Placeringsstrategi

Har du kapital som du vill få avkastning på för att realisera kommande projekt och drömmar är valet av placering beroende av vilken tidshorisont du har för ditt sparande. Aktier har historiskt gett den överlägset bästa avkastningen, men för sparande med kortare horisont riskerar utvecklingen till stor del att påverkas av slumpen. 

  • Mindre än 2 år: sparkonto eller kort räntefond
  • Mer än 20 år: köp och behåll indexfond eller billig global eller svensk aktiefond.
  • Mellan 2 och 20 år: egen aktiv förvaltning av indexfond eller billig global eller svensk aktiefond

Med egen aktiv förvaltning menas att du beslutar när det är dags att köpa eller sälja. Du måste ha en placeringsstrategi med klara regler för dina beslut.  Utan en sådan strategi kommer resultatet av en placering på börsen under 5 eller 10 år till största delen bero på tur.

Onsdagsfonden Aktiv Förvaltning är ett exempel på hur en sådan placeringsstrategi kan se ut. Det är en trendföljande strategi som syftar till att vara placerad i aktier när börsen är inne i positiv trend och i säker räntefond när börstrenden är negativ. Reglerna kan kännas komplicerade vid en första anblick, men de är endast en sammanfattning av sunt förnuft och erfarenheter från åratals handel och modellsimuleringar:

  • Aktier rör sig i trender och i en trend är sannolikheten större att kursen dagligen rör sig i trendens riktning.
  • Glidande medelvärden är en synnerligen ofta använd metod för att identifiera trender. De har per definition en inbyggd eftersläpning som är bra för att avgöra trenden, men gör att man riskerar att reagera för långsamt vid trendvändningar.
  • Börsnedgångar är ofta dramatiska och snabba, med kraftiga nedgångar. Det gäller att komma ur aktiemarknaden i tid, men också att köpa in sig när rädslan är som störst och börsen kanske fallit 30-50%. Det är där mycket av en framtida avkastning grundläggs.
  • En trendföljande placeringsstrategi kommer ofta att ha fel, där en signal att sälja följs av en börsuppgång på åtskilliga procent. Det gäller därför att ha en metod för att upprepade gånger få chansen att återigen kliva in i aktier när strategin tidigare signalerat exit.
  • Det krävs en exitmetod som tydligt anger när du ska sälja, för att ta hem vinster i tid men framför allt för att skydda kapitalet mot kraftiga nedgångar. Exiten är som en försäkring som kommer att kosta i form av upprepade sälj- och köptransaktioner, men den gång man skyddas från en massiv börsnedgång kommer man att uppskatta att ha haft skyddet på plats. Det är viktigt att utforma exiten på ett balanserat sätt så att den ger utrymme för vinsterna att växa samtidigt som den ger tillräckligt skydd.
  • Efter en längre tids uppgång på börsen ökar sannolikheten för en rekyl som kan bli mer eller mindre kraftig. Det är inte ovanligt med nedgångar på 5-15%. För att försöka undvika dessa kan man identifiera mönster av prisrörelser som indikerar att en nedgång är i antågande, främst i form av avtagande kraft i trendrörelsen.