Gott Nytt År 2016

happy-new-year-2017

I det gamla årets sista skälvande dagar är det så dags för Onsdagsfonden att önska alla ett riktigt gott nytt år! Snart stänger vi böckerna för börsåret 2016 och den sedvanliga veckorapporten får därför sällskap av en årsrapport. Med tanke på nyårsafton är det lika bra att flagga för att rapporterna kommer sent på söndag.

Vad är Onsdagsfonden?

onsdagsfonden_logga

Onsdagsfonden är en hobbyverksamhet som drivs av mig som privatperson. Startskottet såg jag som ett första steg på min vision om att driva en egen fond. Verksamheten idag har tre huvudområden:

  • Bloggen Onsdagsfonden, där jag publicerar inlägg och kommentarer för att dela med mig av mina tankar och erfarenheter om placeringsstrategier för privat sparande i fonder, aktier, optioner, terminer och andra värdepapper. Här får jag också värdefull återkoppling på strategier och resultat.
  • Placeringsstrategier. Förvalta befintliga, vidareutveckla och testa nya placeringsstrategier samt analysera nya marknader och värdepapper att placera i.

Fortfarande är mitt långsiktiga mål att utveckla Onsdagsfonden till en riktig fond. Som verksamheten ser ut idag är jag på väg mot en riktigt intressant fas i vägen till målet. Det är en innerlig glädje att ha fått förtroende från ett antal människor att förvalta deras kapital, och det ger enormt värdefull erfarenhet. Jag får också mycket positiv energi och nya perspektiv från återkopplingen på bloggen. Därför gör jag mig ingen brådska med att nå det långsiktiga målet.

Onsdagsfonden PPM är ytterligare en placeringsstrategi, utvecklad för placeringar i premiepensionssystemet. Jag publicerar fortlöpande resultat och vid behov fondbytesbeställningar som en direkt spegling av mitt eget premiepensionssparande.

En central del av mina placeringsstrategier är filosofin att följa marknadstrenden och använda exitstrategier. Därför lägger jag en del krut på att uppdatera Onsdagsfondens trendindikator och den Chandelier-exit jag använder mig av. I veckorapporterna avser aktuell Chandelier-exit placeringen enligt Onsdagsfonden PPM.

Förtydligande till veckorapporten vecka 19 2015

kritik

Jag har fått en del konstruktiv och nyttig kritik av min senaste veckorapport, och det är bara att hålla med om att jag skrivit den otydligt. Tack för konstruktiv återkoppling, och nu ett försök att förtydliga.

  1. Onsdagsfondens trendindikator är fortfarande positiv, vilket innebär att den identifierar rådande börstrend som positiv för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Med andra ord är det fritt fram för nya placeringar i aktier och aktiefonder.
  2. Man kan använda trendindikatorn med eller utan den exitmetod jag tillämpar. Till exempel köp när trenden är upp och sälj när den slår om till neutral eller negativ. Jag rekommenderar dock att man har en exitmetod, som man mycket väl kan designa själv, för att tydligare styra befintliga placeringars risk och vinstmål. Exitmetoden ska då vara frikopplad från en entrymetod som till exempel trendindikatorn.
  3. Onsdagsfonden PPM följer Onsdagsfondens exitmetod, och därför byter jag i helgen från aktiefond till räntefond då exitnivån underskreds.
  4. Om trendindikatorn är positiv om två veckor kommer jag att byta tillbaka till aktiefond i Onsdagsfonden PPM.
  5. Onsdagsfonden OMX har sin egen placeringsstrategi, som förvisso utnyttjar trendindikatorn och exitmetoden, men där det kan finnas ett antal placeringar i optioner samtidigt, alla med sin egen exitnivå. Jag redovisar normalt inte vilka placeringar jag gör där, endast resultatet av dem.
  6. Med övriga sparande menar jag min tjänstepension och privata pensionssparande, som förvaltas enligt Onsdagsfonden PPM. Det kan jag låta bli att blanda in i kommande rapporter, så slipper vi den förvirringen. 🙂

Trendindikatorn för S&P 500

Jag har fått önskemål om att även redovisa trendindikatorn för börserna i USA, vilket jag förstås vill infria.

usa

I veckorapporterna framöver kommer jag därför att inkludera diagram med trendindikatorn även för S&P 500.

S&P500 Index 2015-01-12

Aktiebörser är starkt korrelerade, men olika index kan naturligtvis gå olika starkt/svagt under uppgång/nedgång. Många funderar nog på amerikanska aktiefonder istället för svenska som Avanza Zero, efter att flera experter talat positivt om amerikanska aktier och USA-börserna gått bra en längre tid. Spana gärna in Claes Hembergs råd om bra fondval för USA, och följ Onsdagsfondens trendindikator för S&P 500 i kommande veckorapporter.

Det blir ett gott nytt 2011

Det är med stor tillförsikt jag ser fram mot det nya året. En av mina ambitioner är att blåsa liv i bloggen och detta inlägg får bli startskottet. Jag har uppdaterat placeringsstrategierna för placeringar inom allt från PPM-sparande till månatligt fondsparande.

2010 var ett starkt år för många börser och råvarumarknader. Den som köpte andelar i Avanza Zero eller annan svensk indexfond vid förra nyår har fått ta del av en värdeökning på 21%, exklusive utdelningar. Men det har svängt frisk fram och tillbaka, vilket nedanstående graf visar.

Är det ett argument för att den bästa taktiken är att köpa och behålla, eller talar det för att man måste ha en strategi för sina placeringar och agera på det som sker, inte vad man tror ska inträffa? För min del är svaret givet. Den som endast sitter på händerna tar en stor risk, vilket man oftast är omedveten om. Endast en mycket lång tidshorisont, minst 15-20 år, kan ge en fördel med en sådan ”strategi”.

Utgångspunkten för att driva bloggen är fortfarande att dela med mig av mina tankar om hur man med enkla regler kan nå god avkastning samtidigt som man är aktsam om sitt kapital och ser till att kunna använda det när man själv vill och inte låta marknaden bestämma. Bland alla variabler som påverkar finansiella marknader finns det endast några få som du själv kan påverka, så varför inte koncentrera energin på att anpassa dem efter dina mål istället för att fåfängt hoppas på att det som står utanför din kontroll ska utvecklas positivt för din del?

De uppdaterade placeringsstrategierna finns att ta del av under Placeringsstrategier. Jag kommer att publicera resultat löpande så ofta jag förmår.

Inför sista onsdagen Februari 2010

Snart dags för den sista onsdagen denna månad, vart tar tiden vägen?!? På onsdag stundar i vanlig ordning aktivitet i samtliga Onsdagsfonder, undantaget Sundry som har aktivitet i stort sett varje dag. Det är trendläget dagen innan enligt trendindikatorn som styr vilka aktiviteter som kommer att ske. För tillfället signalerar trendindikatorn neutral trend för OMXS30 och Bovespa (Brasilien). Börserna i Indien (BSE30), Ryssland (RTS) och Shanghai är enligt trendindkatorn just nu inne i negativ trend. Det krävs positiv trend för att andelsköp ska genomföras.

Information om aktuellt trendläge uppdaterar jag dagligen på sidan Marknadstrender.

Jag redovisar alltid aktuella ordrar på bloggen innan jag lägger dem på marknaden.

Moskva-börsens RTS-index med trendindkatorn.