Veckorapport vecka 2 2019

delayed

En ordentligt försenad veckorapport, ber om ursäkt för det! Stockholmsbörsen fortsatte rida på den kraftiga uppgången i fredags och kurserna steg på bred front mest hela veckan, med undantag av en lugn nedgång i den avslutande handeln. På USA-börserna var utvecklingen likartad. Ädelmetallerna handlades mestadels sidledes jämfört med stängningskursen föregående förra veckan. Oljepriset stärktes påtagligt, trots en svag avslutande handel. De amerikanska obligationsräntorna steg efter att ha handlats oregelbundet under veckan. Den amerikanska dollarn försvagades stundtals kraftigt något mot andra valutor, mätt i dollarindex, men återhämtade sig något i slutet av veckan.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +2,1,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +4,0%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +2,5% och har i år klättrat med +4,4%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig under ett kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1525 och 1548. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1537, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

omxs30-weekly 2019-01-11

Aktiebörserna har inlett året optimistiskt, vilket inte är särskilt förvånande efter den snabba och branta nedgång vi fick se i det avslutande kvartalet 2018, utan några bolagsfundamentala orsaker. Nu får vi snart hårda data i form av rapporter och det blir i vanlig ordning mycket information för marknadsaktörerna att smälta.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1620 i december 2019.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1180 i juni 2019. Sålda säljoptioner med lösen 1420, 1480 och 1500 i mars 2019. Sålda säljoptioner med lösen 1260, 1300 och 1360 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 1260 i september 2019. Såld köpoption med lösen 1560 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1600 i september 2019. Såld köpoption med lösen 1620 i december 2019.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Sålda säljoptioner med lösen 45, 50 och 55 i juni 2019.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 5,0 och 5,50 i mars 2019.
 • 10-årig amerikansk statsobligation: Såld termin.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 330,0260. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +1,0%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är oförändrat sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i räntefond efter att exit träffades vecka 41.

acwi-weekly 2019-01-11

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

omxsbcappi-weekly 2019-01-11

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

omxs30-weekly 2019-01-11

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

eem-weekly 2019-01-11

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

djci-weekly 2019-01-11

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

omxs30-weekly atr 2019-01-11

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-01-11.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-01-11.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-01-11.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2019-01-11.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-01-11.png

Annonser

Veckorapport vecka 1 2019

happy broker

Bild från CNBC

Det nya årets första börsvecka inleddes tveksamt, men det märktes att köparna kom in när Stockholmsbörsen nådde den bottennotering som sattes föregående vecka. I fredags fick vi vara med om ett ordentligt börsrally. På USA-börserna var utvecklingen likartad. Ädelmetallerna slutade med små förändringar jämfört med stängningskursen föregående förra veckan, trots en rejäl tillbakagång i samband med börsuppgången i fredags. Oljepriset hade den första stabilt positiva veckan på länge och stängde högre. De amerikanska obligationsräntorna sjönk efter att ha handlats ganska turbulent under veckan. Den amerikanska dollarn försvagades något mot andra valutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,9,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +1,9%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +1,8% och har i år klättrat med +1,8%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig under ett kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1529 och 1551. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1541, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-01-04.png

Vi är inne i ett klart intressant läge, där nedgångarna på aktiebörserna verkar ha stött på patrull, åtminstone tillfälligt. Uppenbarligen identifierar köparna aktier som attraktiva på denna nivå, och detta kan nog hålla åtminstone till dess att rapporterna börjar strömma in. Pendeln har slagit om till negativ marknadsstämning väl snabbt och kraftigt, och det är naturligt att vi får se en motrörelse. Den starka arbetsmarknadsstatistiken från USA i fredags kom precis i rätt tid för börsoptimisterna.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Kaffe: Såld köpoption med lösen 1,6 i maj.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1175 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 1140 i juni 2019.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 8,4 i maj 2019.

Justerade positioner

Nya positioner

 • 10-årig amerikansk statsobligation: Såld termin.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1180 i juni 2019. Sålda säljoptioner med lösen 1420, 1480 och 1500 i mars 2019. Sålda säljoptioner med lösen 1260, 1300 och 1360 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 1260 i september 2019. Såld köpoption med lösen 1560 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1600 i september 2019.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Sålda säljoptioner med lösen 45, 50 och 55 i juni 2019.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 5,0 och 5,50 i mars 2019.
 • 10-årig amerikansk statsobligation: Såld termin.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,7% jämfört med förra fredagen, och slutade på 329,6186. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +0,9%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är oförändrat sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i räntefond efter att exit träffades vecka 41.

acwi-weekly 2019-01-04

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

omxsbcappi-weekly 2019-01-04

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

omxs30-weekly 2019-01-04

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

eem-weekly 2019-01-04

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

djci-weekly 2019-01-04

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-01-04.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-01-04.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-01-04.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-01-04.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2019-01-04.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-01-04.png

Veckorapport vecka 51 och 52 2018

blandad börs

Bild från limaohio.com

Då ska jag försöka sammanfatta två veckors utveckling på finansmarknaderna på en gång, och för aktiebörserna är det ju ganska lätt: ned, ned och åter ned under stundtals riktigt förvirrad handel med kraftiga svängningar! Både i Europa och USA rutschade kurserna utför med få pauser, med undantag för en positiv avslutning i fredags för Europa. Precis motsatt utveckling var det för ädelmetallerna som steg rejält. Oljepriset fortsatte också sitt fria fall, men stärktes på slutet några dollar från botten på 42 USD för ett fat WTI-oljan. De amerikanska obligationsräntorna sjönk påtagligt och den amerikanska dollarn försvagades mot andra valutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index föll under perioden -4,3,% jämfört med stängningskursen vecka 50. Sedan årsskiftet har index minskat med -10,7%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -3,6% och har i år fallit med -4,6%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig under ett kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1536 och 1555. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1546, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

 

OMXS30-Weekly 2018-12-28

Rädsla och girighet är två motpoler som driver prissättningen på en marknad. De senaste månaderna har rädslan verkligen fyllts på till den grad att aktiekurserna nu på Stockholmsbörsen prisar in en klar försämring av bolagens tillväxt och vinster nästa år. Den tunna julhelgshandeln gör att kurserna rör sig extremt snabbt och det har inte funnits mycket fundamentalt att ta fasta på, mer än förväntad höjning av den amerikanska styrräntan och lite klenare makrostatistik. Nu stänger vi alldeles snart året och vänder blad. De kommande rapporterna kommer att ge en stark indikation på hur världsekonomin mår. Förväntningarna är minst sagt nedskruvade, framför allt i Europa och i synnerhet Stockholm där kurserna backat nästan 20% sedan årshögst. Om rapporterna kommer in enligt analytikernas förväntningar bör vi få se en reaktion uppåt på börsen. Men börstrenden är otvetydigt negativ varför uppgångar bör utnyttjas för kortsiktiga affärer och att hitta bra säljlägen, till dess att en vändning är på plats. Ett litet halmstrå för börsoptimister är att massmedia börjar fyllas av artiklar om ”börsraset” med snusförnuftiga råd om hur du skyddar dina pengar. Som vanligt är standardråden att antingen sitta still i båten eller att nu, efter en påtaglig nedgång, flytta en del av kapitalet från börsen till sparkontot. Visst kan det fortsätta nedåt, men det hade varit mer smakligt om ”proffsen” som uttalar sig och ger råd i massmedia någon gång hade ordat om att ha en investeringsstrategi och plan för när man ska sälja klar innan börsnedgången kommer.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1540 i december (förlust). Köpt säljoption med lösen 1340 i december som försäkring mot kraftig nedgång. Såld decembertermin för att skydda mot nedgång. Såld köpoption med lösen 1560 i mars 2019.
 • Apelsinjuice: Köpt köpoption med lösen 145 i januari (förlust).

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1180 i juni 2019. Sålda säljoptioner med lösen 1420, 1480 och 1500 i mars 2019. Sålda säljoptioner med lösen 1260, 1300 och 1360 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 1260 i september 2019.  Såld köpoption med lösen 1600 i september 2019.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1,6 i maj.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1175 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 1140 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Sålda säljoptioner med lösen 45, 50 och 55 i juni 2019.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 8,4 i maj 2019.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 5,0 och 5,50 i mars 2019.

Andelsvärdet i placeringsklubben stängde i stort sett oförändrat under perioden, och slutade på 327,2807. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +12,6%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -5,3% sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i räntefond efter att exit träffades vecka 41.

ACWI-Weekly 2018-12-28

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-12-28

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXS30-Weekly 2018-12-28

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-12-28

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-12-28

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-12-28

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-12-28.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-12-28.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-12-28

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-12-28.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-12-28.png

Veckorapport vecka 50 2018

fomc

Bild från Federal Reserve

Börsveckan var tudelad, där kurserna steg kraftigt på bred front under den första halvan, med undantag för en svag inledande handel, för att sedan falla tillbaka påtagligt.  På USA-börserna var utvecklingen likartad men den avslutande handeln klart svagare än Europa. Ädelmetallerna sjönk steg påtagligt och oljepriset backade något. De amerikanska obligationsräntorna steg och den amerikanska dollarn stärktes mot andra valutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,2,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index minskat med -6,7%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +1,4% och har i år fallit med -1,1%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig under ett kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1547 och 1561. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1555, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-12-14.png

Oron på aktiebörserna världen över fortsätter, och det är intressant att se hur snabbt flockbeteendet på marknaderna kan ändras. Nu är det gott om pessimism och utsagor om ytterligare nedgångar och till och med ras med 20-40%. Fundamentalt kommer makroekonomisk statistik in svagare, vilket förstås drar ned förväntningarna på bolagens resultat. Samtidigt lättar det redan svaga inflationstrycket och räntorna ser inte ut att nå högre höjder inom översiktlig tid. Beskedet från Federal Reserve på onsdag kan skapa kraftiga rörelser kortsiktigt.

Nu är snart julen över oss, och därefter stundar januari där vi svart på vitt får se hur det står till med bolagens intäkter och vinster. Maggropskänslan är att det krävs svagare siffror än föregående år för att ge bränsle åt ytterligare börsnedgång, men osvuret är som alltid bäst i sådana utsagor. p/e-talet för S&P har kommit ner under 20, från nästan 25, på kort tid, och det har nog varit en nyttig och välbehövlig korrigering.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1180 i juni 2019. Sålda säljoptioner med lösen 1420, 1480 och 1500 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1540 i december.  Sålda säljoptioner med lösen 1260, 1300 och 1360 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 1260 i september 2019. Såld köpoption med lösen 1560 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1600 i september 2019. Köpt säljoption med lösen 1340 i december som försäkring mot kraftig nedgång. Såld decembertermin för att skydda mot nedgång.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1,6 i maj.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1175 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 1140 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Sålda säljoptioner med lösen 45, 50 och 55 i juni 2019.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 8,4 i maj 2019.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 5,0 och 5,50 i mars 2019.
 • Apelsinjuice: Köpt köpoption med lösen 145 i januari.

Andelsvärdet i placeringsklubben sjönk med -0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 327,5401. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +12,6%.

Nedgången i OMXS30 pressar positionerna i sålda säljoptioner, men hittills begränsar den sålda terminen faran framgångsrikt. Om index fortsätter ned under 1430 kommer ytterligare justeringar att behöva göras.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -5,3% sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i räntefond efter att exit träffades vecka 41.

ACWI-Weekly 2018-12-14

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-12-14

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXS30-Weekly 2018-12-14

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-12-14

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-12-14

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-12-14

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-12-14.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-12-14.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-12-07

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-12-14.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-12-14.png

Veckorapport vecka 49 2018

buy_sell_cartoon

Vi lägger en riktigt turbulent vecka bakom oss, där kurserna på Stockholmsbörsen noterade branta fall. På USA-börserna var utvecklingen också svag och anmärkningsvärt slagig med stora dagliga intervall mellan högsta och lägsta noteringar. Handeln var där också avkortad, då aktiemarknaden höll stängt i onsdags i samband med att förre presidenten George Bush begravdes. Ädelmetallerna steg påtagligt och oljepriset ökade också, om än i en orolig marknad. De amerikanska obligationsräntorna sjönk rejält och den amerikanska dollarn försvagades mot andra valutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index backade med -4,0,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index minskat med -7,8%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar minskade med +-3,7% och har i år fallit med -2,4%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig under ett smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1560 och 1568. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1565, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-12-07.png

Det har varit en väldigt slagig handel på aktiemarknaderna den senaste tiden, där köpsidan snabbt faller undan så snart kurserna börjar pressas. Vi har egentligen ingen ny information som kan förklara börsnedgången, utan det handlar som vanligt om förväntningar och inprisningar av vad som komma skall. Just nu ser det ut som att aktiekurserna speglar en utebliven tillväxt av vinster och omsättning nästa år, och kanske till och med en liten minskning.

Handeln i USA har varit tunn, vilket ofta är fallet i samband med Thanksgiving. Om S&P 500 inte mer än kortvarigt dyker under 2600 så befinner vi oss fortfarande i en konsolidering. En etablering under 2500 signalerar fara och färde, men då bör det krävas att kvartalsrapporterna som ramlar in i januari visar på negativ utveckling. 19 december är det dags för besked från den amerikanska centralbanken Federal Reserve om ränteändring. Till dess lär det fortsätta vara oroligt på aktiebörserna och tolkningar av utspel i handelskonflikten mellan USA och Kina kan snabbt sätta fart på kurserna både upp och ned.

I Europa är det förstås morgondagens brittiska parlamentsomröstning som står i fokus. Troligen ligger ett nej till de konservativas Brexit-plan inbakat i förväntningarna, så blir den godkänd kan det bli kraftiga reaktioner på både börs och pund. Skulle det bli ett nej fortsätter osäkerheten om var Storbritannien kommer att stå i förhållande till EU i vår.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1680 i september 2019
 • EUR/USD: Såld säljoption med lösen 1,09 i mars 2019.

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1180 i juni 2019. Sålda säljoptioner med lösen 1420, 1480 och 1500 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1540 i december.  Sålda säljoptioner med lösen 1260, 1300 och 1360 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 1260 i september 2019. Såld köpoption med lösen 1560 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1600 i september 2019. Köpt säljoption med lösen 1340 i december som försäkring mot kraftig nedgång. Såld decembertermin för att skydda mot nedgång.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1,6 i maj.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1175 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 1140 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Sålda säljoptioner med lösen 45, 50 och 55 i juni 2019.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 8,4 i maj 2019.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 5,0 och 5,50 i mars 2019.
 • Apelsinjuice: Köpt köpoption med lösen 145 i januari.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,4% jämfört med förra fredagen, och slutade på 328,1195. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +12,8%.

Nedgången i OMXS30 pressar positionerna i sålda säljoptioner, men hittills begränsar den sålda terminen faran framgångsrikt. Om index fortsätter ned under 1430 kommer ytterligare justeringar att behöva göras.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -5,3% sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i räntefond efter att exit träffades vecka 41.

ACWI-Weekly 2018-12-07

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-12-07

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXS30-Weekly 2018-12-07

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-12-07

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-12-07

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-12-07

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-12-07

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-12-07

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-12-07

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-12-07

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-12-07

Veckorapport vecka 48 2018

första advent

Bild från Upload Stars

Optimismen återkom på aktiemarknaderna och Stockholmsbörsen noterade en bred uppgång. Likadant var det på USA-börserna som tog rejäla kliv uppåt. Ädelmetallerna föll tillbaka något och oljepriset satte en ny bottennotering för året innan det återhämtade sig något och stängde veckan på svagt plus. De amerikanska obligationsräntorna sjönk och den amerikanska dollarn stärktes mot andra valutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +2,5,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index minskat med -4,0%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +2,4% och har i år stigit med +1,3%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig under ett smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1567 och 1572. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1571, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-11-30.png

Vi är nu inne i december som brukar vara en positiv börsmånad och efter den korrigering vi haft sedan början av oktober kanske det nu är dags för köpsidan att återta kontrollen. G20-mötet förefaller ha inneburit en del positiva nyheter, men det är väl bäst att avvakta utspel från Trumps administration och hur marknaden uppfattar läget i den pågående handelskonflikten. En ny månad innebär att en hel del makroekonomisk statistik kommer att publiceras och om drygt två veckor är det dags för besked från den amerikanska centralbanken Federal Reserve om ränteändring.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en svagt negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1180 i juni 2019. Sålda säljoptioner med lösen 1420, 1480 och 1500 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1540 i december.  Sålda säljoptioner med lösen 1260, 1300 och 1360 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 1260 i september 2019. Såld köpoption med lösen 1560 i mars 2019. Sålda köpoptioner med lösen 1600 och 1680 i september 2019. Köpt säljoption med lösen 1340 i december som försäkring mot kraftig nedgång. Såld decembertermin för att skydda mot nedgång.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1,6 i maj.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1175 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 1140 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Sålda säljoptioner med lösen 45, 50 och 55 i juni 2019.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 8,4 i maj 2019.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 4,0 och 4,25 i mars 2019.
 • Apelsinjuice: Köpt köpoption med lösen 145 i januari.
 • EUR/USD: Såld säljoption med lösen 1,09 i mars 2019.

Andelsvärdet i placeringsklubben backade med -0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 326,6897. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +12,3%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -5,3% sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i räntefond efter att exit träffades vecka 41.

ACWI-Weekly 2018-11-30

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-11-30

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXS30-Weekly 2018-11-30

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-11-30

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-11-30

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-11-30

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-11-30

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-11-30

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-11-30

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-11-30

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-11-30