Veckorapport vecka 35

En ordentlig rekyl på världens börser, där OMXS30 stängde veckan på -2.4%. Sedan årsskiftet är index upp med +9.9%. Den längre veckotrenden för OMXS30 är fortfarande positiv, men den kortare dagstrenden har slagit om till neutral.

Att den längre trenden för OMXS30 är positiv innebär att det är grönt ljus för nya insättningar till svenska aktier och aktiefonder. Neutralt läge för dagstrenden har ingen beslutspåverkan, det är bara en liten varningsflagga.

För Onsdagsfonden Sundry var veckan händelselös och andelsvärdet oförändrat på 136.45. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +12.1%. Nuvarande positioner utvecklas positivt och ett par kommer att stängas inom tre veckor.

Onsdagsfonden PPM är ned -1.6% i år, efter en vecka på -0.7%. Inga förändringar i fondinnehaven är aktuella.

Veckorapport vecka 23 2011

Veckorapporteringen återupptages härmed, efter semesteruppehåll förra helgen. OMXS30 backade i veckan med -3.3%. Trenden i dagsdata är nu negativ, och veckotrenden har slagit om till neutral.

För Onsdagsfonden Sundry steg andelsvärdet med +0.7% till 133.51. Sedan årsskiftet är utvecklingen +4.0%. Portföljrisken är medelhöga 11.1%, det vill säga, så mycket skulle andelsvärdet backa om alla positioner gick maximalt dåligt och stoppades ut. .

För övriga resultat, se Fondresultat.

I Onsdagsfonden PPM:s marknader innebär övergången till neutral börstrend för OMXs30 att alla andelar i Avanza Zero säljs.  Jag lägger följande fondbeställning idag:

 

Veckorapport vecka 21 2011

Veckan startade med kraftiga börsnedgångar, och sedan var det slagig handel inom ett rätt stora intervall. OMXS30 backade med -1.6%. Trenden i dagsdata är nu neutral, men veckotrenden är fortsatt positiv.

För Onsdagsfonden Sundry steg andelsvärdet med +0.2% till 135.50. Sedan årsskiftet är utvecklingen +5.6%. Portföljrisken är låga 9.8%, det vill säga, så mycket skulle andelsvärdet backa om alla positioner gick maximalt dåligt och stoppades ut. .

För övriga resultat, se Fondresultat.

I Onsdagsfonden PPM:s marknader är slog veckotrenden för Ryssland snabbt om till positiv från neutral, varför andelar i Carnegie Rysslandsfond åter köps. Jag lägger följande fondbeställning idag:

Veckorapport vecka 20 2011

En relativt stillsam vecka i finansvärlden, med undantag för den alltmer pressade situationen för Grekland. OMXS30 steg med +0.1%. Trenden i dagsdata är fortsatt positiv, liksom veckotrenden.

För Onsdagsfonden Sundry sjönk andelsvärdet med -0.7% till 135.28. Sedan årsskiftet är utvecklingen +5.4%. Portföljrisken är låga 6.9%, det vill säga, så mycket skulle andelsvärdet backa om alla positioner gick maximalt dåligt och stoppades ut. .

För övriga resultat, se Fondresultat.

I Onsdagsfonden PPM:s marknader är nu veckotrenden för Ryssland neutral, varför innehavet i Carnegie Rysslandsfond säljs. Jag lägger följande fondbeställning idag:

Veckorapport vecka 19 2011

Vi lägger en – jämfört med föregående – lugnare vecka på de finansiella marknaderna bakom oss. OMXS30 steg med +0.7%. Trenden i dagsdata är fortsatt positiv, liksom veckotrenden.

För Onsdagsfonden Sundry sjönk andelsvärdet med -0.9% till 136.28. Sedan årsskiftet är utvecklingen +6.2%. Portföljrisken är låga 5.2%, det vill säga, så mycket skulle andelsvärdet backa om alla positioner gick maximalt dåligt och stoppades ut. Efter ”utrökningen” i vecka 18 då råvarumarknaden gjorde en minikrasch så har nu de flesta positioner stängts och fonden är inne i en återhämtningsfas. Många marknader är också inne i trendlös period, efter kraftiga rekyler. Den kraftigt ökade volatiliteten drar också ned aktiviteten genom att minska antalet kontrakt i varje ny position. Ett önskat beteende i placeringsstrategin och tecken på att riskhanteringen fungerar väl.

För övriga resultat, se Fondresultat.

I Onsdagsfonden PPM:s marknader skedde inga förändringar i veckan.

Veckorapport vecka 18

Så gjorde den starka trenden med fallande dollar och stigande råvarupriser på stället halt. Guld, silver och olja sjönk som stenar i takt med att dollarn steg. De finansiella marknaderna rör sig för tillfället mycket synkroniserat, vilket är ett tecken på överlikviditet i systemet. USA:s enorma kapitalinjektioner är en förklaring. Men det är bara att gilla läget och agera på vad som händer.

För Onsdagsfonden Sundry var det en svart vecka där i stort sett alla positioner rekylerade kraftigt, och flertalet avyttrades. Andelsvärdet backade med hela -8.3%, efter en ”perfect storm” i torsdags då värdet minskade med -4.3%. Ändå så innebär detta ”bara” att två veckors kraftig uppgång raderats, och andelsvärdet är fortfarande +7.1% sedan årsskiftet. Portföljrisken är låga 6.0%, det vill säga, så mycket skulle andelsvärdet backa om alla positioner gick maximalt dåligt och stoppades ut.

Att värdet förändras så mycket på en vecka väcker naturligtvis frågetecken. Man ska komma ihåg att de tidigare uppgångarna varit kraftiga, och att en rekyl mycket väl skulle kunna svepa över hela linjen, vilket nu inträffat. Jag är ändå nöjd med hur placeringsstrategin fungerar: positioner har avyttrats innan vinster vänts till förlust. Till exempel har långa positioner i silver stängts i takt med att priset backat. I veckan gick silver ned med 27%. Utan robusta regler för hur man agerar på en sådan marknad dröjer det inte länge innan man får slut på kapital.

OMXS30 backade med -0.4% i veckan.  Trenden i dagsdata är fortsatt positiv, liksom veckotrenden.

För övriga resultat, se Fondresultat.

OMXS30 noterade i veckan en ny högsta kurs jämfört med de senaste fem veckorna. Därmed köps andelar i XACT OMXS30 i Onsdagsfonden Duo på måndag.

I Onsdagsfonden PPM har vi fått en övergång från positivt till neutralt trendläge för Indien och Kina, varför dessa fonder avyttras. Följande beställning läggs idag:

Tertialreflektioner 1 2011

Så skriver vi den första maj och lägger årets första fyra månader bakom oss. Onsdagsfonderna har haft en tudelad utveckling, där flaggskeppet Sundry ståtar majestätiskt över de andra, med en avkastning på 16.8% sedan årsskiftet. För Onsdagsfonden Månad, PPM, och även Duo har utvecklingen varit svag, med minusavkastning på samtliga. OMXS30 har sedan årsskiftet stigit med blygsamma 0.6%.

Många börsindex har haft en medioker start av 2011. Det har varit mycket av ett steg framåt, två tillbaks. Trendföljande strategier fungerar som sämst under sådana förhållanden, när köp- och säljsignalerna avlöses av varandra därför att kurserna står och slår fram och tillbaks inom ett snävt intervall. Men det tillhör spelet, att uthärda sådana perioder. För eller senare kommer det en mer långvarig trendrörelse som ger en kraftig skjuts åt resultatet.

Onsdagsfonden Sundry har två attribut som på ett tydligt sätt skiljer sig jämfört med de övriga onsdagsfonderna: handelsfrekvensen och antalet marknader. Sundry utgår från dagsdata och reagerar därför snabbare på förändringar. Fonden kan dessutom ta position i upp till 18 marknader, vilket naturligtvis ökar chansen för att få en god trend att utnyttja. Under de fyra första månaderna av 2011 har Sundry kunnat utnyttja starka trender i guld, silver, och olja. Den kraftiga dollarnedgången har också inneburit att långa positioner i EUR/USD samt korta positioner i USD/SEK utvecklats väl.

Onsdagsfonderna Månad, Duo och PPM får alla stryk av ”månadssparfonden” Onsdagsfonden Benchmark. När börsen utvecklas positivt kommer ett månadssparande naturligtvis att vara oslagbart, men tanken med dessa fonder är att undvika börsnedgångar och utnyttja uppgångar. Allra bäst relativt ”benchmark” kommer de därför att gå i tider av mer utdragen börsnedgång. Vid börsuppgång kommer de förstås också att gå bra, men inte så att de givet slår index.

Nu blickar jag fram mot kommande fyra månader med stor tillförsikt. Hur de finansiella marknaderna kommer att utvecklas är omöjligt att veta eller ens prognostisera med någon större säkerhet. För den som placerar med sunt förnuft är det av underordnad betydelse. Låt vinstaffärerna utvecklas och släng ut förlorarna, det är ett klassiskt råd som inte handlar om val av aktie utan istället vad du gör när du väl gjort en placering. Det är där du kan få den riktiga skjutsen i avkastningen, inte genom att vinna gissningstävlingen om vad dollarn står i om två månader eller om OMXS30 når 1500 i år.