Veckorapport vecka 5 2019

Help-wanted-Blog-header

Bild från RayWhite

Efter en lite trög inledning av börsveckan ökade köparna trycket och kurserna steg därefter på bred front på Stockholmsbörsen. På USA-börserna var utvecklingen likartad. Ädelmetallerna stängde högre jämfört med stängningskursen föregående förra veckan liksom oljepriset. De amerikanska obligationsräntorna sjönk, liksom den amerikanska dollarn, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,6,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +8,3%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar stärktes med +1,5% och har i år klättrat med +8,7%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig inom ett kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1522 och 1544. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1533, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-02-01.png

Nu har majoriteten av företagen rapporterat sina siffror för det fjärde kvartalet och även om vi fått se en del svikna förväntningar så är känslan att vinster och tillväxt givit stabilitet åt aktiemarknaderna, och att den snabba nedgången vi fick under oktober-december var överdriven. OMXS30-index är återigen inne i den breda konsolideringen mellan ca 1480-1680 där vi befunnit oss sedan hösten 2016, sista kvartalet 2018 undantaget.

Ytterligare en stark amerikansk jobbrapport visar att den amerikanska ekonomin fortsätter snurra på högt varv, och Federal Reserve avvaktar med räntehöjningar. Löneökningarna var också lägre än förväntat, så något direkt inflationstryck är svårt att se.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1420 i mars 2019.

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1650 i december.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1500 i augusti.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1480 och 1500 i mars 2019. Sålda säljoptioner med lösen 1260, 1300 och 1360 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 1260 i september 2019. Såld köpoption med lösen 1560 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1600 i september 2019. Sålda köpoptioner med lösen 1620 och 1650 i december 2019.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1500 i augusti.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Sålda säljoptioner med lösen 45, 50 och 55 i juni 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 5,0 och 5,50 i mars 2019.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 332,6046. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +1,8%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är oförändrat sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i räntefond efter att exit träffades vecka 41.

ACWI-Weekly 2019-02-01

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-02-01

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXS30-Weekly 2019-02-01

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2019-02-01

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2019-02-01

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-02-01.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXS30-Weekly ATR 2019-02-01

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-02-01.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-02-01.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

EEM-Weekly ATR 2019-02-01.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-02-01.png

Annonser

Veckorapport vecka 4 2019

Börsveckan inleddes med fallande kurser på Stockholmsbörsen, där några marknadsaktörer kanske passade på att ta hem lite vinster efter den senaste tidens snabba uppgång. I torsdags ökade köpsidan trycket och veckan avslutades i dur. På USA-börserna var utvecklingen likartad, men börsveckan avkortad på grund av Martin Luther Kings minnesdag i måndags. Ädelmetallerna hade en väldigt stark dag i fredags och stängde klart högre jämfört med stängningskursen föregående förra veckan medan oljepriset föll tillbaka något. De amerikanska obligationsräntorna sjönk, liksom den amerikanska dollarn, mätt i dollarindex, efter ett kraftigt fall i fredags.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +0,1,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +6,6%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -0,1% och har i år klättrat med +7,1%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig under ett kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1522 och 1545. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1533, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-01-25.png

Vi har nu kommit en bra bit in i rapportfloden och även om det finns besvikelser så är det generella intrycket att siffrorna visar på bättre utfall än förväntat. Nu vänds blickarna återigen mot handelskriget mellan USA och Kina och nya utspel från president Trump. På tal om denne har vi förstås också nedstängningen av delar av den amerikanska statsadministrationen, där det sent i fredag blev klart att det blir en i vart tillfällig övergång till det normala. Återstår att se om någon form av överenskommelse kan nås innan man stänger ned igen.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1180 i juni 2019.
 • 10-årig amerikansk statsobligation: Såld termin.

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1420, 1480 och 1500 i mars 2019. Sålda säljoptioner med lösen 1260, 1300 och 1360 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 1260 i september 2019. Såld köpoption med lösen 1560 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1600 i september 2019. Såld köpoption med lösen 1620 i december 2019.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Sålda säljoptioner med lösen 45, 50 och 55 i juni 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 5,0 och 5,50 i mars 2019.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,4% jämfört med förra fredagen, och slutade på 331,5348. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +1,5%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är oförändrat sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i räntefond efter att exit träffades vecka 41.

acwi-weekly 2019-01-25

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

omxsbcappi-weekly 2019-01-25

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

omxs30-weekly 2019-01-25

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

eem-weekly 2019-01-25

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

djci-weekly 2019-01-25

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-01-25.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-01-25.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-01-25.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-01-25.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

EEM-Weekly ATR 2019-01-25.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-01-25.png

Veckorapport vecka 3 2019

2019-01-19t153152z_1_lynxnpef0i0jg-oustp_rtroptp_3_news-us-usa-trump-china-trade

Bild från KFGO

Efter en lite tveksam inledning på börsveckan ökade köparna trycket rejält på Stockholmsbörsen och kurserna steg på bred front, med en riktigt klang- och jubelföreställning i fredags. På USA-börserna var utvecklingen likartad. Ädelmetallerna föll jämfört med stängningskursen föregående förra veckan medan oljepriset stärktes påtagligt. De amerikanska obligationsräntorna steg, liksom den amerikanska dollarn, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +2,3,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +6,5%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +2,6% och har i år klättrat med +7,1%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig under ett kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1523 och 1546. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1535, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-01-18.png

Styrkan på aktiebörserna fortsätter världen över, och fick ny energi i fredags av information om förändringar i den pågående handelskonflikten mellan USA och Kina där förväntansbilden svängde över åt det mer positiva. Återstår att se hur konkreta resultat vi får se. I mina ögon är börsuppgången de senaste veckorna mer ett resultat av en överdriven kursnedgång och rädsla i december än indikationer på starkare kommande ekonomisk utveckling. Rapporterna som börjar strömma in på allvar kommande vecka kan ge tydligare vägledning om börsens riktning under den närmaste framtiden.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019.

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1180 i juni 2019. Sålda säljoptioner med lösen 1420, 1480 och 1500 i mars 2019. Sålda säljoptioner med lösen 1260, 1300 och 1360 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 1260 i september 2019. Såld köpoption med lösen 1560 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1600 i september 2019. Såld köpoption med lösen 1620 i december 2019.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Sålda säljoptioner med lösen 45, 50 och 55 i juni 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 5,0 och 5,50 i mars 2019.
 • 10-årig amerikansk statsobligation: Såld termin.

Andelsvärdet i placeringsklubben stängde i stort sett oförändrat jämfört med förra fredagen, och slutade på 330,0935. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +1,1%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är oförändrat sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i räntefond efter att exit träffades vecka 41.

acwi-weekly 2019-01-18

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

omxsbcappi-weekly 2019-01-18

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

omxs30-weekly 2019-01-18

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

eem-weekly 2019-01-18

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

djci-weekly 2019-01-18

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-01-18.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-01-18.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-01-18.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-01-18.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2019-01-18.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-01-18.png

Veckorapport vecka 2 2019

delayed

En ordentligt försenad veckorapport, ber om ursäkt för det! Stockholmsbörsen fortsatte rida på den kraftiga uppgången i fredags och kurserna steg på bred front mest hela veckan, med undantag av en lugn nedgång i den avslutande handeln. På USA-börserna var utvecklingen likartad. Ädelmetallerna handlades mestadels sidledes jämfört med stängningskursen föregående förra veckan. Oljepriset stärktes påtagligt, trots en svag avslutande handel. De amerikanska obligationsräntorna steg efter att ha handlats oregelbundet under veckan. Den amerikanska dollarn försvagades stundtals kraftigt något mot andra valutor, mätt i dollarindex, men återhämtade sig något i slutet av veckan.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +2,1,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +4,0%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +2,5% och har i år klättrat med +4,4%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig under ett kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1525 och 1548. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1537, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

omxs30-weekly 2019-01-11

Aktiebörserna har inlett året optimistiskt, vilket inte är särskilt förvånande efter den snabba och branta nedgång vi fick se i det avslutande kvartalet 2018, utan några bolagsfundamentala orsaker. Nu får vi snart hårda data i form av rapporter och det blir i vanlig ordning mycket information för marknadsaktörerna att smälta.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1620 i december 2019.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1180 i juni 2019. Sålda säljoptioner med lösen 1420, 1480 och 1500 i mars 2019. Sålda säljoptioner med lösen 1260, 1300 och 1360 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 1260 i september 2019. Såld köpoption med lösen 1560 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1600 i september 2019. Såld köpoption med lösen 1620 i december 2019.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Sålda säljoptioner med lösen 45, 50 och 55 i juni 2019.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 5,0 och 5,50 i mars 2019.
 • 10-årig amerikansk statsobligation: Såld termin.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 330,0260. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +1,0%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är oförändrat sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i räntefond efter att exit träffades vecka 41.

acwi-weekly 2019-01-11

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

omxsbcappi-weekly 2019-01-11

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

omxs30-weekly 2019-01-11

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

eem-weekly 2019-01-11

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

djci-weekly 2019-01-11

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

omxs30-weekly atr 2019-01-11

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-01-11.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-01-11.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-01-11.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2019-01-11.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-01-11.png

Veckorapport vecka 1 2019

happy broker

Bild från CNBC

Det nya årets första börsvecka inleddes tveksamt, men det märktes att köparna kom in när Stockholmsbörsen nådde den bottennotering som sattes föregående vecka. I fredags fick vi vara med om ett ordentligt börsrally. På USA-börserna var utvecklingen likartad. Ädelmetallerna slutade med små förändringar jämfört med stängningskursen föregående förra veckan, trots en rejäl tillbakagång i samband med börsuppgången i fredags. Oljepriset hade den första stabilt positiva veckan på länge och stängde högre. De amerikanska obligationsräntorna sjönk efter att ha handlats ganska turbulent under veckan. Den amerikanska dollarn försvagades något mot andra valutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,9,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +1,9%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +1,8% och har i år klättrat med +1,8%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig under ett kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1529 och 1551. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1541, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-01-04.png

Vi är inne i ett klart intressant läge, där nedgångarna på aktiebörserna verkar ha stött på patrull, åtminstone tillfälligt. Uppenbarligen identifierar köparna aktier som attraktiva på denna nivå, och detta kan nog hålla åtminstone till dess att rapporterna börjar strömma in. Pendeln har slagit om till negativ marknadsstämning väl snabbt och kraftigt, och det är naturligt att vi får se en motrörelse. Den starka arbetsmarknadsstatistiken från USA i fredags kom precis i rätt tid för börsoptimisterna.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Kaffe: Såld köpoption med lösen 1,6 i maj.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1175 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 1140 i juni 2019.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 8,4 i maj 2019.

Justerade positioner

Nya positioner

 • 10-årig amerikansk statsobligation: Såld termin.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1180 i juni 2019. Sålda säljoptioner med lösen 1420, 1480 och 1500 i mars 2019. Sålda säljoptioner med lösen 1260, 1300 och 1360 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 1260 i september 2019. Såld köpoption med lösen 1560 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1600 i september 2019.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Sålda säljoptioner med lösen 45, 50 och 55 i juni 2019.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 5,0 och 5,50 i mars 2019.
 • 10-årig amerikansk statsobligation: Såld termin.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,7% jämfört med förra fredagen, och slutade på 329,6186. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +0,9%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är oförändrat sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i räntefond efter att exit träffades vecka 41.

acwi-weekly 2019-01-04

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

omxsbcappi-weekly 2019-01-04

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

omxs30-weekly 2019-01-04

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

eem-weekly 2019-01-04

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

djci-weekly 2019-01-04

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-01-04.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-01-04.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-01-04.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-01-04.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2019-01-04.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-01-04.png

Veckorapport vecka 51 och 52 2018

blandad börs

Bild från limaohio.com

Då ska jag försöka sammanfatta två veckors utveckling på finansmarknaderna på en gång, och för aktiebörserna är det ju ganska lätt: ned, ned och åter ned under stundtals riktigt förvirrad handel med kraftiga svängningar! Både i Europa och USA rutschade kurserna utför med få pauser, med undantag för en positiv avslutning i fredags för Europa. Precis motsatt utveckling var det för ädelmetallerna som steg rejält. Oljepriset fortsatte också sitt fria fall, men stärktes på slutet några dollar från botten på 42 USD för ett fat WTI-oljan. De amerikanska obligationsräntorna sjönk påtagligt och den amerikanska dollarn försvagades mot andra valutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index föll under perioden -4,3,% jämfört med stängningskursen vecka 50. Sedan årsskiftet har index minskat med -10,7%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -3,6% och har i år fallit med -4,6%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig under ett kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1536 och 1555. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1546, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

 

OMXS30-Weekly 2018-12-28

Rädsla och girighet är två motpoler som driver prissättningen på en marknad. De senaste månaderna har rädslan verkligen fyllts på till den grad att aktiekurserna nu på Stockholmsbörsen prisar in en klar försämring av bolagens tillväxt och vinster nästa år. Den tunna julhelgshandeln gör att kurserna rör sig extremt snabbt och det har inte funnits mycket fundamentalt att ta fasta på, mer än förväntad höjning av den amerikanska styrräntan och lite klenare makrostatistik. Nu stänger vi alldeles snart året och vänder blad. De kommande rapporterna kommer att ge en stark indikation på hur världsekonomin mår. Förväntningarna är minst sagt nedskruvade, framför allt i Europa och i synnerhet Stockholm där kurserna backat nästan 20% sedan årshögst. Om rapporterna kommer in enligt analytikernas förväntningar bör vi få se en reaktion uppåt på börsen. Men börstrenden är otvetydigt negativ varför uppgångar bör utnyttjas för kortsiktiga affärer och att hitta bra säljlägen, till dess att en vändning är på plats. Ett litet halmstrå för börsoptimister är att massmedia börjar fyllas av artiklar om ”börsraset” med snusförnuftiga råd om hur du skyddar dina pengar. Som vanligt är standardråden att antingen sitta still i båten eller att nu, efter en påtaglig nedgång, flytta en del av kapitalet från börsen till sparkontot. Visst kan det fortsätta nedåt, men det hade varit mer smakligt om ”proffsen” som uttalar sig och ger råd i massmedia någon gång hade ordat om att ha en investeringsstrategi och plan för när man ska sälja klar innan börsnedgången kommer.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1540 i december (förlust). Köpt säljoption med lösen 1340 i december som försäkring mot kraftig nedgång. Såld decembertermin för att skydda mot nedgång. Såld köpoption med lösen 1560 i mars 2019.
 • Apelsinjuice: Köpt köpoption med lösen 145 i januari (förlust).

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1180 i juni 2019. Sålda säljoptioner med lösen 1420, 1480 och 1500 i mars 2019. Sålda säljoptioner med lösen 1260, 1300 och 1360 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 1260 i september 2019.  Såld köpoption med lösen 1600 i september 2019.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1,6 i maj.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1175 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 1140 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Sålda säljoptioner med lösen 45, 50 och 55 i juni 2019.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 8,4 i maj 2019.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 5,0 och 5,50 i mars 2019.

Andelsvärdet i placeringsklubben stängde i stort sett oförändrat under perioden, och slutade på 327,2807. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +12,6%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -5,3% sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i räntefond efter att exit träffades vecka 41.

ACWI-Weekly 2018-12-28

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-12-28

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXS30-Weekly 2018-12-28

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-12-28

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-12-28

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-12-28

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-12-28.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-12-28.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-12-28

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-12-28.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-12-28.png

Veckorapport vecka 50 2018

fomc

Bild från Federal Reserve

Börsveckan var tudelad, där kurserna steg kraftigt på bred front under den första halvan, med undantag för en svag inledande handel, för att sedan falla tillbaka påtagligt.  På USA-börserna var utvecklingen likartad men den avslutande handeln klart svagare än Europa. Ädelmetallerna sjönk steg påtagligt och oljepriset backade något. De amerikanska obligationsräntorna steg och den amerikanska dollarn stärktes mot andra valutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,2,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index minskat med -6,7%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +1,4% och har i år fallit med -1,1%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig under ett kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1547 och 1561. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1555, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-12-14.png

Oron på aktiebörserna världen över fortsätter, och det är intressant att se hur snabbt flockbeteendet på marknaderna kan ändras. Nu är det gott om pessimism och utsagor om ytterligare nedgångar och till och med ras med 20-40%. Fundamentalt kommer makroekonomisk statistik in svagare, vilket förstås drar ned förväntningarna på bolagens resultat. Samtidigt lättar det redan svaga inflationstrycket och räntorna ser inte ut att nå högre höjder inom översiktlig tid. Beskedet från Federal Reserve på onsdag kan skapa kraftiga rörelser kortsiktigt.

Nu är snart julen över oss, och därefter stundar januari där vi svart på vitt får se hur det står till med bolagens intäkter och vinster. Maggropskänslan är att det krävs svagare siffror än föregående år för att ge bränsle åt ytterligare börsnedgång, men osvuret är som alltid bäst i sådana utsagor. p/e-talet för S&P har kommit ner under 20, från nästan 25, på kort tid, och det har nog varit en nyttig och välbehövlig korrigering.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1180 i juni 2019. Sålda säljoptioner med lösen 1420, 1480 och 1500 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1540 i december.  Sålda säljoptioner med lösen 1260, 1300 och 1360 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 1260 i september 2019. Såld köpoption med lösen 1560 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1600 i september 2019. Köpt säljoption med lösen 1340 i december som försäkring mot kraftig nedgång. Såld decembertermin för att skydda mot nedgång.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1,6 i maj.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1175 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 1140 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Sålda säljoptioner med lösen 45, 50 och 55 i juni 2019.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 8,4 i maj 2019.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 5,0 och 5,50 i mars 2019.
 • Apelsinjuice: Köpt köpoption med lösen 145 i januari.

Andelsvärdet i placeringsklubben sjönk med -0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 327,5401. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +12,6%.

Nedgången i OMXS30 pressar positionerna i sålda säljoptioner, men hittills begränsar den sålda terminen faran framgångsrikt. Om index fortsätter ned under 1430 kommer ytterligare justeringar att behöva göras.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -5,3% sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i räntefond efter att exit träffades vecka 41.

ACWI-Weekly 2018-12-14

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-12-14

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXS30-Weekly 2018-12-14

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-12-14

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-12-14

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-12-14

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-12-14.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-12-14.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-12-07

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-12-14.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-12-14.png