Veckorapport vecka 31 2018

Apple.jpg

Bild från CNBC

Vi lägger en ganska svängig börsvecka bakom oss, trots att Stockholmsbörsen slutade med små förändringar för veckan. USA-börserna handlades något avvaktande i början men avslutade veckan starkt och stängde på plus. Ädelmetallerna föll medan oljepriset stängde i stort sett oförändrat jämfört med förra fredagen. De amerikanska obligationsräntorna föll och den amerikanska dollarn ökade i värde gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index backade med -0,1% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +2,2%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar föll med -0,8% och har i år ökat med +7,1%. OMXS30 befinner sig i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig över ett väldigt smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1572 och 1575. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1575, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-08-03.png

Den tveksamhet på aktiebörserna som inträffade i samband med nedgången i fredags blåste snabbt över efter att den amerikanska centralbanken Federal Reserve vid sitt möte meddelat att de håller styrräntan oförändrad och fortfarande räknar med ytterligare höjningar i takt med den starka ekonomiska utvecklingen i USA. Dessutom kom Apple med en stark rapport för det andra kvartalet och gav stöd till en lite pressad tekniksektor.

AAPL-Weekly 2018-08-03.png

Globalt var det frostigare toner i handelskonflikten mellan USA och Kina, där Kina annonserade nya tullar på amerikanska importvaror. Det är snabba turer i ordväxlingarna, men otvivelaktigt upplever den kinesiska ekonomin en viss press, åtminstone om man ska se till aktiebörsernas utveckling.

FXI-Weekly 2018-08-03

Aktiebörserna i USA och Europa stängde i optimistisk ton i fredags, så utsikterna för en positiv start av nästa vecka ser goda ut. Värderingarna i framför allt USA ligger på en historiskt hög nivå, med ett rullande P/E-tal för S&P 500 på drygt 24. Bränslet till uppgångarna är givetvis de starka bolagsresultaten och fortsatt optimistiska prognoser, i kombination med låg inflation och räntor som fortfarande håller sig på låga nivåer. Perioden augusti till oktober har historiskt ofta inneburit rekyler.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 7,8 i mars 2019.

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Köpt säljoption med lösen 1440 i september som försäkring mot nedgång.
 • Naturgas: Såld köpoption med lösen 4,25 i mars 2019.
 • Vete: Såld köpoption med lösen 6,8 i december, i kombination med köpt köpoption med lösen 6,6 i september som försäkring.
 • Fläsk: Såld säljoption med lösen 40 i december.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1360, 1400 och 1440 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1280 och 1320  i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1420 i augusti. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1420 och köpt säljoption 1460 med lösen i september. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1480 och köpt säljoption 1520 med lösen i september. Såld köpoption med lösen 1680 i december. Såld köpoption med lösen 1700 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1180 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1640 i juni 2019. Köpt säljoption med lösen 1440 i september som försäkring mot nedgång.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,10 i december. Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1175 i februari 2019, 1125 i mars 2019 samt 1250 i oktober. Såld säljoption med lösen 1150 i december med köpt säljoption med lösen 1150 i september som försäkring. Såld köpoption med lösen 1375 i februari 2019.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i december. Såld säljoption med lösen 53 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 51 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 50 i mars 2019. Sålda köpoptioner med lösen 70 och 75 i december 2018. Såld köpoption med lösen 80 i januari 2019. Såld köpoption med lösen 76 i februari 2019. Såld köpoption med lösen 85 i mars 2019.
 • Vete: Såld köpoption 6,0 med lösen december. Såld köpoption med lösen 6,5 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 7,0 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 6,8 i december, i kombination med köpt köpoption med lösen 6,6 i september som försäkring.
 • Bomull: Såld köpoption med lösen 90 i december. Såld köpoption med lösen 100 i december.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 9,2 i november. Såld säljoption med lösen 8,4 i januari 2019. Såld köpoption med lösen 10,4 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 10,8 i mars 2018.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018. Covered call med såld köpoption lösen 350 i oktober.
 • Majs: Covered call med såld köpoption lösen 4,0 i december.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019. Covered call med såld köpoption med lösen 13 i februari 2019.
 • Naturgas: Såld köpoption med lösen 4,5 i februari 2019. Såld köpoption med lösen 4,25 i mars 2019.
 • 10-årig amerikansk statsobligation: Covered call med köpt termin och såld köpoption med lösen 119 i november.
 • Fläsk: Såld säljoption med lösen 40 i december.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 315,0758. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +8,3%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -0,6% sedan årsskiftet efter en vecka på -0,1%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond.

ACWI-Weekly 2018-08-03

Sedan inköp har index stigit med +1,4%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 74,35, vilket är 2,8% över inköpskurs. Aktuell exit är 70,89.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-08-03

Sedan inköp har index stigit med +0,6%. Högsta noteringen för Stockholm Benchmark Index sedan inköp är 611,56, vilket är 1,0% över inköpskurs. Aktuell exit är 578,99.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXS30-Weekly 2018-08-03

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-08-03

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-08-03

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-08-03

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-08-03.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-08-03.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-08-03.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

EEM-Weekly ATR 2018-08-03.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-08-03.png

Annonser

Veckorapport vecka 30 2018

Facebook-FB-Stock-News.jpg

Bild från CNA Finance

Vi lägger ännu en stark börsvecka bakom oss för Stockholmsbörsen. USA-börserna utvecklades också positivt, men avslutade i fredags med påtagliga nedgångar.  Ädelmetallerna föll tillbaka något medan oljepriset steg blygsamt. De amerikanska obligationsräntorna steg och den amerikanska dollarn ökade något i värde gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index ökade med +2,1% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +2,3%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar steg med +1,9% och har i år ökat med +8,0%. OMXS30 befinner sig i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig över ett väldigt smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1570 och 1573. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1574, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-07-27.png

Rapportperioden är till största delen avklarad och vi har som väntat fått se starka siffror som ofta gett upphov till ordentliga kursökningar. Teknikbolagen i USA kom dock under lite press sedan Facebook presenterat sämre resultat än förväntat och kursen föll ordentligt.

FB-Weekly 2018-07-27.png

Även jätten Amazon drog ned humöret på köpsidan genom att guida något lägre om framtida försäljningstillväxt.

Det förefaller som att stämningen mellan USA och EU tinat något efter ett toppmöte i veckan där båda parter sade sig vilja verka för att reducera handelshinder. Återstår att se vilka konkreta resultat vi får se. I förhandlingen med Kina har inget nytt framkommit och den kinesiska valutan fortsatte ned i veckan. En minskning av den kinesiska yuanen mot den amerikanska dollarn gör kinesiska varor billigare att importera, vilket fortsätter att till viss del motverka de amerikanska tullarna.

Vi går nu in i en säsongsmässigt svag börsperiod och med tanke på USA-börsernas fall i fredags är det troligt att Stockholmsbörsen öppnar på nedsidan.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • JPY/USD: positiv prisspread med såld säljoption med lösen 0,88 i september och köpt säljoption med lösen 0,86 i september.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Sojabönor: Såld köpoption med lösen 10,4 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 10,8 i mars 2018.
 • Vete: Såld köpoption med lösen 6,5 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 7,0 i mars 2019.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1375 i mars 2019.
 • 10-årig amerikansk statsobligation: Covered call med köpt termin och såld köpoption med lösen 119 i november.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1360, 1400 och 1440 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1280 och 1320  i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1420 i augusti. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1420 och köpt säljoption 1460 med lösen i september. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1480 och köpt säljoption 1520 med lösen i september. Såld köpoption med lösen 1680 i december. Såld köpoption med lösen 1700 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1180 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1640 i juni 2019.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,10 i december. Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1175 i februari 2019, 1125 i mars 2019 samt 1250 i oktober. Såld säljoption med lösen 1150 i december med köpt säljoption med lösen 1150 i september som försäkring.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i december. Såld säljoption med lösen 53 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 51 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 50 i mars 2019. Sålda köpoptioner med lösen 70 och 75 i december 2018. Såld köpoption med lösen 80 i januari 2019. Såld köpoption med lösen 76 i februari 2019. Såld köpoption med lösen 85 i mars 2019.
 • Vete: Såld köpoption 6,0 med lösen december. Såld köpoption med lösen 6,5 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 7,0 i mars 2019.
 • Bomull: Såld köpoption med lösen 90 i december. Såld köpoption med lösen 100 i december.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 9,2 i november. Såld säljoption med lösen 8,4 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 7,8 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 10,4 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 10,8 i mars 2018.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018. Covered call med såld köpoption lösen 350 i oktober.
 • Majs: Såld köpoption med lösen 4,6 i mars 2019. Covered call med såld köpoption lösen 4,0 i december.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019. Covered call med såld köpoption med lösen 13 i februari 2019.
 • Naturgas: Såld köpoption med lösen 4,5 i februari 2019.
 • 10-årig amerikansk statsobligation: Covered call med köpt termin och såld köpoption med lösen 119 i november.

Andelsvärdet i placeringsklubben sjönk med -0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 314,4911. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +8,1%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -0,4% sedan årsskiftet efter en vecka på +0,3%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond.

ACWI-Weekly 2018-07-27

Sedan inköp har index stigit med +1,4%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 74,35, vilket är 2,8% över inköpskurs. Aktuell exit är 70,80.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-07-27

Sedan inköp har index stigit med +0,6%. Högsta noteringen för Stockholm Benchmark Index sedan inköp är 608,90, vilket är 0,7% över inköpskurs. Aktuell exit är 576,36.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXS30-Weekly 2018-07-27

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-07-27

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-07-27

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-07-27.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-07-27

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-07-27.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-07-27.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-07-27

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-07-27

Veckorapport vecka 29 2018

china usa trade war.jpg

Bild från Industry Week

Vi lägger ännu en stark börsvecka bakom oss för Stockholmsbörsen. USA-börserna utvecklades mer försiktigt och stängde med små förändringar jämfört med förra fredagen. Ädelmetallerna sjönk vidare, men hämtade igen en del i den avslutande handeln. Oljepriset försvagades efter ett rejält tapp i måndags, trots en positiv utveckling resten av veckan. De amerikanska obligationsräntorna steg efter en slagig vecka medan den amerikanska dollarn föll gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex efter en riktigt svag utveckling.

Stockholmsbörsens OMXS30-index ökade med +1,9% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +0,2%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar steg med +1,4% och har i år ökat med +6,0%. OMXS30 befinner sig i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig just över ett väldigt smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1569 och 1572. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1572, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-07-20.png

Bolagsrapporterna för det andra kvartalet strömmar in och visar som väntat genomgående på starka siffror som oftast överträffat förväntningar. Börsen har fått positiv energi, men uppgången har trots allt varit klart sansad. Det är som vanligt en balansgång mellan redovisade resultat/prognoser och aktuell värdering. Man kan i vart fall drista sig till att säga att vi inte får se en börsnedgång i närtid initierad av svaga resultat denna rapportperiod..! Dock lämnar vi snart den historiskt starka börsmånaden juli och går in i svagare dito både augusti och september. Om någon vecka är rapporterna i huvudsak historia och då vänds fokus mot centralbankerna och inflations/räntor. Den så kallade yield-kurvan (skillnaden mellan 10- och 2-årig statsobligation) i USA är på väg mot noll och många tror att den kommer att invertera i år. Det har historiskt varit en träffsäker indikation på kommande recession och börsnedgång. Varför det inte behöver vara så denna gång har Kortsikt en förträfflig genomgång av i sitt senaste inlägg.

President Trump fortsätter med sin hätska retorik och mullrar fortsatt starkt för att skapa sig fördelar i det pågående handelskriget. De utökade tullar som han hotar kinesiska varor med kan Kina inte bemöta på samma sätt då importen från USA inte alls är lika stor som exporten till USA. Däremot kan man ta till justeringar av den egna valutan, läs devalvering, vilket syns tydligt i nedanstående diagram från Bloomberg. Det gör kinesiska varor billigare för amerikanska företag och privatpersoner, vilket delvis tar udden av amerikanska tullar. Valutamanipulationer har dock en benägenhet att generera en del oönskade konsekvenser.

cnyusd.png

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • EUR/USD: Såld säljoption med lösen 1,14 i september.
 • Boskap: Såld säljoption med lösen 97 i oktober.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Guld: Såld säljoption med lösen 1125 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1150 i december med köpt säljoption med lösen 1150 i september som försäkring.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1360, 1400 och 1440 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1280 och 1320  i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1420 i augusti. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1420 och köpt säljoption 1460 med lösen i september. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1480 och köpt säljoption 1520 med lösen i september. Såld köpoption med lösen 1680 i december. Såld köpoption med lösen 1700 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1180 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1640 i juni 2019.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,10 i december. Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1175 i februari 2019, 1125 i mars 2019 samt 1250 i oktober. Såld säljoption med lösen 1150 i december med köpt säljoption med lösen 1150 i september som försäkring.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i december. Såld säljoption med lösen 53 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 51 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 50 i mars 2019. Sålda köpoptioner med lösen 70 och 75 i december 2018. Såld köpoption med lösen 80 i januari 2019. Såld köpoption med lösen 76 i februari 2019. Såld köpoption med lösen 85 i mars 2019.
 • Vete: Såld köpoption 6,0 med lösen december.
 • Bomull: Såld köpoption med lösen 90 i december. Såld köpoption med lösen 100 i december.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 9,2 i november. Såld säljoption med lösen 8,4 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 7,8 i mars 2019.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018. Covered call med såld köpoption lösen 350 i oktober.
 • Majs: Såld köpoption med lösen 4,6 i mars 2019. Covered call med såld köpoption lösen 4,0 i december.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019. Covered call med såld köpoption med lösen 13 i februari 2019.
 • Naturgas: Såld köpoption med lösen 4,5 i februari 2019.
 • JPY/USD: positiv prisspread med såld säljoption med lösen 0,88 i september och köpt säljoption med lösen 86 i september.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 314,6432. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +8,2%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -0,8% sedan årsskiftet efter en vecka på +0,7%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond.

ACWI-Weekly 2018-07-20

Sedan inköp har index stigit med +0,6%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 74,35, vilket är 2,8% över inköpskurs. Aktuell exit är 70,76.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 27. Då trendidikatorn nu slagit om till positiv trend kommer aktiefonden SPP Aktiefond Sverige att köpas in igen.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-07-20

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXS30-Weekly 2018-07-20

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-07-20

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-07-20

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-07-20.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-07-20.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-07-20

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-07-20.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-07-20.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-07-20.png

Veckorapport vecka 28 2018

agriculture.jpg

Bild från Global Trade

Vi lägger en stark börsvecka bakom oss, trots en rejäl djupdykning i onsdags på Stockholmsbörsen. USA-börserna noterade liknande rörelser och teknologiaktier gick starkt. Ädelmetallerna fortsatte sin kräftgång nedåt och oljepriset försvagades rejält, trots positiva lagersiffror i USA. De amerikanska obligationsräntorna stängde i stort sett oförändrat jämfört med förra veckan medan den amerikanska dollarn stärktes gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index ökade med +1,7% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index sjunkit med -1,7%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar steg med +2,0% och har i år stigit med +4,6%. OMXS30 befinner sig i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig under ett väldigt smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1568 och 1571. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1571, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-07-13.png

De kommande två veckorna får vi ta del av en strid ström av bolagsrapporter för det andra kvartalet och det innebär i vanlig ordning en mängd ny information för marknadsaktörer att analysera och värdera. Vi lär få se fortsatt starka siffror, så det mest intressanta blir prognoserna om framtida utsikter. Makroekonomiska faktorer som inflation, räntor och arbetslöshet hamnar i skymundan för ett tag.

Råvarumarknaderna är under fortsatt press, tyngda av bland annat USA:s aggressiva handelspolitik. Särskilt jordbrukssektorn är utsatt, med prisnivåer som sjunkit till nära produktionskostnaden. Det innebär att president Trumps starka stöd i jordbruksdominerade delstater kan komma att frestas på, och det blir intressant att se hur han hanterar den balansgången.

GK-Weekly 2018-07-13.png

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Olja: Såld säljoption med lösen 47 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 51 i mars 2019.
 • Gödkalv: Såld säljoption med lösen 130 i oktober.
 • Silver: Såld köpoption med lösen 22 i januari 2019.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Olja: Såld säljoption med lösen 50 i mars 2019.
 • JPY/USD: positiv prisspread med såld säljoption med lösen 0,88 i september och köpt säljoption med lösen 86 i september.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 7,8 i mars 2019.
 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1640 i juni 2019.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1360, 1400 och 1440 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1280 och 1320  i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1420 i augusti. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1420 och köpt säljoption 1460 med lösen i september. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1480 och köpt säljoption 1520 med lösen i september. Såld köpoption med lösen 1680 i december. Såld köpoption med lösen 1700 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1180 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1640 i juni 2019.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,10 i december. Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1175 i februari 2019 samt 1250 i oktober.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i december. Såld säljoption med lösen 53 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 51 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 50 i mars 2019. Sålda köpoptioner med lösen 70 och 75 i december 2018. Såld köpoption med lösen 80 i januari 2019. Såld köpoption med lösen 76 i februari 2019. Såld köpoption med lösen 85 i mars 2019.
 • Vete: Såld köpoption 6,0 med lösen december.
 • Bomull: Såld köpoption med lösen 90 i december. Såld köpoption med lösen 100 i december.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 9,2 i november. Såld säljoption med lösen 8,4 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 7,8 i mars 2019.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018. Covered call med såld köpoption lösen 350 i oktober.
 • Majs: Såld köpoption med lösen 4,6 i mars 2019. Covered call med såld köpoption lösen 4,0 i december.
 • EUR/USD: Såld säljoption med lösen 1,14 i september.
 • Boskap: Såld säljoption med lösen 97 i oktober.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019. Covered call med såld köpoption med lösen 13 i februari 2019.
 • Naturgas: Såld köpoption med lösen 4,5 i februari 2019.
 • JPY/USD: positiv prisspread med såld säljoption med lösen 0,88 i september och köpt säljoption med lösen 86 i september.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,6% jämfört med förra fredagen, och slutade på 314,1867. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +8,0%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -1,5% sedan årsskiftet efter en vecka på +3,1%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond.

ACWI-Weekly 2018-07-13

Sedan inköp har index stigit med +0,4%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 74,35, vilket är 2,8% över inköpskurs. Aktuell exit är 70,56.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 27.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-07-13

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXS30-Weekly 2018-07-13

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-07-13

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-07-13

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-07-13.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-07-13.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-07-13.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-07-13.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-07-13.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-07-13.png

Veckorapport vecka 27 2018

usakina-800x528

Bild från Beernews

Vi lägger en sur börsvecka bakom oss, där Stockholmsbörsen föll på bred front. I USA var det en avkortad vecka på grund av den amerikanska nationaldagen och där steg kurserna istället, med en stark avslutning. Ädelmetallerna stängde med små förändringar liksom oljepriset. De amerikanska obligationsräntorna sjönk något medan den amerikanska dollarn försvagades påtagligt gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index backade med -2,2% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index sjunkit med -3,4%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar föll med -1,8% och har i år stigit med +2,5%. OMXS30 befinner sig i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig under ett väldigt smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1569 och 1572. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1572, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-07-06

Nu har USA:s ökade tullar på kinesiska varor trätt i kraft och det återstår att se vad svaret blir, och om vi får se några förhandlingsinviter kommande vecka. Strålkastarljuset på den finansiella scenen hamnar snart på bolagsrapporter för det andra kvartalet.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en tydlig negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1660 i augusti.

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1360, 1400 och 1440 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1280 och 1320  i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1420 i augusti. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1420 och köpt säljoption 1460 med lösen i september. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1480 och köpt säljoption 1520 med lösen i september. Såld köpoption med lösen 1680 i december. Såld köpoption med lösen 1700 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1180 i juni 2019.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,10 i december. Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019.
 • Silver: Såld köpoption med lösen 22 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1175 i februari 2019 samt 1250 i oktober.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i december. Såld säljoption med lösen 53 i januari 2019. Sålda säljoptioner med lösen 47 och 51 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 45 i mars 2019. Sålda köpoptioner med lösen 70 och 75 i december 2018. Såld köpoption med lösen 80 i januari 2019. Såld köpoption med lösen 76 i februari 2019. Såld köpoption med lösen 85 i mars 2019.
 • Vete: Såld köpoption 6,0 med lösen december.
 • Bomull: Såld köpoption med lösen 90 i december. Såld köpoption med lösen 100 i december.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 9,2 i november. Såld säljoption med lösen 8,4 i januari 2019.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018. Covered call med såld köpoption lösen 350 i oktober.
 • Gödkalv: Såld säljoption med lösen 130 i oktober.
 • Majs: Såld köpoption med lösen 4,6 i mars 2019. Covered call med såld köpoption lösen 4,0 i december.
 • EUR/USD: Såld säljoption med lösen 1,14 i september.
 • Boskap: Såld säljoption med lösen 97 i oktober.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019. Covered call med såld köpoption med lösen 13 i februari 2019.
 • Naturgas: Såld köpoption med lösen 4,5 i februari 2019.

Andelsvärdet i placeringsklubben föll med -0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 312,3449. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +7,4%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -4,4% sedan årsskiftet efter en vecka på -1,8%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond.

ACWI-Weekly 2018-07-06.png

Sedan inköp har index sjunkit med -0,7%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 74,35, vilket är 2,8% över inköpskurs. Aktuell exit är 70,50.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-07-06

Stängningskursen underskrider aktuell exit på 580,26, varför aktiefonden säljs av.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXS30-Weekly 2018-07-06

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-07-06

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-07-06

 

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-07-06

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-07-06

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-07-06.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-07-06

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-07-06.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-07-06

Veckorapport vecka 26 2018

 

Vi lägger en svängig börsvecka bakom oss, där Stockholmsbörsen ett tag var rejält pressad men återhämtade sig och stängde på plus jämfört med förra veckan. USA-börserna föll tillbaka i den avslutande handeln i fredags och stängde med nedgångar för veckan. Ädelmetallerna fortsatte nedåt medan oljepriset rusade i höjden efter USA:s uttalanden om dess allierade borde sluta köpa olja från Iran. De amerikanska obligationsräntorna sjönk medan den amerikanska dollarn endast förändrades marginellt gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex, efter en riktigt svag avslutande handel.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +0,6% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index sjunkit med -1,1%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +0,5% och har i år stigit med +4,4%. OMXS30 befinner sig i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig under ett väldigt smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1571 och 1575. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1575, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-06-29.png

I avvaktan på bolagsrapporter för det andra kvartalet ligger mycket av strålkastarljuset på den finansiella scenen fortsatt på handelshinder och utspel från framför allt president Trump i USA. På fredag den 6 juli träder USA:s tullar på kinesiska varor i kraft och det blir intressant att se vad Kina svarar med. Trump har ju deklarerat att motåtgärder kommer att mötas av ännu kraftigare tullar. Återstår att se om det blir förhandlingar och kompromisser i elfte timmen, eller om handelskriget trappas upp i intensitet.

trump tariffs

Bild från The Mercury News

Aktiebörserna står och väger och lär fortsätta göra så ett par veckor till innan hård data från bolagen börjar strömma in. Sommarperioden är normalt stark på börsen och handeln lugn, men med utfallen från Trumps administration vet man aldrig. På onsdag är det USA:s nationaldag och de amerikanska börserna håller då stängt.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Vete: Sålda köpoptioner 6,3 och 6,6 med lösen december.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1475 i december.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 52 i november.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Olja: Såld köpoption med lösen 85 i mars 2019.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1180 i juni 2019.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1360, 1400 och 1440 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1280 och 1320  i mars 2019. Såld vagga med såld köpoption 1660 i augusti och såld säljoption 1420 i augusti. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1420 och köpt säljoption 1460 med lösen i september. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1480 och köpt säljoption 1520 med lösen i september. Såld köpoption med lösen 1680 i december. Såld köpoption med lösen 1700 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1180 i juni 2019.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,10 i december. Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019.
 • Silver: Såld köpoption med lösen 22 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1175 i februari 2019 samt 1250 i oktober.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i december. Såld säljoption med lösen 53 i januari 2019. Sålda säljoptioner med lösen 47 och 51 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 45 i mars 2019. Sålda köpoptioner med lösen 70 och 75 i december 2018. Såld köpoption med lösen 80 i januari 2019. Såld köpoption med lösen 76 i februari 2019. Såld köpoption med lösen 85 i mars 2019.
 • Vete: Såld köpoption 6,0 med lösen december.
 • Bomull: Såld köpoption med lösen 90 i december. Såld köpoption med lösen 100 i december.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 9,2 i november. Såld säljoption med lösen 8,4 i januari 2019.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018. Covered call med såld köpoption lösen 350 i oktober.
 • Gödkalv: Såld säljoption med lösen 130 i oktober.
 • Majs: Såld köpoption med lösen 4,6 i mars 2019. Covered call med såld köpoption lösen 4,0 i december.
 • EUR/USD: Såld säljoption med lösen 1,14 i september.
 • Boskap: Såld säljoption med lösen 97 i oktober.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019. Covered call med såld köpoption med lösen 13 i februari 2019.
 • Naturgas: Såld köpoption med lösen 4,5 i februari 2019.

Andelsvärdet i placeringsklubben ökade med +0,6% jämfört med förra fredagen, och slutade på 313,1314. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +7,7%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -2,7% sedan årsskiftet efter en vecka på -1,1%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond.

ACWI-Weekly 2018-06-29

Sedan inköp har index sjunkit med -1,7%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 74,35, vilket är 2,8% över inköpskurs. Aktuell exit är 70,50.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-06-29

Sedan inköp har index sjunkit med -2,6%. Högsta noteringen för Stockholmsbörsens Benchmark Index sedan inköp är 614,35, vilket är 1,7% över inköpskurs. Aktuell exit är 580,26.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXS30-Weekly 2018-06-29

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-06-29

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-06-29

 

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-06-29.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-06-29.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-06-29

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-06-29.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-06-29.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-06-29.png

Veckorapport vecka 25 2018

trump-malmstrom

Bild från Ny Teknik

Midsommarveckan innebar en högst blandad kompott för Stockholmsbörsen, där en svag inledning och avslutning ledde till att index föll tillbaka jämfört med förra veckan. USA-börserna handlades ned också ned i lugn handel. Ädelmetallerna fortsatte nedåt medan oljepriset steg kraftigt efter positiva tongångar från OPEC-mötet om produktionsbegränsningar. De amerikanska obligationsräntorna sjönk något liksom den amerikanska dollarn gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index backade med -1,3% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index sjunkit med -1,7%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar föll med -1,3% och har i år stigit med +3,8%. OMXS30 befinner sig i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig under ett väldigt smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1571 och 1575. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1576, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-06-21.png

Fokus i informationsflödet på den finansiella marknaderna är återigen handelskriget mellan USA och övriga världen, läs Kina och EU. President Trump spelar sina kort hårt och möter på tufft motstånd. Nu när bilindustrin står i blickfånget är det riktigt stora värden som står på spel för EU. Starka tyska biltillverkare kommer att göra sitt yttersta för att högre tullar inte ska bli verklighet och de lär få politikernas uppmärksamhet. Jag tänker att vi kan komma att få sen en snabb ömsesidig avveckling av tullar på bilar mellan USA och EU, där båda sidor kan framhålla sig som vinnare. Detta kan också leda till att tullarna på andra varor reduceras. I mina ögon är det något grundläggande fel med tullar och andra handelshinder. Länder ska producera det de är bra på och köpa sådant andra gör bättre. Handel med schyssta villkor är det mest effektiva sättet att utveckla samhällen och göra det möjligt för människor att försörja sig.

Råvarumarknaderna fortsätter att vara under press, tyngda av utspel om tullar i världshandeln. Öppningar i samtalen mellan USA, EU och Kina kan skapa snabba kursrusningar, men grundtonen är ännu så länge avgjort negativ. Branta prisnedgångar öppnar fina lägen för att sälja dyra säljoptioner. Min amerikanska mäklare rekommenderar att köpa terminer i Bloomberg Commodity Index med argumentet att nedgången i samband med ”handelskriget” är överdriven. Och visst är man benägen att hålla med om att nedsidan är klart begränsad.

Weekly Bloomberg Commodity Index 2018-06-22.png

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Majs: Såld köpoption med lösen 4,7 i december.
 • Gödkalv: Såld säljoption med lösen 126 i oktober.
 • Vete: Sålda köpoptioner 6,4 och 7,0 med lösen december.
 • Kaffe: Såld köpoption 1,8 med lösen i december.
 • Olja: Såld köpoption med lösen 87 i februari 2019.
 • Sojaolja: Köpt köpoption 35 med lösen juni 2018. (förlust)

Justerade positioner

Nya positioner

 • Socker: Covered call med såld köpoption med lösen 13 i februari 2019.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 8,4 i januari 2019.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1360, 1400 och 1440 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1280 och 1320  i mars 2019. Såld vagga med såld köpoption 1660 i augusti och såld säljoption 1420 i augusti. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1420 och köpt säljoption 1460 med lösen i september. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1480 och köpt säljoption 1520 med lösen i september. Såld köpoption med lösen 1680 i december. Såld köpoption med lösen 1700 i mars 2019.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,10 i december. Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019.
 • Silver: Såld köpoption med lösen 22 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1175 i februari 2019 samt 1250 i oktober. Såld köpoption med lösen 1475 i december.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 52 i november. Såld säljoption med lösen 55 i december. Såld säljoption med lösen 53 i januari 2019. Sålda säljoptioner med lösen 47 och 51 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 45 i mars 2019. Sålda köpoptioner med lösen 70 och 75 i december 2018. Såld köpoption med lösen 80 i januari 2019. Såld köpoption med lösen 76 i februari 2019.
 • Vete: Sålda köpoptioner 6,0, 6,3, och 6,6 med lösen december.
 • Bomull: Såld köpoption med lösen 90 i december. Såld köpoption med lösen 100 i december.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 9,2 i november. Såld säljoption med lösen 8,4 i januari 2019.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018. Covered call med såld köpoption lösen 350 i oktober.
 • Gödkalv: Såld säljoption med lösen 130 i oktober.
 • Majs: Såld köpoption med lösen 4,6 i mars 2019. Covered call med såld köpoption lösen 4,0 i december.
 • EUR/USD: Såld säljoption med lösen 1,14 i september.
 • Boskap: Såld säljoption med lösen 97 i oktober.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019. Covered call med såld köpoption med lösen 13 i februari 2019.
 • Naturgas: Såld köpoption med lösen 4,5 i februari 2019.

Andelsvärdet i placeringsklubben ökade med +0,5% jämfört med förra fredagen, och slutade på 311,2921. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +7,0%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -1,5% sedan årsskiftet efter en vecka på +1,0%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond.

ACWI-Weekly 2018-06-22

Sedan inköp har index sjunkit med -0,5%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 74,35, vilket är 2,8% över inköpskurs. Aktuell exit är 70,50.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-06-21

Sedan inköp har index sjunkit med -3,1%. Högsta noteringen för Stockholmsbörsens Benchmark Index sedan inköp är 614,35, vilket är 1,7% över inköpskurs. Aktuell exit är 580,26.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXS30-Weekly 2018-06-21

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-06-22

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% placerad i en fiktiv aktiefond som följer indexet. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-06-22

Sedan inköp har index sjunkit med -2,8%. Stängningskursen underskrider aktuell exit på 16,19, varför råvarufonden säljs av.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-06-21.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-06-21.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-06-22.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-06-22.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-06-22.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-06-21.png