Konsten att använda exit

eject

Att använda en exitmetod när man placerar i aktier och fonder behöver inte vara komplicerat. Om man utgår från vad man vill uppnå med sin exit, att begränsa förluster och låta vinsterna växa, blir designen lättare att göra. Jag har god erfarenhet av så kallad släpande exits, som följer kursen uppåt till dess att en rekyl nedåt gör att exitnivån träffas. Ett exempel är Chandelier-exiten, som beräknas från högsta noteringen sedan inköp och ”hängs” på ett visst avstånd från den. Man kan göra det så enkelt att man lägger exitnivån 5-10% under högsta noteringen och uppdaterar så snart man har en ny högsta kurs. Om man då köper en aktie för 100 kr och den högsta noteringen under resten av veckan blir 105 kr så kommer exitnivån att hamna på 94,5 kr. För varje vecka uppdateras exitnivån i takt med nya högsta noteringar, så efter några veckor kanske aktien noterat 130 kr som högst, med en påföljande Chandelier-exit vid 117 kr. Därefter kanske aktien börjar gå sidledes och sedan sjunka så att kursen en vecka stänger på 115 kr. Därmed har kursen stängt under exitnivån och aktien ska avyttras.

Trailing-Stop-Loss-Example.png

Bild från Option Alpha

Hur långt man ”hänger” Chandelier-exiten från högsta notering beror på hur mycket utrymme man vill ge aktien att utvecklas. Det hänger samman med hur ofta man köper och vilket tidsperspektiv man har. Täta köp och en beräknad innehavstid från veckor till några månader gör förmodligen att man väljer en snävare exit på 5-10%, medan den mindre aktive och mer långsiktige kanske tittar på 15-25%. Det viktiga är att inte försöka hitta ett värde som ska ge den ”bästa” exiten om man tittar på historisk kursdata, utan att det logiskt passar in i ens placeringsstrategi.

Med fasta procenttal i exitmetoden uppnår man enkelhet, men det blir också en smula fyrkantigt. Vissa aktier rör sig mer än andra, börsen går igenom olika perioder av svängningar, från stillastående till kraftiga och snabba rörelser. Ett sätt att hantera detta på är att bygga in hänsyn till volatiliteten, eller den aktuella storleken på svängningarna, i sin exitmetod. Det är vad jag gör i Onsdagsfonden PPM, där jag använder en Chandelier-exit i kombination med Average True Range, ATR.

atr

ATR blir ett mått på bruset i en aktie eller börs. Rörelser inom bruset är naturliga och inget vi vill bli utstoppade baserat på, medan större rörelser ska aktivera vårt försvar. Precis som i exemplet tidigare behöver jag därför fundera på hur mycket utrymme jag vill ge kursen, och med ATR uttrycks det i en multiplikator som tillsammans med värdet på ATR bestämmer hur långt ifrån den högsta noteringen exitnivån ska ligga. För en medelsiktig placerare som jag, med medelintensiv köpaktivitetet tycker jag en multiplikator på 2,25 passar bra, givet att jag tittar på veckodata.

Så med en volatilitetsbaserad Chandelier-exit behöver jag alltså både hålla koll på eventuellt nya högsta noteringar och värdet på ATR. Exitnivån sätts på en nivå om 2,25*ATR från högsta noteringen och uppdateras varje vecka, men bara uppåt. Exitnivån förändras om kursen gör ny högsta notering och/eller ATR minskar. På det här sättet kommer exitnivån att hamna längre från kursen när volatiliteten är hög och vice versa, allt för att man inte ska bli utstoppad av en rörelse som egentligen är högst naturlig i aktuellt marknadsläge.

Jag tycker också det är en fördel att snäva till exiten efter att jag uppnått en viss storlek på vinst. Logiken är att jag undan för undan blir beredd att lämna tillbaka allt mindre del av min upparbetade vinst, men ändå ger den chansen att fortsätta öka. Praktiskt innebär det att jag efter en viss uppgång minskar multiplikatorn, för min del i steg om 0,25 var femte procentenhet efter 10% uppgång räknat från högsta notering relativt inköpskurs. Efter en uppgång om 25% är multiplikatorn nere på 1,25, vilket för exitnivån en bra bit närmare aktiekursen.

Jag vill också understryka att en exitmetod är till för att skydda ditt kapital och ge dig klara säljbeslut både för att stoppa förluster och ta hem vinster. Att en exitnivå träffas innebär inte att en aktie inte längre är köpvärd eller på väg ned i negativ trend. Om aktien vänder upp och är i positiv trend är det bara att kliva in i den igen. Exiten är en försäkring, som innebär en viss kostnad, men ger dig skydd mot kraftiga nedgångar. Utan exit och med ett passivt förvaltat innehav på börsen kommer annars ett medelsiktigt sparande som 10 år att bero på en hel del på tur för att ge godkänd avkastning.

10-ars-sparande

Exiten: din vän i med- och motgång

Exit-Strategy.png

Bild från Dual Returns

Dags att sälja aktier, vågar jag köpa fonder nu, bör jag balansera om min portfölj, hur mycket ska jag satsa? Viktiga frågor för den som investerar på börsen, som tyvärr ofta sopas lite under mattan av förespråkare för långsiktigheten och månadssparandets (falska) trygghet. Det finns en handfast metod som hanterar alla dessa frågeställningar, och det är vår vän exiten. Den talar tydligt om när det är dags att kliva ur en aktier eller en fond, utan att du behöver förlita dig på magkänsla eller mer eller mindre bra råd från rådgivare/säljare. Det handlar inte om tajming, utan om att behålla dina vinnare och göra dig av med förlorare.

Med en exitmetod uppnår du följande:

  • Du bestämmer och begränsar din maximala förlust, alltså din verkliga risk, genom att ha en exit från första dagen/veckan du köper en aktier eller fond.
  • Med en bestämd risk kan du räkna ut hur många aktier eller fondandelar du ska köpa. Till exempel kan du välja att aldrig låta en placering riskera mer än 1% av ditt kapital, och därifrån räkna ut antalet du ska köpa.
  • Exiten skyddar dig från stora förluster och låter dina vinster växa. Det blir en automatisk balansering, där du behåller styrka och gör dig av med svaghet, tvärtom vad många experter rekommenderar.

Jag vill understryka att exitmetod inte handlar om tajming. Om en aktie går ned så att exit aktiveras ska du definitivt ha en metod för att snabbt gå in i aktien igen om kursen vänder upp. Att en exitnivå nåtts innebär inte att en pestflagga hissats för en aktie eller fond, bara att kursen utvecklats på ett sätt som gör att det är vettigt att dra i nödbromsen för att skydda ditt kapital. Om en eller flera veckor kan det vara ett utmärkt läge att kliva in igen.

Men det finns väl nackdelar/svagheter? Jodå, absolut:

  • Med en exitmetod tvingas du följa reglerna och sälja även om du ”känner” att kursen nog kommer att gå upp igen. Disciplin är ett nyckelord.
  • Att sälja aktier är förknippat med kostnader, som courtage och ”slippage”, eller skillnad mellan exitnivå och verklig säljkurs.
  • Ibland kommer du att uppleva att du säljer en aktie flera gånger då en exitnivå träffats, vilket tär på kapitalet och kan kännas meningslöst. Det är då viktigt att komma ihåg att exiten är en försäkring som du betalar ett pris för, precis som för hemförsäkringen.
  • Det krävs lite eftertanke för att hitta en exitmetod som passar dig och ditt sparande.

En exitmetod som jag finner tilltalande är den så kallade Chandelier-exiten, där exiten följer med aktiekursen, men enbart uppåt. Avståndet mellan exit och kurs påverkas av nya högre högstanoteringar och volatiliteten. Mig passar det också att snäva till avståndet när jag uppnått en viss nivå av vinst, så att jag undan för undan är beredd att lämna tillbaka allt mindre den. Så här har utvecklingen av exiten sett ut sedan Onsdagsfonden PPM signalerade köp i aktiefond förra sommaren, beräknad på veckobasis.

OMXS30 exit.png

All-time high i portföljen!

Det är med tillfredsställelse jag konstaterar att placeringsklubbens portfölj noterar nytt all-time high. Nu är 3,5% i avkastning sedan årsskiftet inget att yvas allt för mycket över, men jag är glad och stolt över den jämnhet värdeutvecklingen uppvisar. Två av hörnstenarna i placeringsstrategin Onsdagsfonden Good Options är att skydda kapitalet och inte vara beroende av att marknaden går åt ett visst håll för att få bra avkastning. Målet för placeringsklubben är minst 15% årlig avkastning och om jag slår index eller ej är inte det viktigaste. Den tävlingen överlåter jag åt andra, även om det innebär att man lätt hamnar i skymundan när det sociala flödet fylls av presentationer om den ena fantastiska avkastningen efter den andra. I en positiv börstrend är börsen populär och aktier en kul och lönsam hobby. Det som skiljer agnarna från vetet är hur man hanterar de nedgångar som förr eller senare kommer. Någon raketutveckling i portföljen har jag aldrig haft och kommer heller inte att få. Det krävs ett visst mått av tålamod för att generera en långsiktigt uthållig utveckling, men nya all-time high kommer jag ofta att kunna notera även framöver. Många segrar små!

andelsvärde 2015-12-31 till 2017-04-18.png

Samtidigt är det naivt att tro att portföljen kommer gå opåverkad genom varje marknadsturbulens. Av och till kommer en kraftigare rörelse på Stockholms-börsen eller någon annan marknad jag placerar i att skapa behov av justeringar och till och med av att stänga positioner med förlust. Genom att följa placeringsstrategin disciplinerat och hålla förlusterna små ska hacken i kurvan ändå inte bli mer än just det, och kunna hämtas igen relativt snabbt.

En grundläggande framgångsfaktor är att jag inte placerar direkt i aktier eller terminer utan säljer optioner för att generera avkastning. Jag är därmed inte beroende av att en marknad går upp eller ned till en viss nivå för att få bra resultat. Istället behöver jag endast att priset inte går mig emot tillräckligt mycket, och jag inriktar mig på att sälja optioner med lösenpris som har låg sannolikhet att nås. Att sälja optioner med högt tidsvärde och att diversifiera på riktigt, över många marknader med inbördes låg korrelation, bidrar också till ett jämnt och stabilt flöde av intäkter.

 

Trender och säsongseffekter

4505.seasons.jpg

Bild från LexisNexis

I Onsdagsfonden Good Options placerar jag i ett antal marknader, från OMXS30 till ädemetaller, spannmål, kaffe och naturgas. I placeringsstrategin är trendföljning ett verktyg, där jag studerar trenden i veckodata och vid lämpliga tillfällen säljer optioner på nivåer som jag bedömer ha låg sannolikhet nås givet nuvarande trend. Att trenden är positiv innebär ju att kurserna stiger så att vi noterar allt högre nivåer och tillfälliga bottnar blir också högre. Sannolikheten att kursen fortsätter uppåt är högre än det omvända.

Det finns ett annat fenomen på finansiella marknader och det är säsongsmönster. Det är enkelt att förstå när det gäller till exempel spannmål, där vi har sådd och skörd och perioder där vädret kan påverka mycket. För andra marknader som olja och naturgas är det inte lika självklart att se mönstret, men det är helt klart något man ska ha med i bedömningen. För min del har jag inkluderat analys av säsongseffekter i råvarumarknader, med framgång. En av informationskällorna är OptionSellers.com som regelbundet tar upp intressanta historiska mönster. De är noga med att poängtera att säsongsmönster inte är en säker väg till vinst, att man bara kan satsa på att historien upprepar sig och köpa eller sälja en viss vecka för att sedan snabbt kamma hem vinst. Men man kan bedöma nivåer där det är låg sannolikhet att en marknads pris når inom en given tid,vilket är ett utmärkt läge för att sälja optioner.

Ett bra exempel på säsongsmönster är för amerikansk naturgas. Som vi kan se är trenden negativ enligt trendindikatorn liksom 40 veckors glidande medelvärde. Dock har kursen snabbt skjutit i höjden de senaste veckorna.

Natural Gas Full0417 Future 2017-03-24

Det här är logiskt om man ser till säsongsmönstret att priset på naturgas ofta brukar stiga under våren då grossistlagren är som lägst efter uppvärmningen på vintern, och falla tidig vinter då grossistlagren är som fullast. I kursdiagrammet ovan har det inte varit så enkelt att använda säsongsmönster för att tajma köp och sälj, och inte heller trenden har i alla lägen varit enkelt att använda. Priset på naturgas varierar förstås efter andra variabler som förväntningar, siffror över produktion och efterfrågan, klimat etc. Men om man slagit till på en botten under tidig vår alternativt en topp under sommaren alternativt tidig vinter har man kunna sälja sälj- respektive köpoptioner på nivåer som legat långt ifrån aktuell kurs,och sedan rätt snabbt kunna köpa tillbaka dem med vinst.

Säsongsmönster som det för naturgas ser man enklast i diagram som nedan.

grph-15yr-natural-gas-seasonal061016

I förvaltningen av placeringsklubbens portfölj har jag dragit god nytta av uppgången i naturgas de senaste veckorna, genom att sälja säljoptioner och köpa dem tillbaka på lägre nivåer. Någon gång under sommaren kommer jag att vända på kuttingen och börja sälja köpoptioner.

Zero, AP7 eller Didner & Gerge?

Att välja fonder och aktier till sitt sparande kan kännas svårt, då det finns så många marknader och företag att välja bland. Även för en trendföljare, som ju har en metod för sina placeringar, är det långt ifrån självklart vad man ska köpa. Ta till exempel den svenska aktiebörsen, som är inne i en positiv trend sedan mitten av förra året. Är det då bäst att spara i en indexfond, i en korg av aktier eller i en aktiefond som visat sig gå bra historiskt?

OMX STOCKHOLM 30 2017-03-24

För pensionssparande har man oftast bara fonder att välja mellan. Jag föredrar indexförvaltade fonder med låga avgifter, därför att de har stark koppling till marknaden vars trend jag följer. Jag är heller inte beroende av någon förvaltares skicklighet (eller tur…). Men visst sneglar jag ibland på de fonder som levererat god avkastning under lång tid, till exempel i topplistan för Sverige-fonder.

topplista sverigefonder 2017-03-24

Bild från Morningstar

För mitt premiepensionssparande som jag förvaltar enligt strategin Onsdagsfonden PPM har jag valt fonden Avanza Zero, vilken är en gratis indexfond med insättningsgräns utanför premiepensionssystemet. Jag har två tänkbara förändringar framöver:

  • Byta till Didner & Gerge Aktiefond, som har en stark historik.
  • Byta till AP7, som har en hävstång vilken ger extra avkastning under goda tider, liksom vice versa.

Att byta aktiefond till Didner & Gerge är enkelt, det är fortfarande den svenska börsen jag placerar i. Övriga vinnare de senaste 10 åren är till övervägande del småbolagsfonder, ett fenomen som säkerligen kan fortsätta länge till men som också skulle kunna upphöra inom kort. Jag föredrar bredare index. Att byta till AP7 skulle innebära att jag började följa det globala världsindexet för aktiebörser och beräknade trend samt exits baserat på det. Inget av dessa alternativ är uteslutna med en placeringsstrategi, så kanske blir det en förändring inom kort. Det lutar i skrivande stund i så fall åt AP7, då jag gillar låga avgifter i kombination med bra resultat, samtidigt som jag med min exitmetod kan undvika att drabbas av hävstångens baksidan under börsnedgång.

För den mer aktive spararen som kan placera i aktier anser jag att en korg av aktier förvaltat med en trendföljande placeringsstrategi är det bästa. Man kan välja aktier efter sin egen risknivå. Antingen tar man en bukett med stora och stabila bolag eller så är man mer opportunistisk och väljer bland de aktier som gått bäst den senaste månaden.

Avslutningsvis finns det förstås fler marknader än Sverige att investera i. Man kan absolut tänka sig att ha en fondportfölj med flera regioner som man trendbevakar och aktivt förvaltar. Merarbete och valutaeffekter gör att jag hittills inte placerar utomlands i mitt fondsparande. Över tid bedömer jag att den svenska börsen kommer att ge konkurrenskraftig avkastning jämfört med övriga delar av världen.

 

Börsen darrar, dags att säkra vinsterna?

stock market correction

Bild från the balance

De amerikanska börserna sjönk igår med mer än en procent, vilket de inte gjort på bra länge. Som ett brev på posten börjar sociala flöden svämma över av varningar om fortsatta nedgångar och till och med ras, för nu är minsann den positiva trenden bruten och den övervärderade börsen ska ned till mer rimliga nivåer. Lika naturligt dyker det upp repliker som menar på att det vi nu ser är fina köplägen.

Det kan i sammanhanget vara bra att lyfta blicken något och titta på hur aktiekurserna på Stockholmsbörsen utvecklats den senaste tiden.

OMX STOCKHOLM 30 2017-03-21.png

Sedan lågpunkten på 1240 i samband med Brexit-omröstningen har OMXS30 som bäst gått upp med 29%, med den högsta noteringen så sent som förra veckan. Bortsett från lite turbulens runt det amerikanska presidentvalet har kurserna gått upp i stort sett oavbrutet, i en synnerligen lågvolatil rörelse. Att vi nu ser lite vinsthemtagningar är inte märkligt och behöver inte indikera att trenden är bruten och/eller att vi står inför ett börsras. Några procents nedgång kan tvärtom vara en nyttig och välbehövlig andningspaus för att kurserna sedan ska orka fortsätta upp i den positiva trenden.

Med detta sagt är det förstås ett alternativ att vi står inför en korrigering på 10-20% nedgång, vilket historiskt inte alls är särskilt sällsynt i längre trendrörelser. Det skulle för all del också kunna vara så att vi står på randen till en kraftigare börsnedgång, på 30-50%, vilket inte heller är ovanligt, om än inte särskilt frekvent. Hur det än blir är det endast en sak vi med säkerhet kan veta, och det är hur det har varit och vad utvecklingen är just i detta nu. Därför är det bästa sättet att besvara frågan om det är köp- eller säljläge att vara förberedd och veta vad man ska göra om kursen når till nivå X eller Y. Undvik att gissa och framför allt satsa inte kapital på att du ska få rätt. Det är en sysselsättning för småpengar du kan avvara på casino eller tips.

Har du en exitmetod så är det exitnivån som gäller för placeringar i aktier och aktiefonder. Passeras den säljer du av, oavsett magkänsla eller stämningsläget i sociala flöden. Använder du som jag veckodata för dina exitberäkningar inväntar du lugnt stängningen för veckan. Visst kan du förlora några procent på det, men lika ofta kommer du att vinna genom att inte sälja av under en turbulent börsdag med stundtals panikartade säljbeslut. För Onsdagsfonden PPM gäller exitnivån på 1542: en stängning lägre än så på fredag så blir det en säljorder. För placeringsklubbens portfölj som förvaltas enligt strategin Onsdagsfonden Good Options är det fortfarande hyggligt med marginal till den närmast sålda säljoptionen på 1460, och den är dessutom till viss del skyddad från 1500 och nedåt. Om OMXS30 går under 1500 börjar det bli dags att förbereda justeringar.

Glöm inte bort att nedgångar är en naturlig del av börsen, och i en positiv trend är det ofta bra köplägen efter några dagars minusnoteringar. Har du en tydlig exitmetod och vet hur mycket du vill riskera, och därmed hur mycket du ska satsa, kan du lugnt köpa nu när ”alla” säljer. Blir det en fortsatt nedgång får du en begränsad förlust. Säljer du optioner kan några dagars kraftig nedgång ge bra möjlighet att få in fina premier för optioner med lösenpris långt under nuvarande kurs, särskilt om du väljer lösenmånad en bra bit framåt i tiden.

 

Äkta diversifiering, riskspridning och lagom insatser

äggkorgar.jpg

Många gånger får man råd om att sprida sina risker när det gäller finansiella placeringar. Ofta handlar det om att diversifiera portföljen, att blanda företag, branscher och regioner för att minska risken för kraftiga värdeminskningar när börsen går ned. Problemet är att hur väl man än diversifierar sin aktieportfölj eller aktiefonder kommer man få se sina placeringar att falla i värde under en börsnedgång, då i stort sett alla aktier sjunker, om än olika mycket. Det blir då mer en jakt på att gå bättre än index än att uppnå avkastning.

För att kunna uppnå äkta diversifiering där nedgång i en marknad kan balanseras av uppgångar i andra behöver man kunna placera i marknader som har svaga kopplingar till varandra. Det uppnår jag i Onsdagsfonden Good Options, där jag placerar i råvarumarknader som olja, vete, guld, kaffe, socker, naturgas etc. I en allt mer globalt sammankopplad ekonomi är det periodvis så att även råvaror rör sig samfällt, till exempel när den amerikanska dollarn är stark eller svag. Men över tid beror kaffepriset på tillgång och efterfrågan, inte av hur börserna, dollarna eller oljepriset utvecklas.

Därmed inte sagt att det bara är att placera lite hur som helst i en äkta diversifierad portfölj. Det krävs fortfarande en metod för att begränsa sin risk, både per marknad och för portföljen som helhet. När man som jag placerar genom att sälja optioner är det särskilt viktigt att säkerställa tillräcklig marginal för oväntad utveckling samt att ha ett tydligt tak för hur mycket man kan satsa i varje marknad. Precis som Michael Gross och James Cordier på OptionSellers.com skriver är ett av de vanligaste misstagen att ta för stora positioner och ha för lite fritt kapital. Så här ser en sunt diversifierad portfölj ut för en optionssäljare enligt dem.

optionsellers pie chart.jpg

Bild från OptionSellers.com

Vän av ordning ser att summan av optionspremierna för de åtta marknaderna inte blir 50%, vilket kommer sig av att premierna genererar säkerhetskrav på i storleksordningen 2,5 gånger optionspremien i de flesta råvarumarknaderna.

Vanligast har man enbart aktier och fonder att välja mellan för placeringarna. Då blir det svårt att få till en god diversifiering, men genom tydliga regler för vad man ska köpa, när man ska köpa, för hur mycket och när man ska sälja kan man ändå uppnå god riskspridning. Följer man trenden undviker man värdeminskningar i större börsnedgångar och får möjligheten att uppnå positiv avkastning och inte bara gå bättre än index. Att aktivt välja aktier och fonder som har en relativ styrka gentemot snittet adderar förstås också värde till portföljen, men det ensamt är som sagt inte den säkra vägen till att kontrollera risken.