Veckorapport vecka 45 2018

oil price falling

Bild från I C B

Börsveckan innebar fallande kurser på Stockholmsbörsen, efter den kraftiga uppgången veckan innan. På USA-börserna var tonen länge mer positiv, men i den avslutande handeln i fredags fick säljarna ett övertag. Ädelmetallerna hade en usel vecka liksom återigen oljepriset. De amerikanska obligationsräntorna sjönk något och den amerikanska dollarn stärktes mot andra valutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index föll med -1,4,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index minskat med -2,9%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -1,3% och har i år stigit med +2,9%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig under ett väldigt smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1580 och 1583. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1583, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-11-09

Nu är det amerikanska mellanårsvalet avklarat och utfallet som var väntat får ses som neutral för börsen. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve kom med ett minst lika väntat besked om räntan som kommer att höjas i december. Ytterligare räntehöjningar nästa år är fortfarande aktuella, men det återstår att se om konjunkturläget ger stöd för det. Det mesta hänger på löneutvecklingen.

Geopolitiskt är det mindre intensivt fram till G20-mötet i Argentina i slutet på november. Kanske får vi där se lite nyheter om handelskonflikten mellan USA och Kina. I veckan bör vi få se nästa steg i kampen mellan EU och Italien om budget och underskott.

Oljepriset har verkligen hamnat i press, vilket kanske en del tycker är konstigt med tanke på att USA:s sanktioner mot Iran trätt i kraft vilket borde plocka bort en del iransk olja från marknaden. För bara någon månad sedan gick spekulationernas vågor höga om att oljepriset kunde nå 100 dollar fatet.

CLXXXX-Weekly 2018-11-09

Man ska tänka på fyra saker som kan förklara svagheten:

 • USA fortsätter att producera väldigt mycket olja och har lägre behov av att importera
 • Världskonjunkturen befinner sig i ett avtagande stadium
 • Iransk olja hittar köpare världen över, inte minst i Kina
 • Oljan har en säsongsmässigt svag period under oktober till januari

June crude oil seasonality.png

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018 (förlust)

Justerade positioner

Nya positioner

 • Olja: Såld säljoption med lösen 45 i juni 2019.
 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1680 i september 2019.
 • OMXS30: Såld termin för att försäkra mot nedgång.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1420, 1480 och 1500 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1540 i december. Såld säljoption med lösen 1540 i november. Sålda säljoptioner med lösen 1260, 1300 och 1360 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 1260 i september 2019. Såld köpoption med lösen 1580 i december. Såld köpoption med lösen 1640 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1680 i september 2019. Köpt säljoption med lösen 1340 i december som försäkring mot kraftig nedgång. Såld termin för att skydda mot nedgång.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1,5 i mars. Såld köpoption med lösen 1,6 i maj.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1175 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 1140 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Sålda säljoptioner med lösen 45, 50 och 55 i juni 2019.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 8,4 i maj 2019.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 4,0 och 4,25 i mars 2019. Såld call spread med såld köpoption med lösen december 3,5 och köpt köpoption med lösen november 3,5.
 • Apelsinjuice: Köpt köpoption med lösen 145 i januari.
 • EUR/USD: Såld säljoption med lösen 1,09 i mars 2019.

Andelsvärdet i placeringsklubben sjönk med -0,4% jämfört med förra fredagen, och slutade på 324,7756. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +11,7%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -5,3% sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i räntefond efter att exit träffades vecka 41.

ACWI-Weekly 2018-11-09

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-11-09

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXS30-Weekly 2018-11-09

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-11-09

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-11-09

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-11-09

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-11-09

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-11-09

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-11-09

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-11-09

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-11-09

Veckorapport vecka 26 2014

Lite oro uppstod på börserna, och vi fick för ovanlighetens skull en dag med en större indexrörelse, -1.4%. Annars har svängningarna i aktiekurserna generellt varit små den senaste tiden. Med finansbranschens terminologi så är volatiliteten låg. Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde ned -0.5% jämfört med förra veckans stängning. Sedan årsskiftet är index upp med +3.5%. Den längre veckotrenden för OMXS30 är fortsatt positiv enligt Onsdagsfondens trendindikator, medan den kortare dagstrenden är oförändrat neutral.

omx_weekly_2014-06-27

 

Att den längre trenden för OMXS30 är positiv innebär att det är grönt ljus att behålla och göra nya insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder. Den egna blandfonden ska med andra ord ligga helt placerad i en aktiefond. Den kortare dagstrenden är mer ”fladdrig” och kan bara bedömas efter om den bekräftar den längre trenden eller om den pekar åt motsatt håll, vilket är en varningssignal.

För Onsdagsfonden Sundry avslutades inga positioner och andelsvärdet slutade i stort sett oförändrat på 168.48. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +13.8%.

Onsdagsfonden PPM är upp +6.3% sedan årsskiftet efter en vecka på -0.4%. Inga ändringar av fonder är aktuella.

Veckorapport vecka 25 2014

Ännu en ganska lugn vecka där Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde ned -0.3% jämfört med förra veckans stängning. Sedan årsskiftet är index upp med +4.0%. Den längre veckotrenden för OMXS30 är fortsatt positiv enligt Onsdagsfondens trendindikator, medan den kortare dagstrenden slagit om till neutral.

 

omx_weekly_2014-06-20

Att den längre trenden för OMXS30 är positiv innebär att det är grönt ljus att behålla och göra nya insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder. Den egna blandfonden ska med andra ord ligga helt placerad i en aktiefond. Den kortare dagstrenden är mer ”fladdrig” och kan bara bedömas efter om den bekräftar den längre trenden eller om den pekar åt motsatt håll, vilket är en varningssignal.

För Onsdagsfonden Sundry var veckan händelselös och andelsvärdet oförändrat på 168.49. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +13.8%.

Onsdagsfonden PPM är upp +6.8% sedan årsskiftet efter en vecka på -1.4%. Inga ändringar av fonder är aktuella.

Veckorapport vecka 24 2014

En lugn vecka där många börser backade något under lugna former. Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde ned -0.1% jämfört med förra veckans stängning. Sedan årsskiftet är index upp med +4.3%. Den längre veckotrenden för OMXS30 är fortsatt positiv enligt Onsdagsfondens trendindikator, liksom den kortare dagstrenden.

omx weekly 2014-06-13

 

Att den längre trenden för OMXS30 är positiv innebär att det är grönt ljus att behålla och göra nya insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder. Den egna blandfonden ska med andra ord ligga helt placerad i en aktiefond. Den kortare dagstrenden är mer ”fladdrig” och kan bara bedömas efter om den bekräftar den längre trenden eller om den pekar åt motsatt håll, vilket är en varningssignal.

För Onsdagsfonden Sundry stängdes två positioner – en utfärdad säljoption i OMXS30 och en utfärdad köpoption som var ena delen av den utfärdade vaggan. Tillsammans gav affärerna en god vinst och lyfte andelsvärdet med +2.5% till 168.49. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +13.8%.

Onsdagsfonden PPM är upp +8.2% sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Inga ändringar av fonder är aktuella.

Veckorapport vecka 23 2014

Veckan präglades av väntan på beskedet från den europeiska centralbanken ECB om ränta och stimulansåtgärder. Efter att beskedet kom i torsdags backade Stockholmsbörsen, som sedan var stängd på Nationaldagen.

svenska_flaggan

De flesta av börserna i Europa och USA handlades med klart högre kurser i fredags. Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde ned -0.8% jämfört med förra veckans stängning. Sedan årsskiftet är index upp med +4.4%. Den längre veckotrenden för OMXS30 är fortsatt positiv enligt Onsdagsfondens trendindikator, liksom den kortare dagstrenden.

omx_weekly_trendindikator

Att den längre trenden för OMXS30 är positiv innebär att det är grönt ljus att behålla och göra nya insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder. Den egna blandfonden ska med andra ord ligga helt placerad i en aktiefond. Den kortare dagstrenden är mer ”fladdrig” och kan bara bedömas efter om den bekräftar den längre trenden eller om den pekar åt motsatt håll, vilket är en varningssignal.

För Onsdagsfonden Sundry var veckan händelselös och andelsvärdet oförändrat på 164.33. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +11.0%.

Onsdagsfonden PPM är upp +8.2% sedan årsskiftet efter en vecka på +0.3%. Inga ändringar av fonder är aktuella.

Veckorapport vecka 22 2014

Den positiva trenden för de flesta av världens börser är fortsatt stark och Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde upp +0.7% jämfört med förra veckans stängning. Sedan årsskiftet är index upp med +5.2%. Den längre veckotrenden för OMXS30 är fortsatt positiv enligt Onsdagsfondens indikator, liksom den kortare dagstrenden.

Att den längre trenden för OMXS30 är positiv innebär att det är grönt ljus att behålla och göra nya insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder. Den egna blandfonden ska med andra ord ligga helt placerad i en aktiefond. Den kortare dagstrenden är mer ”fladdrig” och kan bara bedömas efter om den bekräftar den längre trenden eller om den pekar åt motsatt håll, vilket är en varningssignal.

För Onsdagsfonden Sundry innebar veckan stängning av ytterligare en position, vilket realiserade en förlust och sänkte andelsvärdet med -0.6% till 164.33. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +11.0%.

Anledningen till förlusten är att en utfärdad så kallad vagga, med både en utfärdad köpoption och säljoption behövde justeras efter den senaste tidens uppgång. Köpoptionens lösenpris hamnade för nära aktuellt index och jag ”rullade” den genom att utfärda en ny med högre lösenpris och senare lösenmånad. Den första utfärdade köpoptionen köptes tillbaka med ett högre pris än vad den såldes för, därmed blev det en förlust. Totalt sett kommer ändå vaggan att gå med vinst. Portföljens övriga innehav består av utfärdade säljoptioner i OMXS30, vars värde minskar kontinuerligt i takt med att tiden går och börsen stiger.

Onsdagsfonden PPM är upp +7.9% sedan årsskiftet efter en vecka på +0.3%. Inga ändringar av fonder är aktuella.

Veckorapport vecka 21 2014

Börserna fortsätter att stiga och Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde upp +0.7% jämfört med förra veckans stängning. Sedan årsskiftet är index upp med +4.5%. Den längre veckotrenden för OMXS30 är fortsatt positiv enligt Onsdagsfondens indikator, liksom den kortare dagstrenden.

Att den längre trenden för OMXS30 är positiv innebär att det är grönt ljus att behålla och göra nya insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder. Den egna blandfonden ska med andra ord ligga helt placerad i en aktiefond. Den kortare dagstrenden är mer ”fladdrig” och kan bara bedömas efter om den bekräftar den längre trenden eller om den pekar åt motsatt håll, vilket är en varningssignal.

För Onsdagsfonden Sundry innebar veckan stängning av ytterligare en position, vilket realiserade en vinst och gav andelsvärdet en knuff med +0.9% till 165.29. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +11.7%.

Onsdagsfonden PPM är upp +7.5% sedan årsskiftet efter en vecka på +0.2%. Inga ändringar av fonder är aktuella.

Veckorapport vecka 20 2014

En riktigt stark vecka på de flesta börserna världen över. Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +2.1%  jämfört med förra veckans stängning. Sedan årsskiftet är index upp med +3.7%. Den längre veckotrenden för OMXS30 är fortsatt positiv enligt Onsdagsfondens indikator, liksom nu åter den kortare dagstrenden.

Att den längre trenden för OMXS30 är positiv innebär att det är grönt ljus att behålla och göra nya insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder. Den egna blandfonden ska med andra ord ligga helt placerad i en aktiefond. Den kortare dagstrenden är mer ”fladdrig” och kan bara bedömas efter om den bekräftar den längre trenden eller om den pekar åt motsatt håll, vilket är en varningssignal.

För Onsdagsfonden Sundry innebar veckan stängning av ytterligare en position, vilket realiserade en vinst och gav andelsvärdet en knuff med +0.9% till 163.83. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +10.7%.

För Onsdagsfonden PPM kan resultatet tyvärr inte redovisas då Pensionsmyndigheten tar hela helgen för tekniskt underhåll. Inga ändringar av fonder är aktuella.

Veckorapport vecka 19 2014

Stockholmsbörsens OMXS30-index backade i veckan -0.4%  jämfört med förra veckans stängning. Sedan årsskiftet är index upp med +1.6%. Den längre veckotrenden för OMXS30 är fortsatt positiv enligt Onsdagsfondens indikator, men den kortare dagstrenden har slagit om till neutral.

Att den längre trenden för OMXS30 är positiv innebär att det är grönt ljus att behålla och göra nya insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder. Den egna blandfonden ska med andra ord ligga helt placerad i en aktiefond. Den kortare dagstrenden är mer ”fladdrig” och kan bara bedömas efter om den bekräftar den längre trenden eller om den pekar åt motsatt håll, vilket är en varningssignal.

För Onsdagsfonden Sundry innebar veckan stängning av en position, vilket realiserade en vinst och gav andelsvärdet en knuff med +1.2% till 162.35. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +9.7%. Befintliga positioner utvecklas fortsatt positivt och nästa vecka kommer ytterligare en vinstgivande position att stängas.

Onsdagsfonden PPM är upp +4.8% sedan årsskiftet efter en vecka på -0.1%. Inga ändringar av fonder är aktuella.

Veckorapport vecka 18 2014

Ytterligare en vecka med blandade upp- och nedgångar på världens börser. Stockholmsbörsens OMXS30-index backade -0.3%  jämfört med förra veckans stängning. Sedan årsskiftet är index upp med +2.0%. Den längre veckotrenden för OMXS30 är fortsatt positiv enligt Onsdagsfondens indikator, liksom den kortare dagstrenden.

omx weekly 2014-05-02

Att den längre trenden för OMXS30 är positiv innebär att det är grönt ljus att behålla och göra nya insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder. Den kortare dagstrenden är mer ”fladdrig” och kan bara bedömas efter om den bekräftar den längre trenden eller om den pekar åt motsatt håll, vilket är en varningssignal.

För Onsdagsfonden Sundry var veckan händelselös och andelsvärdet oförändrat på 160.46. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +8.4%. Befintliga positioner utvecklas positivt och inom de närmaste veckorna kommer ett par att stängas, vilket ger andelsvärdet en positiv knuff.

Onsdagsfonden PPM är upp +4.9% sedan årsskiftet efter en vecka på +0.6%. Inga ändringar av fonder är aktuella.