Onsdagsfonden renoverar inför 2021

Det har varit ett utmanande år på många sätt, och även om det känns futtigt att resonera om hur placeringsstrategier fungerat och avkastning som genererats i ljuset av allt mänskligt lidande under pandemin är det trots allt Onsdagsfondens kärna.

För strategin Onsdagsfonden Good Options har det varit ett skitår, som ser ut att sluta på plus/minus 0. Övriga strategier har inte heller haft någon framgång under detta V-formade börsår, med en kraftig, snabb och dramatisk börsnedgång som följdes av en nästa lika kvick och brant uppgång. Det är dags för rannsakan och förbättring av strategierna för att nå ett betydligt bättre resultat 2021.

En problemanalys visar följande:

 • De trendföljande strategierna skyddar kapitalet men förmår inte ge signal om att kliva in i kraftigt översålda lägen där paniken är nära och de sista aktierna ska vräkas ut.
 • Strategierna har inte gett tillräckligt många köpsignaler under en positiv trend, vilket har gjort att kapitalet stått utanför marknaden i för hög grad.
 • Det har saknats en exit som baseras på förvarning om en toppformation, vilket kan skydda kapitalet ännu effektivare.

En styrka i strategierna är exitmetoden, med Chandelierexiten som visat sig fungera väl även i extrema förhållanden.

Jag har de senaste månaderna analyserat problemen och möjliga lösningar. Resultatet är en förfinad placeringsstrategi för aktiv förvaltning av kapital, där man antingen ligger i en aktiefond eller räntefond. Det blir en mer intensiv förvaltning jämfört med tidigare veckouppföljning, där entry/exit-signaler kommer att genereras på dagsbasis, utan att det nödvändigtvis sker förändringar dagligen, eller ens varje vecka eller månad. Det väsentliga är att lägga örat närmare marknaden och vara mer observant på dagliga signaler för att både gå in och kliva ur marknaden.

Trendföljande kommer fortfarande att vara i fokus, men jag låter trendindikatorn träda tillbaka och ersätta den med ett enklare trendfilter i form av 200-dagars glidande exponentiellt medelvärde. I praktiken kommer det inte att göra någon större skillnad. Det bör dock den ännu bättre integrerade momentumindikatorn göra, för att hitta prisvärda entrylägen och signalera om exit. Chandelierexiten kommer att kvarstå i princip oförändrad som en betydelsefull del av exitmetodens skyddande av kapital.

Konkret kommer den aktiva förvaltningsstrategin att redovisas med en svensk aktiefond respektive räntefond och börsens totalindex OMXSPI ligga till grund för placeringsbesluten. Jag kommer att implementera strategin i Onsdagsfonden Good Options för att förbättra resultaten i de marknader den handlar.

Onsdagsfonden Sverige, Råvaror, Emerging Markets och PPM kommer att försvinna, då jag vill lägga mer fokus på en generisk strategi för aktiv förvaltning och själva förvaltningen av Onsdagsfonden Good Options. Innan jul kommer bloggen att städas upp och den modifierade aktiva förvaltningsstrategin att presenteras i detalj. Jag kommer från årsskiftet också att publicera dagliga uppdateringar om vad strategin signalerar, för den som vill följa strategin konkret i närmare detalj och kanske inspireras till att bygga en egen strategi/portfölj.

Veckorapport vecka 49 2020

Vi lägger en ganska stillsam vecka på Stockholmsbörsen bakom oss, där kurserna retirerade i lugn handel.- Ännu en vecka med toppnoteringar på aktiebörserna. I USA var det efter en svag start köpsidan som visade styrka och drev upp kursen för S&P 500 till ännu en ny toppnotering.

Guldet steg rejält efter en svag utveckling de senaste veckorna. Oljepriset steg också, liksom de amerikanska obligationsräntorna. Den amerikanska dollarn försvagades påtagligt gentemot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med -1,0% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +8,2%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -0,7% och har i år klättrat med +12,5%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1757, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

USA-börserna ångar på, stärkta av förväntningar om kommande stimulanspaket och fortsatt stark makroekonomisk data trots pandemin, även om arbetsmarknadsstatistiken kom in sämre än väntat. Stockholmsbörsen visar lite tecken på tvekan och det blir intressant att se utvecklingen de kommande veckorna. Säsongsmässigt är mitten av december en lite svagare period som pågår till strax innan julhelgen när optimismen brukar börja spira igen. Uppmärksamheten på vaccin mot covid19 är stor, och förväntningarna på snabba resultat höga.

Om värderingar och förväntningar kan man alltid argumentera, men fakta är att USA-börserna är på den högsta nivån relativt BNP någonsin, och närmar sig 200% (idag 182%). Vid topparna 2000 och 2008 var siffran under 150%. Kapital söker avkastning och i nollräntemiljön blir det aktiebörserna som attraherar. Det enda som fundamentalt kan ändra den bilden i det korta perspektivet är om bolagens tillväxt i omsättning och vinster inte når upp till förväntningar, alternativt om räntorna börjar stiga. Kortsikt menar att vi inte lär få se någon räntehöjning från Federal Reserve innan 2023, men jag tror inte man ska utesluta effekter på räntorna även utan en formell höjning.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes mindre mot den amerikanska dollarn än vad dollarindex backade. Valutasäkringen gav därför en positiv effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • AUDUSD: Sålt termin december. (mindre förlust)
 • Eldningsolja: såld termin januari 2021. (förlust)

Justerade positioner

Nya positioner

 • Dollarindex: köpt termin mars 2021.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1780 i december. Såld säljoption januari 1500.
 • Sojabönor: Negativ prisspread med såld säljoption 900 i januari 2021 och köpt säljoption 940 i januari 20201.
 • S&P 500: Covered put med såld termin och såld säljoption med lösen 3600 i mars.
 • Koppar: såld put spread med såld säljoption 3,1 och köpt säljoption 3,2 i februari 2021.
 • Dollarindex: köpt termin mars 2021.

Andelsvärdet i placeringsklubben var i stort sett oförändrat jämfört med förra fredagen, och slutade på 372,8089. Sedan årsskiftet har andelsvärdet backat med knappt -0,9%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 48 2020

Ännu en vecka med toppnoteringar på aktiebörserna. I en avslagen börsvecka då USA-börserna i princip var stängda torsdag och fredag på grund av Thanksgiving fortsatte Stockholmsbörsen uppåt. Efter ett nytt all-time high i onsdags backade index dock något. USA-börserna hade en stark start på veckan, och därefter gick kurserna på tomgång i helgtunn handel.

Guldet hade en usel vecka medan oljepriset steg påtagligt. De amerikanska obligationsräntorna var i stort sett oförändrade jämfört med föregående vecka. Den amerikanska dollarn försvagades gentemot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med 0,6% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +9,3%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +0,6% och har i år klättrat med +13,3%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1749, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Säsongsmässigt är vi inne i en stark period för aktier, som historiskt avbryts av en sämre period i mitten av december innan säsongsmönstret återigen blir positivt. Detta märkliga år kan förstås vad som helst hända. Börstrenden är starkt positiv, men marknaden är uppe på vad jag anser måste bedömas som ansträngt höga nivåer. Bloggrannen kortsikt ser att toppen ändå ligger en bit bort, men varnar också för korrektioner vid bakslag för vaccin eller stimulanspaket.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes betydligt mer mot den amerikanska dollarn än vad dollarindex backade. Valutasäkringen gav därför en negativ effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Bomull: Såld termin i december. (mindre förlust)
 • Kaffe: Köpt termin december.
 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Eldningsolja: såld termin januari 2021.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1780 i december. Såld säljoption januari 1500.
 • Sojabönor: Negativ prisspread med såld säljoption 900 i januari 2021 och köpt säljoption 940 i januari 20201.
 • AUDUSD: Sålt termin december.
 • S&P 500: Covered put med såld termin och såld säljoption med lösen 3600 i mars.
 • Koppar: såld put spread med såld säljoption 3,1 och köpt säljoption 3,2 i februari 2021.
 • Eldningsolja: såld termin januari 2021.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med 0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 372,7505. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -0,9%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 47 2020

Ännu en positiv vecka på Stockholmsbörsen. USA-börserna visade ett något avvikande mönster och slutade veckan med en nedgång som fick S&P 500 att stänga lägre än föregående vecka.

Guldet sjönk medan oljepriset steg påtagligt. De amerikanska obligationsräntorna backade. Den amerikanska dollarn försvagades gentemot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,5% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +8,7%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +1,4% och har i år klättrat med +12,6%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1739, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Uppgången på Stockholmsbörsen känns väl stretchad, när till och med USA-börserna börja se ut att bygga en åtminstone tillfällig toppformation, även fast president Trump nu har sett till att vi fått fram framgångsrika vaccin…

Räntorna sjunker och centralbankerna förefaller fast beslutna att tillämpa en expansiv penningpolitik under överskådlig tid, så det finns mycket kapital som söker avkastning på aktiesidan och driver kurserna uppåt. Till syvende og sisdt är det ändå efterfrågan och företagens intäkter/vinster som måste försvara kursvärderingarna. Här får man nog säga att förväntningarna på det första halvåret 2021 är duktigt upptrissade och det torde inte finnas mycket marginal för besvikelser, först och främst i att den fortsatta ekonomiska återhämtningen dröjer på grund av ökad smittspridning.

Warren Buffetts indikator om börsvärde i relation till amerikansk bruttonationalprodukt är uppe i 175%, vilket enligt hans tolkning innebär att aktier är kraftigt övervärderade. Det betyder inte att priserna inte kan fortsätta uppåt, men är en varningsflagg om var i värderingskurvan vi befinner oss.

Slutet av november och början av december är säsongsmässigt en stark börsperiod.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes mer den amerikanska dollarn än vad dollarindex backade. Valutasäkringen gav därför en negativ effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Fläskkött: Negativ prisspread i december. (mindre vinst)

Justerade positioner

Nya positioner

 • S&P 500: Covered put med såld termin och såld säljoption med lösen 3600 i mars.
 • Koppar: såld put spread med såld säljoption 3,1 och köpt säljoption 3,2 i februari 2021

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Såld säljoption januari 1500.
 • Sojabönor: Negativ prisspread med såld säljoption 900 i januari 2021 och köpt säljoption 940 i januari 20201.
 • Bomull: Såld termin i december.
 • Kaffe: Köpt termin december.
 • AUDUSD: Sålt termin december.
 • S&P 500: Covered put med såld termin och såld säljoption med lösen 3600 i mars.
 • Koppar: såld put spread med såld säljoption 3,1 och köpt säljoption 3,2 i februari 2021

Andelsvärdet i placeringsklubben var oförändrat jämfört med förra fredagen, och slutade på 371,6778. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med knappt -1,2%.

Det börjar närma sig lösendag för OMXS30-optionerna i december, vilket kommer att ge ett positiv resultat.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 46 2020

Stockholmsbörsen lägger ytterligare en stark vecka bakom sig. Köpsidan fick bränsle av positiva vaccinnyheter i måndags och sedan gav man aldrig säljarna en chans! USA-börserna uppvisade en något mer sansad uppgång, efter att den första spiken uppåt i måndags snabbt såldes av. Både OMXS30 och S&P 500 satte nya rekord.

Guldet fick en rejäl smocka i måndags och hämtade sig endast något därefter. Oljepriset steg liksom de amerikanska obligationsräntorna, även om de senare föll tillbaka påtaglig i den avslutande handeln. Den amerikanska dollarn stärktes gentemot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +4,3% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +7,1%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +3,0% och har i år klättrat med +11,1%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1729, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

2020 är ett märkligt börsår, även för oss som varit med under några decennier. I våras var världen på väg mot kollaps och efter bara åtta månader är vi nu uppe på outforskade börshöjder. Visst finns det mycket positiva faktorer i form av låga räntor, omfattande stimulanspaket och inte minst nu senast positiva vaccinnyheter. Men nu har kurserna gått rätt mycket i förväg och speglar höga förväntningar på ett starkt 2021. Efter en uppgång på drygt 50% sedan den absoluta botten i mars vore det sunt med en återhämtning i form av konsolidering med inte fullt så vertikala rörelser som vi sett det senaste året. Men trenden är otvivelaktigt positiv och den korrekta marknadspositionen är att köpa aktier – förutsatt att man har sin exitstrategi på plats.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan försvagades mot den amerikanska dollarn ungefär lika mycket som dollarindex ökade. Valutasäkringen gav därför en neutral effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

 • AUDUSD: Sålt termin december.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Såld säljoption januari 1500.
 • Sojabönor: Negativ prisspread med såld säljoption 900 i januari 2021 och köpt säljoption 940 i januari 20201.
 • Fläskkött: Negativ prisspread i december.
 • Bomull: Såld termin i december.
 • Kaffe: Köpt termin december.
 • AUDUSD: Sålt termin december.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg blygsamt jämfört med förra fredagen, och slutade på 371,6798. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med knappt -1,2%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 45 2020

Kursutvecklingen på Stockholmsbörsen liknar mest en berg- och dalbana de senaste veckorna! Efter en ordentlig körare nedåt fick vi nu se köpsidan ta över fullständigt ta över, inspirerad av USA-börserna.

Guldet följde aktierna uppåt, och även oljepriset steg trots en svag avslutning. De amerikanska obligationsräntorna sjönk något efter en slagig handelsvecka. Den amerikanska dollarn försvagades påtagligt gentemot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med hela +5,9% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +2,7%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar rusade med +6,5% och har i år klättrat med +7,9%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1721, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Det går fort i hockey, och det samma kan man säga om finansmarknaderna. Det är inte lätta marknader att handla i då både upp- och nedgångar sker väldigt snabbt. USA-valet dominerade informationsflödet i finanssfären, tillsammans med den allt dystrare smittspridningen. Det står dock klart att det viktigaste för marknadsaktörerna är att bli av med osäkerhet, och med Biden klar som president bör det vara överstökat vem som leder USA de närmaste åren. Men underskatta inte rallarsvingar från Trump och den yvigaste högern.

Oron för coronaviruset verkar ha lagt sig på aktiemarknaderna. Dödstalen stiger inte lika brant som antalet fall, och vi kommer allt närmare ett vaccin. Det har också aviserats nya stimulanspaket, inte minst från USA, och det spelar nog mindre roll om det är Biden eller Trump som sitter vid spakarna för sannolikheten att det ska implementeras de kommande månaderna. Mer pengar in i systemet ökar de disponibla inkomsterna och driver efterfrågan på varor och tjänster.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes mot den amerikanska dollarn mer än vad dollarindex backade. Valutasäkringen gav därför en negativ effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

 • Kaffe: Köpt termin december.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Såld säljoption januari 1500.
 • Sojabönor: Negativ prisspread med såld säljoption 900 i januari 2021 och köpt säljoption 940 i januari 20201.
 • Fläskkött: Negativ prisspread i december.
 • Bomull: Såld termin i december.

Andelsvärdet i placeringsklubben var i princip oförändrat jämfört med förra fredagen, och slutade på 371,4934. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -1,2%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 44 2020

Till slut fick även köparna på Stockholmsbörsen ge sig och aktiekurserna backade på bred front under nästan hela veckan, förutom ett svagt plus i den avkortade handeln i fredags. På USA-börserna var det också ett påtagligt säljtryck, men mer slagig handel.

Även guldet fick sig en tryckare nedåt, liksom oljepriset. De amerikanska obligationsräntorna noterade endast små förändringar för veckan, men den amerikanska dollarn stärktes rejält gentemot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med -0,8% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +2,7%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar föll med -1,1% och har i år klättrat med +7,2%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1716, precis under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Så har vi då fått en välbehövlig rekyl på aktiebörserna, inför en synnerligen fullspäckad vecka med presidentval i USA och fortsatt dramatisk utveckling av coronapandemin. Om vi får ett tydligt valresultat utan några större oroligheter, vare sig politiskt eller fysiskt så kan marknadsaktörerna fortsätta att fokusera på nya stimulanspaket och hur vinstökningarna kan bli nästa år. Det finns som sagt gott om anledning till optimism, men coronaviruset kan fortsätta att ligga som en alltmer blöt filt så länge inga positiva nyheter om vaccin kommer.

Just nu förefaller det troligt med Biden som vinnare, men ingen räknar nog helt bort Trump, visa efter turerna i valet 2016. Högst sannolikt blir det ett maktskifte till demokraternas fördel i den amerikanska kongressen, så vi lär få se en ökad politisk spänning med Trump som fortsatt president, oaktat hans vanligtvis ganska aggressiva framtoning.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan försvagades mot den amerikanska dollarn ungefär i samma grad som dollarindex steg. Valutasäkringen gav därför en neutral effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Guld: Köpt termin december. (mindre förlust)
 • CADUSD: Köpt termin december. (mindre förlust)
 • Guld: sålt köpoption december 2350 med en köpt köpoption september 2300 som försäkring.

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Såld säljoption januari 1500.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Såld säljoption januari 1500.
 • Sojabönor: Negativ prisspread med såld säljoption 900 i januari 2021 och köpt säljoption 940 i januari 20201.
 • Fläskkött: Negativ prisspread i december.
 • Bomull: Såld termin i december.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 371,5765. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -1,2%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 43 2020

Stockholmsbörsen noterade mindre nedgångar för veckan, liksom USA-börserna.

Guldet var i stort sett oförändrat jämfört med stängningskursen föregående vecka, medan oljepriset backade. De amerikanska obligationsräntorna steg påtagligt samtidigt som den amerikanska dollarn försvagades gentemot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med -0,8% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +2,7%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar föll med -1,1% och har i år klättrat med +7,2%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1716, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Med mängder av ny data i form av kvartalsrapporter, smittspridning och annalkande presidentval i USA känns det rätt logiskt att aktiebörserna står lite på stället marsch. Det känns som att pandemisiffrorna undervärderats något av finansmarknaden. Naturligtvis kan en stor del av den snabbt ökande smittspridningen förklaras av att det nu görs betydligt fler tester än i våras och att talen över svårt sjuka och döda inte kommer att öka lika mycket. Men att vi står inför nya påfrestningar på sjukvården är svårt att säga emot, och endast oron för det får nu allt fler länder att både planera och genomföra hårdare restriktioner.

Fortfarande finns det mycket som talar för aktier det kommande året, med gigantiska stimulanser i både finans- och penningpolitik världen över, låga räntor under överskådlig tid och en global ekonomi som visar styrka, i framförallt USA och Kina.

Presidentvalet i USA är nu bara en vecka bort, och det känns ganska skönt. Joe Biden har legat i stabil ledning länge och gör så fortfarande. Opinionsmätningar ska man alltid ta med en nypa salt, men det är i vart fall svårt att tro på en övertygande seger för President Trump. Det avgörs i ett antal nyckelstater, med Florida i spetsen, och det är inte alls omöjligt att vi får et utdraget avgörande med turer i domstolar fram och tillbaka. Det är i princip det enda riktigt negativa scenariot för aktier, då marknadsaktörer framför allt skyr osäkerhet och ett långdraget valavgörande riskerar att utlösa våldsamma reaktioner i ett alltmer polariserat USA.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes mot den amerikanska dollarn ungefär i samma grad som dollarindex föll. Valutasäkringen gav därför en neutral effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • AUDUSD: Köpt termin december. (mindre förlust)
 • Kakao: Köpt termin december. (mindre förlust)

Justerade positioner

Nya positioner

 • Bomull: Såld termin i december.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december.
 • Guld: sålt köpoption december 2350 med en köpt köpoption september 2300 som försäkring.
 • Sojabönor: Negativ prisspread med såld säljoption 900 i januari 2021 och köpt säljoption 940 i januari 20201.
 • CADUSD: Köpt termin december.
 • Guld: Köpt termin december.
 • Fläskkött: Negativ prisspread i december.
 • Bomull: Såld termin i december.

Andelsvärdet i placeringsklubben var i princip oförändrat jämfört med förra fredagen, och slutade på 371,2347. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -1,3%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 42 2020

Vi lägger en ganska slagig börsvecka bakom oss, där vi var på väg att se en mer tydlig rekyl nedåt, men en stark avslutning gjorde att Stockholmsbörsen endast noterade blygsamma nedgångar för veckan. USA-börserna inledde veckan starkt för att sedan falla tillbaka andan. S&P 500 slutade med en mindre uppgång.

Guldet föll tillbaka medan oljepriset steg något. De amerikanska obligationsräntorna backade och den amerikanska dollarn stärktes gentemot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med -0,3% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +3,6%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -0,3% och har i år klättrat med +8,3%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1710, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Optimismen på aktiemarknaderna fick sig en liten törn i veckan i takt med att smittspridningen av covid-19 fortsatte att öka och flera europeiska aviserade eller diskuterade nya restriktioner. Det kan dröja en bra bit in i nästa år innan vi får fram vaccin som kan börja ge tydliga effekter. Återstår att se om utvecklingen leder till hård press på sjukvården, vilket är vad som krävs för att de riktigt tuffa restriktionerna från i våras ska återinföras.

Presidentvalet i USA rycker allt närmare, men vem som vinner börjar alltmer kännas som en icke-händelse ur ett finansmarknadsperspektiv. Det som kan skapa turbulens är en valutgång som inte avgörs förrän alla poströster är räknade och att det republikanska lägret går på krigsstigen om Biden vinner, med domstolsförhandlingar och andra utspel. I den polariserade atmosfär som den politiska debatten förs i kan ett sådan scenario riskera föra med sig verkliga politiska oroligheter.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan försvagades mot den amerikanska dollarn ungefär i samma grad som dollarindex steg. Valutasäkringen gav därför en neutral effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

 • Fläskkött: Negativ prisspread i december.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december.
 • Guld: sålt köpoption december 2350 med en köpt köpoption september 2300 som försäkring.
 • Sojabönor: Negativ prisspread med såld säljoption 900 i januari 2021 och köpt säljoption 940 i januari 20201.
 • AUDUSD: Köpt termin december.
 • CADUSD: Köpt termin december.
 • Guld: Köpt termin december.
 • Kakao: Köpt termin december.
 • Fläskkött: Negativ prisspread i december.

Andelsvärdet i placeringsklubben sjönk med -0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 371,2114. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -1,3%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 41 2020

Börsveckan avslutades egentligen i måndags, då Stockholmsbörsen lyfte rejält efter förra veckans rekyl, uppbackat av starka börser i USA. Resten av veckan var handeln stillsam och stängningskursen för OMXS30 nästan oförändrad dag för dag. USA-börserna hämtade andan en kort stund på tisdagen, annars var det breda uppgångar för hela slanten.

Guldet steg efter en stark slutspurt i fredags. Oljepriset ökade rejält och de amerikanska obligationsräntorna steg. Den amerikanska dollarn försvagades påtagligt gentemot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,5% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +3,9%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar avancerade med +1,6% och har i år klättrat med +8,6%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1704, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Stämningsläget på aktiebörserna känns nära nog euforiskt, där depåutdrag med imponerande avkastningar dominerar det dagliga twitterflödet. Viruspandemin är överspelad, centralbanker och regeringar öser in stimulanspaket och bolagens vinster kommer att skjuta i höjden efter nedgången i våras. Lägg till obefintliga räntor och en säsongsperiod som vanligtvis är positiv för aktier så är det svårt att se något annat än stigande kurser. Som vanligt är ett hot mot en fortsatt uppgång just att ”alla” nu är så positiva till aktier att en oväntad negativ faktor av tillräcklig signifikans kan leda till en rätt kraftig nedgång.

Jag tror att det är väl tidigt att räkna ut coronavirusets påverkan på ekonomin. Ökande smittspridning och dödstal i kombination med något mindre optimistiska tongångar om vaccin kan leda till hårdare/längre restriktioner som kommer att påverka konsumtion och investeringar.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes mer mot den amerikanska dollarn än vad dollarindex föll. Valutasäkringen gav därför en negativ effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

 • Kakao: Köpt termin december.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december.
 • Guld: sålt köpoption december 2350 med en köpt köpoption september 2300 som försäkring.
 • Sojabönor: Negativ prisspread med såld säljoption 900 i januari 2021 och köpt säljoption 940 i januari 20201.
 • AUDUSD: Köpt termin december.
 • CADUSD: Köpt termin december.
 • Guld: Köpt termin december.
 • Kakao: Köpt termin december.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 371,6502. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -1,2%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.