Veckorapport vecka 34 2019

trump twitter china alternative

Börsveckan såg ut att utvecklas ganska stabilt positiv, men avslutningen var riktigt svag och summerade till endast en klen uppgång för veckan. USA-börserna gjorde en rejäl djupdykning i fredags i samband med president Trumps tweetande om eskalering av handelskonflikten mellan USA och Kina. Guldet, som länge handlades ned, rusade upp i fredags, liksom systermetallen silver. Oljepriset backade medan de amerikanska obligationsräntorna var i stort sett oförändrade jämfört med förra veckan. Den amerikanska dollarn försvagades rejält mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +0,2,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +8,1%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +0,3% och har i år stigit med +13,4%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig en bra bit under ett smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1572 och 1577. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1575, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-08-23.png

Det är inte lätt att hänga med i svängarna när USA:s president är så pigg att komma med mer eller mindre bombastiska uttalanden om andra länder och ledare. Helt klart växlar hans officiella bedömningar snabbt. Räntorna fortsätter sin vandring i rekordlågt territorium och i en eventuell recession är det inte mycket kvar av klassisk penningpolitik att ta till. Kvar finns då gammal hederlig finanspolitisk stimulans och i Europa finns kraft att lansera rätt omfattande expansiva program som investeringar i infrastruktur. Kanske får vi några sådana initiativ under hösten, om makroekonomisk statistik fortsätter visa på avmattning. Att låna pengar till investeringar är ju i princip gratis för stater idag.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

 • Apelsinjuice: köpt termin mars 2020, med köpt säljoption november 85 som försäkring.
 • Fläskkött: såld säljoption med lösen 50 i februari 2020, köpt säljoption med lösen 48 oktober som försäkring.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Såld säljoption med lösen 1280 i mars 2020. Sålda säljoptioner med lösen 1160 och 1200 i juni 2020. Såld köpoption med lösen 1680 i september. Sålda köpoptioner med lösen 1620 och 1650  i december.
 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,4 i september. Såld säljoption med lösen 2,6 i oktober, med en köpt säljoption 2,1 i oktober som försäkring.
 • Guld: såld köpoption med lösen 1850 i mars 2020.
 • 30-årig amerikansk statsobligation: Vagga med såld köpoption 169 i november och såld säljoption 159 november, med köpt köpoption september 171 och köpt säljoption september 160 som skydd.
 • Boskap: köpt termin med lösen i oktober.
 • Socker: köpt termin med lösen i oktober.
 • Apelsinjuice: köpt termin mars 2020, med köpt säljoption november 85 som försäkring.
 • Fläskkött: såld säljoption med lösen 50 i februari 2020, köpt säljoption med lösen 48 oktober som försäkring.

Andelsvärdet i placeringsklubben var i stort sett oförändrat jämfört med förra fredagen, och slutade på 361,0624. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +10,6%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden AP7 Aktiefond efter en köpsignal 2019-07-31.

ACWI-Weekly 2019-08-23.png

Utvecklingen av index sedan köp är -3,7% och aktuell exit är 69,52.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 33.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-08-23.png

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 32.

OMXS30-Weekly 2019-08-23

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 31.

EEM-Weekly 2019-08-23.png

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP-Weekly 2019-08-23.png

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-08-23.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-08-23.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-08-23.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-08-23

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP-Weekly ATR 2019-08-23.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-08-23.png

Veckorapport vecka 1 2016

Dags för årets första veckorapport! Börserna världen över har sannerligen inte startat det nya året positivt. Efter ett tidvis handlöst fall i måndags fortsatte kurserna i sydlig riktning och varje försök till köptryck manövrerades snabbt ut av tunga säljordrar. Stockholmsbörsens OMXS30-index föll med ruskiga -6.8% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet är förstås också utvecklingen -6.8%, exklusive utdelningar.

stock market crash

En sådan här dålig inledning på ett börsår tillhör inte vanligheterna, men orosmolnen har snabbt hopat sig och vi har ju sett en ordentlig uppgångsfas sedan finanskrisen 2008. Råvarorna fortsätter envetet nedåt, vilket visar att tron på en ekonomisk återhämtning är svag. Vi är fast i en situation med klen tillväxt kombinerat med extremt låga räntor, och då behövs det motorer som genererar energi. USA visar lovande tecken, men Kina hackar påtagligt och därför ökar osäkerheten.

Trenden är otvivelaktigt starkt nedåtriktad på många börser, men kanske kan vi få en lite lugnare fas när bolagsrapporter snart börjar strömma in, något som brukar sysselsätta analytiker och placerare ordentligt.

Onsdagsfonden Good Options

I och med den kraftiga nedgången för OMXS30 kunde en såld köpoption köpas tillbaka med vinst. I råvarumarknaderna är det turbulent och priserna drivs mer av flockbeteende än normalt. Positioner i sålda köpoptioner i socker respektive EUR/USD avslutades med vinst.

Valutaeffekten var ca +0.1% i veckan. Andelsvärdet steg med +1.5% jämfört med förra fredagen, till 226.3934.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM var i stort sett oförändrad under veckan. Ingen förändring av fondinnehavet är aktuell.

Trendindikatorn

Onsdagsfondens trendindikator visar fortsatt negativ trend för OMXS30, liksom för världsindex, baserat på iShares MSCI Word Index Fund. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMX STOCKHOLM 30 2016-01-08.png

ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND 2016-01-08Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för OMXS30 spikade upp rejält i veckan, och att det för kommande börsvecka skulle vara normalt med en rörelse på drygt +/-4.8% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är fortfarande i en mycket volatil marknad.

OMX STOCKHOLM 30 ATR 2016-01-08.png

Exit

Ingen exit är aktuell då Onsdagsfonden PPM ligger placerad i räntefond.

Den stora bilden

Trendindkatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMX STOCKHOLM 30 10 years 2016-01-08.png

Goodbye Onsdagsfonden OMX, hello Onsdagsfonden Good Options

options

Nu är jag igång med handeln i andra marknader än OMXS30 och har gjort de första placeringarna. Därmed är det dags att introducera Onsdagsfonden Good Options som ersättare för Onsdagsfonden OMX. Jag tycker namnet är en rolig kombination av det faktum att en såld option oftast ger vinst och därmed är en bra option, samt att placeringsklubben där jag förvaltar kapitalet efter strategin är ett bra val för placeringar.

Onsdagsfonden Good Options är alltså det nya namnet på den placeringsstrategi där jag säljer optioner i många olika marknader för att dra in regelbundna vinster. OMXS30 är fortfarande den största marknaden för placeringsklubben, med ungefär 75% av kapitalet, men jag räknar med att andelen minskar till omkring 50% inom det närmaste året. Det kommer att ta ett tag innan placeringar i de nya marknaderna ger avtryck i resultatet, då jag säljer optioner som har mellan 2-6 månaders löptid kvar och det tar ett tag innan värdet sjunker tillräckligt för att köpa tillbaka dem. Däremot kommer valutaeffekten att märkas direkt, då svenska kronor växlats till amerikanska dollar.

För den som är intresserad av att handla med optioner i råvaror, valutor och ränteinstrument kan jag rekommendera att verkligen sätta sig in i hur den så kallade futures-marknaden fungerar och kanske framför allt bekanta sig med det myller av symboler som finns för de olika marknaderna och lösenmånaderna. Det är lätt att bli förvirrad de första gångerna man startar en handelsapplikation och ska navigera sig fram till det man vill handla. I det läget är det viktigt att ha stöd av en bra mäklare, och jag kan varmt rekommendera DeCarley Trading i det avseendet. Carley Garner är mycket kunnig och delar gärna med sig av sina kunskaper i ett fantastiskt tempo och med ett trevligt bemötande.

Veckorapport vecka 32 2015

Vi lägger en rätt så stillsam börsvecka bakom oss, där Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde -0.2% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet är uppgången +10.1%.

Den kommande räntehöjningen från Federal Reserve var fortsatt i fokus, liksom de sjunkande råvarupriserna, framför allt oljan.

crude_oil

Det blir spännande att se vad som hamnar i fokus kommande månader innan rapporterna för det tredje kvartalet börjar ramla in i oktober. Räntor och skuldnivåer är fortsatt lågoddsare, samt råvaror förstås.

Onsdagsfonden OMX

För Onsdagsfonden OMX togs inga nya positioner, men däremot har övergången från endast en marknad, OMXS30, till en korg av marknader påbörjats. Konkret innebär det att en del av det förvaltade kapitalet förts över till ett amerikanskt depåkonto, i USD, vilket hittills gett ett lite plus då dollarn fortsatt att stärkas. Andelsvärdet steg med +0.1% jämfört med förra fredagen, till 215.0829 . Sedan årsskiftet har andelsvärdet ökat med +17.9%. Intervallet för OMXS30 avseende sålda optioner ligger på 1450-1700. I närheten av de indexnivåerna krävs justeringar av befintliga positioner.

Att sälja optioner är en rätt lågintensiv verksamhet och det gäller att ha tålamod och sakta men säkert ta hem optionspremierna. Räkna med upp till två veckor innan nästa avslutade affär, beroende på hur börsen utvecklas.

Placeringsstrategin Onsdagsfonden OMX kommer att byta namn nästa vecka, då OMXS30 blir en av många marknader som jag säljer optioner i. Återkommer i ämnet!

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +9.7% sedan årsskiftet efter en vecka på +1.1%. Inga förändringar av fonder är aktuella.

Trendindikatorn

Trenden för OMXS30 enligt Onsdagsfondens trendindikator är fortsatt positiv. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMX STOCKHOLM 30 2015-08-07Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för OMXS30 fortsatte sjunka i veckan, och att det för kommande börsvecka skulle vara normalt med en rörelse på drygt+/-3.2% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna.

OMX STOCKHOLM 30 ATR 2015-08-07

Exit

Aktuell Chandelier-exit för Onsdagsfonden PPM är 1512.00, vilket är 7.2% under veckans stängningskurs. Exiten började beräknas denna vecka då köp av Avanza Zero gjordes, och baserades då på veckans högsta notering samt aktuellt värde på ATR. En högre högsta notering sedan köp samt en lägre volatilitet gör att exiten flyttas uppåt.

En veckostängning under Chandelier-exiten innebär att man säljer av placeringen. Exitnivån flyttas upp i takt med högre högsta-noteringar och/eller lägre Average True Range (lägre volatilitet), men aldrig ned. Förr eller senare kommer alltså exitnivån att träffas vid en nedgång.

Den stora bilden

Trendindkatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMX STOCKHOLM 30 10 years 2015-08-07

Dags att ta steget

Commodity_Trend

Som jag berättat tidigare är det aktuellt att utveckla Onsdagsfondens verksamhet genom att lägga till marknader att handla i. Förberedelserna är nu i stort sett klara och jag har valt en amerikansk mäklare för handeln i råvaror, valutor och räntepapper. Redan nästa vecka kommer jag att börja söka positioner i följande utvalda marknader:

 • Olja
 • Naturgas
 • Socker
 • Guld
 • Majs
 • Vete
 • Sojabönor
 • Silver
 • Koppar
 • Bomull
 • Kaffe
 • Ris
 • EUR/USD
 • USD/SEK)
 • US 10 year Note
 • Eurobund)

Samma placeringsstrategi som för optioner i OMXS30 gäller, så det kommer givetvis att finnas begränsningar i hur många marknader jag kan vara placerad i samtidigt. Det gäller att alltid ha marginal för att hantera utfallen, positiva som negativa. Även marknader som inte har direkt koppling till varandra kan röra sig rätt så samfällt under perioder, vilket man måste tänka på när det gäller riskkontroll. Inte minst har vi sett hur råvaror det senaste året fallit brant i grupp, påverkat bland annat av förstärkningen av USD.

federal-reserve-note-one-USD-1-united-states-dollar-george-washington

Då en del av kapitalet nu är placerat i USD kommer valutarörelser att påverka. Jag avser inte att skydda mig mot detta genom hedge, utan utnyttjar USD/SEK som en marknad att placera i.

Onsdagsfonden OMX, som är namnet på placeringsstrategin för optioner i OMXS30 som jag tillämpar i placeringsklubben, kommer jag att namnändra när jag väl är igång med de nya marknaderna.

Veckorapport vecka 31 2015

Veckan inleddes med en svag kursutveckling, men sedan var det återhämtning som gällde och Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde +0.2% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet är uppgången +10.3%.

Rapporter för det andra kvartalet är  nu i stort sett överspelade och nu blir det nog mer fokus på makroekonom i det finansiella nyhetsflödet. Ska vi gissa på ämnen som räntehöjningar, Greklands skuldsituation och USA:s lånebehov med tillhörande tak?

yellen

Onsdagsfonden OMX

För Onsdagsfonden OMX var veckan händelselös och andelsvärdet oförändrat jämfört med förra fredagen, 214.7502. Sedan årsskiftet har andelsvärdet ökat med +17.7%. Intervallet för OMXS30 avseende sålda optioner ligger på 1450-1700. I närheten av de indexnivåerna krävs justeringar av befintliga positioner.

Att sälja optioner är en rätt lågintensiv verksamhet och det gäller att ha tålamod och sakta men säkert ta hem optionspremierna. Räkna med upp till tre veckor innan nästa avslutade affär, beroende på hur börsen utvecklas.

Jag ligger i startgroparna för att utöka portföljen med marknader i råvaror, valutor och räntepapper.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +8.4% sedan årsskiftet efter en vecka på +1.4%. Inga förändringar av fonder är aktuella.

Trendindikatorn

Trenden för OMXS30 enligt Onsdagsfondens trendindikator är fortsatt positiv. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMX STOCKHOLM 30 2015-07-31Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för OMXS30 sjönk i veckan, och att det för kommande börsvecka skulle vara normalt med en rörelse på knappt +/-3.4% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna.

OMX STOCKHOLM 30 ATR 2015-07-31

Exit

Aktuell Chandelier-exit för Onsdagsfonden PPM är 1493.11, vilket är 7.6% under veckans stängningskurs. Exiten började beräknas denna vecka då köp av Avanza Zero gjordes, och baserades då på veckans högsta notering samt aktuellt värde på ATR.

En veckostängning under Chandelier-exiten innebär att man säljer av placeringen. Exitnivån flyttas upp i takt med högre högsta-noteringar och/eller lägre Average True Range (lägre volatilitet), men aldrig ned. Förr eller senare kommer alltså exitnivån att träffas vid en nedgång.

Den stora bilden

Trendindkatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMX STOCKHOLM 30 10 years 2015-07-31

Veckorapport vecka 30 2015

En vecka i rekylens tecken, där kurserna föll tillbaka efter en positiv inledning. Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde -1.4% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet är uppgången +10.1%.

Rapporter för det andra kvartalet har strömmat in och överlag gett kraftiga kursreaktioner. Greklandsdramat utspelar sig nu i mer undanskymda sammanhang.

Onsdagsfonden OMX

För Onsdagsfonden OMX avslutades inga positioner i veckan, men ett par nya togs, med utfärdad säljoption och en så kallad covered put. Andelsvärdet är i stort sett oförändrat jämfört med förra fredagen, 214.7502. Sedan årsskiftet har andelsvärdet ökat med +17.7%. Intervallet för OMXS30 avseende utfärdade optioner ligger på 1450-1700. I närheten av de indexnivåerna krävs justeringar av befintliga positioner.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +6.7% sedan årsskiftet efter en vecka på +0.1%. Då trendindikatorn visar positiv trend denna andra vecka efter tidigare exit blir det byte till aktiefond och följande order läggs idag till Pensionsmyndigheten:

fondbeställning 2017-07-25

Trendindikatorn

Trenden för OMXS30 enligt Onsdagsfondens trendindikator är fortsatt positiv. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMX STOCKHOLM 30 2015-07-24Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för OMXS30 var i stort sett oförändrat i veckan, och att det för kommande börsvecka skulle vara normalt med en rörelse på knappt +/-3.5% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna.

OMX STOCKHOLM 30 ATR 2015-07-24

Exit

Onsdagsfonden PPM byter till aktefond och en Chandelier-exit börjar beräknas nästa vecka.

En veckostängning under Chandelier-exiten innebär att man säljer av placeringen. Exitnivån flyttas upp i takt med högre högsta-noteringar och/eller lägre Average True Range (lägre volatilitet), men aldrig ned. Förr eller senare kommer alltså exitnivån att träffas vid en nedgång.

Den stora bilden

Trendindkatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMX STOCKHOLM 30 10 years 2015-07-24

Onsdagsfondens nästa steg – sälja optioner i flera marknader

Sommartider ger möjlighet till reflektioner och tid för att undersöka nya möjligheter. Strategin med att utfärda, eller sälja, optioner baserade på OMXS30-index har verkligen visat sig fungera väl och jag har en tid funderat över hur jag kan bredda användningsområdet för att öka antalet möjliga affärer och därmed avkastningen, utan att tappa kontrollen över riskerna. Lösningen ligger i att handla på marknader som är mer eller mindre frikopplade från aktiemarknaderna: råvaror, valutor, räntor, ädelmetaller etc.

commodities_2

Jag har erfarenhet från att handla i dessa marknader sedan tidigare, då jag i Onsdagsfondens början placerade i CFD:s efter en trendföljande strategi. Jag övergav dem på grund av att trendföljningen inte fungerade tillräckligt väl, då jag hade för kortsiktig horisont (dagar) och en inte fullt utvecklad exitstrategi. Nu siktar jag på ett återtåg där jag kombinerar en mer långsiktig trendföljning med strategin att sälja optioner. Det ger mig fördelen att kunna placera så att jag bara är beroende av att kurserna inte går för mycket emot mig. Säljer jag en köpoption i olja så tjänar jag pengar om oljepriset ligger still eller går ned, men också om oljepriset stiger något. Kursen behöver alltså inte nå en viss nivå inom en given tid för att det ska bli en god vinst.

Framgångarna med Onsdagsfonden OMX gör att jag ser en stor potential med nya marknader, som har sin egen prisutveckling vilken påverkas mycket lite av hur aktiemarknaderna rör sig. Det är en äkta diversifiering, där tillgångsslagen har en svag koppling, eller korrelation, till varandra. Motsatsen är en aktieportfölj, där kurserna rör sig i princip som index.

För att kunna bedriva en seriös handel på råvarumarknaderna, som till stor del är baserade i USA, krävs det samarbete med en mäklare som öppnar upp den riktiga optionsmarknaden inom ”commodities” för mig. Där krävs en ordentlig informationsinhämtning och urval.

cftc

Sedan måste jag också kartlägga de säkerhetskrav och riskparametrar som gäller för varje marknad, precis som jag gjort för OMXS30. Vad jag hittills forskat fram ska säkerhetskraven vara betydligt lägre än för utfärdade aktie- och indexoptioner i Sverige, vilket bådar gott. På råvarubörserna har man nämligen kommit långt med att dynamiskt beräkna säkerhetskrav, med en algoritm som kallas för SPAN. För placerare innebär det mindre krav på kapital och därmed bättre möjlighet att använda det effektivt, vilket ökar avkastningen. Säkerhetskraven för indexoptioner på OMXS30 är i jämförelse klart högre, vilket ställer krav på större kapital. Jag ser det som en klar fördel att jag är erfaren med höga säkerhetskrav och därmed van vid att ha ordentliga marginaler i de positioner jag tar.

Mitt mål är att till hösten vara igång med några väl valda marknader att handla i och addera dem till Onsdagsfonden OMX, som jag kommer att behöva namnändra. Fokus ligger ju då på att sälja optioner i flera marknader. Syftet är att kunna öka avkastningsnivån och framför allt att ännu effektivare kunna uppnå den oavsett om aktiebörserna går upp eller ned.

Veckorapport vecka 29 2015

Kurserna steg på bred front i veckan och vi närmar oss snabbt tidigare toppnoteringar. Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde +2.8% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet är uppgången +11.7%.

Grekland-dramat har så fått en upplösning, och den håller säkert, upp till några månader, men utan massiva skuldavskrivningar finns det inga chanser att landet under nuvarande styre kan återfå full funktion i samhällsekonomin. Det är då bara en tidsfråga innan nästa finanskris blåser upp.

Vi har nu för andra gången på mindre än ett år fått se oerhört snabba vändningar upp efter naturliga börskorrigeringar på ca 10%. Det är bara att konstatera att för trendföljande och mer långsiktiga placeringsstrategier är sådana rörelser utmanande, men det tillhör spelet och är bara att hantera.

Onsdagsfonden OMX

För Onsdagsfonden OMX innebar uppgången i veckan att en utfärdad säljoption kunde köpas tillbaka enligt plan. Dessutom avslutades en så kallad covered put med säkrad vinst, vilket sammanlagt ökade andelsvärdet med +1.6% jämfört med förra fredagen, till 214.7726. Sedan årsskiftet har andelsvärdet ökat med +17.7%. Marginalerna till utfärdade optioners lösennivåer är bevisligen robust satta, så att de kraftiga indexrörelserna vi sett de senaste veckorna inte medfört behov av att justera positioner eller ta förluster utan tvärtom gjort det möjligt att snabbare avsluta affärer.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +6.6% sedan årsskiftet efter en vecka på +/- 0%. Ingen förändring av fond är aktuell, men om trendindikatorn visar positiv trend även nästa fredag blir det byte till aktiefond. Resultatet har blivit klart lidande av den snabba uppgången som följde den hastiga nedgången. Tempot var helt enkelt för snabbt för en veckobaserad indikator. Det var dessutom ”stolpe ut” på exitnivån som just underskreds tidigare. Jag tycker fortfarande att min exitmarginal är väl tilltagen, men ska fundera på om den behöver ökas något ändå.

Trendindikatorn

Trenden för OMXS30 enligt Onsdagsfondens trendindikator är nu positiv. Utvecklingen för fler marknader finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMX STOCKHOLM 30 2015-07-17Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för OMXS30 föll tillbaka i veckan, och att det för kommande börsvecka skulle vara normalt med en rörelse på knappt +/-3.5% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna.

OMX STOCKHOLM 30 ATR 2015-07-17

Exit

Onsdagsfonden PPM ligger nu placerad i räntefond och ingen Chandelier-exit är aktuell.

En veckostängning under Chandelier-exiten innebär att man säljer av placeringen. Exitnivån flyttas upp i takt med högre högsta-noteringar och/eller lägre Average True Range (lägre volatilitet), men aldrig ned. Förr eller senare kommer alltså exitnivån att träffas vid en nedgång.

Den stora bilden

Trendindkatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMX STOCKHOLM 30 10 years 2015-07-17

Veckorapport vecka 28 2015

teatermask_s

Då lägger vi en börsvecka med två helt olika stämningslägen bakom oss. I början föll kurserna på bred front i takt med att nyhetsflödet från processen om Greklands ekonomi inte innehöll några lovande inslag. I torsdags tvärvände utvecklingen, efter att Grekland i grevens tid krupit till korset och kapitulerat inför den finansiella krassa verkligheten. I fredags var optimismen tillbaka på allvar och köpsidan var stark och aktiv hela dagen. Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde +2.6% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet är uppgången +8.6%.

Nu återstår att se om en lösning för Grekland verkligen kommer till stånd, och i så fall hur den ser ut. Givet de enorma skulderna som staten satt sig i är det svårt att se en konstruktion som ger en hållbar utveckling, utan massiva skuldavskrivningar som kommer att möta hårt motstånd. Mest troligt är att man ännu en gång ”sparkar burken framåt vägen” och snickrar ihop en lösning som räddar situationen för stunden, men där vi förr eller senare kommer att hamna i dagens situation igen. Om Grekland ska få ordning på sin ekonomi krävs det genomgripande åtgärder, och de verkar vare sig folket eller dess valda representanter vara förberedda för. Det är enklare att hitta yttre fiender att samla sig mot och söka tröst i sin sorg. Jakten på enkla lösningar och syndabockar gynnar extrema populistpartier. Tyvärr är det en  strategi som kommer att ge förödande konsekvenser i framtiden.

Med denna utläggning är det dags att fokusera på börsutvecklingen och där har den tidigare uppgångsoptimismen gjort en stark comeback. OMXS30 är nu 8% från den tidigare toppnivån och vi får se hur Grekland och rapporterna för det andra kvartalet tas emot av marknadsaktörerna.

Onsdagsfonden OMX

För Onsdagsfonden OMX innebar nedgången i början av veckan att en utfärdad köpoption kunde köpas tillbaka enligt plan vilket knuffade upp andelsvärdet med +0.7% jämfört med förra fredagen, till 211.3664. Sedan årsskiftet har andelsvärdet ökat med +15.9%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +6.6% sedan årsskiftet efter en vecka på -2.3%. Ingen förändring av fond är aktuell. Försäljningen av aktiefonden visade sig i det korta perspektivet vara dåligt tajmad, då kurserna rusade i slutet av veckan, men sådant är livet som aktiv placerare. Det gäller att följa strategin och se utvecklingen på lite sikt. Om index fortsätter uppåt kommer börstrenden förr eller senare att slå om till positiv, och då blir det köp av aktiefond igen.

Trendindikatorn

Trenden för OMXS30 enligt Onsdagsfondens trendindikator är fortsatt neutral. Utvecklingen för fler marknader finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMX STOCKHOLM 30 2015-07-10Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend.

Att den längre trenden för OMXS30 enligt trendindikatorn är neutral innebär:

 • Stopp för nya insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder.
 • Månadssparande eller andra insättningar lägger man i korträntefond eller sparkonto.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för OMXS30 fortsatte stiga i veckan, och att det för kommande börsvecka skulle vara normalt med en rörelse på knappt +/-3.6% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna.

OMX STOCKHOLM 30 ATR 2015-07-10

Exit

Onsdagsfonden PPM ligger nu placerad i räntefond och ingen Chandelier-exit är aktuell.

En veckostängning under Chandelier-exiten innebär att man säljer av placeringen. Exitnivån flyttas upp i takt med högre högsta-noteringar och/eller lägre Average True Range (lägre volatilitet), men aldrig ned. Förr eller senare kommer alltså exitnivån att träffas vid en nedgång.

Den stora bilden

Trendindkatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMX STOCKHOLM 30 10 years 2015-07-10