Frågor och svar om senaste exit

exit signs

Som ni kunde läsa om i senaste veckorapporten aktiverades exit för två av portföljerna, Onsdagsfonden Sverige och Onsdagsfonden OMXS30. Jag får en del frågor om detta och tänkte därför förtydliga metoden med exit, som jag ser den, med några frågor och svar.

Vad innebär en aktiverad exit?

Att en kurs eller index stängt under den aktuella exitnivån och att innehavet som exiten avser därför ska avyttras.

Säljer man allt innehav i en aktie eller aktiefond, eller delar av det?

Vid en exit säljs allt innehav och placeras på konto alternativt en kort räntefond. Eventuellt periodiskt sparande, som månadssparande, styrs också till räntefonden.

Vad gjorde du konkret?

I söndags lade jag en säljorder på allt innehav i aktiefonderna i portföljerna och en köporder på Spiltan Räntefond Sverige.

Index var ju under exitnivån tidigare i veckan, varför aktiverades inte exit då?

Exitnivån beräknas på veckodata, där det är stängningskursen veckans sista dag som räknas. Samma sak gäller för att avgöra om exit aktiverats, det är sista stängningskurs som jämförs med exitnivå.

Nedgången i fredags verkar ju varit tillfällig, USA-börserna vände upp och Stockholmsbörsen gick starkt i går måndag. Vore det inte bra att avvakta med exit till dess att man vet om kurserna fortsätter ned?

Ingen sitter med kristallkulan som förutspår framtiden. En exitmetod fungerar bara om man följer den disciplinerat. Så fort en exit aktiveras ska en order läggas på att avyttra positionen. Det finns ingen plats för magkänsla eller reservationer. En exit är en försäkring, och den kommer att kosta vid några tillfällen. Syftet är att undvika den stora smällen i form av ett utdraget börsfall. Ibland kommer exiten att aktiveras vid i backspegeln sett helt fel tillfälle, och ibland kommer timingen att vara klockren. Det är inte det avgörande, utan det viktiga är att se effekterna på längre sikt och vara med om skillnaden att stå utanför ett börsras eller vara fast i det.

Om nu börskurserna vänder upp och fortsätter att stiga, är det inte dumt att stå utanför marknaden då?

Jo, och en exit innebär inte att man hissar pestflagg för en aktie/index och nödvändigtvis står utanför marknaden en längre period. Beslutet om att ta en position måste bygga på en entrymetod, vilken för min del är trendföljande. Om trendindikatorn tre veckor efter exit visar positiv trend kommer jag att köpa aktiefonder igen och beräkna nya exitnivåer. Kanske missar jag några procents uppgång, men det är priset för att försäkra mig mot ett mer allvarligt börsfall.

Jag vet inte om exit är något för mig, det verkar surt att kunna förlora pengar jämfört med att bara hålla kvar sitt innehav och vara passiv. Men tanken med en försäkring kanske inte är så dum. Har du skrivit mer om exit tidigare?

En del! 🙂

Börsen slår rekord – vem behöver exits?

Exiten: din vän i med- och motgång

Konsten att använda exit

En exit är en exit

Annonser

Köpa HM med optioner

HM är en av Stockholmsbörsens aktier med mest spridd ägarkrets och har varit attraktiv under många år på grund av stark tillväxt och god utdelning. De senaste dryga två åren har vi fått se aktiekursen dala och nyhetsflödet vara negativt. Många småsparare får upp ögonen då gamla favoritaktier får stryk och identifierar köpläge. En klassisk trendföljare håller förstås inte med utan står utanför nuvarande rutschkana.

HMB_SS Weekly 2017-11-20

Men som jag tidigare skrivit finns det en intressant teknik att placera i aktier på fallrepet för den som anser att kursen nu kommit ned till fundamentalt och direktavkastningsmässigt intressanta nivåer, nämligen att sälja säljoptioner. Till exempel kan man idag sälja säljoptioner i HM med lösen 170 kr i september 2018 och få in en premie på omkring 8,5 kr. Om kursen i HM håller sig ovanför 170 kr i september nästa år förfaller optionen värdelös och man behåller sin premieintäkt. Om kursen fallit under 170 kr kommer man att få köpa in aktien till 170 kr, vilket man rimligen borde anse vara en bra ingångskurs. Räknar man in premien på 8,5 kr så går man plus/minus noll vid en aktiekurs på 161,5 kr, exklusive courtage.

Att sälja säljoptioner är således ett sätt att köpa in aktier billigt, enligt ens egen värdering, till en mer långsiktig aktieportfölj. Det motsäger förstås inte att man kan få se aktiekursen sjunka ännu mer, men har man  gjort en analys och bedömning av att aktiekursen är attraktiv vid lösenpriset bör man vara trygg i att få in den i portföljen vid den nivån. Särskilt kraftfullt kan det vara att sälja säljoptioner efter en tids nedgång och under dagar då kursen får ett extra tryck nedåt, för då stiger normalt optionspriserna och ger ökad premieintäkt. Det är ett annat sätt att tillämpa principen om att köpa när alla andra säljer, med en modifiering som ger extra trygghet.

Jag har själv inte gjort någon värdering av HM och tar inga positioner för närvarande. Sedan 2015 har kursen gått från 360 kr till strax under 200 kr, så man ska ha respekt för fallande trender. Bolag kan gå i konkurs, men HM har med all säkerhet en framtid och prislappen för den blir allt mer attraktiv för var dag som går.

Råvaror – diversifiering eller ökade möjligheter?

option selling commodities

I Onsdagsfonden Good Options söker jag avkastning genom att sälja optioner. Jag gör en analys om vart det är minst sannolikt att priset på en tillgång ska nå och säljer därefter optioner med lösenpris som ger god marginal till nuvarande kurs samtidigt som jag erhåller tillräckligt med optionspremium. På det viset behöver jag bara att kursen under optionens livslängd inte rör sig för kraftigt åt ”fel håll”, till skillnad från en ägare av en aktie eller råvara som är beroende av att kursen stiger för att tjäna pengar. Från början använde jag mig enbart av optioner i aktieindex (OMXS30) men för några år sedan utökade jag placeringsstrategin till att också omfatta råvarumarknader. Det har varit en ytterst nyttig erfarenhet som visat att sälja optioner i marknader som guld, olja, kaffe, majs, valuta och naturgas fungerar minst lika bra som i aktieindex. Särskilt om man tittar på det senaste året, då låg volatilitet har gjort optionshandel besvärlig på aktiebörser, men de flesta råvarumarknader fortsatt drivas av utbud/efterfrågan och gett goda optionspremier.

Att handla på multipla marknader gör jag inte för att söka den traditionella typen av diversifiering, där nedgångar i en marknad ska kompenseras av uppgångar i andra. För Onsdagsfonden Good Options är det avgörande att få fler möjligheter att ta positioner och därmed öka intäkterna, utan att öka risknivån proportionerligt. Om jag placerar i aktier eller aktiefonder och sprider mina innehav väl över både branscher, bolag och regioner kommer resultatet likväl att påverkas negativt av en allmän börsnedgång. Jag kanske klår index, men en värdeminskning på 20-30% som inte är ovanligt under börsfall är något man ändå vill undvika. Även som säljare av optioner löper jag risk att drabbas negativt av börsnedgångar, då börsfall till naturen ofta är dramatiska, med snabba nedgångar och  hastiga rekyler. Det är helt enkelt svårare att sälja optioner i börsnedgång och säkerhetskraven ökar rejält.

Råvarumarknader har generellt svag koppling/korrelation till varandra. Till exempel har priset på olja inte mycket påverkan på kaffepriset, eller vete på guld. Men det finns samband, bland annat till den amerikanska dollarn, där en stark dollar tenderar att på bred front pressa råvarupriser och vice versa. Med sund riskhantering kan jag likväl ha kapitalet placerat i åtta till tolv marknader parallellt utan den höga risk som det skulle innebära att satsa i motsvarande antal aktiemarknader. Jag gör det återigen inte för klassisk diversifiering, i syfte att minska risk, utan för att nå fler positioner och därmed större intäkter med lägre risk än om jag placerar i en enda marknad. Dollarns kurs i förhållande till den svenska kronan och dess påverkan på nettoresultatet har jag framgångsrikt neutraliserat effekten av genom så kallad valutasäkring.

Med bakgrund av detta kommer jag vid årsskiftet att förändra placeringsstrategin för Onsdagsfonden Good Options så att en större del av kapitalet, 50 %, allokeras för råvarumarknader och 50% för aktieindex (OMXS30). På sikt ser jag att aktieindex kommer att vara en marknad precis som vilken som helst och kanske ha 5-10% allokering, men jag vill skynda varsamt och utvärdera först innan ytterligare förändringar.

Till sist några ord om kapital och allokering i en optionssäljares portfölj. Även med diversifierade marknader med svaga kopplingar till varandra krävs det fortfarande en metod för att begränsa sin risk, både per marknad och för portföljen som helhet. Det är särskilt viktigt att säkerställa tillräcklig marginal för oväntad utveckling samt att ha ett tydligt tak för hur mycket man kan satsa i varje marknad. Precis som Michael Gross och James Cordier på OptionSellers.com skriver är ett av de vanligaste misstagen att ta för stora positioner och ha för lite fritt kapital. Så här ser en sunt diversifierad portfölj ut för en optionssäljare enligt dem.

Vän av ordning ser att summan av optionspremierna för de åtta marknaderna inte blir 50% av kapitalet, vilket kommer sig av att premierna genererar säkerhetskrav på i storleksordningen 2,5 gånger optionspremien i de flesta råvarumarknaderna.

Slagen av index

how-to-really-beat-index-funds-741x495.jpg

Bild från Retirement Watch

Placerar du pengar i aktier eller aktiefonder vill du naturligtvis få bra avkastning. Ju större värdeökning desto bättre. Ett vanligt sätt att mäta hur bra resultat du uppnår är att jämföra med börsindex. Hittills i år har Stockholmsbörsens breda index OMXSB stigit med 10,7%, inklusive utdelningar. Ett riktigt bra resultat, klart över den långsiktiga genomsnittliga siffran på 7-8% för aktier. En jämförelse med Onsdagsfonden Good Option visar att andelsvärdet under samma period ökat med 10,1%. Det hade alltså gett mer att vid årsskiftet placera i en bred svensk aktieindexfond än att investera i placeringsklubben. Så mycket för Onsdagsfondens placeringsstrategi, eller?

För att svara på den retoriska frågan gäller det att se upp så man inte jämför äpplen med päron. Sätter man pengar i en aktiefond kommer kapitalet naturligtvis att utvecklas ungefär som börsen, minus förvaltningsavgifter. Goda börsperioder får man en stark utveckling, medan nedgångar snabbt kan tära på resultatet. Målet för Onsdagsfonden Good Options är en god avkastning i en jämn takt, för att man som placerare ska kunna välja när man vill ta ut pengar istället för att behöva vänta in rätt läge på börsen. Portföljen innehåller inga aktier utan intäkterna skapas genom att sälja optioner på en mängd olika marknader, från aktiebörs till råvaror och valutor. Det är långt ifrån förvaltningen av en vanlig aktiefond. Därför kommer Good Options inte nödvändigtvis alltid slå börsindex, men min övertygelse är att placeringsstrategin har en plats ändå.

värdeutveckling 2017 2017-09-26.png

Fördelen med Good Options är som synes den jämna utvecklingen. Att andelsvärdet sackar efter börsindex i perioder är lätt att acceptera om dessutom avkastningsmålet på 15% nås. Det är nyttigt att bedöma utvecklingen under goda börsår, då konkurrensen från aktier och aktiefonder är stark. Många sitter på fina resultat i portföljen, och det är alltid lätt att investera i aktier när kurserna går upp. Förr eller senare kommer det nedgångar och då gäller det att ha en plan. Målet för Good Options är att nå samma typ av avkastningskurva oavsett om börsen går upp eller ned, så om jag ville visa upp mer säljande resultat vore det bara att avvakta en börsnedgång!

Heta råvaror

hot-commodities-how-anyone-can-invest-profitably-in-the-world-s-best-market

Om man vill lära sig mer om att investera i råvaror kan jag rekommendera boken Hot Commodities av Jim Rogers. Den har några år på nacken, men är fortfarande en god introduktion till att förstå hur råvarumarknader fungerar och handlas. När boken kom ut 2004 var råvaror sedan slutet av 90-talet inne i en period av generell uppgång och Rogers förutspådde att marknaden skulle fortsätta gå upp länge till, kanske ända fram till våra dagar. Nu blev det inte riktigt så, då råvaror toppade i början av 2011 och har haft en dyster utveckling sedan dess.

E-TRACS LINKED TO THE BLOOMBERG COMMODI.png 2017-08-24.png

Rogers argumenterade för att råvaror skulle fortsätta gå upp därför att aktier var i en negativ trend sedan milleniumyran och att trenden förmodligen också skulle fortsätta. I boken tar han upp det faktum att aktier och råvaror tenderar att utvecklas helt olika, så att råvaror går upp när aktier faller och vice versa. Det här har han observerat sedan mitten av 60-talet. Tekniskt uttryckt så korrelerar råvaror och aktier med nära -1, vilket är intressant då man söker diversifiera sin portfölj av placeringar. Att det ligger något i vad Rogers hävdar hittar man stöd för om man tittar på utvecklingen i olika tidsperspektiv, till exempel de senaste fem åren för S&P 500 jämfört med Rogers egenutvecklade RICI-index.

sp500 vs RICI 2012-2017

Bild från Bloomberg

Genom att diversifiera en portfölj av aktier och aktiefonder med råvaror bör man alltså kunna jämna ut värdekurvan. Som trendföljare ser jag främst möjligheterna i att investera i fler marknader och krama ur avkastning ur dem oavsett om aktiebörserna går upp eller ned.

Framför allt ger råvarumarknader mig möjligheten att sälja optioner baserat på analyser av vart det är minst sannolikt att priset når. Över tid beror prisutvecklingen på efterfrågan och utbud på ett betydligt tydligare sätt än för aktier, vilket underlättar analysen. Optionsmarknaderna är överlag också mycket likvida, åtminstone för de större råvarumarknaderna, vilket förenklar handeln.

Så kanske det börjar bli dags även för mer långsiktiga investerare att titta på råvaror som placering, efter en lång tids börsuppgång och motsvarande nedgång för råvaror. För min del är råvaror en naturlig del av det jag dagligen följer, och jag misstänker att de kommer att spela en allt viktigare del i mina strategier.

Tack för kaffet – diversifiera med råvaror

4quad-commodities

Det diskuteras allt mer om vikten av att diversifiera sina placeringar. Då avser jag inte standardrådet att köpa aktier i fler bolag, branscher eller regioner, utan om äkta diversifiering i tillgångsklasser som har negativ eller svag korrelation med aktier och varandra. Till exempel olja, kaffe, guld, majs och vete. Men det finns några saker att fundera över innan du köper guld för 10% av din portfölj. Till exempel att råvaror nästan alltid påverkas av dollarkursen, inte bara i förhållande till den svenska kronan utan också för att en stark dollar tenderar att pressa råvarupriser och vice versa. Sedan är råvarumarknader mycket mer drivna av utbud och efterfrågan än aktier, och många marknader har inte den långsiktiga kursökning som aktiebörser uppvisar. Om många vill ha vete så kommer driver det upp priserna vartefter producenterna ökar volymerna och priset sjunker. Säsongsmönster är också något som påverkar prisutvecklingen för många råvaror, till exempel att spannmål generellt är som billigast efter skörden eller att oljepriset brukar sjunka under hösten. Guld som ”råvara” är en intressant marknad då den mer är som en valuta utan vidare stark koppling till produktion och fysisk efterfrågan. Ränte- och inflationsnivåer påverkar guldpriset, liksom riskaptiten på aktie- och finansmarknader.

Visst kan du köpa på dig råvaror för att diversifiera din portfölj, i syfte att minska risken och stabilisera avkastningen. Men att bara köpa och behålla anser jag är en undermålig ansats, liksom det är för aktier och aktiefonder. Varför köpa en råvara som har hög sannolikhet att gå ned i pris och där du inte kan utgå från att den är negativt korrelerad med börsen, alltså att aktierna har motsvarande höga sannolikhet att gå upp. Låt istället din placeringsstrategi omfatta även råvarorna och hitta enkla regler för när du köper och säljer även dem. På det viset slipper du lita på turen med tajmingen och undvika att sitta fast i en utdragen nedgång. Du behöver även fundera på hur du ska placera i råvarumarknader. Det finns en mängd alternativ, som börshandlade fonder, certifikat, mini-futures, CFD. För min del handlar jag uteslutande optioner och terminer på de amerikanska råvarubörserna direkt via en amerikansk mäklare. Det ger mig en tydlig koppling till marknaden och möjlighet att kontrollera min risk på bästa sätt.

När du satt dig in i råvarumarknaderna och känner dig mogen att införliva dem i din placeringsstrategi rekommenderar jag att sälja optioner för att generera robust avkastning. Just i råvarumarknader är det särskilt effektivt, med många marknader, låga säkerhetskrav och hög likviditet i de flesta marknaderna. Jag har skrivit om denna teknik tidigare.

Att handla råvaror är ett sätt att uppnå diversifiering på riktigt och få uppleva marknader med fysiska produkter som går att ta på, till exempel kaffe som är en av världens mest handlade råvaror. Här har jag de senaste veckorna sålt köpoptioner med bred marginal till nuvarande pris, då sannolikheten för att priset stiger kraftigt nu när det mesta av skörden i Brasilien är avklarad är liten.

Coffee C Full1217 Future 2017-08-15

Det finns en del att fundera på innan man handlar i råvaror. Om man köper och säljer i utländsk valuta, till exempel dollar, behöver man ha koll på valutakursen och beräkna både kapitalvinst och valutavinst för varje affär. En intressant skattemässig egenhet är att förluster på råvaror som olja, guld och spannmål bara är avdragsgilla till 70% mot vinster. Har man gjort en vinst på 1000 kr i guld och en förlust i olja på lika mycket blir skatten inte noll utan 0,3*(1000-1000*0,7)=90 kr. Observera att detta också gäller Bitcoin! Handel i valuta, räntepapper eller utländska börsindex har normal kvittningsrätt, 100%. Det här är en skevhet i kapitalvinstreglerna som borde rättas till.

Sur börs och fördelarna med diversifiering

Kim-Jong-Un-attack-Trump-US-world-war-740550.jpg

Bild från Express

En våg av oro sveper över världens börser, där till och med USA-börserna backar i rörelser som vi inte sett på länge. Är det dags för den av många förutspådda börsnedgången, och är världen på väg att sättas i brand av det upptrappade tonläget om Nordkoreas kärnvapenprogram? Eller är det bara en rekyl i en lång tids uppåtgående börs vi ser? Svaret på den frågan vet vi som vanligt inte förrän vi ser i backspegeln om en tid framöver.

Så kallade korrektioner på aktiebörser är lika naturliga som behövliga. Värderingarna måste få andhämtningspauser och samla kraft för att sedan kunna åter stiga. Tricket är att skilja en korrektion på 5-15% från inledningen av en mer betydande nedgång. Ingen kan i längden gissa rätt, men med exits kan man alltid skydda sitt kapital genom att sälja vid en viss storlek på nedgången och sedan köpa aktier och aktiefonder igen när börstrenden förefaller peka uppåt igen. Många pratar om vikten av diversifiering för att sprida riskerna i aktieportföljen. Genom att placera i olika länder, regioner och branscher ska man undvika de allra mest spektakulära nedgångarna. Det låter sunt i teorin, men i praktiken kommer alla aktier att drabbas i en börsnedgång och det placerade kapitalet kommer snabbt att krympa. En äkta diversifiering handlar därför om att placera i andra typer av finansiella marknader som inte rör sig i samma rytm som aktier.

option selling commodities

Placeringsstrategin Onsdagsfonden Good Options handlar på ett stort antal råvarumarknader som aktieindex, olja, guld, naturgas, kaffe, majs, valuta etc.  I en allt mer globalt sammankopplad ekonomi är det periodvis så att även råvaror rör sig samfällt, till exempel när den amerikanska dollarn är stark eller svag. Men över tid beror kaffepriset på tillgång och efterfrågan, inte av hur börserna, dollarna eller oljepriset utvecklas. Det lägger grunden för en diversifiering på riktigt, där jag kan ta positioner i många marknader utan att riskera att de alla rör sig åt samma håll samtidigt.

Onsdagsfondens trendföljande kärna är sund och god, men långtifrån unik. Många använder trendanalyser för att fatta placeringsbeslut. Betydligt färre jobbar med exitmetoder, så där finns en potential till ”edge”. Men det som visat sig vara den avgörande pusselbiten till en avgörande konkurrensfördel är metoden att sälja optioner. I kombination med trendföljning och exits är det en kraftfull placeringsstrategi som fungerar i nästan alla marknadsförhållanden. Till skillnad från traditionell trendföljning är man inte beroende av att kursen fortsätter i den riktning man identifierat. Kursen behöver inte nå en viss nivå inom en given tid för att det ska bli en god vinst, och man kan även klara att kursen går mot den identifierade trenden, så länge den inte går emot för mycket.

För placeringsklubben har det varit en god utveckling de senaste veckorna då flera råvarumarknader rört sig i tydliga trender. Jag kan även dra nytta av nedgången på Stockholmsbörsen, även om jag förstås måste vara beredd att justera positionerna om kurserna börjar falla kraftigare.