Veckorapport vecka 20 2018

us interest rates.jpg

Bild från Mercer Advisors

Med en stark avslutning steg aktiekurserna på Stockholmsbörsen i veckan. USA-börserna handlades mer försiktigt och stängde något lägre jämfört med föregående fredag. Ädelmetallerna backade påtagligt något medan oljepriset stängde veckan på plus. De amerikanska obligationsräntorna steg liksom den amerikanska dollarn gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,2% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index gått upp med +2,8%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar stärktes med +1,1% och har i år stigit med +7,9%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1572 och 1579. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1579, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-05-18.png

De stigande räntorna i USA får återigen mycket uppmärksamhet och lade viss sordin på de amerikanska aktiekurserna under veckan. Den 10-åriga statsobligationen avkastar nu över 3% i ränta. Som alltid initierade bloggrannen Kortsikt skriver är det fundamentalt motiverat med en ränta på 3,5% för den amerikanska 10-åriga statsobligationen förutsatt att den amerikanska centralbanken Federal Reserve höjer sin styrränta två gånger till 2% i år.

10 year T-Note yield 2018-05-18.png

Bild från CNBC

Räntorna var i fokus också under den korta men branta nedgången på aktiebörserna i februari. Som Kortsikt skriver behöver inte stigande räntor vara negativ för aktiekurser, förutsatt att omsättningen och vinster i bolagen fortsätter att växa. Men det är givet att högre räntor höjer ribban för vad som krävs för att ge bränsle till ytterligare kursökningar.

Italien har börjat dyka upp på nyhetshimlen återigen, efter signaler om att tänkbara regeringsalternativ vill ta tag i den enorma statsskulden genom att bland annat försöka få till avskrivningar. Det satte viss press på banksektorn, där många europeiska banker har stor exponering mot Italien. Med en skuld som motsvarar 132% av landets bruttonationalprodukt ligger Italien tillsammans med Portugal i en särklass i EU, endast slaget av sorgebarnet Grekland.

statsskulder eu 2017.png

Bild från Europaportalen

Kurserna på Stockholmsbörsen hade som sagt en positiv utveckling i veckan, påeldad av bland annat en uppgång för HM-aktien, där storägaren Stefan Persson fortsätter att köpa aktier för stor summor. Hans innehav är nu uppe i sådana nivåer att spekulationer om ett eventuellt uppköp på allvar börjar höras. Den svaga svenska kronan fortsätter också ge dragkraft till värderingarna av de svenska bolagen med stor export.

Bensinpriserna skjuter också i höjden inför den stundande semesterperioden. Experter inom branschen, som Ulf Svahn, VD för SPBI, säger i en intervju att han inte ser några tecken på en nedgång på kort sikt. Det motsägs dock av en titt på bensinprisets utveckling i USA de senaste fem åren.

rbn12 5 years seasonal.png

Man ser tydligt att efterfrågan på bensin har en topp i maj, där bensinbolagen fyller på sina lager inför toppen av bilåkandet under sommaren. Med raffinaderier på högvarv blir det sedan vanligen en prisnedgång under själva sommarperioden. Återstår att se om vi får detta mönster även i år. Mycket beror förstås på hur oljepriset utvecklas, och för oss i Sverige påverkar även skatter och kronans värde mot den amerikanska dollarn.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1340 i september. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1460 och köpt säljoption 1500 med lösen i maj. Hedge med såld covered put med såld termin och såld säljoption på 1560 samt köpt köpoption 1550, alla med lösen maj (förlust). Hedge med såld covered put med såld termin och såld säljoption på 1510 med lösen maj (förlust).
 • Guld: Sålda köpoptioner med lösen 1520 i oktober respektive 1620 i november.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 47 i december.
 • Naturgas: Positiv prisspread med såld köpoption juli 3,0 samt köpt köpoption juli 2,8. (endast mindre vinst)

Justerade positioner

 • Olja: såld köpoption med lösen 70 i augusti köptes tillbaka, en köpoption med lösen 76 i februari 2019 såldes liksom en säljoption med lösen 51 i februari. Justeringen innebar en förlust.

Nya positioner

 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i december.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1475 i december.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1400 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300, 1360 och 1400 i december. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1420 och köpt säljoption 1460 med lösen i september. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1480 och köpt säljoption 1520 med lösen i september. Såld köpoption med lösen 1680 i december. Såld köpoption med lösen 1760 i mars 2019.
 • Kaffe: Såld köpoption 1,8 med lösen i december. Såld säljoption med lösen 1,10 i december.
 • Silver: Sålda säljoptioner med lösen 14,75 i september och 14,25 i januari 2019.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1175 i februari 2019 samt 1250 i oktober. Såld köpoption med lösen 1475 i december.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i oktober. Såld säljoption med lösen 52 i november. Såld säljoption med lösen 55 i december. Såld säljoption med lösen 45 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 70 i september. Såld säljoption med lösen 85 i november. Såld köpoption med lösen 70 i december 2018. Såld köpoption med lösen 75 i december. Sålda köpoptioner med lösen 76 och 87 i februari 2019.
 • Vete: Sålda köpoptioner 5,8, 6,0 och 6,6 med lösen december.
 • Bomull: Såld köpoption med lösen 90 i december.
 • Sojabönor: Såld säljoption 9,2 med lösen i november. Såld köpoption med lösen 12,4 i november. Såld köpoption med lösen 13,0 i januari 2019.
 • Sojaolja: Köpt köpoption 35 med lösen juni 2018.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018
 • Gödkalv: Sålda säljoptioner med lösen 126 och 130 i oktober.
 • Majs: Covered call med såld köpoption 4,1 med lösen i juli, och köpt termin i juli på 3,82. Såld köpoption med lösen 4,7 i december.
 • Kakao: Såld köpoption med lösen 31 i december.
 • Socker: En collar med köpt termin, såld köpoption med lösen 13 i oktober och såld säljoption med lösen 11,25 i oktober.

Andelsvärdet i placeringsklubben backade med -0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 306,4198. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +5,4%.

Oljans fortsatta uppgång gjorde en justering nödvändig och den innebar som vanligt en förlust som är planerad att hämtas igen när den justerade positionen avslutas. Tillsammans med kostnaden för de så kallade hedgarna (försäkringarna) i OMXS30 innebar det en nedgång i veckan, trots att flera positioner stängdes med planerad vinst.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -2,5% sedan årsskiftet efter en vecka på +1,2%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond.

ACWI-Weekly 2018-05-18

Sedan inköp har index stigit med +1,1%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 74,10, vilket är 2,4% över inköpskurs. Aktuell exit är 69,84.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-05-18

Sedan inköp har index stigit med +0,8%. Högsta noteringen för Stockholmsbörsens Benchmark Index sedan inköp är 610,98, vilket är 1,1% över inköpskurs. Aktuell exit är 575,29.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXS30-Weekly 2018-05-18

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% placerad i en fiktiv aktiefond som följer indexet.

EEM-Weekly 2018-05-18

Sedan inköp har index sjunkit med -4,1%. Stängningskursen underskrider aktuell exit på är 46,28, varför aktiefonden säljs av.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% placerad i en fiktiv aktiefond som följer indexet. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-05-18

Sedan inköp har index stigit med +1,8%. Högsta noteringen för Bloomberg Commodity Index sedan inköp är 16,64, vilket är 1,9% över inköpskurs. Aktuell exit är 15,82.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-05-18.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-05-18.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-05-18.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-05-18.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-05-08.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-05-18.png

Annonser

Veckorapport vecka 19 2018

180508171945-trump-iran-oil-price-780x439.jpg

Bild från CNN Money

Vi lägger en stark vecka på Stockholmsbörsen bakom oss, trots en svag avslutning i fredags. I fokus var bland annat beskedet från president Donald Trump att USA lämnar avtalet om kärnenergi med Iran. USA-börserna noterade också breda uppgångar jämfört med föregående fredag. Ädelmetallerna steg något liksom oljepriset. De amerikanska obligationsräntorna steg och den amerikanska dollarn slutade i stort sett oförändrad gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,7% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index gått upp med +1,7%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar stärktes med +1,8% och har i år stigit med +6,7%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1570 och 1576. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1576, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-05-11.png

Det är mycket spekulationer om oljepriset och om det ska fortsätta upp till 80 dollar per fat eller mer. Säsongsmönstret för olja (december-terminen) är tydligt positivt från sen vinter till tidig sommarperioden, då efterfrågan är stor från raffinaderier, bland annat på grund av semesterperioden som kraftigt ökar bilåkandet.

crude oil december seasonal 15 years.png

James Cordier på optionsellers.com har publicerat ett mycket läsvärt inlägg om vad som driver oljepriset och bedömer att oljan kommer att handlas i spannet 65-75 dollar per fat inom den närmaste tiden.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1340 i september. Såld säljoption med lösen 1240 i december.
 • Bomull: Såld köpoption med lösen 91 i juli
 • Olja: Såld säljoption med lösen 54 i september.

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1760 i mars 2019.
 • Olja: Såld köpoption med lösen 87 i februari 2019.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1340 och 1400 i september samt 1300  i december. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1460 och köpt säljoption 1500 med lösen i maj. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1420 och köpt säljoption 1460 med lösen i september. Hedge med såld covered put med såld termin och såld säljoption på 1560 samt köpt köpoption 1550, alla med lösen maj. Hedge med såld covered put med såld termin och såld säljoption på 1510 med lösen maj. Såld köpoption med lösen 1680 i december. Såld köpoption med lösen 1760 i mars 2019.
 • Kaffe: Såld köpoption 1,8 med lösen i december. Såld säljoption med lösen 1,10 i december.
 • Silver: Sålda säljoptioner med lösen 14,75 i september och 14,25 i januari 2019.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1175 i februari 2019 samt 1250 i oktober, sålda köpoptioner med lösen 1520 i oktober respektive 1620 i november.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i oktober. Såld säljoption med lösen 52 i november. Såld säljoption med lösen 47 i december. Såld säljoption med lösen 45 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 70 i september. Såld säljoption med lösen 85 i november. Såld köpoption med lösen 70 i december 2018. Såld köpoption med lösen 75 i december. Såld köpoption med lösen 87 i februari 2019.
 • Vete: Sålda köpoptioner 5,8, 6,0 och 6,6 med lösen december.
 • Bomull: Såld köpoption med lösen 90 i december.
 • Sojabönor: Såld säljoption 9,2 med lösen i november. Såld köpoption med lösen 12,4 i november. Såld köpoption med lösen 13,0 i januari 2019.
 • Sojaolja: Köpt köpoption 35 med lösen juni 2018.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018
 • Naturgas: Positiv prisspread med såld köpoption juli 3,0 samt köpt köpoption juli 2,8.
 • Gödkalv: Sålda säljoptioner med lösen 126 och 130 i oktober.
 • Majs: Covered call med såld köpoption 4,1 med lösen i juli, och köpt termin i juli på 3,82. Såld köpoption med lösen 4,7 i december.
 • Kakao: Såld köpoption med lösen 31 i december.
 • Socker: En collar med köpt termin, såld köpoption med lösen 13 i oktober och såld säljoption med lösen 11,25 i oktober.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 306,8147. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +5,5%.

Oljan ligger och balanserar på en nivå där justeringar av sålda köpoptioner är nödvändig, vilket skulle realisera en förlust som tar en del tid att hämta igen.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -3,6% sedan årsskiftet efter en vecka på +0,2%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond.

ACWI-Weekly 2018-05-11

Sedan inköp har index stigit med +1,8%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 73,82, vilket är 2,0% över inköpskurs. Aktuell exit är 69,41.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator har slagit om till positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-05-11

Då trenden slagit om till positiv är det dags att åter köpa in aktiefonden SPP Aktiefond Sverige,.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXS30-Weekly 2018-05-11

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% placerad i en fiktiv aktiefond som följer indexet.

EEM-Weekly 2018-05-11

Sedan inköp har index sjunkit med -1,3%. Högsta noteringen för iShares Emerging Index Fund sedan inköp är 50,18, vilket är 4,5% över inköpskurs. Aktuell exit är 46,28.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% placerad i en fiktiv aktiefond som följer indexet. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-05-11

Sedan inköp har index stigit med +1,3%. Högsta noteringen för Bloomberg Commodity Index sedan inköp är 16,64, vilket är 1,9% över inköpskurs. Aktuell exit är 15,77.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-05-11.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-05-11.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-05-11.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-05-11.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-05-11.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-05-11.png

Veckorapport vecka 18 2018

Den av första maj avkortade börsveckan innebar en riktigt varannandagsmarknad för Stockholms-börsen. Marknadsaktörerna hade fullt sjå med att ta ställning till de fortsatt starka bolagsrapporter som strömmade in, samtidigt som man bedömde risken för att ekonomin är nära sin topp och risken för inflation och stigande räntor. Arbetsmarknadsstatistiken från USA i fredags visade på en rekordlåg arbetslöshet samtidigt som antalet nya sysselsatta var lägre än förväntat. USA-börserna vände en djupdykning i torsdags och avslutade med en riktigt stark fredag som stängde endast några punkter lägre jämfört med föregående fredag. Ädelmetallerna backade medan oljepriset steg efter en kraftig uppgång i fredags. De amerikanska obligationsräntorna sjönk och den amerikanska dollarn fortsatte sitt segertåg gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index föll med -0,2% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet är index oförändrat, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar stärktes med +0,1% och har i år stigit med +4,8%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig strax över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1569 och 1575. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1575, under index, vilket  tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-05-04.png

Det är inte lätt att hänga med i börskursernas utveckling där upp- och nedgångar snabbt avlöser varandra, inom ett trots allt ganska snävt intervall. Känslan är att vi befinner oss i en period av tveksamhet inför fortsättningen, där starka siffror idag vägs mot utsikterna för de närmaste ett till två åren. Kanske är det en topp i ekonomin vi ser nu, med till exempel en arbetslöshet i USA nere på en nivå vi inte sett sedan december 2000 samtidigt som antalet nya sysselsatta kommer in lägre än förväntat. Å andra sidan lyser inflationen fortfarande med sin frånvaro och räntorna är kvar på låga nivåer, med USA som undantag. Börsen brukar ligga före konjunkturen, så att kurserna börjar falla sex till tolv månader innan konjunkturen gör det. Det här är en grov tumregel, men tyder i vart fall på att marknadsaktörerna inte just nu anser att vi ser toppen för den ekonomiska utvecklingen. Stockholmsbörsen känns i mina ögon vare sig lågt eller högt värderad, vilket rimligen kräver en tydlig förändring av fundamenta eller inställning till risk för att kurserna ska förändras i någon större omfattning den närmaste tiden. USA-börserna är mer utsatta i det avseendet, då bolagen i S&P 500 generellt värderas högre. Här har vi en tekniksektor som agerar draglok, samt skattesänkningar och enorma aktieåterköpsprogram som ger stadga åt kurserna.

Prognosen för inledningen av nästa vecka är positiv, givet USA-börsernas starka avslutning. Utvecklingen av den svenska kronan mot dollarna är anmärkningsvärd och glädjande för exportföretagen, med en uppgång på 12% sedan bottennoteringen i slutet av januari. Vi svenskar får se fram mot högre priser på importerade varor och dyrare utlandsvistelser.

USDSEK-Weekly 2018-05-04

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1300 i september.
 • Bomull: Såld säljoption 67 med lösen december.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 54 i september.

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1360 i december. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1420 och köpt säljoption 1460 med lösen i september.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 52 i november, såld säljoption med lösen 45 i mars 2019.
 • Vete: Såld köpoption med lösen 6,6 i december.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1175 i februari 2019.

 

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1300, 1340 och 1400 i september samt 1240 och 1300  i december. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1460 och köpt säljoption 1500 med lösen i maj. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1420 och köpt säljoption 1460 med lösen i september. Hedge med såld covered put med såld termin och såld säljoption på 1560 samt köpt köpoption 1550, alla med lösen maj. Hedge med såld covered put med såld termin och såld säljoption på 1510 med lösen maj.
 • Kaffe: Såld köpoption 1,8 med lösen i december. Såld säljoption med lösen 1,10 i december.
 • Silver: Sålda säljoptioner med lösen 14,75 i september och 14,25 i januari 2019.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1175 i februari 2019 samt 1250 i oktober, sålda köpoptioner med lösen 1520 i oktober respektive 1620 i november.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i oktober. Såld säljoption med lösen 52 i november. Såld säljoption med lösen 47 i december. Såld säljoption med lösen 45 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 70 i september. Såld säljoption med lösen 85 i november. Såld köpoption med lösen 70 i december 2018. Såld köpoption med lösen 75 i december.
 • Vete: Sålda köpoptioner 5,8, 6,0 och 6,6 med lösen december.
 • Bomull: Sålda köpoptioner med lösen 91 i juli och 90 i december.
 • Sojabönor: Såld säljoption 9,2 med lösen i november. Såld köpoption med lösen 12,4 i november. Såld köpoption med lösen 13,0 i januari 2019.
 • Sojaolja: Köpt köpoption 35 med lösen juni 2018.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018
 • Naturgas: Positiv prisspread med såld köpoption juli 3,0 samt köpt köpoption juli 2,8.
 • Gödkalv: Sålda säljoptioner med lösen 126 och 130 i oktober.
 • Majs: Covered call med såld köpoption 4,1 med lösen i juli, och köpt termin i juli på 3,82. Såld köpoption med lösen 4,7 i december.
 • Kakao: Såld köpoption med lösen 31 i december.
 • Socker: En collar med köpt termin, såld köpoption med lösen 13 i oktober och såld säljoption med lösen 11,25 i oktober.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,5% jämfört med förra fredagen, och slutade på 306,2537. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +5,3%.

Portföljen har en betydande position i olja, där sålda köpoptioner har kommit under press efter den senaste uppgången. Här finns en risk för att jag kommer att behöva justera någon eller några positioner, vilket som vanligt realiserar en förlust som tar en del tid att hämta igen.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -3,8% sedan årsskiftet efter en vecka på +1,8%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond.

ACWI-Weekly 2018-05-04

Sedan inköp har index backat med -0,2%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 72,69, vilket är 0,5% över inköpskurs. Aktuell exit är 68,25.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-05-04

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXS30-Weekly 2018-05-04

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% placerad i en fiktiv aktiefond som följer indexet.

EEM-Weekly 2018-05-04

Sedan inköp har index sjunkit med -3,3%. Högsta noteringen för iShares Emerging Index Fund sedan inköp är 50,18, vilket är 4,5% över inköpskurs. Aktuell exit är 46,28.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% placerad i en fiktiv aktiefond som följer indexet. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-05-04

Sedan inköp har index stigit med +1,0%. Högsta noteringen för Bloomberg Commodity Index sedan inköp är 16,53, vilket är 1,2% över inköpskurs. Aktuell exit är 15,62.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-05-04.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-05-04

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-05-04.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-05-04.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-05-04.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-05-04.png

Veckorapport vecka 17 2018

first quarter.jpg

Bild från Lombardi Letter

Vi lägger en stundtals dramatisk börsvecka bakom oss, där informationsfloden från det första kvartalets bolagsrapporter nådde full styrka. Överlag starka resultat ledde i i mitten av veckan ändå till stundtals kraftiga nedgångar, men köparna kom tillbaka och såg till att Stockholmsbörsen stängde med plussiffror jämfört med föregående vecka. USA-börserna stängde i stort sett på samma nivå som föregående fredag. Ädelmetallerna backade medan oljepriset endast noterade små förändringar. De amerikanska obligationsräntorna steg tidigare i veckan men föll tillbaka och slutade närapå oförändrat för veckan. Den amerikanska dollarn steg gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index ökade med +0,5% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +0,2%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar stärktes med +0,8% och har i år stigit med +4,7%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig strax över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1569 och 1575. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1575, under index, vilket  tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-04-27.png

Vi fick i veckan se både starka bolagsrapporter och kurser som trots det backade. Kanske var förväntningarna ställda ännu högre, kanske är det lite oro för att vi nu är nära en konjunkturtopp och att potentialen för ännu bättre resultat minskar. Som vanligt rör sig aktier snabbt i nedgång, men köparna mötte ändå upp ganska snabbt. Den eviga tvekampen mellan köpare och säljare fortsätter, och vi får se vilken sida som får övertaget när röken skingras efter alla rapporter och analyser. Som jag tidigare tagit upp är sura kursreaktioner på information som är bättre än förväntningar en varningsflagga. Från och med nästa vecka lär det bli mer fokus på makroekonomisk statistik för att se om vi till exempel får tydligare bevis på inflation eller tecken på att konjunkturen försvagas. Vi närmar oss också tidpunkten för ett eventuellt omförhandlande av avtalet mellan USA och Iran om Irans atomprogram. Det kan ge ytterligare turbulens till en redan orolig region.

Snart är den statistiskt starka börsmånaden april över och vi går in i maj som åtminstone den första halvan har ett svagare säsongsmönster för S&P500 sett över de senaste 15 åren.

spi12

Stockholmsbörsen har stängt på tisdag och halvdag på måndag.

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1180 i december.
 • Silver: Såld köpoption 23 med lösen i december.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 52 i september.
 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,5 i september.

 

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1400 i september. Såld säljoption med lösen 1300 i december.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i oktober.
 • Majs: Såld köpoption med lösen 4,7 i december.
 • Socker: En collar med köpt termin, såld köpoption med lösen 13 i oktober och såld säljoption med lösen 11,25 i oktober

 

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1300, 1340 och 1400 i september samt 1240 och 1300  i december. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1460 och köpt säljoption 1500 med lösen i maj. Hedge med såld covered put med såld termin och såld säljoption på 1560 samt köpt köpoption 1550, alla med lösen maj. Hedge med såld covered put med såld termin och såld säljoption på 1510 med lösen maj.
 • Kaffe: Såld köpoption 1,8 med lösen i december. Såld säljoption med lösen 1,10 i december.
 • Silver: Sålda säljoptioner med lösen 14,75 i september och 14,25 i januari 2019.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1250 i oktober, sålda köpoptioner med lösen 1520 i oktober respektive 1620 i november.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 54 i september. Såld säljoption med lösen 55 i oktober. Såld säljoption med lösen 47 i december. Såld köpoption med lösen 70 i september. Såld säljoption med lösen 85 i november. Såld köpoption med lösen 70 i december 2018. Såld köpoption med lösen 75 i december.
 • Vete: Såld köpoption 5,8 och 6,0 med lösen december.
 • Bomull: Såld säljoption 67 med lösen december. Sålda köpoptioner med lösen 91 i juli och 90 i december.
 • Sojabönor: Såld säljoption 9,2 med lösen i november. Såld köpoption med lösen 12,4 i november. Såld köpoption med lösen 13,0 i januari 2019.
 • Sojaolja: Köpt köpoption 35 med lösen juni 2018
 • Naturgas: Positiv prisspread med såld köpoption juli 3,0 samt köpt köpoption juli 2,8.
 • Gödkalv: Sålda säljoptioner med lösen 126 och 130 i oktober.
 • Majs: Covered call med såld köpoption 4,1 med lösen i juli, och köpt termin i juli på 3,82. Såld köpoption med lösen 4,7 i december.
 • Kakao: Såld köpoption med lösen 31 i december.
 • Socker: En collar med köpt termin, såld köpoption med lösen 13 i oktober och såld säljoption med lösen 11,25 i oktober.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,7% jämfört med förra fredagen, och slutade på 304,7395. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +4,8%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -5,5% sedan årsskiftet efter en vecka på +1,1%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond.

ACWI-Weekly 2018-04-27

Sedan inköp har index stigit med +0,1%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 72,69, vilket är 0,5% över inköpskurs. Aktuell exit är 68,24.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-04-27

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXS30-Weekly 2018-04-27

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% placerad i en fiktiv aktiefond som följer indexet.

EEM-Weekly 2018-04-27

Sedan inköp har index sjunkit med -1,6%. Högsta noteringen för iShares Emerging Index Fund sedan inköp är 50,18, vilket är 4,5% över inköpskurs. Aktuell exit är 46,28.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% placerad i en fiktiv aktiefond som följer indexet. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-04-27

Sedan inköp har index stigit med +0,1%. Högsta noteringen för Bloomberg Commodity Index sedan inköp är 16,39, vilket är 0,4% över inköpskurs. Aktuell exit är 15,45.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-04-27.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-04-27.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-04-27.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-04-25.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-04-27.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-04-27.png

Veckorapport vecka 16 2018

ericsson-ssab-telia-tt.jpg

Bild från Privata Affärer

Aktiekurserna på Stockholmsbörsen handlades uppåt på bred front under veckan, där positiva reaktioner på rapporter från tungviktare som Ericsson och Telia gav bränsle åt börsuppgången. USA-börserna inledde veckan optimistiskt men försvagades sedan och stängde endast något högre jämfört med föregående fredag. Ädelmetallerna backade medan oljepriset fortsatte sin färd uppåt. De amerikanska obligationsräntorna steg liksom den amerikanska dollarn gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index ökade med +3,0% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -0,3%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar stärktes med +3,2% och har i år stigit med +3,9%. OMXS30 har slagit om till neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig inom klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1569 och 1574. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1575, över index, vilket  tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-04-20

Företagsrapporter för årets första kvartal ramlar in i strid ström och överlag motsvarar eller överträffar siffrorna förväntningarna. För vissa bolag har reaktionerna blivit klart positiva, som ABB, Ericsson och Telia i Sverige, medan andra fått se kursen backa. Den amerikanska banksektorn har till exempel levererat starka rapporter men aktierna har tappat mark efter publiceringen. Kanske är det ett tecken på oro över att värderingarna är för höga sett till vad företagen presterar. Det kan också vara en tolkning om att storbankernas vinster till stor del har götts av Trumps bolagsskattesänkningar. April är normalt en stark börsmånad och i det korta perspektivet förefaller optimismen vara tillbaka på marknaden. USA-börserna hade dock en svagare avslutning i fredags, så det är högst osäkert hur vi öppnar på måndag.

Kronan fortsätter försvagas mot dollarn och euron, vilket är positiv för exporten.

 

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1400 och 1440 med lösen juni.
 • Silver: Sålda säljoptioner med lösen 13,5 i december.

 

Justerade positioner

Nya positioner

 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 85 i november.

 

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1340 i september samt 1180 och 1240 i december. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1460 och köpt säljoption 1500 med lösen i maj. Hedge med såld covered put med såld termin och såld säljoption på 1560 samt köpt köpoption 1550, alla med lösen maj. Hedge med såld covered put med såld termin och såld säljoption på 1510 med lösen maj.
 • Kaffe: Såld köpoption 1,8 med lösen i december. Såld säljoption med lösen 1,10 i december.
 • Silver: Sålda säljoptioner med lösen 14,75 i september och 14,25 i januari 2019. Såld köpoption 23 med lösen i december.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1180 i december, sålda köpoptioner med lösen 1520 i oktober respektive 1620 i november.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 52 i september. Såld säljoption med lösen 47 i december. Såld köpoption med lösen 70 i september. Såld säljoption med lösen 85 i november. Såld köpoption med lösen 70 i december 2018. Såld köpoption med lösen 75 i december.
 • Vete: Såld köpoption 5,8 och 6,0 med lösen december.
 • Bomull: Såld säljoption 67 med lösen december. Sålda köpoptioner med lösen 91 i juli och 90 i december.
 • Sojabönor: Såld säljoption 9,2 med lösen i november. Såld köpoption med lösen 12,4 i november. Såld köpoption med lösen 13,0 i januari 2019.
 • Sojaolja: Köpt köpoption 35 med lösen juni 2018
 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,5 i september.  Positiv prisspread med såld köpoption juli 3,0 samt köpt köpoption juli 2,8.
 • Gödkalv: Sålda säljoptioner med lösen 126 och 130 i oktober.
 • Majs: Covered call med såld köpoption 4,1 med lösen i juli, och köpt termin i juli på 3,82.
 • Kakao: Såld köpoption med lösen 31 i december.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,4% jämfört med förra fredagen, och slutade på 302,5402. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +4,0%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -6,5% sedan årsskiftet efter en vecka på i stort sett oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator har slagit om till positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i Spiltan Räntefond Sverige efter att exit träffades vecka 12.

ACWI-Weekly 2018-04-20

Då trenden slagit om till positiv är det dags att åter köpa in aktiefonden AP7. Följande order läggs till Pensionsmyndigheten inför nästa vecka:

pensionsmyndigheten 2018-04-22.png

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-04-20

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXS30-Weekly 2018-04-20

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% placerad i en fiktiv aktiefond som följer indexet.

EEM-Weekly 2018-04-20

Sedan inköp har index sjunkit med -1,6%. Högsta noteringen för iShares Emerging Index Fund sedan inköp är 50,18, 4,5% över inköpskurs. Aktuell exit är 46,20.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Bloomberg Commodity Index. Inför nästa vecka läggs därför en köporder på en fiktiv fond som följer indexet. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-04-20

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-04-20.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-04-20.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-04-20.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly 2018-04-20.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-04-20

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-04-20.png