Veckorapport vecka 1 2016

Dags för årets första veckorapport! Börserna världen över har sannerligen inte startat det nya året positivt. Efter ett tidvis handlöst fall i måndags fortsatte kurserna i sydlig riktning och varje försök till köptryck manövrerades snabbt ut av tunga säljordrar. Stockholmsbörsens OMXS30-index föll med ruskiga -6.8% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet är förstås också utvecklingen -6.8%, exklusive utdelningar.

stock market crash

En sådan här dålig inledning på ett börsår tillhör inte vanligheterna, men orosmolnen har snabbt hopat sig och vi har ju sett en ordentlig uppgångsfas sedan finanskrisen 2008. Råvarorna fortsätter envetet nedåt, vilket visar att tron på en ekonomisk återhämtning är svag. Vi är fast i en situation med klen tillväxt kombinerat med extremt låga räntor, och då behövs det motorer som genererar energi. USA visar lovande tecken, men Kina hackar påtagligt och därför ökar osäkerheten.

Trenden är otvivelaktigt starkt nedåtriktad på många börser, men kanske kan vi få en lite lugnare fas när bolagsrapporter snart börjar strömma in, något som brukar sysselsätta analytiker och placerare ordentligt.

Onsdagsfonden Good Options

I och med den kraftiga nedgången för OMXS30 kunde en såld köpoption köpas tillbaka med vinst. I råvarumarknaderna är det turbulent och priserna drivs mer av flockbeteende än normalt. Positioner i sålda köpoptioner i socker respektive EUR/USD avslutades med vinst.

Valutaeffekten var ca +0.1% i veckan. Andelsvärdet steg med +1.5% jämfört med förra fredagen, till 226.3934.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM var i stort sett oförändrad under veckan. Ingen förändring av fondinnehavet är aktuell.

Trendindikatorn

Onsdagsfondens trendindikator visar fortsatt negativ trend för OMXS30, liksom för världsindex, baserat på iShares MSCI Word Index Fund. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMX STOCKHOLM 30 2016-01-08.png

ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND 2016-01-08Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för OMXS30 spikade upp rejält i veckan, och att det för kommande börsvecka skulle vara normalt med en rörelse på drygt +/-4.8% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är fortfarande i en mycket volatil marknad.

OMX STOCKHOLM 30 ATR 2016-01-08.png

Exit

Ingen exit är aktuell då Onsdagsfonden PPM ligger placerad i räntefond.

Den stora bilden

Trendindkatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMX STOCKHOLM 30 10 years 2016-01-08.png

Annonser

Goodbye Onsdagsfonden OMX, hello Onsdagsfonden Good Options

options

Nu är jag igång med handeln i andra marknader än OMXS30 och har gjort de första placeringarna. Därmed är det dags att introducera Onsdagsfonden Good Options som ersättare för Onsdagsfonden OMX. Jag tycker namnet är en rolig kombination av det faktum att en såld option oftast ger vinst och därmed är en bra option, samt att placeringsklubben där jag förvaltar kapitalet efter strategin är ett bra val för placeringar.

Onsdagsfonden Good Options är alltså det nya namnet på den placeringsstrategi där jag säljer optioner i många olika marknader för att dra in regelbundna vinster. OMXS30 är fortfarande den största marknaden för placeringsklubben, med ungefär 75% av kapitalet, men jag räknar med att andelen minskar till omkring 50% inom det närmaste året. Det kommer att ta ett tag innan placeringar i de nya marknaderna ger avtryck i resultatet, då jag säljer optioner som har mellan 2-6 månaders löptid kvar och det tar ett tag innan värdet sjunker tillräckligt för att köpa tillbaka dem. Däremot kommer valutaeffekten att märkas direkt, då svenska kronor växlats till amerikanska dollar.

För den som är intresserad av att handla med optioner i råvaror, valutor och ränteinstrument kan jag rekommendera att verkligen sätta sig in i hur den så kallade futures-marknaden fungerar och kanske framför allt bekanta sig med det myller av symboler som finns för de olika marknaderna och lösenmånaderna. Det är lätt att bli förvirrad de första gångerna man startar en handelsapplikation och ska navigera sig fram till det man vill handla. I det läget är det viktigt att ha stöd av en bra mäklare, och jag kan varmt rekommendera DeCarley Trading i det avseendet. Carley Garner är mycket kunnig och delar gärna med sig av sina kunskaper i ett fantastiskt tempo och med ett trevligt bemötande.

Veckorapport vecka 32 2015

Vi lägger en rätt så stillsam börsvecka bakom oss, där Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde -0.2% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet är uppgången +10.1%.

Den kommande räntehöjningen från Federal Reserve var fortsatt i fokus, liksom de sjunkande råvarupriserna, framför allt oljan.

crude_oil

Det blir spännande att se vad som hamnar i fokus kommande månader innan rapporterna för det tredje kvartalet börjar ramla in i oktober. Räntor och skuldnivåer är fortsatt lågoddsare, samt råvaror förstås.

Onsdagsfonden OMX

För Onsdagsfonden OMX togs inga nya positioner, men däremot har övergången från endast en marknad, OMXS30, till en korg av marknader påbörjats. Konkret innebär det att en del av det förvaltade kapitalet förts över till ett amerikanskt depåkonto, i USD, vilket hittills gett ett lite plus då dollarn fortsatt att stärkas. Andelsvärdet steg med +0.1% jämfört med förra fredagen, till 215.0829 . Sedan årsskiftet har andelsvärdet ökat med +17.9%. Intervallet för OMXS30 avseende sålda optioner ligger på 1450-1700. I närheten av de indexnivåerna krävs justeringar av befintliga positioner.

Att sälja optioner är en rätt lågintensiv verksamhet och det gäller att ha tålamod och sakta men säkert ta hem optionspremierna. Räkna med upp till två veckor innan nästa avslutade affär, beroende på hur börsen utvecklas.

Placeringsstrategin Onsdagsfonden OMX kommer att byta namn nästa vecka, då OMXS30 blir en av många marknader som jag säljer optioner i. Återkommer i ämnet!

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +9.7% sedan årsskiftet efter en vecka på +1.1%. Inga förändringar av fonder är aktuella.

Trendindikatorn

Trenden för OMXS30 enligt Onsdagsfondens trendindikator är fortsatt positiv. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMX STOCKHOLM 30 2015-08-07Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för OMXS30 fortsatte sjunka i veckan, och att det för kommande börsvecka skulle vara normalt med en rörelse på drygt+/-3.2% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna.

OMX STOCKHOLM 30 ATR 2015-08-07

Exit

Aktuell Chandelier-exit för Onsdagsfonden PPM är 1512.00, vilket är 7.2% under veckans stängningskurs. Exiten började beräknas denna vecka då köp av Avanza Zero gjordes, och baserades då på veckans högsta notering samt aktuellt värde på ATR. En högre högsta notering sedan köp samt en lägre volatilitet gör att exiten flyttas uppåt.

En veckostängning under Chandelier-exiten innebär att man säljer av placeringen. Exitnivån flyttas upp i takt med högre högsta-noteringar och/eller lägre Average True Range (lägre volatilitet), men aldrig ned. Förr eller senare kommer alltså exitnivån att träffas vid en nedgång.

Den stora bilden

Trendindkatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMX STOCKHOLM 30 10 years 2015-08-07

Dags att ta steget

Commodity_Trend

Som jag berättat tidigare är det aktuellt att utveckla Onsdagsfondens verksamhet genom att lägga till marknader att handla i. Förberedelserna är nu i stort sett klara och jag har valt en amerikansk mäklare för handeln i råvaror, valutor och räntepapper. Redan nästa vecka kommer jag att börja söka positioner i följande utvalda marknader:

 • Olja
 • Naturgas
 • Socker
 • Guld
 • Majs
 • Vete
 • Sojabönor
 • Silver
 • Koppar
 • Bomull
 • Kaffe
 • Ris
 • EUR/USD
 • USD/SEK)
 • US 10 year Note
 • Eurobund)

Samma placeringsstrategi som för optioner i OMXS30 gäller, så det kommer givetvis att finnas begränsningar i hur många marknader jag kan vara placerad i samtidigt. Det gäller att alltid ha marginal för att hantera utfallen, positiva som negativa. Även marknader som inte har direkt koppling till varandra kan röra sig rätt så samfällt under perioder, vilket man måste tänka på när det gäller riskkontroll. Inte minst har vi sett hur råvaror det senaste året fallit brant i grupp, påverkat bland annat av förstärkningen av USD.

federal-reserve-note-one-USD-1-united-states-dollar-george-washington

Då en del av kapitalet nu är placerat i USD kommer valutarörelser att påverka. Jag avser inte att skydda mig mot detta genom hedge, utan utnyttjar USD/SEK som en marknad att placera i.

Onsdagsfonden OMX, som är namnet på placeringsstrategin för optioner i OMXS30 som jag tillämpar i placeringsklubben, kommer jag att namnändra när jag väl är igång med de nya marknaderna.

Veckorapport vecka 31 2015

Veckan inleddes med en svag kursutveckling, men sedan var det återhämtning som gällde och Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde +0.2% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet är uppgången +10.3%.

Rapporter för det andra kvartalet är  nu i stort sett överspelade och nu blir det nog mer fokus på makroekonom i det finansiella nyhetsflödet. Ska vi gissa på ämnen som räntehöjningar, Greklands skuldsituation och USA:s lånebehov med tillhörande tak?

yellen

Onsdagsfonden OMX

För Onsdagsfonden OMX var veckan händelselös och andelsvärdet oförändrat jämfört med förra fredagen, 214.7502. Sedan årsskiftet har andelsvärdet ökat med +17.7%. Intervallet för OMXS30 avseende sålda optioner ligger på 1450-1700. I närheten av de indexnivåerna krävs justeringar av befintliga positioner.

Att sälja optioner är en rätt lågintensiv verksamhet och det gäller att ha tålamod och sakta men säkert ta hem optionspremierna. Räkna med upp till tre veckor innan nästa avslutade affär, beroende på hur börsen utvecklas.

Jag ligger i startgroparna för att utöka portföljen med marknader i råvaror, valutor och räntepapper.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +8.4% sedan årsskiftet efter en vecka på +1.4%. Inga förändringar av fonder är aktuella.

Trendindikatorn

Trenden för OMXS30 enligt Onsdagsfondens trendindikator är fortsatt positiv. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMX STOCKHOLM 30 2015-07-31Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för OMXS30 sjönk i veckan, och att det för kommande börsvecka skulle vara normalt med en rörelse på knappt +/-3.4% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna.

OMX STOCKHOLM 30 ATR 2015-07-31

Exit

Aktuell Chandelier-exit för Onsdagsfonden PPM är 1493.11, vilket är 7.6% under veckans stängningskurs. Exiten började beräknas denna vecka då köp av Avanza Zero gjordes, och baserades då på veckans högsta notering samt aktuellt värde på ATR.

En veckostängning under Chandelier-exiten innebär att man säljer av placeringen. Exitnivån flyttas upp i takt med högre högsta-noteringar och/eller lägre Average True Range (lägre volatilitet), men aldrig ned. Förr eller senare kommer alltså exitnivån att träffas vid en nedgång.

Den stora bilden

Trendindkatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMX STOCKHOLM 30 10 years 2015-07-31

Veckorapport vecka 30 2015

En vecka i rekylens tecken, där kurserna föll tillbaka efter en positiv inledning. Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde -1.4% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet är uppgången +10.1%.

Rapporter för det andra kvartalet har strömmat in och överlag gett kraftiga kursreaktioner. Greklandsdramat utspelar sig nu i mer undanskymda sammanhang.

Onsdagsfonden OMX

För Onsdagsfonden OMX avslutades inga positioner i veckan, men ett par nya togs, med utfärdad säljoption och en så kallad covered put. Andelsvärdet är i stort sett oförändrat jämfört med förra fredagen, 214.7502. Sedan årsskiftet har andelsvärdet ökat med +17.7%. Intervallet för OMXS30 avseende utfärdade optioner ligger på 1450-1700. I närheten av de indexnivåerna krävs justeringar av befintliga positioner.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +6.7% sedan årsskiftet efter en vecka på +0.1%. Då trendindikatorn visar positiv trend denna andra vecka efter tidigare exit blir det byte till aktiefond och följande order läggs idag till Pensionsmyndigheten:

fondbeställning 2017-07-25

Trendindikatorn

Trenden för OMXS30 enligt Onsdagsfondens trendindikator är fortsatt positiv. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMX STOCKHOLM 30 2015-07-24Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för OMXS30 var i stort sett oförändrat i veckan, och att det för kommande börsvecka skulle vara normalt med en rörelse på knappt +/-3.5% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna.

OMX STOCKHOLM 30 ATR 2015-07-24

Exit

Onsdagsfonden PPM byter till aktefond och en Chandelier-exit börjar beräknas nästa vecka.

En veckostängning under Chandelier-exiten innebär att man säljer av placeringen. Exitnivån flyttas upp i takt med högre högsta-noteringar och/eller lägre Average True Range (lägre volatilitet), men aldrig ned. Förr eller senare kommer alltså exitnivån att träffas vid en nedgång.

Den stora bilden

Trendindkatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMX STOCKHOLM 30 10 years 2015-07-24

Onsdagsfondens nästa steg – sälja optioner i flera marknader

Sommartider ger möjlighet till reflektioner och tid för att undersöka nya möjligheter. Strategin med att utfärda, eller sälja, optioner baserade på OMXS30-index har verkligen visat sig fungera väl och jag har en tid funderat över hur jag kan bredda användningsområdet för att öka antalet möjliga affärer och därmed avkastningen, utan att tappa kontrollen över riskerna. Lösningen ligger i att handla på marknader som är mer eller mindre frikopplade från aktiemarknaderna: råvaror, valutor, räntor, ädelmetaller etc.

commodities_2

Jag har erfarenhet från att handla i dessa marknader sedan tidigare, då jag i Onsdagsfondens början placerade i CFD:s efter en trendföljande strategi. Jag övergav dem på grund av att trendföljningen inte fungerade tillräckligt väl, då jag hade för kortsiktig horisont (dagar) och en inte fullt utvecklad exitstrategi. Nu siktar jag på ett återtåg där jag kombinerar en mer långsiktig trendföljning med strategin att sälja optioner. Det ger mig fördelen att kunna placera så att jag bara är beroende av att kurserna inte går för mycket emot mig. Säljer jag en köpoption i olja så tjänar jag pengar om oljepriset ligger still eller går ned, men också om oljepriset stiger något. Kursen behöver alltså inte nå en viss nivå inom en given tid för att det ska bli en god vinst.

Framgångarna med Onsdagsfonden OMX gör att jag ser en stor potential med nya marknader, som har sin egen prisutveckling vilken påverkas mycket lite av hur aktiemarknaderna rör sig. Det är en äkta diversifiering, där tillgångsslagen har en svag koppling, eller korrelation, till varandra. Motsatsen är en aktieportfölj, där kurserna rör sig i princip som index.

För att kunna bedriva en seriös handel på råvarumarknaderna, som till stor del är baserade i USA, krävs det samarbete med en mäklare som öppnar upp den riktiga optionsmarknaden inom ”commodities” för mig. Där krävs en ordentlig informationsinhämtning och urval.

cftc

Sedan måste jag också kartlägga de säkerhetskrav och riskparametrar som gäller för varje marknad, precis som jag gjort för OMXS30. Vad jag hittills forskat fram ska säkerhetskraven vara betydligt lägre än för utfärdade aktie- och indexoptioner i Sverige, vilket bådar gott. På råvarubörserna har man nämligen kommit långt med att dynamiskt beräkna säkerhetskrav, med en algoritm som kallas för SPAN. För placerare innebär det mindre krav på kapital och därmed bättre möjlighet att använda det effektivt, vilket ökar avkastningen. Säkerhetskraven för indexoptioner på OMXS30 är i jämförelse klart högre, vilket ställer krav på större kapital. Jag ser det som en klar fördel att jag är erfaren med höga säkerhetskrav och därmed van vid att ha ordentliga marginaler i de positioner jag tar.

Mitt mål är att till hösten vara igång med några väl valda marknader att handla i och addera dem till Onsdagsfonden OMX, som jag kommer att behöva namnändra. Fokus ligger ju då på att sälja optioner i flera marknader. Syftet är att kunna öka avkastningsnivån och framför allt att ännu effektivare kunna uppnå den oavsett om aktiebörserna går upp eller ned.