Onsdagsfonden renoverar inför 2021

Det har varit ett utmanande år på många sätt, och även om det känns futtigt att resonera om hur placeringsstrategier fungerat och avkastning som genererats i ljuset av allt mänskligt lidande under pandemin är det trots allt Onsdagsfondens kärna.

För strategin Onsdagsfonden Good Options har det varit ett skitår, som ser ut att sluta på plus/minus 0. Övriga strategier har inte heller haft någon framgång under detta V-formade börsår, med en kraftig, snabb och dramatisk börsnedgång som följdes av en nästa lika kvick och brant uppgång. Det är dags för rannsakan och förbättring av strategierna för att nå ett betydligt bättre resultat 2021.

En problemanalys visar följande:

 • De trendföljande strategierna skyddar kapitalet men förmår inte ge signal om att kliva in i kraftigt översålda lägen där paniken är nära och de sista aktierna ska vräkas ut.
 • Strategierna har inte gett tillräckligt många köpsignaler under en positiv trend, vilket har gjort att kapitalet stått utanför marknaden i för hög grad.
 • Det har saknats en exit som baseras på förvarning om en toppformation, vilket kan skydda kapitalet ännu effektivare.

En styrka i strategierna är exitmetoden, med Chandelierexiten som visat sig fungera väl även i extrema förhållanden.

Jag har de senaste månaderna analyserat problemen och möjliga lösningar. Resultatet är en förfinad placeringsstrategi för aktiv förvaltning av kapital, där man antingen ligger i en aktiefond eller räntefond. Det blir en mer intensiv förvaltning jämfört med tidigare veckouppföljning, där entry/exit-signaler kommer att genereras på dagsbasis, utan att det nödvändigtvis sker förändringar dagligen, eller ens varje vecka eller månad. Det väsentliga är att lägga örat närmare marknaden och vara mer observant på dagliga signaler för att både gå in och kliva ur marknaden.

Trendföljande kommer fortfarande att vara i fokus, men jag låter trendindikatorn träda tillbaka och ersätta den med ett enklare trendfilter i form av 200-dagars glidande exponentiellt medelvärde. I praktiken kommer det inte att göra någon större skillnad. Det bör dock den ännu bättre integrerade momentumindikatorn göra, för att hitta prisvärda entrylägen och signalera om exit. Chandelierexiten kommer att kvarstå i princip oförändrad som en betydelsefull del av exitmetodens skyddande av kapital.

Konkret kommer den aktiva förvaltningsstrategin att redovisas med en svensk aktiefond respektive räntefond och börsens totalindex OMXSPI ligga till grund för placeringsbesluten. Jag kommer att implementera strategin i Onsdagsfonden Good Options för att förbättra resultaten i de marknader den handlar.

Onsdagsfonden Sverige, Råvaror, Emerging Markets och PPM kommer att försvinna, då jag vill lägga mer fokus på en generisk strategi för aktiv förvaltning och själva förvaltningen av Onsdagsfonden Good Options. Innan jul kommer bloggen att städas upp och den modifierade aktiva förvaltningsstrategin att presenteras i detalj. Jag kommer från årsskiftet också att publicera dagliga uppdateringar om vad strategin signalerar, för den som vill följa strategin konkret i närmare detalj och kanske inspireras till att bygga en egen strategi/portfölj.

Gott Nytt År 2016

happy-new-year-2017

I det gamla årets sista skälvande dagar är det så dags för Onsdagsfonden att önska alla ett riktigt gott nytt år! Snart stänger vi böckerna för börsåret 2016 och den sedvanliga veckorapporten får därför sällskap av en årsrapport. Med tanke på nyårsafton är det lika bra att flagga för att rapporterna kommer sent på söndag.

Vad är Onsdagsfonden?

onsdagsfonden_logga

Onsdagsfonden är en hobbyverksamhet som drivs av mig som privatperson. Startskottet såg jag som ett första steg på min vision om att driva en egen fond. Verksamheten idag har tre huvudområden:

 • Bloggen Onsdagsfonden, där jag publicerar inlägg och kommentarer för att dela med mig av mina tankar och erfarenheter om placeringsstrategier för privat sparande i fonder, aktier, optioner, terminer och andra värdepapper. Här får jag också värdefull återkoppling på strategier och resultat.
 • Placeringsstrategier. Förvalta befintliga, vidareutveckla och testa nya placeringsstrategier samt analysera nya marknader och värdepapper att placera i.

Fortfarande är mitt långsiktiga mål att utveckla Onsdagsfonden till en riktig fond. Som verksamheten ser ut idag är jag på väg mot en riktigt intressant fas i vägen till målet. Det är en innerlig glädje att ha fått förtroende från ett antal människor att förvalta deras kapital, och det ger enormt värdefull erfarenhet. Jag får också mycket positiv energi och nya perspektiv från återkopplingen på bloggen. Därför gör jag mig ingen brådska med att nå det långsiktiga målet.

Onsdagsfonden PPM är ytterligare en placeringsstrategi, utvecklad för placeringar i premiepensionssystemet. Jag publicerar fortlöpande resultat och vid behov fondbytesbeställningar som en direkt spegling av mitt eget premiepensionssparande.

En central del av mina placeringsstrategier är filosofin att följa marknadstrenden och använda exitstrategier. Därför lägger jag en del krut på att uppdatera Onsdagsfondens trendindikator och den Chandelier-exit jag använder mig av. I veckorapporterna avser aktuell Chandelier-exit placeringen enligt Onsdagsfonden PPM.

Förtydligande till veckorapporten vecka 19 2015

kritik

Jag har fått en del konstruktiv och nyttig kritik av min senaste veckorapport, och det är bara att hålla med om att jag skrivit den otydligt. Tack för konstruktiv återkoppling, och nu ett försök att förtydliga.

 1. Onsdagsfondens trendindikator är fortfarande positiv, vilket innebär att den identifierar rådande börstrend som positiv för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Med andra ord är det fritt fram för nya placeringar i aktier och aktiefonder.
 2. Man kan använda trendindikatorn med eller utan den exitmetod jag tillämpar. Till exempel köp när trenden är upp och sälj när den slår om till neutral eller negativ. Jag rekommenderar dock att man har en exitmetod, som man mycket väl kan designa själv, för att tydligare styra befintliga placeringars risk och vinstmål. Exitmetoden ska då vara frikopplad från en entrymetod som till exempel trendindikatorn.
 3. Onsdagsfonden PPM följer Onsdagsfondens exitmetod, och därför byter jag i helgen från aktiefond till räntefond då exitnivån underskreds.
 4. Om trendindikatorn är positiv om två veckor kommer jag att byta tillbaka till aktiefond i Onsdagsfonden PPM.
 5. Onsdagsfonden OMX har sin egen placeringsstrategi, som förvisso utnyttjar trendindikatorn och exitmetoden, men där det kan finnas ett antal placeringar i optioner samtidigt, alla med sin egen exitnivå. Jag redovisar normalt inte vilka placeringar jag gör där, endast resultatet av dem.
 6. Med övriga sparande menar jag min tjänstepension och privata pensionssparande, som förvaltas enligt Onsdagsfonden PPM. Det kan jag låta bli att blanda in i kommande rapporter, så slipper vi den förvirringen. 🙂

Trendindikatorn för S&P 500

Jag har fått önskemål om att även redovisa trendindikatorn för börserna i USA, vilket jag förstås vill infria.

usa

I veckorapporterna framöver kommer jag därför att inkludera diagram med trendindikatorn även för S&P 500.

S&P500 Index 2015-01-12

Aktiebörser är starkt korrelerade, men olika index kan naturligtvis gå olika starkt/svagt under uppgång/nedgång. Många funderar nog på amerikanska aktiefonder istället för svenska som Avanza Zero, efter att flera experter talat positivt om amerikanska aktier och USA-börserna gått bra en längre tid. Spana gärna in Claes Hembergs råd om bra fondval för USA, och följ Onsdagsfondens trendindikator för S&P 500 i kommande veckorapporter.

Det blir ett gott nytt 2011

Det är med stor tillförsikt jag ser fram mot det nya året. En av mina ambitioner är att blåsa liv i bloggen och detta inlägg får bli startskottet. Jag har uppdaterat placeringsstrategierna för placeringar inom allt från PPM-sparande till månatligt fondsparande.

2010 var ett starkt år för många börser och råvarumarknader. Den som köpte andelar i Avanza Zero eller annan svensk indexfond vid förra nyår har fått ta del av en värdeökning på 21%, exklusive utdelningar. Men det har svängt frisk fram och tillbaka, vilket nedanstående graf visar.

Är det ett argument för att den bästa taktiken är att köpa och behålla, eller talar det för att man måste ha en strategi för sina placeringar och agera på det som sker, inte vad man tror ska inträffa? För min del är svaret givet. Den som endast sitter på händerna tar en stor risk, vilket man oftast är omedveten om. Endast en mycket lång tidshorisont, minst 15-20 år, kan ge en fördel med en sådan ”strategi”.

Utgångspunkten för att driva bloggen är fortfarande att dela med mig av mina tankar om hur man med enkla regler kan nå god avkastning samtidigt som man är aktsam om sitt kapital och ser till att kunna använda det när man själv vill och inte låta marknaden bestämma. Bland alla variabler som påverkar finansiella marknader finns det endast några få som du själv kan påverka, så varför inte koncentrera energin på att anpassa dem efter dina mål istället för att fåfängt hoppas på att det som står utanför din kontroll ska utvecklas positivt för din del?

De uppdaterade placeringsstrategierna finns att ta del av under Placeringsstrategier. Jag kommer att publicera resultat löpande så ofta jag förmår.

Inför sista onsdagen Februari 2010

Snart dags för den sista onsdagen denna månad, vart tar tiden vägen?!? På onsdag stundar i vanlig ordning aktivitet i samtliga Onsdagsfonder, undantaget Sundry som har aktivitet i stort sett varje dag. Det är trendläget dagen innan enligt trendindikatorn som styr vilka aktiviteter som kommer att ske. För tillfället signalerar trendindikatorn neutral trend för OMXS30 och Bovespa (Brasilien). Börserna i Indien (BSE30), Ryssland (RTS) och Shanghai är enligt trendindkatorn just nu inne i negativ trend. Det krävs positiv trend för att andelsköp ska genomföras.

Information om aktuellt trendläge uppdaterar jag dagligen på sidan Marknadstrender.

Jag redovisar alltid aktuella ordrar på bloggen innan jag lägger dem på marknaden.

Moskva-börsens RTS-index med trendindkatorn.

Inför sista onsdagen Januari 2010

I morgon är det onsdag, den sista i månaden. Då stundar aktivitet i samtliga Onsdagsfonder, undantaget Sundry som har aktivitet i stort sett varje dag. Det är trendläget dagen innan enligt trendindikatorn som styr vilka aktiviteter som kommer att ske. För tillfället signalerar trendindikatorn neutral trend för OMXS30 och börserna i Indien, Ryssland och Brasilien. Då sker inga nya andelsköp. För börsen i Shanghai är trenden nu negativ, vilket gör att Onsdagsfonden PPM inte köper andelar i First State Greater China. Fonden har inga andelar där sedan tidigare; dessa hade i så fall sålts av nu.

Information om aktuellt trendläge uppdaterar jag dagligen på sidan Marknadstrender.

Så fort jag lägger ordrar ikväll så redovisar jag det här på bloggen.

Slow starter

På grund av att jag insjuknade strax innan nyårsafton har den ”riktiga” starten av Onsdagsfonderna, den som sker på mina depåer, försenats något, med undantag av Onsdagsfonden PPM. Jag blev helt enkelt sen med avyttringar och insättningar, och köpen sker därför under morgondagen. Det spelar ingen roll på lite sikt, men jag ska försöka att vara ute i bättre tid framöver för de som vill följa förvaltningen mer noggrant.

Där har ni anledningen till att fondresultaten ser så statiska ut just för tillfället! 🙂