Veckorapport vecka 19 2021

Vi fick vara med om en riktig berg- och dalbana på Stockholmsbörsen där kurserna föll brant och snabbt under framför allt tisdagen. På onsdagen började köpsidan flytta fram sina positioner och då Stockholm stängde tidigt i onsdags och höll stängt i torsdags påverkades inte kurserna av nedgången vi fick se på övriga världsbörser fram till tidig torsdag. Sedan blev det en klassisk köp på rekyl och Stockholmsbörsen handlades i fullständig eufori hela fredagen. På USA-börserna var utvecklingen liknande men köptrycket förmådde liksom i Stockholm inte vända till plus för veckan.

Guldet noterade mindre förändringar liksom oljepriset. De amerikanska obligationsräntorna steg något. Den amerikanska dollarn stärktes något gentemot andra världsvalutor, mätt i dollarindex, i en slagig handel.

 • OMXS30-index: i veckan -0,5%, för året +19,9%
 • Totalindexet OMXSPI: i veckan -1,2%, för året +17,0%
 • OMXSGI, som är börsens totalindex inklusive utdelningar: i veckan -1,1%, för året +19,1%

Den obestämda handeln fortsätter på världens aktiebörser, denna vecka kryddat med mer branta nedgångar där dippköparna pålitligt fortsätter kliva in och snabbt trycka upp kurserna igen. Sedan toppen för OMXS30 sattes för en månad sedan har handeln varit mestadels i form av varannandagsbörs. De snabba rörelserna är inget sundhetstecken utan lockar bara in snabbrörligt kapital. Symptomatiskt att nedgången på kurserna associeras med data som pekar på momentant kraftig ökande inflation, vilket inte borde vara någon överraskning efter ett år med enorma stimulanser och en världsekonomi som nu öppnar upp igen på allvar. Det fick inget större genomslag på räntorna, då prisökningarna sannolikt dämpas genom minskning av efterfrågan och ökning av tillgång.

Det vore nyttigt med en mer utdragen återhämtningsperiod i form av en normal korrektion på 5-10% under några veckor. Den positiva trenden är solklart intakt, men vad som ska driva kurserna uppåt i det korta perspektivet är svårt att se. Pandemin är, med undantag av Indien, på väg in i en avslutande fas där smittspridning och dödstal sjunker i takt med allt fler vaccinationer. Det är en enastående bedrift att ha mer än 40% av Sveriges vuxna befolkning vaccinerade med åtminstone en dos, efter att vaccinen började rulla ut först i januari och det har varit ett antal bakslag med kraftiga leveransproblem.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes ungefär lika mycket som den amerikanska dollarn mätt i dollarindex. Valutasäkringen gav därför en neutral effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2160 i juni, mindre förlust över 2160.
 • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2260 i juni, mindre förlust över 2260.
 • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2320 i juni, mindre förlust över 2320.
 • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2380 i juli, mindre förlust över 2380.
 • 10-årig amerikansk obligation: Positiv prisspread med köpt köpoption maj 136 och såld köpoption maj 137,5.
 • Majs: Köpt put spread med köpt säljoption 510 och såld säljoption 470, lösen i maj.
 • Fläskkött: Negativ prisspread med köpt säljoption juni 105 och såld säljoption juni 100.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 376,7706. Sedan årsskiftet har andelsvärdet ökat med +0,8%.

Positionerna i OMXS30 börjar närma sig slutfasen och har potential att ge lite avkastningstryck under juni.

Onsdagsfonden Aktiv Förvaltning

Onsdagsfonden Sverige – OMXSPI

Fortsatt avsaknad av köplägen i den positiva trenden. Faktum är att en säljsignal genererades 17 mars. Portföljen är placerad i räntefonden Spiltan Räntefond Sverige.

Onsdagsfonden PPM – ACWI

Portföljen är placerad i AP7 Aktiefond sedan en köpsignal 1 mars. Aktuell exit är 95,73.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30

OMXSPI

ACWI

Den stora bilden

Trenden för OMXS30 och OMXSPI under de senaste 30 åren.

Veckorapport vecka 18 2021

Stockholmsbörsen inledde veckan slagigt och tveksamt, men efter en rejäl nedgång i tisdags så vände kurserna tvärt om och var uppe och nosade på tidigare rekordnivåer. På USA-börserna var utvecklingen liknande och där satte S&P 500 nytt rekord.

Guldet steg ordentligt och även oljepriset ökade om än mer blygsamt. De amerikanska obligationsräntorna sjönk något. Den amerikanska dollarn försvagades gentemot andra världsvalutor, mätt i dollarindex, efter en riktig utförslöpa i fredags.

 • OMXS30-index: i veckan +1,9%, för året +20,6%
 • Totalindexet OMXSPI: i veckan +1,4%, för året +18,4%
 • OMXSGI, som är börsens totalindex inklusive utdelningar: i veckan +1,6%, för året +20,4%

Börsindexen tog ett kliv uppåt jämfört med den längre börstrenden mätt med trendindikatorn 40-veckors glidande medelvärde. OMXSPI ligger nu drygt 14% högre.

Fortsatt gäller att varje nedgång snabbt följs av en uppgång, att köpa dippen är mantrat som styr flocken av marknadsaktörer. Aktiebörser är uppe på rekordnivåer och med de flesta mått mätt också utsträckta värderingar. Stimulanser, låga räntor och stigande tillgångspriser på allt från bostäder till kryptovalutor eldar på köpintresset, ingen vill missa fortsatta uppgångar. Det är inte friska marknader vi ser, med vertikala rörelser i råvaror och vissa aktiesektorer. Det är inte uthålligt och behovet av en ordentlig andhämtningspaus ökar för varje vecka. Den slagiga handel nära rekordnivåer i positiv trend vi ser är ett attribut som kan indikera ett toppbygge åtminstone för de närmaste månaderna.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes mer än vad den amerikanska dollarn försvagades mätt i dollarindex. Valutasäkringen gav därför en negativ effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2160 i juni, mindre förlust över 2160.
 • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2260 i juni, mindre förlust över 2260.
 • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2320 i juni, mindre förlust över 2320.
 • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2380 i juli, mindre förlust över 2380.
 • 10-årig amerikansk obligation: Positiv prisspread med köpt köpoption maj 136 och såld köpoption maj 137,5.
 • Majs: Köpt put spread med köpt säljoption 510 och såld säljoption 470, lösen i maj.
 • Fläskkött: Negativ prisspread med köpt säljoption juni 105 och såld säljoption juni 100.

Andelsvärdet i placeringsklubben föll med -0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 376,5827. Sedan årsskiftet har andelsvärdet ökat med +0,8%.

Positionerna i OMXS30 börjar närma sig slutfasen och har potential att ge lite avkastningstryck under juni.

Onsdagsfonden Aktiv Förvaltning

Onsdagsfonden Sverige – OMXSPI

Fortsatt avsaknad av köplägen i den positiva trenden. Faktum är att en säljsignal genererades 17 mars. Portföljen är placerad i räntefonden Spiltan Räntefond Sverige.

Onsdagsfonden PPM – ACWI

Portföljen är placerad i AP7 Aktiefond sedan en köpsignal 1 mars. Aktuell exit är 95,73.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30

OMXSPI

ACWI

Den stora bilden

Trenden för OMXS30 och OMXSPI under de senaste 30 åren.

Veckorapport vecka 16 2021

Kurserna på Stockholmsbörsen tog några ordentliga kliv nedåt under veckans inledande handel, men sedan kom köparna tillbaka och mildrade nedgångarna. Ändå fick vi ovanligt nog en börsvecka som stängde på minus. På USA-börserna var utvecklingen likartad, men köpsidans återkomst var tillräckligt stark för att S&P 500 skulle stänga i princip oförändrat jämfört med föregående vecka.

Guldet slutade också med endast små förändringar jämfört med föregående veckas stängning och oljepriset noterade en modest nedgång. De amerikanska obligationsräntorna sjönk något. Den amerikanska dollarn försvagades påtagligt gentemot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

 • OMXS30-index: i veckan -1,7%, för året +19,5%
 • Totalindexet OMXSPI: i veckan -1,3%, för året +18,3%
 • OMXSGI, som är börsens totalindex inklusive utdelningar: i veckan -1,2%, för året +19,7%

Börsindexen ligger fortsatt högt, OMXSPI ligger knappt 16%, över trendindikatorn 40-veckors glidande medelvärde.

Rapportfloden tilltar i intensitet och resultaten kommer generellt in över förväntningar. Intressant att notera är att kursreaktionerna överlag är små, vilket kan tyda på att den stora volymen av förväntningar låg en bit högre än analytikerna eller på att kurserna nått sådana höjder att det krävs utsikter om ännu bättre utveckling de kommande 6-8 månaderna för att de ska få energi att fortsätta uppåt. Nu går vi strax in i en historiskt svag börsperiod och bedömningen att vi står inför en viss avkylning står fast.

Veckan som kommer väntar fler tunga rapporter samt besked från den amerikanska centralbanken Federal Reserve om penningpolitik. Nyheter från stora centralbanker får alltid stor uppmärksamhet, men just nu ser det inte ut att bli särskilt mycket av dramatik. Något som fått rubriker är snabbt stigande producentpriser då många insatsvaror, från metaller och malm till spannmål, precis som aktiekurserna stigit snabbt och fördyrar förädlingsprocesser. Det här kommer förr eller senare att avspegla sig i inflationssiffrorna som mäts på konsumentpriser. Det hör till en högkonjunktur att inflationen och därmed räntorna stiger, vilket till sist gör att konjunkturen försvagas. Det som blir intressant att se är hur centralbankerna ska navigera i en miljö med stigande inflation efter att under mer än ett decennium ha dopat marknaderna med räntesänkningar och tillgångsköp. Det är massiva värden som finns på skuldsidan hos både företag och stater, och stigande räntor kan ge upphov till turbulens på de finansiella marknaderna.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes ungefär i lika hög grad som den amerikanska dollarn försvagades. Valutasäkringen gav därför en neutraleffekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Fläskkött: Negativ prisspread med köpt säljoption juni 100 och såld säljoption juni 90.

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2380 i juli, mindre förlust över 2380.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2160 i juni, mindre förlust över 2160.
 • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2260 i juni, mindre förlust över 2260.
 • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2320 i juni, mindre förlust över 2320.
 • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2380 i juli, mindre förlust över 2380.
 • 10-årig amerikansk obligation: Positiv prisspread med köpt köpoption maj 136 och såld köpoption maj 137,5.
 • Majs: Köpt put spread med köpt säljoption 510 och såld säljoption 470, lösen i maj.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 376,6915. Sedan årsskiftet har andelsvärdet ökat med +0,8%.

Onsdagsfonden Aktiv Förvaltning

Onsdagsfonden Sverige – OMXSPI

Fortsatt avsaknad av köplägen i den positiva trenden. Faktum är att en säljsignal genererades 17 mars. Portföljen är placerad i räntefonden Spiltan Räntefond Sverige.

Onsdagsfonden PPM – ACWI

Portföljen är placerad i AP7 Aktiefond sedan en köpsignal 1 mars. Aktuell exit är 94,69.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30

OMXSPI

ACWI

Den stora bilden

Trenden för OMXS30 och OMXSPI under de senaste 30 åren.

Veckorapport vecka 15 2021

Vi lägger en lugn och rätt intetsägande börsvecka bakom oss, om vi bortser från den rasande rallyfredagen där aktier köptes som det var utförsäljning på Gekås. På USA-börserna var utvecklingen likartad, där en tendens till rekyl på torsdagen snabbt förbyttes till ännu ett ”buy the dip” och köpsidan dominerade fullständigt till klockan ringde för helg.

Guldet steg jämfört med föregående veckas stängning och oljepriset noterade ordentliga uppgångar. De amerikanska obligationsräntorna sjönk. Den amerikanska dollarn försvagades gentemot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

 • OMXS30-index: i veckan +1,3%, för året +21,6%
 • Totalindexet OMXSPI: i veckan +2,1%, för året +19,9%
 • OMXSGI, som är börsens totalindex inklusive utdelningar: i veckan +2,9%, för året +21,1%

Börsindexen ligger fortsatt högt, OMXSPI ligger fortsatt omkring 17%, över trendindikatorn 40-veckors glidande medelvärde. Det är en nivå vi väldigt sällan sett .

Nu krävs det endast en viskning av rekyl för att exitar ska träffas och oro börja sprida sig. Så mycket av positiva förväntningar är inprisade att det krävs extraordinär utveckling för vidare uppgång i det korta perspektivet. Nu är det dessutom inte mycket kvar av den starka börsmånaden april. Trendföljaren konstaterar givetvis att trenden är positiv men skruvar samtidigt åt sin exit rejält, nu gäller det att inte ge bort mycket alls av de fina vinsterna.

Det har varit en intressant och lärorik resa från desperation och kollaps i mars förra året till fullständig eufori och kraftig uppgång. Trendföljaren vill gärna hitta bra ingångsläge, men de har varit ytterst lätträknade det senaste året. En viktig erfarenhet är att det gäller att ha en metod som ger köpsignal efter en brant börsnedgång, för i det kaoset hittar man ofta fina köplägen. Det är en mental utmaning att klara av att köpa när det stormar som mest, vilket är varför man behöver ha tydliga regler på plats innan. Detsamma gäller för förmågan att sälja när det ser som allra mest ljust ut och alla är övertygade om att den enda vägen leder uppåt.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes mer än vad den amerikanska dollarn försvagades. Valutasäkringen gav därför en negativ effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2380 i juli, mindre förlust över 2380.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2160 i juni, mindre förlust över 2160.
 • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2260 i juni, mindre förlust över 2260.
 • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2320 i juni, mindre förlust över 2320.
 • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2380 i juli, mindre förlust över 2380.
 • 10-årig amerikansk obligation: Positiv prisspread med köpt köpoption maj 136 och såld köpoption maj 137,5.
 • Majs: Köpt put spread med köpt säljoption 510 och såld säljoption 470, lösen i maj.
 • Fläskkött: Negativ prisspread med köpt säljoption juni 100 och såld säljoption juni 90.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 376,3008. Sedan årsskiftet har andelsvärdet ökat med +0,7%.

Onsdagsfonden Aktiv Förvaltning

Onsdagsfonden Sverige – OMXSPI

Fortsatt avsaknad av köplägen i den positiva trenden. Faktum är att en säljsignal genererades 17 mars. Portföljen är placerad i räntefonden Spiltan Räntefond Sverige.

Onsdagsfonden PPM – ACWI

Portföljen är placerad i AP7 Aktiefond sedan en köpsignal 1 mars. Aktuell exit är 94,44.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30

OMXSPI

ACWI

Den stora bilden

Trenden för OMXS30 och OMXSPI under de senaste 30 åren.

Veckorapport vecka 14 2021

Stockholmsbörsen rivstartade den påskhelgskorta veckan och drog index högt över stängningskursen föregående vecka. Därefter fortsatte kurserna oförtrutet uppåt. var det en lugn men positiv handel under den avkortade påskveckan, där kurserna steg i lugn handel. På USA-börserna var utvecklingen också starkt positiv med nya indexrekord.

Guldet steg jämfört med föregående veckas stängning medan oljepriset backade. De amerikanska obligationsräntorna sjönk. Den amerikanska dollarn försvagades gentemot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

 • OMXS30-index: i veckan +2,2%, för året +20,0%
 • Totalindexet OMXSPI: i veckan +2,0%, för året +17,7%
 • OMXSGI, som är börsens totalindex inklusive utdelningar: i veckan +2,7%, för året +17,5%

Börsindexen ligger fortsatt högt, OMXSPI ligger nästan 17%, över trendindikatorn 40-veckors glidande medelvärde (200-dagars i dagsdiagram). Det är en nivå vi väldigt sällan sett.

Trendföljaren konstaterar återigen att trenden är positiv och att priserna kan röra sig väldigt mycket mer än vad man tycker känns rimligt. Men trendföljaren har också en exitmetod där de goda vinsterna ska skyddas från erosion och avståndet till exit krymper i takt med att kurserna fortsätter uppåt. Det finns många som ligger med fingret på säljknappen, beredda att kliva av vid en kursreaktion nedåt. Det kan ge upphov till rätt dramatiska reaktioner, särskilt efter den senaste tidens enorma uppgång. Bloggrannen Kortsikt har målet för S&P 500 till 4500 för året, och dit är det nu mindre än 10% kvar. Målet är baserat på vinster för bolagen i index på 180 dollar för S&P 500, vilket med ett p/e-tal på 25 ger 4500. Jag lyfter på hatten för den fundamentala beräkningen, men efter en uppgång på drygt 80% på ett år skulle jag definitivt inte kliva in i aktier nu utan en kraftig rekyl, alternativt med en väldigt tajt exit.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes mer än vad den amerikanska dollarn försvagades. Valutasäkringen gav därför en negativ effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Fläskkött: Negativ prisspread med köpt säljoption april 88 och såld säljoption april 83. (mindre förlust)

Justerade positioner

Nya positioner

 • Fläskkött: Negativ prisspread med köpt säljoption april 88 och såld säljoption april 83.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2160 i juni, mindre förlust över 2160.
 • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2260 i juni, mindre förlust över 2260.
 • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2320 i juni, mindre förlust över 2320.
 • 10-årig amerikansk obligation: Positiv prisspread med köpt köpoption maj 136 och såld köpoption maj 137,5.
 • Majs: Köpt put spread med köpt säljoption 510 och såld säljoption 470, lösen i maj.
 • Fläskkött: Negativ prisspread med köpt säljoption juni 100 och såld säljoption juni 90.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 375,9776. Sedan årsskiftet har andelsvärdet ökat med +0,6%.

Onsdagsfonden Aktiv Förvaltning

Onsdagsfonden Sverige – OMXSPI

Fortsatt avsaknad av köplägen i den positiva trenden. Faktum är att en säljsignal genererades 17 mars. Portföljen är placerad i räntefonden Spiltan Räntefond Sverige.

Onsdagsfonden PPM – ACWI

Portföljen är placerad i AP7 Aktiefond sedan en köpsignal 1 mars. Aktuell exit är 93,23.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30

OMXSPI

ACWI

Den stora bilden

Trenden för OMXS30 och OMXSPI under de senaste 30 åren.

Veckorapport vecka 13 2021

På Stockholmsbörsen var det en lugn men positiv handel under den avkortade påskveckan, där kurserna steg i lugn handel. På USA-börserna var utvecklingen likartad, fram till den avslutande handeln där köparna återigen visade musklerna och drog upp kurserna till nya kursrekord.

Guldet slutade i princip oförändrat jämfört med föregående veckas stängning, efter att ha noterat en rejäl dipp mitt i veckan. Oljepriset steg liksom de amerikanska obligationsräntorna. Den amerikanska dollarn stärktes något gentemot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

 • OMXS30-index: i veckan +0,8%, för året +17,5%
 • Totalindexet OMXSPI: i veckan +1,4%, för året +14,4%
 • OMXSGI, som är börsens totalindex inklusive utdelningar: i veckan +1,3%, för året +15,4%

Börsindexen ligger fortsatt högt, OMXSPI ligger nästan 16%, över trendindikatorn 40-veckors glidande medelvärde (200-dagars i dagsdiagram). Det är en nivå vi inte varit nära mer än ett fåtal gånger de senaste åren, senast i februari 2015.

Börsen är en diskonteringsmaskin där aktörerna bakar in all möjlig information om utvecklingen de kommande 6-8 månaderna. Just nu får man nog säga att precis allt positiv som går att räkna hem är inbakat i dagens värderingar. Det förefaller som vi är på väg att fullborda något av en bubbla som bör punkteras inom kort. Det gamla uttrycket” sälj i maj” ser ut att kunna få bli verklighet detta år, när den säsongsmässigt starka månaden april är över. Även om räntorna är fortsatt låga, trots att de amerikanska statsobligationerna stigit påtaglig, så överstiger de trots allt direktavkastningen för S&P 500.

Börstrenden är utan tvivel positiv sedan länge, men avsaknaden av rekyler innebär också uteblivna vettiga köptillfällen och köp på dessa nivåer så långt från jämnvikt riskerar att ge en svag avkastning.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan försvagades mer än vad den amerikanska dollarn stärktes. Valutasäkringen gav därför en positiv effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2160 i juni, mindre förlust över 2160.
 • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2260 i juni, mindre förlust över 2260.
 • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2320 i juni, mindre förlust över 2320.
 • 10-årig amerikansk obligation: Positiv prisspread med köpt köpoption maj 136 och såld köpoption maj 137,5.
 • Majs: Köpt put spread med köpt säljoption 510 och såld säljoption 470, lösen i maj.
 • Fläskkött: Negativ prisspread med köpt säljoption april 88 och såld säljoption april 83.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 375,7060. Sedan årsskiftet har andelsvärdet ökat med +065%.

Onsdagsfonden Aktiv Förvaltning

Onsdagsfonden Sverige – OMXSPI

Fortsatt avsaknad av köplägen i den positiva trenden. Faktum är att en säljsignal genererades 17 mars. Portföljen är placerad i räntefonden Spiltan Räntefond Sverige.

Onsdagsfonden PPM – ACWI

Portföljen är placerad i AP7 Aktiefond sedan en köpsignal 1 mars. Aktuell exit är 90,52.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30

OMXSPI

ACWI

Den stora bilden

Trenden för OMXS30 och OMXSPI under de senaste 30 åren.

Veckorapport vecka 12 2021

På Stockholmsbörsen var det en vecka med ganska slagig intradagshandel som likväl såg ut att sluta rätt så oförändrat. Men i fredagshandeln tog köpsidan över kommandot och säljarna retirerade vilket tog index till nya rekordnivåer. På USA-börserna var utvecklingen något mer dramatisk, med en klassisk V-formation där en inledande nedgång byttes till en ordentlig uppgång.

Guldet backade liksom oljepriset. De amerikanska obligationsräntorna föll. Den amerikanska dollarn stärktes rejält gentemot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

 • OMXS30-index: i veckan +1,4%, för året +17,3%
 • Totalindexet OMXSPI: i veckan +1,0%, för året +13,5%
 • OMXSGI, som är börsens totalindex inklusive utdelningar: i veckan +1,3%, för året +13,9%

Börsindexen ligger fortsatt högt, OMXSPI är fortsatt drygt 15%, över trendindikatorn 40-veckors glidande medelvärde (200-dagars i dagsdiagram). Det är en nivå vi inte varit nära mer än ett fåtal gånger de senaste åren, senast i februari 2015.

Det är inte mycket som ändrats i den stora bilden, köpintresset är fortsatt stort på aktiebörserna världen över. Snart får vi en avstämning av bolagens resultat då rapporterna för det första kvartalet börjar droppa in om ett par veckor. Det lär bli positiva toner vid jämförelser med föregående år, som inkluderade den första förskräckelsen med pandemin. Otvivelaktigt går bolagen starkt och makroekonomiska signaler är genomgående positiva. Men i takt med att börskurserna har stigit så skruvas också förväntningarna upp och utrymmet för även små besvikelser krymper.

Det vore som jag skrivit tidigare endast nyttigt med en ordentlig rekyl som gärna får vara mer än några dagar. Det skulle ge en välbehövlig andningspaus och lätta på trycket i gummibandet som är synnerligen hårt spänt. Jag ser fortsatt inte sannolikheten för en kraftig börsnedgång som särskilt stor, men börjar kurserna gå ned är det många som vill ut snabbt och det orsakar ofta turbulens.

Många pekar på april månads normalt starka säsongsmönster och det är tydligt. Men senast vi hade en så kraftig börsuppgång under ett år var mars 2010 då S&P 500 ökade med nästan 70% efter finanskrisens botten. Därefter backade marknaden med -15% till juli 2010. Det är inte fel att ligga i aktier i en positiv trend, men det gäller att bevaka sina exitnivåer och agera utan att tveka om de nås. Det är rimligt att anta att aktörer i allt ökande grad lägger fingret på säljknappen ju närmare maj vi kommer.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan försvagades ungefär lika mycket som den amerikanska dollarn stärktes. Valutasäkringen gav därför en neutral effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2320 i juni, mindre förlust över 2320.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2160 i juni, mindre förlust över 2160.
 • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2260 i juni, mindre förlust över 2260.
 • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2320 i juni, mindre förlust över 2320.
 • 10-årig amerikansk obligation: Positiv prisspread med köpt köpoption maj 136 och såld köpoption maj 137,5.
 • Majs: Köpt put spread med köpt säljoption 510 och såld säljoption 470, lösen i maj.
 • Fläskkött: Negativ prisspread med köpt säljoption april 88 och såld säljoption april 83.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg blygsamt jämfört med förra fredagen, och slutade på 375,5814. Sedan årsskiftet har andelsvärdet ökat med drygt +0,5%.

Onsdagsfonden Aktiv Förvaltning

Onsdagsfonden Sverige – OMXSPI

Fortsatt avsaknad av köplägen i den positiva trenden. Faktum är att en säljsignal genererades 17 mars. Portföljen är placerad i räntefonden Spiltan Räntefond Sverige.

Onsdagsfonden PPM – ACWI

Portföljen är placerad i AP7 Aktiefond sedan en köpsignal 1 mars. Aktuell exit är 90,42.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30

OMXSPI

ACWI

Den stora bilden

Trenden för OMXS30 och OMXSPI under de senaste 30 åren.

Veckorapport vecka 9 2021

På Stockholmsbörsen dominerade köpsidan inledningen av börsveckan, men tappade kraft under torsdag och fredag. Det räckte ändå med marginal till för att stänga veckan med ett tydligt plus. På USA-börserna var utvecklingen mer svängig med snabba rörelser både upp och ned. Även här stängde börserna på plus för veckan.

Guldet fortsatte sin kana utför och sjönk påtagligt, medan oljan steg i en svängig handel. De amerikanska obligationsräntorna steg, också de i en slagig handel. Den amerikanska dollarn stärktes rejält gentemot andra världsvalutor, mätt i dollarindex, efter en slagig vecka.

 • OMXS30-index: i veckan +1,9%, för året +9,3%
 • Totalindexet OMXSPI: i veckan +1,4%, för året +7,0%
 • OMXSGI, som är börsens totalindex inklusive utdelningar: i veckan +1,4%, för året +7,1%

Börsindexen ligger fortsatt högt, OMXSPI är fortsatt 10%, över trendindikatorn 40-veckors glidande medelvärde (200-dagars i dagsdiagram).

Varje liten nedgång lockar snabbt in nya köpare och börsen fortsätter sätta nya rekordnivåer, med undantag av Nasdaq som noterar en tydligare rekyl än de flesta andra aktiebörser. Det pratas mycket om en rotation från tillväxt till värde när räntorna stiger. Rent tekniskt är rekylen sund och välbehövlig och ger utrymme för en fortsatt uppgång i det korta perspektivet. Fundamentalt är det fortsatt mestadels positiv data som kommer in och stimulanser lockar till än mer spekulation om bättre tider. Räntorna går upp, vilket förvisso är en effekt av att de ekonomiska utsikterna bedöms ljusa. De kan dock inte stiga alltför mycket innan de börjar pressa börskurserna. För Stockholmsbörsen stärks köpaptiten av en svag utveckling för den svenska kronan.

Nu är vi inne i en stark säsong för aktier, som varar till slutet av april. Med tanke på utvecklingen sedan mars förra året känns det som att väldigt mycket positivt är inprisat, men flockbeteende kan alltid driva rörelser längre än vad man tror.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan försvagades ungefär lika mycket som den amerikanska dollarn stärktes. Valutasäkringen gav därför en neutraleffekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Guld: Köpt termin april. Köpt säljoption mars 1750, sålt köpoption april 1860 som försäkring av köpt termin. (mindre förlust)
 • S&P 500: Covered put med såld termin och såld säljoption med lösen 3600 i mars. (mindre förlust)

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2160 i juni, mindre förlust över 2160

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2160 i juni, mindre förlust över 2160
 • 10-årig amerikansk obligation: Positiv prisspread med köpt köpoption maj 136 och såld köpoption maj 137,5.
 • Majs: Köpt put spread med köpt säljoption 510 och såld säljoption 470, lösen i maj.
 • Fläskkött: Negativ prisspread med köpt säljoption april 88 och såld säljoption april 83.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med knappt +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 375,5072. Sedan årsskiftet är andelsvärdet ökat med +0,5%.

Onsdagsfonden Aktiv Förvaltning

Onsdagsfonden Sverige – OMXSPI

Under veckan gavs inga signaler. Portföljen är placerad i räntefonden Spiltan Räntefond Sverige.

Onsdagsfonden PPM – ACWI

Portföljen är placerad i AP7 Aktiefond sedan en köpsignal 1 mars. Aktuell exit är 89,17.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30

OMXSPI

ACWI

Den stora bilden

Trenden för OMXS30 och OMXSPI under de senaste 30 åren.

Veckorapport vecka 8 2021

Kurserna föll tillbaka under veckan i en slagig handel med en svag fredagsavslutning. På USA-börserna var utvecklingen liknande, men med en något svagare avslutning på veckan.

Guldet fortsatte sjunka tillbaka rejält, medan oljan steg i en svängig handel. De amerikanska obligationsräntorna steg i en stundtals dramatisk utveckling, med lite av en flash crash i slutet på veckan. Den amerikanska dollarn stärktes gentemot andra världsvalutor, mätt i dollarindex, efter en slagig vecka.

 • OMXS30-index: i veckan -1,3%, för året +7,2%
 • Totalindexet OMXSPI: i veckan -1,4%, för året +5,5%
 • OMXSGI, som är börsens totalindex inklusive utdelningar: i veckan -1,4%, för året +5,6%

Börsindexen ligger fortsatt högt, OMXSPI är 10%, över trendindikatorn 40-veckors glidande medelvärde (200-dagars i dagsdiagram).

Trenden med kortvariga nedgångar som snabbt köps upp fortsätter, även om vi nu fick en svagare avslutning av veckan. Grundtonen i marknaden känns fortsatt mycket positiv, men räntemarknaderna har uppenbarligen en märkbar effekt både psykologiskt och i penningaflöden mellan olika tillgångsslag. Räntan på den 10-åriga amerikanska statsobligationen har sedan botten i augusti förra året på drygt 0,5% stigit till närmare 1,5% och är därmed på samma nivå som direktavkastningen för S&P 500.

Säsongsmässigt har vi någon vecka kvar innan den historiskt starka perioden för aktier från andra veckan i mars till slutet av april. Börstrenden är ohotad positiv, men det är svårt att hitta ingångslägen. Ligger man i långa positioner gäller det att ha en bra exitstrategi för att ta hem vinst i tid. Uppsidan är fundamentalt klart begränsad, med fortsatt höga värden på många parametrar, men i en trend kan kurserna alltid gå längre än vad man tror beroende på det berömda flockbeteendet.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan försvagades mer än vad den amerikanska dollarn stärktes. Valutasäkringen gav därför en positiv effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

 • Fläskkött: negativ prisspread med köpt säljoption april 88 och såld säljoption april 83.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • S&P 500: Covered put med såld termin och såld säljoption med lösen 3600 i mars.
 • 10-årig amerikansk obligation: Positiv prisspread med köpt köpoption maj 136 och såld köpoption maj 137,5.
 • Guld: Köpt termin april. Köpt säljoption mars 1750, sålt köpoption april 1860 som försäkring av köpt termin.
 • Majs: Köpt put spread med köpt säljoption 510 och såld säljoption 470, lösen i maj.
 • Fläskkött: negativ prisspread med köpt säljoption april 88 och såld säljoption april 83.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 375,3219. Sedan årsskiftet är andelsvärdet ökat med +0,5%.

Onsdagsfonden Aktiv Förvaltning

Onsdagsfonden Sverige – OMXSPI

Under veckan gavs inga signaler. Portföljen är placerad i räntefonden Spiltan Räntefond Sverige.

Onsdagsfonden PPM – ACWI

I fredags genererades en köpsignal, varför en köporder för aktiefonden AP7 Aktiefond lades.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30

OMXSPI

ACWI

Den stora bilden

Trenden för OMXS30 och OMXSPI under de senaste 30 åren.

Veckorapport vecka 7 2021

På Stockholmsbörsen fick vi se tendenser till en rekyl, men köparna kom tillbaka i en stark fredagsavslutning och index slutade på plus för veckan. På USA-börserna var utvecklingen något mer negativ utan större dramatik.

Guldet föll tillbaka rejält, medan oljan backade ytterst måttligt efter en svag avslutande handel. De amerikanska obligationsräntorna steg påtagligt. Den amerikanska dollarn stängde något svagare gentemot andra världsvalutor, mätt i dollarindex, efter en slagig vecka.

 • OMXS30-index: i veckan +0,6%, för året +8,6%
 • Totalindexet OMXSPI: i veckan +0,3%, för året +7,1%
 • OMXSGI, som är börsens totalindex inklusive utdelningar: i veckan +0,3%, för året +7,1%

Börsindexen ligger fortsatt högt, ca 10%, över trendindikatorn 40-veckors glidande medelvärde (200-dagars i dagsdiagram).

Ännu en gång uteblev köpläget då rekylen på Stockholmsbörsen under veckan var alldeles för kort och grund. Index har inte varit nere på låga momentumnivåer sedan 21 december. Uppgången fortsätter med vad som känns som lite av konstgjord andning och ett köptryck som baseras på rädslan av att inte vara med när allt går upp. Men en trend ska aldrig underskattas. Räntorna i USA har börjat ticka uppåt, och den 10-åriga amerikanska statsobligationen har krupit upp på 1,3%. Det är naturligt med ränteuppgång i en miljö med god riskaptit = stigande börskurser, och där företagen redovisar starka resultat, men någonstans går förstås gränsen för när räntenivån börjar konkurrera om riskkapitalet på allvar. Fortfarande ger aktier i snitt 2,5% utdelning på S&P 500, så aktier står sig väl i konkurrens med räntepapper. Utvecklingen för 10-årsränta och är positiv medan den för aktieutdelningar är negativ, så vi kan få anledning att återkomma i ämnet när skillnaderna i avkastningsnivån minskat än mer.

Säsongsmässigt är vi nu inne i en svagare period för S&P 500, där kurserna har en tendens att falla undan fram till någon vecka in i mars.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes ungefär lika mycket som den amerikanska dollarn försvagades. Valutasäkringen gav därför en neutral effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Havre: Såld termin mars. (mindre vinst)
 • CHF/USD: Köpt termin mars (mindre vinst)
 • Eldningsolja: Såld termin mars. (förlust)

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • S&P 500: Covered put med såld termin och såld säljoption med lösen 3600 i mars.
 • 10-årig amerikansk obligation: Positiv prisspread med köpt köpoption maj 136 och såld köpoption maj 137,5.
 • Guld: Köpt termin april. Köpt säljoption mars 1750, sålt köpoption april 1860 som försäkring av köpt termin.
 • Majs: Köpt put spread med köpt säljoption 510 och såld säljoption 470, lösen i maj.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 375,0993. Sedan årsskiftet är andelsvärdet ökat med +0,4%.

Onsdagsfonden Aktiv Förvaltning

Onsdagsfonden Sverige – OMXSPI

Under veckan gavs inga signaler. Portföljen är placerad i räntefonden Spiltan Räntefond Sverige.

Onsdagsfonden PPM – ACWI

Under veckan gavs inga signaler. Portföljen är placerad i räntefonden Spiltan Räntefond Sverige.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30

OMXSPI

ACWI

Den stora bilden

Trenden för OMXS30 och OMXSPI under de senaste 30 åren.