Veckorapport vecka 11 2019

MW-HF822_tower1_20190316073810_ZH

Bild från MarketWatch

Börsveckan var klart optimistisk världen över och Stockholmsbörsen noterade breda uppgångar. Ädelmetallerna stängde med mindre uppgångar jämfört med stängningskursen föregående förra veckan, efter en slagig handel. Priset på råoljan steg medan de amerikanska obligationsräntorna sjönk något. Den amerikanska dollarn, mätt i dollarindex, föll tillbaka rejält mot andra valutor.

Stockholmsbörsens OMXS30-index ökade med +2,4,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +13,3%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar steg med +2,4% och har i år klättrat med +13,8%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig över ett kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1539 och 1549. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1543, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-03-15.png

Räntorna sjunker och börserna stiger, vilket rimligen inte kan fortsätta särskilt länge. Men vi har lärt oss sedan finanskrisen att man inte ska underskatta centralbankerna. Nu är förväntningarna stora på mjukare besked från den amerikanska centralbanken Federal Reserve som håller möte i veckan och redovisar sina beslut på onsdag. Kanske annonserar de en lägre räntebana och till och med utsikter om en räntesänkning vid behov. Centralbanker i de tunga industriella länderna håller sin penningpolitik fortsatt expansiv, vilket ger stöd till aktiebörser världen över.

De pågående handelssamtalen mellan USA och Kina resulterar inte i mer än löjeväckande utsagor om framgångar och ständigt flyttade tidpunkter. Nu senast ska resultat presenteras i april… Det är svårt att se att Kina ska ge efter och tappa ansiktet i förhandlingarna, likväl som att det är liten chans att Trump ska ge efter från sina svingar och hot.

För Stockholmsbörsen vankas det utdelningar och pengaflödet till aktieägare börjar öka ordentligt i slutet av mars månad. OMXS30-index ska allt annat lika gå ned lika mycket som utdelningarna, men stämningen bland marknadsaktörerna påverkar som vanligt det mesta. Sedan kommer förstås reaktionerna på det första kvartalets rapporter att vara betydelsefulla, men dit är det en dryg månad.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1360 i juni 2019.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019.

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1400  i juni. Sålda säljoptioner med lösen 1260 och 1300  i september. Sålda säljoptioner med lösen 1220 och 1240 i december. Såld köpoption med lösen 1600 i september. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1700 i december.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Såld säljoption med lösen 50 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 45 i september.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 339,5896. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +4,0%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +0,5% sedan årsskiftet. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i AP7 Aktiefond efter att köpsignal genererades 2019-03-07.

ACWI-Weekly 2019-03-15

Aktuell exit är 67,57.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige efter att en köpsignal genererades 2019-02-28.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-03-15

Aktuell exit är 571,15.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i Avanza Zero efter att en köpsignal genererades 2019-03-07.

OMXS30-Weekly 2019-03-15

Aktuell exit är 1494,54.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2019-03-15

Onsdagsfonden Råvaror

Trendindikatorn 40 veckors exponentiellt glidande medelvärde visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

BCOM 2019-03-15

Tyvärr saknas rättvisande bild av Bloomberg Commodity Index i Prorealtime, därför använder jag annat verktyg.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-03-15.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-03-15.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-03-15.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-03-15.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

BCOM ATR 2019-03-15.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-03-15.png

Annonser

Veckorapport vecka 10 2019

slow-economy-sign.ju.top

Bild från CNN Money

Börsveckan hade två ansikten, med en positiv start och en avslutande halva där säljsidan tog kommandot. På USA-börserna noterades länge lägre kurser, men en stark återhämtning i fredags begränsade nedgången rejält . Ädelmetallerna hade länge också en svag vecka men återhämtade sig i avslutningen och slutade med små förändringar jämfört med stängningskursen föregående förra veckan. Priset på råoljan stod i princip still. De amerikanska obligationsräntorna föll ordentligt och den amerikanska dollarn, mätt i dollarindex, steg mot andra valutor efter en svängig vecka.

Stockholmsbörsens OMXS30-index backade med -1,4,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +10,6%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar föll med -1,4% och har i år klättrat med +11,1%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig över ett kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1535 och 1548. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1541, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-03-08.png

Svag ekonomisk data får räntorna på fall och centralbanker att skjuta på räntehöjningar. För tillfället uppskattas det mer av aktieköparna än vad de fruktar nedgångar i bolagens omsättning och resultat. Säsongsmässigt är vi inne i en stark period, med kommande utdelningar i fokus.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1220 och 1240  i december.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 45 i september.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1360 och 1400  i juni 2019. Sålda säljoptioner med lösen 1260 och 1300  i september 2019. Sålda säljoptioner med lösen 1220 och 1240 i december. Såld köpoption med lösen 1600 i september 2019. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1700 i december 2019.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Såld säljoption med lösen 50 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 45 i september.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 338,5204. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +3,7%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är oförändrat sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i AP7 Aktiefond efter att köpsignal genererades 2019-03-07.

ACWI-Weekly 2019-03-08.png

Aktuell exit är 65,36.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige efter att en köpsignal genererades 2019-02-28.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-03-08.png

Aktuell exit är 564,13.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i Avanza Zero efter att en köpsignal genererades 2019-03-07.

OMXS30-Weekly 2019-03-08

Aktuell exit är 1453,85.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2019-03-08.png

Onsdagsfonden Råvaror

I dagsdata visar 100 dagars exponentiellt glidande medelvärde negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

BCOM.png

Tyvärr saknas rättvisande bild av Bloomberg Commodity Index i Prorealtime, därför använder jag annat verktyg.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-03-01

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-03-01.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-03-01.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-03-01.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2019-03-01.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-03-08.png

Veckorapport vecka 9 2019

trade negotiations

Bild från Borneo Post

Börsveckan gick i rekylens tid på Stockholmsbörsen, trots en positiv avslutande handel. Nedgången var dock högst måttlig med tanke på de senaste månadernas starka utveckling. På USA-börserna var utvecklingen starkare. Ädelmetallerna hade en usel vecka och föll kraftigt jämfört med stängningskursen föregående förra veckan. Priset på råoljan backade i rätt slagig handel. De amerikanska obligationsräntorna steg rejält och den amerikanska dollarn, mätt i dollarindex, ökade något mot andra valutor efter en svängig vecka.

Stockholmsbörsens OMXS30-index backade med -0,5,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +12,2%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar föll med -0,7% och har i år klättrat med +12,7%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig över ett kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1534 och 1547. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1540, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-03-01.png

På USA-börserna fortsätter optimismen att frodas och informationsflödet från de pågående handelssamtalen mellan USA och Kina får positivt bemötande. De högre tullarna har lagts på is med bakgrund av framstegen i förhandlingarna och det återstår att se vad som verkligen faller ut. Helt klart är att vi har ett klart positivt momentum, åtminstone kortsiktigt. Kanske är det något av ett ”köp ryktet, sälj nyheten” vi är inne i, där förhoppningarna om framgångar i handelsdiskussionerna driver aktiekurserna och räntorna uppåt en bit till. Det kan bädda för en rekyl när resultaten väl blir offentliggjorda.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Guld: Såld köpoption med lösen 1500 i augusti.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 5,0 och 5,50 i mars 2019. Såld put spread med såld säljoption maj 2,55 och köpt säljoption maj 2,30.

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1400 i juni. Såld säljoption med lösen 1300 i september.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1360 och 1400  i juni 2019. Sålda säljoptioner med lösen 1260 och 1300  i september 2019. Såld köpoption med lösen 1600 i september 2019. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1700 i december 2019.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Såld säljoption med lösen 50 i juni 2019.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 337,6001. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +3,4%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är oförändrat sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i räntefond efter att exit träffades vecka 41.

ACWI-Weekly 2019-03-01

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige efter att en köpsignal genererades 2019-02-28.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-03-01

Aktuell exit är 564,13.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXS30-Weekly 2019-03-01

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2019-03-01

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2019-03-01

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-03-01

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-03-01.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-03-01.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-03-01.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2019-03-01.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-03-01.png

Veckorapport vecka 8 2019

Vi lägger en ganska försiktigt börsvecka bakom oss, där kurserna på Stockholmsbörsen länge pendlade runt oförändrat, fram till torsdagen då vi fick en påtaglig nedgång som följdes av en lika påtaglig uppgång. På USA-börserna var utvecklingen likartad. Ädelmetallerna steg jämfört med stängningskursen föregående förra veckan, liksom oljepriset. De amerikanska obligationsräntorna föll tillbaka något medan den amerikanska dollarn, mätt i dollarindex, försvagades mer tydligt.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +0,3,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +12,8%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar stärktes med +0,7% och har i år klättrat med +13,4%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig över ett kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1530 och 1546. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1538, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-02-22

På fredag är det 1 mars och då träder tuffare tullar i kraft. Ska vi få se konkreta positiva nyheter i pågående samtal om handelskonflikten mellan USA och Kina är det inte mycket tid kvar att vifta på. I övrigt är det fortsatt fokus på makroekonomisk statistik som kan visa på hur det ser ut med den ekonomiska aktiviteten.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Olja: Såld säljoption med lösen 45 i juni.

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1360 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 1260 i september 2019. Såld köpoption med lösen 1600 i september 2019. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1700 i december 2019.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1500 i augusti.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Sålda säljoptioner med lösen 50 och 55 i juni 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 5,0 och 5,50 i mars 2019. Såld put spread med såld säljoption maj 2,55 och köpt säljoption maj 2,30.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 337,2605. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +3,3%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är oförändrat sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i räntefond efter att exit träffades vecka 41.

ACWI-Weekly 2019-02-22

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-02-22

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXS30-Weekly 2019-02-22

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2019-02-22

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2019-02-22

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-02-22

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-02-22

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-02-22

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-02-22.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2019-02-22

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-02-22.png

Ändrade placeringsstrategier för Onsdagsportföljerna

time to change written by hand

Bild från thinkingBIGGER

Jag har analyserat strategierna för Onsdagsportföljerna, exklusive Good Options, och funnit att de lider av en svaghet, nämligen att det ibland tar för lång tid innan innehavet viktas över till aktiefond. Det är ingen nyhet för trendföljande strategier som generellt har utmaningen med eftersläpning att brottas med. Vad jag funnit är att entrynivån med dagens strategier ibland blir för dålig (läs för dyr inköpskurs), särskilt när trenden vänder upp efter en snabb nedgång/korrektion. Just detta läge befinner vi i oss nu.

Jag kommer därför att komplettera strategierna med tre så kallade entryvillkor, eller köpsignaler om man så vill. De är utformade för att ge köplägen på svaghet i stigande trend samt fånga trendomslag tidigare. Ingen av dem kommer att ha någon extraordinär träffsäkerhet, men de kommer tillsammans med de nuvarande reglerna att över tid ge bättre köpnivåer och därmed avkastning. Tillsammans med exitmetoden Chandelier, som i mina ögon fortfarande är en av de bästa, blir det mer balanserade strategier.

Konkret innebär det att jag uppdaterar strategibeskrivningarna under veckan, samt att jag väljer att ignorera den signal om köp som nuvarande strategier givit (tre veckors neutral trend efter negativ). De uppdaterade strategierna sjösätts omedelbart och ger förhoppningsvis köpsignal vid en kommande rekyl. De kompletterande entryreglerna baseras på dagsdata och kan ge köpsignaler när som helst under veckan. Jag kommer naturligtvis att publicera information så snart en köpsignal är på plats.

Veckorapport vecka 7 2019

us-stock-markets-break-records-again

Bild från Newshunters Club

Vi lägger en synnerligen optimistisk börsvecka till handlingarna, där Stockholmsbörsen steg på bred front under veckans alla dagar. På USA-börserna var stämningen också god. Ädelmetallerna steg något jämfört med stängningskursen föregående förra veckan och oljepriset noterade en mer tydlig ökning. De amerikanska obligationsräntorna steg liksom den amerikanska dollarn, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +3,7,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +12,4%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar stärktes med +3,5% och har i år klättrat med +12,7%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig över ett kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1526 och 1545. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1535, över index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-02-15.png

Den positiva grundtonen är fortsatt stark på aktiemarknaderna, när oron för minskad tillväxt bedarrat och förväntningar ligger på att vi får en grund och kortvarig dämpning, inte en recession. Mer om detta skriver som vanligt Kortsikt initierat.

Med en uppgång på 15% för OMXS30 sedan bottennoteringen runt årsskiftet är köpsidan rätt utsträckt och ska vi se index på nivåer med marginal över 1600 krävs det troligen positiva resultat från pågående handelssamtal samtidigt som den makroekonomiska statistiken fortsätter att visa att risken för en recession är låg. Men man ska aldrig underskatta kraften i stämningspendlingen, den kan ta kurserna snabbt ned till riktigt pessimistiska nivåer liksom den gjorde i slutet av 2018 och lika snabbt till kanske lite överdrivna nivåer.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1500 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1300 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1560 i mars 2019 (förlust).

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1700 i december.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1360 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 1260 i september 2019. Såld köpoption med lösen 1600 i september 2019. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1700 i december 2019.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1500 i augusti.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Sålda säljoptioner med lösen 45, 50 och 55 i juni 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 5,0 och 5,50 i mars 2019. Såld put spread med såld säljoption maj 2,55 och köpt säljoption maj 2,30.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 336,2264. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +2,9%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är oförändrat sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i räntefond efter att exit träffades vecka 41.

ACWI-Weekly 2019-02-15

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-02-15

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXS30-Weekly 2019-02-15

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2019-02-15

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2019-02-15

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-02-15.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-02-15.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-02-15.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-02-15.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2019-02-15.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-02-15.png