Placeringsstrategier

 

Onsdagsfonden PPM

En trendföljande strategi för placeringar inom premiepensionssystemet.

 • Fonder:
 • Börsindex som används: MSCI All Country World Index, som följs via ETF:en MSCI ACWI Index Fund (ACWI).
 • Entry (köp av aktiefond för hela kapitalet):
  • Trendindikatorn slagit om till positiv
  • Trendindikatorn varit neutral i tre veckor efter tidigare varit negativ
  • Trendindikatorn är positiv tre veckor efter exit.
 • Exit (köp av räntefond för hela kapitalet):
  • Exitnivå underskridits
  • Trendindikatorn slagit om till negativ
 • Exitnivå beräknas efter varje vecka genom en Chandelier-exit, där högre högstanoteringar och lägre volatilitet höjer exitnivån. Den snävas till vartefter orealiserad vinst uppnåtts, från 10% uppgång.

Onsdagsfonden Sverige

En trendföljande strategi för alla typer av fondsparande, privat som pensionssparande.

 • Fonder:
 • Börsindex som används: Stockholmsbörsens Benchmark Index (OMX STOCKHOLM BENCHMARK CAP_PI , OMXSBCAPPI)
 • Entry (köp av aktiefond för hela kapitalet):
  • Trendindikatorn slagit om till positiv
  • Trendindikatorn varit neutral i tre veckor efter tidigare varit negativ
  • Trendindikatorn är positiv tre veckor efter exit.
 • Exit (köp av räntefond för hela kapitalet):
  • Exitnivå underskridits
  • Trendindikatorn slagit om till negativ
 • Exitnivå beräknas efter varje vecka genom en Chandelier-exit, där högre högstanoteringar och lägre volatilitet höjer exitnivån. Den snävas till vartefter orealiserad vinst uppnåtts, från 10% uppgång.

Onsdagsfonden OMXS30

En trendföljande strategi för alla typer av fondsparande, privat som pensionssparande.

 • Fonder:
 • Börsindex som används: OMX Stockholm 30 Index (OMXS30)
 • Entry (köp av aktiefond för hela kapitalet):
  • Trendindikatorn slagit om till positiv
  • Trendindikatorn varit neutral i tre veckor efter tidigare varit negativ
  • Trendindikatorn är positiv tre veckor efter exit.
 • Exit (köp av räntefond för hela kapitalet):
  • Exitnivå underskridits
  • Trendindikatorn slagit om till negativ
 • Exitnivå beräknas efter varje vecka genom en Chandelier-exit, där högre högstanoteringar och lägre volatilitet höjer exitnivån. Två varianter av exit kommer att användas, en som snävar in exit i takt med ökande upparbetad vinst och en som inte snävas in.

Onsdagsfonden Good Options

Använder en trendföljande strategi och utfärdar indexoptioner i flera marknader. När veckotrenden är positiv utfärdas säljoptioner, och när trenden är negativ utfärdas köpoptioner. Stort fokus ligger på riskkontroll och exits. Lösenpriser väljs så att de är en bra bit från aktuell kurs, så kallade out-of-money optioner, och löptiden är normalt mellan 10-24 veckor.

Optioner säljs under dagar då kursen går i motsatt håll mot den längre trenden och/eller volatiliteten ökar, för att ge extra marginal och bättre optionspriser. Optionerna köps tillbaka på en bestämd vinstnivå oavsett hur lång löptid som återstår.

Onsdagsfonden Good Options utfärdar också så kallade vaggor, det vill säga samtidigt utfärdande av en köp- och en säljoption med samma lösenmånad. Tanken är att dra extra nytta av stillastående börs, alternativt starka trender där upp- eller nedsidan bedöms liten. Andra strategier, som så kallade spreads och covered calls/puts kan också användas.

Marknader som handlas:

 • OMXS30
 • Olja
 • Naturgas
 • Socker
 • Guld
 • Majs
 • Vete
 • Sojabönor
 • Silver
 • Bomull
 • Kaffe
 • EUR/USD
 • 10-årig amerikansk statsobligation
Annonser