Veckorapport vecka 20 2017

trump negativ effekt

Bild från Newsworld

Efter en lång tid med väldigt små och lugna rörelser på börsen fick vi i veckan uppleva lite ökad volatilitet och en välbehövlig rekyl, där rörelserna återigen till stor del tillskrevs president Trump. Fallet blev dock modest efter en stark återhämtning i fredags. Den amerikanska dollarn föll påtagligt och obligationsräntorna likaså. Ädelmetallerna steg liksom oljan.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med -1,1% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +7,4%, exklusive utdelningar. OMXS30 är fortsatt i positiv trend enligt trendindikatorn och befinner sig långt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1508 och 1552.

Nu återstår att se om vi ruskat av oss oron och om köpsidan fortsätter att vara stark på aktiebörserna. Givet den starka avslutningen på börsveckan ser det positivt ut för inledningen av nästa vecka.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat. En så kallad credit ratio spread i säljoptioner såldes i OMXS30 för att dra nytta av kursrekylen.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda köpoptioner OMXS30 juni 1640 och september 1700, såld säljoption september 1480 samt 1520. Såld credit ratio spread med såld säljoption augusti 1510  och köpt säljoption augusti 1550.
 • Sojabönor: Sålda köpoptioner 11,4 och 12,6 med lösen november
 • Majs: Såld covered call med såld köpoption 3,8 i september och köpt termin
 • EUR/USD: Såld köpoption 1,16 september
 • Guld: sålda köpoptioner november 1500 och december 1400/1450, sålda säljoptioner  1080 och 1110 med lösen december. En köpt säljoption med lösen 1050 i december som en försäkring.
 • Olja: Såld köpoption 65 januari 2018
 • Naturgas: såld köpoption 5,0 med lösen i november, 4,5 med lösen i december samt 5,5 och 6,0 i januari
 • Kaffe: sålda säljoptioner 120 och 125 med lösen september, såld köpoption 190 december

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 270,1531. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +5,0%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +9,8% sedan årsskiftet, efter en vecka på -1,6%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling. Fondportföljen utgörs till 100% av aktiefonden Avanza Zero.

Trendindikatorn

Onsdagsfondens trendindikator visar fortsatt positiv trend för OMXS30, liksom för världsindex, baserat på iShares MSCI World Index Fund. För befintliga innehav rekommenderar jag varmt en exitstrategi, som jag ger konkret exempel på senare i veckorapporten. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMX STOCKHOLM 30 2017-05-19.png

ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND 2017-05-19Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för OMXS30 steg i veckan. För kommande börsvecka skulle det vara normalt med en rörelse på drygt +/-2,1% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är i en marknad med mycket låg volatilitet.

OMX STOCKHOLM 30 ATR 2017-05-19

För iShares MSCI världsindex, URTH, var utvecklingen likartad. För kommande börsvecka skulle det vara normalt med en rörelse på knappt +/-1,6% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND ATR 2017-05-19

Exit

Aktiefonden Avanza Zero köptes 2016-08-04 in till premiepensionsportföjen som förvaltas enligt Onsdagsfonden PPM. En Chandelier-exit började därför beräknas från denna dag, och högsta notering sedan köp är 1657,13 för OMXS30. Högre högsta-noteringar och/eller lägre volatilitet gör att exitnivån stiger.

Sedan inköp har OMXS30 stigit med +19,3%. Från inköp till högsta notering har index ökat med +21,3%. Efter 25% uppgång snävas exiten till ytterligare.

Aktuell exit är nu 1604,78, vilket är 1,5% under senaste veckostängning. Om index skulle falla till exitnivån innebär det en vinst på +17,5%. OMXS30 noterade faktiskt en dagslägsta-notering under exitnivån, men jag agerar endast på stängningskurs vecka för vecka.

Globalfonder är populära aktiefonder, och jag redovisar därför också exit för ett hypotetiskt sparande i en fond som går som iShares MSCI världsindex, URTH, med samma placeringsstrategi som Onsdagsfonden PPM. Portföljen är 100% placerad i globalfonden, med inköp 2016-11-30. Högsta notering sedan köp är 80,80. Sedan inköp har URTH stigit med +10,8%. Från inköp till högsta notering har index ökat med +11,7%. Efter 15% uppgång börjar exiten snävas till ännu en gång.  Aktuell exit är 78,25, vilket är 2,3% under senaste veckostängning. Om index skulle falla till exitnivån innebär det resultat på +8,2%.

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMX STOCKHOLM 30 10 years 2017-05-19.png

Veckorapport vecka 19 2017

low volatility.jpg

Bild från CNBC

Vi lägger en oregelbunden börsvecka bakom oss, där tendenser till rekyl nedåt kunde anas, men den positiva undertonen fortsatte att synas. Nyhetsflödet var tunt efter att det franska presidentvalet avgjorts, och handeln stillsam med fortsatt väldigt små svängningar. Den amerikanska dollarn stärktes och obligationsräntorna sjönk något jämfört med förra veckan, efter ett påtagligt fall i fredags. Ädelmetallerna återhämtade nedgångar tidigare under veckan och stängde närapå oförändrat och oljepriset steg.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +0,3% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +8,5%, exklusive utdelningar. OMXS30 är fortsatt i positiv trend enligt trendindikatorn och befinner sig långt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1503 och 1547.

Börsens positiva underton är som sagt intakt och trenden sedan länge positiv. En korrigering på 10-20% hör till vanligheterna och är nyttigt för att justera tendenser till bubbelvärderingar. Nu var det länge sedan vi hade en korrigering och sannolikheten ökar ju längre tid det går. Volatiliteten ligger fortsatt på rekordlåga nivåer och det kan vara väldigt mycket lugnet inför om inte en storm så i vart fall en frisk bris vi står inför.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat. Positionen i sålda säljoptioner i OMXS30 utökades.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda köpoptioner OMXS30 juni 1640 och september 1700, såld säljoption september 1480 samt 1520
 • Sojabönor: Sålda köpoptioner 11,4 och 12,6 med lösen november
 • Guld: sålda köpoptioner november 1500 och december 1400/1450, sålda säljoptioner  1080 och 1110 med lösen december. En köpt säljoption med lösen 1050 i december som en försäkring.
 • Olja: Såld köpoption 65 januari 2018
 • Naturgas: såld köpoption 5,0 med lösen i november, 4,5 med lösen i december samt 5,5 och 6,0 i januari
 • Kaffe: sålda säljoptioner 120 och 125 med lösen september, såld köpoption 190 december

Andelsvärdet i placeringsklubben slutade i stort sett oförändrat jämfört med förra fredagen, och slutade på 269,5916. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +4,7%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +11,6% sedan årsskiftet, efter en vecka på +0,6%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling. Fondportföljen utgörs till 100% av aktiefonden Avanza Zero.

Trendindikatorn

Onsdagsfondens trendindikator visar fortsatt positiv trend för OMXS30, liksom för världsindex, baserat på iShares MSCI World Index Fund. För befintliga innehav rekommenderar jag varmt en exitstrategi, som jag ger konkret exempel på senare i veckorapporten. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMX STOCKHOLM 30 2017-05-12.png

ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND 2017-05-12Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för OMXS30 sjönk i veckan. För kommande börsvecka skulle det vara normalt med en rörelse på drygt +/-2,0% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är i en marknad med mycket låg volatilitet.

OMX STOCKHOLM 30 ATR 2017-05-12.png

För iShares MSCI världsindex, URTH, var utvecklingen likartad. För kommande börsvecka skulle det vara normalt med en rörelse på drygt +/-1,5% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND ATR 2017-05-12.png

Exit

Aktiefonden Avanza Zero köptes 2016-08-04 in till premiepensionsportföjen som förvaltas enligt Onsdagsfonden PPM. En Chandelier-exit började därför beräknas från denna dag, och högsta notering sedan köp är 1654,54 för OMXS30. Högre högsta-noteringar och/eller lägre volatilitet gör att exitnivån stiger.

Sedan inköp har OMXS30 stigit med +20,5%. Från inköp till högsta notering har index ökat med +21,1%. Därför snävas exiten till. Efter nästa 5% uppgång snävas exiten till ytterligare.

Aktuell exit är nu 1604,64, vilket är 2,5% under senaste veckostängning. Om index skulle falla till exitnivån innebär det en vinst på +17,5%.

Globalfonder är populära aktiefonder, och jag redovisar därför också exit för ett hypotetiskt sparande i en fond som går som iShares MSCI världsindex, URTH, med samma placeringsstrategi som Onsdagsfonden PPM. Portföljen är 100% placerad i globalfonden, med inköp 2016-11-30. Högsta notering sedan köp är 80,11. Sedan inköp har URTH stigit med +10,4%. Från inköp till högsta notering har index ökat med +10,8%. Efter 15% uppgång börjar exiten snävas till ännu en gång.  Aktuell exit är 77,67, vilket är 2,7% under senaste veckostängning. Om index skulle falla till exitnivån innebär det resultat på +7,4%.

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMX STOCKHOLM 30 10 years 2017-05-12.png

Veckorapport vecka 18 2017

NFP_2

Bild från Signals Binary

Vi lägger en stabil börsvecka bakom oss, där kurserna fortsatte att stärkas med starka bolagsrapporter i ryggen, även om den amerikanska centralbanken skapade lite oro med sin syn på ränteutvecklingen. Amerikansk jobbstatistik (NFP) kom in bättre än väntat i fredags, vilket bidrog till en positiv avslutning på USA-börserna. Den amerikanska dollarn försvagades och obligationsräntorna steg jämfört med förra veckan. Ädelmetallerna föll tillbaka brant liksom priset på råolja som ändå spurtade uppåt från en rejäl djupdykning under fredagen. Sambandet mellan oljepris och börsindex ser just nu ut att vara svagt.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +0,9% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +8,2%, exklusive utdelningar. OMXS30 är fortsatt i positiv trend enligt trendindikatorn och befinner sig långt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1499 och 1540.

Företagsresultaten visar en stark utveckling, vilket är lätt att förstå i denna ”sweet spot” med låga räntor och stark konjunktur i flera viktiga delar av världsekonomin. I USA stiger förväntningarna på ekonomiska reformer återigen, efter att kongressen halvvägs röstat igenom en nedläggning av Obamacare genom seger för president Trump i representanthuset. Opinionssiffrorna säger att Macron blir Frankrikes nästa president, men de har ju slagit fel förut. Även om Le Pen blir vald är det dock långt ifrån säkert att det påverkar börserna särskilt mycket i detta klimat. Vi har ju varit med om snabba uppgångar efter korta rekyler i samband med både Brexit och Trump.

Börsen är som sagt stark och trenden sedan länge positiv. En korrigering på 10-20% hör till vanligheterna och vi får se när en sådan kommer och vad som triggar den. Den extremt låga volatilitet vi sett en längre tid kommer någon gång att börja stiga, men ännu så länge förändras aktiekurserna väldigt stabilt, om vi bortser från vissa förhoppningsbolag som levererar rapportbesvikelser. Inga namn, men en fingervisning… Under alla omständigheter känns det som att inställningen till börsen och aktier överlag är väldigt positiv och att ”alla” köpt in sig. Just det faktumet brukar innebära lite sårbarhet, då aktiekurser är känsliga för när siste köparen köpt. Men trendföljaren följer naturligtvis trenden! Prognosen för inledningen av nästa börsvecka är positiv, med tanke på USA-börsernas avslutande handel, men det franska presidentvalet kan skapa en del turbulens.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat. En ny position i sålda säljoptioner i OMXS30 började byggas upp.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda köpoptioner OMXS30 juni 1640 och september 1700, såld säljoption september 1480
 • Sojabönor: Sålda köpoptioner 11,4 och 12,6 med lösen november
 • Guld: sålda köpoptioner november 1500 och december 1450, sålda säljoptioner  1080 och 1110 med lösen december. En köpt säljoption med lösen 1050 i december som en försäkring.
 • Olja: Såld köpoption 65 januari 2018
 • Naturgas: sålda säljoptioner 2,75 och 2,85 med lösen augusti, såld köpoption 5,0 med lösen i november samt 5,5 i januari
 • Bomull: såld säljoption 87 med lösen i december
 • Kaffe: sålda säljoptioner 120 och 125 med lösen september, såld köpoption 190 december

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 269,6105. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +4,8%. Vi tuffar på mot avkastningsmålet för året, och stressas inte av att börsindex går starkt och bättre än portföljen. Det är inte vad vi mäter oss mot.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +11,0% sedan årsskiftet, efter en vecka på +1,6%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling. Fondportföljen utgörs till 100% av aktiefonden Avanza Zero.

Trendindikatorn

Onsdagsfondens trendindikator visar fortsatt positiv trend för OMXS30, liksom för världsindex, baserat på iShares MSCI World Index Fund. För befintliga innehav rekommenderar jag varmt en exitstrategi, som jag ger konkret exempel på senare i veckorapporten. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMX STOCKHOLM 30 2017-05-05.png

ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND 2017-05-05.pngTrendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för OMXS30 sjönk i veckan. För kommande börsvecka skulle det vara normalt med en rörelse på knappt +/-2,1% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är i en marknad med mycket låg volatilitet.

OMX STOCKHOLM 30 ATR 2017-05-05.png

För iShares MSCI världsindex, URTH, var utvecklingen likartad. För kommande börsvecka skulle det vara normalt med en rörelse på knappt +/-1,6% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND ATR 2017-05-05.png

Exit

Aktiefonden Avanza Zero köptes 2016-08-04 in till premiepensionsportföjen som förvaltas enligt Onsdagsfonden PPM. En Chandelier-exit började därför beräknas från denna dag, och högsta notering sedan köp är 1642,04 för OMXS30. Högre högsta-noteringar och/eller lägre volatilitet gör att exitnivån stiger.

Sedan inköp har OMXS30 stigit med +20,2%. Från inköp till högsta notering har index ökat med +20,2%. Därför snävas exiten till. Efter nästa 5% uppgång snävas exiten till ytterligare.

Aktuell exit är nu 1590,99, vilket är 3,1% under senaste veckostängning. Om index skulle falla till exitnivån innebär det en vinst på +16,5%.

Globalfonder är populära aktiefonder, och jag redovisar därför också exit för ett hypotetiskt sparande i en fond som går som iShares MSCI världsindex, URTH, med samma placeringsstrategi som Onsdagsfonden PPM. Portföljen är 100% placerad i globalfonden, med inköp 2016-11-30. Högsta notering sedan köp är 80,11. Sedan inköp har URTH stigit med +10,8%. Från inköp till högsta notering har index ökat med +10,8%. Efter 15% uppgång börjar exiten snävas till ännu en gång.  Aktuell exit är 77,58, vilket är 3,1% under senaste veckostängning. Om index skulle falla till exitnivån innebär det resultat på +7,3%.

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMX STOCKHOLM 30 10 years 2017-05-05.png

Veckorapport vecka 17 2017

macron tumme upp.jpg

Bild från Sveriges Radio

Börsveckan inleddes med klang och jubel då kurserna steg brant på bred front efter utfallet i det franska presidentvalet. Handeln avslutades också starkt, då Stockholmsbörsen gick betydligt bättre än många andra börser i fredags, med banker i täten. USA-börserna gick också bra, men avslutade börsveckan svagare. Den amerikanska dollarn försvagades ordentligt och obligationsräntorna steg något jämfört med förra veckan. Ädelmetallerna föll tillbaka liksom priset på råolja.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +3,4% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +7,2%, exklusive utdelningar. OMXS30 är fortsatt i positiv trend enligt trendindikatorn och befinner sig långt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1494 och 1533.

Bolagsrapporterna för det första kvartalet har genomgående tagits emot positivt och ofta slagit officiella förväntningar. Det ligger en hel del förväntningar på en fortsatt stark utveckling för bankerna, som ju är en tung sektor på den svenska börsen och för den svenska ekonomin. I USA kom  förhoppningarna om ett fortsatt skattesänkningsrally av sig när president Trumps förslag offentliggjordes. Lite i skymundan undveks en stängning av myndigheter med en hårsmån, då USA ännu en gång är nära sitt skuldtak och måste rösta igenom ännu en höjning av detsamma i nästa vecka. Det går säkert igenom, men skuldsättningen närmare sig alarmerande nivåer. Ännu så länge är dock den amerikanska dollarn kvar på kungatronen. Utvecklingen i Nordkorea kan fortsatt snabbt påverka de finansiella marknaderna och den försiktige generalen kanske ser över sitt kraschskydd, till exempel genom att köpa säljoptioner långt nedanför aktuell kurs som en försäkring.

Prognosen för inledningen av nästa börsvecka är svagt negativ, med tanke på USA-börsernas avslutande handel. Stockholmsbörsen håller stängt på måndag i likhet med många internationella börser.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat. Den starka börsveckan innebar att samtliga positioner i sålda säljoptioner i OMXS30 kunde stängas med planerad vinst. Jag fann inget bra läge att sälja nya säljoptioner utan avvaktar nästa veckas handel.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda köpoptioner OMXS30 juni 1640 och september 1700
 • Sojabönor: Sålda säljoptioner 9,3 med lösen juni, såld köpoption 11,4 och 12,6 med lösen november
 • Guld: sålda köpoptioner november 1500 och december 1450/1600, sålda säljoptioner  1080 och 1110 med lösen december. En köpt säljoption med lösen 1050 i december som en försäkring.
 • Olja: Såld köpoption 65 december samt 65 januari 2018
 • Naturgas: sålda säljoptioner 2,75 och 2,85 med lösen augusti, såld köpoption 5,0 med lösen i november samt 5,5 i januari
 • Bomull: såld säljoption 87 med lösen i december
 • 10-årig amerikansk statsobligation: covered put med utfärdad säljoption 125,5 juni samt såld termin.
 • Kaffe: sålda säljoptioner 120 och 125 med lösen september, såld köpoption 190 december

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +1,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 269,1620. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +4,6%.

Det var en ovanligt stark vecka för portföljen, vilket kommer sig av den goda börsutvecklingen och att många positioner låg nära att köpas tillbaka redan i inledningen. Nu gäller det att börja bygga upp positioner i sålda säljoptioner för OMXS30 så att vi drar nytta av den positiva börstrenden. Jag har dock inte bråttom utan inväntar ett bra läge, till exempel en rekyl och/eller ökad volatilitet. Utvecklingen den närmaste månaden kommer därför förmodligen att bli lite lugnare, men vi tuffar på mot årets mål. I råvarumarknaderna är det hög aktivitet vilket bådar gott för avkastningen.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +9,2% sedan årsskiftet, efter en vecka på +3,3%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling. Fondportföljen utgörs till 100% av aktiefonden Avanza Zero.

Trendindikatorn

Onsdagsfondens trendindikator visar fortsatt positiv trend för OMXS30, liksom för världsindex, baserat på iShares MSCI World Index Fund. För befintliga innehav rekommenderar jag varmt en exitstrategi, som jag ger konkret exempel på senare i veckorapporten. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMX STOCKHOLM 30 2017-04-28.png

ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND 2017-04-28Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för OMXS30 steg något i veckan. För kommande börsvecka skulle det vara normalt med en rörelse på knappt +/-2,2% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är i en marknad med mycket låg volatilitet.

OMX STOCKHOLM 30 ATR 2017-04-28.png

För iShares MSCI världsindex, URTH, var utvecklingen likartad. För kommande börsvecka skulle det vara normalt med en rörelse på drygt +/-1,6% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND ATR 2017-04-28.png

Exit

Aktiefonden Avanza Zero köptes 2016-08-04 in till premiepensionsportföjen som förvaltas enligt Onsdagsfonden PPM. En Chandelier-exit började därför beräknas från denna dag, och högsta notering sedan köp är 1627,73 för OMXS30. Högre högsta-noteringar och/eller lägre volatilitet gör att exitnivån stiger.

Sedan inköp har OMXS30 stigit med +19,1%. Från inköp till högsta notering har index ökat med +19,2%. Efter 20% uppgång snävas exiten till ytterligare.

Aktuell exit är nu 1565,31, vilket är 3,8% under senaste veckostängning. Om index skulle falla till exitnivån innebär det en vinst på +14,6%.

Globalfonder är populära aktiefonder, och jag redovisar därför också exit för ett hypotetiskt sparande i en fond som går som iShares MSCI världsindex, URTH, med samma placeringsstrategi som Onsdagsfonden PPM. Portföljen är 100% placerad i globalfonden, med inköp 2016-11-30. Högsta notering sedan köp är 79,55. Sedan inköp har URTH stigit med +7,3%. Från inköp till högsta notering har index ökat med +10,0%, varför exitnivån snävats till ett snäpp. Efter 15% uppgång börjar exiten snävas till ännu en gång.  Aktuell exit är 76,96, vilket är 0,8% under senaste veckostängning. Om index skulle falla till exitnivån innebär det resultat på +6,4%.

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMX STOCKHOLM 30 10 years 2017-04-28.png

Position i OMXS30 justerad 2017-04-25

justera

Jag fortsätter att redovisa när jag justerat positioner i sålda indexoptioner i OMXS30-index, då de fortsatt utgör den största delen av den förvaltade portföljen i placeringsklubben och därmed kan påverka andelsvärdet märkbart.

Idag har jag justerat positionen i såld köpoption OMXS30 med lösen juni 1640, vilket är en andra justering efter den ursprungligen sålda köpoptionen med lösen 1600 i maj. Börsen har, efter att ha handlats ganska mycket sidledes under en tid, tagit några raska kliv upp och kommit väl nära lösenpriset. Jag valde att göra en ”halv rullning” av positionen, alltså att köpa tillbaka den sålda köpoptionen och förbereda mig på att sälja nya optioner med högre lösenpris och senare lösenmånad. Jag avvaktar lite då börsen visar imponerande styrka på köpsidan och börstrenden är positiv.  Sedan tidigare har jag sålda köpoptioner med lösen 1700 i september och dit är det fortfarande god marginal.

Justeringen/rullningen innebär vanligtvis att man realiserar en förlust på den första optionen som man köper tillbaka. Samtidigt skapar man sig en intäkt genom de nya sålda optionerna, men får vänta ytterligare en tid på att kunna realisera den.

För placeringsklubben innebär justeringen faktiskt en liten vinst, vilket kommer sig av att 1640-optionen tappat så pass i tidsvärde sedan jag sålde den. Det var helt enkelt ett bra läge att kliva av. Däremot blir den planerade vinsten för den ursprungliga positionen senarelagd, då de de nya köpoptionerna kommer att säljas med lösenmånad i juli eller senare.

Glädjeskutt på börsen

Emmanuel Macron, head of the political movement En Marche !, or Onwards !, and candidate for the 2017 French presidential election, gestures to supporters after the first round of 2017 French presidential election in Paris

Bild från Reuters

Kurserna på Stockholmsbörsen steg ordentligt idag, i sällskap med övriga börser i Europa. Köparna strömmade till i ett lättnadsrally efter den första omgången av det franska presidentvalet, samt bättre rapporter än förväntat. Även i placeringsklubbens portfölj blev det lite drag då flera säljoptioner kunde köpas tillbaka med vinst. Nu inväntar jag en rekyl innan jag säljer nya säljoptioner, och samtidigt bevakar jag förstås de sålda köpoptionerna och är beredd på justeringar om OMXS30-index fortsätter uppåt.

I en positiv börstrend är sannolikheten för att köpsidan visar sig starkast i allmänhet större än vice versa. Hur långt kurserna når innan en större rekyl eller till och med trendvändning går inte att svara på, man kan bara gissa, och det ska man inte låta styra beslut om placeringar. För att skydda kapitalet och samtidigt få chansen att låta vinsterna växa låter vi istället vår exitmetod avgöra när det är dags att kliva av. Argument om att aktievärderingarna är höga, den geopolitiska situationen instabil eller att räntemiljön lägger grunden för fortsatt uppgång kommer att fortsätta vara en stor del av informationsflödet. Istället för att anta och försöka förutse sparar vi tid och energi samt håller känslorna i styr genom att hålla oss till vår placeringsstrategi.

Veckorapport vecka 16 2017

presidentval i frankrike 2017

Bild från DN

Börsveckan inleddes svagt i Stockholm, men köptrycket tilltog och kurserna vände uppåt i fortsatt lugn handel. USA-börserna visade ett liknande mönster om vi undantar den positiva måndagen, men föll tillbaka i veckans avslutande handel. Den amerikanska dollarn försvagades medan obligationsräntorna stängde i stort sett oförändrade jämfört med förra veckan. Ädelmetallerna noterade små förändringar medan priset på råolja sjönk rejält.

Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde nära oförändrat jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +3,7%, exklusive utdelningar. OMXS30 är fortsatt i positiv trend enligt trendindikatorn och befinner sig långt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1489 och 1526.

Nästa vecka går vi in i högtrycksperiod för bolagsrapporter avseende årets första kvartal, vilket i vanlig ordning kan skapa påtagliga rörelser på aktiemarknaden. Vi har dessutom utgången av det franska presidentvalet att utvärdera, och fler val är i faggorna, bland annat i Storbritannien. För nästa vecka ser inledningen ut att bli något negativ i spåren av nedgången på USA-börserna i fredagens avslutande handel. Utvecklingen i Nordkorea kan snabbt påverka de finansiella marknaderna. Diskussionen om reformer i det amerikanska skattesystemet skapar fortfarande reaktioner på aktiebörserna, men prognosen är att det kommer att ta tid att få igenom lagförslag i kongressen.

Prognoserna om stigande råvarupriser och därmed ökande inflation fick sig ännu en törn i veckan och årets utveckling för råvaror hittills är generellt svag.

E-TRACS LINKED TO THE BLOOMBERG COMMODI 2017-04-21

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat. De sålda köpoptionerna i vete avslutades med planerad vinst, vilket både kompenserade för tidigare förlust i justerad position, och gav den beräknade vinsten.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda köpoptioner OMXS30 juni 1640 och september 1700 samt säljoption med lösen 1440 i juni. Dessutom så kallade ratio spreads, med köpt säljoption 1510/1500 och sålda säljoptioner 1470/1460/1410, med lösen i maj, juni respektive juli.
 • Sojabönor: Sålda säljoptioner 9,1 och 9,3 med lösen juni, såld köpoption 11,4 och 12,6 med lösen november
 • Guld: sålda köpoptioner november 1500 och december 1600, sålda säljoptioner  1080 och 1110 med lösen december
 • Olja: Såld köpoption 60 med lösen augusti, 65 december samt 65 januari 2018
 • Naturgas: sålda säljoptioner 2,75 och 2,85 med lösen augusti, såld köpoption 5,0 med lösen i november
 • Bomull: såld säljoption 87 med lösen i december
 • 10-årig amerikansk statsobligation: covered put med utfärdad säljoption 125,5 juni samt såld termin.
 • Kaffe: sålda säljoptioner 120 och 125 med lösen september

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 266,2667. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +3,5%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +5,7% sedan årsskiftet, efter en vecka på -0,3%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling. Fondportföljen utgörs till 100% av aktiefonden Avanza Zero.

Trendindikatorn

Onsdagsfondens trendindikator visar fortsatt positiv trend för OMXS30, liksom för världsindex, baserat på iShares MSCI World Index Fund. För befintliga innehav rekommenderar jag varmt en exitstrategi, som jag ger konkret exempel på senare i veckorapporten. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMX STOCKHOLM 30 2017-04-21.png

ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND 2017-04-21Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för OMXS30 föll i veckan. För kommande börsvecka skulle det vara normalt med en rörelse på knappt +/-2,2% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är i en marknad med mycket låg volatilitet.

OMX STOCKHOLM 30 ATR 2017-04-21.png

För iShares MSCI världsindex, URTH, var utvecklingen likartad. För kommande börsvecka skulle det vara normalt med en rörelse på knappt+/-1,6% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND ATR 2017-04-21.png

Exit

Aktiefonden Avanza Zero köptes 2016-08-04 in till premiepensionsportföjen som förvaltas enligt Onsdagsfonden PPM. En Chandelier-exit började därför beräknas från denna dag, och högsta notering sedan köp är 1603,06 för OMXS30. Högre högsta-noteringar och/eller lägre volatilitet gör att exitnivån stiger.

Sedan inköp har OMXS30 stigit med +15,2%. Från inköp till högsta notering har index ökat med +17,4%. Efter 20% uppgång snävas exiten till ytterligare.

Aktuell exit är nu 1543,63, vilket är 1,9% under senaste veckostängning. Om index skulle falla till exitnivån innebär det en vinst på +13,0%.

Globalfonder är populära aktiefonder, och jag redovisar därför också exit för ett hypotetiskt sparande i en fond som går som iShares MSCI världsindex, URTH, med samma placeringsstrategi som Onsdagsfonden PPM. Portföljen är 100% placerad i globalfonden, med inköp 2016-11-30. Högsta notering sedan köp är 79,43. Sedan inköp har URTH stigit med +7,3%. Från inköp till högsta notering har index ökat med +9,9%. Efter 10% uppgång börjar exiten snävas till.  Aktuell exit är 76,60, vilket är 1,3% under senaste veckostängning. Om index skulle falla till exitnivån innebär det resultat på +5,9%.

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMX STOCKHOLM 30 10 years 2017-04-21.png