Trendindikatorn uppdaterad

En del av strategiuppdateringen för Onsdagsfonden PPM är att modifiera trendindikatorn något. Jag är inte ute efter att optimera parametrar för att få historiskt bättre utfall av indikatorn. Sådana övningar invaggar bara dig i falsk trygghet och parametrar som anpassats för att ge bästa utfall i tider som varit kommer definitivt inte att per automatik ge bra framtida resultat. Det är viktigt att ha en robust indikator som fungerar hyggligt väl i alla typer av marknadsklimat och börshändelser, utan att man ständigt pillar på dess inställningar. En trendindikator är ändå bara en liten del av en komplett placeringsstrategi och inte värd mycket utan exits och riskkontroll.

Icke desto mindre finns det ändå anledning att då och då se över indikatorns ”uppträdande”. Onsdagsfondens trendindikator har en rejäl eftersläpning, då den är baserad på veckodata och har med glidande medelvärden upp till 50 perioder. Det är ett önskvärt beteende, för att fånga de stora rörelserna. Årets börsutveckling har visat på ett behov av att skärpa kraven för att trendindikatorn ska visa trend, positiv som negativ. Konkret innebär det att jag också vill se att en kursstapel ligger ovanför de längre glidande medelvärdena, de så kallade investerarmedelvärdena, för att en positiv trend ska signaleras. Omvänt för negativ trend.

Trendindikatorn uppdaterad 2015-09-23

OMXS30 med uppdaterad trendindikator. Notera att grafen inkluderar veckans utveckling och som ett resultat signalerar negativ trend just nu. Hur det blir till slut får vi se efter stängningen på fredag.

Ändringen leder till att det blir lite fler avbrott i pågående trend och att jag minskar risken för att ett återinträde efter exit görs för fort. Enkelt uttryckt blir det kortare upp- och nedtrender enligt indikatorn och fler perioder med neutral/osäker trend. Med ett krav på minst tre perioder av positiv trend innan man köper minskar jag risken för att köpa i något som bara visade sig vara en tillfällig prisökning i en tid av osäker trend eller i värsta fall ett omslag till negativ trend. Uppdateringen kommer inte att leda till att det går snabbare att slå om till negativ eller positiv trend. För att skydda kapitalet mot kursnedgångar är exitmetoden fortfarande det viktigaste instrumentet, men nu arbetar också trendindikatorn på ett tydligare sätt för det.

Det är inte så värst mycket skillnad i koden för trendindikatorn som den ser ut i ProRealTime, markerad med fetstil nedan:

//Assign EMA variables
EMA3=ExponentialAverage[3](close)
EMA5=ExponentialAverage[5](close)
EMA8=ExponentialAverage[8](close)
EMA10=ExponentialAverage[10](close)
EMA12=ExponentialAverage[12](close)
EMA15=ExponentialAverage[15](close)
EMA25=ExponentialAverage[25](close)
EMA30=ExponentialAverage[30](close)
EMA35=ExponentialAverage[35](close)
EMA40=ExponentialAverage[40](close)
EMA45=ExponentialAverage[45](close)
EMA50=ExponentialAverage[50](close)

//Check if GMMA Investors are positive or negative

ConditionGMMAInvestorsUp = EMA25 > EMA25[1] and EMA30 > EMA30[1] and EMA35 >EMA35[1] and EMA40>EMA40[1] and EMA45>EMA45[1] and EMA50>EMA50[1]

ConditionGMMAInvestorsDown = EMA25 < EMA25[1] and EMA30 < EMA30[1] and EMA35 <EMA35[1] and EMA40<EMA40[1] and EMA45<EMA45[1] and EMA50<EMA50[1]

//Calculate the lowest investor MA value
Temp1=MIN(EMA25,EMA30)
Temp2=MIN(EMA35,EMA40)
Temp3=MIN(EMA45,EMA50)
Temp4=MIN(Temp1,Temp2)
LowestInvestorMA=MIN(Temp4,Temp3)

//Calculate the highest investor MA value
Temp1=MAX(EMA25,EMA30)
Temp2=MAX(EMA35,EMA40)
Temp3=MAX(EMA45,EMA50)
Temp4=Max(Temp1,Temp2)
HighestInvestorMA=Max(Temp4,Temp3)

//Calculate the lowest trader MA value
Temp1=MIN(EMA3,EMA5)
Temp2=MIN(EMA8,EMA10)
Temp3=MIN(EMA12,EMA15)
Temp4=MIN(Temp1,Temp2)
LowestTraderMA=MIN(Temp4,Temp3)

//Calculate the highest trader MA value
Temp1=MAX(EMA3,EMA5)
Temp2=MAX(EMA8,EMA10)
Temp3=MAX(EMA12,EMA15)
Temp4=Max(Temp1,Temp2)
HighestTraderMA=Max(Temp4,Temp3)

//Are GMMA Trader MA values above GMMA Investors
ConditionGMMATradersAboveGMMAInvestors=LowestTraderMA>HighestInvestorMA

//Are GMMA Trader MA values below GMMA Investors
ConditionGMMATradersBelowGMMAInvestors=HighestTraderMA<LowestInvestorMA

//If less than 50 bars, do not show
IF BarIndex < 50 THEN
GMMATrend = Undefined
ELSE
//if GMMA Investor MAs are up and GMMA Trader MAs all above GMMA Investor and Low is above all GMMA Investor MAs, we have up trend
IF ConditionGMMAInvestorsUp and ConditionGMMATradersAboveGMMAInvestors and Low > HighestInvestorMA then
GMMATrend=1
//if GMMA Investor MAs are down and GMMA Trader MAs all below GMMA Investor and High is below all GMMA Investor MAs, we have down trend
ELSIF ConditionGMMAInvestorsDown and ConditionGMMATradersBelowGMMAInvestors and High < LowestInvestorMA then
GMMATrend=-1
//If not up nor down trend, trend is neutral
else
GMMATrend=0
endif
Endif
//Show the indicator in diagram window
Return GMMATrend

Att sälja optioner är min edge

edge

En placeringsstrategi måste ha en ”edge” för att vara framgångsrik, något som gör den unik och ger ett positivt utfall under en längre tid. Edgen ska vara tillräcklig för att uppnå ett avkastningsmålet, till exempel slå index eller uppnå en absolut avkastning. Det vimlar av strategier, men för att se vilka som verkligen har en edge är det bara att se om målen har upfyllts över tid.

Onsdagsfondens trendföljande kärna är sund och god, men långtifrån unik. Många använder trendanalyser för att fatta placeringsbeslut. Betydligt färre jobbar med exitmetoder, så där finns en potential till edge. Men det som visat sig vara den avgörande pusselbiten till en avgörande konkurrensfördel är metoden att sälja optioner. I kombination med trendföljning och exits är det en kraftfull placeringsstrategi som fungerar i nästan alla marknadsförhållanden. Till skillnad från traditionell trendföljning är man inte beroende av att kursen fortsätter i den riktning man identifierat. Kursen behöver inte nå en viss nivå inom en given tid för att det ska bli en god vinst, och man kan även klara att kursen går mot den identifierade trenden, så länge den inte går emot för mycket.

Precis som ett casino säljer en optionssäljare hopp till optionsköparna. Man tar in små men regelbundna intäkter och klarar av en och annan utbetalning till spelaren/optionsköparen som lyckas ta hem storvinsten.chansa_gambla_casino Även om man handlar med sannolikheterna på sin sida finns i likhet med casinot alltid risken att man kommer att åka på en rejäl utbetalning innan man fått in särskilt mycket vinster. Därför krävs det ett tillräckligt stort kapital för att klara av enstaka förluster. Men en optionssäljare kan alltid begränsa förlusten på flera olika sätt, så myten om att sälja optioner innebär att man tar obegränsad risk är bara just en myt. Man måste bara själv ta på sig att hantera risken själv.

Med nästa steg för Onsdagsfonden, att sälja optioner på flera marknader, får jag in ytterligare en viktig pusselbit: äkta diversifiering. Precis som för optioner i OMXS30 gäller det att ha benhård kontroll på risker och säkerhetskrav så att man inte överinvesterar. Den som lyckas med att sälja en option och ser hur tidsvärdet snabbt urholkas så att premien kan bokföras som en vinst riskerar att bli fartblind och ta alltför stora positioner.

option_tidsvärde

Att sälja optioner är långtifrån daytrading och snabba klipp. Istället krävs tålamod och disciplin för att låta de många små bäckarna bli en stor å. En såld option kan ta från några veckor till några månader på sig att tappa i värde till en nivå där man köper tillbaka den.

Att sälja optioner innebär att man har oddsen på sin sida. En tumregel, om än ifrågasatt, är att 75-80% av alla optioner förfaller värdelösa. Ju längre ifrån aktuell kurs man säljer optioner, desto mer marginal ger man sig. Trendföljning handlar också om att utnyttja sannolikheter för kommande upp- eller nedgång. Vår exitmetod är kontrollverktyget för att se till att vi ger oss själva de bästa oddsen när vi placerar och också avslutar en placering i tid när den är på väg åt fel håll. Riskhanteringen säkerställer att vi alltid har tillräckligt kapital för att klara säkerhetskrav, även när kurserna går oss ordentligt emot. Diversifieringen frikopplar oss från beroendet av en marknad och ger fler möjligheter att utnyttja trender. Allt detta kokar ihop till en trendföljande, diversifierad och optionssäljande placeringsstrategi som jag ser som grundstenen till en framtida fond. För närvarande är det min förmån och stora glädje att inom kort tillämpa den i Onsdagsfondens placeringsklubb.

Vad är Onsdagsfonden?

onsdagsfonden_logga

Onsdagsfonden är en hobbyverksamhet som drivs av mig som privatperson. Startskottet såg jag som ett första steg på min vision om att driva en egen fond. Verksamheten idag har tre huvudområden:

  • Bloggen Onsdagsfonden, där jag publicerar inlägg och kommentarer för att dela med mig av mina tankar och erfarenheter om placeringsstrategier för privat sparande i fonder, aktier, optioner, terminer och andra värdepapper. Här får jag också värdefull återkoppling på strategier och resultat.
  • Placeringsstrategier. Förvalta befintliga, vidareutveckla och testa nya placeringsstrategier samt analysera nya marknader och värdepapper att placera i.

Fortfarande är mitt långsiktiga mål att utveckla Onsdagsfonden till en riktig fond. Som verksamheten ser ut idag är jag på väg mot en riktigt intressant fas i vägen till målet. Det är en innerlig glädje att ha fått förtroende från ett antal människor att förvalta deras kapital, och det ger enormt värdefull erfarenhet. Jag får också mycket positiv energi och nya perspektiv från återkopplingen på bloggen. Därför gör jag mig ingen brådska med att nå det långsiktiga målet.

Onsdagsfonden PPM är ytterligare en placeringsstrategi, utvecklad för placeringar i premiepensionssystemet. Jag publicerar fortlöpande resultat och vid behov fondbytesbeställningar som en direkt spegling av mitt eget premiepensionssparande.

En central del av mina placeringsstrategier är filosofin att följa marknadstrenden och använda exitstrategier. Därför lägger jag en del krut på att uppdatera Onsdagsfondens trendindikator och den Chandelier-exit jag använder mig av. I veckorapporterna avser aktuell Chandelier-exit placeringen enligt Onsdagsfonden PPM.

Veckorapport vecka 42 2014

Turbulensen på de finansiella marknaderna fortsatte i veckan och index världen över gjorde riktiga djudykningar. En galen fredagsspurt gjorde ändå att veckan gick på plus för Stockholmsbörsens OMXS30-index som stängde på +0.6% jämfört med förra fredagens stängning. Sedan årsskiftet är index ned med -2.7%. Den längre veckotrenden enligt Onsdagsfondens trendindikator för OMXS30 är fortsatt neutral.

 

OMX STOCKHOLM Weekly 2014-10-17

Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend.

Att den längre trenden för OMXS30 enligt trendindikatorn är neutral innebär att:

  • Det är stopp för insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder.
  • Den egna blandfonden ska ligga helt placerad i en räntefond.
  • Månadssparande lägger man i  räntefonden eller håller kvar på sparkonto.

För Onsdagsfonden var veckan händelselös och andelsvärdet oförändrat på  173.40.

Onsdagsfonden PPM är ned -2.4 % sedan årsskiftet. Inga förändringar av fondinnehavet är aktuella.

Veckorapport vecka 41 2014

En riktig skitvecka på börserna världen över, med sanslöst tvära kast och allt mer djupdykande kurser. Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde på horribla -4.9% jämfört med förra fredagens stängning. Sedan årsskiftet är index ned med -2.3%. Den längre veckotrenden enligt Onsdagsfondens trendindikator för OMXS30 har nu slagit om till neutral efter att ha varit positiv.

OMX STOCKHOLM Weekly 2014-10-09

 

Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend.

Att den längre trenden för OMXS30 enligt trendindikatorn är neutral innebär att:

  • Det är stopp för insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder.
  • Den egna blandfonden ska ligga helt placerad i en räntefond.
  • Månadssparande lägger man i  räntefonden eller håller kvar på sparkonto.

Observera att trendindikatorn inte ska ses som en förutsägande indikator. Den baseras på ett knippe glidande medelvärden som efter en snabb och djup nedgång nu är nedåtriktade så att trendindikatorn säger att vi inte längre har positiv trend. Det hindrar förstås inte att kurserna kan fortsätta nedåt eller slå om och börja stiga igen. Vad trendindikatorn gör är att styra de övriga delarna i placeringsstrategin. Om trendindikatorn återigen skulle visa positiv trend är det bara att köpa in sig igen. Fortsätter kurserna ned har vi skyddat vårt kapital från ytterligare värdeminskning, och det är det skyddet vi betalar en försäkringskostnad för genom att kliva av nu och möjligen behöva gå in igen.

Onsdagsfonden klarade sig förstås inte undan denna extrema vecka, som gick på tvärs mot portföljens utfärdade säljoptioner. Den snabba nedgången och stigande volatilitet gjorde att justeringen av positionerna kostade rejält och resultatmässigt slutade veckan på -3.0% till ett andelsvärde om 173.40. Sedan årsskiftet har andelsvärdet för Onsdagsfonden stigit med +17.1%. Den utförda justeringen innebär att risknivån sänkts till en låg nivå och portföljens beredskap att hantera fortsatta kraftiga svängningar är mycket god.

Onsdagsfonden PPM är ned -0.2 % sedan årsskiftet. Då trendindikatorn slagit om från positiv till neutral är det dags att byta innehavet i Avanza Zero till räntefonden Spiltan. Följande order läggs idag till Pensionsmyndigheten:

ppm_order_2014-09-11

Veckorapport vecka 40 2014

En stark avslutning igår fredag räddade börserna från en riktigt usel vecka, efter några rejält stormiga dagar. Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde på svaga -1.9% jämfört med förra fredagens stängning. Sedan årsskiftet är index upp med +2.7%. Den längre veckotrenden enligt Onsdagsfondens trendindikator för OMXS30 är fortsatt positiv, de senaste veckornas nedgång till trots.

OMX STOCKHOLM Weekly 2014-10-03

Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend. Att den längre trenden för OMXS30 enligt trendindikatorn är positiv innebär att det är grönt ljus för insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder. Den egna blandfonden ska ligga helt placerad i en aktiefond. Månadssparande ska också läggas i aktiefond.

Återigen ser vi hur ineffektiva finansiella marknader är i det korta perspektivet. Mänskligt flockbeteende, rädsla girighet driver prissättningen när volatiliteten ökar. Därför är det nyttigt att se på utvecklingen i ett större perspektiv, så att man inte fångas av de kortsiktiga känslostormarna och tar stressade beslut. Sedan toppen på 1424 för OMXS30 den 19 september  har index tappat 4%. Självklart kan nedgången vara inledningen på en svagare börsperiod, men det kan också vara en tillfällig rekyl. Omöjligt att veta i förhand, så det bästa är att arbeta efter sin strategi, fatta beslut och vara beredd att ändra dem om utfallet inte blir vad man bedömt.

För Onsdagsfonden var veckan händelsefattig, men resultatmässigt slutade veckan på +0.2% till ett andelsvärde om 178.71. Nedgången pressar positionen i utfärdade säljoptioner, vilken kan behöva justeras om kurserna fortsätter ned, något som leder till negativ värdeutveckling på kort sikt. Sedan årsskiftet har andelsvärdet för Onsdagsfonden stigit med +20.7%.

För Onsdagsfonden PPM kan inga siffror redovisas, då Pensionsmyndigheten har stängt för tekniskt underhåll. Inga förändringar av fondinnehaven är aktuella, allt innehav är fortfarande placerat i Avanza Zero.

Veckorapport vecka 39 2014

En rejäl rekyl på börserna världen över, även om veckan avslutades stabilt för Europa och riktigt positivt i USA igår fredag. Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde på -1.8% jämfört med förra fredagens stängning. Sedan årsskiftet är index upp med +4.8%. Den längre veckotrenden enligt Onsdagsfondens trendindikator för OMXS30 är fortsatt positiv.

 

OMX STOCKHOLM 30 2014-09-26

Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend. Att den längre trenden för OMXS30 enligt trendindikatorn är positiv innebär att det är grönt ljus för insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder. Den egna blandfonden ska ligga helt placerad i en aktiefond. Månadssparande ska också läggas i aktiefond.

I Onsdagsfonden öppnades två nya positioner, men resultatmässigt slutade veckan på i stort sett oförändrat andelsvärde om 178.28.  Sedan årsskiftet har andelsvärdet för Onsdagsfonden stigit med +20.5%.

Onsdagsfonden PPM backade med -1.7% i veckan och har sedan årsskiftet stigit med +5.1%. Inga förändringar av fondinnehaven är aktuella.

Veckorapport vecka 38 2014

En riktigt positiv vecka på världens börser, där köparna klart övervägde säljarna så gott som varje dag. Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde på starka +2.4% jämfört med förra fredagens stängning. Sedan årsskiftet är index upp med +6.6%. Den längre veckotrenden enligt Onsdagsfondens trendindikator för OMXS30 är fortsatt positiv.

OMX STOCKHOLM 30 2014-09-19

 

Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend. Att den längre trenden för OMXS30 enligt trendindikatorn är positiv innebär att det är grönt ljus för insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder. Den egna blandfonden ska ligga helt placerad i en aktiefond. Månadssparande ska också läggas i aktiefond.

För Onsdagsfonden innebar veckan både plus och minus. Börsuppgången gjorde att befintliga utfärdade säljoptioner i OMXS30 kunde avyttras med god vinst, samtidigt som den utfärdade köpoptionen fick justeras med förlust. Totalt ökade andelsvärdet med +1.4% till 178.32.  Sedan årsskiftet har andelsvärdet för Onsdagsfonden stigit med +20.5%.

Onsdagsfonden PPM ökade med +2.5% i veckan och har sedan årsskiftet stigit med +6.9%. Inga förändringar av fondinnehaven är aktuella.

Veckorapport vecka 37 2014

En vecka med rätt små svängningar fram och tillbaka. Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde återigen på +/-0.0% jämfört med förra fredagens stängning. Sedan årsskiftet är index upp med +4.2%. Den längre veckotrenden enligt Onsdagsfondens trendindikator för OMXS30 är fortsatt positiv.

OMX STOCKHOLM 30 2014-09-12

Som synes provar jag ett nytt analysprogram, där trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend. Att den längre trenden för OMXS30 enligt trendindikatorn är positiv innebär att det är grönt ljus för insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder. Den egna blandfonden ska ligga helt placerad i en aktiefond. Månadssparande ska också läggas i aktiefond.

För Onsdagsfonden var veckan återigen lågintensiv och andelsvärdet i stort sett oförändrat på 175.86.  Sedan årsskiftet har andelsvärdet för Onsdagsfonden stigit med +18.8%. Den utfärdade vaggans tak på 1410 för OMXS30 kan möjligen behöva justeras om börsen går upp kommande vecka. I övrigt är utsikterna för en värdeökning inom snar framtid stabilt positiva.

För Onsdagsfonden PPM kan jag inte redovisa utvecklingen då Pensionsmyndigheten gör underhållsarbete på sina system. Inga förändringar av fondinnehaven är aktuella.

Veckorapport vecka 36 2014

En svag avslutning veckans sista dag innebar att Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde på +/-0.0% jämfört med förra fredagens stängning. Sedan årsskiftet är index upp med +4.2%. Den längre veckotrenden enligt Onsdagsfondens trendindikator för OMXS30 är fortsatt positiv.

omx_weekly_2014-09-05

 

Att den längre trenden för OMXS30 enligt trendindikatorn är positiv innebär att det är grönt ljus för insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder. Den egna blandfonden ska ligga helt placerad i en aktiefond. Månadssparande ska också läggas i aktiefond.

För Onsdagsfonden var veckan återigen händelselös och andelsvärdet slutade oförändrat på 175.92. Utvecklingen de senaste veckorna har varit ungefär lika spännande som att se färg torka…

se_färg_torka

 

Perioder av lågintensiv action måste man som placerare klara av, även om det kan vara frustrerande. Det är den långsiktiga värdeutvecklingen som räknas, inte att vinna varje vecka.

Sedan årsskiftet har andelsvärdet för Onsdagsfonden stigit med +18.9%. Den utfärdade vaggan, med lösennivåer på 1320 respektive 1410 för OMXS30 kommer att kunna stängas med god vinst inom två veckor, om inte ytterligare justeringar behöver göras. Sådana justeringar innebär i praktiken att en utfärdad option köps tillbaka och en ny utfärdas, på högre eller lägre lösenpris och eventuellt i en senare lösenmånad. Justeringen medför en kortsiktig förlust och eventuellt att vinsterna skjuts framåt fyra till fem veckor.

Onsdagsfonden PPM är upp +5.5% sedan årsskiftet efter en vecka på +1.1%. Inga förändringar av fondinnehaven är aktuella.