Veckorapport vecka 41 2017

mäklarskyltar.jpg

Bild från DN

Aktiebörser världen över fortsatte uppåt medan Stockholmsbörsen stängde något ned jämfört med förra fredagens stängning. USA-börserna noterade nya högstanoteringar även om en viss svaghet i den avslutande handeln gjorde att uppgångarna för veckan blev små. De amerikanska obligationsräntorna föll, särskilt efter lägre inflation än väntat presenterats i fredags. Ädelmetallerna noterade påtagliga uppgångar, trots räntefallet och låg inflation, liksom oljepriset. Den amerikanska dollarn tog ett rejält kliv nedåt i värderingen mot andra världsvalutor.

Stockholmsbörsens OMXS30-index föll med -0,2% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +8,3%, exklusive utdelningar. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1553 och 1587. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1575, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30 Weekly 2017-10-13.png

Låg inflation och en bred, global tillväxt ger fortsatt bränsle åt börsoptimismen. Aktievärderingarna är generellt höga historisk sett, och därför blir det återigen viktigt att se vad företagen säger om utsikterna för de kommande 6-12 månaderna. Bankerna fick lite stryk i veckan efter att nyhetsflödet fokuserat på en möjlig nedgång i bostadsmarknaden. Om detta har bloggaren Kortsikt skrivit nyligen och jag vill återigen lyfta fram hans läsvärda inlägg. De är sprängfyllda med fakta och ödmjuka slutsatser, låt vara en smula ostrukturerade.

Börstrenden är solklart positiv och flertalet börser världen över går starkt, inte minst de så kallade emerging markets.

EEM Weekly 2017-10-13

Den berömda riskaptiten är påslagen och mörka moln på finanshimmelen lyser med sin frånvaro. De kommande bolagsrapporterna och signaler från centralbanker om räntor och ändring av penningpolitisk stimulans är synnerligen viktiga. Volatiliteten ligger på extremt låga nivåer och någon gång kommer det att börja förändras. En något svag avslutning i USA kan göra att nästa veckas börsstart inleds lätt negativt.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat. Den sålda säljoptionen i silver med lösen 13,5 i maj 2018 köptes tillbaka med planerad vinst. En köpoption i EUR/USD såldes med lösen 1,245 i januari 2018. En covered call i vete etablerades.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption 1440 med lösen mars 2018. Sålda köpoptioner med lösen 1640 och 1680 i mars 2018.
 • Kaffe: Såld säljoption 1,175 med lösen i maj 2018
 • Guld: Såld köpoption 1450 mars 2018. Sålda säljoptioner 1180 och 1215 mars 2018. En köpt säljoption med lösen 1050 i december som en försäkring.
 • Silver: Såld köpoption 22 med lösen maj 2018.
 • Olja: Sålda köpoptioner 60 med lösen februari respektive mars 2018. Såld credit ratio call spread såld säljoption 61 och köpt säljoption 59, lösen i mars 2018.
 • EUR/USD: Såld säljoption december 1,17, såld köpoption 1,245 januari 2018.
 • Vete: Såld säljoption 4,4 med lösen mars 2018. Covered call med köpt termin och såld köpoption 4,5 med lösen mars 2018.
 • Majs: Covered call med såld köpoption 3,7 med lösen mars 2018.
 • Naturgas: Såld säljoption 2,8 med lösen december, såld köpoption 5,0 med lösen mars 2018.
 • JPY/USD: Såld säljoption 0,0088 med lösen december.
 • Boskap: Såld säljoption 107 med lösen februari 2018.
 • Sojabönor: Såld säljoption 9,2 med lösen maj 2018.
 • 10-årig amerikansk statsobligation: covered call med köpt termin och såld köpoption med lösen 125 mars 2018.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 285,0202. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +10,7%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +14,6% sedan årsskiftet efter en vecka på +0,7%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond, vilket innebär att dollarns värde mot kronan påverkar resultatet.

ACWI Weekly 2017-10-13

Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 70,07. Aktuell exit är 68,00.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI Weekly 2017-10-13

Högsta noteringen för Stockholmsbörsens Benchmark Index sedan inköp är 604,98. Aktuell exit är 578,50.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i Avanza Zero.

OMXS30 Weekly 2017-10-13

Högsta noteringen för OMXS30 sedan inköp är 1655,97. Aktuell exit är 1580,84.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för Stockholmsbörsens OMXS30-index fortsatte nedåt jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med låg volatilitet.

OMXS30 Weekly ATR 2017-10-13.png

För iShares All Country World Index världsindex, ACWI, fortsatte volatiliteten nedåt jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

ACWI Weekly ATR 2017-10-13.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30 Weekly 10 years 2017-10-13.png

Annonser

Veckorapport vecka 40 2017

nfp new.jpg

Bild från LinkedIn

Stockholmsbörsen fortsatte upp i veckan och noterade 14 dagar i rad med positiv utveckling innan vi fick en modest rekyl i fredags. USA-börserna fortsatte också visa styrka och nya rekordnivåer  sattes. De amerikanska obligationsräntorna steg något jämfört med förra veckans stängning. Ädelmetallerna fortsatte nedgången från förra veckan neråt, liksom oljepriset som föll brant i fredags. Den amerikanska dollarn fortsatte att stärkas.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +0,5% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +8,5%, exklusive utdelningar. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1550 och 1583. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1572, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30 Weekly 2017-10-06.png

Optimismen är fortsatt påtaglig på aktiebörser världen över och varje tillfällig nedgång, eller snarare dämpning av uppgång, triggar marknadsaktörernas köpfinger. Den amerikanska arbetsmarknadsstatistiken visade en påtaglig ökning av lönerna, vilket är en förutsättning för att vi ska börja se inflation och högre räntor. Om inflation och räntor och hur det påverkar aktiemarknaden har bloggaren Kortsikt skrivit ett intressant inlägg, där jag hämtar följande tänkvärda citat:

Det finns många aspekter kring räntans effekter. Det enda jag säger är att man bör inte se det isolerat. Utan vad är det som driver räntan i en viss riktning, och vad som händer med övriga variabler. Att förstår dynamiken i det här kommer vara värdefullt kommande 2-3 åren tror jag.

I inlägget finns också resonemang om kommande företagsrapporter för det tredje kvartalet, som jag gärna skriver under på:

Going forward så fäster jag vikt vid Q3orna. Det är som vanligt bara EN sak som spelar roll. Kommer Fwd EPS vara högre efter rapportperioden än idag? Många talar gärna om rapporterna kommer in bättre än väntat osv osv… men i slutändan räknas bara en sak. Kommer den förväntade vinsten kommande 12 månader revideras upp eller inte. Revideras den upp så blir marknaden allt annat lika billigare. Då finns det underlag för kursökningar, givet att marknaden inte ska omvärderas annorlunda än idag. Annars inte.

För nästa börsvecka känns det troligt med en positiv inledning, då USA-börserna avslutade med styrka återigen. Men rapportflödet kan öka volatiliteten, som ligger på rekordlåga nivåer.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en svagt negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat. Jag har valt att inte justera den sålda köpoptionen i OMXS30 med lösen 1640 utan avvaktar ett eventuellt brott av 1660. Den sålda köpoptionen i silver med lösen 22 i mars 2018 köptes tillbaka med planerad vinst, liksom den sålda köpoptionen i EUR/USD med lösen 1,23. En covered call i 10-årig amerikansk statsobligation etablerades med lösen 125 i mars 2018.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption 1440 med lösen mars 2018. Sålda köpoptioner med lösen 1640 och 1680 i mars 2018.
 • Kaffe: Såld säljoption 1,175 med lösen i maj 2018, såld köpoption 2,0 med lösen i maj.
 • Guld: Såld köpoption 1450 mars 2018. Sålda säljoptioner 1180 och 1215 mars 2018. En köpt säljoption med lösen 1050 i december som en försäkring.
 • Silver: Såld säljoption 13,5 med lösen maj 2018.
 • Olja: Sålda köpoptioner 60 med lösen februari respektive mars 2018. Såld credit ratio call spread såld säljoption 61 och köpt säljoption 59, lösen i mars 2018.
 • EUR/USD: Såld säljoption december 1,17.
 • Vete: Såld säljoption 4,4 med lösen mars 2018.
 • Majs: Covered call med såld köpoption 3,7 med lösen mars 2018.
 • Naturgas: Såld säljoption 2,8 med lösen december, såld köpoption 5,0 med lösen mars 2018.
 • JPY/USD: Såld säljoption 0,0088 med lösen december.
 • Boskap: Såld säljoption 107 med lösen februari 2018.
 • Sojabönor: Såld säljoption 9,2 med lösen maj 2018.
 • 10-årig amerikansk statsobligation: covered call med lösen 125 mars 2018

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 284,6863. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +10,6%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +13,8% sedan årsskiftet efter en vecka på +1,7%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond, vilket innebär att dollarns värde mot kronan påverkar resultatet.

ACWI Weekly 2017-10-06

Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 69,50. Aktuell exit är 67,41.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI Weekly 2017-10-06

Högsta noteringen för Stockholmsbörsens Benchmark Index sedan inköp är 604,98. Aktuell exit är 577,37.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i Avanza Zero.

OMXS30 Weekly 2017-10-06

Högsta noteringen för OMXS30 sedan inköp är 1655,97. Aktuell exit är 1577,28.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för Stockholmsbörsens OMXS30-index fortsatte nedåt jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med låg volatilitet.

OMXS30 Weekly ATR 2017-10-06.png

För iShares All Country World Index världsindex, ACWI, fortsatte volatiliteten nedåt jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

ACWI Weekly ATR 2017-10-06

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30 Weekly 10 years 2017-10-06.png

Veckorapport vecka 39 2017

bull market joy.jpg

Bilfrån från HuffPost

Klang och jubel på aktiebörser världen över! Optimism om konjunkturen, förhoppningar om kommande starka rapporter, Trumps planer på sänkta skatter, minskad oro för globala konflikter, låga räntor, etc. Välj valfri förklaringsgrund själv, men oavsett vilken eller vilka så har vi den senaste månaden fått se en synnerligen stark utveckling på aktiemarknaden. Från lågpunkten den 29 augusti har till exempel Stockholmsbörsens OMXS30 stigit med 7,9% och är nästan tillbaka på årshögsta. USA-börserna tuffar på uppåt på bred front och noterade återigen nya rekordnivåer medan de amerikanska obligationsräntorna steg något jämfört med förra veckans stängning. Ädelmetallerna fortsatte nedgången från förra veckan neråt, efter att initialt ha stärkts, medan oljepriset noterade uppgångar. Den amerikanska dollarn ökade påtagligt i värde mot övriga världsvalutor trots en svag avslutning.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +2,3% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +8,0%, exklusive utdelningar. OMXS30 har slagit om till positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1547 och 1578. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1568, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30 Weekly 2017-09-29.png

Det blev en fin avslutning för aktieförvaltare och korrigeringen på drygt 8% vi fick se från mitten av juli till slutet av augusti är i stort sett återhämtad. Inte ens en negativ reaktion på HM:s rapport förmådde dra ned på den goda stämningen. Om en dryg vecka ramlar de första bolagsrapporterna för det tredje kvartalet in, och förväntningarna på starka resultat lär infrias, om man ser till all positiv makroekonomisk statistik som inkommit den senaste tiden. Intressantast blir som vanligt prognoserna för framtiden och vad de ger för potential till kommande aktiekurser. Ännu så länge ser vi inga tecken på inflation, men räntorna är på väg upp och penningpolitik kommer fortsatt att vara i fokus för både centralbanker och marknadsaktörer. För nästa börsvecka känns det troligt med en positiv inledning, då USA-börserna avslutade starkt. En fortsatt förstärkning av den amerikanska dollarn kan dämpa optimismen i USA.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat. Den kvarvarande säljoptionen i OMXS30 med lösen 1320 i mars 2018 köptes tillbaka med planerad vinst, liksom den sålda köpoptionen i EUR/USD med lösen 1,245 i december. Den sålda säljoptionen i kaffe med lösen 1,15 i mars 2018 köptes tillbaka med planerad vinst. En säljoption i kaffe med lösen 1,175 i maj 2018 såldes och bildar nu en så kallad såld vagga med den tidigare sålda köpoptionen. En säljoption i OMXS30 med lösen 1440 i mars 2018 såldes, liksom en köpoption i naturgas med lösen 5,0 i mars 2018. En säljoption i sojabönor med lösen 9,2 i maj 2018 såldes. En säljoption i boskap med lösen 107 i februari 2018 såldes.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption 1320 med lösen mars 2018. Sålda köpoptioner med lösen 1640 och 1680 i mars 2018.
 • Kaffe: Såld säljoption 1,175 med lösen i maj 2018, såld köpoption 2,0 med lösen i maj.
 • Guld: Såld köpoption 1450 mars 2018. Sålda säljoptioner 1180 och 1215 mars 2018. En köpt säljoption med lösen 1050 i december som en försäkring.
 • Silver: Såld köpoption 22 med lösen mars 2018. Såld säljoption 13,5 med lösen maj 2018.
 • Olja: Sålda köpoptioner 60 med lösen februari respektive mars 2018. Såld credit ratio call spread såld säljoption 61 och köpt säljoption 59, lösen i mars 2018.
 • EUR/USD: Såld säljoption december 1,17, såld köpoption december 1,23.
 • Vete: Såld säljoption 4,4 med lösen mars 2018.
 • Majs: Covered call med såld köpoption 3,7 med lösen mars 2018.
 • Naturgas: Såld säljoption 2,8 med lösen december, såld köpoption 5,0 med lösen mars 2018.
 • JPY/USD: Såld säljoption 0,0088 med lösen december.
 • Boskap: Såld säljoption 107 med lösen februari 2018.
 • Sojabönor: Såld säljoption 9,2 med lösen maj 2018.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,5% jämfört med förra fredagen, och slutade på 284,0975. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +10,4%.

I OMXS30 har vi fått se en god avkastning när befintliga sålda säljoptioner kunnat köpas tillbaka efter den senaste tidens snabba uppgång. Baksidan av myntet är att det nu är press på de sålda köpoptionerna, där index snabbt närmat sig lösennivåer. Jag kommer med stor sannolikhet att behöva göra en justering under nästa vecka och köpa tillbaka köpoptionen med lösen 1640. Det kommer att realisera en förlust på uppemot 0,5% av kapitalet som det ser ut i skrivande stund. Jag har inlett försäljningen av säljoptioner i OMXS30 på nytt, men fortsätter att vara försiktig till dess vi får lite nedgång. I råvarumarknaderna ligger fokus fortsatt på råvaror med starka säsongsmönster under hösten, som olja, naturgas, sojabönor och kaffe.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +12,0% sedan årsskiftet. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond, vilket innebär att dollarns värde mot kronan påverkar resultatet.

ACWI Weekly 2017-09-29

Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 68,97. Aktuell exit är 66,84.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator har slagit om till positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Det triggar en förändring i portföljen, från 100% placerad i Spiltan Räntefond Sverige till 100% i SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI Weekly 2017-09-29

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator har slagit om till positiv trend för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Det triggar en förändring i portföljen, från 100% placerad i Spiltan Räntefond Sverige till 100% i Avanza Zero.

OMXS30 Weekly 2017-09-29

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för Stockholmsbörsens OMXS30-index föll jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med låg volatilitet.

OMXS30 Weekly ATR 2017-09-29.png

För iShares All Country World Index världsindex, ACWI, sjönk volatiliteten något jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

ACWI Weekly ATR 2017-09-29.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30 Weekly 10 years 2017-09-29.png

Slagen av index

how-to-really-beat-index-funds-741x495.jpg

Bild från Retirement Watch

Placerar du pengar i aktier eller aktiefonder vill du naturligtvis få bra avkastning. Ju större värdeökning desto bättre. Ett vanligt sätt att mäta hur bra resultat du uppnår är att jämföra med börsindex. Hittills i år har Stockholmsbörsens breda index OMXSB stigit med 10,7%, inklusive utdelningar. Ett riktigt bra resultat, klart över den långsiktiga genomsnittliga siffran på 7-8% för aktier. En jämförelse med Onsdagsfonden Good Option visar att andelsvärdet under samma period ökat med 10,1%. Det hade alltså gett mer att vid årsskiftet placera i en bred svensk aktieindexfond än att investera i placeringsklubben. Så mycket för Onsdagsfondens placeringsstrategi, eller?

För att svara på den retoriska frågan gäller det att se upp så man inte jämför äpplen med päron. Sätter man pengar i en aktiefond kommer kapitalet naturligtvis att utvecklas ungefär som börsen, minus förvaltningsavgifter. Goda börsperioder får man en stark utveckling, medan nedgångar snabbt kan tära på resultatet. Målet för Onsdagsfonden Good Options är en god avkastning i en jämn takt, för att man som placerare ska kunna välja när man vill ta ut pengar istället för att behöva vänta in rätt läge på börsen. Portföljen innehåller inga aktier utan intäkterna skapas genom att sälja optioner på en mängd olika marknader, från aktiebörs till råvaror och valutor. Det är långt ifrån förvaltningen av en vanlig aktiefond. Därför kommer Good Options inte nödvändigtvis alltid slå börsindex, men min övertygelse är att placeringsstrategin har en plats ändå.

värdeutveckling 2017 2017-09-26.png

Fördelen med Good Options är som synes den jämna utvecklingen. Att andelsvärdet sackar efter börsindex i perioder är lätt att acceptera om dessutom avkastningsmålet på 15% nås. Det är nyttigt att bedöma utvecklingen under goda börsår, då konkurrensen från aktier och aktiefonder är stark. Många sitter på fina resultat i portföljen, och det är alltid lätt att investera i aktier när kurserna går upp. Förr eller senare kommer det nedgångar och då gäller det att ha en plan. Målet för Good Options är att nå samma typ av avkastningskurva oavsett om börsen går upp eller ned, så om jag ville visa upp mer säljande resultat vore det bara att avvakta en börsnedgång!

Veckorapport vecka 38 2017

wall street bull

Bild från Atlas Obscura

Vi lägger ännu en stark börsvecka på Stockholmsbörsen bakom oss. Trots signaler från den amerikanska centralbanken om kommande räntehöjningar och reducering av det gigantiska tillgångsinnehaven noterade USA-börserna nya rekordnivåer i en fortsatt så kallad tjurmarknad medan de amerikanska obligationerna föll i pris och deras avkastning/ränta därmed steg. Ädelmetallerna fortsatte nedgången från förra veckan neråt medan oljepriset noterade en blygsam uppgång. Den amerikanska dollarn stärktes något jämfört med förra veckans stängning, efter en slagig vecka.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,4% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +5,5%, exklusive utdelningar. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator men befinner sig nu över det avsmalnande klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1544 och 1574. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1564, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMX STOCKHOLM 30 2017-09-22

Inte heller det fortsatta ordkriget mellan USA och Nordkorea bekom aktiemarknaderna. Nu stundar snart bolagsrapporter för det tredje kvartalet och de makroekonomiska signaler vi sett pekar på hög sannolikhet för fortsatt starka rapporter. För Stockholmsbörsen blir nästa veckas rapport från HM intressant, då aktien väger tungt i index. Förvaltade portföljer och fonder städas också inför kvartalsbokslut, där man vill visa goda siffror och ta positioner inför årets sista kvartal. Månadsskiftet september/oktober kan ge upphov till större rörelser än vanligt.

För nästa börsvecka känns det troligt med en positiv inledning, då USA-börserna gick starkt i den avslutande handeln.

Guldpriset har fallit tillbaka en del, efter en tids stark utveckling. En svag dollar, geopolitiska oroshärdar som Nordkorea och en generell önskan om att diversifiera finansiella portföljer ökar efterfrågan på guld. Samtidigt är och inflationen fortsatt obefintlig, vilket reducerar potentialen för guldpriset uppåt, då guldets primära funktion är att fungera som ett skydd mot inflation. Räntorna är dessutom på gång att börja stiga, vilket ytterligare pressar guldets uppgångsmöjligheter. För Onsdagsfonden Good Options räkning har jag under året med framgång handlat guldet genom att sälja både sälj- och köpoptioner och därmed kunnat dra nytta av en prisutveckling som legat i ett intervall mellan 1100 och 1400 den senaste tiden. Genom att sälja optioner med lång löptid har jag kunnat välja lösenpriser långt utanför detta intervall, och jag räknar med att fortsatt kunna göra det då guldmarknaden ser ut att befinna sig i en begränsad jämviktspendling under ganska lång tid framöver.

Gold Full1217 Future 2017-09-22

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat. Två sålda säljoptioner i OMXS30 med lösen 1420 och 1460  i december köptes tillbaka med planerad vinst. De sålda köpoptionerna i guld med lösen 1500 februari 2018 och 1600 april 2018 köptes tillbaka med planerad vinst. Den etablerade covered put i 10-årig amerikanska statsobligation stängdes med vinst, efter att 50% av den potentiella vinsten kunde realiseras bara ett par veckor efter etableringen.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption 1320 med lösen mars 2018. Sålda köpoptioner med lösen 1640 och 1680 i mars 2018.
 • Kaffe: Såld säljoption 1,15 med lösen i mars 2018, såld köpoption 2,0 med lösen i maj.
 • Guld: Såld köpoption 1450 mars 2018. Sålda säljoptioner 1180 och 1215 mars 2018. En köpt säljoption med lösen 1050 i december som en försäkring.
 • Silver: Såld köpoption 22 med lösen mars 2018. Såld säljoption 13,5 med lösen maj 2018.
 • Olja: Sålda köpoptioner 60 med lösen februari respektive mars 2018. Såld credit ratio call spread såld säljoption 61 och köpt säljoption 59, lösen i mars 2018.
 • EUR/USD: Såld säljoption december 1,17, sålda köpoptioner december 1,23 och 1,245.
 • Vete: Såld säljoption 4,4 med lösen mars 2018.
 • Majs: Covered call med såld köpoption 3,7 med lösen mars 2018.
 • Naturgas: Såld säljoption 2,8 med lösen december.
 • JPY/USD: Såld säljoption 0,0088 med lösen december.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,7% jämfört med förra fredagen, och slutade på 282,7114. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +9,8%.

I OMXS30 är det nu nästan tomt i facket för sålda säljoptioner, som alltså gynnas av börsuppgång. Jag inväntar en rekyl nedåt innan jag säljer nya säljoptioner. I råvarumarknaderna ligger fokus fortsatt på ädelmetaller och råvaror med starka säsongsmönster under hösten, som olja, naturgas, sojabönor och kaffe.

Onsdagsfonden PPM

Pensionsmyndigheten håller ännu en gång sina system stängda över helgen, varför ingen uppdatering av resultatet för Onsdagsfonden PPM kan göras.

Onsdagsfonden PPM är upp +10,7% sedan årsskiftet, efter en vecka på +2,4%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond, vilket innebär att dollarns värde mot kronan påverkar resultatet. För tillfället ger det en negativ effekt då dollarn sjunkit mycket mot kronan.

MSCI ACWI INDEX FUND ATR 2017-09-22

Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 68,97. Aktuell exit är 66,79.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i Spiltan Räntefond Sverige.

STOCKHOLM BENCHMARK CAP_PI 2017-09-22

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens OMXS30 index. Portföljen är till 100% placerad i Spiltan Räntefond Sverige.

OMX STOCKHOLM 30 2017-09-22

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för Stockholmsbörsens OMXS30-index föll jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med låg volatilitet.

OMX STOCKHOLM 30 ATR 2017-09-22

För iShares All Country World Index världsindex, ACWI, sjönk volatiliteten något jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

OMX STOCKHOLM 30 ATR 2017-09-22

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMX STOCKHOLM 30 10 years 2017-09-22

Veckorapport vecka 37 2017

170403091619-kim-jong-un-donald-trump-split-0403-exlarge-169

Bild från CNN

Vi lägger en stark börsvecka på Stockholmsbörsen bakom oss, trots en lite svagare utveckling i den avslutande handeln. USA-börserna noterade nya rekordnivåer medan de amerikanska obligationsräntorna föll. Ädelmetallerna rekylerade neråt och oljepriset steg. Den amerikanska dollarn stärktes jämfört med förra veckans stängning, trots en vek avslutning.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,7% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +4,1%, exklusive utdelningar. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig inne i det avsmalnande klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1542 och 1573. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1563, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMX STOCKHOLM 30 2017-09-15.png

Inte ens en ny missiluppskjutning från Nordkorea påverkade det goda börshumöret. I USA pratas det med mer optimism om möjligheten att få igenom reformer av skattesystemet för privatpersoner och företag. Skattesänkningar brukar ge positiv stimulans till börsen, och det har varit en bärande del av börsuppgången ända sedan Trump blev vald. Återstår att se hur den amerikanska budgeten kommer att se ut efter skatteändringar. Statsskulden är gigantisk och visar inga tecken på att sluta växa snabbt. Även om USA nu öppet börjar prata om att skippa lånetaket för finansiering av underskott är det en realitet att utländska fordringsägare har enorma tillgångar i amerikanska statspapper.

För nästa börsvecka känns det troligt med en positiv inledning, då USA-börserna gick starkt, även om Stockholms-börsen hade en sämre börsfredag.

Råvarumarknaderna börjar i försiktig takt få upp tempot, vilket är intressant för kommande inflationsutveckling och räntebeslut där spekulationer fortsatt skapar snabba och kraftiga rörelser på valuta- och räntemarknaderna.

E-TRACS LINKED TO THE BLOOMBERG COMMODI 2017-09-15

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat. En såld säljoption i OMXS30 med lösen 1380 i december köptes tillbaka med planerad vinst i samband med den starka starten av börsveckan. Dessutom kunde put spreaden med säljoptioner på 1460/1490 i oktober stängas med vinst. Den sålda säljoptionen i silver med lösen 14 i mars 2018 köptes tillbaka med planerad vinst. Den sålda säljoptionen i kaffe med lösen 1,15 i mars 2018 köptes tillbaka med planerad vinst. Den sålda säljoptionen i apelsinjuice köptes tillbaka med planerad vinst En ny köpoption i OMXS30 med lösen 160 i mars 2018 såldes, liksom en köpoption i kaffe med lösen 2,0 i maj 2018.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner december 1420 och 1460. Såld säljoption 1320 med lösen mars 2018. Sålda köpoptioner med lösen 1640 och 1680 i mars 2018.
 • Kaffe: Såld säljoption 1,15 med lösen i mars 2018, såld köpoption 2,0 med lösen i maj.
 • Guld: Sålda köpoptioner 1450 mars 2018, 1500 februari 2018 och 1600 april 2018. Sålda säljoptioner 1180 och 1215 mars 2018. En köpt säljoption med lösen 1050 i december som en försäkring.
 • Silver: Såld köpoption 22 med lösen mars 2018. Såld säljoption 13,5 med lösen maj 2018.
 • Olja: Sålda köpoptioner 60 med lösen februari respektive mars 2018. Såld credit ratio call spread såld säljoption 61 och köpt säljoption 59, lösen i mars 2018.
 • EUR/USD: Såld säljoption december 1,17, sålda köpoptioner december 1,23 och 1,245.
 • Vete: Såld säljoption 4,4 med lösen mars 2018.
 • Majs: Covered call med såld köpoption 3,7 med lösen mars 2018.
 • Naturgas: Såld säljoption 2,8 med lösen december.
 • JPY/USD: Såld säljoption 0,0088 med lösen december.
 • 10-årig obligation: Etablerad covered put med såld säljoption december 127 och såld termin.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,5% jämfört med förra fredagen, och slutade på 280,8391. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +9,1%.

Äntligen blev det lite mer aktivitet i OMXS30-delen av portföljen! Jag väljer att hålla en hel del krut torrt inför en möjlig mer turbulent börshöst, med kommande bolagsrapporter och centralbanksutspel i fokus. I råvarumarknaderna är det fortsatt god omsättning.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +10,7% sedan årsskiftet, efter en vecka på +2,4%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond, vilket innebär att dollarns värde mot kronan påverkar resultatet. För tillfället ger det en negativ effekt då dollarn sjunkit mycket mot kronan.

MSCI ACWI INDEX FUND 2017-09-15

Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 68,59. Aktuell exit är 66,31.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i Spiltan Räntefond Sverige.

STOCKHOLM BENCHMARK CAP_PI 2017-09-15

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens OMXS30 index. Portföljen är till 100% placerad i Spiltan Räntefond Sverige.

OMX STOCKHOLM 30 2017-09-15

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för Stockholmsbörsens OMXS30-index föll jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med låg volatilitet.

OMX STOCKHOLM 30 ATR 2017-09-15

För iShares All Country World Index världsindex, ACWI, sjönk volatiliteten något jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

MSCI ACWI INDEX FUND ATR 2017-09-15

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMX STOCKHOLM 30 10 years 2017-09-15.png

Veckorapport vecka 36 2017

hurricane irma

Bild från Vox.com

Stockholmsbörsen noterade en modest nedgång i veckan. Räntebesked från den europeiska centralbanken ECB skapade lite turbulens på valutamarknaderna, där den amerikanska dollarn har det fortsatt jobbigt och euron stärks. Även USA-börserna sjönk. De amerikanska räntorna föll och ädelmetallerna hade ännu en bra vecka. Priset på olja var i stort sett oförändrat, efter en riktigt svag sista handelsdag.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med -0,4% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +2,3%, exklusive utdelningar. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig inne i det avsmalnande klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1541 och 1572. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1562, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMX STOCKHOLM 30 2017-09-08.png

I USA har bekymret med skuldtaket skjutits upp med tre månader, efter en oväntad allians mellan presidenten och demokratiska kongressledamöter. Det har till och med börjat talas om att ta bort skuldtaket helt. Några åtgärder med anledning av den skenande amerikanska statsskulden ser inte ut att finnas på kartan den närmaste tiden, vilket förklarar en del av dollarns svaghet. President Trump har heller inte lyckats få igenom förändringar av företagsbeskattning och andra stora reformer.

På råvarumarknaderna är det förstås en hel del fokus på orkanerna som står på kö från Atlanten in över Karibien och USA. Till exempel har marknaden för apelsinjuice tagit ut en ordentlig påverkan på årets skörd.

Orange Juice Full1117 Future 2017-09-08

Koppar har haft en väldigt stark utveckling, men fick sig en törn i fredags. Den ses av många som en indikator på industrikonjunkturen, och har hållit sig på höga nivåer trots att tillväxten i Kina inte varit spektakulär. Återstår att se om det enbart är ett hack i kurvan.

Copper Full1217 Future 2017-09-08

Oljepriset har hållit sig uppe runt 50 dollar fatet för amerikansk WTI. Säsongsmönstret säger att oljan sjunker i pris under hösten, efter att sommaren och den amerikanska högsäsongen för bilåkande ebbar ut. De atlantiska stormarna påverkar endast marginellt, då den amerikanska oljeproduktionen till stor del nu består av så kallad skifferolja och oljeplattformarna i mexikanska golfen numera inte påverkar den totala produktionen så mycket som de gjorde förut. Även oljepriset fick sig en rejäl tryckare nedåt i fredags.

Crude Oil Full1017 Future 2017-09-08

Nordkorea fortsätter att vara en geopolitisk faktor att beakta. Sannolikheten att vi kommer till en väpnad konflikt får anses vara väldigt låg, då ingen vill komma så nära ett kärnvapenkrig. Det hindrar inte att vi kan komma att få se fler turbulenta perioder på framför allt aktiemarknaderna.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat. En säljoption i EUR/USD köptes tillbaka med planerad vinst. En säljoption i guld med lösen 1215 i mars 2018 såldes.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner december 1380, 1420 och 1460. Såld credit ratio put spread med såld säljoption oktober 1460 och köpt säljoption oktober 1490. Såld säljoption 1320 med lösen mars 2018. Såld köpoption med lösen 1640 i mars 2018.
 • Kaffe: Såld säljoption 1,15 med lösen i mars 2018, såld säljoption 1,20 med lösen i december.
 • Guld: Sålda köpoptioner 1450 mars 2018, 1500 februari 2018 och 1600 april 2018. Sålda säljoptioner 1180 och 1215 mars 2018. En köpt säljoption med lösen 1050 i december som en försäkring.
 • Silver: Såld köpoption 22 och såld säljoption med lösen 14, båda med lösen mars 2018. Såld säljoption 13,5 med lösen maj 2018.
 • Olja: Sålda köpoptioner 60 med lösen februari respektive mars 2018. Såld credit ratio call spread såld säljoption 61 och köpt säljoption 59, lösen i mars 2018.
 • EUR/USD: Såld säljoption december 1,17, sålda köpoptioner december 1,23 och 1,245.
 • Vete: Såld säljoption 4,4 med lösen mars 2018.
 • Majs: Covered call med såld köpoption 3,7 med lösen mars 2018.
 • Apelsinjuice: Såld säljoption 125 med lösen januari 2018.
 • Naturgas: Såld säljoption 2,8 med lösen december.
 • JPY/USD: Såld säljoption 0,0088 med lösen december.
 • 10-årig obligation: Etablerad covered put med såld säljoption december 127 och såld termin.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 279,3586. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +8,5%.

I råvarumarknaderna har flera positioner närmat sig avslut. Det är fortsatt trögt i handeln med indexoptioner på Stockholmsbörsen, där det är sex veckor kvar till närmaste lösendag.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +8,1% sedan årsskiftet, efter en vecka på i stort sett oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond, vilket innebär att dollarns värde mot kronan påverkar resultatet. För tillfället ger det en negativ effekt då dollarn sjunkit mycket mot kronan.

MSCI ACWI INDEX FUND 2017-09-08

Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 67,81. Aktuell exit är 65,64.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i Spiltan Räntefond Sverige.

STOCKHOLM BENCHMARK CAP_PI. 2017-09-08png

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens OMXS30 index. Portföljen är till 100% placerad i Spiltan Räntefond Sverige.

OMX STOCKHOLM 30 2017-09-08

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för Stockholmsbörsens OMXS30-index föll jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med låg volatilitet.

OMX STOCKHOLM 30 ATR 2017-09-08.png

För iShares All Country World Index världsindex, ACWI, sjönk volatiliteten något jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

MSCI ACWI INDEX FUND ATR 2017-09-08.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMX STOCKHOLM 30 10 years 2017-09-08.png