Placeringsstrategier

Onsdagsfonden Good Options

Använder en trendföljande strategi och utfärdar indexoptioner i flera marknader. När veckotrenden är positiv utfärdas säljoptioner, och när trenden är negativ utfärdas köpoptioner. Stort fokus ligger på riskkontroll och exits. Lösenpriser väljs så att de är en bra bit från aktuell kurs, så kallade out-of-money optioner, och löptiden är normalt mellan 10-52 veckor.

Optioner säljs under dagar då kursen går i motsatt håll mot den längre trenden och/eller volatiliteten ökar, för att ge extra marginal och bättre optionspriser. Optionerna köps tillbaka på en bestämd vinstnivå oavsett hur lång löptid som återstår.

Onsdagsfonden Good Options utfärdar också så kallade vaggor, det vill säga samtidigt utfärdande av en köp- och en säljoption med samma lösenmånad. Tanken är att dra extra nytta av stillastående börs, alternativt starka trender där upp- eller nedsidan bedöms liten. Andra strategier, som så kallade spreads och covered calls/puts kan också användas.

Marknader som handlas:

 • OMXS30
 • Olja
 • Naturgas
 • Socker
 • Guld
 • Majs
 • Vete
 • Sojabönor
 • Silver
 • Bomull
 • Kaffe
 • EUR/USD
 • 10-årig amerikansk statsobligation

Onsdagsportföljerna

För nedanstående Onsdagsportföljer gäller samma regler för entry och exit, det är bara marknaden och fonderna som skiljer. Vid entry läggs allt kapital i aktiefond, vid exit flyttas allt kapital till räntefond eller likvidkonto.

Entryregler

Dagsdatabaserade:

 1. Om EMA100 positiv och RSI2 10 eller lägre, EMA50 samt EMA20 inte båda negativa samt skillnaden mellan senaste lägsta kurs och föregående stängningskurs är mindre än 2*ATR.
 2. Om EMA100 varit negativ minst två månader och kursen stänger 15% under toppen innan negativa trenden startade, kursen stänger under nedre Bollinger och nästföljande dag stänger över undre Bollinger och stängningen är högre än föregående.
 3. Om EMA100 varit positiv i minst två månader, lägsta kurs noterats under nedre Bollinger och kursen nästföljande dag stänger inom Bollinger och stängningen är högre än föregående, samt EMA50 och EMA20 inte båda negativa.

Exitregler

Exitnivå beräknas efter varje vecka genom en Chandelier-exit, där högre högstanoteringar och lägre volatilitet höjer exitnivån. Den snävas till vartefter orealiserad vinst uppnåtts, från 10% uppgång.

Exit sker också om EMA200 varit positiv minst två månader, kursen stänger över övre Bollinger och kursen nästa dag stänger inom Bollinger och stängningen är lägre än föregående.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfonden Emerging Markets

 • Fonder:
  • Fiktiv fond som följer iShares Emerging Index Fund

Onsdagsfonden Råvaror

 • Fonder:
  • Fiktiv fond som följer Bloomberg Commodity Index