Om Onsdagsfonden

onsdagsfonden_logga

Onsdagsfonden är en hobbyverksamhet som drivs av mig som privatperson. Startskottet såg jag som ett första steg på min vision om att driva en egen fond. Verksamheten idag har tre huvudområden:

  • Bloggen Onsdagsfonden, där jag publicerar inlägg och kommentarer för att dela med mig av mina tankar och erfarenheter om placeringsstrategier för privat sparande i fonder, aktier, optioner, terminer och andra värdepapper. Här får jag också värdefull återkoppling på strategier och resultat.
  • Placeringsstrategier. Förvalta befintliga, vidareutveckla och testa nya placeringsstrategier samt analysera nya marknader och värdepapper att placera i.

Fortfarande är mitt långsiktiga mål att utveckla Onsdagsfonden till en riktig fond. Som verksamheten ser ut idag är jag på väg mot en riktigt intressant fas i vägen till målet. Det är en innerlig glädje att ha fått förtroende från ett antal människor att förvalta deras kapital, och det ger enormt värdefull erfarenhet. Jag får också mycket positiv energi och nya perspektiv från återkopplingen på bloggen. Därför gör jag mig ingen brådska med att nå det långsiktiga målet.

Onsdagsfonden PPM är ytterligare en placeringsstrategi, utvecklad för placeringar i premiepensionssystemet. Jag publicerar fortlöpande resultat och vid behov fondbytesbeställningar som en direkt spegling av mitt eget premiepensionssparande.

En central del av mina placeringsstrategier är filosofin att följa marknadstrenden och använda exitstrategier. Därför lägger jag en del krut på att uppdatera Onsdagsfondens trendindikator och den Chandelier-exit jag använder mig av. I veckorapporterna avser aktuell Chandelier-exit placeringen enligt Onsdagsfonden PPM.