Råvaror och en andra fond

Jag har länge varit intresserad av att handla med råvaror men inte kommit till skott. Med CFD går det enkelt att handla i ett stort antal råvaror och nu känner jag att tidpunkten är den rätta. Dessutom vill jag dra igång ett ytterligare empiriskt experiment som syftar till att se hur en diversifierad portfölj utvecklas jämfört med placering på en enstaka marknad.

Inom de närmaste två veckorna kommer jag därför att starta upp en andra fond, som har samma placeringsstrategi som Onsdagsfonden förutom i två viktiga avseenden.

  • Fonden kommer att handla på 5-6 marknader, främst råvaror och ett enstaka aktieindex.
  • Risken per position dras ned till 1% av fondvärdet och den maximalt tillåtna risken blir 3% per marknad.

Det mest spännande med råvaror, förutom att det är produkter man kan ta och känna på och som finns i vår vardag, är att de har en mycket låg eller till och med negativ korrelation med aktier. I allmänhet brukar råvaror gå bra när aktier går dåligt och vice versa. Jim Rogers, en känd råvaruexpert som också är berömd för att ha grundat Quantum-fonden (med George Soros ni vet) hävdar att råvaror rör sig i ungefär 18-åriga cykler och att den senaste tjurmarknaden startade 1998, med Kina som katalysator. Återstår att se om han  får rätt, men trendföljning och placeringsstrategi bör kunna tillämpas väl oavsett. Rogers bok Hot Commodities är en intressant introduktion till råvaror, rekommenderas.

Tanken med diversifiering, att handla på flera marknader med inte alltför hög korrelation är att uppnå god avkastning samtidigt som drawdowns minskar. Helt enkelt en jämnare värdeutvecklingskurva, och det är ju attraktivt för en fond.

Med ledning av Jim Rogers råvaruindex RICI och studier av pris och volatilitet så har jag plockat ut följande kandidater till marknader:

  • Vete/majs/sojabönor
  • Olja (crude)
  • Kaffe
  • Guld
  • Aluminium

Till detta kommer ett aktieindex. OMXS30 vore kanske ett naturligt val, men jag funderar också på att ta ett större europeiskt index som FTSE eller XETRA-DAX.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Ännu en onsdag

Ytterligare en position med sålda CFD-kontrakt då trendindikatorn fortfarande säger ned och det var onsdag igår. Totalt har Onsdagsfonden nu sålt 139 kontrakt till ett värde av 125.000 kr. Värdeutvecklingen har varit synnerligen positiv, men fondinnehavet är förstås nu mycket känsligt för indexuppgångar. Till exempel så skulle en uppgång för OMXS30 till 884 innebära att värdeökningen sjönk från 14% till 5%. Det skulle bli en kraftig värdeminskning (drawdown), vilket man måste acceptera för möjligheten till fortsatt vinstutveckling. Drawdowns beräknar man utifrån en kurva över värdeutvecklingen, vilken för Onsdagsfonden ser ut så här.

Värdeutveckling Onsdagsfonden

Värdeutveckling Onsdagsfonden

Hur stor är då fondens risk idag? För tre av positionerna så ligger exitnivån, alltså den nivå på OMXS30 där jag avyttrar positionerna, under ingångskurs, vilket innebär att risken i teorin är 0. Med risk menar jag då risken för förlust. I praktiken finns det förstås en risk för förlust, om index skulle rusa uppåt och blåsa förbi mina exits. Då skulle jag få en förlust på grund av att jag inte kan avyttra till den kurs jag vill utan får acceptera en sämre.

För de två övriga positioner så har jag idag en sammanlagd risk på 4,3% av fondvärdet. Om index skulle gå upp till exitnivåerna så skulle Onsdagsfonden alltså förlora så mycket. Det är med andra ord inte 125.000 kr jag riskerar, utan max 2,5% av fondvärdet i varje position eller 7,5% av fondvärdet för alla positioner. Det är riskkontroll i praktiken. Att resultatet svänger skulle med en traditionell analys sägas utgöra en hög risk, men det är i mina ögon irrelevant. Vad som räknas är förmågan att generera avkastning och att kontrollera värdeminskningar (drawdowns) genom riskhantering.

En trendföljande strategi drar nytta av kurssvängningar och blir därför automatiskt påverkad av dem resultatmässigt. Det är något som man som andelsägare i en trendföljande fond måste vara beredd på att klara av, att man under kortare tider kan få se en väldigt god värdeutveckling snabbt minskas. Det sker framför allt vid trendomslag eller stillastående marknader med slagig utveckling. Vad man inte ska behöva se är en lång period av värdeminskning, som man får med en vanlig aktiefond i nedtrend. Drawdown för en trendföljande fond ska generellt återhämtas ganska snabbt, när fondinnehavet anpassats till en ny trend.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

I betraktarens öga

En intressant del av det mänskliga psyket är viljan att alltid ha rätt och att försöka hitta mönster. Det gäller inte minst inom finansvärlden, där det finns gott om så kallade tekniska analytiker som utifrån gammal kursdata försöker hitta mönster och samband som ska tala om hur börsen kommer att gå framöver. Jag har själv fuskat en hel del inom det området, men förkastat det mesta. Inte för att jag tycker att allt är rappakalja, utan för att beslutet om att ta en position inte är det viktigaste. Som jag skrivit om flera gånger tidigare finns det all anledning att lägga kraft på det man kan styra: exits, position sizing, val av instrument etc. Därmed inte sagt att entrysignalen inte är viktig, men den är inte allt, vilket man gärna förleds att tro när finansnissarna ger råd. När såg du senast en analytiker, mäklarhus eller ett marknadsbrev som rekommenderar köp också skriva ut stop loss, vinstmål och hur mycket man bör satsa..?

Ett problem med teknisk analys, precis som för fundamental analys, är att slutsatserna man drar beror helt och hållet på vem som gör analysen. En artikel i Dagens Industri visar detta med all tydlighet, där Dawid Myslinski från Redeye gör sin tolkning. Det är väldigt intressant att studera kommentarerna, som handlar om allt från att tekniska analys (TA) bara är hokus-pokus till att Dawid räknat eller tolkat fel.

Att presentera sådana här artiklar är förstås medvetet populistiskt, man masserar några mentala ”erogena zoner”. I mina ögon har sådana här resonemang ingen signifikans för de placeringar man gör. Väldigt få, om än någon har över tiden särskilt god träffsäkerhet om hur börsen ska gå de närmaste månaderna. Det vettigaste man kan göra är att utgå från att man inte gissar bättre än slumpen och anpassa sin handlingsplan efter det. Med andra ord, köper man aktier eller en fonder så är sannolikheten att de ska utvecklas väl bara omkring 50%. Då gäller det att snabbt kliva av de köp som utvecklas dåligt och låta vinsterna växa i de köp som går bra.

Till sist konstaterar jag att börsen gör en fullt naturlig rekyl idag, men att avståndet till exits för Onsdagsfonden fortfarande är betryggande. Fonden kommer idag att ta ytterligare en position genom att sälja CFD-kontrakt, eftersom trendindikatorn fortfarande signalerar nedtrend och det är onsdag! Återstår att se om den positionen utvecklas positivt eller inte.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Månadsuppföljning juni 2008

Tiden går snabbt och Onsdagsfonden har redan varit igång en månad. Värdeökningen blev 12,7%, en väldigt bra siffra. Under månaden har OMXS30 haft en starkt negativ utveckling, vilket gynnat fondens positioner i sålda CFD:s. När börsen rör sig i en entydig riktning som stämmer överens med min trendindikator så ska Onsdagsfonden gå riktigt bra, och det har den verkligen gjort nu. Det kommer månader med betydligt blygsammare värdeökningar och enstaka månader med mindre värdeminskningar, när trenden är inne i ett omslagsläge, är diffus eller slagig. Över ett år är målet minst 20% värdeökning som jag skrivit tidigare.

Som jag också skrivit tidigare håller jag noga koll på risknivåerna, så att jag inte tar för många och för stora positioner. Ju större risk jag tar desto större värdeökning får jag när allt går bra, men det motsatta gäller förstås också, att fonden blir mer utsatt när marknaden går mot positionerna. Jag kommer att dra ned på risknivån något i takt med att fondkapitalet ökar.

Avslutningsvis är det viktigt att vara medveten om att värdeökningen endast är på papperet. Jag riskerar en del av uppnådda vinster för att få chansen att utöka dem. Om börsen skulle vända upp kraftigt kommer fondresultatet att kortsiktigt försämras ordentligt. Till exempel skulle en uppgång till nuvarande exitnivå  ( OMXS30 908 ) innebära att värdeökningen sjönk till mer modesta 3,5%. Förvisso också en rätt bra siffra om man översätter den till årsavkastning.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Benchmark II: Avanza Zero with a twist

Funderade i natt (!) på ytterligare ett benchmark, som addresserar knepigheten med att veta hur man ska hantera ett vanligt fondsparande. Jag kommer därför att starta upp ytterligare ett fiktivt fondsparande, där man månadsparar 1.000 kr men där man i övrigt följer Onsdagsfondens regler om entry, position sizing och stoppar. När trendindikatorn säger positiv trend så kommer jag alltså att köpa andelar i Avanza Zero till ett antal som bestäms av aktuell risk, det blir en unik position. När en stopp för en position träffas kommer den att säljas. Om trenden är negativ så köper jag inga andelar utan lägger månadssparandet i ett bankkonto.

På detta sätt får jag testa min tes om att det ska löna sig bättre att aktiv förvalta sitt fondsparande med tydliga och enkla regler, än att fortsätta spara oavsett börsutveckling. Konceptet blir som sagt väldigt likt det för Onsdagsfonden, det är instrumentet som skiljer: en indexfond istället för CFD. Jag har här nackdelen att inte kunna utnyttja negativa trender mer än till att samla bankränta. Men om det blir en lyckosam utveckling så har jag visat på ett konkret och tydligt sätt att hantera fonder på i olika börsklimat, till skillnad från fondbolagens standardråd om att ”fortsätt spara för att jämna ut inköpskurserna”, ”se över din risknivå”, och ”spara på lång sikt”.

Denna ”OnsdagsAvanza”-fond startade igår med en månadsinsättning på 1.000 kr som gick in på ett vanligt bankkonto med 4% ränta då trenden är negativ. Återkommer med uppföljning precis som för Onsdagsfonden och benchmark.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Farliga CFD?

På flera ställen läser jag om negativa åsikter om CFD och marknadsföringen av dem. Inte minst en av mina favoriter, Den Hemliga Husmodern har tagit fasta på reklamen från en mäklarfirma och funderat på avigsidorna med CFD. Jag tänkte ge min syn på saken då CFD är det instrument jag för närvarande handlar med.

En CFD, som står för Contract For Difference, definieras av IG Markets, en CFD-mäklare, som

en överenskommelse om att utbyta den skillnad i värde på en angiven aktie som sker mellan tidpunkten vid vilken kontraktet öppnas och tidpunkten vid vilken det stängs

Jag har ingen koppling till IG Markets utan tyckte bara jag hittade rätt bra definition där. Jag kunde lika ha nämnt CMC Markets, Impeo, Saxobank, iFlexMarkets eller någon annan.

Att köpa en aktie eller att köpa ett CFD-kontrakt är egentligen rätt lika. I båda fallen beror utkomsten på hur aktien rör sig. Men för CFD finns det en stor hävstång i och med att man inte behöver betala för hela aktiens värde, utan istället satsar en deposition på 5-10%. Man kan se det som en möjlighet att handla 1.000 aktier i Ericsson men endast betala för 50-100.

Skulle Ericssons kurs gå upp 5 kr så skulle man med 1.000 CFD-kontrakt göra en vinst på 5.000 kr, fast man bara satsat  ett kapital som motsvarar 50-100 aktier. Men om den istället gick ned 5 kr skulle man göra en förlust på 5.000 kr, vilket skulle ge en hemsk Return on Investment (ROI).

Ett alternativ till CFD är terminer, eller futures. De innebär också en stor hävstång, ett kontrakt avser 100 av den underliggande varan, aktier eller index. Man kan också utnyttja belåning och satsa ett litet kapital för att köpa en stor aktiepost. Med 90% belåning, vilket är fullt möjligt får man också en stor hävstång.

Vilket finansiellt instrument man än använder behöver man en god riskkontroll. Naturligtvis är det än viktigare ju större hävstång man har, för då går det fortare att upparbeta vinster och förluster. Att veta hur mycket man vill riskera och när man kliver av är A och O.

Alla finansiella instrument är ju förknippade med avgifter. För CFD tas det oftast ut ett courtage på 0,1-0,2% av det underliggande värdet. För 1.000 CFD-kontrakt i Ericsson beräknas alltså courtaget på 1000*aktiekurs. Sedan tillkommer en finansieringsavgift när man köpt kontrakt, man kan jämställa det med belåningsräntan man får betala när man köpt en aktie för belånade pengar. Det handlar om statsräntan  +2-3 procentenheter, så över flera veckor kan det bli ett kännbart belopp då räntan beräknas på det underliggande beloppet. Går man kort kan man istället tjäna ränta.

Sedan tjänar CFD-mäklarna också pengar på spreaden mellan köp- och säljkurser. För mig som vanligtvis har lite längre perspektiv i mina positioner än dagar är det inga större problem, men för en daytrader kan det vara problematiskt.

Jag handlar med CFD därför att det ger mig möjlighet att gå både lång och kort i OMXS30 på ett enkelt sätt. Till skillnad från en termin behöver jag inte rulla positionen, ett CFD-kontrakt gäller till dess att jag avslutar det. Med min placeringsstrategi skulle jag också behöva ett större kapital för att handla med terminer. CFD gör att jag kan ta fler positioner än vad jag skulle kunna om jag handlade aktier och terminer, utan att för den skull ta större risker.

Om man har regler för begränsning av risk så spelar det ur riskperspektivet inte någon roll om man handlar med aktier, terminer eller CFD. Risken blir lika stor oavsett instrument. Derivat och CFD är bara farliga för den som inte kontrollerar sin risk och satsar för mycket kapital i en position. Då kan man snabbt hamna i problem. Med 50.000 kr skulle man i teorin kunna handla drygt 14.000 kontrakt i Ericsson för ett värde av 1.000.000 kr. Om Ericsson går upp 5 kr skulle man göra en fin vinst på drygt 71.000 kr, men en nedgång med endast 3% skulle innebära en förlust på 30.000 kr. Räntekostnaden för positionen skulle också uppgå till drygt 200 kr per dag, och courtaget landa på mellan 1.000-2.000 kr vid köp och sedan ytterligare en gång vid försäljning. Ingen sansad människa skulle handla på detta vis, men naturligtvis finns det alltid de som ignorerar risker och bara ser möjliga snabba storvinster.

Avslutningsvis så vill jag instämma i kritiken av det sätt på vilket CFD marknadsförs. Det är ingen genväg till snabb rikedom utan ett instrument som passar den som kan utnyttja det på rätt sätt. Den aggressiva marknadsföringen och de stora värvarpremierna indikerar att branschen även här tjänar orimligt med pengar och anledningen stavas nog bristande konkurrens. Ingen större mäklare i Sverige erbjuder CFD-handel ännu så länge.

Att CFD inte är tillåtet för amerikanska investerare behöver man inte dra alltför stora växlar på. Ibland är den amerikanska lagstiftningen väldigt introvert och misstänksam mot allt icke-amerikanskt. Här är det förmodligen det faktum att en CFD inte har en direkt fysisk koppling till den underliggande varan som spökar. Handeln med futures är ju enorm i USA, så det är inte hävstångsfenomenet som man vänt sig mot.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Tråkig onsdag

Denna onsdag kommer man att minnas med besvikelse när ryssarna spelade bort Sverige från EM. Fartfull och kreativ anfallsfotboll knäckte ett för dagen mer än lovligt passivt svenskt försvar, och framåt var det oftast långt mellan de svenska spelarna. En fullständigt rättvis seger för Ryssland, tråkigt att inte Sverige kunde bjuda upp till bättre kamp. Det är bättre när vi är helt nederlagstippade eller måste gå för vinst, att klara sig med en pinne verkar sätta svenska nerver i dallring!

Nåväl, onsdagsfonden rullar på ändå! 🙂  Dagens nedgång ledde till en liten uppryckning av fonden, men en dags utveckling är egentligen inte så intressant. Viktigare är det att min trendidentifierare fortfarande säger nedtrend och som ett resultat har en ny position  tagits denna onsdag. 28 kontrakt CFD har sålts, alla uppgifter finns på Fondresultat.

Vad ska man placera i?

Det blir bara fler och fler instrument att investera eller trada i: aktier, optioner, fonder, CFD etc. Jag tänkte ge min egen högst personliga åsikt om några av dessa, utan att ge en detaljerad beskrivning av hur de fungerar. Sådan information finns ju i mängder om man googlar runt lite.

Oavsett vilket instrument man använder för sina placeringar så krävs det alltid riskkontroll. Visst tar det längre tid att få en kännbar förlust i aktier och fonder än terminer och CFD, men mekanismen är densamma, det är hävstången som skiljer. Så att terminer och CFD skulle vara farliga instrument ställer jag inte upp på, så länge man har en klar handlingsplan för när man ska stoppa ut sig och hur mycket man ska satsa/riskera.

Aktier

+ Enkelt att handla med förutsatt att man handlar i aktieposter

+ Direkt koppling  till prisförändringen på börsen, inga andra parametrar som t.ex. tidsvärde spelar in

– En aktie har bolagsrisk, branschrisk och marknadsrisk. Därför krävs att man investerar i flera sektorer och bolag för att sprida riskerna 

– Krävs ett större kapital för att klara av aktieposter och riskspridning

+ Går att belåna för att få hävstångseffekt

+ Aktier kan blankas för att placera i nedtrend, men det krävs att någon lånar ut aktierna. För de mest omsatta aktierna är det inga problem.

Aktieterminer

+ Ger kraftig hävstång, kräver mindre kapital

– Krav på säkerhet

– Samma trippelrisk som för aktier, riskspridning krävs

– Inte särskilt god omsättning i mer än de absolut mest omsatta aktierna

– En lite längre position kräver att man rullar terminen, d.v.s. avyttrar den som går till lösen och köper en ny

+ Kan både köpa och sälja terminen, vilket gör att man kan placera i både upp- och nedtrend

– Begränsad till svenska aktier hos de flesta mäklare

– Rätt dyrt courtage

– Förluster kan bli stora

Indexterminer

+ Ger kraftig hävstång, kräver mindre kapital men mer än för aktieterminer då det underliggande indexvärdet är så pass mycket större

– Krav på säkerhet

+ Endast marknadsrisk, mindre riskspridning krävs

– En lite längre position kräver att man rullar terminen, d.v.s. avyttrar den som går till lösen och köper en ny

+ Kan både köpa och sälja terminen, vilket gör att man kan placera i både upp- och nedtrend

– Begränsad till OMXS30-index hos de flesta mäklare

– Rätt dyrt courtage

– Förluster kan bli stora

Aktieoptioner

+ Kan ge kraftig hävstång, kräver mindre kapital

– Begränsad risk, maximal förlust känd

– Samma trippelrisk som för aktier, riskspridning krävs

– Inte särskilt god omsättning i mer än de absolut mest omsatta aktierna

– Optionens pris beror på flera andra parametrar förutom aktiepriset, t.ex. volatilitet och tidsvärde. Även om man gissar rätt på aktiens utveckling kan alltså optionens pris förändras på ett sätt som man inte förväntade sig.

– Begränsad till svenska aktier hos de flesta mäklare

– Rätt dyrt courtage

+ Kan utfärdas för att ge vinst i form av indragna premier. Det ställer dock stora krav på säkerheter och riskkontroll.

Indexoptioner

+ Kan ge kraftig hävstång, kräver mindre kapital

– Begränsad risk, maximal förlust känd

+ Endast marknadsrisk, mindre riskspridning krävs

– Optionens pris beror på flera andra parametrar förutom aktiepriset, t.ex. volatilitet och tidsvärde. Även om man gissar rätt på indexutvecklingen kan alltså optionens pris förändras på ett sätt som man inte förväntade sig.

– Begränsad till OMXS30 hos de flesta mäklare

– Rätt dyrt courtage

+ Kan utfärdas för att ge vinst i form av indragna premier. Det ställer dock stora krav på säkerheter och riskkontroll.

Fonder

+ Slipper bekymra sig om val av aktier

+ Kan välja hur stor bransch- och marknadsrisk man vill ha

+ Når väldigt många olika typer av marknader

– Många fonder har dyra förvaltningsavgifter för tveksamt resultat, många fonder har svårt att slå jämförelseindex

– Aktiefonder måste alltid vara fullinvesterade i aktier, kan ej utnyttja nedgångar mer än att köpa fler aktier

– Mindre chanser att påverka placeringen, man får lita på förvaltaren

– Det kan ta flera dagar innan köp och försäljningar har genomförts, svårt att parera snabba och stora kast

CFD (Contract For Difference)

+ Ger kraftig hävstång, kräver litet kapital

– Förlusterna kan bli stora utan riskkontroll

+ Kommer åt många marknader världen över

– Begränsat urval av mäklare, lite för dålig konkurrens

+ CFD avspeglar den underliggande tillgången, men hos de flesta mäklare finns det en spread mellan köp och sälj som mäklaren tjänar pengar på. Vissa erbjuder en direkt marknadskurs, men då får man betala courtage istället

– När man köper en CFD så får man betala ränta så länge man innehar den. Påverka längre innehav negativt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Första positionen

Onsdag igen då, härligt! 🙂

Modellen signalerar nu tydlig nedåttrend och då går jag kort varje onsdag, genom att sälja CFD:s. Idag blir det 33 kontrakt som såldes till kursen 933,4. Jag räknar för enkelhetens och rättvisans skull med att jag tar positionen till en kurs som motsvarar dagens sista säljkurs. Att ingångskursen diffar ca 1,5 punkter från OMX slutkurs beror på spreaden i CFD-kurserna.

Den initiala stoppen sätter jag på 971,03, och jag räknar alltså med att riskera ca 1240 kr på denna position, vilket i stort sett är 2,5% av kapitalet.

Hur OMX-index kommer att gå framöver har jag lika liten eller stor aning om som vem som helst, men jag vet exakt när jag ska kliva av om index utvecklas ofördelaktigt. När modellen säger tydlig nedåttrend räknar jag förstås med att sannolikheten för fortsatt nedgång är större än uppgång, men det är ingen större säkerhet i den prognosen.

Förhoppningsvis får jag anledning att återkomma med beräkning av vinststopp.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Introduktion till onsdagsfonden

Onsdagsfonden är mitt projekt som ska visa hur min strategi för en fond fungerar. Det finns inga skyddsnät, jag kommer att publicera resultaten löpande. Startskottet går på måndag den 2 juni.

Grundtankarna med onsdagsfonden:

  • Ge positiv avkastning varje år oavsett om börsen går upp eller ned
  • Vara till för både kortsiktigt och långsiktigt sparande

Onsdagsfonden följer trenden på börsen. Därmed ska man slippa se kapitalet urholkas under en längre tids nedgång. Tvärtom ska fonden gå minst lika bra i nedgång som uppgång. I gränslandet mellan en uppgång och nedgång, så kallad konsolidering, kommer fonden förmodligen att gå lite sämre, så det krävs lite tålamod innan resultaten utvärderas. Det är alltså inte säkert att onsdagsfonden är på plus en enskild månad, men över ett år ska den alltid vara det.

Lite mer tekniska detaljer
Onsdagsfonden bygger på en komplett tradingstrategi, med klara regler för när en position ska tas och avslutas. Den synnerligen viktiga frågan ”hur mycket ska satsas” är en kritisk faktor för onsdagsfonden.

Strategin för att avgöra när en position ska tas (entry) är mycket enkel. Namnet onsdagsfonden kommer sig av att fonden tar ny position varje onsdag i en tydlig trend, uppgång som nedgång!

Erfarenheten visar tydligt att beslutet om entry betyder mycket mindre än vad man tror. Det viktigaste är att veta när man ska stänga positionen och hur mycket man ska satsa.

Onsdagsfonden investerar i så kallade Contract for Difference (CFD). För närvarande endast på den svenska börsen, i indexet OMXS30. En del kanske har hört att CFD är ett ”livsfarligt” och spekulativt finansinstrument. Det stämmer nog för de som skjuter från höften och siktar på hundratals procent i vinst varje år eller t.o.m. månad! Men har man bara en strategi för när man kliver av och vettiga gränser för hur mycket man vill riskera att förlora för att vinna så är CFD ett utmärkt instrument.