Veckorapport vecka 15 2018

syria strike

Bild från Sunday Express

Vi lägger en rätt stabil börsvecka bakom oss, där aktiekurserna handlades i ett något snävare spann än tidigare veckor och den avslutande tonen var optimistisk, trots signaler om förestående anfall mot mål i Syrien och även uppgifter om att Kinas hållning i spelet om handelshinder tolkats väl mjukt. Marknadsreaktionerna svängde snabbt mellan positivt och negativt vilket avspeglade sig på aktiemarknaderna som rörde sig upp den ena dagen för att falla den andra. USA-börserna inledde och avslutade veckan negativt, men hann där emellan stiga en del och stängde högre jämfört med föregående fredag. Ädelmetallerna steg och oljepriset klättrade uppåt rejält på sedvanligt vis i samband med rykten om militära insatser i Mellanöstern. De amerikanska obligationsräntorna steg medan den amerikanska dollarn försvagades gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,0% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -3,2%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +1,5% och har i år stigit med +0,7%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig en bit under klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1568 och 1575. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1575, över index, vilket också tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-04-13.png

Världspolitiska faktorer som hot om handelskrig och militära insatser i Mellanöstern fortsätter att vara i fokus på de finansiella marknaderna. De första rapporterna för det första kvartalet i år har droppat in och de kommande veckorna får vi en strid flod av hårda fakta om vinster och tillväxt, där det blir intressant att följa marknadsreaktionerna. i Sverige har börsen gått knackigt ett tag och värderingarna har kommit ned, samtidigt som den svenska kronan försvagats vilket är positivt för vår exportdominerade ekonomi.

Det är svårare än normalt att försöka prognostisera hur aktiebörserna startar nästa vecka, med de varannandagsrörelser vi sett den senaste tiden. Min bedömning är att vi kan få se lite av ett lättnadsrally när aktiebörserna öppnar, då den eskalerande situationen i Syrien verkar ha löst sig, åtminstone tillfälligt, utan att hotet om en direkt konfrontation mellan amerikanska och ryska styrkor ökat. Oljepriset borde också pressas ned efter en tids uppgång, som vanligt när det är oroligt i områden som antingen producerar eller transporterar olja. Tunga rapporter från ABB, Ericsson, SSAB och Telia väntar på torsdag och fredag och kan ge skarpa reaktioner på aktiekurserna.

Två marknader det surras om lite extra just nu är Ryssland, där rubeln fallit brant och börsen tappat ordentligt, trots en uppgång i oljepriset, samt råvaror som många bedömare pekar på är lågt värderade, särskilt jämfört med aktier.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld ratio credit spread med såld säljoption 1520 och köpt säljoption 1550 med lösen i april. Positionen avslutades med en liten förlust.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 15 i september.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 50 i september. Såld säljoption med lösen 55 i juli.

 

Justerade positioner

Nya positioner

 • Sojabönor: Såld köpoption med lösen 13,0 i januari 2019.
 • Naturgas: Positiv prisspread med såld köpoption juli 3,0 samt köpt köpoption juli 2,8.

 

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1400 och 1440 med lösen juni, 1300 och 1340 i september samt 1180 och 1240 i december. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1460 och köpt säljoption 1500 med lösen i maj. Hedge med såld covered put med såld termin och såld säljoption på 1560 samt köpt köpoption 1550, alla med lösen maj. Hedge med såld covered put med såld termin och såld säljoption på 1510 med lösen maj.
 • Kaffe: Såld köpoption 1,8 med lösen i december. Såld säljoption med lösen 110 i december.
 • Silver: Sålda säljoptioner med lösen 14,75 i september och 13,5 i december. Såld köpoption 23 med lösen i december.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1180 i december, sålda köpoptioner med lösen 1520 i oktober respektive 1620 i november.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 52 i september. Såld säljoption med lösen 47 i december. Såld köpoption med lösen 70 i september. Såld köpoption med lösen 70 i december 2018. Såld köpoption med lösen 75 i december.
 • Vete: Såld köpoption 5,8 och 6,0 med lösen december.
 • Bomull: Såld säljoption 67 med lösen december. Sålda köpoptioner med lösen 91 i juli och 90 i december.
 • Sojabönor: Såld säljoption 9,2 med lösen i november. Såld köpoption med lösen 12,4 i november. Såld köpoption med lösen 13,0 i januari 2019.
 • Sojaolja: Köpt köpoption 35 med lösen juni 2018
 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,5 i september.  Positiv prisspread med såld köpoption juli 3,0 samt köpt köpoption juli 2,8.
 • Gödkalv: Sålda säljoptioner med lösen 126 och 130 i oktober.
 • Majs: Covered call med såld köpoption 4,1 med lösen i juli, och köpt termin i juli på 3,82.
 • Kakao: Såld köpoption med lösen 31 i december.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,5% jämfört med förra fredagen, och slutade på 301,2073. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +3,6%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -6,5% sedan årsskiftet efter en vecka på i stort sett oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i Spiltan Räntefond Sverige efter att exit träffades vecka 12.

ACWI-Weekly 2018-04-13

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-04-13

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXS30-Weekly 2018-04-13

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% placerad i en fiktiv aktiefond som följer indexet.

EEM-Weekly 2018-04-13

Sedan inköp har index sjunkit med -0,9%. Högsta noteringen för iShares Emerging Index Fund sedan inköp är 50,18, 4,5% över inköpskurs. Aktuell exit är 46,09.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-04-13

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXS30-Weekly ATR 2018-04-13

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

OMXS30-Weekly ATR 2018-04-13

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-04-13

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-04-13

Annonser

Veckorapport vecka 14 2018

160603130407-china-us-trade-780x439

Bild från Zedid News

Den nervösa utvecklingen på Stockholmsbörsen fortsatte i veckan som gick, där OMXS30-index återigen var nere i trakterna av och även under bottennoteringen i februari för att sedan snabbt återhämta sig. USA-börserna inledde veckan positivt, men hade en riktigt svag fredag. Ädelmetallerna steg något medan oljepriset föll. De amerikanska obligationsräntorna stängde närapå oförändrat liksom den amerikanska dollarn gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index backade med -1,6% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -4,2%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar sjönk med -1,1% och har i år backat med -0,8%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig en bra bit under klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1570 och 1577. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1577, över index, vilket också tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-04-06

Uttalanden i tuppfäktningen om handelstullar från både USA och Kina fortsätter att nagelfaras och tas som argument till varför kurserna åker upp och ned. Makroekonomisk statistik visar på något avtagande trend för den ekonomiska aktiviteten i både USA och Europa, men vi är fortfarande på höga nivåer. Amerikanska arbetsmarknadsstatistik visade svagare sysselsättningsökning än väntat och också att löneökningarna fortfarande inte tar fart trots låg arbetslöshet. Trycket uppåt på räntor minskar därmed. Snart trillar de första rapporterna in för det senaste kvartalet och innehållet i dem lär hamna i fokus på aktiebörserna i april.

Uttalanden om ett annalkande handelskrig och publicering av extra tullavgifter på varor som sojabönor och bomull fick råvarumarknaderna att dyka rejält, för att sedan återhämta sig. Många marknader är i intressanta tider för så kallade säsongsmönster som baseras på plantering, tillväxt och skörd. Det bäddar för mer volatila priser, vilket är en fördel för säljare av optioner.

DJCI-Weekly 2018-04-06

 

Även nästa vecka belastar utdelningar OMXS30 med några punkter. Med tanke på den svaga avslutningen i USA är prognosen för den inledande handeln på Stockholmsbörsen negativ.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Sojabönsmjöl: Covered call med såld köpoption 360 med lösen i juli, och köpt termin i juli på 361,8.
 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,5 i augusti.

 

Justerade positioner

Nya positioner

 • Guld: Såld köpoption med lösen 1520 i oktober.
 • Silver: Såld säljoption 14,75 i september.
 • Bomull: Såld köpoption med lösen 90 i december.

 

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1400 och 1440 med lösen juni, 1300 och 1340 i september samt 1180 och 1240 i december. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1520 och köpt säljoption 1550 med lösen i april. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1460 och köpt säljoption 1500 med lösen i maj. Hedge med såld covered put med såld termin och såld säljoption på 1560 samt köpt köpoption 1610, alla med lösen maj. Hedge med såld covered put med såld termin och såld säljoption på 1510 med lösen maj.
 • Kaffe: Såld köpoption 1,8 med lösen i december. Såld säljoption med lösen 110 i december.
 • Silver: Sålda säljoptioner med lösen 15 i juli, 14,75 i september och 13,5 i december. Såld köpoption 23 med lösen i december.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1180 i december, sålda köpoptioner med lösen 1520 i oktober respektive 1620 i november.
 • Olja: Sålda säljoptioner med lösen 50 och 52 i september. Såld säljoption med lösen 55 i juli. Såld säljoption med lösen 47 i december. Såld köpoption med lösen 70 i september. Såld köpoption med lösen 70 i december 2018. Såld köpoption med lösen 75 i december.
 • Vete: Såld köpoption 5,8 och 6,0 med lösen december.
 • Bomull: Såld säljoption 67 med lösen december. Sålda köpoptioner med lösen 91 i juli och 90 i december.
 • Sojabönor: Såld säljoption 9,2 med lösen i november. Såld köpoption med lösen 12,4 i november.
 • Sojaolja: Köpt köpoption 35 med lösen juni 2018
 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,5 i september.
 • Gödkalv: Sålda säljoptioner med lösen 126 och 130 i oktober.
 • Majs: Covered call med såld köpoption 4,1 med lösen i juli, och köpt termin i juli på 3,82.
 • Kakao: Såld köpoption med lösen 31 i december.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 299,6098. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +3,0%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -6,6% sedan årsskiftet efter en vecka på i stort sett oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i Spiltan Räntefond Sverige efter att exit träffades vecka 12.

ACWI-Weekly 2018-04-06

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-04-06

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXS30-Weekly 2018-04-06

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% placerad i en fiktiv aktiefond som följer indexet.

EEM-Weekly 2018-04-06

Sedan inköp har index sjunkit med -2,0%. Högsta noteringen för iShares Emerging Index Fund sedan inköp är 50,18, 4,5% över inköpskurs. Aktuell exit är 46,05.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-04-06

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-04-06

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-04-06.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-04-06.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-04-06.png

Veckorapport vecka 13 2018

gladpask.jpg

Det var tvära kast på Stockholmsbörsen i veckan som gick, där OMXS30-index lyckades med att både falla under bottennoteringen från fallet i februari och återhämta sig rejält. Från lägsta till högsta punkt var det 55 punkter eller 3,6%, trots en förkortad börsvecka på grund av påskhelgen. USA-börserna hade också en svängig men positiv utveckling jämfört med förra veckan. Ädelmetallerna föll tillbaka och även oljepriset backade något. De amerikanska obligationsräntorna sjönk och den amerikanska dollarn stärktes gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,3% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -2,6%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar gick upp med +2,1% och har i år stigit med +0,3%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig under klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1572 och 1581. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1581, över index, vilket också tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-03-29.png

Köp när det ser som mörkast ut är ett gammalt talesätt på börsen, som verkligen kan tillämpas på veckan som gick. Efter att spekulationer om börskrasch à la 1929, 1987 och 2008 börjat bubbla allt kraftigare tog pessimismen ny fart i onsdags men möttes till slut av ett massivt köptryck som fick aktiekurserna att vända tvärt upp. Aktiebörser är långt ifrån rationella på kort sikt och som en klok person (Van Tharp) har uttryckt: vi handlar inte marknaden, vi handlar våra egna förväntningar om marknaden. Finansiella marknader påverkas väldigt mycket av psykologi och flockbeteende. Just nu har vågen vägt över till optimisternas fördel, men vi lär få se fortsatt nervositet och volatilitet som kvickt kan skicka priserna upp och ned snabbt och stundtals våldsamt. I avvaktan på hård data från företagen via rapporterna för årets första kvartal ligger fokus fortsatt på räntor och makroekonomisk statistik. Som krydda har vi den alltid svårförutsägbare president Trump och hans initiativ för att stärka USA. April är normalt en stark börsmånad.

Även nästa vecka är avkortad på Stockholmsbörsen, med stängd måndag för Annandag Påsk. OMXS30 påverkas av utdelningar från ABB, Electrolux och Volvo, men det rör sig om mindre än fem punkter på index.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Boskap: Såld köpoption 128 med lösen december.
 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,4 i september.

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Hedge med såld covered put med såld termin och såld säljoption på 1510 med lösen maj.
 • Majs: Covered call med såld köpoption 4,1 med lösen i juli, och köpt termin i juli på 3,82.
 • Kakao: Såld köpoption med lösen 31 i december.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 110 i december.

 

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1400 och 1440 med lösen juni, 1300 och 1340 i september samt 1180 och 1240 i december. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1520 och köpt säljoption 1550 med lösen i april. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1460 och köpt säljoption 1500 med lösen i maj. Hedge med såld covered put med såld termin och såld säljoption på 1560 samt köpt köpoption 1610, alla med lösen maj. Hedge med såld covered put med såld termin och såld säljoption på 1510 med lösen maj.
 • Kaffe: Såld köpoption 1,8 med lösen i december. Såld säljoption med lösen 110 i december.
 • Silver: Sålda säljoptioner med lösen 15 i juli respektive 13,5 i december. Såld köpoption 23 med lösen i december.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1180 i december, såld köpoption med lösen 1620 i november.
 • Olja: Sålda säljoptioner med lösen 50 och 52 i september. Såld säljoption med lösen 55 i juli. Såld säljoption med lösen 47 i december. Såld köpoption med lösen 70 i september. Såld köpoption med lösen 70 i december 2018. Såld köpoption med lösen 75 i december.
 • Vete: Såld köpoption 5,8 och 6,0 med lösen december.
 • Bomull: Såld säljoption 67 med lösen december. Såld köpoption 91 med lösen juli.
 • Sojabönor: Såld säljoption 9,2 med lösen i november. Såld köpoption med lösen 12,4 i november.
 • Sojaolja: Köpt köpoption 35 med lösen juni 2018
 • Naturgas: sålda säljoptioner med lösen 2,5 i augusti respektive 2,5 i september.
 • Gödkalv. Sålda säljoptioner med lösen 126 och 130 i oktober.
 • Sojabönsmjöl: Covered call med såld köpoption 360 med lösen i juli, och köpt termin i juli på 361,8.
 • Majs: Covered call med såld köpoption 4,1 med lösen i juli, och köpt termin i juli på 3,82.
 • Kakao: Såld köpoption med lösen 31 i december.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 298,7870. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +2,7%.

Den utökade försäkringen mot nedgångar i OMXS30-index är fortfarande i spel, men om kurserna fortsätter att stiga kommer jag att reducera den vilket ger en mindre förlust. Å andra sidan gynnar det nästan alla andra positioner i OMXS30.

Det amerikanska jordbruksverket kom i torsdags ut med en rapport om läget för spannmål. Siffrorna tolkades överlag positivt och priserna sköt i höjden. Nu stundar en sedvanlig period av väderspekulationer som kan fortsätta driva upp priserna ett tag till innan skördetiden närmar sig. Här kommer det att finnas fortsatta goda möjligheter till att bygga positioner.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -6,6% sedan årsskiftet efter en vecka på -1,1%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i Spiltan Räntefond Sverige efter att exit träffades vecka 12.

ACWI-Weekly 2018-03-29

 

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-03-29

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXS30-Weekly 2018-03-29

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% placerad i en fiktiv aktiefond som följer indexet.

EEM-Weekly 2018-03-29

Sedan inköp har index stigit med +0,5%. Högsta noteringen för iShares Emerging Index Fund sedan inköp är 50,18, 4,5% över inköpskurs. Aktuell exit är 46,05.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-03-29

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-03-29.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-03-29.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-03-29.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-03-29.png

Veckorapport vecka 12 2018

donald-trump-xi-jinping-usa-china-900105.jpg

Bild från Express

Vi lägger ännu en svag börsvecka bakom oss, där riskerna för annalkande handelskrig dominerade nyhetsflödet. Stockholmsbörsen var i fredags nästan nere på bottennoteringen satt vid det snabba raset i februari och USA-börserna stängde inte långt därifrån efter en svag avslutning i den sena handeln. Ädelmetallerna steg påtagligt jämfört med förra veckan liksom oljepriset. De amerikanska obligationsräntorna sjönk något och den amerikanska dollarn försvagades gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med -3,8% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -4,0%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar sjönk med -3,1% och har i år backat med -1,8%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig en bra bit under klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1573 och 1584. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1583, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-03-23.png

Oron på aktiemarknaderna tilltog ännu en gång och nu återstår att se om bottennoteringarna från februari håller eller om vi får se utökade nedgångar. Beskedet från Federale Reserve om höjningen av styrräntan är avklarat och deras utsikter om räntebanan framöver mottogs rätt så neutralt. En del makroekonomisk data kom i veckan in svagare än förväntat, vilket är ett varningstecken på att den internationella ekonomin är på väg att svalna något. Samtidigt är det starka siffror som ändå visar på god aktivitet. Att vi ska få se ett större handelskrig tror jag fortfarande inte på, men helt klart vill Trump hålla en hög svansföring när han tar in USA i förhandlingar om tullar och handel. Det lär bli fortsatta starka ord och svängiga börser till dess att vi ser tydliga tecken på en förestående kompromiss om handelsavtal mellan framför allt USA och Kina. Utdelningar fortsätter att påverka Stockholmsbörsen Vi är också i utdelningstider vilket fortsatt påverkar OMXS30-index en hel del. Nästa vecka, avkortad på grund av påsken, är det dock ingen större utdelningseffekt.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Vete: Såld köpoption 6,4 med lösen december.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1215 i augusti
 • Fläskkött: såld köpoption med lösen 87 i juni.
 • EUR/USD: såld säljoption med lösen 1,21 i juni. Marginell vinst.

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Hedge med såld covered put med såld termin och såld säljoption på 1560 samt köpt köpoption 1610, alla med lösen maj.
 • Sojabönsmjöl: Covered call med såld köpoption 360 med lösen i juli, och köpt termin i juli på 361,8.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 52 i september.

 

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1400 och 1440 med lösen juni, 1300 och 1340 i september samt 1180 och 1240 i december. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1520 och köpt säljoption 1550 med lösen i april. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1460 och köpt säljoption 1500 med lösen i maj. Hedge med såld covered put med såld termin och såld säljoption på 1560 samt köpt köpoption 1610, alla med lösen maj.
 • Kaffe: Såld köpoption 1,8 med lösen i december.
 • Silver: Sålda säljoptioner med lösen 15 i juli respektive 13,5 i december. Såld köpoption 23 med lösen i december.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1180 i december, såld köpoption med lösen 1620 i november.
 • Olja: Sålda säljoptioner med lösen 50 och 52 i september. Såld säljoption med lösen 55 i juli. Såld säljoption med lösen 47 i december. Såld köpoption med lösen 70 i september. Såld köpoption med lösen 70 i december 2018. Såld köpoption med lösen 75 i december.
 • Vete: Såld köpoption 5,8 och 6,0 med lösen december.
 • Boskap: Såld köpoption 128 med lösen december.
 • Bomull: Såld säljoption 67 med lösen december. Såld köpoption 91 med lösen juli.
 • Sojabönor: Såld säljoption 9,2 med lösen i november. Såld köpoption med lösen 12,4 i november.
 • Sojaolja: Köpt köpoption 35 med lösen juni 2018
 • Naturgas: sålda säljoptioner med lösen 2,5 i augusti respektive 2,4 och 2,5 i september.
 • Gödkalv. Sålda säljoptioner med lösen 126 och 130 i oktober.
 • Sojabönsmjöl: Covered call med såld köpoption 360 med lösen i juli, och köpt termin i juli på 361,8.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,4% jämfört med förra fredagen, och slutade på 298,1844. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +2,5%.

Nedgången för OMXS30 sätter några positioner under press och jag har därför etablerat ett skydd, ”hedge”, genom att sälja en så kallad covered put som ger positiv resultat vid nedgång och en liten förlust om index skulle vända upp över 1600. Skulle OMXS30 närma sig 1450 kan det bli aktuellt att justera positioner, vilket då i vanlig ordning innebär att förluster realiseras.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -5,5% sedan årsskiftet efter en vecka på -2,3%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond, vilket innebär att dollarns värde mot kronan påverkar resultatet.

ACWI-Weekly 2018-03-23

Stängningskursen för ACWI understiger aktuell exit som är 70,49. Därmed är det läge att skifta från AP/ Aktiefond till Spiltan Räntefond Sverige. Följande order läggs i helgen till Pensionsmyndigheten:

ppm fondorder 2018-03-24.png

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-03-23.png

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXS30-Weekly 2018-03-23

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% placerad i en fiktiv aktiefond som följer indexet.

EEM-Weekly 2018-03-23

Sedan inköp har index backat med -2,4%. Högsta noteringen för iShares Emerging Index Fund sedan inköp är 50,18, 4,5% över inköpskurs. Aktuell exit är 46,05.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

Man kan lätt se att volatiliteten nu stiger ganska så brant på börser världen över, om än från låga nivåer.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-03-23

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-03-23.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-03-23

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-03-23.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-03-23.png

Veckorapport vecka 11 2018

Aktiekurserna på Stockholmsbörsen utvecklades spretigt under veckan, med två ordentliga nedgångsdagar och tre dagar med ”hävdad” utveckling som det hette förr i tiden. I fredags tyngdes index av en frånskild utdelning för Nordea-aktien, som motsvarade ca 10 punkter i OMXS30-index. På USA-börserna var det något av vinsthemtagningar där kurserna backade på bred front i lugn handel. Ädelmetallerna föll tillbaka jämfört med förra veckan medan oljepriset ökade något efter en uppgång i slutet av veckan. De amerikanska obligationsräntorna sjönk något och den amerikanska dollarn steg försiktigt gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med -1,0% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -0,2%, exklusive utdelningar. OMXS30 har åter slagit om till negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig strax under klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1575 och 1589. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1587, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-03-16.png

Nedgångarna på aktiebörserna denna vecka känns som en nyttig och kontrollerad rekyl efter den starka uppgången veckan innan. Uppgången i obligationsräntorna har för tillfället stannat av och varningsklockan för inflation ljuder för stunden tystare. I veckan som kommer är det dags för Federal Reserves beslut om styrräntan (21 mars) och det blir en av veckans större händelser. Vi är också i utdelningstider vilket påverkar OMXS30-index en hel del. På torsdag och fredag lämnar till exempel Handelsbanken respektive Swedbank utdelning, vilket teoretiskt tynger index med drygt 11 punkter.

 

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • 30-årig statsobligation: Såld säljoption 138 med lösen juni, såld köpoption med lösen 146 i juni. Avslutad med en förlust beräknat på bägge dessa positioner.
 • JPY/USD: Såld köpoption 0,96 med lösen juni 2018. Såld säljoption med lösen 0,91 i juni. Avslutad med en förlust beräknat på bägge dessa positioner.
 • Sojabönsmjöl: Covered put med såld säljoption 395 med lösen i maj, och såld termin i maj på 392,8. Dessutom en köpt köpoption 430 med lösen i april som försäkring.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1500 i augusti.

 

Justerade positioner

 • Gödkalv: Rullat den sålda säljoptionen med lösen 140 i april till 126 i oktober. En förlust realiserades.

Nya positioner

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1240 i december. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1460 och köpt säljoption 1500 med lösen i maj.
 • Olja: Såld köpoption med lösen 70 i september.

 

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1400 och 1440 med lösen juni, 1300 och 1340 i september samt 1180 och 1240 i december. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1520 och köpt säljoption 1550 med lösen i april. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1460 och köpt säljoption 1500 med lösen i maj.
 • Kaffe: Såld köpoption 1,8 med lösen i december.
 • Silver: Sålda säljoptioner med lösen 15 i juli respektive 13,5 i december. Såld köpoption 23 med lösen i december.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1215 i augusti och 1180 i december, såld köpoption med lösen 1620 i november.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 50 i september. Såld säljoption med lösen 55 i juli. Såld säljoption med lösen 47 i december. Såld köpoption med lösen 70 i september. Såld köpoption med lösen 70 i december 2018. Såld köpoption med lösen 75 i december.
 • Vete: Såld köpoption 5,8, 6,0 och 6,4 med lösen december.
 • Boskap: Såld köpoption 128 med lösen december.
 • Bomull: Såld säljoption 67 med lösen december. Såld köpoption 91 med lösen juli.
 • Sojabönor: Såld säljoption 9,2 med lösen i november. Såld köpoption med lösen 12,4 i november.
 • Sojaolja: Köpt köpoption 35 med lösen juni 2018
 • EUR/USD: Såld säljoption 1,21 med lösen juni 2018
 • Naturgas: sålda säljoptioner med lösen 2,5 i augusti respektive 2,4 och 2,5 i september.
 • Gödkalv. Sålda säljoptioner med lösen 126 och 130 i oktober.
 • Fläskkött: såld köpoption med lösen 87 i juni.

Andelsvärdet i placeringsklubben var i stort sett oförändrat jämfört med förra fredagen, och slutade på 296,7959. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +2,1%. Många positioner ligger nära att stängas med planerad vinst varför jag bedömer att avkastningen kommer att stiga de kommande sex veckorna.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -3,3% sedan årsskiftet efter en vecka på -0,2%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond, vilket innebär att dollarns värde mot kronan påverkar resultatet.

ACWI-Weekly 2018-03-16

Sedan inköp har index sjunkit med -1,5%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 74,79, 0,0% över inköpskurs. Aktuell exit är 70,49.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-03-16

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXS30-Weekly 2018-03-16

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% placerad i en fiktiv aktiefond som följer indexet.

EEM-Weekly 2018-03-16

Sedan inköp har index stigit med +2,5%. Högsta noteringen för iShares Emerging Index Fund sedan inköp är 50,18, 4,5% över inköpskurs. Aktuell exit är 46,05.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-03-16.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-03-16

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-03-16.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-03-16.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-03-16.png

Veckorapport vecka 10 2018

arbetsmarknad usa.jpg

Bild från FXStreet

Vi lägger en stark börsvecka bakom oss, där Stockholmsbörsen noterade uppgångar samtliga dagar. I USA publicerades i fredags siffror om arbetsmarknaden som visade på betydligt högre jobbtillväxt än förväntat, samtidigt som löneökningarna var lägre. Det mottogs positivt av USA-börserna som tog ett ordentligt kliv uppåt och stängde på dagshögsta. Ädelmetallerna stängde närapå oförändrat jämfört med förra veckan. Oljepriset ökade något efter en kraftig uppgång i den avslutande handeln. De amerikanska obligationsräntorna steg något liksom den amerikanska dollarn gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med hela +4,1% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +0,8%, exklusive utdelningar. OMXS30 har slagit om till neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig inom klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1575 och 1590. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1587, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-03-09.png

Den pessimistiska stämningen från förra veckan är som bortblåst och USA-börserna domineras av en stark köpsida. Vi närmar oss nu toppnoteringarna från slutet av januari, då ränteuppgångar och oro för värderingar angavs som förklaringar till den snabba nedgången i februari. Återstår att se om det finns köpare upp och över dessa nivåer. Jag tror att det krävs ännu en omgång med starka bolagsrapporter för att vi ska få kraft nog att kliva över tidigare toppar. Räntenivåerna har sjunkit något på sistone, men den 10-åriga amerikanska statsobligationen ligger på knappt 2,9% i ränta, mer än en procentenhet högre än direktavkastningen för S&P 500.

Nästa vecka är det dags för Federal Reserves beslut om styrräntan, som offentliggörs 20 mars. En höjning med 25 punkter till 1,5% är väntad, så det är uttalanden om den fortsatta räntebanan som är intressanta.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en svagt negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Kaffe: Såld säljoption 1,175 med lösen i maj 2018. Avslutad med marginell vinst, då kaffepriset ligger nära lösenpris med kort tid kvar av optionens löptid.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Gödkalv: Såld säljoption med lösen 130 i oktober.
 • Fläskkött: såld köpoption med lösen 87 i juni.

 

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1400 och 1440 med lösen juni, 1300 och 1340 i september samt 1180 i december. Såld ratio credit spread i OMXS30 med såld säljoption 1520 och köpt säljoption 1550 med lösen i april.
 • Kaffe: Såld köpoption 1,8 med lösen i december.
 • Silver: Sålda säljoptioner med lösen 15 i juli respektive 13,5 i december. Såld köpoption 23 med lösen i december.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1215 i augusti och 1180 i december, sålda köpoptioner med lösen 1500 i augusti samt 1620 i november.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 50 i september. Såld säljoption med lösen 55 i juli. Såld säljoption med lösen 47 i december. Såld köpoption med lösen 70 i december 2018. Såld köpoption med lösen 75 i december.
 • Vete: Såld köpoption 5,8, 6,0 och 6,4 med lösen december.
 • Boskap: Såld säljoption 100 med lösen juni 2018. Såld köpoption 128 med lösen december.
 • Bomull: Såld säljoption 67 med lösen december. Såld köpoption 91 med lösen juli.
 • 30-årig statsobligation: Såld säljoption 138 med lösen juni, såld köpoption med lösen 146 i juni.
 • Sojabönor: Såld säljoption 9,2 med lösen i november. Såld köpoption med lösen 12,4 i november.
 • Sojaolja: Köpt köpoption 35 med lösen juni 2018
 • JPY/USD: Såld köpoption 0,96 med lösen juni 2018. Såld säljoption med lösen 0,91 i juni.
 • EUR/USD: Såld säljoption 1,21 med lösen juni 2018
 • Naturgas: sålda säljoptioner med lösen 2,5 i augusti respektive 2,4 och 2,5 i september.
 • Gödkalv. Såld säljoption med lösen 140 i april. Såld säljoption med lösen 130 i oktober.
 • Sojabönsmjöl: Covered put med såld säljoption 395 med lösen i maj, och såld termin i maj på 392,8. Dessutom en köpt köpoption 430 med lösen i april som försäkring.
 • Fläskkött: såld köpoption med lösen 87 i juni.

Andelsvärdet i placeringsklubben sjönk marginellt jämfört med förra fredagen, och slutade på 296,7791. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +2,1%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -3,0% sedan årsskiftet efter en vecka på +1,6%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond, vilket innebär att dollarns värde mot kronan påverkar resultatet.

ACWI-Weekly 2018-03-09

Sedan inköp har index sjunkit med -0,6%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 74,79, 0,0% över inköpskurs. Aktuell exit är 70,48.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-03-09

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXS30-Weekly 2018-03-09

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% placerad i en fiktiv aktiefond som följer indexet.

EEM-Weekly 2018-03-09

Sedan inköp har index stigit med +3,6%. Högsta noteringen för iShares Emerging Index Fund sedan inköp är 50,18, 4,5% över inköpskurs. Aktuell exit är 45,96.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-03-09.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-03-09

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-03-09

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-03-09.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-03-09.png

Veckorapport vecka 9 2018

trump och ståltullar.jpg

Bild från Sveriges Radio

Efter en inledande uppgång vände kurserna rätt så brant ned och veckan stängde på tydliga minus för Stockholmsbörsen. En sen slutspurt på USA-börserna gjorde att deras veckoresultat blev mindre negativt än Europa. Ädelmetallerna föll  tillbaka men återhämtade sig starkt och slutade veckan med små nedgångar. Oljepriset sjönk medan de amerikanska obligationsräntorna stängde i stort sett oförändrat. Den amerikanska dollarn noterade endast en liten nedgång gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index föll med -3,2% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -3,2%, exklusive utdelningar. OMXS30 har slagit om till negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig en bra bit nedanför klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1575 och 1590. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1587, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-03-02

Det många har talat om, att vi skulle få ett förnyat besök av bottennivåerna vid den snabba nedgången i början av februari, verkar onekligen på väg att besannas. Trumps handelstullar känns dock som en långsökt orsak till börsnedgång. Mer troligt är att marknadsaktörer, både fysiska och i form av algoritmer, är inne i en något turbulent tid där parametrar som volatilitet måste räknas om. USA-börserna avslutade handeln optimistiskt och om inget oförutsett inträffar bör vi få se börserna stabiliseras åtminstone kortsiktigt. Den amerikanska arbetsmarknadsstatistiken som presenteras 9 mars och Federal Reserves beslut om styrräntan som offentliggörs 20 mars kan komma att få påverkan på räntor och valutor och därmed aktiemarknaderna. I Europa har vi dessutom det italienska valet vars utgång möjligen kan ge viss nervositet på finansmarknaderna. Å andra sidan är äntligen regeringsförhandlingarna i Tyskland klara.

En intressant dimension av ett eventuellt stundande handelskrig mellan USA och övriga världen är att det kan ge ett tryck nedåt på råvaror, framför allt jordbruksprodukter. USA är en stor producent och det är en lågt hängande frukt för till exempel EU att införa tullar på vete och majs, som gynnar producenter i Europa. Råvarubörsernas priser i USA avser i stort sett alltid amerikanska produkter.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Majs: Köpt köpoption 3,7. Avslutad med mindre vinst än planerat.
 • Boskap: Såld säljoption 100 med lösen juni 2018.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Sojabönsmjöl: Covered put med såld säljoption 395 med lösen i maj, och såld termin i maj på 392,8. Dessutom en köpt köpoption 430 med lösen i april som försäkring.
 • Vete. Såld köpoption med lösen 6,4 i december.
 • Bomull: Såld köpoption 91 med lösen juli.
 • Naturgas: Såld säljoption 2,5 med lösen september.

 

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1400 och 1440 med lösen juni, 1300 och 1340 i september samt 1180 i december. Såld ratio credit spread i OMXS30 med såld säljoption 1520 och köpt säljoption 1550 med lösen i april.
 • Kaffe: Såld säljoption 1,175 med lösen i maj 2018. Såld köpoption 1,8 med lösen i december.
 • Silver: Sålda säljoptioner med lösen 15 i juli respektive 13,5 i december. Såld köpoption 23 med lösen i december.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1215 i augusti och 1180 i december, sålda köpoptioner med lösen 1500 i augusti samt 1620 i november.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 50 i september. Såld säljoption med lösen 55 i juli. Såld säljoption med lösen 47 i december. Såld köpoption med lösen 70 i december 2018. Såld köpoption med lösen 75 i december.
 • Vete: Såld köpoption 5,8, 6,0 och 6,4 med lösen december.
 • Boskap: Såld säljoption 100 med lösen juni 2018. Såld köpoption 128 med lösen december.
 • Bomull: Såld säljoption 67 med lösen december. Såld köpoption 91 med lösen juli.
 • 30-årig statsobligation: Såld säljoption 138 med lösen juni, såld köpoption med lösen 146 i juni.
 • Sojabönor: Såld säljoption 9,2 med lösen i november. Såld köpoption med lösen 12,4 i november.
 • Sojaolja: Köpt köpoption 35 med lösen juni 2018
 • JPY/USD: Såld köpoption 0,96 med lösen juni 2018. Såld säljoption med lösen 0,91 i juni.
 • EUR/USD: Såld säljoption 1,21 med lösen juni 2018
 • Naturgas: sålda säljoptioner med lösen 2,5 i augusti respektive 2,4 och 2,5 i september.
 • Gödkalv. Såld säljoption med lösen 140 i april.
 • Sojabönsmjöl: Covered put med såld säljoption 395 med lösen i maj, och såld termin i maj på 392,8. Dessutom en köpt köpoption 430 med lösen i april som försäkring.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 296,9150. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +2,1%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -4,6% sedan årsskiftet efter en vecka på -2,2%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond, vilket innebär att dollarns värde mot kronan påverkar resultatet.

ACWI-Weekly 2018-03-02

Sedan inköp har index sjunkit med -3,4%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 74,79, 0,0% över inköpskurs. Aktuell exit är 70,48.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-03-02

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXS30-Weekly 2018-03-02

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% placerad i en fiktiv aktiefond som följer indexet.

EEM-Weekly 2018-03-02

Sedan inköp har index stigit med +0,2%. Högsta noteringen för iShares Emerging Index Fund sedan inköp är 50,18, 4,5% över inköpskurs. Aktuell exit är 45,96.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för Stockholmsbörsens OMXS30-index steg jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med normal volatilitet.

 

För iShares All Country World Index världsindex, ACWI, var utvecklingen likartad. Vi är i en marknad med normal volatilitet.

ACWI-Weekly ATR 2018-03-02.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-03-02.png