Veckorapport vecka 46 2017

Aktiekurserna var stundtals under press även denna vecka på Stockholmsbörsen, medan USA-börserna höll emot. De amerikanska obligationsräntorna föll jämfört med stängningskurserna förra fredagen medan ädelmetallerna tog ett rejält kliv uppåt, framför allt i fredags. Oljepriset slutade i stort sett oförändrat efter en svag inledning och stark avslutning på veckan. Den amerikanska dollarn föll gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index backade med -1,0% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +6,6%, exklusive utdelningar. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator men har nu kommit ner närmare klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1568 och 1605. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1592, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30 Weekly 2017-11-17.png

Börsläget ser oklart ut, med en tydlig rekyl på Stockholmsbörsen men USA-börser som fortsatt färgas av optimism om en kommande skattereform och fortsatt vinstökning i bolagen. I veckan som kommer är det Thanksgiving i USA, vilket innebär en avkortad handelsvecka. Därefter stundar omröstning om skattereformen i senaten och vi närmar oss också Federal Reserves möte 12-13 december.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat. Optionerna i sojabönor avslutades med planerad vinst. En såld säljoption i JPY/USD köptes tillbaka med planerad vinst. En såld säljoption i guld med lösen 1180 i mars 2018 köptes tillbaka med planerad vinst, liksom en såld köpoption med lösen 1500 i april 2018. En ny säljoption i OMXS30 med lösen 1360 i juni 2018 såldes. En säljoption i guld med lösen 1170 i juni 2018 såldes, liksom en köpoption med lösen 1475 i juni 2018. En köpoption i apelsinjuice med lösen 180 i mars 2018 såldes. En säljoption i råolja såldes med lösen 45 i juni 2018 såldes.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner 1500 och 1540 med lösen mars 2018 samt 1360 och 1400 med lösen juni 2018. Såld köpoption med lösen 1680 i mars 2018.
 • Kaffe: Såld säljoption 1,175 med lösen i maj 2018, såld köpoption 1,70 med lösen i maj 2018
 • Guld: Såld köpoption 1475 juni 2018. Sålda säljoptioner 1215 mars 2018 samt 1170 i juni 2017. En köpt säljoption med lösen 1050 i december som en försäkring.
 • Silver: Såld köpoption 22 med lösen maj 2018, såld säljoption med lösen 14,75 i maj 2018.
 • Olja: Sålda köpoptioner 60 med lösen februari respektive mars 2018. Såld credit ratio call spread såld säljoption 61 och köpt säljoption 59, lösen i mars 2018.
 • JPY/USD: Såld köpoption 0,0094 med lösen mars 2018.
 • Majs: Positiv prisspread med köpt köpoption 3,7, såld köpoption 4,0 samt såld köpoption 3,5, alla med lösen maj 2018,
 • 10-årig amerikansk statsobligation: covered call med köpt termin och såld köpoption med lösen 125 mars 2018.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,4% jämfört med förra fredagen, och slutade på 287,4273. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +11,7%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +19,9% sedan årsskiftet. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond, vilket innebär att dollarns värde mot kronan påverkar resultatet.

ACWI Weekly 2017-11-17

Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 70,87. Aktuell exit är 68,90.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI Weekly 2017-11-17

Högsta noteringen för Stockholmsbörsens Benchmark Index sedan inköp är 617,34. Aktuell exit är 591,03.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i Avanza Zero.

OMXS30 Weekly 2017-11-17

Högsta noteringen för OMXS30 sedan inköp är 1681,75. Aktuell exit är 1608,50.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för Stockholmsbörsens OMXS30-index steg jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med låg volatilitet.

OMXS30 Weekly ATR 2017-11-17

För iShares All Country World Index världsindex, ACWI, steg volatiliteten jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

ACWI Weekly ATR 2017-11-17.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30 Weekly 10 years 2017-11-17.png

Annonser

Veckorapport vecka 45 2017

Så kom då en rekyl på aktiemarknaden, även om den på exempelvis USA-börserna knappt blev märkbar efter att ännu en ny rekordnivå noterats. De amerikanska obligationsräntorna steg liksom ädelmetallerna, trots en svag avslutande handel, jämfört med stängningskurserna förra fredagen. Oljepriset fortsatte uppåt i samband med ökad turbulens i Mellanöstern med Saudiarabien, Iran och Libanon som kontrahenter . Den amerikanska dollarn föll gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index backade med -2,6% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +7,7%, exklusive utdelningar. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1567 och 1604. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1591, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30 Weekly 2017-11-10.png

Stockholmsbörsen var en av de globala aktiemarknaderna som utvecklades svagast i veckan, efter kursnedgångar för stora bolag som Ericsson och HM. Efter en rapportperiod med genomgående starka siffror från företag vänds nu fokus på hur förutsättningarna för fortsatta vinstökningar och därmed börsuppgångar ser ut. Om vi får se en skattereform i USA innan årsskiftet är fortfarande osäkert, men oddsen för att det blir någon form av genomgripande förändring av ett system som sattes för mer än 30 år sedan är historiskt goda. I Sverige är det fortsatt diskussion om bostadsmarknaden och om vi är på väg in i en nedåtgående pristrend eller om det bara är ett hack i kurvan vi upplever just nu. Den turbulenta situationen i Mellanöstern påverkar framför allt oljepriset för tillfället, men en eskalering av situationen kan ge stora konsekvenser på den internationella arenan där USA och Ryssland kämpar om inflytande.

Lite i skymundan närmar vi oss datumet 8 december, då den amerikanska kongressen måste godkänna ett nytt skuldtak och ny budget för USA för att administrationen ska kunna betala sina räkningar. Processen kring detta har tidigare skapat en hel del oro, både politiskt och på finansmarknaderna. Om inte annat lär det sätta USA:s enorma statsskuld i strålkastarljuset ännu en gång, och visa hur snabbt räntekostnaderna skulle öka om räntenivån stiger. Här får vi också ett tungt besked från den amerikanska centralbanken Federal Reserve som håller sitt styrmöte den 12 och 13 december. En räntehöjning är förväntad, så det intressanta blir uttalanden om utsikterna för nästa år.

För kommande börsvecka ser sannolikheten hög ut för nya uppgångar efter en stark avslutande USA-handel.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat. Den sålda köpoptionen i guld köptes tillbaka med planerad vinst, liksom den sålda säljoptionen. En ny köpoption i guld såldes med lösen 1475 i juni 2018. Den sålda köpoptionen i boskap köptes tillbaka efter att hälften av den planerade vinsten snabbt uppnåtts. Den sålda säljoptionen i sojabönor köptes tillbaka med planerad vinst. En säljoption i EUR/USD såldes med lösen 1,13 i mars 2018. En köpoption i naturgas såldes med lösen 4,5 i mars 2018.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoption 1500 och 1540 med lösen mars 2018 samt 1400 med lösen juni 2018. Såld köpoption med lösen 1680 i mars 2018.
 • Kaffe: Såld säljoption 1,175 med lösen i maj 2018, såld köpoption 1,70 med lösen i maj 2018
 • Guld: Såld köpoption 1475 med lösen i juni 2018. Sålda säljoptioner 1170 i juni 2018 och 1215 mars 2018. En köpt säljoption med lösen 1050 i december som en försäkring.
 • Silver: Såld köpoption 22 med lösen maj 2018, såld säljoption med lösen 14,75 i maj 2018.
 • Olja: Sålda köpoptioner 60 med lösen februari respektive mars 2018. Såld credit ratio call spread såld säljoption 61 och köpt säljoption 59, lösen i mars 2018.
 • JPY/USD: Såld säljoption 0,00865 med lösen januari 2018, såld köpoption 0,0094 med lösen mars 2018.
 • EUR/USD: Såld säljoption 1,13 med lösen mars 2018.
 • Sojabönor: Såld köpoption med lösen 11,6 i maj 2018.
 • Majs: Positiv prisspread med köpt köpoption 3,7, såld köpoption 4,0 samt såld köpoption 3,5, alla med lösen maj 2018.
 • 10-årig amerikansk statsobligation: covered call med köpt termin och såld köpoption med lösen 125 mars 2018.
 • Naturgas: Såld köpoption 4,5 med lösen mars 2018.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 286,3870. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +11,3%.

Onsdagsfonden PPM

Ännu en gång håller Pensionsmyndigheten sina system stängda för underhåll, varför ingen uppdatering av utvecklingen kan göras.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond, vilket innebär att dollarns värde mot kronan påverkar resultatet.

ACWI Weekly 2017-11-10

Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 70,87. Aktuell exit är 68,90.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI Weekly 2017-11-10

Högsta noteringen för Stockholmsbörsens Benchmark Index sedan inköp är 617,34. Aktuell exit är 591,03.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i Avanza Zero.

OMXS30 Weekly 2017-11-10

Högsta noteringen för OMXS30 sedan inköp är 1681,75. Aktuell exit är 1608,50.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för Stockholmsbörsens OMXS30-index steg jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med låg volatilitet.

OMXS30 Weekly ATR 2017-11-10.png

För iShares All Country World Index världsindex, ACWI, var volatiliteten oförändrad jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

ACWI Weekly ATR 2017-11-10.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30 Weekly 10 years 2017-11-10.png

Veckorapport vecka 44 2017

Vi lägger ytterligare en stark börsvecka bakom oss, med genomgående starka bolagsrapporter som fortsatte komma in, positiv makrostatistik och fortsatt förväntan på centralbanksinitiativ och politiska framsteg, bland annat för skattereformen i USA. USA-börserna och även Stockholmsbörsen noterade rekordnivåer. De amerikanska obligationsräntorna sjönk liksom ädelmetallerna jämfört med stängningskurserna förra fredagen. Oljepriset tog ytterligare ett stort kliv uppåt. Den amerikanska dollarn var i stort sett oförändrad gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +0,8% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +10,6%, exklusive utdelningar. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1565 och 1602. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1588, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30 Weekly 2017-11-03.png

Tunga indikatorer pekar på fortsatt god tillväxt och goda utsikter framöver. Fortfarande har inflationen inte börjat öka, vilket håller ned räntorna och ger bränsle åt aktier. Vi har haft en längre period av intensiv uppgång utan någon rekyl att tala om, och det vore sunt med en andhämtningspaus. Samtidigt är det svårt att tala om en värderingsbubbla när vinsterna ökar med så stora tal som är fallet i bland annat tekniksektorn i USA. Kanske är det snarare en vinstbubbla vi ser, men det kan också vara följden av en allt mer tydlig övergång från fysiska kanaler till digitala i konsumtionssamhället som Google, Amazon, Facebook och andra drar höga växlar på.

För kommande börsvecka ser sannolikheten hög ut för fortsatt uppgångar efter en stark avslutande USA-handel.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat. En köpoption i kaffe med lösen 1,70 i maj 2018 såldes. En positiv prisspread i majs etablerades. En köpoption i boskap med lösen 139 i februari 2018 såldes. Den sålda köpoptionen i naturgas köptes tillbaka med planerad vinst.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoption 1500 och 1540 med lösen mars 2018 samt 1400 med lösen juni 2018. Såld köpoption med lösen 1680 i mars 2018.
 • Kaffe: Såld säljoption 1,175 med lösen i maj 2018, såld köpoption 1,70 med lösen i maj 2018
 • Guld: Såld köpoption 1500 april 2018. Sålda säljoptioner 1180 och 1215 mars 2018. En köpt säljoption med lösen 1050 i december som en försäkring.
 • Silver: Såld köpoption 22 med lösen maj 2018, såld säljoption med lösen 14,75 i maj 2018.
 • Olja: Sålda köpoptioner 60 med lösen februari respektive mars 2018. Såld credit ratio call spread såld säljoption 61 och köpt säljoption 59, lösen i mars 2018.
 • JPY/USD: Såld säljoption 0,00865 med lösen januari 2018, såld köpoption 0,0094 med lösen mars 2018.
 • Sojabönor: Såld säljoption 9,2 med lösen maj 2018, såld köpoption med lösen 11,6 i maj 2018.
 • Majs: Positiv prisspread med köpt köpoption 3,7, såld köpoption 4,0 samt såld köpoption 3,5, alla med lösen maj 2018,
 • 10-årig amerikansk statsobligation: covered call med köpt termin och såld köpoption med lösen 125 mars 2018.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 285,6647. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +11,0%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +19,8% sedan årsskiftet efter en vecka på +1,9%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond, vilket innebär att dollarns värde mot kronan påverkar resultatet.

ACWI Weekly 2017-11-03

Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 70,71. Aktuell exit är 68,73.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI Weekly 2017-11-03

Högsta noteringen för Stockholmsbörsens Benchmark Index sedan inköp är 616,87. Aktuell exit är 591,03.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i Avanza Zero.

OMXS30 Weekly 2017-11-03

Högsta noteringen för OMXS30 sedan inköp är 1681,13. Aktuell exit är 1608,50.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för Stockholmsbörsens OMXS30-index fortsatte nedåt jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

OMXS30 Weekly ATR 2017-11-03.png

För iShares All Country World Index världsindex, ACWI, sjönk volatiliteten jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

ACWI Weekly ATR 2017-11-03

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

 

Veckorapport vecka 43 2017

mario draghi october 2017

Bild från theguardian

Börsveckan var länge avvaktande med små nedgångar efter en stark föregående period. I fredags publicerade flera stora USA-företag imponerande resultat för det tredje kvartalet, som Amazon och Alphabet (Google). Tillsammans med positiv BNP-data gav det ett tydligt köptryck på USA-börserna, vilket smittade av sig i Europa. De amerikanska obligationsräntorna steg något medan ädelmetallerna föll tillbaka jämfört med stängningskurserna förra fredagen. Oljepriset stängde med en rejäl uppgång efter en synnerligen stark avslutande handel. Den amerikanska dollarn fortsatte att påtagligt stärkas mot andra världsvalutor.

Stockholmsbörsens OMXS30-index föll med -0,2% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +9,7%, exklusive utdelningar. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1561 och 1597. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1584, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30 Weekly 2017-10-27.png

Börsuppgången efter svackan i augusti har prisat in den starka ekonomiska utveckling som nu råder. Återstår att se hur långt uppvärderingen når innan oron för övervärdering eller i vart fall avsaknad av fortsatt uppgångspotential slår till. Så länge inflationen lyser med sin frånvaro håller räntorna sig på mattan. I veckan som kommer får vi en hel del intressant makroekonomisk statistik från USA.

Den mest dramatiska utvecklingen skedde på valutamarknaden, där euron föll som en sten mot den amerikanska dollarn efter beskedet i torsdags från den europeiska centralbanken om visserligen neddragna men också förlängda tillgångsköp. Det håller ner räntorna och sänker euron, vilket är precis vad ECB vill för att skapa inflation.

EURUSD Daily 2017-10-27

För kommande börsvecka ser sannolikheten hög ut för fortsatt uppgångar efter en stark avslutande USA-handel.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat. En säljoption med lösen 1540 i mars 2018 såldes, liksom en säljoption med lösen 1400 i juni 2018. En köpoption i guld med lösen 1450 i mars 2018 köptes tillbaka med planerad vinst, liksom den sålda säljoptionen i boskap. Den svaga trenden i vete och majs gjorde att jag stängde positionerna där med lägre vinst än planerat. Fallet för EUR/USD gjorde att den befintliga säljoptionen fick köpas tillbaka med förlust samtidigt som den sålda köpoptionen köptes tillbaka med planerad vinst. Säljoptionen i naturgas köptes tillbaka med försumbar vinst. Den befintliga säljoptionen i JPY/USD köptes tillbaka och en ny såldes med lösen 0,00865 i januari 2018. Samtidigt såldes en ny köpoption med lösen 0,0094 i mars 2018.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoption 1500 och 1540 med lösen mars 2018 samt 1400 med lösen juni 2018. Såld köpoption med lösen 1680 i mars 2018.
 • Kaffe: Såld säljoption 1,175 med lösen i maj 2018
 • Guld: Såld köpoption 1500 april 2018. Sålda säljoptioner 1180 och 1215 mars 2018. En köpt säljoption med lösen 1050 i december som en försäkring.
 • Silver: Såld köpoption 22 med lösen maj 2018, såld säljoption med lösen 14,75 i maj 2018.
 • Olja: Sålda köpoptioner 60 med lösen februari respektive mars 2018. Såld credit ratio call spread såld säljoption 61 och köpt säljoption 59, lösen i mars 2018.
 • Naturgas: Såld köpoption 5,0 med lösen mars 2018.
 • JPY/USD: Såld säljoption 0,00865 med lösen januari 2018, såld köpoption 0,0094 med lösen mars 2018.
 • Sojabönor: Såld säljoption 9,2 med lösen maj 2018, såld köpoption med lösen 11,6 i maj 2018.
 • 10-årig amerikansk statsobligation: covered call med köpt termin och såld köpoption med lösen 125 mars 2018.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,4% jämfört med förra fredagen, och slutade på 285,0576. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +10,8%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +17,5% sedan årsskiftet efter en vecka på +2,0%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond, vilket innebär att dollarns värde mot kronan påverkar resultatet.

ACWI Weekly 2017-10-27

Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 70,32. Aktuell exit är 68,30.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI Weekly 2017-10-27

Högsta noteringen för Stockholmsbörsens Benchmark Index sedan inköp är 611,07. Aktuell exit är 584,61.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i Avanza Zero.

OMXS30 Weekly 2017-10-27

Högsta noteringen för OMXS30 sedan inköp är 1671,41. Aktuell exit är 1596,61.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för Stockholmsbörsens OMXS30-index fortsatte nedåt jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

OMXS30 Weekly ATR 2017-10-27

För iShares All Country World Index världsindex, ACWI, steg volatiliteten något jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

ACWI Weekly ATR 2017-10-27.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30 Weekly 10 years 2017-10-27.png

Veckorapport vecka 42 2017

Ytterligare en stark vecka på världens aktiebörser, som avslutades med en riktigt euforisk dag i Stockholm, efter att tunga rapporter från Ericsson och Volvo mottagits synnerligen positivt. USA-börserna tappade mark i torsdag, men den dippen blev kortsiktig då köpare snabbt kom in och pressade kurserna till nya rekordnivåer. President Trumps skattereform fortsätter att lyftas fram som ett argument för köpsidan. De amerikanska obligationsräntorna steg medan ädelmetallerna föll tillbaka jämfört med stängningskurserna förra fredagen. Oljepriset stängde med en mindre uppgång och den amerikanska dollarn fortsatte att stärkas mot andra världsvalutor.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,4% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +9,9%, exklusive utdelningar. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1552 och 1592. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1580, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30 Weekly 2017-10-20.png

Som förväntat kommer bolagsrapporter för det tredje kvartalet in med starka siffror överlag. Den globala högkonjunkturen håller tempot uppe och det återstår att se när den ebbar ut och hur höga värderingarna hinner bli på aktiebörserna. Direktavkastningen på Stockholmsbörsen är fortfarande hög, 3-4%,  jämfört med de låga räntorna och inflationen lyser ännu med sin frånvaro. Direktavkastningen på S&P 500 i USA ligger lägre och det kan vara intressant att studera hur direktavkastningen historiskt varierat där.

sp500 dividend yield

Bild från multpl.com

I dagsläget syns inga tydliga tecken på hot mot börsuppgången, även om värderingarna på USA-börserna börjar närma sig ansträngda och historiskt höga nivåer.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat. Den fortsatta uppgången för OMXS30 gjorde det nödvändigt att köpa tillbaka den sålda köpoption med lösen 1640, vilket realiserade en förlust. Samtidigt kunde den sålda säljoptionen med lösen 1440 köpas tillbaka med planerad vinst, och en ny säljoption med lösen 1500 i mars 2018 såldes. En köpoption i guld med lösen 1500 i april 2018 såldes. En säljoption i silver med lösen 14,75 i maj 2018 såldes. En köpoption i sojabönor såldes med lösen 11,6 i maj 2018.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption 1500 med lösen mars 2018. Såld köpoption med lösen 1680 i mars 2018.
 • Kaffe: Såld säljoption 1,175 med lösen i maj 2018
 • Guld: Sålda köpoptioner 1450 mars 2018 och 1500 april 2018. Sålda säljoptioner 1180 och 1215 mars 2018. En köpt säljoption med lösen 1050 i december som en försäkring.
 • Silver: Såld köpoption 22 med lösen maj 2018, såld säljoption med lösen 14,75 i maj 2018..
 • Olja: Sålda köpoptioner 60 med lösen februari respektive mars 2018. Såld credit ratio call spread såld säljoption 61 och köpt säljoption 59, lösen i mars 2018.
 • EUR/USD: Såld säljoption december 1,17, såld köpoption 1,245 januari 2018.
 • Vete: Såld säljoption 4,4 med lösen mars 2018. Covered call med köpt termin och såld köpoption 4,5 med lösen mars 2018.
 • Majs: Covered call med såld köpoption 3,7 med lösen mars 2018.
 • Naturgas: Såld säljoption 2,8 med lösen december, såld köpoption 5,0 med lösen mars 2018.
 • JPY/USD: Såld säljoption 0,0088 med lösen december.
 • Boskap: Såld säljoption 107 med lösen februari 2018.
 • Sojabönor: Såld säljoption 9,2 med lösen maj 2018, såld köpoption med lösen 11,6 i maj 2018.
 • 10-årig amerikansk statsobligation: covered call med köpt termin och såld köpoption med lösen 125 mars 2018.

Andelsvärdet i placeringsklubben sjönk med -0,4% jämfört med förra fredagen, och slutade på 283,9278. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +10,3%.

På råvarumarknaderna är det fortsatt god aktivitet med många positioner som ser ut att kunna avslutas den närmaste månaden. Den starka börstrenden gör att jag kommer vara försiktigare med att sälja köpoptioner i OMXS30.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +15,2% sedan årsskiftet efter en vecka på +0,5%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond, vilket innebär att dollarns värde mot kronan påverkar resultatet.

ACWI Weekly 2017-10-20

Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 70,32. Aktuell exit är 68,30.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI Weekly 2017-10-20

Högsta noteringen för Stockholmsbörsens Benchmark Index sedan inköp är 609,83. Aktuell exit är 583,13.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i Avanza Zero.

OMXS30 Weekly 2017-10-20

Högsta noteringen för OMXS30 sedan inköp är 1671,41. Aktuell exit är 1595,57.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för Stockholmsbörsens OMXS30-index fortsatte nedåt jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med låg volatilitet.

OMXS30 Weekly ATR 2017-10-20.png

För iShares All Country World Index världsindex, ACWI, fortsatte volatiliteten nedåt jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

ACWI Weekly ATR 2017-10-20

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30 Weekly 10 years 2017-10-20

Veckorapport vecka 41 2017

mäklarskyltar.jpg

Bild från DN

Aktiebörser världen över fortsatte uppåt medan Stockholmsbörsen stängde något ned jämfört med förra fredagens stängning. USA-börserna noterade nya högstanoteringar även om en viss svaghet i den avslutande handeln gjorde att uppgångarna för veckan blev små. De amerikanska obligationsräntorna föll, särskilt efter lägre inflation än väntat presenterats i fredags. Ädelmetallerna noterade påtagliga uppgångar, trots räntefallet och låg inflation, liksom oljepriset. Den amerikanska dollarn tog ett rejält kliv nedåt i värderingen mot andra världsvalutor.

Stockholmsbörsens OMXS30-index föll med -0,2% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +8,3%, exklusive utdelningar. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1553 och 1587. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1575, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30 Weekly 2017-10-13.png

Låg inflation och en bred, global tillväxt ger fortsatt bränsle åt börsoptimismen. Aktievärderingarna är generellt höga historisk sett, och därför blir det återigen viktigt att se vad företagen säger om utsikterna för de kommande 6-12 månaderna. Bankerna fick lite stryk i veckan efter att nyhetsflödet fokuserat på en möjlig nedgång i bostadsmarknaden. Om detta har bloggaren Kortsikt skrivit nyligen och jag vill återigen lyfta fram hans läsvärda inlägg. De är sprängfyllda med fakta och ödmjuka slutsatser, låt vara en smula ostrukturerade.

Börstrenden är solklart positiv och flertalet börser världen över går starkt, inte minst de så kallade emerging markets.

EEM Weekly 2017-10-13

Den berömda riskaptiten är påslagen och mörka moln på finanshimmelen lyser med sin frånvaro. De kommande bolagsrapporterna och signaler från centralbanker om räntor och ändring av penningpolitisk stimulans är synnerligen viktiga. Volatiliteten ligger på extremt låga nivåer och någon gång kommer det att börja förändras. En något svag avslutning i USA kan göra att nästa veckas börsstart inleds lätt negativt.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat. Den sålda säljoptionen i silver med lösen 13,5 i maj 2018 köptes tillbaka med planerad vinst. En köpoption i EUR/USD såldes med lösen 1,245 i januari 2018. En covered call i vete etablerades.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption 1440 med lösen mars 2018. Sålda köpoptioner med lösen 1640 och 1680 i mars 2018.
 • Kaffe: Såld säljoption 1,175 med lösen i maj 2018
 • Guld: Såld köpoption 1450 mars 2018. Sålda säljoptioner 1180 och 1215 mars 2018. En köpt säljoption med lösen 1050 i december som en försäkring.
 • Silver: Såld köpoption 22 med lösen maj 2018.
 • Olja: Sålda köpoptioner 60 med lösen februari respektive mars 2018. Såld credit ratio call spread såld säljoption 61 och köpt säljoption 59, lösen i mars 2018.
 • EUR/USD: Såld säljoption december 1,17, såld köpoption 1,245 januari 2018.
 • Vete: Såld säljoption 4,4 med lösen mars 2018. Covered call med köpt termin och såld köpoption 4,5 med lösen mars 2018.
 • Majs: Covered call med såld köpoption 3,7 med lösen mars 2018.
 • Naturgas: Såld säljoption 2,8 med lösen december, såld köpoption 5,0 med lösen mars 2018.
 • JPY/USD: Såld säljoption 0,0088 med lösen december.
 • Boskap: Såld säljoption 107 med lösen februari 2018.
 • Sojabönor: Såld säljoption 9,2 med lösen maj 2018.
 • 10-årig amerikansk statsobligation: covered call med köpt termin och såld köpoption med lösen 125 mars 2018.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 285,0202. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +10,7%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +14,6% sedan årsskiftet efter en vecka på +0,7%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond, vilket innebär att dollarns värde mot kronan påverkar resultatet.

ACWI Weekly 2017-10-13

Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 70,07. Aktuell exit är 68,00.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI Weekly 2017-10-13

Högsta noteringen för Stockholmsbörsens Benchmark Index sedan inköp är 604,98. Aktuell exit är 578,50.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i Avanza Zero.

OMXS30 Weekly 2017-10-13

Högsta noteringen för OMXS30 sedan inköp är 1655,97. Aktuell exit är 1580,84.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för Stockholmsbörsens OMXS30-index fortsatte nedåt jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med låg volatilitet.

OMXS30 Weekly ATR 2017-10-13.png

För iShares All Country World Index världsindex, ACWI, fortsatte volatiliteten nedåt jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

ACWI Weekly ATR 2017-10-13.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30 Weekly 10 years 2017-10-13.png

Veckorapport vecka 40 2017

nfp new.jpg

Bild från LinkedIn

Stockholmsbörsen fortsatte upp i veckan och noterade 14 dagar i rad med positiv utveckling innan vi fick en modest rekyl i fredags. USA-börserna fortsatte också visa styrka och nya rekordnivåer  sattes. De amerikanska obligationsräntorna steg något jämfört med förra veckans stängning. Ädelmetallerna fortsatte nedgången från förra veckan neråt, liksom oljepriset som föll brant i fredags. Den amerikanska dollarn fortsatte att stärkas.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +0,5% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +8,5%, exklusive utdelningar. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1550 och 1583. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1572, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30 Weekly 2017-10-06.png

Optimismen är fortsatt påtaglig på aktiebörser världen över och varje tillfällig nedgång, eller snarare dämpning av uppgång, triggar marknadsaktörernas köpfinger. Den amerikanska arbetsmarknadsstatistiken visade en påtaglig ökning av lönerna, vilket är en förutsättning för att vi ska börja se inflation och högre räntor. Om inflation och räntor och hur det påverkar aktiemarknaden har bloggaren Kortsikt skrivit ett intressant inlägg, där jag hämtar följande tänkvärda citat:

Det finns många aspekter kring räntans effekter. Det enda jag säger är att man bör inte se det isolerat. Utan vad är det som driver räntan i en viss riktning, och vad som händer med övriga variabler. Att förstår dynamiken i det här kommer vara värdefullt kommande 2-3 åren tror jag.

I inlägget finns också resonemang om kommande företagsrapporter för det tredje kvartalet, som jag gärna skriver under på:

Going forward så fäster jag vikt vid Q3orna. Det är som vanligt bara EN sak som spelar roll. Kommer Fwd EPS vara högre efter rapportperioden än idag? Många talar gärna om rapporterna kommer in bättre än väntat osv osv… men i slutändan räknas bara en sak. Kommer den förväntade vinsten kommande 12 månader revideras upp eller inte. Revideras den upp så blir marknaden allt annat lika billigare. Då finns det underlag för kursökningar, givet att marknaden inte ska omvärderas annorlunda än idag. Annars inte.

För nästa börsvecka känns det troligt med en positiv inledning, då USA-börserna avslutade med styrka återigen. Men rapportflödet kan öka volatiliteten, som ligger på rekordlåga nivåer.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en svagt negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat. Jag har valt att inte justera den sålda köpoptionen i OMXS30 med lösen 1640 utan avvaktar ett eventuellt brott av 1660. Den sålda köpoptionen i silver med lösen 22 i mars 2018 köptes tillbaka med planerad vinst, liksom den sålda köpoptionen i EUR/USD med lösen 1,23. En covered call i 10-årig amerikansk statsobligation etablerades med lösen 125 i mars 2018.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption 1440 med lösen mars 2018. Sålda köpoptioner med lösen 1640 och 1680 i mars 2018.
 • Kaffe: Såld säljoption 1,175 med lösen i maj 2018, såld köpoption 2,0 med lösen i maj.
 • Guld: Såld köpoption 1450 mars 2018. Sålda säljoptioner 1180 och 1215 mars 2018. En köpt säljoption med lösen 1050 i december som en försäkring.
 • Silver: Såld säljoption 13,5 med lösen maj 2018.
 • Olja: Sålda köpoptioner 60 med lösen februari respektive mars 2018. Såld credit ratio call spread såld säljoption 61 och köpt säljoption 59, lösen i mars 2018.
 • EUR/USD: Såld säljoption december 1,17.
 • Vete: Såld säljoption 4,4 med lösen mars 2018.
 • Majs: Covered call med såld köpoption 3,7 med lösen mars 2018.
 • Naturgas: Såld säljoption 2,8 med lösen december, såld köpoption 5,0 med lösen mars 2018.
 • JPY/USD: Såld säljoption 0,0088 med lösen december.
 • Boskap: Såld säljoption 107 med lösen februari 2018.
 • Sojabönor: Såld säljoption 9,2 med lösen maj 2018.
 • 10-årig amerikansk statsobligation: covered call med lösen 125 mars 2018

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 284,6863. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +10,6%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +13,8% sedan årsskiftet efter en vecka på +1,7%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond, vilket innebär att dollarns värde mot kronan påverkar resultatet.

ACWI Weekly 2017-10-06

Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 69,50. Aktuell exit är 67,41.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI Weekly 2017-10-06

Högsta noteringen för Stockholmsbörsens Benchmark Index sedan inköp är 604,98. Aktuell exit är 577,37.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i Avanza Zero.

OMXS30 Weekly 2017-10-06

Högsta noteringen för OMXS30 sedan inköp är 1655,97. Aktuell exit är 1577,28.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för Stockholmsbörsens OMXS30-index fortsatte nedåt jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med låg volatilitet.

OMXS30 Weekly ATR 2017-10-06.png

För iShares All Country World Index världsindex, ACWI, fortsatte volatiliteten nedåt jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

ACWI Weekly ATR 2017-10-06

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30 Weekly 10 years 2017-10-06.png