Veckorapport vecka 17 2014

Börserna fortsätter att svänga rejält, men denna vecka gick Stockholms-börsen starkt och OMXS30-index stängde +1.4% jämfört med förra veckans stängning. Sedan årsskiftet är index upp med +2.1%. Den längre veckotrenden för OMXS30 är fortsatt positiv enligt Onsdagsfondens indikator, liksom den kortare dagstrenden som återigen slagit om.

Att den längre trenden för OMXS30 är positiv innebär att det är grönt ljus att behålla och göra nya insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder. Den kortare dagstrenden är mer ”fladdrig” och kan bara bedömas efter om den bekräftar den längre trenden eller om den pekar åt motsatt håll, vilket är en varningssignal.

För Onsdagsfonden Sundry var veckan händelselös och andelsvärdet oförändrat på 160.46. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +8.4%.

Onsdagsfonden PPM är upp+4.3% sedan årsskiftet efter en vecka på +1.7%. Inga ändringar av fonder är aktuella.

Veckorapport vecka 16 2014

En vecka med fortsatta varannandags-börser, där kurserna går upp ena dagen och ned den andra. Ibland pendlar kurserna rejält runt noll-strecket även under en enskild dag. Återigen ett tecken på kampen mellan köpare och säljare om var jämviktsnivån ska ligga. För Stockholmsbörsen slutade veckan med en mindre nedgång på -0.2% för OMXS30 jämfört med förra veckans stängning. Sedan årsskiftet är index upp med +0.6%. Den längre veckotrenden för OMXS30 är fortsatt positiv enligt Onsdagsfondens indikator, och den kortare dagstrenden är neutral.

Att den längre trenden för OMXS30 är positiv innebär att det är grönt ljus att behålla och göra nya insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder. Den kortare dagstrenden är mer ”fladdrig” och kan bara bedömas efter om den bekräftar den längre trenden eller om den pekar åt motsatt håll, vilket är en varningssignal. Neutral dagstrend innebär endast något högre beredskap för eventuell trendändring.

För Onsdagsfonden Sundry var veckan händelslös och andelsvärdet i stort sett oförändrat på 160.46. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +8.4%.

Onsdagsfonden PPM är upp+2.5% sedan årsskiftet efter en vecka på -0.6%. Inga ändringar av fonder är aktuella.

Veckorapport vecka 15 2014

En rätt så dramatisk vecka på många av världens börser, där kurserna svängde kraftigt fram och tillbaka. Flera spektakulära nedgångar på bland Nasdaq drog uppmärksamheten till sig. För Stockholmsbörsen slutade veckan ordentligt ned, -1.9%. Sedan årsskiftet är index upp med +0.8%. Den längre veckotrenden för OMXS30 är positiv enligt Onsdagsfondens indikator, men den kortare dagstrenden har återigen slagit om till neutral.

Att den längre trenden för OMXS30 är positiv innebär att det är grönt ljus att behålla och göra nya insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder. Den kortare dagstrenden är mer ”fladdrig” och kan bara bedömas efter om den bekräftar den längre trenden eller om den pekar åt motsatt håll, vilket är en varningssignal. Neutral dagstrend innebär endast något högre beredskap för eventuell trendändring.

Kraftiga/ökandebuy-hold-sell-watching-market-evolve-buying-holding-selling-stocks-34340475 kursrörelser kallas på finansspråk för hög/ökad volatilitet, och det lockar ofta bedömare att göra mer eller mindre fantasifulla prognoser om fortsättningen. Vissa anser att hög volatilitet innebär stor risk/chans för ändrad trend, medan andra inte fäster så
stor vikt vid det. Som vanligt är det viktiga att ha sin placeringsstrategi klar för sig och följa densamma, så man köper, säljer eller ligger kvar beroende på vad som händer, inte vad andra säger kommer att att hända.

Min egen åsikt om ökad volatilitet är att det är ett tecken på att köpare och säljare kämpar om ”makten” över priserna och att jämviktsbanan kan vara på väg att ändras. Med jämviktsbana menar jag den ”kurva” som kurserna följer, där både köpare och säljare för tillfället upplever att prissättningen stämmer med deras förväntningar. I en positiv trend är jämviktsbanan en stigande rät linje, omvänt i nedåtgående trend. I perioder utan tydlig trend är jämviktsbanan horisontell och priserna pendlar ovan och under densamma.

Jag agerar inte på jämviktsbanor mer än att jag följer trenden, men jag tycker att teorin gör det lättare att urskilja den större bilden mitt bland allt dagligt marknadsbrus. Att jämviktsbanan ändras behöver inte vara samma som som att trenden förändras. Det kan lika gärna handla om paus i pågående trend, eller förstärkning/försvagning av densamma.

För Onsdagsfonden Sundry innebar veckan stängningar av positioner med realiserad vinst som gav andelsvärdet en rejäl knuff med +2.0% till 160.47. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +8.4%. Vi är alltså mer än halvvägs mot målet på +15% i värdeökning för året.

Onsdagsfonden PPM är upp+3.1% sedan årsskiftet efter en vecka på -0.9%. Inga ändringar av fonder är aktuella.

Veckorapport vecka 14 2014

Veckan startade starkt för Stockholmsbörsen, men avslutades lite mer vankelmodigt. Summa summarum ändå en riktigt bra vecka för aktieägarna, där OMXS30 stängde upp med +1.7%. Sedan årsskiftet är index upp med +2.8%. Den längre veckotrenden för OMXS30 är positiv enligt Onsdagsfondens indikator, liksom den kortare dagstrenden som återigen slog om.

Att den längre trenden för OMXS30 är positiv innebär att det är grönt ljus att behålla och göra nya insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder. Den kortare dagstrenden är mer ”fladdrig” och kan bara bedömas efter om den bekräftar den längre trenden eller om den pekar åt motsatt håll, vilket är en varningssignal. Just nu är dagstrenden återigen positiv, vilket bekräftar den längre trenden.

För Onsdagsfonden Sundry innebar veckan en stängd position med realiserad vinst som gav andelsvärdet en knuff med +1.2% till 157.39. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +6.3%. Kvarvarande positioner utvecklas fortsatt positivt och nästa stängning sker om två veckor.

Onsdagsfonden PPM är upp+4.1% sedan årsskiftet efter en vecka på +2.6%. Inga ändringar av fonder är aktuella.

Veckorapport vecka 13 2014

En vecka med riktig varannandagsbörs slutade med mindre nedgångar där  Stockholmsbörsen stängde ned med -0.4% för OMXS30. Sedan årsskiftet är index upp med +1.0%. Den längre veckotrenden för OMXS30 är positiv enligt Onsdagsfondens indikator, men den kortare dagstrenden har slagit om till neutral.

Att den längre trenden för OMXS30 är positiv innebär att det är grönt ljus att behålla och göra nya insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder. Den neutrala dagstrenden är endast att se som en liten varningsflagga.

För Onsdagsfonden Sundry slutade veckan blygsamt upp med +0.1% på ett andelsvärde om 155.45. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +5.0%. Nuvarande positioner utvecklas fortsatt positivt.

Onsdagsfonden PPM är upp+1.4% sedan årsskiftet efter en vecka på +0.2%. Inga ändringar av fonder är aktuella.

Veckorapport vecka 12 2014

Veckan inleddes med en stark återhämtning, men varefter dagarna gick tilltog trycket från säljarna. Summa summarum blev det en rejäl återställare för många börser och Stockholmsbörsen slutade upp med goda +1.9% för OMXS30. Sedan årsskiftet är index upp med +1.4%. Den längre veckotrenden för OMXS30 är fortfarande positiv enligt Onsdagsfondens indikator, och den kortare dagstrenden har slagit om till positiv även den.

Att den längre trenden för OMXS30 är positiv innebär att det är grönt ljus att behålla och göra nya insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder. Den neutrala dagstrenden bekräftar den längre trenden.

Intressant att observera är behovet av kausala förklaringar till allt som sker på finansmarknaderna, där analytiker och finanspress tävlar i att hitta orsak och verkan samband. Är det inte eskalering av Ukraina-krisen, eller avspänning av densamma så är det den nya FED-chefen Yellen som påstås driva marknaden. Naturligtvis är det intressanta diskussioner, men ytterst handlar det om en helt ointressant tävling i att gissa rätt, som endast syftar till att massera den mänskliga driften att vilja ha rätt. Finansmarknader är inte en mekanism av hemliga formler och regler som man stoppar in information i och får ut kurser ur, där experter kan beräkna utfallet med hög sannolikhet. De styrs av aktörer som till syvende og sidst är människor av kött och blod, med det mänskliga flockbeteendet som präglas av girighet, rädsla, fåfänga och som sagt, behov att få rätt. När så stort kapital är i händerna på få aktörer är det givet att detta flockbeteende styr marknaden och skapar ett slumpartat ”brus” dag för dag där det inte finns någon logisk förklaring till att kurserna stiger med flera procent några dagar för att sedan falla tillbaka med ännu mer. Däremot är det alltid en vinkel för nyhetsbyråerna att rapportera om.

Det bästa rådet jag kan ge är att undvika att försöka förutsäga marknaderna och att lyfta blicken från det dagliga bruset och fokusera på den större bilden. Ett konkret sätt är att fokusera på trender i ett längre perspektiv, från veckor till månader, och inte låta analytiker kommentarer styra dina handlingar. Det är din placeringsstrategi som ska generera besluten, inte din magropskänsla. Framför allt ska du aldrig styra dina placeringar efter vad analytiker och banksäljare säger.

För Onsdagsfonden Sundry slutade veckan oförändrat på ett andelsvärde om 155.28. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +4.9%. Nuvarande positioner utvecklas alla väldigt positivt, men på grund av de stora svängningarna på OMXS30 tar det längre tid än beräknat att stänga dem och realisera vinsten. Inom fyra veckor kommer andelsvärdet att få en rejäl knuff uppåt. Fondens placeringsstrategi innebär att man måste ha en hel del tålamod, det blir inte ”action” varje vecka, ibland inte ens varje månad.

Onsdagsfonden PPM är upp+1.2% sedan årsskiftet efter en vecka på +1.5%. Inga ändringar av fonder är aktuella.

Veckorapport vecka 11 2014

Nedgången på börserna världen över tilltog i slutet på veckan. Stockholmsbörsen slutade rejält ned med -2.3% för OMXS30. Sedan årsskiftet är index ned med -0.5%. Den längre veckotrenden för OMXS30 är fortfarande positiv enligt Onsdagsfondens indikator, men den kortare dagstrenden har nu slagit om till neutral.

Att den längre trenden för OMXS30 är positiv innebär att det är grönt ljus att behålla och göra nya insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder. Den neutrala dagstrenden är bara en varningsflagga.

För Onsdagsfonden Sundry slutade veckan oförändrat på ett andelsvärde om 155.28. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +4.9%.

Onsdagsfonden PPM är ned-0.3% sedan årsskiftet efter en vecka på -2.7%. Inga ändringar av fonder är aktuella.

Veckorapport vecka 10 2014

Vi lägger en dramatisk vecka bakom oss, där vapenskramlet i Ukraina dominerat nyhetsflödet finansiellt såväl som politiskt. Det är intressant att notera hur börserna dök i måndags, efter att händelseutvecklingen eskalerat förra helgen, men sedan återhämtade sig kraftigt. Det tyder på att flocken av marknadsaktörer för tillfället bedömer detta som en tillfällig störning snarare än ett allvarligt hot mot värderingar. Man kan ha olika åsikter om detta, men som placerare är det viktiga att fokusera på vad som sker istället för att sia om vad som kommer att ske. A och O är fortsatt att ha en placeringsstrategi där man i förväg vet när man ska sälja, för att slippa göra det under stress och ängslan.

Stockholmsbörsen slutade ned med -0.8% för OMXS30, efter en svag avslutning i fredags. Sedan årsskiftet är index upp med +1.9%. Den längre veckotrenden för OMXS30 är fortfarande positiv, liksom den kortare dagstrenden.

Att den längre trenden för OMXS30 är positiv innebär att det är grönt ljus att behålla och göra nya insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder. Den positiva dagstrenden bekräftar den längre trenden.

För Onsdagsfonden Sundry slutade veckan oförändrat på ett andelsvärde om 155.28. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +4.9%.

Onsdagsfonden PPM är upp +2.5% sedan årsskiftet efter en vecka på +0.4%. Inga ändringar av fonder är aktuella.

Veckorapport vecka 9 2014

Stockholmsbörsen fortsätter uppåt, denna vecka med starka +1.5% för OMXS30. Det saknades dock inte dramatik då flera dagar svängde kraftigt fram och tillbaka. Sedan årsskiftet är index upp med +2.7%. Den längre veckotrenden för OMXS30 är fortfarande positiv, liksom den kortare dagstrenden.

Att den längre trenden för OMXS30 är positiv innebär att det är grönt ljus att behålla och göra nya insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder. Den positiva dagstrenden bekräftar den längre trenden.

För Onsdagsfonden Sundry slutade veckan upp +1.3% på ett andelsvärde om 155.28. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +4.9%.

Onsdagsfonden PPM är upp +2.1% sedan årsskiftet. Inga ändringar av fonder är aktuella.

Veckorapport vecka 8 2014

Ytterligare en bra vecka för de flesta av världens börser. OMXS30 stängde upp med god +1.0% jämfört med förra fredagen. Sedan årsskiftet är index upp med +1.2%. Den längre veckotrenden för OMXS30 är fortfarande positiv, liksom den kortare dagstrenden.

Att den längre trenden för OMXS30 är positiv innebär att det är grönt ljus att behålla och göra nya insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder. Den positiva dagstrenden bekräftar den längre trenden.

För Onsdagsfonden Sundry slutade veckan oförändrat på ett andelsvärde om 153.30. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +3.6%.

Onsdagsfonden PPM har jag ingen uppdatering på ännu, då Pensionsmyndigheten har stängt ned sitt system och öppnar först söndag eftermiddag. Inga ändringar av fonder är aktuella.