Veckorapport vecka 19 2021

Vi fick vara med om en riktig berg- och dalbana på Stockholmsbörsen där kurserna föll brant och snabbt under framför allt tisdagen. På onsdagen började köpsidan flytta fram sina positioner och då Stockholm stängde tidigt i onsdags och höll stängt i torsdags påverkades inte kurserna av nedgången vi fick se på övriga världsbörser fram till tidig torsdag. Sedan blev det en klassisk köp på rekyl och Stockholmsbörsen handlades i fullständig eufori hela fredagen. På USA-börserna var utvecklingen liknande men köptrycket förmådde liksom i Stockholm inte vända till plus för veckan.

Guldet noterade mindre förändringar liksom oljepriset. De amerikanska obligationsräntorna steg något. Den amerikanska dollarn stärktes något gentemot andra världsvalutor, mätt i dollarindex, i en slagig handel.

 • OMXS30-index: i veckan -0,5%, för året +19,9%
 • Totalindexet OMXSPI: i veckan -1,2%, för året +17,0%
 • OMXSGI, som är börsens totalindex inklusive utdelningar: i veckan -1,1%, för året +19,1%

Den obestämda handeln fortsätter på världens aktiebörser, denna vecka kryddat med mer branta nedgångar där dippköparna pålitligt fortsätter kliva in och snabbt trycka upp kurserna igen. Sedan toppen för OMXS30 sattes för en månad sedan har handeln varit mestadels i form av varannandagsbörs. De snabba rörelserna är inget sundhetstecken utan lockar bara in snabbrörligt kapital. Symptomatiskt att nedgången på kurserna associeras med data som pekar på momentant kraftig ökande inflation, vilket inte borde vara någon överraskning efter ett år med enorma stimulanser och en världsekonomi som nu öppnar upp igen på allvar. Det fick inget större genomslag på räntorna, då prisökningarna sannolikt dämpas genom minskning av efterfrågan och ökning av tillgång.

Det vore nyttigt med en mer utdragen återhämtningsperiod i form av en normal korrektion på 5-10% under några veckor. Den positiva trenden är solklart intakt, men vad som ska driva kurserna uppåt i det korta perspektivet är svårt att se. Pandemin är, med undantag av Indien, på väg in i en avslutande fas där smittspridning och dödstal sjunker i takt med allt fler vaccinationer. Det är en enastående bedrift att ha mer än 40% av Sveriges vuxna befolkning vaccinerade med åtminstone en dos, efter att vaccinen började rulla ut först i januari och det har varit ett antal bakslag med kraftiga leveransproblem.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes ungefär lika mycket som den amerikanska dollarn mätt i dollarindex. Valutasäkringen gav därför en neutral effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2160 i juni, mindre förlust över 2160.
 • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2260 i juni, mindre förlust över 2260.
 • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2320 i juni, mindre förlust över 2320.
 • OMXS30: Covered put med såld termin och såld säljoption samt köpt köpoption som försäkring. Ger vinst vid OMXS30 under 2380 i juli, mindre förlust över 2380.
 • 10-årig amerikansk obligation: Positiv prisspread med köpt köpoption maj 136 och såld köpoption maj 137,5.
 • Majs: Köpt put spread med köpt säljoption 510 och såld säljoption 470, lösen i maj.
 • Fläskkött: Negativ prisspread med köpt säljoption juni 105 och såld säljoption juni 100.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 376,7706. Sedan årsskiftet har andelsvärdet ökat med +0,8%.

Positionerna i OMXS30 börjar närma sig slutfasen och har potential att ge lite avkastningstryck under juni.

Onsdagsfonden Aktiv Förvaltning

Onsdagsfonden Sverige – OMXSPI

Fortsatt avsaknad av köplägen i den positiva trenden. Faktum är att en säljsignal genererades 17 mars. Portföljen är placerad i räntefonden Spiltan Räntefond Sverige.

Onsdagsfonden PPM – ACWI

Portföljen är placerad i AP7 Aktiefond sedan en köpsignal 1 mars. Aktuell exit är 95,73.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30

OMXSPI

ACWI

Den stora bilden

Trenden för OMXS30 och OMXSPI under de senaste 30 åren.

En tanke på “Veckorapport vecka 19 2021

 1. Pingback: Veckorapport vecka 19 2021 - AKTIEFEED

Kommentarer är stängda.