Ny position

Efter gårdagens kraftiga börsfall så signalerar nu trendindikatorn åter nedtrend och därför har Onsdagsfonden denna onsdag sålt OMXS30 CFD. Nyheterna i placeringsstrategin gör att antalet kontrakt minskades något, samt att en ny, fullstor position inte kan tas nästa vecka om inte index fortsatt nedåt. Den tillåtna maximala marknadsrisken är numera 3,0% och i och med dagens position är den uppe i 2,0%.

Nedanstående bild visar hur trendindikatorn ser ut i veckoperspektiv. De vita graferna är lite längre glidande medelvärden som ger en bild av hur lite mer långsiktiga aktörer handlar. Som synes har de agerat ganska entydigt efter att börsen ska ned, sedan februari/mars i år. Den rekyl som inträffade i april och maj förändrade inte de mer långsiktiga aktörernas beteende. I veckoperspektiv talar det mesta för att den negativa trenden fortsätter, men hur länge och hur djupt är förstås omöjligt att svara på. 

De magenta-färgade linjerna är lite kortare glidande medelvärden och ger följdaktligen en bild av hur de mer kortsiktiga aktörerna agerar. Så länge dessa medelvärden ligger under de längre så är den negativa trenden ohotad.

OMX veckodiagram med trendindikatorn

OMX veckodiagram med trendindikatorn

Så, nu har jag redovisat lite teknisk analys och grafer, det verkar av någon anledning alltid väcka större intresse än viktigare komponenter som marknadsval, position sizing och exits. Men dessa är svårare att visualisera på ett vettigt sätt, och med en kursgraf med en indikator kan man ju alltid få utlopp för sin mentala förkärlek för att hitta mönster och alltid vilja ha rätt! 🙂

Om någon är intresserad av mer djuplodande analyser av trendindikatorn så är det bara att surfa till www.guppytraders.com eller googla på GMMA och Daryl Guppy. Upphovsmannen heter nämligen så, och det finns mycket material om hur man kan utläsa information av GMMA (Guppy Multiple Moving Average). Faktiskt handlar det mesta om att avläsa marknadssentimentet och inte om att hitta köp- eller säljsignaler. Guppys fokus är att i trendföljande trading är det viktigaste att utnyttja sannolikheter och han menar att genom GMMA får man en fördel när det gäller att bedöma om en trend är stark, eller på väg att brytas eller till och med slå om.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Ännu en onsdag

Ytterligare en position med sålda CFD-kontrakt då trendindikatorn fortfarande säger ned och det var onsdag igår. Totalt har Onsdagsfonden nu sålt 139 kontrakt till ett värde av 125.000 kr. Värdeutvecklingen har varit synnerligen positiv, men fondinnehavet är förstås nu mycket känsligt för indexuppgångar. Till exempel så skulle en uppgång för OMXS30 till 884 innebära att värdeökningen sjönk från 14% till 5%. Det skulle bli en kraftig värdeminskning (drawdown), vilket man måste acceptera för möjligheten till fortsatt vinstutveckling. Drawdowns beräknar man utifrån en kurva över värdeutvecklingen, vilken för Onsdagsfonden ser ut så här.

Värdeutveckling Onsdagsfonden

Värdeutveckling Onsdagsfonden

Hur stor är då fondens risk idag? För tre av positionerna så ligger exitnivån, alltså den nivå på OMXS30 där jag avyttrar positionerna, under ingångskurs, vilket innebär att risken i teorin är 0. Med risk menar jag då risken för förlust. I praktiken finns det förstås en risk för förlust, om index skulle rusa uppåt och blåsa förbi mina exits. Då skulle jag få en förlust på grund av att jag inte kan avyttra till den kurs jag vill utan får acceptera en sämre.

För de två övriga positioner så har jag idag en sammanlagd risk på 4,3% av fondvärdet. Om index skulle gå upp till exitnivåerna så skulle Onsdagsfonden alltså förlora så mycket. Det är med andra ord inte 125.000 kr jag riskerar, utan max 2,5% av fondvärdet i varje position eller 7,5% av fondvärdet för alla positioner. Det är riskkontroll i praktiken. Att resultatet svänger skulle med en traditionell analys sägas utgöra en hög risk, men det är i mina ögon irrelevant. Vad som räknas är förmågan att generera avkastning och att kontrollera värdeminskningar (drawdowns) genom riskhantering.

En trendföljande strategi drar nytta av kurssvängningar och blir därför automatiskt påverkad av dem resultatmässigt. Det är något som man som andelsägare i en trendföljande fond måste vara beredd på att klara av, att man under kortare tider kan få se en väldigt god värdeutveckling snabbt minskas. Det sker framför allt vid trendomslag eller stillastående marknader med slagig utveckling. Vad man inte ska behöva se är en lång period av värdeminskning, som man får med en vanlig aktiefond i nedtrend. Drawdown för en trendföljande fond ska generellt återhämtas ganska snabbt, när fondinnehavet anpassats till en ny trend.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Nu kan det väl inte gå ned mer?

Börsen fortsätter att falla. Hysteriskt översålt menar en del, vi har bara sett början säger andra. De så kallade proffsen ger antingen sina vanliga nonsenskommentarer, vilket bloggen Ekonomiskt fri uppmärksammat eller så får man snusförnuftiga tekniska ”analyser” om att nu är 840 stöd, brister det så är det 820 som gäller

En mänsklig instinkt är att vädra rea, att det inte kan gå ned mycket mera. Köp nu så blir det en bra affär på sikt. Jo, men hur lång sikt då? Det är inte lätt att filtrera informationen, värdera den och ta beslut, särskilt inte när det lyser rött i depån eller fondsammanställningen. Med min placeringsstrategi och trendföljande ansats har jag gjort det enkelt för mig: så länge börsen är i nedtrend så säljer jag. Dessutom vet jag vad jag ska göra med varje position om index når vissa nivåer, antingen ta hem vinst eller minimera en förlust. Jag säger inte att detta är det enda rätta sättet, men det är en systematik som passar mig. Och just de två begreppen, systematik och designat efter person är nycklar till förmågan att se objektivt på sina placeringar och lämna känslorna utanför.

Naturligtvis hade det varit mer ansträngande att skriva detta inlägg om Onsdagsfonden hade startat knackigt, jag är inte mer än människa! 🙂 Men jag är redo att ta både med- och motgångar, därför att jag har en handlingsplan som visar vägen och som jag följer oavsett vad som händer. Det är något jag rekommenderar alla att ta fram, och utforma så att den blir möjlig att följa.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

När tar man hem vinster?

En ytterst viktig komponent i en placeringsstrategi är att bestämma när man ska ta hem en vinst, att ha en metod för exits. Gör man det för tidigt riskerar man att missa uppgången i en lång upptrend, gör man det för sent så kan en pappersvinst sluta med ett högst mediokert plus.

Som alltid gäller att exits ska designas med hänsyn till övriga delar i strategin. För mig som trendföljande placerare är det viktigt att ge positionerna utrymme att röra sig och inte ta hem vinster för tidigt. En paradox är att för att ha chansen att hänga med på större vinst så måste jag vara beredd att förlora en del av vinsten.

För Onsdagsfonden så har jag en exitmodell där jag använder mig av en glidande exit. Den aktiveras i samma ögonblick som jag tar positionen och blir då min initiala exit eller stop loss. I takt med att kursen utvecklas i en för positionen förmånlig riktning så flyttas exiten upp (eller ned), men endast i den riktning som är positiv för positionen. Jag flyttar alltså aldrig ned en exit om jag köpt en aktie eller ett index. Den kommer att stå still eller flyttas upp.

Jag räknar med att min strategi för att ta position (entry) i 50% av fallen ger ett positivt resultat, d.v.s. kursen rör sig på ett sätt som är fördelaktigt. Jag vet ju alltid vad min initiala risk, R, är. Därför inser jag att jag måste satsa på vinster som minst är två gånger den initiala risken, eller 2 R. Detta sätt att tänka i risk/reward var för mig helt banbrytande och gör att jag inte längre tänker så mycket på aktien/indexets pris, utan fokuserar på risk och möjlig vinst. Återigen har jag Van Tharp att tacka för detta! 🙂

När jag uppnått en vinst på 2 R så kommer jag att snäva till exiten så att jag ger upp mindre del av vinsten innan jag stänger positionen. Vid en vinst på 3 R snävar jag till exiten ytterligare. Att komma upp i en vinst på 3 R kan kräva en rätt god utveckling. De positioner jag tagit hittills i Onsdagsfonden har utvecklats väl, men är fortfarande strax under 2 R. Det är ju beroende av vad R är. en högre volatilitet när jag tar positionen ger ett högre värde på R. Det vore frestande att stänga positionerna nu när jag har en fin vinst, men då skulle jag som sagt löpa risken att den negativa trenden fortsätter ännu ett tag och ge upp chanserna till större vinster. Så jag följer strategin och är fullt införstådd med att upparbetade vinster kan komma att minskas en hel del. Det är ett pris jag är villig att betala, och jag kan på detta sätt lämna känslorna utanför placeringsbesluten.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,