Veckorapport vecka 26 2014

Lite oro uppstod på börserna, och vi fick för ovanlighetens skull en dag med en större indexrörelse, -1.4%. Annars har svängningarna i aktiekurserna generellt varit små den senaste tiden. Med finansbranschens terminologi så är volatiliteten låg. Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde ned -0.5% jämfört med förra veckans stängning. Sedan årsskiftet är index upp med +3.5%. Den längre veckotrenden för OMXS30 är fortsatt positiv enligt Onsdagsfondens trendindikator, medan den kortare dagstrenden är oförändrat neutral.

omx_weekly_2014-06-27

 

Att den längre trenden för OMXS30 är positiv innebär att det är grönt ljus att behålla och göra nya insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder. Den egna blandfonden ska med andra ord ligga helt placerad i en aktiefond. Den kortare dagstrenden är mer ”fladdrig” och kan bara bedömas efter om den bekräftar den längre trenden eller om den pekar åt motsatt håll, vilket är en varningssignal.

För Onsdagsfonden Sundry avslutades inga positioner och andelsvärdet slutade i stort sett oförändrat på 168.48. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +13.8%.

Onsdagsfonden PPM är upp +6.3% sedan årsskiftet efter en vecka på -0.4%. Inga ändringar av fonder är aktuella.

Annonser

Veckorapport vecka 25 2014

Ännu en ganska lugn vecka där Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde ned -0.3% jämfört med förra veckans stängning. Sedan årsskiftet är index upp med +4.0%. Den längre veckotrenden för OMXS30 är fortsatt positiv enligt Onsdagsfondens trendindikator, medan den kortare dagstrenden slagit om till neutral.

 

omx_weekly_2014-06-20

Att den längre trenden för OMXS30 är positiv innebär att det är grönt ljus att behålla och göra nya insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder. Den egna blandfonden ska med andra ord ligga helt placerad i en aktiefond. Den kortare dagstrenden är mer ”fladdrig” och kan bara bedömas efter om den bekräftar den längre trenden eller om den pekar åt motsatt håll, vilket är en varningssignal.

För Onsdagsfonden Sundry var veckan händelselös och andelsvärdet oförändrat på 168.49. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +13.8%.

Onsdagsfonden PPM är upp +6.8% sedan årsskiftet efter en vecka på -1.4%. Inga ändringar av fonder är aktuella.

Veckorapport vecka 24 2014

En lugn vecka där många börser backade något under lugna former. Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde ned -0.1% jämfört med förra veckans stängning. Sedan årsskiftet är index upp med +4.3%. Den längre veckotrenden för OMXS30 är fortsatt positiv enligt Onsdagsfondens trendindikator, liksom den kortare dagstrenden.

omx weekly 2014-06-13

 

Att den längre trenden för OMXS30 är positiv innebär att det är grönt ljus att behålla och göra nya insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder. Den egna blandfonden ska med andra ord ligga helt placerad i en aktiefond. Den kortare dagstrenden är mer ”fladdrig” och kan bara bedömas efter om den bekräftar den längre trenden eller om den pekar åt motsatt håll, vilket är en varningssignal.

För Onsdagsfonden Sundry stängdes två positioner – en utfärdad säljoption i OMXS30 och en utfärdad köpoption som var ena delen av den utfärdade vaggan. Tillsammans gav affärerna en god vinst och lyfte andelsvärdet med +2.5% till 168.49. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +13.8%.

Onsdagsfonden PPM är upp +8.2% sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Inga ändringar av fonder är aktuella.

Veckorapport vecka 23 2014

Veckan präglades av väntan på beskedet från den europeiska centralbanken ECB om ränta och stimulansåtgärder. Efter att beskedet kom i torsdags backade Stockholmsbörsen, som sedan var stängd på Nationaldagen.

svenska_flaggan

De flesta av börserna i Europa och USA handlades med klart högre kurser i fredags. Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde ned -0.8% jämfört med förra veckans stängning. Sedan årsskiftet är index upp med +4.4%. Den längre veckotrenden för OMXS30 är fortsatt positiv enligt Onsdagsfondens trendindikator, liksom den kortare dagstrenden.

omx_weekly_trendindikator

Att den längre trenden för OMXS30 är positiv innebär att det är grönt ljus att behålla och göra nya insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder. Den egna blandfonden ska med andra ord ligga helt placerad i en aktiefond. Den kortare dagstrenden är mer ”fladdrig” och kan bara bedömas efter om den bekräftar den längre trenden eller om den pekar åt motsatt håll, vilket är en varningssignal.

För Onsdagsfonden Sundry var veckan händelselös och andelsvärdet oförändrat på 164.33. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +11.0%.

Onsdagsfonden PPM är upp +8.2% sedan årsskiftet efter en vecka på +0.3%. Inga ändringar av fonder är aktuella.

Veckorapport vecka 22 2014

Den positiva trenden för de flesta av världens börser är fortsatt stark och Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde upp +0.7% jämfört med förra veckans stängning. Sedan årsskiftet är index upp med +5.2%. Den längre veckotrenden för OMXS30 är fortsatt positiv enligt Onsdagsfondens indikator, liksom den kortare dagstrenden.

Att den längre trenden för OMXS30 är positiv innebär att det är grönt ljus att behålla och göra nya insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder. Den egna blandfonden ska med andra ord ligga helt placerad i en aktiefond. Den kortare dagstrenden är mer ”fladdrig” och kan bara bedömas efter om den bekräftar den längre trenden eller om den pekar åt motsatt håll, vilket är en varningssignal.

För Onsdagsfonden Sundry innebar veckan stängning av ytterligare en position, vilket realiserade en förlust och sänkte andelsvärdet med -0.6% till 164.33. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +11.0%.

Anledningen till förlusten är att en utfärdad så kallad vagga, med både en utfärdad köpoption och säljoption behövde justeras efter den senaste tidens uppgång. Köpoptionens lösenpris hamnade för nära aktuellt index och jag ”rullade” den genom att utfärda en ny med högre lösenpris och senare lösenmånad. Den första utfärdade köpoptionen köptes tillbaka med ett högre pris än vad den såldes för, därmed blev det en förlust. Totalt sett kommer ändå vaggan att gå med vinst. Portföljens övriga innehav består av utfärdade säljoptioner i OMXS30, vars värde minskar kontinuerligt i takt med att tiden går och börsen stiger.

Onsdagsfonden PPM är upp +7.9% sedan årsskiftet efter en vecka på +0.3%. Inga ändringar av fonder är aktuella.

Veckorapport vecka 21 2014

Börserna fortsätter att stiga och Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde upp +0.7% jämfört med förra veckans stängning. Sedan årsskiftet är index upp med +4.5%. Den längre veckotrenden för OMXS30 är fortsatt positiv enligt Onsdagsfondens indikator, liksom den kortare dagstrenden.

Att den längre trenden för OMXS30 är positiv innebär att det är grönt ljus att behålla och göra nya insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder. Den egna blandfonden ska med andra ord ligga helt placerad i en aktiefond. Den kortare dagstrenden är mer ”fladdrig” och kan bara bedömas efter om den bekräftar den längre trenden eller om den pekar åt motsatt håll, vilket är en varningssignal.

För Onsdagsfonden Sundry innebar veckan stängning av ytterligare en position, vilket realiserade en vinst och gav andelsvärdet en knuff med +0.9% till 165.29. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +11.7%.

Onsdagsfonden PPM är upp +7.5% sedan årsskiftet efter en vecka på +0.2%. Inga ändringar av fonder är aktuella.

Veckorapport vecka 20 2014

En riktigt stark vecka på de flesta börserna världen över. Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +2.1%  jämfört med förra veckans stängning. Sedan årsskiftet är index upp med +3.7%. Den längre veckotrenden för OMXS30 är fortsatt positiv enligt Onsdagsfondens indikator, liksom nu åter den kortare dagstrenden.

Att den längre trenden för OMXS30 är positiv innebär att det är grönt ljus att behålla och göra nya insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder. Den egna blandfonden ska med andra ord ligga helt placerad i en aktiefond. Den kortare dagstrenden är mer ”fladdrig” och kan bara bedömas efter om den bekräftar den längre trenden eller om den pekar åt motsatt håll, vilket är en varningssignal.

För Onsdagsfonden Sundry innebar veckan stängning av ytterligare en position, vilket realiserade en vinst och gav andelsvärdet en knuff med +0.9% till 163.83. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +10.7%.

För Onsdagsfonden PPM kan resultatet tyvärr inte redovisas då Pensionsmyndigheten tar hela helgen för tekniskt underhåll. Inga ändringar av fonder är aktuella.