Veckorapport vecka 28 2020

En riktigt stark start och positiv avslutning av börsveckan räckte för att notera ytterligare en vecka med stigande kurser på Stockholmsbörsen. På USA-börserna var utvecklingen likartad.

Guldet och silvret fortsatte uppåt medan oljepriset noterade en blygsam uppgång. De amerikanska obligationsräntorna stängde i sort sett oförändrade. Den amerikanska dollarn försvagades mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,0% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -3,4%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +1,0% och har i år fallit med -0,4%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1633, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Köpsidan på aktiebörserna visar styrka och nedgångar handlas snabbt upp igen. Kanske är det säsongsmönstret som lockar till köp, där juli brukar vara en positiv månad. Om inte rapporterna tas emot negativt så kan kurserna säkert klättra en bit till, men vi kryper allt närmare toppnivåerna från februari och det kliar förmodligen i fingrarna hos allt fler att säkra lite vinster inför notoriskt turbulenta augusti.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes mot den amerikanska dollarn något mer än vad dollarindex minskade. Valutasäkringen gav därför en svagt negativ effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Vete: positiv prisspread med såld köpoption december 5,5 och köpt köpoption december 5,0. (mindre vinst)
 • Naturgas: Köpt termin september. (+/- 0)

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålt köpoption med lösen 1600 i juli. Sålda köpoptioner med lösen 1680 i september och 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.
 • Majs: positiv prisspread med såld köpoption december 4,0 och köpt köpoption december 3,5.
 • Naturgas: En butterfly med köpt köpoption 2,5, såld köpoption 3,0 och köpt köpoption med lösen 3,5, alla med lösen i november.
 • Sojabönor: Köpt termin i juli.
 • Kaffe: Positiv prisspread med köpt köpoption 1,05 och såld köpoption 1,15 i september.
 • Boskap: positiv prisspread med såld köpoption oktober 1,12 och köpt köpoption oktober 1,05.

Andelsvärdet i placeringsklubben var i stort sett oförändrat jämfört med förra fredagen, och slutade på 367,3097. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -2,3%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 27 2020

Stockholmsbörsen hade en stabilt positiv börsvecka där kurserna steg kontrollerat och på bred front. På USA-börserna var utvecklingen likartad i en förkortad handelsvecka på grund av den amerikanska nationaldagen.

Guldet och silvret ökade något jämfört med föregående vecka i en oregelbunden handel . Oljepriset steg något medan de amerikanska obligationsräntorna stängde i sort sett oförändrade. Den amerikanska dollarn försvagades blygsamt mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +2,3% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -4,3%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +2,5% och har i år fallit med -1,4%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1629, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Vi är fortsatt i ett konsoliderande börsläge, där OMXS30-index slagit mellan 1571 och 1730 de senaste veckorna. Balansgången mellan optimismen över en snabb återhämtning och en ökad problematik med virusspridning fortsätter. Snart kommer rapporterna för det andra kvartalet, där förväntningarna är lågt ställda. Hur illa det blev under april-juni är inte särskilt intressant, det väsentliga är beskrivningen av nuläget och de kommande månaderna.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes mot den amerikanska dollarn något mer än vad dollarindex minskade. Valutasäkringen gav därför en svagt negativ effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålt köpoption med lösen 1600 i juli. Sålda köpoptioner med lösen 1680 i september och 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.
 • Majs: positiv prisspread med såld köpoption december 4,0 och köpt köpoption december 3,5.
 • Naturgas: En butterfly med köpt köpoption 2,5, såld köpoption 3,0 och köpt köpoption med lösen 3,5, alla med lösen i november. Köpt termin september.
 • Sojabönor: Köpt termin i juli.
 • Kaffe: Positiv prisspread med köpt köpoption 1,05 och såld köpoption 1,15 i september.
 • Vete: positiv prisspread med såld köpoption december 5,5 och köpt köpoption december 5,0.
 • Boskap: positiv prisspread med såld köpoption oktober 1,12 och köpt köpoption oktober 1,05.

Andelsvärdet i placeringsklubben ökade med +0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 367,5103. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -2,3%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 26 2020

På Stockholmsbörsen slog kurserna upp och ned utan någon tydlig riktning, och slutade med minus för veckan. På USA-börserna var det en något mer tydlig riktning nedåt.

Guldet fortsatte uppåt medan silvret noterade endast en mindre förändring jämfört med föregående vecka. Oljepriset backade något liksom de amerikanska obligationsräntorna. Den amerikanska dollarn var i stort sett oförändrad mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex, efter en rätt svängig utveckling under veckan.

Stockholmsbörsens OMXS30-index föll med -0,6% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -6,4%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -1,0% och har i år fallit med -3,8%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1626, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Stämningen på de finansiella marknaderna står fortfarande och väger, där optimism över återhämtning och lättade restriktioner balanseras mot ökad smittspridning och nya lokala nedstängningar i samhällen. Kapital finns i överflöd och räntorna är fortsatt på extremt låga nivåer, så bränsle till uppgång saknas inte. Teknikföretagen går väldigt bra, men basindustrin behöver få upp efterfrågan och då är styrkan i arbetsmarknaden viktig.

Kommande rapporter för det andra kvartalet lär inte bli någon munter läsning, men förväntningarna är också lågt ställda. Det viktiga blir prognoserna om den närmaste framtiden.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes betydligt mer mot den amerikanska dollarn än vad dollarindex minskade. Valutasäkringen gav därför en negativ effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålt köpoption med lösen 1600 i juli. Sålda köpoptioner med lösen 1680 i september och 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.
 • Majs: positiv prisspread med såld köpoption december 4,0 och köpt köpoption december 3,5.
 • Naturgas: En butterfly med köpt köpoption 2,5, såld köpoption 3,0 och köpt köpoption med lösen 3,5, alla med lösen i november. Köpt termin september.
 • Sojabönor: Köpt termin i juli.
 • Kaffe: Positiv prisspread med köpt köpoption 1,05 och såld köpoption 1,15 i september.
 • Vete: positiv prisspread med såld köpoption december 5,5 och köpt köpoption december 5,0.
 • Boskap: positiv prisspread med såld köpoption oktober 1,12 och köpt köpoption oktober 1,05.

Andelsvärdet i placeringsklubben sjönk med -0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 366,2370. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -2,6%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 25 2020

Vi lägger en svängig börsvecka bakom oss, där kurserna inledde med press nedåt, men köparna kom tillbaka med kraft och såg till att Stockholmsbörsen avslutade den midsommarförkortade veckan rejält på plus. På USA-börserna var utvecklingen likartad, även om den avslutande handeln var mer tveksam.

Guldet steg liksom silvret jämfört med föregående vecka. Oljepriset ökade påtagligt medan de amerikanska obligationsräntorna endast noterade små förändringar för veckan. Den amerikanska dollarn stärktes mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +3,7% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -5,9%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +4,4% och har i år fallit med -2,9%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1625, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Då är balansen återställd efter veckans plusnoteringar som följde på den kraftiga rekylen nedåt veckan innan. Det är fortsatt ett ömtåligt läge, där optimismen över att folk snabbt kommer tillbaka till arbete och ökar konsumtionen ställs mot risken för nya vågor i coronapandemin med påföljande återinförda restriktioner. Jokern är fortfarande utvecklingen av vaccin och botemedel, där viktiga resultat kommer att presenteras under sommaren. Siffror från arbetsmarknaderna kommer att få stor uppmärksamhet då de avgör hur uthållig vändningen i konsumtion och inköpschefsindex är.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan försvagades mer mot den amerikanska dollarn än vad dollarindex steg. Valutasäkringen gav därför en positiv effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1520 i juni (mindre vinst)

Justerade positioner

Nya positioner

 • Vete: positiv prisspread med såld köpoption december 5,5 och köpt köpoption december 5,0.
 • Boskap: positiv prisspread med såld köpoption oktober 1,05 och köpt köpoption oktober 1,12.
 • Naturgas: Köpt termin september.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålt köpoption med lösen 1600 i juli. Sålda köpoptioner med lösen 1680 i september och 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.
 • Majs: positiv prisspread med såld köpoption december 4,0 och köpt köpoption december 3,5.
 • Naturgas: En butterfly med köpt köpoption 2,5, såld köpoption 3,0 och köpt köpoption med lösen 3,5, alla med lösen i november. Köpt termin september.
 • Sojabönor: Köpt termin i juli.
 • Kaffe: Positiv prisspread med köpt köpoption 1,05 och såld köpoption 1,15 i september.
 • Vete: positiv prisspread med såld köpoption december 5,5 och köpt köpoption december 5,0.
 • Boskap: positiv prisspread med såld köpoption oktober 1,12 och köpt köpoption oktober 1,05.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 366,6857. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -2,5%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 24 2020

Det hårt spända gummibandet på Stockholmsbörsen lättade ordentligt efter en synnerligen svag vecka. Nedgången var historiskt kraftig, men får sättas i relation till den kraftiga uppgång vi sett på kort tid. På USA-börserna var det också mungiporna nedåt, även om den avslutande handeln fick se köparna komma tillbaka.

Guldet steg medan silvret stängde i stort sett oförändrat jämfört med föregående vecka. Oljepriset föll tillbaka och de amerikanska obligationsräntorna sjönk. Den amerikanska dollarn rekylerade uppåt mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex, efter en svängig handel under veckan.

Stockholmsbörsens OMXS30-index föll med -7,0% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -9,2%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -6,9% och har i år fallit med -6,9%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1622, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend.

Nedgången i veckan för OMXS30 är förstås dramatisk men samtidigt var den lika nyttig som nödvändig efter att kurserna drivits upp alltför snabbt och kraftigt. Volatiliteten i marknaden är kraftig, uppemot 6% för börsindex, vilket är statistiskt högt. Rörelser i den storleksordningen på veckobasis är därför att räkna med. Nu får aktörerna konsolidera sina positioner och räkna om sina bedömningsunderlag inför framtiden. Sommaren är normalt en bra börsperiod, men denna sommar är förstås långt från det normala. Känslan är att vi ligger på en balanspunkt i coronapandemin, där negativa och positiva nyheter väger upp varandra. Virusets spridning är oroväckande snabb och effekterna plågsamt slumpartade. Ansträngningarna för att hitta botemedel och vaccin saknar motstycke, och det finns ett antal långt framskridna tester som kommer att publicera ytterst intressanta resultat inom några veckor till några månader.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan försvagades mer mot den amerikanska dollarn än vad dollarindex steg. Valutasäkringen gav därför en positiv effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

 • Kaffe: Positiv prisspread med köpt köpoption 1,05 och såld köpoption 1,15 i september.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1520 i juni. Sålt köpoption med lösen 1600 i juli. Sålda köpoptioner med lösen 1680 i september och 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Köpt säljoption med lösen 1100 i maj. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.
 • Majs: positiv prisspread med såld köpoption december 4,0 och köpt köpoption december 3,5.
 • Naturgas: En butterfly med köpt köpoption 2,5, såld köpoption 3,0 och köpt köpoption med lösen 3,5, alla med lösen i november.
 • Sojabönor: Köpt termin i juli.
 • Kaffe: Positiv prisspread med köpt köpoption 1,05 och såld köpoption 1,15 i september.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med knappt +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 365,7341. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -2,7%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 23 2020

Stockholmsbörsen rusade återigen uppåt på bred front. På USA-börserna var det också muntra tongångar och börsveckan avslutades med en rejäl uppgång. Guldet hade en riktigt svag vecka med en påtaglig nedgång, och även silverpriset föll tillbaka. Priset på olja ökade rejält medan de amerikanska obligationsräntorna steg. Den amerikanska dollarn fortsatte att försvagas mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +6,2% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -2,3%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +5,9% och har i år fallit med -0,1%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1623, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Efter ett fall på knappt -34% när coronaviruset började spridas på allvar har vi nu på mindre än tre månader fått se en uppgång på OMXS30 på hela 37% från botten i mitten av mars. Det går fort i ishockey… Stämningsläget har verkligen skiftat påfallande snabbt från nattsvart pessimism till ljusaste optimism. Den gode bloggaren Kortsikt beskriver läget förtjänstfullt som vanligt och jag gillar verkligen hans sammanfattning av var vi befinner oss just nu.

Den här genuina risk on ”allt känns bra” känslan börjar infinna sig, dvs flygbolagsaktier rallar, nulägesanalytikern räntemarknaden börjar stiga, dollarn försvagas, laggards (de som klarat covid19 sämst) gör catch up och outperformar. Paintrade börjar bli på riktigt, blankare tvekar för marknaden kan ju ”lätt gå 10% till”, de som hade tänkt sälja sina långa possar tvekar och blir greedy, de som sitter på cash och typ bestämt sig att kliva på letar efter korrektioner att köpa i, börjar bli tveksamma att det ens kommer nån rekyl värd namnet.

Vi går alltså mot punkten där ”vadå Corona, allt är ju bra” känslan helt tar över. Det är den här känslan jag hoppats på och som kommer vara synonymt med en topformation. Jag är nöjd här… jag är säker på att vi kommer nå lägre nivåer än idag närmaste månaderna. Vi pratar 1475-1610 på Omx. Återkommer till det tekniska senare. However, vi kan fortfarande klättra högre.. jag tänker 1730,1760 och 1820. Nya toppar är fortfarande aktuellt så länge 1660 håller. Typiskt för toppar är att de ofta når högre än vad många tror, dvs marknaden slår gärna över, och vid topläget är många övertygade att det ska fortsätta upp.

Jag skriver verkligen under på detta och ser uppsidan på aktiebörserna som ytterst begränsad. Pendeln kan absolut ”överslå” en bit till, men nu har köpsidan tagit ut väldigt mycket positiva faktorer och det mesta av den snabba och positiva vändningen av makroekonomisk data som vi förväntar oss när restriktionerna mildras mer är inbakad i aktiekurserna.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes betydligt mer mot den amerikanska dollarn än vad dollarindex föll. Valutasäkringen gav därför en negativ effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • EUR/USD: Såld termin juni. (mindre förlust)

Justerade positioner

Nya positioner

 • Sojabönor: Köpt termin i juli.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1520 i juni. Sålt köpoption med lösen 1600 i juli. Sålda köpoptioner med lösen 1680 i september och 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Köpt säljoption med lösen 1100 i maj. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.
 • Majs: positiv prisspread med såld köpoption december 4,0 och köpt köpoption december 3,5.
 • Naturgas: En butterfly med köpt köpoption 2,5, såld köpoption 3,0 och köpt köpoption med lösen 3,5, alla med lösen i november.
 • Sojabönor: Köpt termin i juli.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,4% jämfört med förra fredagen, och slutade på 365,57887. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -2,8%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 22 2020

Stockholmsbörsen fortsatte uppåt i veckan och lyckades stänga över 200-dagars glidande medelvärde, något som inte skett sedan turbulensen med coronaviruset tog ordentlig fart i slutet av februari. På USA-börserna var det också muntra miner. Guldet stängde med små förändringar medan silvret steg jämfört med förra veckans stängningskurs. Priset på olja ökade medan de amerikanska obligationsräntorna sjönk något. Den amerikanska dollarn försvagades påtagligt mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +4,8% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -8,0%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +4,4% och har i år fallit med -5,6%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1618, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Den optimistiska tonen är påtaglig på aktiebörserna och förväntningarna på en snabb vändning uppåt skruvas upp för varje vecka. Låga räntor har blivit ännu lägre, statliga stimulanspaket står som spön i backen, så det återstår att se hur coronaviruset utvecklas under sommaren. Börjar makroekonomisk data kraftigt förbättras samtidigt som smittspridningen avtar är det förstås klart positivt, men återhämtningen kan dra ut på tiden och smittostatistiken kan komma att visa bakslag när länder öppnar upp. Samtidigt kan vi också få positiva nyheter på behandlings- och vaccinationsfältet. De tvära kasten lär fortsätta.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes mer mot den amerikanska dollarn än vad dollarindex föll. Valutasäkringen gav därför en negativ effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

 • Naturgas: En butterfly med köpt köpoption 2,5, såld köpoption 3,0 och köpt köpoption med lösen 3,5, alla med lösen i november.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1520 i juni. Sålt köpoption med lösen 1600 i juli. Sålda köpoptioner med lösen 1680 i september och 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Köpt säljoption med lösen 1100 i maj. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.
 • Majs: positiv prisspread med såld köpoption december 4,0 och köpt köpoption december 3,5.
 • EUR/USD: Såld termin juni.
 • Naturgas: En butterfly med köpt köpoption 2,5, såld köpoption 3,0 och köpt köpoption med lösen 3,5, alla med lösen i november.

Andelsvärdet i placeringsklubben backade med -0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 364,1187. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -3,2%.

Återhämtningen för OMXS30 innebär att de sålda säljoptionerna minskar i värde vilket är gynnsamt för portföljen.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 21 2020

En ruskigt stark inledning av börsveckan i måndags gav ett kraftigt plus vid stängningen i fredags, trots en mer avvaktande handel resten av veckan där Stockholm var helgstängt i torsdags. På USA-börserna var utvecklingen likartad. Ädelmetallerna föll tillbaka medan oljepriset ökade. De amerikanska obligationsräntorna steg något jämfört med föregående vecka. Den amerikanska dollarn försvagades mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +4,1% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -12,2%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +4,5% och har i år fallit med -9,6%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig under klustret av trendindikatorns längre medelvärden. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1617, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend.

I Europa är restriktionerna på väg att lättas och flera länder har redan öppnat upp påtagligt. På de flesta håll i Asien och Europa är kurvorna över antal smittade och döda på klar nedväg, men vi har också undantag som Sydamerika med Brasilien i spets. Det förefaller som marknaden nu prisar in en rätt optimistisk utveckling av den globala ekonomin på 6-12 månaders sikt och att den enda vägen härifrån är upp. Det finns en hel del som talar för en återhämtning, men bakslag i form av ökat antal smittade och döda, eller i utvecklingen av vaccin och botemedel är troligt och kan ge körare nedåt på aktiebörserna.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes mer mot den amerikanska dollarn än vad dollarindex föll. Valutasäkringen gav därför en negativ effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

 • EUR/USD: Såld termin juni.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1520 i juni. Sålt köpoption med lösen 1600 i juli. Sålda köpoptioner med lösen 1680 i september och 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Köpt säljoption med lösen 1100 i maj. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.
 • Majs: positiv prisspread med såld köpoption december 4,0 och köpt köpoption december 3,5.
 • EUR/USD: Såld termin juni.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 364,3933. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -3,1%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 20 2020

Kurserna på Stockholmsbörsen föll på bred front och volatiliteten sköt ännu en gång i höjden. På USA-börserna var det också minusnoteringar överlag. Ädelmetallerna steg och oljepriset ökade rejält. De amerikanska obligationsräntorna noterade endast föll något jämfört med föregående vecka. Den amerikanska dollarn stärktes mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med -4,5% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -15,7%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -4,3% och har i år fallit med -13,5%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig under klustret av trendindikatorns längre medelvärden. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1620, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend.

En svag optimism förefaller infinna sig i Europa, med fallande kurvor över antal smittade, döda och intensivvårdade människor. Nu gäller det att utvecklingen inte snabbt försämras i takt med att restriktioner lättas. Då kan vi få kraftiga negativa reaktioner på finansmarknader, som behöver riktigt positiva nyheter om vaccin och behandlingar för att inte orsaka ytterligare börsfall. Den nedgång vi nu sett är högst naturlig med bakgrund av den kraftiga och snabba återhämtningen sedan botten i mitten av mars.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan försvagades något mer mot den amerikanska dollarn än vad dollarindex ökade. Valutasäkringen gav därför en svagt positiv effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1520 i juni. Sålt köpoption med lösen 1600 i juli. Sålda köpoptioner med lösen 1680 i september och 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Köpt säljoption med lösen 1100 i maj. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.
 • Majs: positiv prisspread med såld köpoption december 4,0 och köpt köpoption december 3,5

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 364,1348. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -3,2%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 19 2020

Efter en riktigt usel start på börsveckan hade Stockholmsbörsen en positiv utveckling och hämtade igen en god del av den initiala nedgången. På USA-börserna noterades en liknande utveckling och index stängde med uppgångar, mest beroende på att kurserna föll rejält i fredags då Stockholmsbörsen var stängd. Ädelmetallerna steg något och oljepriset steg rejält. De amerikanska obligationsräntorna noterade endast små förändringar jämfört med föregående vecka. Den amerikanska dollarn stärktes mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med -0,9% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -11,8%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +0,1% och har i år fallit med -9,6%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig under klustret av trendindikatorns längre medelvärden. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1627, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend.

Nu har processen inletts med att lätta på de restriktioner och begränsningar som infördes för att minska spridningen av coronaviruset. Det är givetvis positiv i många bemärkelser, men för aktiebörserna gäller det att smittspridningen inte stiger igen till nivåer som gör att tuffare restriktioner måste återinföras. Då ser sannolikheten för en snabb förbättring av arbetslöshet och företagsvinster betydligt mindre ut, och återhämtningen kanske förlängs med flera månader. Ett sådant scenario bör pressa aktiekurserna. Som motvikt finns möjligheten till att ett vaccin blir konstaterat effektivt redan i sommar och att det kanske kan börja nå vissa grupper redan i höst. Det kan bli en mer spännande sommaraktiebörs än vanligt, särskilt med det amerikanska presidentvalet som rycker allt närmare.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes mer mot den amerikanska dollarn än vad dollarindex ökade. Valutasäkringen gav därför en negativ effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • AUDUSD: Sålt termini juni.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Majs: positiv prisspread med såld köpoption december 4,0 och köpt köpoption december 3,5

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1520 i juni. Sålt köpoption med lösen 1600 i juli. Sålda köpoptioner med lösen 1680 i september och 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Köpt säljoption med lösen 1100 i maj. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.
 • Majs: positiv prisspread med såld köpoption december 4,0 och köpt köpoption december 3,5

Andelsvärdet i placeringsklubben var i princip oförändrat jämfört med förra fredagen, och slutade på 363,9510. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -3,2%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.