Veckorapport vecka 34 2019

trump twitter china alternative

Börsveckan såg ut att utvecklas ganska stabilt positiv, men avslutningen var riktigt svag och summerade till endast en klen uppgång för veckan. USA-börserna gjorde en rejäl djupdykning i fredags i samband med president Trumps tweetande om eskalering av handelskonflikten mellan USA och Kina. Guldet, som länge handlades ned, rusade upp i fredags, liksom systermetallen silver. Oljepriset backade medan de amerikanska obligationsräntorna var i stort sett oförändrade jämfört med förra veckan. Den amerikanska dollarn försvagades rejält mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +0,2,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +8,1%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +0,3% och har i år stigit med +13,4%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig en bra bit under ett smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1572 och 1577. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1575, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-08-23.png

Det är inte lätt att hänga med i svängarna när USA:s president är så pigg att komma med mer eller mindre bombastiska uttalanden om andra länder och ledare. Helt klart växlar hans officiella bedömningar snabbt. Räntorna fortsätter sin vandring i rekordlågt territorium och i en eventuell recession är det inte mycket kvar av klassisk penningpolitik att ta till. Kvar finns då gammal hederlig finanspolitisk stimulans och i Europa finns kraft att lansera rätt omfattande expansiva program som investeringar i infrastruktur. Kanske får vi några sådana initiativ under hösten, om makroekonomisk statistik fortsätter visa på avmattning. Att låna pengar till investeringar är ju i princip gratis för stater idag.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

 • Apelsinjuice: köpt termin mars 2020, med köpt säljoption november 85 som försäkring.
 • Fläskkött: såld säljoption med lösen 50 i februari 2020, köpt säljoption med lösen 48 oktober som försäkring.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Såld säljoption med lösen 1280 i mars 2020. Sålda säljoptioner med lösen 1160 och 1200 i juni 2020. Såld köpoption med lösen 1680 i september. Sålda köpoptioner med lösen 1620 och 1650  i december.
 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,4 i september. Såld säljoption med lösen 2,6 i oktober, med en köpt säljoption 2,1 i oktober som försäkring.
 • Guld: såld köpoption med lösen 1850 i mars 2020.
 • 30-årig amerikansk statsobligation: Vagga med såld köpoption 169 i november och såld säljoption 159 november, med köpt köpoption september 171 och köpt säljoption september 160 som skydd.
 • Boskap: köpt termin med lösen i oktober.
 • Socker: köpt termin med lösen i oktober.
 • Apelsinjuice: köpt termin mars 2020, med köpt säljoption november 85 som försäkring.
 • Fläskkött: såld säljoption med lösen 50 i februari 2020, köpt säljoption med lösen 48 oktober som försäkring.

Andelsvärdet i placeringsklubben var i stort sett oförändrat jämfört med förra fredagen, och slutade på 361,0624. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +10,6%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden AP7 Aktiefond efter en köpsignal 2019-07-31.

ACWI-Weekly 2019-08-23.png

Utvecklingen av index sedan köp är -3,7% och aktuell exit är 69,52.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 33.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-08-23.png

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 32.

OMXS30-Weekly 2019-08-23

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 31.

EEM-Weekly 2019-08-23.png

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP-Weekly 2019-08-23.png

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-08-23.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-08-23.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-08-23.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-08-23

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP-Weekly ATR 2019-08-23.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-08-23.png

Annonser

Veckorapport vecka 33 2019

hedgeye on yields

Bild från Hedgeye

Stockholmsbörsen såg ut att notera ännu en riktigt svag vecka, men en avslutande kraftig uppgång i fredags mildrade nedgången för veckan. USA-börserna noterade liknande utveckling. Guldet fortsatte upp jämfört med förra veckans stängningskurs, liksom systermetallen silver. Oljepriset steg något i en fortsatt svängig handel. De amerikanska obligationsräntorna fortsatte att falla medan den amerikanska dollarn stärktes mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med -0,8,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +7,9%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -0,9% och har i år stigit med +13,0%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig en bra bit under ett smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1574 och 1580. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1578, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-08-16.png

OMXS30 noterades stundtals under junibotten på 1494, men stängde med marginal över den. Så kallade stöd och motstånd är intressanta att bevaka, men enligt min erfarenhet har de litet värde för placeringsstrategier. Det är fortsatt en helt normal rekyl/korrigering vi ser, den kortare trenden är klart negativ, och lika vanligt är det att nyhetsflödet under en sådan domineras av negativa toner. Just nu är det inverterade räntekurvor och risken för recession som är i fokus. Jag är ingen expert i ämnet, men något är galet när så enormt mycket kapital är placerat i papper som ger negativ avkastning. För en intressant analys av räntor, handelskrig, recession och börsläget rekommenderar jag varmt det senaste inlägget från alltid läsvärde Kortsikt.

Angående räntor så är nedgången av räntenivåer på statspapper anmärkningsvärd. Här är ett exempel, den tioåriga amerikanska statsobligationens ränta.

^TNX_YahooFinanceChart.png

Vi har snabbt kommit ned i en historiskt låg nivå, som endast underskridits två gånger tidigare: 2012 och 2016. Vid båda dessa bottnar steg därefter räntorna ordentligt och tog aktiekurserna med sig. Det återstår att se var botten för räntorna ligger denna gång. Det pratas en del om att USA kommer att gå mot negativa räntor, och når vi dit har vi nått en helt ny nivå i ekonomisk utveckling. Vi har för all del kommit en bra bit på väg som nedanstående diagram över utvecklingen av global skuld finansierad till negativ ränta visar.

 

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Olja: såld prisspread med säljoptioner, med såld säljoption 43 i november och köpt säljoption 41 i oktober.

Justerade positioner

 • 30-årig amerikansk statsobligation: såld köpoption med lösen 163 i november. Köpt köpoption med lösen 165 i september som försäkring. Rullad till en vagga med såld köpoption 169 i november och såld säljoption 159 november, med köpt köpoption september 171 och köpt säljoption september 160 som skydd.

Nya positioner

 • OMXS30: såld säljoption med lösen 1160 i juni 2020.
 • Kaffe: såld säljoption med lösen 90 i mars 2020.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Såld säljoption med lösen 1280 i mars 2020. Sålda säljoptioner med lösen 1160 och 1200 i juni 2020. Såld köpoption med lösen 1680 i september. Sålda köpoptioner med lösen 1620 och 1650  i december.
 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,4 i september. Såld säljoption med lösen 2,6 i oktober, med en köpt säljoption 2,1 i oktober som försäkring.
 • Guld: såld köpoption med lösen 1850 i mars 2020.
 • 30-årig amerikansk statsobligation: Vagga med såld köpoption 169 i november och såld säljoption 159 november, med köpt köpoption september 171 och köpt säljoption september 160 som skydd.
 • Boskap: köpt termin med lösen i oktober.
 • Socker: köpt termin med lösen i oktober.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 361,0898. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +10,6%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden AP7 Aktiefond efter en köpsignal 2019-07-31.

ACWI-Weekly 2019-08-16.png

Utvecklingen av index sedan köp är -2,6% och aktuell exit är 69,52.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige efter en köpsignal 2019-07-11.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-08-16.png

Utvecklingen av index sedan köp är -5,9% och aktuell exit är 588,75, vilken underskreds av veckans stängningskurs. Aktiefonden avyttras därför.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 32.

OMXS30-Weekly 2019-08-16

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 31.

EEM-Weekly 2019-08-16.png

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP-Weekly 2019-08-16.png

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-08-16.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-08-16.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-08-16.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-08-16.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP-Weekly ATR 2019-08-16.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-08-16.png

Veckorapport vecka 32 2019

trade-war

Bild från LA Tech News

Vi lägger ytterligare en dålig börsvecka bakom oss, där Stockholmsbörsen inledde med rejäla nedgångar som följdes av en stabilisering innan säljtrycket åter tilltog i den avslutande handeln. USA-börserna noterade liknande mönster, även om återhämtningen i mitten av veckan stundtals tog kurserna på plus för veckan, innan utvecklingen vände till minus under fredagen. Guldet fortsatte upp jämfört med förra veckans stängningskurs, liksom systermetallen silver. Oljepriset föll något i en ytterst svängig handel. De amerikanska obligationsräntorna fortsatte att falla och den amerikanska dollarn föll något mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med -2,4,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +8,7%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -2,4% och har i år stigit med +14,0%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig en bra bit under ett smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1576 och 1585. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1581, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-08-09.png

Handelskonflikten mellan USA och Kina var i fortsatt fokus, där den kinesiska yuanen sjönk under 7 dollar. Det störde president Trump så till den grad att han tydligt deklarerade att Kina manipulerar sin valuta och devalverar sig till fördelar.

USDCNY=X_YahooFinanceChart

Den hätska tonen från framför allt USA:s sida gör det tveksamt om vi kommer att få se någon öppning i handelskonflikten på denna sida årsskiftet. Lägg därtill en eventuell Brexit, möjliga biltullar från USA i höst som också sidsteppar WTO, och slutligen kanske ett italienskt nyval så ser det geopolitiska läget fortsatt turbulent ut.

För OMXS30 har vi gått ned 7,6% sedan toppen i början av juli, vilket inte är anmärkningsvärt alls, särskilt som vi fortfarande står på ett bra plus för året som helhet. Nu återstår att se om junibotten på 1494 håller, annars kan decembernedgångens 1378 komma i spel som omslagsnivå.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: såld köpoption med lösen 1700 i december.
 • Sojamjöl: såld köpoption med lösen 330 i december.
 • Guld: såld säljoption med lösen 1335 i december.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Guld: såld köpoption med lösen 1850 i mars 2020.
 • Olja: såld prisspread med säljoptioner, med såld säljoption 43 i november och köpt säljoption 41 i oktober.
 • Boskap: köpt termin med lösen i oktober.
 • Socker: köpt termin med lösen i oktober.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Såld säljoption med lösen 1280 i mars 2020. Såld säljoption med lösen 1200 i juni 2020. Såld köpoption med lösen 1680 i september. Sålda köpoptioner med lösen 1620 och 1650  i december.
 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,4 i september. Såld säljoption med lösen 2,6 i oktober, med en köpt säljoption 2,1 i oktober som försäkring.
 • Guld: såld köpoption med lösen 1850 i mars 2020.
 • 30-årig amerikansk statsobligation: såld köpoption med lösen 163 i november. Köpt köpoption med lösen 165 i september som försäkring.
 • Olja: såld prisspread med säljoptioner, med såld säljoption 43 i november och köpt säljoption 41 i oktober.
 • Boskap: köpt termin med lösen i oktober.
 • Socker: köpt termin med lösen i oktober.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,6% jämfört med förra fredagen, och slutade på 360,4697. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +10,4%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden AP7 Aktiefond efter en köpsignal 2019-07-31.

ACWI-Weekly 2019-08-09

Utvecklingen av index sedan köp är -1,6% och aktuell exit är 69,52.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige efter en köpsignal 2019-07-11.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-08-09.png

Utvecklingen av index sedan köp är -5,0% och aktuell exit är 588,75.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero efter en köpsignal 2019-07-11.

OMXS30-Weekly 2019-08-09

Utvecklingen av index sedan köp är -5,8% och aktuell exit är 1531,61, vilken underskreds av veckans stängningskurs. Aktiefonden avyttras därför.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 31.

EEM-Weekly 2019-08-09.png

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP-Weekly 2019-08-09.png

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-08-09.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-08-09.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-08-09

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-08-09.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP-Weekly ATR 2019-08-09.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-08-09.png

Veckorapport vecka 31 2019

US-China-trade-war-web2-824x549

Bild från USCNews

Vi lägger en svag börsvecka bakom oss, där Stockholmsbörsen avslutade med ett rejält magplask i fredags, i likhet med börser världen över. USA-börserna gick också svagt, men återhämtade sig från de lägsta noteringarna i den avslutande handeln. Guldet steg jämfört med förra veckans stängningskurs, medan systermetallen silver backade. Oljepriset föll i en svängig handel. De amerikanska obligationsräntorna sjönk påtagligt och den amerikanska dollarn steg något mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med -2,6,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +11,4%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -2,2% och har i år stigit med +16,8%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig under ett smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1577 och 1588. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1583, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-08-02.png

Centralbankerna och räntorna på penningmarknaderna världen över är i fortsatt fokus. Den amerikanska centralbankens beslutade i onsdags att sänka styrräntan med 0,25 procentenheter, vilket var väldigt väntat. Mer oväntat var beskedet från ordförande Jerome Powell om att sänkningen inte nödvändigtvis ska ses som början på en väg mot ytterligare sänkning utan som en justering till nuvarande förhållanden. Det bidrog till att den amerikanska dollarn stärktes och räntenedgången kom av sig. Sedan kom president Trump med sitt utspel om ytterligare tullar på 10% för kinesiska varor till ett värde om 300 miljarder dollar. Det satte press nedåt på både dollarn, aktiekurser och räntor, och råvaror som koppar.

HGXXXX-Weekly 2019-08-02.png

Nedgången på aktiebörserna i veckan tilldrog sig som alltid stor uppmärksamhet, men är modest sett till tidigare uppgångar, framför allt för USA-börserna. Vi är inne i en svagare period för aktier rent säsongsmässigt och som vanligt är det då flera som börjar peka mot likheter inför det historiska raset i oktober 1987. Ta dem med grova nypor salt! OMXS30 är fortfarande inne i den stora konsolideringen mellan 1545 och 1700 som index befunnit sig i sedan början av februari i år, med undantag av den kortvariga nedgången i månadsskiftet maj/juni. Bryts 1545 har vi junibotten 1494 och decembernedgångens 1378 som intressanta omslagsnivåer.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Silver: negativ diagonal prisspread med såld köpoption oktober och köpt köpoption september.

Justerade positioner

Nya positioner

 • 30-årig amerikansk statsobligation: såld köpoption med lösen 163 i november. Köpt köpoption med lösen 165 i september som försäkring.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Såld säljoption med lösen 1280 i mars 2020. Såld säljoption med lösen 1200 i juni 2020. Såld köpoption med lösen 1680 i september. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1700 i december.
 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,4 i september. Såld säljoption med lösen 2,6 i oktober, med en köpt säljoption 2,1 i oktober som försäkring.
 • Guld: såld säljoption med lösen 1335 i december.
 • Sojamjöl: såld köpoption med lösen 330 i december.
 • 30-årig amerikansk statsobligation: såld köpoption med lösen 163 i november. Köpt köpoption med lösen 165 i september som försäkring.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 358,2376. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +9,7%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden AP7 Aktiefond efter en köpsignal 2019-07-31.

ACWI-Weekly 2019-08-02.png

Utvecklingen av index sedan köp är -0,9% och aktuell exit är 69,52.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige efter en köpsignal 2019-07-11.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-08-02.png

Utvecklingen av index sedan köp är -2,6% och aktuell exit är 588,75.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero efter en köpsignal 2019-07-11.

OMXS30-Weekly 2019-08-02

Utvecklingen av index sedan köp är -3,5% och aktuell exit är 1531,61.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden efter en köpsignal 2019-07-08.

EEM-Weekly 2019-08-02.png

Utvecklingen av index sedan köp är -4,7% och aktuell exit är 40,66, vilken underskreds av veckans stängningskurs. Aktiefonden avyttras därför.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP-Weekly 2019-08-02.png

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-08-02.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-08-02.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-08-02.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-08-02.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP-Weekly ATR 2019-08-02.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-08-02.png

Veckorapport vecka 30 2019

trump-powell-no-threat

Bild från New York Post

Vi lägger en rätt svajig börsvecka bakom oss, där Stockholmsbörsen svängde fram och tillbaka för att till sist notera ett plus för veckan. USA-börserna hade en stabilt positiv vecka och noterade nytt all-time high för S&P 500. Guldet sjönk något jämfört med förra veckans stängningskurs, medan systermetallen silver fortsatte uppåt. tog ett jätteskutt uppåt. Oljepriset steg något. De amerikanska obligationsräntorna steg och den amerikanska dollarn steg kraftigt mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +0,3,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +14,3%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +0,3% och har i år stigit med +19,4%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig över ett smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1578 och 1590. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1584, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-07-26.png

På finansmarknaderna är allas blickar nu på den amerikanska centralbanken Federal Reserve inför dess besked om styrräntan nu på onsdag. Förväntningarna är stora på en sänkning med 0,25 procentenheter, men det finns en hel del som förväntar sig 0,5 procentenheter. Inte minst ligger president Trump på hårt i sitt twitterflöde för att Fed ska sänka. Det är svårt att tro annat än en sänkning och då förmodligen med 0,25 procentenheter, så det återstår att se hur marknaderna reagerar när beslutet är fattat. USA-börserna har fortsatt uppåt och ligger på rekordnoteringar, så det finns en uppenbar risk för en åtminstone tillfällig rekyl. Vi är också inne i en säsongsmässigt svagare/oroligare tid för aktier.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Socker: köpt termin i oktober (positionen både togs och avslutades denna vecka)

Justerade positioner

Nya positioner

 • Silver: negativ diagonal prisspread med såld köpoption oktober och köpt köpoption september.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Såld säljoption med lösen 1280 i mars 2020. Såld säljoption med lösen 1200 i juni 2020. Såld köpoption med lösen 1680 i september. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1700 i december.
 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,4 i september. Såld säljoption med lösen 2,6 i oktober, med en köpt säljoption 2,1 i oktober som försäkring.
 • Guld: såld säljoption med lösen 1335 i december.
 • Sojamjöl: såld köpoption med lösen 330 i december.
 • Silver: negativ diagonal prisspread med såld köpoption oktober och köpt köpoption september.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 357,0132. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +9,3%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 21.

ACWI-Weekly 2019-07-26

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige efter en köpsignal 2019-07-11.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-07-26.png

Utvecklingen av index sedan köp är -0,5% och aktuell exit är 588,75.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero efter en köpsignal 2019-07-11.

OMXS30-Weekly 2019-07-26

Utvecklingen av index sedan köp är -0,9% och aktuell exit är 1531,61.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden efter en köpsignal 2019-07-08.

EEM-Weekly 2019-07-26.png

Utvecklingen av index sedan köp är +0,4% och aktuell exit är 40,66.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP-Weekly 2019-07-26.png

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-07-26.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-07-26.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-07-26.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-07-26.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP-Weekly ATR 2019-07-26.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-07-26.png

Veckorapport vecka 29 2019

z_Central_banker_cartoon_03.03.2015

Vi lägger en börsvecka med tvära kast bakom oss, där Stockholmsbörsen räddades från en riktigt sur veckonotering av en riktigt stark avslutande handel i fredags. inledde och avslutade starkt, men däremellan hade säljarna övertaget och pressade ned kurserna USA-börserna hade också en svängig utveckling, men pressades nedåt i den avslutande handeln, till skillnad från Europa. Guldet steg något jämfört med förra veckans stängningskurs, medan systermetallen silver tog ett jätteskutt uppåt. Oljepriset tog ett rejält kliv nedåt. De amerikanska obligationsräntorna sjönk medan den amerikanska dollarn steg något mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med -1,2,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +14,0%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -0,7% och har i år stigit med +19,1%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig över ett smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1577 och 1587. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1583, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly

Bolagsrapporterna strömmar in på bred front och reaktionerna är ömsom vin, ömsom vatten. Några indextunga bolag som Nordea och Swedbank pressade index efter sura miner på rapporterna. Industribolagen redovisar blandade resultat. Kommande vecka är det besked från ECB om penningpolitiken och sedan är det väntan på Federal Reserve den 31 juli.

Den svaga avslutningen på USA-börserna sätter förmodligen Europabörserna under ett säljtryck i den inledande handeln. Månne öppnas ett nytt fönster i den geopolitiska händelseutvecklingen i och med Irans beslagtagande av den brittiskflaggade och svenskägda oljetankern.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Silver: såld säljoption med lösen 14,0 i december.

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1200 i juni 2020.
 • Sojamjöl: såld köpoption med lösen 330 i december.
 • Guld: såld säljoption med lösen 1335 i december.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Såld säljoption med lösen 1280 i mars 2020. Såld säljoption med lösen 1200 i juni 2020. Såld köpoption med lösen 1680 i september. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1700 i december.
 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,4 i september. Såld säljoption med lösen 2,6 i oktober, med en köpt säljoption 2,1 i oktober som försäkring.
 • Guld: såld säljoption med lösen 1335 i december.
 • Sojamjöl: såld köpoption med lösen 330 i december.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 356,4079. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +9,1%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 21.

ACWI-Weekly 2019-07-19.png

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige efter en köpsignal 2019-07-11.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-07-19

Utvecklingen av index sedan köp är -0,7% och aktuell exit är 587,41.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero efter en köpsignal 2019-07-11.

OMXS30-Weekly

Utvecklingen av index sedan köp är -1,2% och aktuell exit är 1527,42.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden efter en köpsignal 2019-07-08.

EEM-Weekly 2019-07-19.png

Utvecklingen av index sedan köp är +0,7% och aktuell exit är 40,52.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP-Weekly 2019-07-19

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-07-19

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-07-19

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-07-19

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-07-19

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP-Weekly ATR 201907-19

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-07-19

Veckorapport vecka 28 2019

djia 27000

Bild från New York Post

Stockholmsbörsen inledde och avslutade starkt, men däremellan hade säljarna övertaget och pressade ned kurserna påtagligt. I USA fortsatte börserna oförtrutet uppåt och nya rekord för S&P 500 och Dow Jones. Guldet steg jämfört med förra veckans stängningskurs, och oljepriset tog ett rejält kliv uppåt. De amerikanska obligationsräntorna steg medan den amerikanska dollarn backade mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med -0,6,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +15,4%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -0,2% och har i år stigit med +20,0%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig över ett smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1576 och 1587. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1582, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-07-12.png

Lite högre inflation än väntat i USA fick räntorna att stiga och börskurserna tillfälligt att hicka till. Men förväntningar på ytterligare lättnad i penningpolitiken gör att pengar strömmar in till aktiebörserna, vilket vi tydligt såg efter utfrågningen av Federal Reserves ordförande Jerome Powell i veckan. Säsongsmässigt är vi inne i en stark period för aktier fram till slutet av månaden, och Federal Reserve kommer med besked om styrräntan den 31 juli. Om vi inte får se kraftigt negativa överraskningar från bolagen så är stalltipset en fortsatt uppgång månaden ut, men sedan bör det vara krattat för en lite svagare period.

President Trump har onekligen satt fart på kampanjmaskineriet inför presidentvalet nästa år, varför fortsatt överrumplande nyheter och utspel från hans sida är att vänta. Fredagens starka avslutning på USA-börserna ger förmodligen en skjuts uppåt även i Asien och Europa när den nya börsveckan startar. Rapportfloden intensifieras och kan ge tvära kast.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Boskap: såld säljoption med lösen 98 i oktober.

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Såld säljoption med lösen 1280 i mars 2020. Såld köpoption med lösen 1680 i september. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1700 i december.
 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,4 i september. Såld säljoption med lösen 2,6 i oktober, med en köpt säljoption 2,1 i oktober som försäkring.
 • Silver: såld säljoption med lösen 14,0 i december.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,5% jämfört med förra fredagen, och slutade på 355,5526. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +8,9%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 21.

ACWI-Weekly 2019-07-12.png

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige efter en köpsignal 2019-07-11.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-07-12.png

Utvecklingen av index sedan köp är 0,0% och aktuell exit är 583,33.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero efter en köpsignal 2019-07-11.

OMXS30-Weekly 2019-07-12

Utvecklingen av index sedan köp är 0,0% och aktuell exit är 1518,0.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden efter en köpsignal 2019-07-08.

EEM-Weekly 2019-07-12.png

Utvecklingen av index sedan köp är +0,7% och aktuell exit är 40,25.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP-Weekly 2019-07-12

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-07-12.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-07-12.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-07-12.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-07-12.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP-Weekly ATR 2019-07-12.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-07-12.png