Veckorapport vecka 17 2019

Kurserna fortsatte upp för den fjärde veckan i rad på Stockholmsbörsen. Även på USA-börserna var stämningen god. Ädelmetallerna steg medan oljan backade efter en kraftig nedgång i fredags. De amerikanska obligationsräntorna sjönk. Den amerikanska dollarn, mätt i dollarindex, stärktes mot andra valutor.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,1,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +19,9%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +1,2% och har i år klättrat med +22,5%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig långt över ett extremt smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1564 och 1569. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1566, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-04-26.png

Börsen tenderar att kliva i trappsteg vid uppgångar och ta hissen ned vid börsnedgång. Köpsidan dominerar kraftfullt, men så här uppe vid rekordnoteringar och efter en snabb och brant uppgång krävs det inte mycket för att utlösa en rekyl, åtminstone en kortare sådan.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1440 i september.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1425 i augusti.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,4 i september.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1440 i september. Såld köpoption med lösen 1680 i september. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1700 i december.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 43 i november. Såld köpoption med lösen 75 i november.
 • Vete: Covered call med köpt termin i juli, såld köpoption juni 4,7 samt köpt säljoption 4,0 i juli som försäkring.
 • Kaffe: Positiv prisspread med såld säljoption september 0,9 och köpt säljoption september 0,9.
 • JPY/USD: Såld säljoption med lösen 0,0089 i september.
 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,4 i september. Såld säljoption med lösen 2,6 i oktober, med en köpt säljoption 2,1 i oktober som försäkring. Såld säljoption med lösen 2,4 i september.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med 0,6% jämfört med förra fredagen, och slutade på 347,0053. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +6,2%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +6,8% sedan årsskiftet efter en vecka på +3,1%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i AP7 Aktiefond efter att köpsignal genererades 2019-03-07.

ACWI-Weekly 2019-04-26.png

Aktuell exit är 71,00.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige efter att en köpsignal genererades 2019-02-28.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-04-26.png

Aktuell exit är 608,54.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i Avanza Zero efter att en köpsignal genererades 2019-03-07.

OMXS30-Weekly 2019-04-26

Aktuell exit är 1601,51.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2019-04-26.png

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP-Weekly 2019-04-26.png

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-04-26.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-04-26.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-04-29.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-04-29.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP-Weekly ATR 2019-04-29.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-04-26.png

Annonser

Veckorapport vecka 16 2019

bull market

Köpsidan fortsatte att visa musklerna och Stockholmsbörsen noterade en vecka med enbart uppgångar. På USA-börserna var utvecklingen mindre euforisk likartad och S&P 500 stängde i princip oförändrat jämfört med föregående vecka, i en avkortad påskhandel. Ädelmetallerna hade en svag vecka medan oljan noterade endast små förändringar, liksom de amerikanska obligationsräntorna. Den amerikanska dollarn, mätt i dollarindex, stärktes mot andra valutor efter en kraftig uppgång i torsdags.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,8,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +18,6%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +1,4% och har i år klättrat med +21,0%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig långt över ett extremt smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1559 och 1561. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1559, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-04-18.png

Optimismen på aktiebörserna är påtaglig och den branta nedgången i slutet av förra året är ett minne blott. En uppgång på nästan 20% för OMX30 på mindre än fyra månader är anmärkningsvärt, men innebär ”endast” att vi är tillbaka till nivåerna som gällde i slutet av september. Som Kortsikt skriver har rapportsäsongen börjat positivt i USA, med resultat som generellt ligger över förväntningarna. Kina presenterade i veckan god makroekonomisk statistik, som visar att landets stimulanser har effekt. Den kinesiska ekonomin är förstås av synnerligen stor betydelse för världshandeln.

Börsen noteras enligt klassiska indikatorer på klart överköpta nivåer, men i en positiv trend kan kurserna befinna sig länge på sådana. Efter snart en månads oavbruten uppgång och i närheten av tidigare toppnoteringar vore det nyttigt med en rekyl, men kanske står köpsnurrorna hårt inställda på all time high på 1720 för OMXS30. Säsongsmönstret för S&P 500 talar för en något mer avvaktande börs i maj och juni, innan semesterrallyt tar vid.

anychart

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1220 och 1240 i december.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,6 i oktober, med en köpt säljoption 2,1 i oktober som försäkring.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1380 och 1440 i september. Såld köpoption med lösen 1680 i september. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1700 i december.
 • Olja:  Såld säljoption med lösen 43 i november. Såld köpoption med lösen 75 i november.
 • Vete: Covered call med köpt termin i juli, såld köpoption juni 4,7 samt köpt säljoption 4,0 i juli som försäkring.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1425 i augusti.
 • Kaffe: Positiv prisspread med såld säljoption september 0,9 och köpt säljoption september 0,9.
 • JPY/USD: Såld säljoption med lösen 0,0089 i september.
 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,6 i oktober, med en köpt säljoption 2,1 i oktober som försäkring.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med 0,4% jämfört med förra fredagen, och slutade på 344,9638. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +5,6%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +3,6% sedan årsskiftet efter en vecka på +0,4%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i AP7 Aktiefond efter att köpsignal genererades 2019-03-07.

ACWI-Weekly 2019-04-19.png

Aktuell exit är 70,70.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige efter att en köpsignal genererades 2019-02-28.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-04-19.png

Aktuell exit är 598,33.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i Avanza Zero efter att en köpsignal genererades 2019-03-07.

OMXS30-Weekly 2019-04-18

Aktuell exit är 1572,95.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2019-04-19.png

Onsdagsfonden Råvaror

Trendindikatorn 40 veckors exponentiellt glidande medelvärde visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP-Weekly 2019-04-19.png

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-04-19.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-04-19

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-04-19.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-04-19.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP-Weekly ATR 2019-04-19.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-04-19.png

Veckorapport vecka 15 2019

easter-2067391_960_720

Börskurserna fortsatte uppåt under påtaglig optimism på Stockholmsbörsen, där det mesta av uppgången genererades under fredagen. På USA-börserna var utvecklingen likartad och S&P 500 stängde bara någon procent från sitt all time high från september förra året. Ädelmetallerna noterade små förändringar jämfört med förra veckans stängningskurser efter en rejält slagig handel. Priset på råoljan steg något medan de amerikanska obligationsräntorna steg. Den amerikanska dollarn, mätt i dollarindex, försvagades mot andra valutor.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,2,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +16,5%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +1,1% och har i år klättrat med +19,3%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig långt över ett smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1553 och 1556. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1554, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-04-12.png

I USA kom några tunga bankrapporter i fredags och inledde rapportfloden för det första kvartalet. Storbanken JP Morgan Chase rapporterade en stark rapport och satte en klart positiv prägel på hela börsdagen. Känslan är att S&P 500 ska upp och kanske en bit förbi sitt all time high, men frågan är om det finns styrka att komma så värst mycket över 3000. För OMXS30 är det i första hand 1680 som hägrar, och möjligen rekordnoteringen på 1720. Vi är uppe på höga höjder, men signaler från centralbanker om expansiva penningpolitiska åtgärder håller räntor nere, och inflationen lyser fortfarande med sin frånvaro. En förbättring av den makroekonomiska statistiken lär hindra den amerikanska centralbanken att komma med en räntesänkning utan snarare att tillkännage en tydligare tidpunkt för ytterligare höjning.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1450 i juni. Såld säljoption med lösen 1300 i september.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,6 i oktober, med en köpt säljoption 2,1 i oktober som försäkring.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1380 och 1440 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1220 och 1240 i december. Såld köpoption med lösen 1680 i september. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1700 i december.
 • Olja:  Såld säljoption med lösen 43 i november. Såld köpoption med lösen 75 i november.
 • Vete: Covered call med köpt termin i juli, såld köpoption juni 4,7 samt köpt säljoption 4,0 i juli som försäkring.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1425 i augusti.
 • Kaffe: Positiv prisspread med såld säljoption september 0,9 och köpt säljoption september 0,9.
 • JPY/USD: Såld säljoption med lösen 0,0089 i september.
 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,6 i oktober, med en köpt säljoption 2,1 i oktober som försäkring.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med 0,6% jämfört med förra fredagen, och slutade på 343,5000. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +5,2%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +3,2% sedan årsskiftet efter en vecka på -0,2%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i AP7 Aktiefond efter att köpsignal genererades 2019-03-07.

ACWI-Weekly 2019-04-12.png

Aktuell exit är 70,14.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige efter att en köpsignal genererades 2019-02-28.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-04-12.png

Aktuell exit är 588,15.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i Avanza Zero efter att en köpsignal genererades 2019-03-07.

OMXS30-Weekly 2019-04-12

Aktuell exit är 1540,73.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2019-04-12.png

Onsdagsfonden Råvaror

Trendindikatorn 40 veckors exponentiellt glidande medelvärde visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP-Weekly 2019-04-12.png

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-04-12.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-04-12.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-04-12.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-04-12

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

EEM-Weekly ATR 2019-04-12.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-04-12.png

Veckorapport vecka 14 2019

April inleddes med kraftigt stigande aktiekurser på bred front på Stockholmsbörsen. På USA-börserna var utvecklingen likartad och S&P 500 stängde mindre än två procent från sitt all time high från september förra året. Ädelmetallerna noterade små förändringar jämfört med förra veckans stängningskurser medan priset på råoljan steg ordentligt. De amerikanska obligationsräntorna steg. Den amerikanska dollarn, mätt i dollarindex, ökade i värde mot andra valutor.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med hela +4,4,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +15,2%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +4,4% och har i år klättrat med +18,0%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig över ett smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1547 och 1553. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1549, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-04-05.png

Lättnaden över att nedgången i den amerikanska konjunkturen ser ut att bli klart modest samtidigt som räntorna faller har gett bränsle åt börsuppgången. Kanske är S&P 500 på väg mot 3000, men frågan är hur långt vidare vi når, utan att företagsresultaten överraskar ordentligt på uppsidan. En joker i leken är som alltid den senaste tiden president Trump och hans utspel om framför allt den amerikanska handelsstriden med Kina.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1400 i juni.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 45 i september. Såld säljoption med lösen 50 i juni 2019.
 • Boskap: Såld negativ prisspread med såld köpoption juni 128 och köpt köpoption maj 130.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Olja: Såld köpoption med lösen 75 i november.
 • JPY/USD: Såld säljoption med lösen 0,0089 i september.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1450 i juni. Sålda säljoptioner med lösen 1300, 1380 och 1440 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1220 och 1240 i december. Såld köpoption med lösen 1680 i september. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1700 i december.
 • Olja:  Såld säljoption med lösen 43 i november. Såld köpoption med lösen 75 i november.
 • Vete: Covered call med köpt termin i juli, såld köpoption juni 4,7 samt köpt säljoption 4,0 i juli som försäkring.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1425 i augusti.
 • Kaffe: Positiv prisspread med såld säljoption september 0,9 och köpt säljoption september 0,9.
 • JPY/USD: Såld säljoption med lösen 0,0089 i september.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med 0,4% jämfört med förra fredagen, och slutade på 341,3745. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +4,5%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +3,4% sedan årsskiftet efter en vecka på +3,1%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i AP7 Aktiefond efter att köpsignal genererades 2019-03-07.

ACWI-Weekly 2019-04-05

Aktuell exit är 69,50.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige efter att en köpsignal genererades 2019-02-28.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-04-05

Aktuell exit är 583,32.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i Avanza Zero efter att en köpsignal genererades 2019-03-07.

OMXS30-Weekly 2019-04-05

Aktuell exit är 1521,88.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2019-04-05

Onsdagsfonden Råvaror

Trendindikatorn 40 veckors exponentiellt glidande medelvärde visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

BCOM 2019-04-05

Tyvärr saknas rättvisande bild av Bloomberg Commodity Index i Prorealtime, därför använder jag annat verktyg.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-03-29.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-03-29.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-03-29.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-03-29.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

BCOM ATR 2019-03-29.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-03-29.png

Veckorapport vecka 13 2019

utdelningar

Bild från Privata Affärer

Vi lägger en ganska svag börsvecka bakom oss där kurserna på Stockholms-börsen sjönk på bred front, med Swedbank i spetsen. En del utdelningar i OMXS30-bolagen pressade också index. På USA-börserna var stämningen klart mer positiv och kurserna stängde högre jämfört med föregående vecka. Ädelmetallerna föll medan priset på råoljan steg något i en avvaktande handel. De amerikanska obligationsräntorna föll tillbaka rejält, men hämtade igen det mesta av uppgången i den avslutande handeln. Den amerikanska dollarn, mätt i dollarindex, ökade i värde mot andra valutor.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk -1,5,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +10,3%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar steg med +0,5% och har i år klättrat med +13,1%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig över ett smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1542 och 1550. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1545, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-03-29.png

Nu har högsäsongen för utdelningar inletts, vilket pressar index som OMXS30 som beräknas exklusive utdelningar. Om ett par veckor börjar hårda data från bolagen att ramla in. Fram till dess får vi invänta ny ekonomisk statistik och hur den mottages av marknadsaktörerna. I helgen kom positiva siffror från Kina vilket fick börsterminerna att vädra morgonluft. I april ska också förhandlingarna mellan USA och Kina om handelskonflikten ge resultat, men osvuret är bäst när det gäller denna tragikomiska soppa. USA-börserna visar styrka och de visar som vanligt vägen för övriga börser världen över

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Fläsk: Såld köpoptionsspread med såld köpoption juni 110 och köpt köpoption april 85.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Kaffe: Positiv prisspread med såld säljoption september 0,9 och köpt säljoption september 0,9.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1400 och 1450 i juni. Sålda säljoptioner med lösen 1300, 1380 och 1440 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1220 och 1240 i december. Såld köpoption med lösen 1680 i september. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1700 i december.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 50 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 45 i september. Såld säljoption med lösen 43 i november.
 • Boskap: Såld negativ prisspread med såld köpoption juni 128 och köpt köpoption maj 130.
 • Vete: Covered call med köpt termin i juli, såld köpoption juni 4,7 samt köpt säljoption 4,0 i juli som försäkring.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1425 i augusti.
 • Kaffe: Positiv prisspread med såld säljoption september 0,9 och köpt säljoption september 0,9.

Andelsvärdet i placeringsklubben var i stort sett oförändrat jämfört med förra fredagen, och slutade på 339,8511. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +4,1%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +0,3% sedan årsskiftet efter en vecka på -0,5%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i AP7 Aktiefond efter att köpsignal genererades 2019-03-07.

ACWI-Weekly 2019-03-29

Aktuell exit är 68,57.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige efter att en köpsignal genererades 2019-02-28.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-03-29

Aktuell exit är 581,22.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i Avanza Zero efter att en köpsignal genererades 2019-03-07.

OMXS30-Weekly 2019-03-29

Aktuell exit är 1521,88.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2019-03-29

Onsdagsfonden Råvaror

Trendindikatorn 40 veckors exponentiellt glidande medelvärde visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

BCOM 2019-03-29

Tyvärr saknas rättvisande bild av Bloomberg Commodity Index i Prorealtime, därför använder jag annat verktyg.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-03-29.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-03-29.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-03-29.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-03-29.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

BCOM ATR 2019-03-29.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-03-29.png

Veckorapport vecka 12 2019

fomc march 2019

Bild från CNBC

Börsveckan inleddes optimistiskt, men i onsdags tog säljarna kommandot på Stockholmsbörsen och släppte inte greppet förrän handeln stängde i fredags. På USA-börserna var handeln slagig, men efter ett försök till rally i torsdags föll kurserna rejält i fredags. Ädelmetallerna steg jämfört med stängningskursen föregående förra veckan, efter en slagig handel. Priset på råoljan noterade marginell förändring medan de amerikanska obligationsräntorna sjönk ordentligt. Den amerikanska dollarn, mätt i dollarindex, steg något mot andra valutor efter en volatil handel.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk -1,2,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +11,9%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -1,1% och har i år klättrat med +12,5%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig över ett smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1541 och 1550. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1545, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-03-22.png

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve kom med ett duvaktigt besked i onsdags om att man lägger höjningar av styrräntan på is, åtminstone året ut. Dessutom kommer man att sluta med att ta ned Bank Reserves på skuldsidan i balansräkningen, det så kallade QT. Tillsammans innebär de två budskapen att Fed nu går från penningpolitisk åtstramning till ett klart mer avvaktande läge, där marknadsaktörerna snabbt har värderat upp chanserna till en kommande räntesänkning.

Räntenivåer som inte stiger är positivt för börsen, så länge inte bolagsvinsterna minskar för mycket och ekonomin går i recession. Fed tar nu höjd för att ekonomin är i en svacka, men också för att den bör vara kortvarig.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1260 i september.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019.

Justerade positioner

 • OMXS30: Köpt tillbaka såld köpoption med lösen 1600 i september, sålt köpoption 1680 september samt säljoption september 1440 (mindre förlust).

Nya positioner

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1380 i september. Såld säljoption med lösen 1450 i juni.
 • Boskap: Såld köpoptionsspread med såld köpoption juni 128 och köpt köpoption maj 130.
 • Fläsk: Såld köpoptionsspread med såld köpoption juni 110 och köpt köpoption april 85.
 • Vete: Covered call med köpt termin i juli, såld köpoption juni 4,7 samt köpt säljoption 4,0 i juli som försäkring.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1425 i augusti.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 43 i november.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1400 och 1450 i juni. Sålda säljoptioner med lösen 1300, 1380 och 1440 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1220 och 1240 i december. Såld köpoption med lösen 1680 i september. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1700 i december.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 50 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 45 i september. Såld säljoption med lösen 43 i november.
 • Boskap: Såld köpoptionsspread med såld köpoption juni 128 och köpt köpoption maj 130.
 • Fläsk: Såld köpoptionsspread med såld köpoption juni 110 och köpt köpoption april 85.
 • Vete: Covered call med köpt termin i juli, såld köpoption juni 4,7 samt köpt säljoption 4,0 i juli som försäkring.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1425 i augusti.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 339,8378. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +4,1%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +0,8% sedan årsskiftet. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i AP7 Aktiefond efter att köpsignal genererades 2019-03-07.

ACWI-Weekly 2019-03-22

Aktuell exit är 67,68.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige efter att en köpsignal genererades 2019-02-28.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-03-22

Aktuell exit är 571,38.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i Avanza Zero efter att en köpsignal genererades 2019-03-07.

OMXS30-Weekly 2019-03-22

Aktuell exit är 1494,62.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2019-03-22

Onsdagsfonden Råvaror

Trendindikatorn 40 veckors exponentiellt glidande medelvärde visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

bcom 2019-03-22

Tyvärr saknas rättvisande bild av Bloomberg Commodity Index i Prorealtime, därför använder jag annat verktyg.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-03-22.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-03-22.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-03-22.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-03-22.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

BCOM ATR 2019-03-22.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-03-22.png

Veckorapport vecka 11 2019

MW-HF822_tower1_20190316073810_ZH

Bild från MarketWatch

Börsveckan var klart optimistisk världen över och Stockholmsbörsen noterade breda uppgångar. Ädelmetallerna stängde med mindre uppgångar jämfört med stängningskursen föregående förra veckan, efter en slagig handel. Priset på råoljan steg medan de amerikanska obligationsräntorna sjönk något. Den amerikanska dollarn, mätt i dollarindex, föll tillbaka rejält mot andra valutor.

Stockholmsbörsens OMXS30-index ökade med +2,4,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +13,3%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar steg med +2,4% och har i år klättrat med +13,8%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig över ett kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1539 och 1549. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1543, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-03-15.png

Räntorna sjunker och börserna stiger, vilket rimligen inte kan fortsätta särskilt länge. Men vi har lärt oss sedan finanskrisen att man inte ska underskatta centralbankerna. Nu är förväntningarna stora på mjukare besked från den amerikanska centralbanken Federal Reserve som håller möte i veckan och redovisar sina beslut på onsdag. Kanske annonserar de en lägre räntebana och till och med utsikter om en räntesänkning vid behov. Centralbanker i de tunga industriella länderna håller sin penningpolitik fortsatt expansiv, vilket ger stöd till aktiebörser världen över.

De pågående handelssamtalen mellan USA och Kina resulterar inte i mer än löjeväckande utsagor om framgångar och ständigt flyttade tidpunkter. Nu senast ska resultat presenteras i april… Det är svårt att se att Kina ska ge efter och tappa ansiktet i förhandlingarna, likväl som att det är liten chans att Trump ska ge efter från sina svingar och hot.

För Stockholmsbörsen vankas det utdelningar och pengaflödet till aktieägare börjar öka ordentligt i slutet av mars månad. OMXS30-index ska allt annat lika gå ned lika mycket som utdelningarna, men stämningen bland marknadsaktörerna påverkar som vanligt det mesta. Sedan kommer förstås reaktionerna på det första kvartalets rapporter att vara betydelsefulla, men dit är det en dryg månad.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1360 i juni 2019.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019.

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1400  i juni. Sålda säljoptioner med lösen 1260 och 1300  i september. Sålda säljoptioner med lösen 1220 och 1240 i december. Såld köpoption med lösen 1600 i september. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1700 i december.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Såld säljoption med lösen 50 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 45 i september.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 339,5896. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +4,0%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +0,5% sedan årsskiftet. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i AP7 Aktiefond efter att köpsignal genererades 2019-03-07.

ACWI-Weekly 2019-03-15

Aktuell exit är 67,57.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige efter att en köpsignal genererades 2019-02-28.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-03-15

Aktuell exit är 571,15.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i Avanza Zero efter att en köpsignal genererades 2019-03-07.

OMXS30-Weekly 2019-03-15

Aktuell exit är 1494,54.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2019-03-15

Onsdagsfonden Råvaror

Trendindikatorn 40 veckors exponentiellt glidande medelvärde visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

BCOM 2019-03-15

Tyvärr saknas rättvisande bild av Bloomberg Commodity Index i Prorealtime, därför använder jag annat verktyg.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-03-15.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-03-15.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-03-15.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-03-15.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

BCOM ATR 2019-03-15.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-03-15.png