Guldet föll tillbaka något, medan systermetallen silver fortsatte sin uppgång. Oljepriset steg något, efter att ha tappat nästan hela veckans uppgång under fredagen. De amerikanska obligationsräntorna sjönk något och den amerikanska dollarn stärktes påtagligt mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +3,6,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +11,9%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +2,3% och har i år stigit med +17,1%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig en bra bit under ett smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1572 och 1577. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1575, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-08-30.png

Fortfarande riktas den största uppmärksamheten mot handelskonflikten mellan USA och Kina, och det är många aktörer som försöker hänga med i president Trumps twitterflöde och justera positioner allt eftersom ny information framkommer. Det är inte alltid så mycket substantiell information, utan istället ofta personliga besvikelser och hårda uttalanden i Trumps tweets. Ännu så länge pekar inte den makroekonomiska statistiken på recession, men inte heller på högkonjunktur. Marknaden står bokstavligen och väger och varje ny datapunkt av rang kommer att få mycket fokus. I september är det nytt besked från den amerikanske centralbanken Federal Reserve.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

 • Boskap: köpt termin med lösen i oktober. Positionen har utvecklats svagt, men köpscenariot är fortfarande giltigt. Därför har jag rullat terminen till februari, där säsongsmönstret från mitten av september är starkt. I samband med detta realiserades en förlust i oktoberterminen.
 • 30-årig amerikansk statsobligation: Vagga med såld köpoption 169 i november och såld säljoption 159 november, med köpt köpoption september 171 och köpt säljoption september 160 som skydd. Septemberoptionerna förföll och realiserade en mindre förlust.

Nya positioner

 • OMXS30: såld säljoption med lösen 1720 i juni 2020.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Såld säljoption med lösen 1280 i mars 2020. Sålda säljoptioner med lösen 1160 och 1200 i juni 2020. Såld köpoption med lösen 1680 i september. Sålda köpoptioner med lösen 1620 och 1650  i december. Såld köpoption med lösen 1720 i juni 2020.
 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,4 i september. Såld säljoption med lösen 2,6 i oktober, med en köpt säljoption 2,1 i oktober som försäkring.
 • Guld: såld köpoption med lösen 1850 i mars 2020.
 • 30-årig amerikansk statsobligation: Vagga med såld köpoption 169 i november och såld säljoption 159 november.
 • Boskap: köpt termin med lösen i februari 2020.
 • Socker: köpt termin med lösen i oktober.
 • Apelsinjuice: köpt termin mars 2020, med köpt säljoption november 85 som försäkring.
 • Fläskkött: såld säljoption med lösen 50 i februari 2020, köpt säljoption med lösen 48 oktober som försäkring.

Andelsvärdet i placeringsklubben föll med -0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 359,9184. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +10,2%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden AP7 Aktiefond efter en köpsignal 2019-07-31.

ACWI-Weekly 2019-08-30.png

Utvecklingen av index sedan köp är -1,4% och aktuell exit är 69,52.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 33.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-08-30.png

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 32.

OMXS30-Weekly 2019-08-30

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 31.

EEM-Weekly 2019-08-30.png

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP-Weekly 2019-08-30.png

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-08-30.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-08-30.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-08-30.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-08-30.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP-Weekly ATR 2019-08-30.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-08-30.png

Veckorapport vecka 34 2019

trump twitter china alternative

Börsveckan såg ut att utvecklas ganska stabilt positiv, men avslutningen var riktigt svag och summerade till endast en klen uppgång för veckan. USA-börserna gjorde en rejäl djupdykning i fredags i samband med president Trumps tweetande om eskalering av handelskonflikten mellan USA och Kina. Guldet, som länge handlades ned, rusade upp i fredags, liksom systermetallen silver. Oljepriset backade medan de amerikanska obligationsräntorna var i stort sett oförändrade jämfört med förra veckan. Den amerikanska dollarn försvagades rejält mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +0,2,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +8,1%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +0,3% och har i år stigit med +13,4%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig en bra bit under ett smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1572 och 1577. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1575, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-08-23.png

Det är inte lätt att hänga med i svängarna när USA:s president är så pigg att komma med mer eller mindre bombastiska uttalanden om andra länder och ledare. Helt klart växlar hans officiella bedömningar snabbt. Räntorna fortsätter sin vandring i rekordlågt territorium och i en eventuell recession är det inte mycket kvar av klassisk penningpolitik att ta till. Kvar finns då gammal hederlig finanspolitisk stimulans och i Europa finns kraft att lansera rätt omfattande expansiva program som investeringar i infrastruktur. Kanske får vi några sådana initiativ under hösten, om makroekonomisk statistik fortsätter visa på avmattning. Att låna pengar till investeringar är ju i princip gratis för stater idag.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

 • Apelsinjuice: köpt termin mars 2020, med köpt säljoption november 85 som försäkring.
 • Fläskkött: såld säljoption med lösen 50 i februari 2020, köpt säljoption med lösen 48 oktober som försäkring.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Såld säljoption med lösen 1280 i mars 2020. Sålda säljoptioner med lösen 1160 och 1200 i juni 2020. Såld köpoption med lösen 1680 i september. Sålda köpoptioner med lösen 1620 och 1650  i december.
 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,4 i september. Såld säljoption med lösen 2,6 i oktober, med en köpt säljoption 2,1 i oktober som försäkring.
 • Guld: såld köpoption med lösen 1850 i mars 2020.
 • 30-årig amerikansk statsobligation: Vagga med såld köpoption 169 i november och såld säljoption 159 november, med köpt köpoption september 171 och köpt säljoption september 160 som skydd.
 • Boskap: köpt termin med lösen i oktober.
 • Socker: köpt termin med lösen i oktober.
 • Apelsinjuice: köpt termin mars 2020, med köpt säljoption november 85 som försäkring.
 • Fläskkött: såld säljoption med lösen 50 i februari 2020, köpt säljoption med lösen 48 oktober som försäkring.

Andelsvärdet i placeringsklubben var i stort sett oförändrat jämfört med förra fredagen, och slutade på 361,0624. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +10,6%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden AP7 Aktiefond efter en köpsignal 2019-07-31.

ACWI-Weekly 2019-08-23.png

Utvecklingen av index sedan köp är -3,7% och aktuell exit är 69,52.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 33.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-08-23.png

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 32.

OMXS30-Weekly 2019-08-23

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 31.

EEM-Weekly 2019-08-23.png

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP-Weekly 2019-08-23.png

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-08-23.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-08-23.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-08-23.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-08-23

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP-Weekly ATR 2019-08-23.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-08-23.png

Veckorapport vecka 33 2019

hedgeye on yields

Bild från Hedgeye

Stockholmsbörsen såg ut att notera ännu en riktigt svag vecka, men en avslutande kraftig uppgång i fredags mildrade nedgången för veckan. USA-börserna noterade liknande utveckling. Guldet fortsatte upp jämfört med förra veckans stängningskurs, liksom systermetallen silver. Oljepriset steg något i en fortsatt svängig handel. De amerikanska obligationsräntorna fortsatte att falla medan den amerikanska dollarn stärktes mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med -0,8,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +7,9%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -0,9% och har i år stigit med +13,0%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig en bra bit under ett smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1574 och 1580. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1578, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-08-16.png

OMXS30 noterades stundtals under junibotten på 1494, men stängde med marginal över den. Så kallade stöd och motstånd är intressanta att bevaka, men enligt min erfarenhet har de litet värde för placeringsstrategier. Det är fortsatt en helt normal rekyl/korrigering vi ser, den kortare trenden är klart negativ, och lika vanligt är det att nyhetsflödet under en sådan domineras av negativa toner. Just nu är det inverterade räntekurvor och risken för recession som är i fokus. Jag är ingen expert i ämnet, men något är galet när så enormt mycket kapital är placerat i papper som ger negativ avkastning. För en intressant analys av räntor, handelskrig, recession och börsläget rekommenderar jag varmt det senaste inlägget från alltid läsvärde Kortsikt.

Angående räntor så är nedgången av räntenivåer på statspapper anmärkningsvärd. Här är ett exempel, den tioåriga amerikanska statsobligationens ränta.

^TNX_YahooFinanceChart.png

Vi har snabbt kommit ned i en historiskt låg nivå, som endast underskridits två gånger tidigare: 2012 och 2016. Vid båda dessa bottnar steg därefter räntorna ordentligt och tog aktiekurserna med sig. Det återstår att se var botten för räntorna ligger denna gång. Det pratas en del om att USA kommer att gå mot negativa räntor, och når vi dit har vi nått en helt ny nivå i ekonomisk utveckling. Vi har för all del kommit en bra bit på väg som nedanstående diagram över utvecklingen av global skuld finansierad till negativ ränta visar.

 

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Olja: såld prisspread med säljoptioner, med såld säljoption 43 i november och köpt säljoption 41 i oktober.

Justerade positioner

 • 30-årig amerikansk statsobligation: såld köpoption med lösen 163 i november. Köpt köpoption med lösen 165 i september som försäkring. Rullad till en vagga med såld köpoption 169 i november och såld säljoption 159 november, med köpt köpoption september 171 och köpt säljoption september 160 som skydd.

Nya positioner

 • OMXS30: såld säljoption med lösen 1160 i juni 2020.
 • Kaffe: såld säljoption med lösen 90 i mars 2020.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Såld säljoption med lösen 1280 i mars 2020. Sålda säljoptioner med lösen 1160 och 1200 i juni 2020. Såld köpoption med lösen 1680 i september. Sålda köpoptioner med lösen 1620 och 1650  i december.
 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,4 i september. Såld säljoption med lösen 2,6 i oktober, med en köpt säljoption 2,1 i oktober som försäkring.
 • Guld: såld köpoption med lösen 1850 i mars 2020.
 • 30-årig amerikansk statsobligation: Vagga med såld köpoption 169 i november och såld säljoption 159 november, med köpt köpoption september 171 och köpt säljoption september 160 som skydd.
 • Boskap: köpt termin med lösen i oktober.
 • Socker: köpt termin med lösen i oktober.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 361,0898. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +10,6%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden AP7 Aktiefond efter en köpsignal 2019-07-31.

ACWI-Weekly 2019-08-16.png

Utvecklingen av index sedan köp är -2,6% och aktuell exit är 69,52.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige efter en köpsignal 2019-07-11.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-08-16.png

Utvecklingen av index sedan köp är -5,9% och aktuell exit är 588,75, vilken underskreds av veckans stängningskurs. Aktiefonden avyttras därför.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 32.

OMXS30-Weekly 2019-08-16

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 31.

EEM-Weekly 2019-08-16.png

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP-Weekly 2019-08-16.png

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-08-16.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-08-16.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-08-16.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-08-16.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP-Weekly ATR 2019-08-16.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-08-16.png