Veckorapport vecka 3 2018

us government shutdown

Bild från Softpedia News

Börskurserna i USA tuffade oförtrutet vidare uppåt och kongressens misslyckande med att driva igenom en höjning av skuldtaket nonchalerades fullständigt av marknadsaktörerna. Istället sattes nya all-time highs. De amerikanska obligationsräntorna steg jämfört med stängningskurserna förra fredagen medan ädelmetallerna föll tillbaka något. Även oljepriset föll tillbaka med små rörelser. Den amerikanska dollarn föll något gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +0,1% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +3,4%, exklusive utdelningar. OMXS30 har slagit om till positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig i över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1570 och 1606. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1598, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-01-19.png

Räntan på den 10-åriga amerikanska statsobligationen ligger nu på nästan 2,7%, vilket innebär att den ger en procentenhets bättre avkastning än utdelningarna på S&P 500. Historiskt är vi därmed uppe i den differens där börskurser börjat påverkas negativt. I den avslutande fasen av en börsuppgång stiger ofta börskurserna parallellt med räntorna, då allt starkare företagsresultat och arbetsmarknad driver upp tillväxt och inflation.

 

us 10-yr 2018-01-19.png

Bild från CNBC

 

Just inflation har vi inte mycket av, men den globala tillväxten är god och arbetslöshetssiffrorna låga. Någon gång når vi en punkt där räntorna stigit till en nivå där räntemarknaden erbjuder en attraktiv avkastning jämfört med börsen och dess risker. Analytiker börjar också sänka värderingen i sina modeller då den riskfria räntan stiger.  Med detta sagt ser det inte ut som att vi står inför en snar börsnedgång, men uppsidan blir alltmer begränsad och förväntningarna om vinstökningar allt större.

Valutarörelserna är intressanta, där dollarn visar svaghet trots stigande räntor och euron är stark.

EURUSD-Weekly 2018-01-19

Det blir spännande att se vad den europeiska centralbanken kommer att vidta för åtgärder framöver. En stark euro pressar exporten från EU och är inte vad ECB vill se, samtidigt som man någon gång måste börja trappa ned den expansiva penningpolitiken.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Den sålda säljoptionen i naturgas med lösen 2,3 i juni köptes tillbaka med planerad vinst. En köpoption i sojaolja med lösen 35 i juni köptes. En köpoption i amerikansk 30-årig statsobligation med lösen 156 i juni såldes. En köpoption i JPY/USD med lösen 0,96 i juni såldes. En säljoption i olja med lösen 50 i september såldes.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1360, 1400 och 1440 med lösen juni 2018.
 • Kaffe: Såld säljoption 1,175 med lösen i maj 2018. Såld köpoption 1,6 med lösen i juli.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 15 i juli.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1215 i augusti, såld köpoption med lösen 1500 i augusti.
 • Olja: Sålda säljoption med lösen 50 i juli respektive september. Såld köpoption med lösen 65 i juli 2018. Köpt köpoption med lösen 65 i januari 2018.
 • Majs: Köpt köpoption 3,7.
 • Naturgas: Såld säljoption 2,4 med lösen juni 2018.
 • Boskap: Såld säljoption 100 med lösen juni 2018.
 • Bomull: Såld köpoption 90 med lösen juni 2018.
 • 30-årig statsobligation: Såld säljoption 146 med lösen april, såld säljoption 141 med lösen juni. Såld köpoption 156 med lösen juni.
 • Sojabönor: Såld säljoption 9,4 med lösen juli 2018
 • Sojaolja: Köpt köpoption 35 med lösen juni 2018
 • JPY/USD: Såld köpoption 0,96 med lösen juni 2018

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 293,2068. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +0,8%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +3,6% sedan årsskiftet efter en vecka på +0,3%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond, vilket innebär att dollarns värde mot kronan påverkar resultatet.

ACWI-Weekly 2018-01-19

Sedan inköp har index stigit 13,2%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 75,94, 13,2% över inköpskurs. Aktuell exit är 73,89.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-01-19

Sedan inköp har index stigit +3,0%. Högsta noteringen för index sedan inköp är 606,97, 3,0% över inköpskurs. Aktuell exit är 581,22.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i Avanza Zero.

OMXS30-Weekly 2018-01-19

Sedan inköp har index stigit +0,5%. Högsta noteringen för index sedan inköp är 1631,63, 0,5% över inköpskurs. Aktuell exit är 1559,59.

Onsdagsfonden Emerging Markets

På önskemål från en läsare av bloggen startar jag en portfölj som placerar i Emerging Markets, mätt med iShares Emerging Index Fund.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% placerad i en fiktiv aktiefond som följer det indexet.

EEM-Weekly 2018-01-19

Sedan inköp har index stigit +3,5%. Högsta noteringen för index sedan inköp är 50,44, 3,5% över inköpskurs. Aktuell exit är 47,75.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

OMXS30-Weekly ATR 2018-01-19.png

För iShares All Country World Index världsindex, ACWI, sjönk volatiliteten något jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

ACWI-Weekly ATR 2018-01-19

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-01-19.png

Annonser

Veckorapport vecka 2 2018

us stock market

Bild från The Telegraph

Den starka börsutvecklingen fortsatte i veckan och USA-börserna slog nya rekord. De amerikanska obligationsräntorna steg återigen jämfört med stängningskurserna förra fredagen liksom ädelmetallerna. Även oljepriset klättrade vidare  och handlas nu på nivåer vi inte sett sedan hösten 2015. Den amerikanska dollarn avslutade veckan med ett rejält magplask gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,1% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +3,3%, exklusive utdelningar. OMXS30 har slagit om till positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig i över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1577 och 1605. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1596, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30 Weekly 2018-01-12.png

USA-börserna går in i rapportperiod med en direktavkastning på 1,73%, ett P/E-tal på 26,77 och en 10-årig statsobligation som ger 2,55% i ränta.  S&P 500 har gått upp med +4,2% på två börsveckor. Det ligger rätt stora förväntningar på vinstökningar i luften!

sp500 p-e 2018-01-12.png

Bild från multpl.com

Stockholmsbörsen har haft en svagare utveckling, vilket till en del kan förklaras av den allt starkare kronan som pressar exportbolag. I fortsatt fokus är räntorna och inflationen. I veckan skramlade Kina med ett förtäckt hot om att dra ned på köpen av amerikanska räntepapper, där man är en tung aktör. Det räckte för att pressa räntorna uppåt Som vanligt har bloggrannen Kortsikt intressanta tankar i ämnet. Det är inte bara inflation som kan komma att få räntorna att stiga. Vi inleder i år också en reträtt från expansiva penningpolitiska åtgärder som kan få konsekvenser, som till exempel Federal Reserve:s försäljning av räntepapper, så kallad Quantative Tightening (QT).

När börsen stiger och värdet av aktier och aktiefonder ökar i pensionssparande och annat sparande är det lätt att glömma bort vikten av att skydda sitt kapital. Det är sunt att vara fullt exponerad mot aktiemarknaden, men det är viktig att ha klart för sig när man kliver av. Förr eller senare kommer det en större korrigering nedåt, och det är inte ovanligt att en större börsnedgång raderar ut omkring 50% av börsvärdet. Följ trenden och gläds åt uppgångarna, men uppdatera samtidigt din exitnivå och håll ett vakande öga över utvecklingen.

På måndag håller USA-marknaderna stängt med anledning av Martin Luther Kings hyllningsdag.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Säljoptionerna i OMXS30 med lösen 1540 och 1500 i mars 2018 samt 1320 i juni köptes tillbaka med planerad vinst. Säljoptionen i bomull och säljoptionen i EUR/USD köptes tillbaka med planerad vinst. Säljoptionen i majs köptes tillbaka med försumbar förlust. En köpoption i guld med lösen 1500 i augusti såldes, liksom en säljoption i OMXS30 med lösen 1440 i juni.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1360, 1400 och 1440 med lösen juni 2018.
 • Kaffe: Såld säljoption 1,175 med lösen i maj 2018. Såld köpoption 1,6 med lösen i juli.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 15 i juli.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1215 i augusti, såld köpoption med lösen 1500 i augusti.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 50 i juli. Såld köpoption med lösen 65 i juli 2018. Köpt köpoption med lösen 65 i januari 2018.
 • Majs: Köpt köpoption 3,7.
 • Naturgas: Sålda säljoptioner 2,3 och 2,4 med lösen juni 2018.
 • Boskap: Såld säljoption 100 med lösen juni 2018.
 • Bomull: Såld köpoption 90 med lösen juni 2018.
 • 30-årig statsobligation: Såld säljoption 146 med lösen april, såld säljoption 141 med lösen juni.
 • Sojabönor: Såld säljoption 9,4 med lösen juli 2018

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,7% jämfört med förra fredagen, och slutade på 292,7783. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +0,7%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +3,3% sedan årsskiftet efter en vecka på +1,5%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond, vilket innebär att dollarns värde mot kronan påverkar resultatet.

ACWI Weekly 2018-01-12

Sedan inköp har index stigit 12,1%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 75,25, 12,2% över inköpskurs. Aktuell exit är 73,20.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI Weekly 2018-01-12

Sedan inköp har index stigit +2,7%. Högsta noteringen för index sedan inköp är 606,50, 2,7% över inköpskurs. Aktuell exit är 579,85.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator har slagit om till positiv trend för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Därmed är det dags för skifte från räntefonden Spiltan Räntefond Sverige till aktiefonden Avanza Zero.

OMXS30 Weekly 2018-01-12

Onsdagsfonden Emerging Markets

På önskemål från en läsare av bloggen startar jag en portfölj som placerar i Emerging Markets, mätt med iShares Emerging Index Fund.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för iShares Emerging Index Fund och en fiktiv aktiefond som följer det indexet köptes in till portföljen för 100% av kapitalet.

EEM Weekly 2018-01-12

Högsta noteringen för index sedan inköp är 49,54, 1,6% över inköpskurs. Aktuell exit är 46,85.

 

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med låg volatilitet.

OMXS30 Weekly ATR 2018-01-12.png

För iShares All Country World Index världsindex, ACWI, steg volatiliteten något jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

ACWI Weekly ATR 2018-01-12.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30 Weekly 10 years 2018-01-12.png

Veckorapport vecka 1 2018

Nyår-2018.jpg

Årets första veckorapport skrivs efter en stark inledning av det nya börsåret, där USA-börserna återigen satte takten och inledde med en ökning på 2,6% på fyra dagar för S&P 500. De amerikanska obligationsräntorna steg jämfört med stängningskurserna förra fredagen liksom ädelmetallerna. Oljepriset klättrade vidare men föll tillbaka i den avslutande handeln. Den amerikanska dollarn noterade endast mindre förändringar gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +2,2% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +2,2%, exklusive utdelningar. OMXS30 är fortsatt i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig i nederdelen av klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1575 och 1603. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1594, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30 Weekly 2018-01-05.png

Det förefaller som det av många förväntade julrallyt som kom av sig istället inträffade direkt efter nyår. Börstrenden i USA är fortsatt stark, men värderingarna kommer allt närmare ansträngda nivåer som vi sett tidigare innan mer signifikanta korrigeringar inträffat. Om drygt en vecka börjar rapporterna för det avslutande kvartalet 2017 ramla in, och det blir spännande att se hur de tas emot.

Räntorna i USA är på marsch uppåt och den 10-åriga statsobligationen är nära 2,5% i avkastning.

10 year T-Note yield.png

Bild från CNBC

Därmed ger statsobligationer bättre ränta än aktiemarknadens direktavkastning, mätt med 10-åriga obligationen respektive S&P 500. Är det ett tecken på att aktiekurserna är på väg att hamna under press och att investerare söker sig i större omfattning till räntemarknaden? Inte nödvändigtvis. Som David Templeton skrev i början av 2017 har aktiemarknaden i USA historiskt inte pressats av högre avkastning från obligationer än utdelningar förrän skillnaden däremellan blivit större än en procentenhet. I skrivande stund är skillnaden 0,8 procentenheter.

saupload_div_2Byld_2B10y_2Byield_2Breturn

Bild från Seeking Alpha

Historiska mönster är intressanta men ska alltid tas med rejäla nypor salt. Världen och finansmarknaderna är under ständig utveckling, vilket innebär att det som var sant igår inte nödvändigtvis behöver vara sant idag eller i morgon. Men stigande räntor kommer att kosta en del med tanke på de enorma skulder som arbetats upp på framför allt nationell nivå. En del bolag som mått utmärkt av låga räntor för att finansiera nya verksamheter med vinster långt in i framtiden, som till exempel Amazon, kan få svårare att finna efterföljare. Men utan tydliga tecken på stigande löner och därmed inflation är det svårt att se någon brant räntestegring under överskådlig tid.

Just nu är börserna starka och då är det bara att hänga med och låta ens exitmetod skydda kapitalet när det börja blåsa snålare.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

En säljoption i guld med lösen 1215 i augusti såldes. En säljoption i 30-årig amerikansk statsobligation med lösen 146 i april såldes. En säljoption i bomull med lösen 72 i maj såldes. En säljoption i sojabönor med lösen 9,4 i juli såldes. En säljoption i olja med lösen 50 i juli såldes.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner 1500 och 1540 med lösen mars 2018 samt 1320, 1360 och 1400 med lösen juni 2018.
 • Kaffe: Såld säljoption 1,175 med lösen i maj 2018. Såld köpoption 1,6 med lösen i juli.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 15 i juli.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1215 i augusti.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 50 i juli. Såld köpoption med lösen 65 i juli 2018. Köpt köpoption med lösen 65 i januari 2018.
 • Majs: Positiv prisspread med köpt köpoption 3,7 och såld köpoption 3,5, med lösen maj 2018.
 • Naturgas: Sålda säljoptioner 2,3 och 2,4 med lösen juni 2018.
 • Boskap: Såld säljoption 100 med lösen juni 2018.
 • Bomull: Såld köpoption 90 med lösen juni 2018, såld säljoption 72 med lösen maj.
 • EUR/USD: Såld säljoption 1,155 med lösen juni 2018.
 • Sojabönor: Såld säljoption 9,4 med lösen juli 2018

Andelsvärdet i placeringsklubben var i stort sett oförändrat jämfört med förra fredagen, och slutade på 290,6702. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +0,0%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +1,8% sedan årsskiftet efter en vecka på +1,8%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond, vilket innebär att dollarns värde mot kronan påverkar resultatet.

ACWI Weekly 2018-01-05

Sedan inköp har index stigit 10,5%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 74,18, 10,6% över inköpskurs. Då kursen utvecklats bättre än +10% mått från högsta notering till inköpskurs snävar jag till exiten genom att minska ATR-multiplikatorn med 0,25. Jag har fått en fin resa och börjar lämna tillbaka en mindre del av vinsten. Aktuell exit är 72,17.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI Weekly 2018-01-05

Sedan inköp har index stigit +1,5%. Högsta noteringen för index sedan inköp är 598,14, 1,5% över inköpskurs. Aktuell exit är 570,78.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i Spiltan Räntefond Sverige.

OMXS30 Weekly 2018-01-05

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med låg volatilitet.

OMXS30 Weekly ATR 2018-01-05

För iShares All Country World Index världsindex, ACWI, steg volatiliteten jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

ACWI Weekly ATR 2018-01-05.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30 Weekly 10 years 2018-01-05.png

Årsrapport 2017

2017

Börsåret 2017 slutade med en uppgång för Stockholmbörsens OMXS30-index på +3,9%, exklusive utdelningar. Det bredare OMX Benchmark Index (OMXSBPI) steg med +7,5%. Inklusive utdelningar (OMXSBGI) steg index med 11,0%.

OMXS30 Weekly 2017.png

Börsåret präglades av låg volatilitet där kurserna startade ganska trevande för att sedan börja stiga. Efter att ha handlats i en konsoliderande fas under maj till juni fick vi se ett säljtryck under sensommaren. I september kom köparna tillbaka och med stöd av starka USA-börser klättrade index mot toppnivåer för året. En avslutande nedgång för storbolagen i OMXS30, särskilt för klädjätten HM, drog ned siffrorna för årsavkastningen där.

Placeringsklubben Onsdagsfonden

Placeringsklubben Onsdagsfonden stängde på en årsavkastning på +13,0% vilket är under målet på +15%. Den avgörande orsaken till missen av målet är att vinsterna från sålda optioner i Stockholmsbörsens OMXSS30-index underskred planerad volym. Den låga volatiliteten gjorde optioner billiga vilket minskade intäkterna. Det tog dessutom längre tid än normalt att stänga positionerna. Handeln på de amerikanska råvarubörserna var intensiv med handel på sammanlagt tretton marknader under året. Trots att endast en fjärdedel av kapitalet var allokerat har vinsterna stått för nära 70% av den totala värdeökningen. Särskilt framgångsrika marknader var guld, kaffe, spannmål och EUR/USD. Jag är övertygad om att handeln på råvarumarknaderna kommer att fortsätta vara lyckosam då tekniken med att sälja optioner fungerar väldigt väl i dessa marknader. De ger dessutom en synnerligen god diversifiering mot aktiemarknaden. Valutasäkringen har visat sig fungera väl; till en låg kostnad.

Det andra målet med placeringsklubbens förvaltning enligt placeringsstrategin Good Options är att uppnå en jämn värdeutveckling och skydda kapitalet från nedgångar. Här bedömer jag att årets utveckling varit med beröm godkänt.

Good Options vs OMXSBGI 2017

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM har haft ett starkt år, med en värdeökning på +22,8%, trots en aktiverad exit det första halvåret då portföljen skiftade från aktie- till räntefond. I mitten av året ändrades strategin genom att byta aktiefond från Avanza Zero till AP7 Aktiefond. Skälet till bytet var dels att ge de som har innehav i fonden möjlighet att kunna bevaka trend och exitnivåer, dels att kunna dra nyttan av den hävstång som AP7 Aktiefond använder, vilken förstärker fondens värdeutveckling. Baksidan är förstås att vid en börsnedgång kommer AP7 Aktiefond att gå ned mer än marknaden, men som en trendföljare med exitmetod är det något jag har möjligheten att minimera konsekvensen av. För utvecklingen under 2017 blev detta byte synnerligen lyckosamt.

Delägare och kapital

I placeringsklubben Onsdagsfonden strömmade nya delägare in och vi var vid årsskiftet 42 delägare. Det förvaltade kapitalet har fortsatt växa påtagligt och nådde drygt 11 miljoner SEK. Handeln bedrivs på depå i Nordnet samt i USA hos DeCarley Trading. Skattenivån är omkring 30%. Under hösten förberedde jag en förändring av placeringsstrategin till att allokera mer kapital till handeln i de amerikanska råvarumarknaderna. Ändringen trädde i kraft vid årsskiftet och innebär att 50% allokeras till OMXS30 och 50% till USA-marknaderna. Det är inte orimligt att anta att allokeringen kommer fortsätta förändras till råvarumarknadernas fördel.

Jag ser fram mot 2018 med stor tillförsikt och kommer att fortsätta arbeta hårt för att nå målen med nivå och jämnhet i värdeökningen.

Veckorapport vecka 52 2017

gott nytt 2018

Årets sista börsvecka avslutades med nedgångar på Stockholmsbörsen. USA-börserna såg länge ut att oförtrutet tuffa vidare uppåt, men i den avslutande handeln föll kurserna även där. De amerikanska obligationsräntorna föll jämfört med stängningskurserna förra fredagen medan ädelmetallerna steg. Oljepriset fortsatte sin resa norrut medan den amerikanska dollarn tappade rejält med mark gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index backade med -1,8% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +3,9%, exklusive utdelningar. OMXS30 är fortsatt i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig i nederdelen av klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1574 och 1602. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1593, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30 Weekly 2017-12-29

En avkortad mellandagsvecka med tunn handel ska man inte dra för stora växlar på, men Stockholmsbörsen har haft en sämre avslutning av året än många nog förväntat sig. Kronans styrka gentemot dollarn förklarar en del.

USDSEK Weekly 2017-12-29

Det förefaller fortsatt vara något av ett vänteläge på aktiebörserna, som efter ett starkt år behöver fortsatt bränsle i form av bolagsvinster för att fundamentalt motivera vidare uppgångar.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Den sålda köpoptionen i OMXS30 köptes tillbaka med planerad vinst. Samtliga sålda säljoptioner i guld och silver köptes tillbaka med planerad vinst. En köpoption i kaffe med lösen 1,6 i juli såldes. En säljoption i silver med lösen 15 i juli såldes. En säljoption i EUR/USD med lösen 1,155 i juni såldes. En säljoption i sojabönor med lösen 9,4 i juli såldes. En säljoption i olja med lösen 50 i juli såldes.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner 1500 och 1540 med lösen mars 2018 samt 1320, 1360 och 1400 med lösen juni 2018.
 • Kaffe: Såld säljoption 1,175 med lösen i maj 2018. Såld köpoption 1,6 med lösen i juli.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 15 i juli.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 50 i juli. Såld köpoption med lösen 65 i juli 2018. Köpt köpoption med lösen 65 i januari 2018.
 • Majs: Positiv prisspread med köpt köpoption 3,7 och såld köpoption 3,5, med lösen maj 2018.
 • Naturgas: Sålda säljoptioner 2,3 och 2,4 med lösen juni 2018.
 • Boskap: Såld säljoption 100 med lösen juni 2018.
 • Bomull: Såld köpoption 90 med lösen juni 2018.
 • EUR/USD: Såld säljoption 1,155 med lösen juni 2018.
 • Sojabönor: Såld säljoption 9,4 med lösen juli 2018

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,4% jämfört med förra fredagen, och slutade på 290,7960. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +13,0%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +22,8% sedan årsskiftet efter en vecka på -1,1%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond, vilket innebär att dollarns värde mot kronan påverkar resultatet.

ACWI Weekly 2017-12-29

Sedan inköp har index stigit 7,5%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 72,76, 8,5% över inköpskurs. Aktuell exit är 70,72.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI Weekly 2017-12-29

Sedan inköp har index backat -0,9%. Högsta noteringen för index sedan inköp är 594,96, 1,0% över inköpskurs. Aktuell exit är 568,39.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i Spiltan Räntefond Sverige.

OMXS30 Weekly 2017-12-29

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för Stockholmsbörsens OMXS30-index steg jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med låg volatilitet.

OMXS30 Weekly ATR 2017-12-29

För iShares All Country World Index världsindex, ACWI, sjönk volatiliteten något jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

ACWI Weekly ATR 2017-12-29

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30 Weekly 10 years 2017-12-29.png

Veckorapport vecka 51 2017

god-jul

Börsveckan var ganska slagig i Stockholm, men aktiekurserna utvecklades sammantaget i positiv riktning. Mycket av fokus låg på baxandet av den amerikanska skattereformen genom kongressen, men det framstod tidigt som klart att republikanerna skulle lyckas och glädjeskuttet på USA-börserna begränsades till en stark inledning av veckan med nytt all-time high. De amerikanska obligationsräntorna steg påtagligt jämfört med stängningskurserna förra fredagen liksom ädelmetallerna. Oljepriset klättrade också uppåt medan den amerikanska dollarn med små rörelser backade gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +0,8% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +5,9%, exklusive utdelningar. OMXS30 är fortsatt i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig just ovanför klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1574 och 1604. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1594, vid index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30 Weekly 2017-12-22

För aktiebörserna känns det lite som ett vänteläge då marknaden verkar ha diskonterat det mesta av räntebesked och skattereform. Snart stänger böckerna för året och det är dags att blicka mot 2018. En av mina favoritbloggare Kortsikt har en intressant genomgång av utsikterna för aktiemarknaden och summerar det som att vi förmodligen når en topp för aktiemarknaderna nästa år för att därefter backa inför en förväntad konjunkturnedgång runt år 2020. Återstår att se hur det blir och hur vägen mot en eventuell topp ser ut.

Precis som Kortsikt skriver kan skattereformen ge stöd till aktiekurserna, men det bygger på att bolagsvinsterna fortsätter att möta förväntningarna. Vi får ett första kvitto på hur det blir med det i januari när rapporterna för årets sista kvartal ramlar in. Stigande räntor är ett faktum och kan komma att sätta press på aktiebörserna, men utan tydlig inflation bör ränteuppgången bli rätt begränsad. Med uppskruvade aktiekurser och makroindikatorer på historiskt höga nivåer är dock risken för besvikelser stor och sådana kan komma att ge snabb press på framför allt USA-börserna.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Den sålda säljoptionen i guld köptes tillbaka med planerad vinst, liksom den sålda säljoptionen i olja. En köpoption i bomull med lösen 90 i maj 2018 såldes.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner 1500 och 1540 med lösen mars 2018 samt 1320, 1360 och 1400 med lösen juni 2018. Såld köpoption med lösen 1680 i mars 2018.
 • Kaffe: Såld säljoption 1,175 med lösen i maj 2018.
 • Guld: Såld säljoption 1170 i juni 2017.
 • Silver: Sålda säljoptioner med lösen 14,75 i maj 2018 samt 14,0 i juli 2018.
 • Olja: Såld köpoption med lösen 65 i juli 2018. Köpt köpoption med lösen 65 i januari 2018.
 • Majs: Positiv prisspread med köpt köpoption 3,7 och såld köpoption 3,5, med lösen maj 2018.
 • Naturgas: Sålda säljoptioner 2,3 och 2,4 med lösen juni 2018
 • Boskap: Såld säljoption 100 med lösen juni 2018
 • Bomull: Såld köpoption 90 med lösen juni 2018

Andelsvärdet i placeringsklubben backade med -0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 289,6415. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +12,5%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +24,3% sedan årsskiftet efter en vecka på +1,2%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond, vilket innebär att dollarns värde mot kronan påverkar resultatet.

ACWI Weekly 2017-12-22

Sedan inköp har index stigit 7,4%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 72,76, 8,5% över inköpskurs. Aktuell exit är 70,67.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i Spiltan Räntefond Sverige. Då index är i positiv trend och det gått tre veckor sedan exit aktiverades kommer återigen aktiefonden SPP Aktiefond Sverige att köpas in.

OMXSBCAPPI Weekly 2017-12-22

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i Spiltan Räntefond Sverige.

OMXS30 Weekly 2017-12-22

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med låg volatilitet.

OMXS30 Weekly ATR 2017-12-22

För iShares All Country World Index världsindex, ACWI, steg volatiliteten något jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

ACWI Weekly ATR 2017-12-22

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30 Weekly 10 years 2017-12-22

Veckorapport vecka 50 2017

Ännu en gång var USA i fokus för finansmarknadernas aktörer. Turerna kring räntebeskedet från amerikanska centralbanken Federal Reserve samt vad som ser ut som en lyckad republikansk skattereform fick kurserna att pendla en hel del. Stockholmsbörsen slutade svagt, efter en kalldusch från HM som redovisade betydligt sämre försäljning än väntat. Men på USA-börserna var det som vanligt endast små hack av vinsthemtagningar innan den positiva trenden rullade på mot nya rekordnoteringar för aktiekurserna. De amerikanska obligationsräntorna sjönk något jämfört med stängningskurserna förra fredagen medan ädelmetallerna återhämtade sig efter att första ha backat i början av veckan. Oljepriset slutade i stort sett oförändrat efter en lugn vecka, så också den amerikanska dollarn gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex. För dollarn var dock handeln inte lika lugn.

Stockholmsbörsens OMXS30-index föll med -1,0% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +5,1%, exklusive utdelningar. OMXS30 är fortsatt i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och ligger mitt i klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1573 och 1604. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1594, vid index, vilket tolkas som att index är i oklar trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30 Weekly 2017-12-15.png

Den starka börstrenden fortsätter, framför allt i USA där S&P 500 stigit med nära 20% i år, exklusive utdelningar. Samtidigt når värderingarna allt mer ansträngda nivåer, men som vanligt kan marknaden vara irrationell längre än du och jag kan vara solventa. Det efterlängtade reformpaketet i USA ser ut att bli verklighet och då finns det rent psykologiskt inte mer kraft att hämta från förväntningarna om detsamma för köpsidan. Om en månad får vi se nya siffror från företagens rapporter som kan visa om det finns potential för än mer uppgång.

Stockholmsbörsen utvecklades riktigt svagt i fredags, till väldigt stor del beroende på nedgången i HM-aktien.

HMB_SS Weekly 2017-12-15.png

Utan att vilja strö salt i sår för de som fått se sitt sparade kapital minska i värde är det ganska lätt att konstatera att i stort sett vilken trendföljande strategi som helst hade undvikt köp i HM sedan hösten 2015. En sund exitmetod hade också sett till att avyttra befintligt innehav tidigt i nedgången. Att vara passiv och vänta ut nedgången leder ofrånkomligt till perioder där man måste vänta ett bra tag på att kurserna ska återhämta sig för att kunna ta ut sina pengar med acceptabel avkastning. Inte ens den mest förhärdade utdelningsinvesterare kan känna sig nöjd med ett innehav under perioden som diagrammet ovan visar. För att inte tala om sparare i Sverige-fonder som får se fondinnehavet påverkas negativt påtagligt genom nedgången för HM. För den som ser ett bottenläge eller åtminstone en fundamentalt attraktiv prisnivå vid ca 150 kr finns det bra möjligheter att sälja säljoptioner i HM med löptider från september och framåt.

För nästa börsvecka ser starten ut att bli positiv, särskilt för Stockholmsbörsen som halkade väl mycket efter övriga marknader. Återstår att se hur mycket ytterligare inflöde till köpsidan som republikanernas skattereform mäktar med att generera. Marknaden förbereder sig på julhelger och stängning av böckerna, vilket tunnar ut handeln och kan ge upphov till både lugn och snabba rörelser.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Den sålda säljoptionen i JPY/USD köptes tillbaka med planerad vinst, liksom den sålda köpoptionen i majs. Den etablerade ratio call spread i olja stängdes med en mindre vinst för att ytterligare dra ned risken. Kvar finns nu en bred vagga med såld säljoption på 45 och såld köpoption på 65. En säljoption i naturgas med lösen 2,3 i juni 2018 såldes.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner 1500 och 1540 med lösen mars 2018 samt 1320, 1360 och 1400 med lösen juni 2018. Såld köpoption med lösen 1680 i mars 2018.
 • Kaffe: Såld säljoption 1,175 med lösen i maj 2018.
 • Guld: Såld köpoption 1475 juni 2018. Såld säljoption 1170 i juni 2017.
 • Silver: Sålda säljoptioner med lösen 14,75 i maj 2018 samt 14,0 i juli 2018.
 • Olja: Såld köpoption med lösen 65 i juli 2018. Köpt köpoption med lösen 65 i januari 2018. Såld säljoption med lösen 45 i juli 2018.
 • Majs: Positiv prisspread med köpt köpoption 3,7 och såld köpoption 3,5, med lösen maj 2018.
 • Naturgas: Sålda säljoptioner 2,3 och 2,4 med lösen juni 2018
 • Boskap: Såld säljoption 100 med lösen juni 2018

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,4% jämfört med förra fredagen, och slutade på 289,8096. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +12,6%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +22,8% sedan årsskiftet efter en vecka på +0,6%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond, vilket innebär att dollarns värde mot kronan påverkar resultatet.

ACWI Weekly 2017-12-15

Sedan inköp har index stigit 7,3%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 72,22. Aktuell exit är 70,17.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i Spiltan Räntefond Sverige efter att exit aktiverades i förra veckan. Om index är i positiv trend efter nästa vecka kommer byte till aktiefond att ske.

OMXSBCAPPI Weekly 2017-12-15

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i Spiltan Räntefond Sverige efter att exit aktiverades i förra veckan. Om index är i positiv trend efter nästa vecka kommer byte till aktiefond att ske.

OMXS30 Weekly 2017-12-15

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för Stockholmsbörsens OMXS30-index steg jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med låg volatilitet.

OMXS30 Weekly ATR 2017-12-15.png

För iShares All Country World Index världsindex, ACWI, sjönk volatiliteten jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

ACWI Weekly ATR 2017-12-15.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30 Weekly 10 years 2017-12-15