Veckorapport vecka 42 2018

fear_greed_1-400x230

Bild från Forex Alchemy

Vi lägger en rätt svängig vecka bakom oss, där rekyler uppåt varvades med snabba nedgångar. Stockholmsbörsen avslutade svagt i fredags, även om kurserna återhämtade sig en del från bottennoteringen. På USA-börserna var utvecklingen likartad. Ädelmetallerna rörde sig inom ett snävt intervall och noterade endast små förändringar jämfört med förra veckan. Oljepriset föll tillbaka medan de amerikanska obligationsräntorna steg och den amerikanska dollarn stärktes mot andra valutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index backade med -0,3,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index minskat med -2,9%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -0,2% och har i år stigit med +2,4%. OMXS30 befinner sig i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig långt under ett kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1586 och 1596. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1593, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-10-19

Det blev ingen snabb återställning efter börsraset förra veckan och marknadsaktörerna visar tydliga tecken på nervositet. Några tunga rapporter kom in under veckan, med starka resultat men där förväntningarna uppenbarligen var satta högre, framför allt på framtidsutsikter.

Om drygt två veckor är det dags för val till den amerikanska kongressen som kan ge upphov till en hel del turbulens såväl politiskt som på aktiemarknaderna, förutsatt att demokraterna lyckas få majoritet i representanthuset. Men först får vi se hur rapporterna tas emot.

Värt att notera är att det så kallade Fear & Greed Index som publiceras av CNN är nere på historiskt låga nivåer, vilket indikerar en hel del rädsla, eller kanske rättare sagt flykt från risk till mer säkra placeringar. De senaste åren har börsen snabbt återhämtat sig efter att index varit nere på dessa nivåer, men det är förstås inte givet att vi får se en snar uppgång bara för det.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 9,2 i november (förlust).
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,10 i december.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1125 i mars 2019.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1140 i juni 2019.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1420, 1480 och 1500 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1540 i december. Såld säljoption med lösen 1540 i november. Sålda säljoptioner med lösen 1260, 1300 och 1360 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 1260 i september 2019. Såld köpoption med lösen 1640 i juni 2019. Köpt säljoption med lösen 1340 i december som försäkring mot kraftig nedgång.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1175 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 1140 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Såld säljoption med lösen 55 i juni 2019. Sålda köpoptioner med lösen 70 och 75 i december 2018. Såld köpoption med lösen 80 i januari 2019. Såld köpoption med lösen 76 i februari 2019. Såld köpoption med lösen 85 i mars 2019.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 8,4 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 8,4 i maj 2019.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 4,0 och 4,25 i mars 2019. Såld call spread med såld köpoption med lösen december 3,5 och köpt köpoption med lösen november 3,5.

Andelsvärdet i placeringsklubben föll med -0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 324,2918. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +11,5%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -5,3% sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i räntefond efter att exit träffades vecka 41.

OMXS30-Weekly 2018-10-19

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-10-19

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXS30-Weekly 2018-10-19

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-10-19

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-10-19

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-10-19

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-10-19

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

AWCI-Weekly ATR 2018-10-19

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-10-19

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-10-19

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-10-19

Annonser

Veckorapport vecka 41 2018

buy_sell_cartoon

Vi lägger en riktig käftsmäll till börsvecka bakom oss. Stockholmsbörsen föll brett och brant och raderade ut årets uppgångar. Oron på marknaden var påtaglig och det enda positiva för aktieägare var att USA-börserna lyckades klättra uppåt i den avslutande handeln. Ädelmetallerna steg jämfört med förra veckan,  medan oljepriset föll tillbaka. De amerikanska obligationsräntorna sjönk och den amerikanska dollarn försvagades mot andra valutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med hela -6,0,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index minskat med -2,6%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -5,9% och har i år stigit med +2,6%. OMXS30 befinner sig i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig långt under ett kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1588 och 1600. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1596, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-10-12.png

Som vanligt när aktiekurser backar snabbt blir det dramatiska rubriker i massmedia och varningarna för en större börskrasch duggar allt tätare. En nedgång på börsen är naturlig, och att den sker snabbt och med kraftiga svängningar är också fullt normalt. Det som gör att rädslan känns större kan till en del förklaras med en lång börsuppgång sedan finanskrisen 2008, som de senast åren utspelats med en allt lägre volatilitet. Det är egentligen ett icke-normalt läge, och därför blir tonen så uppskruvad när säljsidan väl får övertaget, nu precis som i februari i år.

Den återkommande frågan är om vi står inför en större börsnedgång eller om det här är en mindre korrektion som svar på aktiekurser som framför allt i USA nått väl högt. Svaret sitter ingen inne på, men vi inväntar fortfarande bolagens redovisningar av vinster och tillväxt i det tredje kvartalet. Försämrade vinster och/eller utsikter kan ge bränsle åt mer kurspress. Räntorna har stigit, men frågan är hur långt de kan nå utan tecken på signifikanta löneökningar, precis som bloggaren Kortsikt skriver.

Om rapporterna kommer in någorlunda hyggligt tror jag vi får se en korrektion med begränsad fallhöjd i det korta perspektivet. Men det kommer med all säkerhet att vara fortsatt nervöst på aktiemarknaderna de kommande dagarna och veckorna. Det är därför det är så viktigt att ha sin plan klar för sig så man kan fatta nödvändiga beslut utan att skrämmas av rädsla eller invaggas i falsk trygghet.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1680 i december. Såld köpoption med lösen 1700 i mars 2019.
 • Majs: Covered call med såld köpoption lösen 4,0 i december (mindre förlust).
 • Socker: Covered call med såld köpoption med lösen 13 i februari 2019.
 • Sojamjöl: Covered call med såld köpoption lösen 350 i oktober (mindre förlust).
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1150 i december med köpt säljoption med lösen 1150 i september som försäkring.

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1260 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 1260 i september 2019.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1420, 1480 och 1500 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1540 i december. Såld säljoption med lösen 1540 i november. Sålda säljoptioner med lösen 1260, 1300 och 1360 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 1260 i september 2019. Såld köpoption med lösen 1640 i juni 2019. Köpt säljoption med lösen 1340 i december som försäkring mot kraftig nedgång.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,10 i december. Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1175 i februari 2019 och 1125 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i juni 2019. Sålda köpoptioner med lösen 70 och 75 i december 2018. Såld köpoption med lösen 80 i januari 2019. Såld köpoption med lösen 76 i februari 2019. Såld köpoption med lösen 85 i mars 2019.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 9,2 i november. Såld säljoption med lösen 8,4 i januari 2019.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 4,0 och 4,25 i mars 2019. Såld call spread med såld köpoption med lösen december 3,5 och köpt köpoption med lösen november 3,5.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 325,1770. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +11,8%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -5,3% sedan årsskiftet efter en vecka på -6,6%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Stängningskursen understiger aktuell exit på 71,72 varför innehavet i AP7 Aktiefond säljs.

ACWI-Weekly 2018-10-12

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Stängningskursen understiger aktuell exit på 604,20 varför innehavet i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige säljs.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-10-12

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Stängningskursen understiger aktuell exit på 1592,94 varför innehavet i aktiefonden Avanza Zero säljs.

OMXS30-Weekly 2018-10-12

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-10-12

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-10-12

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-10-12

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-10-12

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

AWCI-Weekly ATR 2018-10-12

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-10-12

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-10-12

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-10-12

Veckorapport vecka 40 2018

Börsveckan var halvvägs rätt så positiv, där kurserna på Stockholmsbörsen åter närmade sig årshögsta för OMXS30. I torsdags och fredags tilltog säljtrycket och index noterade nedgångar. I USA var mönstret detsamma. Ädelmetallerna steg jämfört med förra veckan. Oljepriset fortsatta att raskt klättra uppåt, men föll också det tillbaka i avslutningen på veckan. De amerikanska obligationsräntorna steg kraftigt. Den amerikanska dollarn stärktes mot andra valutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med -1,7,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +3,7%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -1,8% och har i år stigit med +9,0%. OMXS30 befinner sig i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig över ett kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1589 och 1605. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1599, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-10-05.png

De amerikanska räntorna har stigit rejält den senaste veckan. Till exempel är räntan på den 10-åriga statsobligationen nu nästan 3,25%. Det är nivåer som börjar bli intressanta för placerare av stort kapital, som till exempel pensionsfonder, vilket ökar konkurrensen till andra placeringar som aktier. Naturligtvis tynger det också den ekonomiska utvecklingen, då skuldräntor ökar för både stat, företag och privatpersoner. För en nyanserad bild om räntenivåer och hur de kan tänkas påverka den framtida tillväxten rekommenderar jag som vanligt bloggaren Kortsikt och i synnerhet hans senaste inlägg. Att det är löneutvecklingen som är det viktiga att hålla koll på och att ränteuppgången vi ser bara är en normalisering av läget är slutsatser som för min del är lätta att hålla med om.

På månad är det Columbus Day i USA, då räntemarknaden är stängd men börserna håller öppet som vanligt. Rapporterna börjar strömma in, men vi får avvakta ytterligare någon vecka innan tungviktarna publicerar resultaten för det tredje kvartalet och utsikterna för den närmaste framtiden.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1500 i mars 2019. Köpt säljoption med lösen 1340 i december som försäkring mot kraftig nedgång.
 • Naturgas: Såld call spread med såld köpoption med lösen december 3,5 och köpt köpoption med lösen november 3,5.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1420, 1480 och 1500 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1540 i december. Såld säljoption med lösen 1540 i november. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1360 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1680 i december. Såld köpoption med lösen 1700 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1640 i juni 2019. Köpt säljoption med lösen 1340 i december som försäkring mot kraftig nedgång.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,10 i december. Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1175 i februari 2019 och 1125 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1150 i december med köpt säljoption med lösen 1150 i september som försäkring.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i juni 2019. Sålda köpoptioner med lösen 70 och 75 i december 2018. Såld köpoption med lösen 80 i januari 2019. Såld köpoption med lösen 76 i februari 2019. Såld köpoption med lösen 85 i mars 2019.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 9,2 i november. Såld säljoption med lösen 8,4 i januari 2019.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018. Covered call med såld köpoption lösen 350 i oktober.
 • Majs: Covered call med såld köpoption lösen 4,0 i december.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019. Covered call med såld köpoption med lösen 13 i februari 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 4,0 och 4,25 i mars 2019. Såld call spread med såld köpoption med lösen december 3,5 och köpt köpoption med lösen november 3,5.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 324,1797. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +11,5%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +1,4% sedan årsskiftet efter en vecka på +0,7%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond.

ACWI-Weekly 2018-10-05

Sedan inköp har index stigit med +0,8%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 74,95, vilket är 3,6% över inköpskurs. Aktuell exit är 71,72.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-10-05

Sedan inköp har index stigit med +1,4%. Högsta noteringen för Stockholm Benchmark Index sedan inköp är 634,47, vilket är 4,8% över inköpskurs. Aktuell exit är 604,20.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero.

OMXS30-Weekly 2018-10-05

Sedan inköp har index stigit med +1,6%. Högsta noteringen för OMXS30 sedan inköp är 1679,51, vilket är 4,4% över inköpskurs. Aktuell exit är 1592,94.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-10-05

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-10-05

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-10-05

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-10-05

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

AWCI-Weekly ATR 2018-10-05

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-10-05

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-10-05

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-10-05

Veckorapport vecka 39 2018

rising-interest-rates-mortgages-income-savings-borrowing_large (1)

Bild från USA Today

Börsveckan var länge rätt trist med mestadels sidledes rörelser, men de avslutande dagarna såg först en stark optimism och köpsida för att därefter notera en kraftig nedgång. Kurserna på Stockholmsbörsen återhämtade sig i den avslutande handeln, styrkta av USA-börserna som inledde positivt. Ädelmetallerna sjönk inför och efter beskedet från Federal Reserve om den väntade räntehöjningen, men återhämtade sig och slutade med en mindre nedgång för guld och en kraftig uppgång för silver jämfört med förra veckan. Oljepriset steg medan de amerikanska obligationsräntorna sjönk något. Den amerikanska dollarn stärktes påtagligt mot andra valutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index slutade oförändrat jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +5,4%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -0,3% och har i år stigit med +11,0%. OMXS30 befinner sig i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig över ett kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1588 och 1603. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1597, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-09-28.png

För andra veckan i rad bidrog HM-aktien påtagligt till styrkan i Stockholmsbörsens OMXS30. Oron för den italienska ekonomin fick banksektorn att gå sämre i veckan. Med den förväntade räntehöjningen från Federal Reserve laddar vi nu för en ganska tung makroekonomisk vecka med bland annat arbetsmarknadsstatistik och löneutveckling i USA. Vi stänger också böckerna för det tredje kvartalet och inväntar rapporter. OMXS30 var i veckan åter uppe vid toppnivån 1679 för de senaste 12 månaderna.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Vete: Såld köpoption med lösen 6,5 i mars 2019.

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1420 och 1480 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1540 i december. Såld säljoption med lösen 1540 i november. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1360 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1680 i december. Såld köpoption med lösen 1700 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1640 i juni 2019.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,10 i december. Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1175 i februari 2019 och 1125 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1150 i december med köpt säljoption med lösen 1150 i september som försäkring.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i juni 2019. Sålda köpoptioner med lösen 70 och 75 i december 2018. Såld köpoption med lösen 80 i januari 2019. Såld köpoption med lösen 76 i februari 2019. Såld köpoption med lösen 85 i mars 2019.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 9,2 i november. Såld säljoption med lösen 8,4 i januari 2019.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018. Covered call med såld köpoption lösen 350 i oktober.
 • Majs: Covered call med såld köpoption lösen 4,0 i december.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019. Covered call med såld köpoption med lösen 13 i februari 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 4,0 och 4,25 i mars 2019.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 323,2075. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +11,1%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +0,7% sedan årsskiftet efter en vecka på +0,4%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond.

ACWI-Weekly 2018-09-28

Sedan inköp har index stigit med +2,6%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 74,95, vilket är 3,6% över inköpskurs. Aktuell exit är 71,72.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-09-28

Sedan inköp har index stigit med +3,3%. Högsta noteringen för Stockholm Benchmark Index sedan inköp är 634,47, vilket är 4,8% över inköpskurs. Aktuell exit är 604,20.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero.

OMXS30-Weekly 2018-09-28

Sedan inköp har index stigit med +3,3%. Högsta noteringen för OMXS30 sedan inköp är 1679,51, vilket är 4,4% över inköpskurs. Aktuell exit är 1592,94.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-09-28

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-09-28

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-09-28

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-09-28

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

AWCI-Weekly ATR 2018-09-28

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-09-28

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-09-28

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-09-28

Veckorapport vecka 38 2018

HM-Share-Image.jpg

Bild från HM

Börsveckan inleddes lite tveksamt, men i torsdags och fredags flyttade köpsidan fram sina positioner markant och kurserna steg på bred front. På USA-börserna var utvecklingen likartad, även om den avslutande handeln var något svag. S&P 500 noterade återigen nytt kursrekord. Ädelmetallerna hade en blandad utveckling, där silver för första gången på länge gick starkare än guld och stängde upp för veckan jämfört med sin guldglänsande syster som noterades nära oförändrat jämfört med förra veckan. Oljepriset steg och de amerikanska obligationsräntorna fortsatte upp. Den amerikanska dollarn försvagades ytterligare mot andra valutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,7% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +5,4%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +1,0% och har i år stigit med +11,4%. OMXS30 befinner sig i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig över ett kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1585 och 1598. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1594, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-09-21.png

Stockholmsbörsens OMXS30 gick riktigt starkt i veckan, med synnerligen gott understöd från HM-aktien som steg med ca 17%! Med en indexvikt på omkring 5% gav det förstås rejäl skjuts uppåt för OMXS30, men också mer allmänt spirade optimismen på världens börser, utan någon egentlig katalysator. Nu inväntar vi onsdagens räntebesked från den amerikanska centralbanken Federal Reserve mot bakgrund av att räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen stigit över tre procent återigen. Vidare förbereder vi oss för bolagsrapporterna efter att böckerna för det tredje kvartalet stänger om drygt en vecka. Däremellan får vi se vilka turer och utspel veckan bjuder på i den pågående handelskonflikten mellan USA och snart resten av världen.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld ratio credit spread med såld säljoption 1480 och köpt säljoption 1520 med lösen i september. Köpt säljoption med lösen 1440 i september som försäkring mot nedgång (förlust).
 • Bomull: Såld köpoption med lösen 90 i december.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 45 i juni 2019.
 • Vete: Såld säljoption med lösen 4,9 i december.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Naturgas: Såld köpoption med lösen 4,0 i mars 2019.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1420 och 1480 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1540 i december. Såld säljoption med lösen 1540 i november. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1360 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1680 i december. Såld köpoption med lösen 1700 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1640 i juni 2019.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,10 i december. Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1175 i februari 2019 och 1125 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1150 i december med köpt säljoption med lösen 1150 i september som försäkring.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i juni 2019. Sålda köpoptioner med lösen 70 och 75 i december 2018. Såld köpoption med lösen 80 i januari 2019. Såld köpoption med lösen 76 i februari 2019. Såld köpoption med lösen 85 i mars 2019.
 • Vete: Såld köpoption med lösen 6,5 i mars 2019.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 9,2 i november. Såld säljoption med lösen 8,4 i januari 2019.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018. Covered call med såld köpoption lösen 350 i oktober.
 • Majs: Covered call med såld köpoption lösen 4,0 i december.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019. Covered call med såld köpoption med lösen 13 i februari 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 4,0 och 4,25 i mars 2019.

Andelsvärdet i placeringsklubben minskade med -0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 322,2062. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +10,8%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +0,3% sedan årsskiftet efter en vecka på -0,3%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond.

ACWI-Weekly 2018-09-21

Sedan inköp har index stigit med +3,2%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 74,89, vilket är 3,5% över inköpskurs. Aktuell exit är 71,54.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-09-21

Sedan inköp har index stigit med +3,6%. Högsta noteringen för Stockholm Benchmark Index sedan inköp är 634,47, vilket är 4,8% över inköpskurs. Aktuell exit är 603,89.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero.

OMXS30-Weekly 2018-09-21

Sedan inköp har index stigit med +3,3%. Högsta noteringen för OMXS30 sedan inköp är 1679,51, vilket är 4,4% över inköpskurs. Aktuell exit är 1592,67.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-09-21

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-09-21

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-09-21

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-09-21

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

AWCI-Weekly ATR 2018-09-21

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-09-21

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-09-21

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-09-21

Veckorapport vecka 37 2018

CHINA-US-DIPLOMACY-AGRICULTURE

Bild från Marketplace

Handeln på Stockholmsbörsen var länge tveksam och rörelserna små under börsveckan som gick. I fredags flyttade köpsidan fram sina positioner påtagligt och vi fick se en stark avslutning. På USA-börserna var utvecklingen något av det motsatta, med en stark utveckling fram till en mer tveksam avslutning i fredags. S&P 500 ligger nära sin nyligen satta toppnotering. Ädelmetallerna stängde nära oförändrat jämfört med föregående fredag, efter en svag avslutning på veckan. Oljepriset steg efter en riktig berg- och dalbana under veckan. De amerikanska obligationsräntorna fortsatte upp medan den amerikanska dollarn försvagades mot andra valutor, mätt i dollarindex, trots en stark avslutning i fredags.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,0% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +3,7%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +1,4% och har i år stigit med +10,3%. OMXS30 befinner sig i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig över ett kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1583 och 1594. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1590, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-09-14.png

Med två veckor kvar av det tredje kvartalet är vi inne i något av ett kortsiktigt makroekonomiskt vakuum. Den 26 september får vi se vad den amerikanska centralbanken Fed gör med styrräntan. Därefter tar det ett par veckor innan rapportfloden från börsbolagen inleds. Bortsett från handelskonflikten mellan USA och Kina, där förväntningarna om nya samtal ökar, syns inga direkta orosmoln på börshimlen, men det är ofta då det kan smälla till på allvar.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Sojabönor: Såld köpoption med lösen 10,4 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 10,8 i mars 2018
 • Vete: Såld köpoption med lösen 7,0 i mars 2019. Såld köpoption 6,0 med lösen december.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i december. Såld säljoption med lösen 53 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 51 i februari 2019.  Såld säljoption med lösen 50 i mars 2019.
 • Naturgas: Såld köpoption med lösen 4,5 i februari 2019.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i mars 2019.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1420 och 1480 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1540 i december. Såld säljoption med lösen 1540 i november. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1360 i juni 2019. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1480 och köpt säljoption 1520 med lösen i september. Såld köpoption med lösen 1680 i december. Såld köpoption med lösen 1700 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1640 i juni 2019. Köpt säljoption med lösen 1440 i september som försäkring mot nedgång.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,10 i december. Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1175 i februari 2019 och 1125 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1150 i december med köpt säljoption med lösen 1150 i september som försäkring.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 45 i juni 2019. Sålda köpoptioner med lösen 70 och 75 i december 2018. Såld köpoption med lösen 80 i januari 2019. Såld köpoption med lösen 76 i februari 2019. Såld köpoption med lösen 85 i mars 2019.
 • Vete: Såld köpoption med lösen 6,5 i mars 2019.  Såld säljoption med lösen 4,9 i december.
 • Bomull: Såld köpoption med lösen 90 i december.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 9,2 i november. Såld säljoption med lösen 8,4 i januari 2019.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018. Covered call med såld köpoption lösen 350 i oktober.
 • Majs: Covered call med såld köpoption lösen 4,0 i december.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019. Covered call med såld köpoption med lösen 13 i februari 2019.
 • Naturgas: Såld köpoption med lösen 4,25 i mars 2019.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,8% jämfört med förra fredagen, och slutade på 322,7280. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +11,0%.

Onsdagsfonden PPM

Pensionsmyndigheten utför ännu en gång ett systemunderhåll som tar hela helgen och därför kan resultatet inte beräknas nu.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond.

ACWI-Weekly 2018-09-14

Sedan inköp har index stigit med +1,5%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 74,70, vilket är 3,2% över inköpskurs. Aktuell exit är 71,41.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-09-14

Sedan inköp har index stigit med +2,6%. Högsta noteringen för Stockholm Benchmark Index sedan inköp är 634,47, vilket är 4,8% över inköpskurs. Aktuell exit är 603,89.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero.

OMXS30-Weekly 2018-09-14

Sedan inköp har index stigit med +1,6%. Högsta noteringen för OMXS30 sedan inköp är 1679,51, vilket är 4,4% över inköpskurs. Aktuell exit är 1592,67.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-09-14

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-09-14

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-09-14

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-09-14

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

AWCI-Weekly ATR 2018-09-14

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-09-14

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-09-14

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-09-14

Veckorapport vecka 36 2018

Börsveckan präglades av nedgångar på Stockholmsbörsen i stundtals orolig handel. USA-börserna såg också lägre kurser men under lugnare utveckling. Ädelmetallerna handlades något ned och oljepriset föll. De amerikanska obligationsräntorna steg påtagligt efter fredagens arbetsmarknadsstatistik som bland annat visade på högre löneökningar, vilket ökar förväntningar på inflation. Den amerikanska dollarn stängde något mot andra valutor, mätt i dollarindex, också den påverkad av statistiken.

Stockholmsbörsens OMXS30-index backade med -2,4% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +2,6%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar föll med -2,5% och har i år stigit med +8,8%. OMXS30 befinner sig i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig över ett smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1581 och 1591. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1588, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-09-07.png

Som jag skrev i förra veckorapporten skulle en rekyl vara sund och det får man säga att vi nu sett. Återstår att se om vi inlett en längre period av oroligare handel, eller om vi snabbt kommer upp på den positiva börskurvan igen. Det är en månad kvar till nästa flod av rapporter inleds, och fram till dess ligger fokus på statistik, räntor/valutor och geopolitiska händelser. Som den amerikanska arbetsmarknadsstatistiken visade i fredags är ekonomin i USA stark sett till arbetsmarknad och tillväxt, och vi börjar även se tendenser till inflation. Något som ibland skymtar till i den finansiella diskussionen är USA:s enorma statsskuld och hur landet påverkas av stigande räntor. Trump-administrationen fortsätter traditionen med stora budgetunderskott, och den amerikanska statsskulden motsvarar 104% av landets bruttonationalprodukt. En sådan kvarnsten om halsen blir än tyngre med stigande räntor.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

 • Vete: Såld säljoption med lösen 4,9 i december.
 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1420 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1300 i juni 2019.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1420 och 1480 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1540 i december. Såld säljoption med lösen 1540 i november. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1360 i juni 2019. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1480 och köpt säljoption 1520 med lösen i september. Såld köpoption med lösen 1680 i december. Såld köpoption med lösen 1700 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1640 i juni 2019. Köpt säljoption med lösen 1440 i september som försäkring mot nedgång.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,10 i december. Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1175 i februari 2019 och 1125 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1150 i december med köpt säljoption med lösen 1150 i september som försäkring.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i december. Såld säljoption med lösen 53 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 51 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 50 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 45 i juni 2019. Sålda köpoptioner med lösen 70 och 75 i december 2018. Såld köpoption med lösen 80 i januari 2019. Såld köpoption med lösen 76 i februari 2019. Såld köpoption med lösen 85 i mars 2019.
 • Vete: Såld köpoption 6,0 med lösen december. Såld köpoption med lösen 6,5 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 7,0 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 4,9 i december.
 • Bomull: Såld köpoption med lösen 90 i december.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 9,2 i november. Såld säljoption med lösen 8,4 i januari 2019. Såld köpoption med lösen 10,4 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 10,8 i mars 2018.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018. Covered call med såld köpoption lösen 350 i oktober.
 • Majs: Covered call med såld köpoption lösen 4,0 i december.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019. Covered call med såld köpoption med lösen 13 i februari 2019.
 • Naturgas: Såld köpoption med lösen 4,5 i februari 2019. Såld köpoption med lösen 4,25 i mars 2019.

Andelsvärdet i placeringsklubben sjönk med -0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 320,2024. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +10,1%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +1,3% sedan årsskiftet efter en vecka på -2,4%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond.

ACWI-Weekly 2018-09-07

Sedan inköp har index stigit med +0,1%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 74,70, vilket är 3,2% över inköpskurs. Aktuell exit är 71,41.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-09-07

Sedan inköp har index stigit med +1,2%. Högsta noteringen för Stockholm Benchmark Index sedan inköp är 634,47, vilket är 4,8% över inköpskurs. Aktuell exit är 603,89.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero.

OMXS30-Weekly 2018-09-07

Sedan inköp har index stigit med +0,6%. Högsta noteringen för OMXS30 sedan inköp är 1679,51, vilket är 4,4% över inköpskurs. Aktuell exit är 1592,67.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-09-07

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-09-07

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-09-07.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-09-07.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-09-07.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-09-07

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-09-07.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-09-07.png