Veckorapport vecka 42 2019

 

brexit

Bild från BBC

På Stockholmsbörsen var det återigen muntra miner och när handeln stängde för veckan var kurserna uppe ytterst nära årshögsta noteringar. USA-börserna handlades länge också optimistiskt,  men en lite svagare avslutning reducerade uppgången. Guldet steg något i en avslagen handel, liksom systermetallen silver. Oljepriset sjönk och de amerikanska obligationsräntorna backade också något. Den amerikanska dollarn försvagades rejält mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +2,7,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +20,5%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +2,3% och har i år stigit med +24,1%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig högt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1588 och 1603. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1596, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30 Weekly 2019-10-18.png

Rapportfloden startade på allvar i veckan och kursreaktionerna har överlag varit positiva. Den vikande makroekonomiska statistiken de senaste månaderna har uppenbarligen dragit ned förväntningarna från marknaden. I handelskonflikten mellan USA och Kina har det för ovanlighetens skull varit lugnt. Istället har mycket marknadsfokus legat på utvecklingen i Brexitprocessen, med tvära kast i informationsflödet och valutakurserna.

Grundtonen på aktiebörserna fortsätter att vara positiv, men med en uppgång sedan botten i augustirekylen på nästan 15%, varav knappt 8% bara i oktober är bågen hårt spänd. Det återstår att se om fortsatta rapporter och säsongsmässigt stark period kan få OMXS30-index att bryta upp över konsolideringens tak på 1700. En rekyl vore inte bara sund, det känns också som en nödvändighet för att vi inte ska ladda för en mer dramatisk reaktion längre fram.

Det finns en hel del för börsoptimister att ta fasta på. Brexit är snart över, Kina och USA lär skriva under någon form av handelsöverenskommelse innan årsskiftet, räntorna är fortsatt låga, inflationen är inget bekymmer och arbetsmarknaden, framför allt i USA, är stark. Lägg till en tro på att makroekonomisk data kan komma att förbättras när lägre räntor börjar verka. Mot detta står kursnoteringar vid toppnoteringar, historiskt rätt högt värderade aktier och en valkampanj i USA som står inför dörren. Med en stark polarisering bland de amerikanska väljarna är alternativet Trump eller en mer vänsterorienterad demokrat. Det kan ge nervösa reaktioner på börserna som eldats på av skattesänkningar och avregleringar. Osäkerhet är aldrig populärt bland marknadsaktörer.

Den amerikanska dollarn har backat påtagligt de senaste veckorna. Normalt stärker det råvarumarknader, vilket i sin tur kan driva inflation och därmed räntor uppåt. Råvaror har grovt sett varit i en negativ trend sedan finanskrisen 2008, och dollarn samt aktiekurserna har under denna tid stigit mestadels hela tiden. Återstår att se om vi inleder ett signifikant trendomslag eller om det bara är en del av det kortsiktiga bruset.

sp 500 weeklydollar index weeklybloomberg commodity index weekly

 

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • EURUSD: Köpt termin i december.

Justerade positioner

Nya positioner

 • EURUSD: Såld termin i december.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1380 i mars 2020. Sålda säljoptioner med lösen 1200, 1280 och 1380 i juni 2020. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1680  i december. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1850 i mars 2020.
 • Boskap: Köpt termin med lösen i februari 2020.
 • Bomull: Köpt termin mars 2020.
 • Guld: Köpt termin mars 2020.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 40 i april 2020.
 • EURUSD: Såld termin i december.
 • Sojamjöl: Köpt termin i maj 2020.
 • Eurodollar: Sålt termin mars 2020.
 • Koppar: Såld termin i december.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 368,5388. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +12,8%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden AP7 Aktiefond efter en köpsignal 2019-07-31.

ACWI Weekly 2019-10-18.png

Utvecklingen av index sedan köp är +1,8% och aktuell exit är 71,00.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige efter en köpsignal 2019-09-25.

OMXSBCAPPI Weekly 2019-10-18.png

Utvecklingen av index sedan köp är +3,3% och aktuell exit är 597,43.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero efter en köpsignal 2019-09-25.

OMXS30 Weekly 2019-10-18

Utvecklingen av index sedan köp är +4,1% och aktuell exit är 1573,24.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 31.

EEM Weekly 2019-10-18.png

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP Weekly 2019-10-18.png

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30 Weekly ATR 2019-10-18.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI Weekly ATR 2019-10-18.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI Weekly ATR 2019-10-18

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM Weekly ATR 2019-10-18.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP Weekly ATR 2019-10-18.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30 Weekly 10 years 2019-10-18.png

Veckorapport vecka 41 2019

us china trade deal

Bild från Forbes

Stockholmsbörsen inledde börsveckan piggt, inspirerat av USA starka stängning veckan innan. Köpsidan ökade trycket allt eftersom veckan gick och återigen med inspiration från USA hade kurserna klättrat rejält när handeln avslutades. USA-börserna inledde veckan tveksamt, men i fredags formligen flög kurserna förbi tidigare stängningskurs och slutade positivt för veckan. Guldet föll liksom systermetallen silver. Oljepriset steg medan de amerikanska obligationsräntorna ökade. Den amerikanska dollarn försvagades mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +3,7,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +17,4%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +3,5% och har i år stigit med +21,2%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1584 och 1597. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1591, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30 Weekly 2019-10-11.png

En stor del av veckan dominerades informationsmässigt av förhandlingarna mellan USA och Kina i handelskonflikten. Det är lite av ett löjets skimmer över hur enorma mängder kapital styrs av algoritmer som följer minsta nyhet i flödet, framför allt Twitter-inlägg från president Trump. Rykten om att den kinesiska delegationen skulle åka hem i förtid drog i veckan under en natthandel ned aktieterminerna ordentligt, men några timmar senare var de åter på plus efter nya utsagor.

Det finns fortfarande inget bläck på ett handelsavtal och konflikten är långt ifrån löst i sin helhet. Kanske har vi sett ett inledande steg som följs av fortsatta förhandlingar och utspel. Köp ryktet, sälj nyheten är ett klassiskt ordspråk på börsen och lite av den varan såg USA-börserna i den avslutande handeln i fredags. Men givetvis är all form av överenskommelse i handelskonflikten positiv för den globala ekonomin. Däremot påverkas sentimentet på aktiebörserna med en kraft som inte motsvarar digniteten i konflikten. Förklaringen stavas psykologi och en mängd algoritmer som följer John.

I veckan som kommer får vi flera tunga rapporter och det ska bli skönt att flytta fokus från Trump-tweets och centralbanksfokus ett tag och fokusera på intäkter, vinster och prognoser på det mer konkreta planet. Rapporterna lär komma in rätt knackigt, men förväntningarna har också dragits ned undan för undan.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • 10-årig amerikansk obligation: Såld call spread med såld köpoption med lösen 133 i december och köpt köpoption med lösen 135 i november.
 • Silver: Såld put spread med såld säljoption med lösen 16 i december och köpt säljoption med lösen 15,75 i november.
 • Apelsinjuice: Köpt termin januari 2020. (förlust)

Justerade positioner

Nya positioner

 • Koppar: Såld termin i december.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1380 i mars 2020. Sålda säljoptioner med lösen 1200, 1280 och 1380 i juni 2020. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1680  i december. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1850 i mars 2020.
 • Boskap: Köpt termin med lösen i februari 2020.
 • Bomull: Köpt termin mars 2020.
 • Guld: Köpt termin mars 2020.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 40 i april 2020.
 • EURUSD: Köpt termin i december.
 • Sojamjöl: Köpt termin i maj 2020.
 • Eurodollar: Sålt termin mars 2020.
 • Koppar: Såld termin i december.

Andelsvärdet i placeringsklubben slutade i stort sett oförändrat jämfört med förra fredagen, och slutade på 367,8064. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +12,6%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden AP7 Aktiefond efter en köpsignal 2019-07-31.

ACWI Weekly 2019-10-11.png

Utvecklingen av index sedan köp är +1,1% och aktuell exit är 71,00.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige efter en köpsignal 2019-09-25.

OMXSBCAPPI Weekly 2019-10-11.png

Utvecklingen av index sedan köp är +0,9% och aktuell exit är 585,16.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero efter en köpsignal 2019-09-25.

OMXS30 Weekly 2019-10-11

Utvecklingen av index sedan köp är +1,3% och aktuell exit är 1530,88.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 31.

EEM Weekly 2019-10-11.png

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP Weekly 2019-10-11.png

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30 Weekly ATR 2019-10-11.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI Weekly ATR 2019-10-11.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI Weekly ATR 2019-10-11.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM Weekly ATR 2019-10-11.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP Weekly ATR 2019-10-11.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30 Weekly 10 years 2019-10-11.png

Veckorapport vecka 40 2019

ISM_Manufacturing_index

Bild från Wikipedia

På Stockholmsbörsen var det mestadels sura miner och i onsdags noterades en av årets kraftigare nedgångar. USA-börserna handlades med likartat mönster fram till torsdag då veckans botten sattes och en anmärkningsvärt stark comeback av köpsidan inleddes. Efter att ha varit nere -3,7% för veckan steg S&P 500 med +3,4% de två avslutande handelsdagarna och slutade veckan med en modest nedgång. Guldet steg något efter en inledande kraftig nedgång. För systermetallen silver var utvecklingen likartad, men med en svagare avslutning. Oljepriset fortsatte påtagligt nedåt. De amerikanska obligationsräntorna sjönk. Den amerikanska dollarn försvagades mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med -3,2,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +13,2%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -3,2% och har i år stigit med +17,1%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig just vid det övre av klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1582 och 1593. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1588, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30 Weekly 2019-10-04.png

Aktiebörserna är fast i omfattande konsolideringar, där OMXS30 grovt räknat slår mellan 1480-1700 och S&P 500 mellan 2700-3030. Det är normalt att kursrörelser med svag trend får karaktären av ett steg tillbaka och ett steg framåt, även om denna vecka var något extrem. Aktiemarknaderna är mer svårnavigerade än vanligt och den algoritmdrivna handeln driver utvecklingen.

Inte heller den välkända konjunkturindikatorn koppar ger någon entydig bild. Vi är en bit ovanför bottennivåerna från 2008 och 2016, men även med marginal under toppnoteringar från 2008, 2011 och 2017. Utvecklingen kännetecknar en avmattning, inte recession men heller inte en snar konjunkturvändning.

HGXXXX Weekly 2019-10-04.png

Svag makroekonomisk statistik i form av inköpschefsindex veckan som gick ger en pessimistisk av nuläget, särskilt för industrin, men arbetsmarknadsstatistiken från USA i fredags visade på stabilt läge. Tjänstesektorn förefaller också rätt stark. Vi behöver inte stå inför en recession, men en dämpning av den globala ekonomin är vi definitivt inne i. Nu får vi snart se hur företagens vinster och försäljning står sig, när siffrorna för det tredje kvartalet börjar ramla in. Överlag kommer vi troligen få se svagare siffror än tidigare, men det viktiga är bedömningarna om framtiden och hur de matchar marknadsaktörernas förväntningar.

Återigen ser vi hur förväntningar på centralbankers initiativ ökar, och ytterligare en sänkning från Federal Reserve är så gott som inprisat. Detta trots en rekordlåg arbetslöshet. Tillsammans med enorma aktieåterköp har det eldat på börsbrasan ordentligt under de senaste åren. Räntan på den 10-åriga amerikanska statsobligationen är på väg ned till bottennoteringar från 2012 och 2016. Enorma mängder kapital världen över är placerade till negativ avkastning och det har börjat dyka upp tecken på att man får betala för att ha stort kapital insatt på konton. Vi rör oss i okänt territorium och skulle man sätta etiketten på bubbla på någon stor marknad i dag faller min röst på räntemarknaden snarare än aktiebörsen.

^TNX_YahooFinanceChart (2).png

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Socker: Köpt köpoption med lösen 12,5 i mars 2020.
 • Vete: Såld termin mars 2020. (förlust)

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1380 i mars 2020.
 • EURUSD: Köpt termin i december.
 • Silver: Såld put spread med såld säljoption med lösen 16 i december och köpt säljoption med lösen 15,75 i november.
 • Sojamjöl: Köpt termin i maj 2020.
 • Eurodollar: Sålt termin mars 2020.
 • 10-årig amerikansk obligation: Såld call spread med såld köpoption med lösen 133 i december och köpt köpoption med lösen 135 i november.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1380 i mars 2020. Sålda säljoptioner med lösen 1200, 1280 och 1380 i juni 2020. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1680  i december. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1850 i mars 2020.
 • Boskap: Köpt termin med lösen i februari 2020.
 • Bomull: Köpt termin mars 2020.
 • Apelsinjuice: Köpt termin januari 2020.
 • Guld: Köpt termin mars 2020.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 40 i april 2020.
 • EURUSD: Köpt termin i december.
 • Silver: Såld put spread med såld säljoption med lösen 16 i december och köpt säljoption med lösen 15,75 i november.
 • Sojamjöl: Köpt termin i maj 2020.
 • Eurodollar: Sålt termin mars 2020.
 • 10-årig amerikansk obligation: Såld call spread med såld köpoption med lösen 133 i december och köpt köpoption med lösen 135 i november.

Andelsvärdet i placeringsklubben slutade i stort sett oförändrat jämfört med förra fredagen, och slutade på 367,6205. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +12,6%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden AP7 Aktiefond efter en köpsignal 2019-07-31.

ACWI Weekly 2019-10-04.png

Utvecklingen av index sedan köp är -0,2% och aktuell exit är 71,00.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige efter en köpsignal 2019-09-25.

OMXSBCAPPI Weekly 2019-10-04.png

Utvecklingen av index sedan köp är -2,4% och aktuell exit är 585,16.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero efter en köpsignal 2019-09-25.

OMXS30 Weekly 2019-10-04

Utvecklingen av index sedan köp är -2,3% och aktuell exit är 1530,88.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 31.

EEM Weekly 2019-10-04.png

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP Weekly 2019-10-04

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30 Weekly ATR 2019-10-04.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI Weekly ATR 2019-10-04.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI Weekly ATR 2019-10-04

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM Weekly ATR 2019-10-04.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP Weekly ATR 2019-10-04.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30 Weekly 10 years 2019-10-04.png

Veckorapport vecka 39 2019

President Trump Delivers State Of The Union Address To Joint Session Of Congress

Bild från Time

Börsveckan hade två helt olika faser. Måndag till onsdag tappade kurserna på Stockholmsbörsen på bred front och köpsidan retirerade allt eftersom. I den andra veckohalvan tog köpsidan över kontrollen och pressade upp index rejält. USA-börserna noterade en mer slagig utveckling och tydligare negativ trend. Guldet backade, liksom systermetallen silver, efter att båda varit uppe ordentligt under veckan. Oljepriset fortsatte nedåt. De amerikanska obligationsräntorna sjönk. Den amerikanska dollarn stärktes påtagligt mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med -1,2,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +16,7%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -1,1% och har i år stigit med +21,0%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig långt över ett kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1582 och 1593. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1588, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-09-27.png

Återigen står president Trump i fokus, och förutom – som vanligt – motsägelsefulla besked om läget i handelskonflikten med Kina tillkom nu initiativ från den amerikanska kongressen för att initiera processen att dra Trump inför riksrätt. I veckan kommer tung makroekonomisk statistik från USA och Kina om industrikonjunktur, och i USA vankas data från arbetsmarknaden och dess löneutveckling. Vi går också in i årets sista kvartal och har om ett par veckor bolagsrapporter att ta del av. Det är en säsongsmässigt stark börpseriod vi går in i, men snart är det mindre än ett år kvar till det amerikanska presidentvalet och vi kommer nog att få se stegrande frekvens av polariserade uttalanden och initiativ från både Trump-administrationen och dess politiska motståndare.

 Bloggrannen Kortsikt tror på en stark börs kommande år, med en uppsida på 20-30%. Det känns rätt optimistiskt i mina ögon, men jag gillar hans argument och hur han i vanlig ordning också går igenom det som talar mot hans hypotes. Som alltid läsvärt!

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Boskap: Såld prisspread med såld säljoption med lösen 95 i december och köpt säljoption med lösen 90 i december.

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1280 i juni 2020.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 40 i april 2020.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1200, 1280 och 1380 i juni 2020. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1680  i december. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1850 i mars 2020.
 • Boskap: Köpt termin med lösen i februari 2020.
 • Bomull: Köpt termin mars 2020.
 • Socker: Köpt köpoption med lösen 12,5 i mars 2020.
 • Vete: Såld termin mars 2020.
 • Apelsinjuice: Köpt termin januari 2020.
 • Guld: Köpt termin mars 2020.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 40 i april 2020.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 367,5568. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +12,5%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden AP7 Aktiefond efter en köpsignal 2019-07-31.

ACWI-Weekly 2019-09-27.png

Utvecklingen av index sedan köp är +0,3% och aktuell exit är 71,00.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige efter en köpsignal 2019-09-25.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-09-27.png

Utvecklingen av index sedan köp är +0,8% och aktuell exit är 585,16.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero efter en köpsignal 2019-09-25.

OMXS30-Weekly 2019-09-27

Utvecklingen av index sedan köp är +0,9% och aktuell exit är 1530,88.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 31.

EEM-Weekly 2019-09-27.png

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP-Weekly 2019-09-27.png

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-09-27.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-09-27.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-09-27.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-09-27.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP-Weekly ATR 2019-09-27.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-09-27.png

Veckorapport vecka 38 2019

Trump-tweet-on fed 2019-09-18

Stockholmsbörsen inledde veckan med en välbehövlig rekyl, men sedan ökade köpsidan trycket och kurserna steg till ett svagt plus för veckan som helhet. USA-börserna noterade en svagare avslutning på veckan och stängde lägre än föregående. Guldet steg, liksom systermetallen silver. Oljepriset hade en dramatisk vecka, med rekordstor uppgång i måndags efter attacken mot Saudiarabiens oljefält. Därefter kom priset ned en del men stängde ändå på ett rejält plus. De amerikanska obligationsräntorna sjönk påtagligt. Den amerikanska dollarn stärktes mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +0,1,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +18,3%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +0,2% och har i år stigit med +22,3%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig långt över ett kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1579 och 1589. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1585, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-09-20.png

Börserna klarade av en hotfull utveckling i Mellanöstern och en något mindre duvaktig kommunikation än förväntat från den amerikanska centralbanken Federal Reserve. President Trump gjorde ingen hemlighet av hur han såg på beskedet… Det största avtrycket ger fortfarande information från hur det går i handelssamtalen mellan USA och Kina och det kom lite negativa toner därifrån under senare delen av fredagen.

Aktiekurserna är nära rekordnoteringar och som jag sagt tidigare så bedömer jag att fortsatta uppgångar kräver konkreta lösningar i handelskonflikten mellan USA och Kina, alternativt att makroekonomisk statistik kommer med överraskningar av det positiva slaget.

Säsongsmönstret för S&P 500 är negativt en kort period från mitten av september, men det sista kvartalet är historiskt starkt på börsen.

sp500 seasonality.png

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Fläskkött: såld säljoption med lösen 50 i februari 2020, köpt säljoption med lösen 48 oktober som försäkring.
 • Silver: såld köpoption med lösen 23 i november, köpt köpoption med lösen 24 i oktober som försäkring.
 • 30-årig amerikansk statsobligation: Vagga med såld köpoption 169 i november och såld säljoption 159 november.

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1380 i juni 2020.
 • Apelsinjuice: Köpt termin januari 2020.
 • Guld: Köpt termin mars 2020.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1200 och 1380 i juni 2020. Såld köpoption med lösen 1680 i september. Sålda köpoptioner med lösen 1620 och 1650  i december. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020.
 • Guld: såld köpoption med lösen 1850 i mars 2020.
 • Boskap: köpt termin med lösen i februari 2020. Såld prisspread med såld säljoption med lösen 95 i december och köpt säljoption med lösen 90 i december.
 • Bomull: köpt termin mars 2020.
 • Socker: Köpt köpoption med lösen 12,5 i mars 2020.
 • Vete: Såld termin mars 2020.
 • Apelsinjuice: Köpt termin januari 2020.
 • Guld: Köpt termin mars 2020.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,4% jämfört med förra fredagen, och slutade på 367,1383. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +12,4%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden AP7 Aktiefond efter en köpsignal 2019-07-31.

ACWI-Weekly 2019-09-20.png

Utvecklingen av index sedan köp är +1,5% och aktuell exit är 70,90.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 33.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-09-20.png

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 32.

OMXS30-Weekly 2019-09-20

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 31.

EEM-Weekly 2019-09-20

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP-Weekly 2019-09-20

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-09-20.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-09-20.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-09-20.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-09-20.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP-Weekly ATR 2019-09-20.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-09-20.png

Veckorapport vecka 37 2019

Vi lägger en euforisk börsvecka bakom oss där kurserna på Stockholmsbörsen steg på bred front utan minsta tveksamhet. På USA-börserna var utvecklingen också positiv, om än lite mer dämpad i Europa, månne för att S&P noterades väldigt nära sin rekordnotering. Guldet föll tillbaka, liksom systermetallen silver. Oljepriset backade medan de amerikanska obligationsräntorna steg ordentligt. Den amerikanska dollarn försvagades mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med hela +4,0,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +18,2%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +3,1% och har i år stigit med +22,1%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig långt över ett smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1576 och 1584. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1581, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-09-13.png

Stämningsläget har återigen snabbt förändrats på aktiebörserna, och från botten i början av augusti har OMXS30 klättrat nästan 13%! Kanske är vi på väg att utmana årshögsta på 1700, men för högre nivåer än så i närtid krävs det nog konkreta lösningar i handelskonflikten mellan USA och Kina, alternativt att makroekonomisk statistik kommer med överraskningar av det positiva slaget.

Den europeiska centralbanken ECB lanserade nya stimulanser med räntesänkning och tillgångsköp, men om det får någon egentlig effekt förutom den kortsiktigt psykologiskt positiva är inte självklart. Som den avgående ECB-chefen Draghi indikerade behöver regeringarna i EU stimulera via finanspolitiken om den ekonomiska utvecklingen fortsätter att vara klen. USA-räntorna har snabbt lämnat sina lägsta noteringar bakom sig och det blir intressant att se vad Federal Reserve kommunicerar i kommande räntebeslut. En höjning av styrräntan är given, men sedan är det mycket mer osäkert.

En joker nästa vecka blir attacken mot en av Saudiarabiens oljeanläggningar i helgen. Oljepriset kommer sannolikt att få en skjuts uppåt till att börja med, men informationen vi har nu visar att Saudiarabien rätt snart kommer att kunna återfå normal oljeproduktion och tillgången på olja inte påverkas mer än ytterst temporärt. Viktigare är den geopolitiska utvecklingen, där USA och Iran spelar något av ”chicken race” i anklagelserna om vem som stod bakom angreppet. Intressant är också hur sårbara viktiga oljeanläggningar är, men om det nu skulle vara militära missiler som använts är det ju lättare att förstå. Aktiebörserna kan komma ned en bit på denna händelse, men behövde i vilket fall kylas ned efter en överdriven köpstyrka på kort tid.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1380 i december. Såld säljoption med lösen 1280 i mars 2020. Såld säljoption med lösen 1160 i juni 2020
 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,4 i september.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Socker: Köpt köpoption med lösen 12,5 i mars 2020.
 • Vete: Såld termin mars 2020.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1200 i juni 2020. Såld köpoption med lösen 1680 i september. Sålda köpoptioner med lösen 1620 och 1650  i december. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020.
 • Guld: såld köpoption med lösen 1850 i mars 2020.
 • 30-årig amerikansk statsobligation: Vagga med såld köpoption 169 i november och såld säljoption 159 november.
 • Boskap: köpt termin med lösen i februari 2020. Såld prisspread med såld säljoption med lösen 95 i december och köpt säljoption med lösen 90 i december.
 • Fläskkött: såld säljoption med lösen 50 i februari 2020, köpt säljoption med lösen 48 oktober som försäkring.
 • Silver: såld köpoption med lösen 23 i november, köpt köpoption med lösen 24 i oktober som försäkring.
 • Bomull: köpt termin mars 2020.
 • Socker: Köpt köpoption med lösen 12,5 i mars 2020.
 • Vete: Såld termin mars 2020.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +1,0% jämfört med förra fredagen, och slutade på 365,6052. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +11,9%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden AP7 Aktiefond efter en köpsignal 2019-07-31.

ACWI-Weekly 2019-09-13.png

Utvecklingen av index sedan köp är +2,1% och aktuell exit är 70,70.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 33.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-09-13.png

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 32.

OMXS30-Weekly 2019-09-13

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 31.

EEM-Weekly 2019-09-13

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP-Weekly 2019-09-13.png

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-09-13.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-09-13.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-09-13.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-09-13.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP-Weekly ATR 2019-09-13.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-09-13.png