Heta råvaror

hot-commodities-how-anyone-can-invest-profitably-in-the-world-s-best-market

Om man vill lära sig mer om att investera i råvaror kan jag rekommendera boken Hot Commodities av Jim Rogers. Den har några år på nacken, men är fortfarande en god introduktion till att förstå hur råvarumarknader fungerar och handlas. När boken kom ut 2004 var råvaror sedan slutet av 90-talet inne i en period av generell uppgång och Rogers förutspådde att marknaden skulle fortsätta gå upp länge till, kanske ända fram till våra dagar. Nu blev det inte riktigt så, då råvaror toppade i början av 2011 och har haft en dyster utveckling sedan dess.

E-TRACS LINKED TO THE BLOOMBERG COMMODI.png 2017-08-24.png

Rogers argumenterade för att råvaror skulle fortsätta gå upp därför att aktier var i en negativ trend sedan milleniumyran och att trenden förmodligen också skulle fortsätta. I boken tar han upp det faktum att aktier och råvaror tenderar att utvecklas helt olika, så att råvaror går upp när aktier faller och vice versa. Det här har han observerat sedan mitten av 60-talet. Tekniskt uttryckt så korrelerar råvaror och aktier med nära -1, vilket är intressant då man söker diversifiera sin portfölj av placeringar. Att det ligger något i vad Rogers hävdar hittar man stöd för om man tittar på utvecklingen i olika tidsperspektiv, till exempel de senaste fem åren för S&P 500 jämfört med Rogers egenutvecklade RICI-index.

sp500 vs RICI 2012-2017

Bild från Bloomberg

Genom att diversifiera en portfölj av aktier och aktiefonder med råvaror bör man alltså kunna jämna ut värdekurvan. Som trendföljare ser jag främst möjligheterna i att investera i fler marknader och krama ur avkastning ur dem oavsett om aktiebörserna går upp eller ned.

Framför allt ger råvarumarknader mig möjligheten att sälja optioner baserat på analyser av vart det är minst sannolikt att priset når. Över tid beror prisutvecklingen på efterfrågan och utbud på ett betydligt tydligare sätt än för aktier, vilket underlättar analysen. Optionsmarknaderna är överlag också mycket likvida, åtminstone för de större råvarumarknaderna, vilket förenklar handeln.

Så kanske det börjar bli dags även för mer långsiktiga investerare att titta på råvaror som placering, efter en lång tids börsuppgång och motsvarande nedgång för råvaror. För min del är råvaror en naturlig del av det jag dagligen följer, och jag misstänker att de kommer att spela en allt viktigare del i mina strategier.

Annonser

Tack för kaffet – diversifiera med råvaror

4quad-commodities

Det diskuteras allt mer om vikten av att diversifiera sina placeringar. Då avser jag inte standardrådet att köpa aktier i fler bolag, branscher eller regioner, utan om äkta diversifiering i tillgångsklasser som har negativ eller svag korrelation med aktier och varandra. Till exempel olja, kaffe, guld, majs och vete. Men det finns några saker att fundera över innan du köper guld för 10% av din portfölj. Till exempel att råvaror nästan alltid påverkas av dollarkursen, inte bara i förhållande till den svenska kronan utan också för att en stark dollar tenderar att pressa råvarupriser och vice versa. Sedan är råvarumarknader mycket mer drivna av utbud och efterfrågan än aktier, och många marknader har inte den långsiktiga kursökning som aktiebörser uppvisar. Om många vill ha vete så kommer driver det upp priserna vartefter producenterna ökar volymerna och priset sjunker. Säsongsmönster är också något som påverkar prisutvecklingen för många råvaror, till exempel att spannmål generellt är som billigast efter skörden eller att oljepriset brukar sjunka under hösten. Guld som ”råvara” är en intressant marknad då den mer är som en valuta utan vidare stark koppling till produktion och fysisk efterfrågan. Ränte- och inflationsnivåer påverkar guldpriset, liksom riskaptiten på aktie- och finansmarknader.

Visst kan du köpa på dig råvaror för att diversifiera din portfölj, i syfte att minska risken och stabilisera avkastningen. Men att bara köpa och behålla anser jag är en undermålig ansats, liksom det är för aktier och aktiefonder. Varför köpa en råvara som har hög sannolikhet att gå ned i pris och där du inte kan utgå från att den är negativt korrelerad med börsen, alltså att aktierna har motsvarande höga sannolikhet att gå upp. Låt istället din placeringsstrategi omfatta även råvarorna och hitta enkla regler för när du köper och säljer även dem. På det viset slipper du lita på turen med tajmingen och undvika att sitta fast i en utdragen nedgång. Du behöver även fundera på hur du ska placera i råvarumarknader. Det finns en mängd alternativ, som börshandlade fonder, certifikat, mini-futures, CFD. För min del handlar jag uteslutande optioner och terminer på de amerikanska råvarubörserna direkt via en amerikansk mäklare. Det ger mig en tydlig koppling till marknaden och möjlighet att kontrollera min risk på bästa sätt.

När du satt dig in i råvarumarknaderna och känner dig mogen att införliva dem i din placeringsstrategi rekommenderar jag att sälja optioner för att generera robust avkastning. Just i råvarumarknader är det särskilt effektivt, med många marknader, låga säkerhetskrav och hög likviditet i de flesta marknaderna. Jag har skrivit om denna teknik tidigare.

Att handla råvaror är ett sätt att uppnå diversifiering på riktigt och få uppleva marknader med fysiska produkter som går att ta på, till exempel kaffe som är en av världens mest handlade råvaror. Här har jag de senaste veckorna sålt köpoptioner med bred marginal till nuvarande pris, då sannolikheten för att priset stiger kraftigt nu när det mesta av skörden i Brasilien är avklarad är liten.

Coffee C Full1217 Future 2017-08-15

Det finns en del att fundera på innan man handlar i råvaror. Om man köper och säljer i utländsk valuta, till exempel dollar, behöver man ha koll på valutakursen och beräkna både kapitalvinst och valutavinst för varje affär. En intressant skattemässig egenhet är att förluster på råvaror som olja, guld och spannmål bara är avdragsgilla till 70% mot vinster. Har man gjort en vinst på 1000 kr i guld och en förlust i olja på lika mycket blir skatten inte noll utan 0,3*(1000-1000*0,7)=90 kr. Observera att detta också gäller Bitcoin! Handel i valuta, räntepapper eller utländska börsindex har normal kvittningsrätt, 100%. Det här är en skevhet i kapitalvinstreglerna som borde rättas till.

Sur börs och fördelarna med diversifiering

Kim-Jong-Un-attack-Trump-US-world-war-740550.jpg

Bild från Express

En våg av oro sveper över världens börser, där till och med USA-börserna backar i rörelser som vi inte sett på länge. Är det dags för den av många förutspådda börsnedgången, och är världen på väg att sättas i brand av det upptrappade tonläget om Nordkoreas kärnvapenprogram? Eller är det bara en rekyl i en lång tids uppåtgående börs vi ser? Svaret på den frågan vet vi som vanligt inte förrän vi ser i backspegeln om en tid framöver.

Så kallade korrektioner på aktiebörser är lika naturliga som behövliga. Värderingarna måste få andhämtningspauser och samla kraft för att sedan kunna åter stiga. Tricket är att skilja en korrektion på 5-15% från inledningen av en mer betydande nedgång. Ingen kan i längden gissa rätt, men med exits kan man alltid skydda sitt kapital genom att sälja vid en viss storlek på nedgången och sedan köpa aktier och aktiefonder igen när börstrenden förefaller peka uppåt igen. Många pratar om vikten av diversifiering för att sprida riskerna i aktieportföljen. Genom att placera i olika länder, regioner och branscher ska man undvika de allra mest spektakulära nedgångarna. Det låter sunt i teorin, men i praktiken kommer alla aktier att drabbas i en börsnedgång och det placerade kapitalet kommer snabbt att krympa. En äkta diversifiering handlar därför om att placera i andra typer av finansiella marknader som inte rör sig i samma rytm som aktier.

option selling commodities

Placeringsstrategin Onsdagsfonden Good Options handlar på ett stort antal råvarumarknader som aktieindex, olja, guld, naturgas, kaffe, majs, valuta etc.  I en allt mer globalt sammankopplad ekonomi är det periodvis så att även råvaror rör sig samfällt, till exempel när den amerikanska dollarn är stark eller svag. Men över tid beror kaffepriset på tillgång och efterfrågan, inte av hur börserna, dollarna eller oljepriset utvecklas. Det lägger grunden för en diversifiering på riktigt, där jag kan ta positioner i många marknader utan att riskera att de alla rör sig åt samma håll samtidigt.

Onsdagsfondens trendföljande kärna är sund och god, men långtifrån unik. Många använder trendanalyser för att fatta placeringsbeslut. Betydligt färre jobbar med exitmetoder, så där finns en potential till ”edge”. Men det som visat sig vara den avgörande pusselbiten till en avgörande konkurrensfördel är metoden att sälja optioner. I kombination med trendföljning och exits är det en kraftfull placeringsstrategi som fungerar i nästan alla marknadsförhållanden. Till skillnad från traditionell trendföljning är man inte beroende av att kursen fortsätter i den riktning man identifierat. Kursen behöver inte nå en viss nivå inom en given tid för att det ska bli en god vinst, och man kan även klara att kursen går mot den identifierade trenden, så länge den inte går emot för mycket.

För placeringsklubben har det varit en god utveckling de senaste veckorna då flera råvarumarknader rört sig i tydliga trender. Jag kan även dra nytta av nedgången på Stockholmsbörsen, även om jag förstås måste vara beredd att justera positionerna om kurserna börjar falla kraftigare.

Dröm om att bli miljonär

Business millionaire

Bild från WiseBread

Det finns många råd om hur man ska placera sina pengar för att få en bra avkastning. Många av dem fokuserar på långsiktighet och ränta-på-ränta-effekten, där man får rådet att vara passiv, spara regelbundet och ha tålamod för att sedan få se pengarna växa till oanade höjder. Och visst, det går snabbt att räkna ut att om man månadssparar 750 kr under 30 år och sätter pengarna i en börsindexfond som i snitt ger 8% årlig ökning så är dagens 35-åring framme vid miljonärsmålet som nybliven pensionär vid 65 års ålder. Att spara långsiktigt är definitivt en viktig del av ens privatekonomi. Att stärka upp pensionen med gott tjänstepensionssparande liksom att ge barnen en trygg start i livet är viktiga mål. Problemet för min del är att livet innehåller fler utmaningar än de riktigt långsiktiga. Man ska ändra boende, kanske bilda familj, utveckla sig med hobby och resor, köpa tjänster som sparar tid och möjligen satsa en del på materiell standard. Ibland tar livet oväntade vändningar via till exempel sjukdom eller arbetslöshet. Allt detta kräver kapital och har en sparhorisont på betydligt kortare tid än 20-30 år. För mig ligger många sparplaner mellan tre till tio år fram i tiden och det är perioder där det kan vara riskabelt att följa förespråkarna för långsiktighet om man placerar pengarna på börsen. Utfallet kan bli fantastiskt om man har tur, men bedrövligt om man har otur med tajmingen, som exemplet nedan med femårigt sparande på svenska börsen visar.

5-ars-sparande

Det är av denna anledning som jag trycker så mycket på egen aktiv förvaltning där man skyddar sitt kapital från större börsnedgångar. Det handlar inte om att slå index varje år, utan om att få makten att själv avgöra när man vill ta ut sitt sparade kapital och inte behöva vänta på att börsen ska vända upp från ett börsfall innan det är möjligt. Som en aktiv placerare måste man lägga lite mer tid på att uppdatera och bevaka sina exits och mentalt klara av att köpa och sälja när det är dags. Skatter och deklaration är ett mindre problem tack vara investeringssparkonton och kapitalförsäkringar. Den extra arbetsinsatsen är i mina ögon en låg kostnad för att skydda sig mot otur, vilket kan drabba en passiv sparare hårt.

Med en enkel placeringsstrategi som talar om när det är dags att köpa och sälja kan du också spola alla snusförnuftiga råd om att välja risknivå, sprida riskerna och, just det, vara långsiktig. Verklig risk är sannolikheten att förlora pengar multiplicerat med summan du kan komma att förlora, inte en massa tillbakablickande på hur en fond har svängt i värde historiskt eller vilken avkastning den haft. Sätter du en exit vet du vid varje tillfälle vad din maximala förlust är och kan enkelt anpassa din portfölj av sparande efter det. Du behöver heller inte vrida och vända på om det är dags att växla till säkrare sparande, då du själv står för säkerheten genom att sälja innan en börsnedgång raderar ut en stor del av dina upparbetade vinster.

Egen aktiv förvaltning, placeringsstrategi och exits brukar förespråkare för långsiktighet avfärda med att det handlar om tajming av marknaden och att det är omöjligt. Men för sparande som inte är långsiktigt är det faktiskt också omöjligt att följa de långsiktigas taktik. Att köpa aktier när börsen går upp och sälja när den går ned handlar inte om att hitta toppar och bottnar på börsen utan om att stå utanför de stora nedgångarna och vara med på de längre uppgångarna. Det är definitivt ingen omöjlighet men kräver lite disciplin och en förmåga att följa sina regler.

Så dröm gärna om att bli miljonär i hängmattan men kom ihåg att det handlar om ett väldigt långsiktigt sparande. Blanda därför upp miljonärsdrömmen med funderingar på hur det mer vardagsnära sparandet ska gå till.

Farväl Avanza Zero, välkommen SPP Aktiefond Sverige

Jag förändrar placeringsstrategin Onsdagsfonden PPM genom att byta ut aktiefonden Avanza Zero mot AP7 Aktiefond, som är en vanligt förekommande fond i premiepensionssparares portföljer. Skälet till bytet är dels att ge de som har innehav i fonden möjlighet att kunna bevaka trend och exitnivåer, dels att kunna dra nyttan av den hävstång som AP7 Aktiefond använder, vilken förstärker fondens värdeutveckling. Baksidan är förstås att vid en börsnedgång kommer AP7 Aktiefond att gå ned mer än marknaden, men som en trendföljare med exitmetod är det något jag har möjligheten att minimera konsekvensen av. Fondens jämförelseindex är MSCI All Country World Index, vilket jag kan bevaka i analysprogrammet ProRealTime via ETF:en MSCI ACWI Index Fund (ACWI).

Samtidigt så introducerar jag en ny placeringsstrategi, Onsdagsfonden Sverige, som till största delen liknar Onsdagsfonden PPM. Skillnaden är att jag använder SPP Aktiefond Sverige, som uppfyller mina krav på låg avgift och nära koppling till sitt index. Fonder som SPP Aktiefond Sverige kan användas för allt fondsparande, från tjänstepension till privat. Har man inte tillgång till SPP:s fonder kan man ändå använda SPP Aktiefond Sverige som en jämförelse för att hitta en liknande. Till skillnad från Avanza Zero finns här ingen övre insättningsgräns och aktieportföljen är också bredare, med 60-80 bolag. Det innebär att man får med även lite mindre bolag, vilket varit historiskt gynnsamt. SPP Aktiefond Sverige jämför sig med Stockholmsbörsen Benchmark Index, där jag väljer att använda dess prisindex för att följa trend och exit ( OMX STOCKHOLM BENCHMARK CAP_PI , OMXSBCAPPI). Det är ju trenden för aktiekurserna i indexet som är intressant att följa.

Dessa förändringar kommer jag att sjösätta efter nästa vecka, då det är dags att avgöra om Onsdagsfonden PPM ska växla från ränte- till aktiefond eller inte, efter tidigare exit. Jag kommer att fortsätta följa OMXS30-index då det är viktigt för Onsdagsfonden Good Options placeringar i indexoptioner.

En exit är en exit

exit signs

Bild från Fast Company

Jag får en del frågor om exits och ofta handlar det om hur den beräknas och när det  är läge att köpa aktier/fonder och börja notera en exitnivå. Till att börja med vill jag slå fast tre viktiga saker:

  • Du kan köpa aktier och aktiefonder när som helst så länge din metod som signalerar köpläge visar grönt ljus. Det kan vara att börstrenden är positiv, att direktavkastningen ligger över en viss nivå eller något annat. Det viktiga är att du börjar använda en exit så snart köpet är gjort.
  • En exit är till för att skydda ditt kapital och samtidigt ge det möjligheter att växa. Det är ingen säljsignal bara för att en exit aktiveras vid en kursnedgång. Däremot är det viktigt att du genast agerar och säljer när exitnivån nåtts, för att din placeringsstrategi ska hålla över tid.
  • Om du sålt en aktie för att en exitnivå träffats är det som sagt ingen signal om att aktien ska undvikas, vare sig på kort eller lång sikt. Så snart din metod ger grönt ljus för köp lägger du en ny köporder, och lägger på exitnivå. Det kan mycket väl uppstå lägen där du köper och säljer både två och tre gånger för att en exit träffats innan du får vara med om en mer varaktig och signifikant uppgång. Kostnaderna för de upprepade köpen och försäljningarna får du se som en försäkring.

Om jag igår hade köpt andelar i en svensk aktiefond som följer OMXS30-index skulle jag börjat beräkna en exitnivå baserat på Chandelier-metoden. Med en veckobaserad volatilitet på 2,1953% beräknat på de senaste 12 veckornas Average True Range för OMXS30 och min valda multiplikator på 2,25 skulle den initiala exitnivån ligga på 1658,87 – 2,25 * (1647,67 * 0,021953) = 1577, 48.  1658,87 var gårdagens högsta notering och 1647,67 var förra veckans stängningskurs. Efter varje vecka skulle jag sedan göra om beräkningen och höja exitnivån om index noterar nya högsta noteringar sedan köp och/eller volatiliteten sjunker. Jag skulle bara agera på veckans stängningskurs.

Med en exitmetod eliminerar du risken för att drabbas av otur i ditt sparande. Hade du till exempel sparat i treårsperioder under de senaste 25 åren kunde utfallen bli extremt bra, men också riktigt usla. 59% av perioderna gav från mycket god till extrem årlig snittavkastning, men 22% levererade kännbara värdeminskningar och 18% gav en värdeökning som understeg den av experter så omhuldade förväntade nivån på 8%. All avkastning baserad på SIX Return Index, justerat för inflation.

sparande 3 år.png

Det ska också sägas att en exitmetod kapar topparna i avkastningen, så några 25-35% årlig ökning hade du troligen inte fått se. Däremot en lugnare utveckling i ditt sparande.

Köpa aktier, lita på turen?

luck

Bild från Fluent U

Börsen har gått starkt under en lång tid sedan finanskrisen 2008 och många som placerat i aktier och aktiefonder har fått se väldigt god avkastning. Det har varit några rejäla hack i kurvan, men långsiktighetsförespråkarna har snabbt fått vatten på sin kvarn då kurserna kvickt återhämtat sig efter branta nedgångar. För ett långsiktigt sparande har aktier varit en överlägsen sparform, men då pratar vi om minst 20 år. I det tidsperspektivet är siffran över börsens långsiktiga medelavkastning på ca 8% relevant och man kan i princip när som helst placera sitt kapital i en indexfond och få ett bra resultat.

20-ars-sparandeBeräkningarna baseras på SIX Return Index och är justerade för inflation, med siffror från SCB. Diagrammet visar den genomsnittliga årliga avkastningen för en engångsinsättning under sparperioden.

Men om man har en kortare sparhorisont, på till exempel 10 eller 5 år, kommer svängningarna på börsen att ha en inverkan på resultatet, en kraftig sådan om man har otur. I dagsläget känns det kanske avlägset med börsnedgångar, efter att Stockholmsbörsen förra året i genomsnitt avkastade knappt 10% och i år är uppe på 13%. Men inom fem och ännu mer inom 10 år kommer vi med stor sannolikhet att få se nya perioder med riktigt svag utveckling för aktier.

10-ars-sparande
Avkastning för engångsinsättning med 10 år sparperiod. 

Här ser vi att resultatet blir mer spretigt, med fem av 15 (33 %) möjliga sparperioder som givit 6,1 % real avkastning eller sämre, vilket är klart under det förväntade resultatet om 7-8 %. Olycksfågeln fick i stort sett ingen avkastning alls. Samtidigt finns det gott om perioder där avkastningen blivit väldigt hög. Beroendet av tur med tajmingen i sitt sparande börjar synas.

sparande 5 år

Avkastning för engångsinsättning med 5 år sparperiod

Under de 20 möjliga sparperioderna mellan 1993-2016 ser vi högst varierande real avkastning. Tre perioder har gett negativt resultat, och fem perioder har klart understigit den förväntade långsiktiga avkastningen. Samtidigt har vi sju perioder som gett en avkastning på 15 % eller mer. Slumpen har nu på allvar trätt in på arenan.

Likväl trumpetar sparekonomer och andra förespråkare för köp och behåll ut samma budskap för detta sparande och använder sig ofta ogenerat av börsens långsiktiga historiska avkastning i kalkylerna över sparande på både 5 och 10 års sikt. I mina ögon är det oansvarigt när man enkelt kan se hur stor roll slumpen spelar i dessa fall. Visst är chansen fortfarande stor att man får en bra avkastning, men risken för svag eller utebliven avkastning är långt från försumbar.

Vad är då min rekommendation, har jag några konstruktiva förslag istället för gnäll? Jodå, och det kommer kanske inte som en överraskning att jag förespråkar egen äkta förvaltning och användande av exits. Här brukar sparekonomer avfärda resonemanget med tre huvudsakliga argument:

  1. Det är omöjligt att tajma marknader.
  2. Om man säljer för att skydda sitt kapital vid en börsnedgång vågar man sällan köpa aktier igen förrän det är för sent.
  3. Med regelbundna insättningar köper man både dyrt och billigt och får ett bra resultat trots att börsen svänger.

Här är mina kommentarer:

  1. Ja, ingen sitter inne med kristallkulan som kan visa hur börsen kommer att gå, och det är heller inte vad aktiv förvaltning och exits handlar om. Istället gäller det konsten att skydda sitt kapital genom att ha tydliga regler för hur mycket man maximalt får förlora när man säljer, och om att ha en tydlig regel för när man köper. Man kan med fördel använda sig av enkla regler för att avgöra när det är grönt ljus att köpa aktier, till exempel att börstrenden är positiv, men det gäller att hålla det enkelt. Många söker den perfekta köpsignalen som alltid visar rätt, men den finns inte. Utgå från att en ”köpsignal” har runt 50% sannolikhet att visa rätt och vara förberedd på det genom en exitmetod så har du skapat en klar konkurrensfördel.
  2. Det finns många olika sätt att fatta köpbeslut, och bland de mest problematiska är den egna magkänslan. Styr man placeringarna efter den så köper man ofta för sent och säljer för tidigt. Men man behöver inte komplicerade fundamentala eller tekniska metoder. Sunt förnuft räcker långt, till exempel att köpa aktier när trenden är positiv, till exempel definierat som att börsindex ligger över medelvärdet av de senaste 200 dagarnas eller ännu hellre de senaste 40 veckornas stängningskurs. Har man sålt på grund av en exit så kan man till exempel ha en enkel regel som säger att man köper aktier igen om trenden fortfarande är positiv och det gått tre veckor sedan exit. På detta vis blir exiten en försäkring och inte ett hinder för att dra nytta av en stark börs.
  3. Sagan om det regelbundna sparandets förträfflighet och förmåga att jämna ut börssvängningar är omhuldad av experter inom privatekonomi och sparande. Med tydliga regler för när du köper och när du säljer kan du låta ditt kapital dra nytta av börsens styrka fullt ut. Det kan kännas tryggare och mer ”rätt” att sprida ut köpen över tid, men du blir även här beroende av slumpen för att få en bra avkastning. Månadsspara gärna, men använd en exitmetod och köp bara när din regel visar grönt ljus.

manadssparande-5-arAvkastning för månadssparande med 5 år sparperiod