Veckorapport vecka 35 2014

En vecka med både plus och minus på börserna världen över. Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde på +0.5% jämfört med förra fredagens stängning. Sedan årsskiftet är index upp med +4.2%. Den längre veckotrenden enligt Onsdagsfondens trendindikator för OMXS30 är fortsatt positiv.

omx_weekly_2014-08-29

Att den längre trenden för OMXS30 enligt trendindikatorn är positiv innebär att det är grönt ljus för insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder. Den egna blandfonden ska ligga helt placerad i en aktiefond. Månadssparande ska också läggas i aktiefond.

För Onsdagsfonden var veckan händelslös och andelsvärdet slutade oförändrat på 175.92. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +18.9%. Den utfärdade vaggan, med lösennivåer på 1320 respektive 1410 för OMXS30 kommer att kunna stängas med god vinst inom tre veckor, om inte ytterligare justeringar behöver göras. Sådana justeringar innebär i praktiken att en utfärdad option köps tillbaka och en ny utfärdas, på högre eller lägre lösenpris och eventuellt i en senare lösenmånad. Justeringen medför en kortsiktig förlust och eventuellt att vinsterna skjuts framåt fyra till fem veckor. Onsdagsfonden PPM är upp +4.4% sedan årsskiftet efter en vecka på -0.8%. Inga förändringar av fondinnehaven är aktuella.

Veckorapport vecka 34 2014

De flesta börserna världen över tog kliv uppåt under veckan och Stockholmsbörsen stängde på starka +2.2%% jämfört med förra fredagens stängning. Sedan årsskiftet är index upp med +3.7%.

Den längre veckotrenden enligt Onsdagsfondens trendindikator för OMXS30 har nu slagit om till positiv. Det visar sig nu också att den redan innan förra veckan slog om till positiv, vilket är en smula förvånande… Förklaringen är med stor säkerhet att den kursdata jag abonnerar på korrigerades under förra veckan, och det var ju verkligen nära att trendindikatorn slog om till positiv redan förra helgen då jag senast beräknade den . Hur irriterande detta än kan vara spelar det i det långa loppet mindre roll, då plus och minus på grund av små avvikelser i kursdata kommer att ta ut varandra.

omx_weekly_2014-08-22

 

Att den längre trenden för OMXS30 enligt trendindikatorn nu är  positiv innebär att det är grönt ljus för insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder. Den egna blandfonden ska ligga helt placerad i en aktiefond. Månadssparande ska också läggas i aktiefond. Man får ha tålamod med att det ibland uppstår dessa situationer med ett steg tillbaka och ett steg fram i trendföljande strategier.

För Onsdagsfonden innebar veckans uppgång att den utfärdade vaggans köpoption behövde korrigeras, vilket realiserade en mindre förlust. Andelsvärdet sjönk med  -0.5% till 175.92. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +18.9%. Den utfärdade vaggan, med nivåer på 1320 respektive 1420 för OMXS30 kommer att kunna stängas med god vinst inom fyra veckor, om inte ytterligare justeringar behöver göras.  Sådana justeringar innebär i praktiken att en utfärdad option köps tillbaka och en ny utfärdas, på högre eller lägre lösenpris och ofta i en senare lösenmånad. Justeringen medför en kortsiktig förlust och att vinsterna skjuts framåt fyra till fem veckor.

Onsdagsfonden PPM är upp +5.2% sedan årsskiftet efter en vecka med oförändrat andelsvärde. Då trendindikatorn slagit om till positiv skickas idag följande order till Pensionsmyndigheten:

ppm_order_2014-08-23

Veckorapport vecka 33 2014

Efter en rejäl återhämtning i måndags och sedan varannandagsbörs var det idag fredag dukat för en riktigt stark börsvecka, men så kom nyheten om upptrappat krigsskrammel i Ukraina och vips, så var dagens uppgång utraderad.

convoy

Trots allt slutade Stockholmsbörsen på +1.6%% jämfört med förra fredagens stängning. Sedan årsskiftet är index upp med +1.5%.

Den längre veckotrenden enligt Onsdagsfondens trendindikator för OMXS30 är fortsatt neutral, men det var på en hårsmån. Med en uppgång idag hade indikatorn åter blivit positiv. Det viktiga för mig som trendföljare är att agera efter vad indikatorn säger, och inte börja fundera på sannolikheten för att den skulle visa någon sanning över den framtida utvecklingen. Trendföljning handlar verkligen inte om förutsägelser, utan om att systematiskt placera för att dra nytta av trender.

omx_weekly_2014-08-15

Att den längre trenden för OMXS30 slagit om till neutral efter positiv innebär att det är rött ljus för insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder. Den egna blandfonden ska ligga helt placerad i en räntefond. Månadssparande ska också läggas i räntefond, alternativt i sparkonto.

För Onsdagsfonden innebar veckans uppgång att att en position i utfärdad säljoption kunde stängas med vinst, vilket knuffade upp andelsvärdet med +1.9% till 176.73. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +19.4%. Kvar i portföljen är en utfärdad så kallad vagga, med både en utfärdad sälj- och köpoption. Antingen kan denna stängas i sin helhet med god vinst inom de närmaste tre veckorna, eller så kommer ett av ”benen” att behöva justeras, vilket kortsiktigt drar ned värdet något.

Onsdagsfonden PPM är upp +5.2% sedan årsskiftet efter en vecka på +1.7%. Inga förändringar av fondinnehaven är aktuella.

Att följa sin strategi – även när det gör ont

Jag fick en kommentar till min senaste veckorapport angående trendindikatorns omslag till neutral och tillhörande försäljningar, när börsen igår gjorde en rejäl uppåtrekyl. Det är en synnerligen viktig poäng, den att det kan göra ont kortsiktigt att följa sin placeringsstrategi.

det gör ont

När det hettar till är det viktigt att hålla huvudet kallt och agera som man tänkt, oavsett hur en enskild börsdag går upp eller ned. Det finns ingen strategi som kommer att medföra att man fattat det optimala beslutet varje gång: det är bara den mänskliga drivkraften att alltid vilja ha rätt som spökar! Det är det långsiktiga resultatet som gäller, och för att uppnå det måste man följa sin strategi till punkt och pricka, utan ursäkter! Jag har givetvis ingen aning om huruvida det kommer att visa sig att Onsdagsfonden PPM:s  försäljning av Avanza Zero var en bra idé eller inte sett i backspegeln. Det jag vet är att strategin sade att det var dags att sälja, och då gör jag det. Går börsen upp och trendindikatorn återigen är positiv så köper jag in mig igen, utan att fälla några tårar över dålig tajming.

Jag räds inte små förluster på några procent, som ofrånkomligen kommer att uppstå vid ett antal tillfällen med en trendföljande strategi. Målet är att undvika utdragna börsnedgångar och därmed skydda sitt kapital. Det skyddet kan ses som en försäkring, och en sådan är som bekant aldrig gratis… 🙂

försäkring

I det väldigt korta perspektivet, som jag egentligen försöker undvika att färgas av, noterar jag ändå att försäljningen av Avanza Zero och andra aktiefonder får en fin säljkurs i och med gårdagens uppgång.

Veckorapport vecka 32 2014

I slutet av veckan fortsatte turbulensen på börserna världen över, och den inledande återhämtningen förbyttes till en ännu en ordentlig nedgång. Stockholmsbörsen stängde veckan på -2.2%% jämfört med förra fredagens stängning. Sedan årsskiftet är index ned med -0.1%.

Den längre veckotrenden enligt Onsdagsfondens trendindikator för OMXS30 har nu slagit om till neutral, efter att ha varit positiv sedan juli förra året. Den kortare dagstrenden har slagit om till negativ, vilket är en varningssignal för trendomslag.

 

omx_weekly_2014-08-08

Att den längre trenden för OMXS30 slagit om till neutral efter positiv innebär att det är rött ljus för insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder. Den egna blandfonden ska ligga helt placerad i en räntefond. Månadssparande ska också läggas i räntefond, alternativt i sparkonto.

För Onsdagsfonden innebar veckans nedgångar att en position i utfärdad säljoption behövde justeras, som jag tidigare annonserat. Rent praktiskt innebär det att den befintliga utfärdade optionen köptes tillbaka och en ny utfärdades med lägre lösenpris och senare lösendag. Justeringen innebar att den utfärdade säljoptionen köptes tillbaka med förlust, vilket drog ned andelsvärdet med -1.2% till 173.49. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +17.2%.

En justering av en position med utfärdad option syftar till att positionen som helhet ska ge vinst, men den kommer att realiseras senare. Hur mycket senare beror på börsens utveckling.

Onsdagsfonden PPM är upp +3.4% sedan årsskiftet efter en vecka på -3.3%. Då trendindikatorn slagit om till neutral från positiv säljs allt innehav i Avanza Zero och allt kapital läggs i räntefonden.Följande order läggs i helgen till Pensionsmyndigheten:

ppm_order_2014-08-10

(Om) trendindikatorn slår om

Den senaste tidens börsnedgång innebär att alla trendindikatorer försvagats, så även Onsdagsfondens. I skrivande stund ser det ut som att den kommer att slå om till neutral efter veckans sista börsstängning i morgon. Börsläget skulle då identifieras som oklart, vare sig positiv eller negativ börs.

omx_weekly_preliminary

Det finns ingen anledning att ta ut saker och ting i förskott, men vad skulle det innebära om trendindikatorn slår om till neutral, efter att ha visat positiv trend sedan juli förra året? Tja, inte är det ett säkert bevis för att börsen ska röra sig sidledes eller till och med gå ner framöver. Trendindikatorer har generellt en dålig träffsäkerhet, och det är inte heller den som är det väsentliga. Istället gäller det att ha en komplett placeringsstrategi som använder sig av indikatorn, för att fånga in och vinna på de stora trendrörelserna, samtidigt som man minimerar förlusterna de gånger indikatorn visar fel. Det är synnerligen väsentligt att man agerar på de signaler man får, för att aldrig riskera att missa en trend som skulle ha tjänat in många gånger mer än alla förluster sammanlagt.

För Onsdagsfonden PPM kommer en neutral trendindikator att innebära, precis som placeringsstrategin säger, att innehavet i Avanza Zero säljs och allt kapital placeras i räntefonden. För Onsdagsfonden sker ingen direkt förändring, mer än att det blir vanligare att utfärda så kallade vaggor, där både en köp- och en säljoption utfärdas, för att dra nytta av en stillastående eller svagt stigande/sjunkande börs. Mitt andra sparande i bland annat tjänstepensioner läggs också helt i räntefond, precis som den blandfondsstrategi jag tidigare har beskrivit. Månadssparande skulle fortsätta, men användas för att köpa räntefond eller placera på sparkonto.

Låt mig understryka att trendindikatorns omslag till neutral ännu inte har inträffat och inga omplaceringar är därför idag aktuella. Min erfarenhet är fortsatt att det är en fördel att använda veckodata för sina analyser istället för det mer fladdriga dagsdata, givet att man vill fånga de större kursrörelserna. Det innebär att jag inte agerar förrän veckan har handlats färdigt. En stark slutspurt idag och i morgon kan göra att trendindikatorn visar sig vara intakt positiv.

Skulle börsen visa sig börja klättra uppåt igen kommer det för eller senare att visas genom att trendindikatorn åter blir positiv, och då är det bara att vända på kuttingen och börja köpa igen. En trendföljare är en stolt opportunist!

opportunist

Veckorapport vecka 31 2014

I slutet av veckan fick vi se en rejäl sättning på de flesta av världens börser, där säljarna klart övervägde köparna och priserna dalade. Stockholmsbörsen stängde veckan på -3.0%% jämfört med förra fredagens stängning. Sedan årsskiftet är index upp med +2.1%. Den längre veckotrenden för OMXS30 är fortsatt positiv enligt Onsdagsfondens trendindikator, men man kan konstatera att de mer kortsiktiga medelvärdena nu samfällt pekar nedåt och också att de långsiktigare medelvärdena börjar bli horisontella. Det, liksom en kortare dagstrend som nu återigen är neutral, är endast varningssignaler och påverkar inte nya eller befintliga positioner. Marginalen ned till en neutral veckotrend krympte dock påtagligt.

omx_weekly_2014-08-01

 

Att den längre trenden för OMXS30 är positiv innebär att det är grönt ljus att behålla och göra nya insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder. Den egna blandfonden ska med andra ord ligga helt placerad i en aktiefond. Den kortare dagstrenden är mer ”fladdrig” och kan bara bedömas efter om den bekräftar den längre trenden eller om den pekar åt motsatt håll, vilket är en varningssignal.

När börsen backar kommer som ett brev på posten frågan om den större korrigeringen eller börsraset står inför dörren. Det staplas snabbt argument för att börsen borde ner mer, men som vanligt kan ingen veta svaret på vad som händer framöver.

rasrisk

Håll dig till din placeringsstrategi och agera endast efter vad den säger, inte vad affärspress eller mer eller mindre självutnämnda experter anser. Notera ändå gärna hur snabbt artiklarna skiftar från att hitta stöd till uppgång till att peka på utmanande värderingar och globala risker, i takt med att priserna går upp och ned. En utmärkt studie i mänskligt flockbeteende!

För Onsdagsfonden stängdes i veckan en position i utfärdade köpoptioner – ena ”benet” i en tidigare utfärdad vagga, vilket knuffade upp andelsvärdet med +0.8% till 175.53. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +18.6%. Den kraftiga nedgången i veckan gör att befintliga positioner i utfärdade säljoptioner utvecklas negativt och säkerhetskravet stiger. Om börsen fortsätter ned måste positionerna justeras och det kommer då att ge en kortsiktig negativ effekt – som kan bli påtaglig – på värdekurvan.

Onsdagsfonden PPM är upp +6.9% sedan årsskiftet efter en vecka på -1.8%. Inga ändringar av fonder är aktuella.

Veckorapport vecka 30 2014

Stockholmsbörsen präglades fortsatt av inkommande bolagsrapporter och stängde veckan på tydligt plus, +1.2% jämfört med förra veckans stängning. Sedan årsskiftet är index upp med +5.3%. Den längre veckotrenden för OMXS30 är fortsatt positiv enligt Onsdagsfondens trendindikator, liksom den kortare dagstrenden som vände från neutral under veckan.

 

omx weekly 2014-07-25

Att den längre trenden för OMXS30 är positiv innebär att det är grönt ljus att behålla och göra nya insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder. Den egna blandfonden ska med andra ord ligga helt placerad i en aktiefond. Den kortare dagstrenden är mer ”fladdrig” och kan bara bedömas efter om den bekräftar den längre trenden eller om den pekar åt motsatt håll, vilket är en varningssignal.

För Onsdagsfonden stängdes i veckan en position i utfärdade säljoptioner vilket knuffade upp andelsvärdet med +0.9% till 174.08. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +17.6%.

Onsdagsfonden PPM är upp +8.9% sedan årsskiftet efter en vecka på +2.1%. Inga ändringar av fonder är aktuella.

Veckorapport vecka 29 2014

Mitt bland alla ruskigheter som händer i världen känns det lite futtigt att hålla på med privatekonomiska funderingar. Men jag väljer att fortsätta med mitt normala liv, samtidigt som jag lider med alla som drabbas av världens konflikter. Som enskild individ kan man inte påverka de stora händelserna i världen, men man kan se till att man gör sitt bästa för att skapa en trevlig omgivning runt omkring sig. Njut av livet och allt omkring dig, stressa av i trafiken, engagera dig i dina barns lekar och funderingar, var en god vän och schysst medmänniska, ha respekt för naturen vi lever i. Sunt förnuft helt enkelt, som alla kan tillämpa och på så sätt bidra till en tolerant och glädjerik tillvaro, där ledordet är respekt.

Nåväl, Stockholmsbörsen hade en riktig berg-och-dalbana i veckan, där kurserna slog ordentligt både upp och ned. Det är förstås naturligt att det blir svängningar när vi befinner oss i den intensivaste rapportperioden och det är mängder med information att smälta och stoppa in i värderingskalkylerna!  Det blir också tydligt hur mycket ett indextungt företag som Ericsson idag påverkar ett smalt index som OMXS30.

OMXS30-index stängde upp med +1.8% jämfört med förra veckans stängning. Sedan årsskiftet är index upp med +4.1%. Den längre veckotrenden för OMXS30 är fortsatt positiv enligt Onsdagsfondens trendindikator, och den kortare dagstrenden är fortsatt neutral.

omx_weekly_2014-07-18

 

Att den längre trenden för OMXS30 är positiv innebär att det är grönt ljus att behålla och göra nya insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder. Den egna blandfonden ska med andra ord ligga helt placerad i en aktiefond. Den kortare dagstrenden är mer ”fladdrig” och kan bara bedömas efter om den bekräftar den längre trenden eller om den pekar åt motsatt håll, vilket är en varningssignal.

När kurserna dansar upp och ned på detta vis är det extra skönt att koncentrera sig på veckotrenden och därmed undvika att stirra sig blind på enskilda dagar. Veckodata är verkligen ett skönt filter för att se det större rörelserna.

För Onsdagsfonden stängdes idag två positioner i utfärdade säljoptioner vilket knuffade upp andelsvärdet med +1.5% till 172.60. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +16.6%.

Onsdagsfonden PPM är upp +6.7% sedan årsskiftet efter en vecka på +1.4%. Inga ändringar av fonder är aktuella.

Veckorapport vecka 28 2014

För första gången på mycket länge upplevde vi ihållande kraftiga kursnedgångar på Stockholmsbörsen. OMXS30-index stängde ned med -2.7% jämfört med förra veckans stängning. Sedan årsskiftet är index upp med +2.2%. Den längre veckotrenden för OMXS30 är fortsatt positiv enligt Onsdagsfondens trendindikator, men den kortare dagstrenden har återigen slagit om till neutral.

omx_weekly_2014-07-11

 

Att den längre trenden för OMXS30 är positiv innebär att det är grönt ljus att behålla och göra nya insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder. Den egna blandfonden ska med andra ord ligga helt placerad i en aktiefond. Den kortare dagstrenden är mer ”fladdrig” och kan bara bedömas efter om den bekräftar den längre trenden eller om den pekar åt motsatt håll, vilket är en varningssignal.

En nedgångsperiod som vi haft i veckan kan vara ett utmärkt tillfälle att köpa aktier eller aktiefonder. Man utnyttjar då tillfällig svaghet i en uppåtgående trend: köp på rekyler som det brukar kallas. Dock kan man aldrig vara säker på att den positiva trenden sedan fortsätter: det kan ju lika gärna bli ett avbrott eller till och med en vändning ner. Därför gäller det att alltid veta när man ska sälja sina placeringar, oavsett när man köpt dem.

Sitter du och önskar kurserna upp eller ned i nästa vecka är det ett säkert tecken på att du bara chansar och saknar alternativt inte följer en placeringsstrategi. Det gör dig chanslös som vinnare på de finansiella marknaderna på längre sikt, och är en inställning som passar bättre på ett casino.

chansa_gambla_casino

För Onsdagsfonden var veckan händelselös, även om nedgången förstås skruvade upp säkerhetskravet på befintliga utfärdade säljoptioner. Andelsvärdet slutade i stort sett oförändrat på 169.98. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +14.8%.

Onsdagsfonden PPM är upp +5.2% sedan årsskiftet efter en vecka på ruskiga -3.7%. Inga ändringar av fonder är aktuella. Avanza Zero kan i det kortare perspektivet röra sig lite annorlunda än sitt index, men på längre sikt jämnar det ut sig.