Placeringsstrategier

Onsdagsfondens placeringsfilosofi

Strategi för alla spartider.

Gör egna blandfonder för allt ditt sparande.

Onsdagsfonden Good Options

Använder en trendföljande strategi och utfärdar indexoptioner i fler marknader. När veckotrenden är positiv utfärdas säljoptioner, och när trenden är negativ utfärdas köpoptioner. Stort fokus ligger på riskkontroll och exits. Lösenpriser väljs så att de är en bra bit från aktuell kurs, så kallade out-of-money optioner, och löptiden är normalt mellan 8-24 veckor.

Optioner säljs under dagar då kursen går i motsatt håll mot den längre trenden och/eller volatiliteten ökar, för att ge extra marginal och bättre optionspriser. Optionerna köps tillbaka på en bestämd vinstnivå oavsett hur lång löptid som återstår.

Onsdagsfonden Good Options utfärdar emellanåt också så kallade vaggor, det vill säga samtidigt utfärdande av en köp- och en säljoption med samma lösenmånad. Tanken är att dra extra nytta av stillastående börs, alternativt starka trender där upp- eller nedsidan bedöms liten. Andra strategier, som så kallade spreads kan också användas.

Marknader som handlas:

 • OMXS30
 • Olja
 • Naturgas
 • Socker
 • Guld
 • Majs
 • Vete
 • Sojabönor
 • Silver
 • Bomull
 • Kaffe
 • 10-årig amerikansk statsobligation

Onsdagsfonden PPM

En portfölj som med en trendföljande strategi hanterar placeringar inom premiepensionssystemet.

 • Marknader:
  – OMXS30 (Avanza Zero, PPM-nummer 734491)
  – Räntemarknad SEK (Spiltan Räntefond Sverige, PPM nummer 972497)
 • Instrument: PPM-fonder
 • Entry:
  – När veckotrenden slagit om till positiv eller när negativ veckotrend avbrutits av tre veckors neutral veckotrend, eller om trenden är positiv tredje veckan efter Chandelier-exiten underskridits köps Avanza Zero för 100% av kapitalet efterföljande onsdag.
 • Exits (när avyttras positioner) : När Chandelier-exit underskridits eller trendindikatorn slagit om till negativ avyttras allt innehav i Avanza Zero och istället köps Spiltan Räntefond Sverige för 100% av kapitalet.
 • Chandelier-exiten snävas till vartefter orealiserad vinst uppnåtts. Efter 10% uppgång i OMXS30 sedan köp av aktiefond minskas multiplikatorn med 0.25 och det upprepas för varje ytterligare 5 procentenhets uppgång. För detta året så skulle multiplikatorn minskats till 1.75 (2.25-2*0.25), baserat på att vi nådde drygt 15% uppgång för OMXS30.