Veckorapport vecka 12 2020

Coronaviruset SARS-CoV-2 och dess spridning fortsätter att ligga som en ytters obehaglig och tung blöt filt över världen, och inte minst finansmarknaderna. Räntepapper faller i värde och aktier dalar i takt med att efterfrågan rasar.

Ädelmetallerna fortsatte ned liksom oljepriset och de amerikanska obligationsräntorna. Den amerikanska dollarn steg påtagligt mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med -1,5% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -23,5%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar stängde ned -2,1% och har i år fallit med -24,0%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig långt under klustret av trendindikatorns längre medelvärden. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1673, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend.

Coronakrisen är oöverträffad i modern tid vad gäller inverkan på både människor, företag och finansmarknader. Utvecklingen i det dagliga slår vilt och det är omöjligt att navigera i ett sådant volatilt brus. Kapital ligger parkerat i räntepapper världen över i väntan på att det mest onormala i marknaden ska gå över. Ångesten breder ut sig, men för den som har kapital finns det bra med möjligheter att börja köpa in sig, särskilt dagar när det ser som allra mörkast ut. Mänskligheten uppvisar ibland en fantastisk förmåga att hitta lösningar på svåra problem och här har vi en oöverträffad utmaning där faktiskt hela världen samfällt arbetar tillsammans. Briljanta forskare världen över är fullt igång med utveckling av vaccin, antikroppar, snabbtest och alternativa behandlingar. Utvecklingen i Kina och Sydkorea visar att viruset klingar av i ganska snabb takt om man vidtar rätt åtgärder.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan föll mot den amerikanska dollarn, och dollarindex steg ungefär lika mycket. Valutasäkringen gav därför en neutral effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1600 i juni. (förlust)

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020. Köpt säljoption med lösen 1100 i maj. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.

Andelsvärdet i placeringsklubben föll med -0,8% jämfört med förra fredagen, och slutade på 361,1276. Sedan årsskiftet har andelsvärdet backat med -4,0%.

Utvecklingen är naturligtvis utmanande för portföljen. Om börsen fortsätter att falla kraftigt kommer det att pressa resultatet, men fallhöjden känns duktigt begränsad nu, efter ett tapp på nära -30% sedan toppnoteringen i februari för OMXS30.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 11 2020

Dramatiken på finansmarknaderna tilltog enormt under veckan och Stockholmsbörsen sjönk som en sten i gott sällskaps med aktiebörser världen över.

Inte ens den klassiska säkra hamnen guld klarade sig utan föll tillbaka rejält, liksom silvret. Oljepriset sjönk kraftigt liksom de amerikanska obligationsräntorna. Den amerikanska dollarn steg påtagligt mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med hårresande -15,5% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -22,3%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar stängde ned -16,4% och har i år fallit med -22,4%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig långt under klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1669 och 1707. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1693, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend.

Vi är inne på outforskad mark, med börsrörelser som överträffar både finanskris och milleniumyrans slut. Nedgångar vi sett denna vecka har jag bara sett vid raset hösten 1987. Helt plötsligt är världens undergång intecknad! Naturligtvis kommer företagen att få sig en ordentlig knäck av stängda gränser och indraget resande. Men den digitala ekonomin har utvecklats och både produktion och distribution i flera branscher fungerar hyfsat, med undantag för till exempel klädförsäljning och biltillverkning. Börsen tittar 6-12 månader framåt är ett vanligt uttryck. I det tidsperspektivet ser jag en hel del positiva möjligheter, men i dagsläget är det mesta nattsvart. Var girig när andra är rädda och var rädd när andra är giriga, som Warren Buffett säger. Vi fick se exempel på hur snabbt girighet kan slå om till rädsla, och någon gång sker det omvända. Frågan är bara hur snabbt det går.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan föll mot den amerikanska dollarn, och dollarindex steg ungefär lika mycket. Valutasäkringen gav därför en neutral effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Olja. Sålt säljoption april 52. Köpt säljoption 50 och köpoption 73, båda med lösen i mars, som försäkring. (förlust)
 • Naturgas. Köpt termin maj. (förlust)
 • Majs. Köpt termin maj med försäkring av köpt säljoption april 3,60. (förlust)
 • AUDUSD: Köpt termin i mars. (förlust)

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Köpt säljoption med lösen 1100 i maj. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1600 i juni. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020. Köpt säljoption med lösen 1100 i maj. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.

Andelsvärdet i placeringsklubben föll med -3,4% jämfört med förra fredagen, och slutade på 363,9355. Sedan årsskiftet har andelsvärdet backat med -3,2%.

Det är den största nedgången jag varit med om i Onsdagsfondens historia och givetvis inget jag är nöjd med. Veckan som gått har inneburit en enormt kraftig nedgång för aktier och råvaror och turbulens på nästa alla möjliga marknader. Nu är fokus att hitta möjligheter när krutröken skingrats något.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 10 2019

Efter en positiv inledning vände Stockholmsbörsen ned ordentligt i slutet av veckan och stängde med breda nedgångar under tilltagande svängningar. På USA-börserna var utvecklingen likartad, med en kraftig nedgång i fredags som dock mildrades något i den avslutande handeln.

Guldet steg liksom silvret. Oljepriset sjönk kraftigt liksom de amerikanska obligationsräntorna. Den amerikanska dollarn försvagades ytterligare påtagligt mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med -2,4% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -8,1%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar stängde ned -1,9% och har i år fallit med -7,2%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig under klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1679 och 1730. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1710, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend.

Efter en längre tids uppgång på aktiebörserna under låg volatilitet är vi nu inne i en korrigering där svängningarna som vanligt ökar signifikant. På endast två veckor har vi kommit ned 13% för OMXS30-index. I börsnedgångar är paniken alltid nära och många säljer av när det ser som mest dyster ut. Naturligtvis finns det flera riktigt tunga negativa faktorer som vi nu får räkna in, med en ordentligt försämrad efterfrågan på en rad områden i den globala ekonomin. Det kommer att bli mer än ett hack i kurvan, men viruset och begränsningarna kommer att klinga av inom överskådlig tid. Fram till dess kommer det att vara turbulenta tider där den algoritmstyrda handeln ökar volatiliteten. I kraftiga nedgångsdagar bör det komma att erbjudas fina tillfällen att börja köpa på sig.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan föll mot den amerikanska dollarn, och dollarindex backade ungefär lika mycket. Valutasäkringen gav därför en neutral effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Apelsinjuice: Sålt termin i mars.
 • Socker: Sålt termin i maj.

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1600 i juni. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020.
 • Olja. Sålt säljoption april 52. Köpt säljoption 50 och köpoption 73, båda med lösen i mars, som försäkring.
 • Naturgas. Köpt termin maj.
 • Majs. Köpt termin maj med försäkring av köpt säljoption april 3,60.
 • AUDUSD: Köpt termin i mars.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 376,7649. Sedan årsskiftet är andelsvärdet oförändrat.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 9 2020

Vi lägger en av de mer dramatiska börsveckorna sedan 2008 bakom oss, där kurserna på Stockholmsbörsen föll kraftigt över hela linjen. På USA-börserna var kurserna bitvis i fritt fall, men en avslutande positiv handel räddade index från de allra värsta nedgångarna.

Guldet föll, något förvånande, efter en kraftig nedgång i fredags. Ännu värre var det för silver som sjönk med nästan 12% för veckan, varav 7% i fredags. Oljepriset sjönk också kraftigt liksom de amerikanska obligationsräntorna föll påtagligt. Den amerikanska dollarn försvagades påtagligt mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med sanslösa -11,2% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -5,8%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar stängde ned -11,5% och har i år fallit med -5,4%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig under klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1681 och 1737. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1714, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend.

Efter att aktiemarknaden fortsatt stiga, trots oro för coronaviruset och hur det kan komma att slå mot den globala konjunkturen, fick vi nu se en reaktion nedåt. Som alltid vid nedgångar tätnar dramatiken snabbt, men veckan som gick hör nog till en av värsta för aktier de senaste 20 åren. Man ser att marknadsaktörer lättar på innehaven i stort sett i alla tillgångar och söker trygghet i räntepapper. Det talar för flera konton fick problem med säkerhetskrav och tvingades sälja. En rekyl på börsen var välbehövlig sedan långt tillbaka, och kanske var det kombinationen av negativa virusnyheter och ett hårt spänt gummiband som fick flockbeteendet i marknaden att ännu en gång visa hur volatil marknaden kan vara i det korta perspektivet. Där trängs det sunda förnuftet undan för rädsla och kurserna pendlar långt under ett fundamentalt motiverat jämviktsvärde. Motsvarande övertoner ser vi när kurserna stiger brant, men nedgångar blir alltid mer uppmärksammade tack vare att börsen tenderar att gå upp i trappsteg men gå ned med hissen.

Om coronaviruset skrivs det mycket och visst står vi inför en kraftig inbromsning av ekonomin globalt just nu. Det kan bli ett mer utdraget scenario, då viruset smittar många men har låg dödlighet och ofta märker man tydligen inte ens att man är smittad. Det här innebär att viruset kommer att fortsätta vara en del av vår vardag ett tag framöver, och i ett negativt förlopp kan det ta lång tid innan smittan avtar. Förhoppningsvis kommer ändå medvetenheten om viruset och den annalkande sommarperioden att försvåra smittan. Kanske kommer också positiva nyheter om både botemedel och vaccin tidigare än vi trott. Flera kliniska studier aviserar resultat redan i april.

På mindre än två veckor har OMXS30-index gått ned 12%. Det är en kraftig och snabb nedgång, men inte unik. Om man tittar på uppgången som varit sedan botten av nedgången i oktober-december 2018 så har vi ganska precis kommit ner ungefär 50%, vilket inte är en ovanlig korrigering. Att den sker så snabbt är mer sällsynt.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan föll mot den amerikanska dollarn, och dollarindex backade ungefär lika mycket. Valutasäkringen gav därför en neutral effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Guld: Köpt termin i mars.
 • Fläskkött. Sålt optionsspread med såld säljoption april 66 och köpt säljoption februari 60. (förlust)

Justerade positioner

 • Silver: Rullade termin från mars till maj.
 • Majs: Justerade försäkringen till en köpt säljoption med lösen april 3,60.

Nya positioner

 • OMXS30: Sålde säljoption med lösen 1300 i december.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1600 i juni. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020.
 • Olja. Sålt säljoption april 52. Köpt säljoption 50 och köpoption 73, båda med lösen i mars, som försäkring.
 • Naturgas. Köpt termin maj.
 • Majs. Köpt termin maj med försäkring av köpt säljoption april 3,60.
 • Apelsinjuice: Sålt termin i mars.
 • Socker: Sålt termin i maj.
 • EURUSD: Köpt termin i mars.
 • AUDUSD: Köpt termin i mars.
 • Silver: Köpt termin i maj.

Andelsvärdet i placeringsklubben backade med -0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 375,9494. Sedan årsskiftet är andelsvärdet oförändrat.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +2,8%. Stängningskursen underskred aktuell exit på 700,00 och en säljorder på aktiefonden läggs därför.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +2,3%. Stängningskursen underskred aktuell exit på 1808,56 och en säljorder på aktiefonden läggs därför.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 8 2020

På Stockholmsbörsen föll kurserna tillbaka något jämfört med föregående veckas stängning. På USA-börserna var utvecklingen likartad, med en mer markerad negativ avslutning.

Guldet steg kraftigt jämfört med föregående vecka, liksom silvret. Oljepriset steg trots en svag avslutning, och de amerikanska obligationsräntorna föll påtagligt. Den amerikanska dollarn stängde något upp, efter kraftiga uppgångar under veckan som i den avslutande handeln nästa raderas fullständigt.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med -0,4% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +6,1%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar stängde oförändrat och har i år stigit med +6,8%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig fortsatt högt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1681 och 1743. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1716, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Denna veckorapport skrivs på kvällen efter en av de kraftigaste börsnedgångarna de senaste åren. Oron för en global virusepidemi breder ut sig och kapital söker sig från aktier och råvaror till räntepapper och ädelmetaller. Med tanke på hur starkt aktier gått under en lång tid, utan någon som helst påtaglig rekyl så är nedgången vare sig oväntad eller oförklarlig. Det är sunt att kurserna kommer ned en bit, efter en period där det förefallit som inget kan påverka aktiekurser negativt utan den enda riktningen är uppåt. Det har invaggat marknaden i ett farligt lugn och fått kurserna att skjuta i höjden omotiverat snabbt och kraftigt.

Viruset är oroande och belyser en av riskerna som mänskligheten står inför. men världen kommer inte heller denna gång att gå under. Den globala ekonomin kommer absolut att få sig en kortsiktig smäll, men om tre månader är viruset med stor sannolikhet på tillbakagång och den internationella handeln på väg att stabiliseras. Fram till dess kommer det troligen att vara turbulent, men det krävs väldigt mycket för att den positiva trenden på aktiebörserna ska brytas.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stängde i stort sett oförändrad mot den amerikanska dollarn, medan dollarindex ökade. Valutasäkringen gav därför en negativ effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

 • EURUSD: Köpt termin i mars.
 • AUDUSD: Köpt termin i mars.
 • Guld: Köpt termin i mars.
 • Silver: Köpt termin i mars.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1600 i juni. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Såld säljoption med lösen 1380 i december. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020.
 • Olja. Sålt säljoption april 52. Köpt säljoption 50 och köpoption 73, båda med lösen i mars, som försäkring.
 • Naturgas. Köpt termin maj.
 • Fläskkött. Sålt optionsspread med såld säljoption april 66 och köpt säljoption februari 60.
 • Majs. Köpt termin maj med försäkring av köpt säljoption maj 3,70 samt en såld köpoption maj 4,1 vilket finansierar försäkringen och sätter taket för vinsten.
 • Guld: Köpt termin i mars.
 • Apelsinjuice: Sålt termin i mars.
 • Socker: Sålt termin i maj.
 • EURUSD: Köpt termin i mars.
 • AUDUSD: Köpt termin i mars.
 • Guld: Köpt termin i mars.
 • Silver: Köpt termin i mars.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 376,9879. Sedan årsskiftet har andelsvärdet ökat med +0,3%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +16,2% och aktuell exit är 700,00.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +15,2% och aktuell exit är 1808,56.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 7 2020

På Stockholmsbörsen fortsatte kurserna oförtrutet uppåt och nya indexrekord sattes. USA-börserna ville inte vara sämre och noterade en likartad utveckling.

Guldet steg jämfört med föregående vecka. Silvret noterade endast en blygsam ökning. Oljepriset rekylerade uppåt en bit ytterligare, och de amerikanska obligationsräntorna steg något. Den amerikanska dollarn fortsatte stärkas påtagligt mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,9% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +6,4%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +2,7% och har i år stigit med +6,8%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig fortsatt högt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1674 och 1732. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1708, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Köptrycket på aktiemarknaderna håller i sig, trots alarmrapporter om Aktiemarknaderna förefaller enkelt skaka av sig negativa nyheter om det nya coronaviruset och dess påverkan på den globala ekonomin. Som Kortsikt i ett som vanligt utmärkt inlägg tar upp diskonterar marknadsaktörerna utvecklingen på 6-12 månaders sikt. Nu har värderingarna kommit upp en bra bit, men det är inte värderingarna i sig som är problematiska, utan just om förväntningarna på var vi står om 6-12 månader blir mindre positiva. Då blir en korrigering av börserna på 10-20% lika sannolik som välbehövlig. Det betyder inte per automatik att vi vänder ned i en negativ börstrend, men att vi släpper ut lite luft i en hårt uppblåst prisbild.

Låga räntor, låg inflation och begränsade löneökningar fortsätter att vara ett drivhus för aktiebörser. Råvarumarknaderna har det klart svårare, med en stark dollar och oro för global inbromsning som direkt slagit på råvarupriser. Dollarindex är nära rekordnivåer sett till de senaste 10 åren.

På måndag är det President’s Day i USA och terminsmarknaderna är stängda (en avkortad handel sker, men volymerna kommer att vara mycket låga).

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes mot den amerikanska dollarn, mer än vad dollarindex ökade. Valutasäkringen gav därför en en positiv effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

 • Guld: Köpt termin i mars.
 • Apelsinjuice: Sålt termin i mars.
 • Socker: Sålt termin i maj.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1600 i juni. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Såld säljoption med lösen 1380 i december. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020.
 • Olja. Sålt säljoption april 52. Köpt säljoption 50 och köpoption 73, båda med lösen i mars, som försäkring.
 • Naturgas. Köpt termin maj.
 • Fläskkött. Sålt optionsspread med såld säljoption april 66 och köpt säljoption februari 60.
 • Majs. Köpt termin maj med försäkring av köpt säljoption maj 3,70 samt en såld köpoption maj 4,1 vilket finansierar försäkringen och sätter taket för vinsten.
 • Guld: Köpt termin i mars.
 • Apelsinjuice: Sålt termin i mars.
 • Socker: Sålt termin i maj.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 376,6351. Sedan årsskiftet har andelsvärdet ökat med +0,2%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +16,2% och aktuell exit är 691,37.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +15,6% och aktuell exit är 1806,21.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 6 2020

Stockholmsbörsen återhämtade sig raskt och noterade nya rekord i veckan. På USA-börserna var utvecklingen likartad.

Guldet hade en svängig vecka, med en inledande nedgång följt av en rekyl uppåt som summerade i ett minus för veckan som helhet. För silvret var utvecklingen liknande, med en något starkare dragning åt det negativa. Oljepriset backade en bit ytterligare, medan de amerikanska obligationsräntorna steg. Den amerikanska dollarn stärktes påtagligt mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +3,7% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +4,4%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +3,5% och har i år stigit med +4,0%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig fortsatt högt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1667 och 1722. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1699, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Aktiemarknaderna förefaller enkelt skaka av sig negativa nyheter om det nya coronaviruset, medan råvaror generellt handlas ned på oro för sjunkande efterfrågan från Kina. Att tillväxten i Kina och Asien får sig en tuff tryckare nedåt under årets första kvartal är solklart, men det blir förmodligen ett tillfälligt hack i kurvan. Råvaror samlas under tiden på hög då det är svårt att avbryta produktion, medan företag kan minska sina kostnader samtidigt som intäkterna faller. Kanske är det en förklaring till divergensen mellan aktier och råvaror just nu. En annan är förstås dollarns starka utveckling som pressar råvaror generellt då den absoluta majoriteten prissätts i dollar.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes mot den amerikanska dollarn, men dollarindex ökade betydligt mer. Valutasäkringen gav därför en en negativ effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1600 i juni. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Såld säljoption med lösen 1380 i december. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020.
 • Olja. Sålt säljoption april 52. Köpt säljoption 50 och köpoption 73, båda med lösen i mars, som försäkring.
 • Naturgas. Köpt termin maj.
 • Fläskkött. Sålt optionsspread med såld säljoption april 66 och köpt säljoption februari 60.
 • Majs. Köpt termin maj med försäkring av köpt säljoption maj 3,70 samt en såld köpoption maj 4,1 vilket finansierar försäkringen och sätter taket för vinsten.

Andelsvärdet i placeringsklubben backade med -0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 375,9917. Sedan årsskiftet är andelsvärdet i princip oförändrat.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +13,1% och aktuell exit är 673,77.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +13,4% och aktuell exit är 1764,84.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.