Farväl Avanza Zero, välkommen SPP Aktiefond Sverige

Jag förändrar placeringsstrategin Onsdagsfonden PPM genom att byta ut aktiefonden Avanza Zero mot AP7 Aktiefond, som är en vanligt förekommande fond i premiepensionssparares portföljer. Skälet till bytet är dels att ge de som har innehav i fonden möjlighet att kunna bevaka trend och exitnivåer, dels att kunna dra nyttan av den hävstång som AP7 Aktiefond använder, vilken förstärker fondens värdeutveckling. Baksidan är förstås att vid en börsnedgång kommer AP7 Aktiefond att gå ned mer än marknaden, men som en trendföljare med exitmetod är det något jag har möjligheten att minimera konsekvensen av. Fondens jämförelseindex är MSCI All Country World Index, vilket jag kan bevaka i analysprogrammet ProRealTime via ETF:en MSCI ACWI Index Fund (ACWI).

Samtidigt så introducerar jag en ny placeringsstrategi, Onsdagsfonden Sverige, som till största delen liknar Onsdagsfonden PPM. Skillnaden är att jag använder SPP Aktiefond Sverige, som uppfyller mina krav på låg avgift och nära koppling till sitt index. Fonder som SPP Aktiefond Sverige kan användas för allt fondsparande, från tjänstepension till privat. Har man inte tillgång till SPP:s fonder kan man ändå använda SPP Aktiefond Sverige som en jämförelse för att hitta en liknande. Till skillnad från Avanza Zero finns här ingen övre insättningsgräns och aktieportföljen är också bredare, med 60-80 bolag. Det innebär att man får med även lite mindre bolag, vilket varit historiskt gynnsamt. SPP Aktiefond Sverige jämför sig med Stockholmsbörsen Benchmark Index, där jag väljer att använda dess prisindex för att följa trend och exit ( OMX STOCKHOLM BENCHMARK CAP_PI , OMXSBCAPPI). Det är ju trenden för aktiekurserna i indexet som är intressant att följa.

Dessa förändringar kommer jag att sjösätta efter nästa vecka, då det är dags att avgöra om Onsdagsfonden PPM ska växla från ränte- till aktiefond eller inte, efter tidigare exit. Jag kommer att fortsätta följa OMXS30-index då det är viktigt för Onsdagsfonden Good Options placeringar i indexoptioner.

En exit är en exit

exit signs

Bild från Fast Company

Jag får en del frågor om exits och ofta handlar det om hur den beräknas och när det  är läge att köpa aktier/fonder och börja notera en exitnivå. Till att börja med vill jag slå fast tre viktiga saker:

 • Du kan köpa aktier och aktiefonder när som helst så länge din metod som signalerar köpläge visar grönt ljus. Det kan vara att börstrenden är positiv, att direktavkastningen ligger över en viss nivå eller något annat. Det viktiga är att du börjar använda en exit så snart köpet är gjort.
 • En exit är till för att skydda ditt kapital och samtidigt ge det möjligheter att växa. Det är ingen säljsignal bara för att en exit aktiveras vid en kursnedgång. Däremot är det viktigt att du genast agerar och säljer när exitnivån nåtts, för att din placeringsstrategi ska hålla över tid.
 • Om du sålt en aktie för att en exitnivå träffats är det som sagt ingen signal om att aktien ska undvikas, vare sig på kort eller lång sikt. Så snart din metod ger grönt ljus för köp lägger du en ny köporder, och lägger på exitnivå. Det kan mycket väl uppstå lägen där du köper och säljer både två och tre gånger för att en exit träffats innan du får vara med om en mer varaktig och signifikant uppgång. Kostnaderna för de upprepade köpen och försäljningarna får du se som en försäkring.

Om jag igår hade köpt andelar i en svensk aktiefond som följer OMXS30-index skulle jag börjat beräkna en exitnivå baserat på Chandelier-metoden. Med en veckobaserad volatilitet på 2,1953% beräknat på de senaste 12 veckornas Average True Range för OMXS30 och min valda multiplikator på 2,25 skulle den initiala exitnivån ligga på 1658,87 – 2,25 * (1647,67 * 0,021953) = 1577, 48.  1658,87 var gårdagens högsta notering och 1647,67 var förra veckans stängningskurs. Efter varje vecka skulle jag sedan göra om beräkningen och höja exitnivån om index noterar nya högsta noteringar sedan köp och/eller volatiliteten sjunker. Jag skulle bara agera på veckans stängningskurs.

Med en exitmetod eliminerar du risken för att drabbas av otur i ditt sparande. Hade du till exempel sparat i treårsperioder under de senaste 25 åren kunde utfallen bli extremt bra, men också riktigt usla. 59% av perioderna gav från mycket god till extrem årlig snittavkastning, men 22% levererade kännbara värdeminskningar och 18% gav en värdeökning som understeg den av experter så omhuldade förväntade nivån på 8%. All avkastning baserad på SIX Return Index, justerat för inflation.

sparande 3 år.png

Det ska också sägas att en exitmetod kapar topparna i avkastningen, så några 25-35% årlig ökning hade du troligen inte fått se. Däremot en lugnare utveckling i ditt sparande.

Köpa aktier, lita på turen?

luck

Bild från Fluent U

Börsen har gått starkt under en lång tid sedan finanskrisen 2008 och många som placerat i aktier och aktiefonder har fått se väldigt god avkastning. Det har varit några rejäla hack i kurvan, men långsiktighetsförespråkarna har snabbt fått vatten på sin kvarn då kurserna kvickt återhämtat sig efter branta nedgångar. För ett långsiktigt sparande har aktier varit en överlägsen sparform, men då pratar vi om minst 20 år. I det tidsperspektivet är siffran över börsens långsiktiga medelavkastning på ca 8% relevant och man kan i princip när som helst placera sitt kapital i en indexfond och få ett bra resultat.

20-ars-sparandeBeräkningarna baseras på SIX Return Index och är justerade för inflation, med siffror från SCB. Diagrammet visar den genomsnittliga årliga avkastningen för en engångsinsättning under sparperioden.

Men om man har en kortare sparhorisont, på till exempel 10 eller 5 år, kommer svängningarna på börsen att ha en inverkan på resultatet, en kraftig sådan om man har otur. I dagsläget känns det kanske avlägset med börsnedgångar, efter att Stockholmsbörsen förra året i genomsnitt avkastade knappt 10% och i år är uppe på 13%. Men inom fem och ännu mer inom 10 år kommer vi med stor sannolikhet att få se nya perioder med riktigt svag utveckling för aktier.

10-ars-sparande
Avkastning för engångsinsättning med 10 år sparperiod. 

Här ser vi att resultatet blir mer spretigt, med fem av 15 (33 %) möjliga sparperioder som givit 6,1 % real avkastning eller sämre, vilket är klart under det förväntade resultatet om 7-8 %. Olycksfågeln fick i stort sett ingen avkastning alls. Samtidigt finns det gott om perioder där avkastningen blivit väldigt hög. Beroendet av tur med tajmingen i sitt sparande börjar synas.

sparande 5 år

Avkastning för engångsinsättning med 5 år sparperiod

Under de 20 möjliga sparperioderna mellan 1993-2016 ser vi högst varierande real avkastning. Tre perioder har gett negativt resultat, och fem perioder har klart understigit den förväntade långsiktiga avkastningen. Samtidigt har vi sju perioder som gett en avkastning på 15 % eller mer. Slumpen har nu på allvar trätt in på arenan.

Likväl trumpetar sparekonomer och andra förespråkare för köp och behåll ut samma budskap för detta sparande och använder sig ofta ogenerat av börsens långsiktiga historiska avkastning i kalkylerna över sparande på både 5 och 10 års sikt. I mina ögon är det oansvarigt när man enkelt kan se hur stor roll slumpen spelar i dessa fall. Visst är chansen fortfarande stor att man får en bra avkastning, men risken för svag eller utebliven avkastning är långt från försumbar.

Vad är då min rekommendation, har jag några konstruktiva förslag istället för gnäll? Jodå, och det kommer kanske inte som en överraskning att jag förespråkar egen äkta förvaltning och användande av exits. Här brukar sparekonomer avfärda resonemanget med tre huvudsakliga argument:

 1. Det är omöjligt att tajma marknader.
 2. Om man säljer för att skydda sitt kapital vid en börsnedgång vågar man sällan köpa aktier igen förrän det är för sent.
 3. Med regelbundna insättningar köper man både dyrt och billigt och får ett bra resultat trots att börsen svänger.

Här är mina kommentarer:

 1. Ja, ingen sitter inne med kristallkulan som kan visa hur börsen kommer att gå, och det är heller inte vad aktiv förvaltning och exits handlar om. Istället gäller det konsten att skydda sitt kapital genom att ha tydliga regler för hur mycket man maximalt får förlora när man säljer, och om att ha en tydlig regel för när man köper. Man kan med fördel använda sig av enkla regler för att avgöra när det är grönt ljus att köpa aktier, till exempel att börstrenden är positiv, men det gäller att hålla det enkelt. Många söker den perfekta köpsignalen som alltid visar rätt, men den finns inte. Utgå från att en ”köpsignal” har runt 50% sannolikhet att visa rätt och vara förberedd på det genom en exitmetod så har du skapat en klar konkurrensfördel.
 2. Det finns många olika sätt att fatta köpbeslut, och bland de mest problematiska är den egna magkänslan. Styr man placeringarna efter den så köper man ofta för sent och säljer för tidigt. Men man behöver inte komplicerade fundamentala eller tekniska metoder. Sunt förnuft räcker långt, till exempel att köpa aktier när trenden är positiv, till exempel definierat som att börsindex ligger över medelvärdet av de senaste 200 dagarnas eller ännu hellre de senaste 40 veckornas stängningskurs. Har man sålt på grund av en exit så kan man till exempel ha en enkel regel som säger att man köper aktier igen om trenden fortfarande är positiv och det gått tre veckor sedan exit. På detta vis blir exiten en försäkring och inte ett hinder för att dra nytta av en stark börs.
 3. Sagan om det regelbundna sparandets förträfflighet och förmåga att jämna ut börssvängningar är omhuldad av experter inom privatekonomi och sparande. Med tydliga regler för när du köper och när du säljer kan du låta ditt kapital dra nytta av börsens styrka fullt ut. Det kan kännas tryggare och mer ”rätt” att sprida ut köpen över tid, men du blir även här beroende av slumpen för att få en bra avkastning. Månadsspara gärna, men använd en exitmetod och köp bara när din regel visar grönt ljus.

manadssparande-5-arAvkastning för månadssparande med 5 år sparperiod

 

Det viktiga tålamodet

patience

”Att sälja optioner är långtifrån daytrading, Fingerprint Cards, och snabba klipp. Istället krävs tålamod och disciplin för att låta de många små bäckarna av indragna optionspremier bli en stor å.”

Kloka ord som jag skrev för ett år sedan! 🙂 En portfölj med sålda optioner ger inga snabba, spektakulära vinster, men har potentialen att erbjuda en långsiktigt god och uthållig avkastning. En hörnsten för en optionssäljande strategi är att ha god marginal mellan aktuell kurs och optionens lösenpris. Visst kan det vara lockande att sälja optioner som endast har några veckors löptid kvar, men då får du välja lösenpris så nära aktuell kurs att det räcker med en mindre kursrörelse i oönskad riktning för att en elak förlust ska uppstå. Det är en riskabel spekulation med dåliga odds till långsiktigt framgång. Gissar du rätt får du snabba vinster, men gissar du fel kan du drabbas av en förlust som raderar flera lyckade placeringar.

En tryggare, om än ”tråkigare” strategi är att sälja optioner med mycket tidsvärde, 6-12 månader, som ligger så långt ifrån aktuell kurs att även om du får se kursen gå åt det minst sannolika hållet kommer optionen ändå att tappa i värde med tiden, givet att kursen inte kommer för nära lösenpriset. Det här går på tvärs med uppfattningen om att man ska satsa på optioner med kort löptid, där minskningen av tidsvärde accelererar.

option_tidsvärde

Men återigen, för att kunna sälja optioner med kort löptid kvar tvingas du lägga dig farligt nära aktuell kurs och utsätta dig för stora risker. Jag har under året blivit ännu bättre på att välja optioner med högt tidsvärde, och ser med tillfredsställelse att optioner som jag sålde för ett par månader sedan nu börjar komma ner i pris där jag köper tillbaka dem med planerad vinst, trots att det återstår ett halvår eller mer av optionens livslängd. I marknader som naturgas, olja och guld har jag kunnat sälja optioner med sex till nio månaders löptid vars lösenpris legat 40-80% från aktuell kurs och redan efter en till två månader månad fått se optionspriserna dala till nivåer nära mina planerade återköpskurser.

En intressant effekt av att sälja optioner med lång löptid är att man i råvarumarknaderna kan utnyttja så kallade säsongsmönster, till exempel att olja vanligtvis stiger inför sommaren och faller under höst och tidig vinter. Eller att naturgas stiger under våren och faller från försommar till vinter. Det är historik som förklaras av grundläggande mekanismer i efterfrågan och tillgång. Även en trendföljare som jag själv bör beakta säsongsmönster och använda dem i kombination med pristrend för att välja lämpliga optioner att sälja.

För indexoptionerna i OMXS30 har året varit trögare än vanligt, till stor del beroende på en ytterst låg volatilitet som pressar optionspriserna. Även här har jag handlat optioner med längre löptid, vilka tar lite längre tid på sig att komma ned i pris. Jag har också sålt mindre positioner i köpoptioner, för att öka intäkterna, men här har jag stött på lite patrull i form av en fortsatt kursuppgång som ett par gånger gjort att jag behövt justera positioner med tillhörande kostnad. Denna vecka har jag dragit ned på sålda köpoptioner till förmån för sålda säljoptioner, då styrkan i den positiva trenden är så stark. Kanske säljer jag köpoptioner med lösen i december om jag kan välja lösenpriser över 1800, men huvudsakligen är det sålda säljoptioner som gäller.

I tider av stark börsutveckling, där fantastiska siffror presenteras på löpande band av placerare i småbolagsaktier, utdelningsaktier eller i stort sett vad som helst som noteras på börsen är det inte alltid så lätt att nöja sig med en långsamt tuffande värdeökning i portföljen. Men tålamod är en dygd, som sköldpaddan visade genom att slå haren i tävlingen om vem som var snabbast.

Jag avslutar med ännu ett citat från tidigare inlägget om att sälja optioner:

”Att sälja optioner är inte för alla. Utöver tålamodet som krävs för att vänta veckor och ibland flera månader på att realisera vinster behöver du ett tillräckligt stort kapital för att hantera säkerhetskrav som uppstår. Dessutom måste du ha utrymme och mental förmåga att justera positioner vid behov, då det innebär förluster på kort sikt. Man får heller inte vara girig utan se till att ha bra marginaler genom att sälja optioner långt från aktuell kurs, tillämpa en strikt riskkontroll, justera positioner och ta hem vinst på i förväg bestämda nivåer. Men har man allt detta på plats kan tekniken att sälja optioner fungera väldigt väl i en placeringsstrategi som till exempel bygger på trendföljning och volatilitetsbaserad riskkontroll. Ett konkret exempel på det är placeringsklubben Onsdagsfonden, förvaltad enligt strategin Onsdagsfonden Good Options.”

Konsten att använda exit

eject

Att använda en exitmetod när man placerar i aktier och fonder behöver inte vara komplicerat. Om man utgår från vad man vill uppnå med sin exit, att begränsa förluster och låta vinsterna växa, blir designen lättare att göra. Jag har god erfarenhet av så kallad släpande exits, som följer kursen uppåt till dess att en rekyl nedåt gör att exitnivån träffas. Ett exempel är Chandelier-exiten, som beräknas från högsta noteringen sedan inköp och ”hängs” på ett visst avstånd från den. Man kan göra det så enkelt att man lägger exitnivån 5-10% under högsta noteringen och uppdaterar så snart man har en ny högsta kurs. Om man då köper en aktie för 100 kr och den högsta noteringen under resten av veckan blir 105 kr så kommer exitnivån att hamna på 94,5 kr. För varje vecka uppdateras exitnivån i takt med nya högsta noteringar, så efter några veckor kanske aktien noterat 130 kr som högst, med en påföljande Chandelier-exit vid 117 kr. Därefter kanske aktien börjar gå sidledes och sedan sjunka så att kursen en vecka stänger på 115 kr. Därmed har kursen stängt under exitnivån och aktien ska avyttras.

Trailing-Stop-Loss-Example.png

Bild från Option Alpha

Hur långt man ”hänger” Chandelier-exiten från högsta notering beror på hur mycket utrymme man vill ge aktien att utvecklas. Det hänger samman med hur ofta man köper och vilket tidsperspektiv man har. Täta köp och en beräknad innehavstid från veckor till några månader gör förmodligen att man väljer en snävare exit på 5-10%, medan den mindre aktive och mer långsiktige kanske tittar på 15-25%. Det viktiga är att inte försöka hitta ett värde som ska ge den ”bästa” exiten om man tittar på historisk kursdata, utan att det logiskt passar in i ens placeringsstrategi.

Med fasta procenttal i exitmetoden uppnår man enkelhet, men det blir också en smula fyrkantigt. Vissa aktier rör sig mer än andra, börsen går igenom olika perioder av svängningar, från stillastående till kraftiga och snabba rörelser. Ett sätt att hantera detta på är att bygga in hänsyn till volatiliteten, eller den aktuella storleken på svängningarna, i sin exitmetod. Det är vad jag gör i Onsdagsfonden PPM, där jag använder en Chandelier-exit i kombination med Average True Range, ATR.

atr

ATR blir ett mått på bruset i en aktie eller börs. Rörelser inom bruset är naturliga och inget vi vill bli utstoppade baserat på, medan större rörelser ska aktivera vårt försvar. Precis som i exemplet tidigare behöver jag därför fundera på hur mycket utrymme jag vill ge kursen, och med ATR uttrycks det i en multiplikator som tillsammans med värdet på ATR bestämmer hur långt ifrån den högsta noteringen exitnivån ska ligga. För en medelsiktig placerare som jag, med medelintensiv köpaktivitetet tycker jag en multiplikator på 2,25 passar bra, givet att jag tittar på veckodata.

Så med en volatilitetsbaserad Chandelier-exit behöver jag alltså både hålla koll på eventuellt nya högsta noteringar och värdet på ATR. Exitnivån sätts på en nivå om 2,25*ATR från högsta noteringen och uppdateras varje vecka, men bara uppåt. Exitnivån förändras om kursen gör ny högsta notering och/eller ATR minskar. På det här sättet kommer exitnivån att hamna längre från kursen när volatiliteten är hög och vice versa, allt för att man inte ska bli utstoppad av en rörelse som egentligen är högst naturlig i aktuellt marknadsläge.

Jag tycker också det är en fördel att snäva till exiten efter att jag uppnått en viss storlek på vinst. Logiken är att jag undan för undan blir beredd att lämna tillbaka allt mindre del av min upparbetade vinst, men ändå ger den chansen att fortsätta öka. Praktiskt innebär det att jag efter en viss uppgång minskar multiplikatorn, för min del i steg om 0,25 var femte procentenhet efter 10% uppgång räknat från högsta notering relativt inköpskurs. Efter en uppgång om 25% är multiplikatorn nere på 1,25, vilket för exitnivån en bra bit närmare aktiekursen.

Jag vill också understryka att en exitmetod är till för att skydda ditt kapital och ge dig klara säljbeslut både för att stoppa förluster och ta hem vinster. Att en exitnivå träffas innebär inte att en aktie inte längre är köpvärd eller på väg ned i negativ trend. Om aktien vänder upp och är i positiv trend är det bara att kliva in i den igen. Exiten är en försäkring, som innebär en viss kostnad, men ger dig skydd mot kraftiga nedgångar. Utan exit och med ett passivt förvaltat innehav på börsen kommer annars ett medelsiktigt sparande som 10 år att bero på en hel del på tur för att ge godkänd avkastning.

10-ars-sparande

Exiten: din vän i med- och motgång

Exit-Strategy.png

Bild från Dual Returns

Dags att sälja aktier, vågar jag köpa fonder nu, bör jag balansera om min portfölj, hur mycket ska jag satsa? Viktiga frågor för den som investerar på börsen, som tyvärr ofta sopas lite under mattan av förespråkare för långsiktigheten och månadssparandets (falska) trygghet. Det finns en handfast metod som hanterar alla dessa frågeställningar, och det är vår vän exiten. Den talar tydligt om när det är dags att kliva ur en aktier eller en fond, utan att du behöver förlita dig på magkänsla eller mer eller mindre bra råd från rådgivare/säljare. Det handlar inte om tajming, utan om att behålla dina vinnare och göra dig av med förlorare.

Med en exitmetod uppnår du följande:

 • Du bestämmer och begränsar din maximala förlust, alltså din verkliga risk, genom att ha en exit från första dagen/veckan du köper en aktier eller fond.
 • Med en bestämd risk kan du räkna ut hur många aktier eller fondandelar du ska köpa. Till exempel kan du välja att aldrig låta en placering riskera mer än 1% av ditt kapital, och därifrån räkna ut antalet du ska köpa.
 • Exiten skyddar dig från stora förluster och låter dina vinster växa. Det blir en automatisk balansering, där du behåller styrka och gör dig av med svaghet, tvärtom vad många experter rekommenderar.

Jag vill understryka att exitmetod inte handlar om tajming. Om en aktie går ned så att exit aktiveras ska du definitivt ha en metod för att snabbt gå in i aktien igen om kursen vänder upp. Att en exitnivå nåtts innebär inte att en pestflagga hissats för en aktie eller fond, bara att kursen utvecklats på ett sätt som gör att det är vettigt att dra i nödbromsen för att skydda ditt kapital. Om en eller flera veckor kan det vara ett utmärkt läge att kliva in igen.

Men det finns väl nackdelar/svagheter? Jodå, absolut:

 • Med en exitmetod tvingas du följa reglerna och sälja även om du ”känner” att kursen nog kommer att gå upp igen. Disciplin är ett nyckelord.
 • Att sälja aktier är förknippat med kostnader, som courtage och ”slippage”, eller skillnad mellan exitnivå och verklig säljkurs.
 • Ibland kommer du att uppleva att du säljer en aktie flera gånger då en exitnivå träffats, vilket tär på kapitalet och kan kännas meningslöst. Det är då viktigt att komma ihåg att exiten är en försäkring som du betalar ett pris för, precis som för hemförsäkringen.
 • Det krävs lite eftertanke för att hitta en exitmetod som passar dig och ditt sparande.

En exitmetod som jag finner tilltalande är den så kallade Chandelier-exiten, där exiten följer med aktiekursen, men enbart uppåt. Avståndet mellan exit och kurs påverkas av nya högre högstanoteringar och volatiliteten. Mig passar det också att snäva till avståndet när jag uppnått en viss nivå av vinst, så att jag undan för undan är beredd att lämna tillbaka allt mindre den. Så här har utvecklingen av exiten sett ut sedan Onsdagsfonden PPM signalerade köp i aktiefond förra sommaren, beräknad på veckobasis.

OMXS30 exit.png

All-time high i portföljen!

Det är med tillfredsställelse jag konstaterar att placeringsklubbens portfölj noterar nytt all-time high. Nu är 3,5% i avkastning sedan årsskiftet inget att yvas allt för mycket över, men jag är glad och stolt över den jämnhet värdeutvecklingen uppvisar. Två av hörnstenarna i placeringsstrategin Onsdagsfonden Good Options är att skydda kapitalet och inte vara beroende av att marknaden går åt ett visst håll för att få bra avkastning. Målet för placeringsklubben är minst 15% årlig avkastning och om jag slår index eller ej är inte det viktigaste. Den tävlingen överlåter jag åt andra, även om det innebär att man lätt hamnar i skymundan när det sociala flödet fylls av presentationer om den ena fantastiska avkastningen efter den andra. I en positiv börstrend är börsen populär och aktier en kul och lönsam hobby. Det som skiljer agnarna från vetet är hur man hanterar de nedgångar som förr eller senare kommer. Någon raketutveckling i portföljen har jag aldrig haft och kommer heller inte att få. Det krävs ett visst mått av tålamod för att generera en långsiktigt uthållig utveckling, men nya all-time high kommer jag ofta att kunna notera även framöver. Många segrar små!

andelsvärde 2015-12-31 till 2017-04-18.png

Samtidigt är det naivt att tro att portföljen kommer gå opåverkad genom varje marknadsturbulens. Av och till kommer en kraftigare rörelse på Stockholms-börsen eller någon annan marknad jag placerar i att skapa behov av justeringar och till och med av att stänga positioner med förlust. Genom att följa placeringsstrategin disciplinerat och hålla förlusterna små ska hacken i kurvan ändå inte bli mer än just det, och kunna hämtas igen relativt snabbt.

En grundläggande framgångsfaktor är att jag inte placerar direkt i aktier eller terminer utan säljer optioner för att generera avkastning. Jag är därmed inte beroende av att en marknad går upp eller ned till en viss nivå för att få bra resultat. Istället behöver jag endast att priset inte går mig emot tillräckligt mycket, och jag inriktar mig på att sälja optioner med lösenpris som har låg sannolikhet att nås. Att sälja optioner med högt tidsvärde och att diversifiera på riktigt, över många marknader med inbördes låg korrelation, bidrar också till ett jämnt och stabilt flöde av intäkter.