Ny globalfond, nya möjligheter?

warren_buffett

Som nog många läst startar Spiltan Fonder en ny globalfond, Spiltan Globalfond Investmentbolag. Här får man möjlighet att bli indirekt ägare i runt 30 investmentbolag världen över, bland annat det så omsusade Berkshire Hathaway med legenden Warren Buffett vid rodret. Det är trevligt med nyheter i fondvärlden, och Spiltan Fonder är jag en flitig användare av via Räntefond Sverige. Men jag är något tveksam till att använda mig av den nya globalfonden.

Om vi börjar med avgiften så trumpetar Spiltan Fonder ut att man får en aktiv förvaltning till priset av passiv. Tittar man på alla de globalfonder som erbjuds via premiepensionssparandet ser man snabbt att det finns en hel del globalfonder som är riktigt duktiga på att ta betalt. Förvaltningsavgifter på 1,5-2% är inte ovanligt, och både köp- och säljavgifter förekommer. I avkastningstoppen, sett till de senaste fem åren, ligger i skrivande stund åtta fonder som alla får anses vara dyra, men här har man också historiskt levererat resultat. Dock skiljer det inte så där väldigt mycket i avkastning ned till bästa ”lågprisfond” Danske Invest Global Index. Det är en uttalat passivt förvaltad fond som ska gå som sitt jämförelseindex, MSCI World. Avgiften ligger på ca 0,5%, vilket är vad Spiltan också kommer att ta ut, så där får de rätt.

Som trendföljare är det viktigaste för mig att välja marknad, tidpunkt för att köpa och regel för att sälja, så man är med på börsuppgångar men står utanför långvariga börsnedgångar. Globalfonder kan över tid ge god avkastning, men de kan också, precis som alla aktiefonder, gå ned rejält i samband med börsfall och det kan ta tid att hämta igen. Inte roligt om det inträffar just när man ville använda pengarna, även om börsuppgången sedan 2009 nog har fått många att tro att börsen i stort sett bara kan gå upp, eller i vart fall bara drabbas av korta nedgångsperioder.

msci-world-index

En globalfond är ingen säker väg till 5-6% årlig avkastning, om man inte har väldigt lång sparhorisont, på minst 15-20 år. För kortare perioder än så behöver man tur med tajmingen om man inte har en egen placeringsstrategi utan sitter passivt genom såväl börsuppgång som fall. Som förespråkare av egen äkta aktiv förvaltning, där man tajmar de stora börsrörelserna är jag mer intresserad av att ha en fond som tydligt följer den marknad jag placerar i, snarare än att få chansen till ännu bättre värdeutveckling tack vare Warren Buffett eller andra förvaltarstjärnor. Bra år kan det ge väldigt trevlig extra avkastning, mindre goda år kan man få se fonden gå sämre än index. För mig är det viktigt att fonden följer den underliggande marknaden, som jag ju mäter trenden efter. Att vara med i uppgång och stå utanför i nedgång ger enligt mig betydligt större positiv effekt än vad överavkastning mot index ger. Men naturligtvis kan man välja Spiltans nya fond även i en trendföljande placeringsstrategi om man har annan åsikt. Det finns dock passivt förvaltade globalfonder som kostar hälften av vad Spiltan tar ut, och det vill jag i möjligaste mån premiera.

Om jag skulle använda mig av globalfonder skulle min strategi se ut som följer:

  • Välj en billig globalfond som förvaltas passivt, till exempel Länsförsäkringar Global Indexnära, Swedbank Robur Access Global eller SPP Aktiefond Global.
  • Köp globalfond då trendindikatorn för MSCI World visar positiv trend, alternativt tre veckor neutral trend efter tidigare negativ.
  • Använd en Chandelier-exit och beräkna exitnivå baserat på högsta kurs sedan köp och volatilitet.
  • Sälj globalfonden och placera i Spiltan Räntefond Sverige vid träffad exitnivå.

Som synes är detta väldigt likt strategin Onsdagsfonden PPM.

Hur mycket är trenden? Uppdaterad 2011-01-21

Jag återanvänder ett av mina tidigare inlägg, som känns lika aktuellt idag som då jag först skrev det. Intressant att resonera utifrån frågeställningen givet aktuella kurser, särskilt när trenden kanske börjar känns svajig för en del. Står vi inför en vändpunkt?

Originalinlägget finns här.

Är börsen inne i en positiv, negativ eller trendlös rörelse? Ja, det är inte lätt att veta förrän efteråt…  Precis som alla sammanhang man söker förklaringsmodeller för så är aktie- och börskurser absolut enklast att analysera i backspegeln. Men för oss som ska fatta placeringsbeslut gäller det att veta vilken typ av marknad vi arbetar med (eller mot för den delen). Även för den mest inbitne fundamentalanalytiker så är marknadsklimatet en faktor att beakta, om inte annat så för att ge en viss mental förberedelse på att ett värdebaserat köp initialt kan fortsätta att utvecklas negativt.

Men hur avgör man då trenden? Det finns en uppsjö olika indikatorer och algoritmer som glidande medelvärden, MACD, ADX, trendlinjer, titta på kursgrafen etc. Alla har sina för- och nackdelar. Det viktiga är att använda en metod som passar med det sätt du handlar, med din tro på hur marknaderna fungerar och med den ”edge” du bedömer dig ha. En av de mest väsentliga faktorerna är att anpassa bedömningen till ditt tidsperspektiv på tradingen. En daytrader som handlar på minutrörelser och stänger alla positioner innan dagen avslutats har förmodligen rätt lite nytta av ett veckodiagram, men kan utnyttja ett dagsdiagram för att studera den lite mer långsiktiga trenden. För daytradern är alltså långsiktig trend något man mäter på dagsbasis (ibland kanske också på timbasis). För den långsiktige placeraren är minutdiagram helt ointressant, där är det dags- och veckodata, kanske i kombination med månadsdata som ger en god bild av trenden.

Ett vanligt råd är att titta på trenden i olika tidsperspektiv för att få den bästa bilden och också för att öka sannolikheten att man handlar i trendens riktning och därmed ge den bästa förutsättningen för sina positioner. Jag kan hålla med om att det är en nyttig övning, men förleds inte att tro att du får det bästa beslutsunderlaget bara för att du tittat på trenden i två eller tre tidsperspektiv. Alla sätt att mäta trenden innebär manipulering av rent prisdata och introducerar därför brus och eftersläpningar i olika grad. Bara för att ett 20-dagars och ett 20-veckors glidande medelvärde visar samma riktning så innebär det inte att vi har en starkare trend, möjligen att den är mer bekräftad och entydig. Jag har tidigare fallit i fällan att kräva att trenden ska ”peka åt samma håll” i både kort och långt tidsperspektiv. Mina erfarenheter av de övningarna visar tydligt att det är ett ineffektivt filter som lätt får en ur fas med marknaden.

En titt på trenden för OMXS30 i skrivande stund ger lite intressanta grafer. Här mäts trenden med den trendindikator jag använder mig av (Guppy Multiple Moving Averages). Det är ett knippe med glidande medelvärden, absolut inget häftigt med den, men jag gillar sättet den visualiserar trenden och den belyser utvecklingen mellan kort- och långsiktiga aktörer på ett bra sätt.

Pilarna med köp/sälj i diagrammen? Inget mer än en entrysignal lite på skoj, där man tar lång/kort position när trenden vänder till positiv/negativ. Betyder inget utan regler för position sizing och exits, men väcker kanske en del tankar om trendföljande handel.

OMXS30 i dagsdata

Här ser man att kursrörelsen inte alltid varit i så tydlig trend, det mer kortsiktiga kapitalet har varit rätt nervöst ett flertal gånger. Återigen är ”trader”-medelvärdena på väg att bryta ned genom ”investerar”-medelvärdena, återstår att se om vi studsar upp igen. Ett antal kortsiktiga aktörer sålde nog av OMXS30-innehav under nedgångarna i onsdags och torsdags, efter att exitnivåer träffats. 

OMX i veckodata

Trenden solklart uppåt i det längre tidsperspektivet. Båda medel- och långsiktiga placerare sitter säkert kvar i sadeln, även efter veckans turbulens.

OMXS30 i 5-minutersdata

Hur daytradern tar sina positioner får någon god representant för dem gärna återkomma med! 🙂

En titt på PPM-marknaderna

2010 har börjat lite avvaktande för de flesta aktiebörserna, med undantag för Östeuropa, där Ryssland, Baltikum och Ukraina tuffat på starkt. Turkiet är ytterligare en stark marknad hittills. Onsdagsfonden PPM placerar i Brasilien (Bovespa), Indien (BSE30), Sverige (OMXS30), Ryssland (RTS) och Kina (Shanghai). Trendindikatorn för dessa marknader ser ut som följer.

Man kan notera att Bovespa gått svagt, men att en stark återhämtning de senaste dagarna ”räddat” indexet från en nedåtgående trend enligt trendindikatorn. För Kina ser läget mer negativt ut, liksom för Indien. Den svenska börsen är fortfarande neutral, men svänger snabbt fram och tillbaka. Ryssland ser lovande ut. Hur trenderna kommer att utvecklas framöver omöjligt att svara på. Det behövs heller inte, utan vi tar våra beslut baserat på den information vi har idag.

För Onsdagsfonden PPM så har utvecklingen i Brasilien varit klart negativ, där den valda fonden CAAM Funds Latin America Equities som mest gått ned med hela 10% under Januari. Tack vare placeringsstrategin så har det resultatet inte dragit ned avkastningen mer än marginellt. Det är klokt att skynda långsamt och satsa mer ju bättre det går, istället för att satsa allt och hoppas på det bästa. Bovespa kanske fortsätter uppåt och då kommer fonden att köpa fler andelar, eller så blir trenden tydligt negativ, och då säljs alla andelar av.

I tider med slagig utveckling och diffusa riktningar är det än viktigare att ha en plan. Särskilt när det är lätt att bli stressad av topplistorna på vilka fonder som gått bäst: skulle jag inte ha satsat allt i Baltikum-, Turkiet- eller Rysslandsfonder? Det är det mentala behovet av att alltid ha rätt som talar, och det är en farlig mekanism för ditt kapital. Ha en plan, realistiska mål på avkastning och uthållighet att följa din regler, så kommer du att bli belönad. Det går alltid att hoppa på vid kommande station om färdriktningen känns lite för osäker för att satsa på just nu.

Myten om regelbundet fondsparande

Att månadsspara i fonder är ju något som branschen och många förståsigpåare rekommenderar å det varmaste. Till exempel Pia Nilsson, VD för Fondbolagens Förening yttrar sig gärna och vill att man har is i magen, fortsätter att månadsspara och ser över sina risker. Nu ska hon tydligen skriva en bok i ämnet också, det kan bli intressant.

Min uppfattning är klar: genom att fondspara utan att bry sig om hur börsen går tar man den riktigt stora risken. Även om sparandet är riktigt långsiktigt kan ett börsfall strax innan man tänkt ta ut pengarna erodera stora delar av värdetillväxten. Om detta säger fondbranschen ingenting, men det är så klart upptagna med att räkna intäkterna från förvaltningsavgifterna och vill helst att vi aldrig ska ta ut pengarna. 😉

För att få lite mer konkreta resultat som stöder (eller förkastar) min uppfattning har jag gjort ett litet experiment, där jag simulerat ett månadsvist fondsparande i en indexfond som följer OMX30. För enkelhets skull har jag inte tagit med några utgifter, utan bara utgått från OMX avslutskurser. Genom att simulera ett sparande som varje månad köper andelar för en fast summa, under en period av 10 år, har jag fått följande resultat.

1000 fondsparares resultat efter 10 år

1000 fondsparares resultat efter 10 år

 

Som synes har jag gjort 1.000 körningar, eller 1.000 olika fondsparande, där jag slumpmässigt bestämt vilken tioårsperiod som fondsparandet ska ha ägt rum, mellan perioden 1988 till dagens datum.

Intressant att notera att sannolikheten för att få en värdeökning i snitt per år på högst 5% är över 50%. Det känns inte riktigt som den patentlösning för att sprida sina risker som en del vill få det till. Och ja, jag får liknande resultat även när jag kör simuleringen flera gånger. 🙂

Resultat som detta gör att jag envist fortsätter att dra en lans för aktiv fondsparande med sunt förnuft. Det handlar inte om att ha den bästa timingen eller att välja de bästa fonderna. Däremot handlar det om att vara aktsam med sitt kapital och följa börstrenden på ett vettigt sätt.

Ny favoritblogg

Till min stora glädje har Cornucopia startat en blogg, och innehållet är lika intressant och vasst som jag minns inläggen på VCW. Här har Fria Nyheter, Samuelssons Rapport och Trading with Gekko fått ett värdigt sällskap! 🙂

 Vill du få en nyanserad bild av saker och ting, särskilt en sådan här dag när den så kallade finansexpertisen ska uttala sig till höger och vänster, jagade av byline-ivriga journalister, så kan du tryggt vända dig till dessa bloggar.

Till Onsdagsfonden kan du som vanligt komma när krutröken skingrat sig och du funderar på hur man på ett vettigt sätt kan förvalta sitt kapital på finansmarknaderna, särskilt nu när index åker en riktig berg- och dalbana! 🙂

En blick ut i världen

Med min trendindikator och den tillgång till en massa kursdata jag har från olika marknader runt om i världen så tänkte jag publicera status på veckotrenden för ett antal börsindex. Kanske kan det vara till någon nytta för den som undrar hur börsen går i en region där man tänkt köpa fonder. Om inte annat så ger det en överblick av den globala börstemperaturen.

Vad jag slås över är hur korrelerade indexen i dagsläget är, vilket förstås förklaras av att det är samma tillgångsklass (aktier) vi tittar på, men också nog det faktum att lågkonjunkturen och oron för densamma har en global närvaro.

Trendindikatorn i veckodiagram mäter trenden på lite längre sikt, den omfattar perioder på mellan 3 till 60 veckor. I perioder av trendomslag och konsolideringar kan den skifta status lite tätare, men ofta ser man perioder av flera månader med samma trendstatus. I mina ögon är det ett bra trendfilter för trading, som också ger möjligheten för den som placerar mer långsiktigt att hitta en bra timing.

Börsindex Veckotrend
Bovespa (Brasilien) Ned
BSE30 Bombay Ned
Merval (Argentina) Ned
CAC 40 Paris Ned
DAGS Tyskland Ned
FTSE-100 UK Ned
IPC G (Mexico) Ned
Hong Kong Ned
Jakarta Ned
Johannesburg Upp
Korea Composite Ned
Milan Mibtel Upp
Kuala Lumpur (Malaysia) Ned
Nasdaq Comp USA Ned
Nikkei 225 Japan Ned
OMXS30 Ned
PX50 Prag Neutral
RTS (Ryssland) Ned
S&P 500 USA Ned
Thailand Set Upp
Singapore Ned
Madrid General Ned
Shanghai Ned
Swiss M Index Ned
Taiwan Weighted Ned

Att placera i Sydafrika hade inte varit så dumt sett till de senaste 5 åren. Trendindikatorn gav ju signal om upptrend i september 2003, och sedan dess har det mestadels pekar uppåt.

Johannesburg veckodiagram

Johannesburg veckodiagram

Är det kanske guldprisets utveckling som bidragit?

Guld veckodiagram

Guld veckodiagram

Ny position

Efter gårdagens kraftiga börsfall så signalerar nu trendindikatorn åter nedtrend och därför har Onsdagsfonden denna onsdag sålt OMXS30 CFD. Nyheterna i placeringsstrategin gör att antalet kontrakt minskades något, samt att en ny, fullstor position inte kan tas nästa vecka om inte index fortsatt nedåt. Den tillåtna maximala marknadsrisken är numera 3,0% och i och med dagens position är den uppe i 2,0%.

Nedanstående bild visar hur trendindikatorn ser ut i veckoperspektiv. De vita graferna är lite längre glidande medelvärden som ger en bild av hur lite mer långsiktiga aktörer handlar. Som synes har de agerat ganska entydigt efter att börsen ska ned, sedan februari/mars i år. Den rekyl som inträffade i april och maj förändrade inte de mer långsiktiga aktörernas beteende. I veckoperspektiv talar det mesta för att den negativa trenden fortsätter, men hur länge och hur djupt är förstås omöjligt att svara på. 

De magenta-färgade linjerna är lite kortare glidande medelvärden och ger följdaktligen en bild av hur de mer kortsiktiga aktörerna agerar. Så länge dessa medelvärden ligger under de längre så är den negativa trenden ohotad.

OMX veckodiagram med trendindikatorn

OMX veckodiagram med trendindikatorn

Så, nu har jag redovisat lite teknisk analys och grafer, det verkar av någon anledning alltid väcka större intresse än viktigare komponenter som marknadsval, position sizing och exits. Men dessa är svårare att visualisera på ett vettigt sätt, och med en kursgraf med en indikator kan man ju alltid få utlopp för sin mentala förkärlek för att hitta mönster och alltid vilja ha rätt! 🙂

Om någon är intresserad av mer djuplodande analyser av trendindikatorn så är det bara att surfa till www.guppytraders.com eller googla på GMMA och Daryl Guppy. Upphovsmannen heter nämligen så, och det finns mycket material om hur man kan utläsa information av GMMA (Guppy Multiple Moving Average). Faktiskt handlar det mesta om att avläsa marknadssentimentet och inte om att hitta köp- eller säljsignaler. Guppys fokus är att i trendföljande trading är det viktigaste att utnyttja sannolikheter och han menar att genom GMMA får man en fördel när det gäller att bedöma om en trend är stark, eller på väg att brytas eller till och med slå om.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Å ena sidan, å andra sidan

Idag hittar jag två artiklar som analyserar den fortsatta utvecklingen för Stockholmsbörsen. Ett mycket bra och intressant exempel på hur man kan komma till två helt olika slutsatser om läget och om vi är nära botten eller inte. Läs Claes Folkmars artikel i E24  och Mikael Vilenius artikel i Dagens Industri.

Det är som sagt svårt att sia, särskilt om framtiden! För min del har erfarenheten den hårda vägen lärt mig att prognoser endast är intressanta som diskussionsunderlag. När det kommer till investering och trading så gäller det att lära känna mekanismerna och inte fäkta sig blå i ansiktet för sin uppfattning, när marknaden går åt andra hållet. En marknad kan gå ned till 0 eller rusa till himlen; det viktiga är att man förvaltar sina positioner så att man inte dras med av strömmen utan smidigt följer den. Därför tror jag på att följa trenden, men också på att skydda och effektivt utnyttja mitt kapital. Inte ens en trendföljare har ju rätt alla gånger! 🙂  I själva verket har vi normalt en ytterst medioker träffsäkerhet. Men av tio affärer kan vi ta sju mindre förluster och ändå gå bra med plus tack vare tre vinstaffärer p.g.a. väl uformade metoder för position sizing, exits och riskkontroll.

Med detta inte sagt att trendföljning är det enda koncept som funkar, självklart finns det många som tillämpar andra strategier och lyckas, till exempel swingtrading och värdeinvestering. Men vad vi alla har gemensamt är att det inte är konceptet i sig och de positioner vi tar som avgör framgången, utan hur vi förvaltar dem. Därför är min åsikt att ett passivt köp-och-behåll över tiden är underlägset aktiv och systematisk förvaltning. Och då menar jag inte vanliga aktiefonders skämt till förvaltning…

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Månadsuppföljning juni 2008

Tiden går snabbt och Onsdagsfonden har redan varit igång en månad. Värdeökningen blev 12,7%, en väldigt bra siffra. Under månaden har OMXS30 haft en starkt negativ utveckling, vilket gynnat fondens positioner i sålda CFD:s. När börsen rör sig i en entydig riktning som stämmer överens med min trendindikator så ska Onsdagsfonden gå riktigt bra, och det har den verkligen gjort nu. Det kommer månader med betydligt blygsammare värdeökningar och enstaka månader med mindre värdeminskningar, när trenden är inne i ett omslagsläge, är diffus eller slagig. Över ett år är målet minst 20% värdeökning som jag skrivit tidigare.

Som jag också skrivit tidigare håller jag noga koll på risknivåerna, så att jag inte tar för många och för stora positioner. Ju större risk jag tar desto större värdeökning får jag när allt går bra, men det motsatta gäller förstås också, att fonden blir mer utsatt när marknaden går mot positionerna. Jag kommer att dra ned på risknivån något i takt med att fondkapitalet ökar.

Avslutningsvis är det viktigt att vara medveten om att värdeökningen endast är på papperet. Jag riskerar en del av uppnådda vinster för att få chansen att utöka dem. Om börsen skulle vända upp kraftigt kommer fondresultatet att kortsiktigt försämras ordentligt. Till exempel skulle en uppgång till nuvarande exitnivå  ( OMXS30 908 ) innebära att värdeökningen sjönk till mer modesta 3,5%. Förvisso också en rätt bra siffra om man översätter den till årsavkastning.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Kan man slå index?

Jag snubblade över en intressant artikel som sågar aktiv förvaltning jämns med fotknölarna och förespråkar indexfonder. Inte så konstigt när man tittar på huvudsajtens budskap! Innehållet är likväl intressant och frågan är om det finns något sätt att slå index över tiden eller om de som lyckas endast har tur.

I grund och botten är det en akademisk tvist om effektiva marknader eller inte. I en effektiv marknad (finns olika grader av effektivitet) finns det ingen möjlighet att uppnå överavkastning, eftersom all tillgänglig information är avspeglad i aktiepriserna. Aktiva förvaltare göre sig då inget besvär, för över en längre tidsperiod så kan man inte slå index.

Det är ingen som bevisat att aktiemarknader är effektiva eller inte. Själv tror jag på en medelväg: marknaderna är i huvudsak effektiva, men det finns inslag av ineffektivitet som går att utnyttja. Exempel på detta är förekomster av trender och så kallade bubblor. Anledningen till att jag inte kan se marknaden som helt effektiv är att det förutsätter att aktörerna är rationella, och det är min övertygelse att vi människor inte är så rationella som vi kanske vill tro. Har det aldrig hänt att du köpt eller sålt en fond eller en aktie baserat på en känsla snarare än kyliga beräkningar?

Onsdagsfonden har inte som mål att slå index varje bra börsår, utan att ge god avkastning oavsett om börsen går upp eller ned. Om jag lyckas med det antar jag att det finns viss empirisk grund för att hävda att marknader inte är helt effektiva, även om jag inte slår index varje år.

När det gäller val mellan aktivt förvaltade fonder och indexfonder så väljer jag det senare alternativet, på grund av faktorer som jag skrivit om tidigare. Det är inte många svenska aktiefonder som slagit index de senaste åren, och ändå tar de ut bra med förvaltningsavgifter.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,