Veckorapport vecka 39 2020

Så fick då också Stockholmsbörsen en rekyl nedåt, utan dramatik. USA-börserna stängde nästan oförändrat jämfört med förra veckans stängning, efter en handel som både såg en ny lokal botten och en återkomst på köpsidan som drog upp kurserna i den avslutande handeln.

Guldet föll rejält medan oljepriset noterade en mer modest nedgång. De amerikanska obligationsräntorna sjönk. Den amerikanska dollarn stärktes kraftigt gentemot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index backade med -2,8% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +0,7%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar föll med -2,4% och har i år klättrat med +5,0%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1691, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Efter en blygsam rekyl ser Stockholmsbörsen ut att rikta in sig på fortsatta uppgångar. Det kommer en hel del ny information den närmaste månaden, först och främst i form av det annalkande presidentvalet i USA. I veckan den första valdebatten mellan Biden och Trump, och opinionsundersökningarna börjar därefter bli alltmer intressanta. Jag tror inte att börserna rasar om Biden vinner, ens om demokraterna också tar över senaten, men det kan nog bli några dagars kraftigare rekyl i början av november med det scenariot.

Kvartalsrapporterna för det tredje kvartalet börjar också ramla in om ett par veckor och då får vi se om aktiebörsernas optimism backas upp av siffror och prognoser.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan försvagades mer mot den amerikanska dollarn än vad dollarindex stärktes. Valutasäkringen gav därför en positiv effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

 • JPYUSD: Rullade köpt termin september till december.

Nya positioner

 • AUDUSD: Köpt termin december.
 • CADUSD: Köpt termin december.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december.
 • Guld: sålt köpoption december 2350 med en köpt köpoption september 2300 som försäkring.
 • JPYUSD: Köpt termin december.
 • Sojabönor: Negativ prisspread med såld säljoption 900 i januari 2021 och köpt säljoption 940 i januari 20201.
 • AUDUSD: Köpt termin december.
 • CADUSD: Köpt termin december.

Andelsvärdet i placeringsklubben slutade i princip oförändrat jämfört med förra fredagen, och slutade på 370,0096. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -1,6%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 38 2020

Kurserna på Stockholmsbörsen tuggade oförtrutet på uppåt, trots att USA-börserna noterade tydliga nedgångar och mer volatil handel i slutet på veckan.

Guldet steg och oljepriset registrerade en kraftig uppgång. De amerikanska obligationsräntorna steg något. Den amerikanska dollarn försvagades gentemot mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,9% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +3,6%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar avancerade med +2,1% och har i år klättrat med +7,6%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1686, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

OMXS30-index ligger nu en bra bit ovanför ett teoretiskt jämviktsläge, långt ovanför tunga medelvärden som 200-dagar / 40-veckor. Efter en uppgång på hisnande 45% sedan botten under den värsta oron för coronavirus i mars är det hög tid för en tydlig rekyl nedåt för att inte detta ska sluta med en mer dramatisk nedgång längre fram. Räntor nära 0 och fortsatta stimulanser utlovas fortsatt av centralbanker världen över, och statsbudgetarnas underskott skenar i takt med olika paket för att mildra pandemins verkningar på ekonomin. Till syvende og sidst är det företagens resultat som räknas, och förväntningarna på tillväxt av vinster och omsättning är rätt hög, försiktigt uttryckt.

Presidentvalet i USA rycker allt närmare och volatiliteten på marknaderna kan tillta i takt med att alltmer tillförlitliga opinionsmätningar trillar in. Ett intressant experiment bedriver The Economist, som har skapat en modell för sannolikheten att Biden eller Trump vinner presidentvalet. Ingångsdata är inte bara opinionsundersökningar utan också till exempel hur den amerikanska ekonomin går. Genom att analysera olika utfall för de så kallade svingstaterna har man för närvarande en sannolikhet på 85% att Biden vinner majoriteten av elektorsrösterna. Debatten om presidentvalet fick en rejäl skvätt bränsle då den högsta domaren Ruth Bader Ginsburg avled i fredags, och president Trump direkt gick ut med att han skulle nominera en ersättare, varpå demokraterna gick i taket.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes något mer mot den amerikanska dollarn än vad dollarindex föll. Valutasäkringen gav därför en mindre positiv effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1680 i september. (förlust)
 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september.
 • OMXS30: Köpt säljoption med lösen 1050 i september. (förlust)

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december.
 • Guld: sålt köpoption december 2350 med en köpt köpoption september 2300 som försäkring.
 • JPYUSD: Köpt termin september.
 • Sojabönor: Negativ prisspread med såld säljoption 900 i januari 2021 och köpt säljoption 940 i januari 20201.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 370,1524. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -1,6%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 37 2020

På Stockholmsbörsen noterades en bred uppgång medan USA-börserna rekylerade nedåt för första gången sedan juni.

Guldet steg medan oljepriset fortsatte att backa. De amerikanska obligationsräntorna sjönk. Den amerikanska dollarn stärktes gentemot mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med 2,2% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +1,7%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar avancerade med +2,7% och har i år klättrat med +5,4%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1679, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Återstår att se om rekylen i USA var tillfällig eller om nedgången fördjupas. Det är ju framför allt de tunga teknikbolagens aktiekurser som drivit nedgången, och det är ju inte särskilt märkligt då de har dragit en väldigt stor del av uppgången tidigare. Det är nu en balanspunkt mellan köpare och säljare om vi ser ett nytt köpläge eller om vi kan ha nått en åtminstone tillfällig topp.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan försvagades något mer mot den amerikanska dollarn än vad dollarindex steg. Valutasäkringen gav därför en mindre negativ effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Timmer: Sålt termin november.

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda köpoptioner med lösen 1680 i september och 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.
 • Guld: sålt köpoption december 2350 med en köpt köpoption september 2300 som försäkring.
 • JPYUSD: Köpt termin september.
 • Sojabönor: Negativ prisspread med såld säljoption 900 i januari 2021 och köpt säljoption 940 i januari 20201.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 369,0936. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -1,9%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 35 2020

Stockholmsbörsen handlades länge i positiv territorium under veckan, men i den avslutande handeln föll kurserna tillbaka. Det räckte ändå till en stabil uppgång för veckan. För USA-börserna finns det uppenbarligen endast ett läge för närvarande och det är fullt tryck på köpknappen. Inte en rekyl så långt ögat kan se, istället en ny all-time high.

Guldet steg liksom oljepriset. De amerikanska obligationsräntorna steg något. Den amerikanska dollarn försvagades påtagligt i en fortsatt svängig handel gentemot mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,3% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +0,3%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar avancerade med +1,0% och har i år klättrat med +3,6%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1668, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Aktiebörserna i allmänhet och de amerikanska i synnerhet fortsätter att visa styrka. Rädslan för nedgångar är som bortblåst, och det är väl just nu det enda som talar för att en sättning i marknaden kan bli verklighet. Ju mer något förväntas, desto mindre sannolikt är det att det verkligen blir så, det är en paradox som ofta gäller på börsen.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes mer mot den amerikanska dollarn än vad dollarindex föll. Valutasäkringen gav därför en negativ effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Naturgas: En butterfly med köpt köpoption 2,5, såld köpoption 3,0 och köpt köpoption med lösen 3,5, alla med lösen i november.
 • Koppar: Negativ prisspread med köpt säljoption september 280 och såld säljoption september 270. (förlust)

Justerade positioner

Nya positioner

 • Feeder Cattle: Köpt termin november 2020.
 • Sojabönor: Negativ prisspread med såld säljoption 900 i januari 2021 och köpt säljoption 940 i januari 20201.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda köpoptioner med lösen 1680 i september och 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.
 • Guld: sålt köpoption december 2350 med en köpt köpoption september 2300 som försäkring.
 • JPYUSD: Köpt termin september.
 • Timmer: Sålt termin november.
 • Feeder Cattle: Köpt termin november 2020.
 • Sojabönor: Negativ prisspread med såld säljoption 900 i januari 2021 och köpt säljoption 940 i januari 20201.

Andelsvärdet i placeringsklubben var i stort sett oförändrat jämfört med förra fredagen, och slutade på 366,8639. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -2,4%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 34 2020

Vi lägger en gaska stillsam börsvecka bakom oss där kurserna allmänt handlades med små rörelser på Stockholmsbörsen. USA-börserna fortsatte uppåt och S&P 500 satte nytt all-time high.

Guldet stängde oförändrat efter en slagig handel. Oljepriset steg något i stillsam handel och de amerikanska obligationsräntorna sjönk. Den amerikanska dollarn stärktes blygsamt i en fortsatt svängig handel gentemot mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med -0,1% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -1,1%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -0,2% och har i år klättrat med +2,5%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1662, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

USA-börsernas styrka är remarkabel, där en stor del av uppgången kan tillskrivas den urstarka börsutvecklingen för teknikbolag som Apple, Amazon, Facebook, Alphabet och Tesla. Vi är nog rätt nära ett läge där den siste aktieköparen placerat sina pengar och en korrektion är förestående. Aktiekurser tenderar ju att gå ned oväntat, när alla är positiva och den allmänna bedömningen är att det bara kan fortsätta uppåt. Det har ofta visat sig vara scenariot som gäller inför en topp med åtföljande rekyl nedåt. Därmed inte sagt att vi står för någon större eller mer utdragen börsnedgång, men efter den makalösa uppgång vi fått se sedan den värsta viruspaniken i våras behövs verkligen en korrigering i marknaden.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan försvagades mer mot den amerikanska dollarn än dollarindex. Valutasäkringen gav därför en positiv effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

 • Majs: positiv prisspread med såld köpoption december 4,0 och köpt köpoption december 3,5. (liten förlust)
 • Vete: Sålt termin i september. (liten vinst)

Nya positioner

 • Timmer: Sålt termin november.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda köpoptioner med lösen 1680 i september och 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.
 • Naturgas: En butterfly med köpt köpoption 2,5, såld köpoption 3,0 och köpt köpoption med lösen 3,5, alla med lösen i november.
 • Koppar: Negativ prisspread med köpt säljoption september 280 och såld säljoption september 270.
 • Guld: sålt köpoption december 2350 med en köpt köpoption september 2300 som försäkring.
 • JPYUSD: Köpt termin september.
 • Timmer: Sålt termin november.

Andelsvärdet i placeringsklubben var i stort sett oförändrat jämfört med förra fredagen, och slutade på 366,9273. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -2,4%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 33 2020

Börsveckan startade positivt och köpsidan var länge den starkaste, men i fredags fick vi se en påtaglig rekyl nedåt på Stockholmsbörsen. På USA-börserna fortsatte kurserna uppåt lugnt och stabilt.

Guldet fick sig en rejäl tryckare nedåt, liksom silvret, men marknaderna återhämtade sig på slutet. Oljepriset stärktes något i stillsam handel och de amerikanska obligationsräntorna steg. Den amerikanska dollarn försvagades något i en svängig handel gentemot mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +0,8% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -1,0%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +0,3% och har i år klättrat med +2,7%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1658, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Vi fick se lätta tendenser till rekyler på aktiebörserna, men köpsidan tog snabb kommandot igen. OMXS30 har ännu inte forcerat 1800 medan S&P 500 står vid sin rekordnotering. Det amerikanska presidentvalet kommer alltmer i fokus, och positiva nyheter för den demokratiske presidentkandidaten Joe Biden kan komma att tolkas med stigande negativa toner på aktiemarknaden, då president Trump har varit en förkämpe för avregleringar och skattesänkningar, vilket demokraterna inte kan sägas vara.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes mer mot den amerikanska dollarn än vad dollarindex föll. Valutasäkringen gav därför en negativ effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Havre: Köpt termin december. (förlust)

Justerade positioner

Nya positioner

 • JPYUSD: Köpt termin september.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda köpoptioner med lösen 1680 i september och 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.
 • Majs: positiv prisspread med såld köpoption december 4,0 och köpt köpoption december 3,5.
 • Naturgas: En butterfly med köpt köpoption 2,5, såld köpoption 3,0 och köpt köpoption med lösen 3,5, alla med lösen i november.
 • Vete: Sålt termin i september.
 • Koppar: Negativ prisspread med köpt säljoption september 280 och såld säljoption september 270.
 • Guld: sålt köpoption december 2350 med en köpt köpoption september 2300 som försäkring.
 • JPYUSD: Köpt termin september.

Andelsvärdet i placeringsklubben var i stort sett oförändrat jämfört med förra fredagen, och slutade på 366,9500. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -2,4%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 32 2020

Stockholmsbörsen slutade på tydligt plus efter en riktigt stark inledning i måndags och därefter högst avvaktande handel. På USA-börserna var uppgången lugnare och mer stabil.

Guldet fortsatte oförtrutet uppåt och slutade högre jämfört med föregående vecka även efter en rejäl körare nedåt i fredags. Även silvret hade ännu en bra vecka. Oljepriset stärktes något i stillsam handel och de amerikanska obligationsräntorna steg blygsamt. Den amerikanska dollarn stärktes något i en svängig handel gentemot mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,9% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -1,8%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +2,6% och har i år klättrat med +2,4%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1653, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Köpsidan vinner tillbaka mark på aktiebörserna och i USA står S&P 500 ytterst nära sin rekordnotering från i februari. Techbolagens framgångar och den tydliga återhämtningen vi ser i diverse makroekonomisk data ger bränsle åt optimismen, men i kurserna ligger nu höga förväntningar inbakade. Liksom Kortsikt lutar jag åt att sannolikheten för en kommande korrigering under hösten är hög, där just uppskruvade förväntningar, kommande presidentval och avtagande återhämtning är riskfaktorer. Stimulanser och ränteaktioner från centralbanker ska dock aldrig underskattas!

Bild från multpl.com

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes mot den amerikanska dollarn samtidigt som dollarindex ökade. Valutasäkringen gav därför en negativ effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Vete: Negativ prisspread med köpt säljoption november 520 och såld säljoption november 480.
 • Kakao: Såld termin september. (förlust)

Justerade positioner

Nya positioner

 • Havre: Köpt termin december.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda köpoptioner med lösen 1680 i september och 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.
 • Majs: positiv prisspread med såld köpoption december 4,0 och köpt köpoption december 3,5.
 • Naturgas: En butterfly med köpt köpoption 2,5, såld köpoption 3,0 och köpt köpoption med lösen 3,5, alla med lösen i november.
 • Vete: Sålt termin i september.
 • Koppar: Negativ prisspread med köpt säljoption september 280 och såld säljoption september 270.
 • Guld: sålt köpoption december 2350 med en köpt köpoption september 2300 som försäkring.
 • Havre: Köpt termin december.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 367,0348. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -2,4%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 31 2020

Det såg länge ut att bli en rätt så stillsam börsvecka, men i torsdags tilltog volatiliteten och Stockholmsbörsen backade ordentligt. Den avslutande fredagshandeln såg en riktig dragkamp mellan köpare och säljare där säljsidan till sist triumferade och index stängde på dagslägsta. På USA-börserna var utvecklingen betydligt mer positiv och kurserna hämtade snabbt igen fallet på torsdagskvällen för att avsluta med en riktigt stark fredag.

Guldet fortsatte uppåt och var stundtals över 2000 dollar per uns. Även silvret hade en bra vecka. Oljepriset föll tillbaka något jämfört med föregående vecka och de amerikanska obligationsräntorna fortsatte att sjunka. Den amerikanska dollarn fortsatte sin utförslöpa gentemot mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index föll med -2,5% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -3,6%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -1,9% och har i år sjunkit med -0,2%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1648, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Rekylen på Stockholmsbörsen uppgår nu till -5%, en högst normal tillbakagång. Med tanke på den styrka som USA-börserna visar, ledda av de enorma siffrorna som techbolagen levererar, är det troligt att vi vänder till uppgång i veckan. S&500 ligger endast ca 3% under sin toppnotering från februari. De låga räntorna fortsätter att bli ännu lägre och penningpolitiska stimulanser ökas på i den takt som behövs, senast manifesterat av den amerikanska centralbanken Federal Reserve.

Makroekonomisk data kommer in klart positiv, men som Kortsikt beskriver det så är det inte märkligt givet den tidigare kraftiga nedstängningen i Europa som lättats upp ordentligt. Momentumpendeln svänger nu uppåt igen, med motverkande krafter i form av svaga opinionssiffror för president Trump, utökad smittspridning och historiskt svag börs i augusti.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes mindre mot den amerikanska dollarn än vad dollarindex minskade. Valutasäkringen gav därför en positiv effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

 • Kakao: Såld termin september.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda köpoptioner med lösen 1680 i september och 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.
 • Majs: positiv prisspread med såld köpoption december 4,0 och köpt köpoption december 3,5.
 • Naturgas: En butterfly med köpt köpoption 2,5, såld köpoption 3,0 och köpt köpoption med lösen 3,5, alla med lösen i november.
 • Vete: Sålt termin i september. Negativ prisspread med köpt säljoption november 520 och såld säljoption november 480.
 • Koppar: Negativ prisspread med köpt säljoption september 280 och såld säljoption september 270.
 • Guld: sålt köpoption december 2350 med en köpt köpoption september 2300 som försäkring.
 • Kakao: Såld termin september.

Andelsvärdet i placeringsklubben stängde i stort sett oförändrat jämfört med förra fredagen, och slutade på 366,7790. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -2,5%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 30 2020

Stockholmsbörsen såg länge ut att lägga ytterligare en positiv vecka bakom sig, men fredagshandeln bjöd på breda nedgångar som ledde till minus för veckan. På USA-börserna var utvecklingen likartad.

Guldet fortsatte uppåt med en accelererande prisökning. Silvret steg ännu kraftigare och köpintresset för ädelmetaller är synnerligen starkt.Oljepriset steg något jämfört med föregående vecka medan de amerikanska obligationsräntorna sjönk. Den amerikanska dollarn fortsatte sin utförslöpa gentemot mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index föll med -1,1% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -1,2%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -0,9% och har i år stigit med +1,8%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1645, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Så fick vi en välbehövlig om än ytterst begränsad rekyl på aktiebörserna. Återstår att se om vi sett toppen för en tid eller om kurserna fortsätter upp. Säsongsmönstret talar för nedgång de kommande veckorna och mycket positivt har bakats in i kurserna, vilket gör att utrymmet för besvikelser i form av mindre starka makroekonomiska data är litet.

Ädelmetallerna har haft en synnerligen stark utveckling parallellt med stigande aktiekurser. Extremt låga räntor ökar intresset för guld och silver, som ju saknar avkastning bortsett från värdeökning. Dollarns nedgång gynnar också guldpriset då guldet blir billigare i andra valutor. Fortfarande finns också farhågor för att coronapandemin ska utvecklas i än mer negativ riktning och ställa till med ökad turbulens på de finansiella marknaderna, vilket är ett läge då guld brukar ses som en trygg hamn. Sist men inte minst har vi också fått se enorma satsningar för att motverka pandemins skadeverkningar, och de har trissat upp skuldsättningsnivåerna i statsbudgetar världen över och ökat penningmängder betydligt. En vanlig uppfattning är att detta lägger grunden för en kommande inflation och guld har traditionellt sett tagits som ett sätt att skydda sig mot just inflation. Statistiskt är det sambandet ganska svagt.

Inflation kommer oundvikligen att leda till högre räntor, vilket bör pressa priset på ädelmetaller. Dessutom ska det nog mycket till för att vi ska få se någon större inflation under överskådlig tid. Precis som aktier statistiskt har en sämre tid under augusti har ädelmetallerna en stark utveckling under samma period, och givet de starka köpflödena kan både guld och silver fortsätta upp en bit till, men för mig förefaller uppgångspotentialen klart begränsad. När det gäller guld och silver finns det gott om åsikter och mer eller mindre fanatiska analytiker/anhängare som snabbt börjar trumpeta ut hur högt guldet kommer att gå och att alla borde hänga på tåget. Placera gärna i guld, men inte utan en vettig exitmetod, särskilt inte när priset efter en snabb uppgång är uppe på en historisk nivå som sattes under finanskrisen.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes mot den amerikanska dollarn ungefär i motsvarande grad som dollarindex minskade. Valutasäkringen gav därför en neutral effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Kaffe: Positiv prisspread med köpt köpoption 1,05 och såld köpoption 1,15 i september. (+/- 0)

Justerade positioner

Nya positioner

 • Koppar: Negativ prisspread med köpt säljoption september 280 och såld säljoption september 270.
 • Guld: sålt köpoption december 2350 med en köpt köpoption september 2300 som försäkring.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda köpoptioner med lösen 1680 i september och 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.
 • Majs: positiv prisspread med såld köpoption december 4,0 och köpt köpoption december 3,5.
 • Naturgas: En butterfly med köpt köpoption 2,5, såld köpoption 3,0 och köpt köpoption med lösen 3,5, alla med lösen i november.
 • Vete: Sålt termin i september. Negativ prisspread med köpt säljoption november 520 och såld säljoption november 480.
 • Koppar: Negativ prisspread med köpt säljoption september 280 och såld säljoption september 270.
 • Guld: sålt köpoption december 2350 med en köpt köpoption september 2300 som försäkring.

Andelsvärdet i placeringsklubben stängde i stort sett oförändrat jämfört med förra fredagen, och slutade på 367,0256. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -2,4%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 29 2020

Stockholmsbörsen höll ångan väl uppe och kurserna steg på bred front. På USA-börserna var utvecklingen något mer försiktig.

Guldet och silvret fortsatte uppåt medan oljepriset stängde i stort sett oförändrat jämfört med föregående vecka. De amerikanska obligationsräntorna föll något medan den amerikanska dollarn försvagades tydligt mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +3,4% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -0,1%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +3,2% och har i år stigit med +2,7%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1640, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Det råder fortsatt optimism på aktiemarknaderna och rapporterna som kommer in har överlag inte levererat några riktigt negativa reaktioner. Mycket elände låg redan inbakat i förväntningarna, och fokus ligger fortsatt på en återhämtning de kommande 6-12 månaderna. Vi är snart inne i en av årets säsongmässigt svagaste perioder och uppgången sedan mitten av mars har varit snabb och brant. Det vore hälsosamt med en rekyl och en efterföljande konsolidering där marknadsaktörerna behöver ny information om det makroekonomiska läget och utvecklingen av coronapandemin. Om några månader kommer det amerikanska presidentvalet i fokus, där negativa siffror för president Trump kan ge säljtryck på aktiebörserna.

Av de marknader som rusat mest sticker koppar ut. Det ses ofta som en god indikation på industrikonjunkturen och med en uppgång på 50% sedan marsbotten är priset uppe vid toppnoteringarna från 2019. Förväntningarna är därmed högt uppskruvade och utrymmet för besvikelser har ökat.

Koppar är en volatil marknad och rekordnoteringarna ligger en bra bit ovan nuvarande nivåer. Men en rekyl ligger i korten och utrymmet för en fortsatt uppgång är ytterst begränsat.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes mot den amerikanska dollarn mer än vad dollarindex minskade. Valutasäkringen gav därför en negativ effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Sålt köpoption med lösen 1600 i juli. (förlust)
 • Boskap: positiv prisspread med såld köpoption oktober 1,12 och köpt köpoption oktober 1,05. (mindre vinst)
 • Sojabönor: Köpt termin i juli.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Vete: Sålt termin i september. Negativ prisspread med köpt säljoption november 520 och såld säljoption november 480.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda köpoptioner med lösen 1680 i september och 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.
 • Majs: positiv prisspread med såld köpoption december 4,0 och köpt köpoption december 3,5.
 • Naturgas: En butterfly med köpt köpoption 2,5, såld köpoption 3,0 och köpt köpoption med lösen 3,5, alla med lösen i november.
 • Kaffe: Positiv prisspread med köpt köpoption 1,05 och såld köpoption 1,15 i september.
 • Vete: Sålt termin i september. Negativ prisspread med köpt säljoption november 520 och såld säljoption november 480.

Andelsvärdet i placeringsklubben backade -0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 367,0900. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -2,4%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.