Veckorapport vecka 49 2019

Bild från BBC

Stockholmsbörsen inledde veckan svagt, men i onsdags vände kurserna tvärt upp och index stängde på plus för veckan. I USA var utvecklingen likartad. Guldet backade jämfört med föregående vecka liksom systermetallen silver. Oljepriset steg kraftigt efter förra veckans tapp. De amerikanska obligationsräntorna ökade, medan den amerikanska dollarn försvagades blygsamt mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +0,7% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +23,7%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +0,7% och har i år stigit med +28,9%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig fortsatt högt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1620 och 1655. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1640, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

En mycket stark arbetsmarknadsstatistik från USA i fredags fick aktiekurserna att stiga, parallellt med obligationsräntor och dollar. Till detta kom de sedvanliga motsägande inläggen om utveckling av handelssamtalen mellan Kina och USA, där taktiken tycks handla om att vara så otydlig som möjligt och växla mellan positiva och negativa utspel. Tolkningarna ligger återigen övervägande på den gynnsamma sidanefter et kort avbrott på grund av president Trumps initiativ om Hong Kong.

Den kommande veckan blir mycket händelserik, med Trumps utökade tullar som eventuellt träder i kraft på söndag och räntebesked från centralbankerna i USA och EU samt parlamentsvalet i Storbritannien. Dessutom kommer en hel del PPM-pengar in till Stockholmsbörsen. Räkna med svängningar!

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Bensin: Köpt termin juni 2020, avslutad under veckan.
 • Sojaolja: Köpt termin januari 2020, avslutad under veckan.
 • Eurodollar: Köpt termin mars 2020.
 • Guld: Köpt termin februari 2020.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Dollarindex: Köpt termin mars 2020.
 • EURUSD: Sålt termin mars 2020.
 • Kakao: Köpt termin mars 2020.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1540 i mars 2020. Såld säljoption med lösen 1380 i juni 2020. Såld säljoption med lösen 1140 i september 2020. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020.
 • Boskap: Köpt termin med lösen i februari 2020.
 • Dollarindex: Köpt termin mars 2020.
 • EURUSD: Sålt termin mars 2020.
 • Kakao: Köpt termin mars 2020.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,5% jämfört med förra fredagen, och slutade på 374,7653. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +14,8%.

Den uppdaterade placeringsstrategin är nu fullt implementerad och innebär att förvaltningen fokuserar mer på handel i terminer och att tidshorisonten kortas vilket ger utrymme för fler affärer. Tanken är att en ökad omsättningshastighet ska förbättra möjligheterna att nå det årliga avkastningsmålet.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden AP7 Aktiefond efter en köpsignal 2019-07-31.

Utvecklingen av index sedan köp är +6,4% och aktuell exit är 74,79.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +6,7% och aktuell exit är 633,36.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +6,8% och aktuell exit är 1671,03.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% placerad i fiktiv aktiefond efter en köpsignal 2019-11-29.

Utvecklingen av index sedan köp är +1,3% och aktuell exit är 40,71.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 48 2019

Stockholmsbörsen stängde något högre, efter en stark inledning men svagare avslutning på börsveckan. I USA handlades aktierna upp på bred front inför Thanksgiving-helgen. I den avkortade handeln i fredags fick vi se en rekyl nedåt. Guldet stängde i stort sett oförändrat jämfört med föregående vecka liksom systermetallen silver. På energimarknaderna var det rakt ned i källaren under handeln i fredags och oljepriset föll rejält. De amerikanska obligationsräntorna steg, och den amerikanska dollarn stärktes blygsamt mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +0,4% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +22,8%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +0,4% och har i år stigit med +28,0%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig fortsatt högt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1616 och 1649. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1635, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Återigen handlar mycket av informationsbruset på finansmarknaderna om den utdragna handelskonflikten mellan USA och Kina. Utspelen avlöser varandra, och under Thanksgiving meddelade president Trump att han kommer att skriva under lagstiftning som stödjer proteströrelsen i Hong Kong och gör det möjligt att införa sanktioner mot myndighetspersoner i Kina som överträder de mänskliga rättigheterna i Hong Kong. Kina reagerade som väntat negativt och nu återstår det att se hur detta påverkar handelskonflikten. Det lär finnas möjligheter för både Trump och Kina att välja bland många nyanser när det gäller konkreta åtgärder. En avgörande milstolpe är vad som händer den 15 december, då USA har planerat att införa ytterligare tullar på kinesiska varor.

Vi är nu inne i årets sista månad och får snart en radda tung makroekonomisk statistik presenterad för oss. Blir det bättre än förväntat kanske det tillsammans med låga räntor ger bränsle för en positiv avslutning av börsåret. Å andra sidan har aktierna stigit riktigt mycket och genererat en mer än väl godkänd avkastning för året. Kanske vill en del tunga aktörer säkra ett gott årsresultat och dra ned på riskexponeringen något? Ett avgörande i handelskonflikten kan vid positiv utgång säkert snabbt knuffa upp kurserna några procent, men det förefaller som mycket positiva förväntningar redan är inprisade. Vad händer om det blir ett bakslag och Trump går vidare med fler tullar? Med mindre än ett år kvar till presidentvalet är det inte mycket tid kvar att gå på offensiven i handelskriget och det kan innebära att Trump ser ett läge att attackera för att om några månader kunna förhandla fram en bra deal.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • EURUSD: Såld termin i december.
 • CADUSD: köpt termin december. (förlust)

Justerade positioner

Nya positioner

 • Eurodollar: Köpt termin mars 2020.
 • Guld: Köpt termin februari 2020.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1540 i mars 2020. Såld säljoption med lösen 1380 i juni 2020. Såld säljoption med lösen 1140 i september 2020. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020.
 • Boskap: Köpt termin med lösen i februari 2020.
 • Eurodollar: Köpt termin mars 2020.
 • Guld: Köpt termin februari 2020.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 373,0559. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +14,2%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden AP7 Aktiefond efter en köpsignal 2019-07-31.

Utvecklingen av index sedan köp är +6,0% och aktuell exit är 74,79.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +5,9% och aktuell exit är 633,36.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +6,1% och aktuell exit är 1671,03.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 31.

En köpsignal genererades i fredags och portföljen köper därför in fonden.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 47 2019

Börsveckan innebar en välbehövlig rekyl på Stockholmsbörsen, utan någon större dramatik. Även USA-börserna noterade svaga minus, men i synnerligen lugn handel. Guldet tappade något, medan systermetallen silver steg en aning. Oljepriset slutade i stort sett oförändrat i en svängig handel. De amerikanska obligationsräntorna sjönk, medan den amerikanska dollarn stärktes mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index backade med -1,9% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +22,4%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar sjönk med -1,4% och har i år stigit med +27,4%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig högt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1612 och 1644. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1630, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

Finansmarknaderna fortsätter att navigera efter informationsflödet i den pågående handelskonflikten mellan USA och Kina, en märkligt segdragen historia. Ett steg fram och ett steg bak. Kanske blir en delöverenskommelse (phase 1) försenad men kompenseras av för tillfället inställda tullökningar i december? Låga räntor och makroekonomisk statistik som visar på en förbättring ger fortsatt stöd till aktiekurserna och säsongsmönstret är positivt. Fortsatt segbull ännu en tid?

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Timmer: Köpt termin januari 2020.
 • Platinum: Köpt termin januari 2020.
 • Guld: Köpt termin december.
 • Silver: Köpt termin december.
 • Sojaolja: Köpt termin december.
 • Sojamjöl: Köpt termin i maj 2020. (förlust)
 • Bomull: Köpt termin mars 2020.

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1540 i mars 2020. Såld säljoption med lösen 1140 i september 2020.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1380 i juni 2020. Såld säljoption med lösen 1540 i mars 2020. Såld säljoption med lösen 1140 i september 2020. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020.
 • Boskap: Köpt termin med lösen i februari 2020.
 • EURUSD: Såld termin i december.
 • CADUSD: köpt termin december.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +1,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 372,4292. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +14,0%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden AP7 Aktiefond efter en köpsignal 2019-07-31.

Utvecklingen av index sedan köp är +5,4% och aktuell exit är 74,36.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +5,5% och aktuell exit är 631,99.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +5,6% och aktuell exit är 1666,28.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 31.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 46 2019

Bild från Reuters

Uppgången på Stockholmsbörsen tappade lite fart och en tendens till säljtryck kunde skönjas mot slutet av veckan. På USA-börserna fortsatte dock uppgången oförtrutet i en fortsatt låg volatilitet. Guldet steg något, liksom systermetallen silver. Oljepriset slutade också med en mindre uppgång efter en slagig handel. De amerikanska obligationsräntorna föll, liksom den amerikanska dollarn mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index backade med -0,9% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +24,7%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar sjönk med -0,2% och har i år stigit med +29,3%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig högt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1609 och 1638. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1625, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

Det går att lägga karbonpapper på min text från förra veckorapporten:

Börsutvecklingen förefaller till avgörande del bero på utfallet av den pågående handelskonflikten mellan USA och Kina, där vi som vanligt får motsägelsefulla besked. Kommer ett påskrivet avtal om en första fas att få aktiekurserna skjuta i höjden ytterligare eller är vi på en nivå där fallhöjden är betydligt större än potentialen för fortsatt uppgång?

I och med denna något sena veckorapport har vi idag måndag också hunnit se marknaden reagera negativt på information/rykten om Kinas njugga inställning till att skriva under handelsavtal med USA så länge tullarna inte börjar tas bort. Marknaderna hann gå ned ytterst kortvarigt innan nyhetsflashar om president Trumps möte med ordförande för den amerikanska centralbanken började kablas ut. I sedvanligt manér stod Trumps inlägg på Twitter i fokus , där han beskrev diskussionerna handla om ytterligare penningpolitisk stimulans, Europas negativa räntor och utsikterna för sådana i USA. Det fick omedelbart USA-börserna att kasta av sig det lilla säljtrycket och klättra över nollstrecket.

Så det bara att konstatera att förväntningarna på en fortsatt expansiv penningpolitik och tillförd likviditet från centralbanker är av stor betydelse för den lika uthålliga som sega uppgången på aktiebörserna.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • USA 30-årig statsobligation: Köpt termin, avyttrad samma vecka.
 • Amerikansk 10-årig statsobligation: såld put spread med såld säljoption februari 127 och köpt säljoption januari 124.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Guld: Köpt termin december.
 • Silver: Köpt termin december.
 • Platinum: Köpt termin januari 2020.
 • Timmer: Köpt termin januari 2020.
 • Sojaolja: Köpt termin december.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1380 i juni 2020. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020.
 • Boskap: Köpt termin med lösen i februari 2020.
 • Bomull: Köpt termin mars 2020.
 • EURUSD: Såld termin i december.
 • Sojamjöl: Köpt termin i maj 2020.
 • CADUSD: köpt termin december.
 • Guld: Köpt termin december.
 • Silver: Köpt termin december.
 • Platinum: Köpt termin januari 2020.
 • Timmer: Köpt termin januari 2020.
 • Sojaolja: Köpt termin december.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 368,2103. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +12,7%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden AP7 Aktiefond efter en köpsignal 2019-07-31.

Utvecklingen av index sedan köp är +5,8% och aktuell exit är 73,88.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +7,0% och aktuell exit är 631,35.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero efter en köpsignal 2019-09-25.

Utvecklingen av index sedan köp är +7,7% och aktuell exit är 1666,28.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 31.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

Veckorapport vecka 42 2019

 

brexit

Bild från BBC

På Stockholmsbörsen var det återigen muntra miner och när handeln stängde för veckan var kurserna uppe ytterst nära årshögsta noteringar. USA-börserna handlades länge också optimistiskt,  men en lite svagare avslutning reducerade uppgången. Guldet steg något i en avslagen handel, liksom systermetallen silver. Oljepriset sjönk och de amerikanska obligationsräntorna backade också något. Den amerikanska dollarn försvagades rejält mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +2,7,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +20,5%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +2,3% och har i år stigit med +24,1%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig högt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1588 och 1603. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1596, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30 Weekly 2019-10-18.png

Rapportfloden startade på allvar i veckan och kursreaktionerna har överlag varit positiva. Den vikande makroekonomiska statistiken de senaste månaderna har uppenbarligen dragit ned förväntningarna från marknaden. I handelskonflikten mellan USA och Kina har det för ovanlighetens skull varit lugnt. Istället har mycket marknadsfokus legat på utvecklingen i Brexitprocessen, med tvära kast i informationsflödet och valutakurserna.

Grundtonen på aktiebörserna fortsätter att vara positiv, men med en uppgång sedan botten i augustirekylen på nästan 15%, varav knappt 8% bara i oktober är bågen hårt spänd. Det återstår att se om fortsatta rapporter och säsongsmässigt stark period kan få OMXS30-index att bryta upp över konsolideringens tak på 1700. En rekyl vore inte bara sund, det känns också som en nödvändighet för att vi inte ska ladda för en mer dramatisk reaktion längre fram.

Det finns en hel del för börsoptimister att ta fasta på. Brexit är snart över, Kina och USA lär skriva under någon form av handelsöverenskommelse innan årsskiftet, räntorna är fortsatt låga, inflationen är inget bekymmer och arbetsmarknaden, framför allt i USA, är stark. Lägg till en tro på att makroekonomisk data kan komma att förbättras när lägre räntor börjar verka. Mot detta står kursnoteringar vid toppnoteringar, historiskt rätt högt värderade aktier och en valkampanj i USA som står inför dörren. Med en stark polarisering bland de amerikanska väljarna är alternativet Trump eller en mer vänsterorienterad demokrat. Det kan ge nervösa reaktioner på börserna som eldats på av skattesänkningar och avregleringar. Osäkerhet är aldrig populärt bland marknadsaktörer.

Den amerikanska dollarn har backat påtagligt de senaste veckorna. Normalt stärker det råvarumarknader, vilket i sin tur kan driva inflation och därmed räntor uppåt. Råvaror har grovt sett varit i en negativ trend sedan finanskrisen 2008, och dollarn samt aktiekurserna har under denna tid stigit mestadels hela tiden. Återstår att se om vi inleder ett signifikant trendomslag eller om det bara är en del av det kortsiktiga bruset.

sp 500 weeklydollar index weeklybloomberg commodity index weekly

 

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • EURUSD: Köpt termin i december.

Justerade positioner

Nya positioner

 • EURUSD: Såld termin i december.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1380 i mars 2020. Sålda säljoptioner med lösen 1200, 1280 och 1380 i juni 2020. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1680  i december. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1850 i mars 2020.
 • Boskap: Köpt termin med lösen i februari 2020.
 • Bomull: Köpt termin mars 2020.
 • Guld: Köpt termin mars 2020.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 40 i april 2020.
 • EURUSD: Såld termin i december.
 • Sojamjöl: Köpt termin i maj 2020.
 • Eurodollar: Sålt termin mars 2020.
 • Koppar: Såld termin i december.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 368,5388. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +12,8%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden AP7 Aktiefond efter en köpsignal 2019-07-31.

ACWI Weekly 2019-10-18.png

Utvecklingen av index sedan köp är +1,8% och aktuell exit är 71,00.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige efter en köpsignal 2019-09-25.

OMXSBCAPPI Weekly 2019-10-18.png

Utvecklingen av index sedan köp är +3,3% och aktuell exit är 597,43.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero efter en köpsignal 2019-09-25.

OMXS30 Weekly 2019-10-18

Utvecklingen av index sedan köp är +4,1% och aktuell exit är 1573,24.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 31.

EEM Weekly 2019-10-18.png

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP Weekly 2019-10-18.png

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30 Weekly ATR 2019-10-18.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI Weekly ATR 2019-10-18.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI Weekly ATR 2019-10-18

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM Weekly ATR 2019-10-18.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP Weekly ATR 2019-10-18.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30 Weekly 10 years 2019-10-18.png

Veckorapport vecka 41 2019

us china trade deal

Bild från Forbes

Stockholmsbörsen inledde börsveckan piggt, inspirerat av USA starka stängning veckan innan. Köpsidan ökade trycket allt eftersom veckan gick och återigen med inspiration från USA hade kurserna klättrat rejält när handeln avslutades. USA-börserna inledde veckan tveksamt, men i fredags formligen flög kurserna förbi tidigare stängningskurs och slutade positivt för veckan. Guldet föll liksom systermetallen silver. Oljepriset steg medan de amerikanska obligationsräntorna ökade. Den amerikanska dollarn försvagades mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +3,7,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +17,4%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +3,5% och har i år stigit med +21,2%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1584 och 1597. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1591, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30 Weekly 2019-10-11.png

En stor del av veckan dominerades informationsmässigt av förhandlingarna mellan USA och Kina i handelskonflikten. Det är lite av ett löjets skimmer över hur enorma mängder kapital styrs av algoritmer som följer minsta nyhet i flödet, framför allt Twitter-inlägg från president Trump. Rykten om att den kinesiska delegationen skulle åka hem i förtid drog i veckan under en natthandel ned aktieterminerna ordentligt, men några timmar senare var de åter på plus efter nya utsagor.

Det finns fortfarande inget bläck på ett handelsavtal och konflikten är långt ifrån löst i sin helhet. Kanske har vi sett ett inledande steg som följs av fortsatta förhandlingar och utspel. Köp ryktet, sälj nyheten är ett klassiskt ordspråk på börsen och lite av den varan såg USA-börserna i den avslutande handeln i fredags. Men givetvis är all form av överenskommelse i handelskonflikten positiv för den globala ekonomin. Däremot påverkas sentimentet på aktiebörserna med en kraft som inte motsvarar digniteten i konflikten. Förklaringen stavas psykologi och en mängd algoritmer som följer John.

I veckan som kommer får vi flera tunga rapporter och det ska bli skönt att flytta fokus från Trump-tweets och centralbanksfokus ett tag och fokusera på intäkter, vinster och prognoser på det mer konkreta planet. Rapporterna lär komma in rätt knackigt, men förväntningarna har också dragits ned undan för undan.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • 10-årig amerikansk obligation: Såld call spread med såld köpoption med lösen 133 i december och köpt köpoption med lösen 135 i november.
 • Silver: Såld put spread med såld säljoption med lösen 16 i december och köpt säljoption med lösen 15,75 i november.
 • Apelsinjuice: Köpt termin januari 2020. (förlust)

Justerade positioner

Nya positioner

 • Koppar: Såld termin i december.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1380 i mars 2020. Sålda säljoptioner med lösen 1200, 1280 och 1380 i juni 2020. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1680  i december. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1850 i mars 2020.
 • Boskap: Köpt termin med lösen i februari 2020.
 • Bomull: Köpt termin mars 2020.
 • Guld: Köpt termin mars 2020.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 40 i april 2020.
 • EURUSD: Köpt termin i december.
 • Sojamjöl: Köpt termin i maj 2020.
 • Eurodollar: Sålt termin mars 2020.
 • Koppar: Såld termin i december.

Andelsvärdet i placeringsklubben slutade i stort sett oförändrat jämfört med förra fredagen, och slutade på 367,8064. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +12,6%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden AP7 Aktiefond efter en köpsignal 2019-07-31.

ACWI Weekly 2019-10-11.png

Utvecklingen av index sedan köp är +1,1% och aktuell exit är 71,00.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige efter en köpsignal 2019-09-25.

OMXSBCAPPI Weekly 2019-10-11.png

Utvecklingen av index sedan köp är +0,9% och aktuell exit är 585,16.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero efter en köpsignal 2019-09-25.

OMXS30 Weekly 2019-10-11

Utvecklingen av index sedan köp är +1,3% och aktuell exit är 1530,88.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 31.

EEM Weekly 2019-10-11.png

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP Weekly 2019-10-11.png

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30 Weekly ATR 2019-10-11.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI Weekly ATR 2019-10-11.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI Weekly ATR 2019-10-11.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM Weekly ATR 2019-10-11.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP Weekly ATR 2019-10-11.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30 Weekly 10 years 2019-10-11.png

Veckorapport vecka 40 2019

ISM_Manufacturing_index

Bild från Wikipedia

På Stockholmsbörsen var det mestadels sura miner och i onsdags noterades en av årets kraftigare nedgångar. USA-börserna handlades med likartat mönster fram till torsdag då veckans botten sattes och en anmärkningsvärt stark comeback av köpsidan inleddes. Efter att ha varit nere -3,7% för veckan steg S&P 500 med +3,4% de två avslutande handelsdagarna och slutade veckan med en modest nedgång. Guldet steg något efter en inledande kraftig nedgång. För systermetallen silver var utvecklingen likartad, men med en svagare avslutning. Oljepriset fortsatte påtagligt nedåt. De amerikanska obligationsräntorna sjönk. Den amerikanska dollarn försvagades mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med -3,2,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +13,2%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -3,2% och har i år stigit med +17,1%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig just vid det övre av klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1582 och 1593. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1588, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30 Weekly 2019-10-04.png

Aktiebörserna är fast i omfattande konsolideringar, där OMXS30 grovt räknat slår mellan 1480-1700 och S&P 500 mellan 2700-3030. Det är normalt att kursrörelser med svag trend får karaktären av ett steg tillbaka och ett steg framåt, även om denna vecka var något extrem. Aktiemarknaderna är mer svårnavigerade än vanligt och den algoritmdrivna handeln driver utvecklingen.

Inte heller den välkända konjunkturindikatorn koppar ger någon entydig bild. Vi är en bit ovanför bottennivåerna från 2008 och 2016, men även med marginal under toppnoteringar från 2008, 2011 och 2017. Utvecklingen kännetecknar en avmattning, inte recession men heller inte en snar konjunkturvändning.

HGXXXX Weekly 2019-10-04.png

Svag makroekonomisk statistik i form av inköpschefsindex veckan som gick ger en pessimistisk av nuläget, särskilt för industrin, men arbetsmarknadsstatistiken från USA i fredags visade på stabilt läge. Tjänstesektorn förefaller också rätt stark. Vi behöver inte stå inför en recession, men en dämpning av den globala ekonomin är vi definitivt inne i. Nu får vi snart se hur företagens vinster och försäljning står sig, när siffrorna för det tredje kvartalet börjar ramla in. Överlag kommer vi troligen få se svagare siffror än tidigare, men det viktiga är bedömningarna om framtiden och hur de matchar marknadsaktörernas förväntningar.

Återigen ser vi hur förväntningar på centralbankers initiativ ökar, och ytterligare en sänkning från Federal Reserve är så gott som inprisat. Detta trots en rekordlåg arbetslöshet. Tillsammans med enorma aktieåterköp har det eldat på börsbrasan ordentligt under de senaste åren. Räntan på den 10-åriga amerikanska statsobligationen är på väg ned till bottennoteringar från 2012 och 2016. Enorma mängder kapital världen över är placerade till negativ avkastning och det har börjat dyka upp tecken på att man får betala för att ha stort kapital insatt på konton. Vi rör oss i okänt territorium och skulle man sätta etiketten på bubbla på någon stor marknad i dag faller min röst på räntemarknaden snarare än aktiebörsen.

^TNX_YahooFinanceChart (2).png

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Socker: Köpt köpoption med lösen 12,5 i mars 2020.
 • Vete: Såld termin mars 2020. (förlust)

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1380 i mars 2020.
 • EURUSD: Köpt termin i december.
 • Silver: Såld put spread med såld säljoption med lösen 16 i december och köpt säljoption med lösen 15,75 i november.
 • Sojamjöl: Köpt termin i maj 2020.
 • Eurodollar: Sålt termin mars 2020.
 • 10-årig amerikansk obligation: Såld call spread med såld köpoption med lösen 133 i december och köpt köpoption med lösen 135 i november.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1380 i mars 2020. Sålda säljoptioner med lösen 1200, 1280 och 1380 i juni 2020. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1680  i december. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1850 i mars 2020.
 • Boskap: Köpt termin med lösen i februari 2020.
 • Bomull: Köpt termin mars 2020.
 • Apelsinjuice: Köpt termin januari 2020.
 • Guld: Köpt termin mars 2020.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 40 i april 2020.
 • EURUSD: Köpt termin i december.
 • Silver: Såld put spread med såld säljoption med lösen 16 i december och köpt säljoption med lösen 15,75 i november.
 • Sojamjöl: Köpt termin i maj 2020.
 • Eurodollar: Sålt termin mars 2020.
 • 10-årig amerikansk obligation: Såld call spread med såld köpoption med lösen 133 i december och köpt köpoption med lösen 135 i november.

Andelsvärdet i placeringsklubben slutade i stort sett oförändrat jämfört med förra fredagen, och slutade på 367,6205. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +12,6%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden AP7 Aktiefond efter en köpsignal 2019-07-31.

ACWI Weekly 2019-10-04.png

Utvecklingen av index sedan köp är -0,2% och aktuell exit är 71,00.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden SPP Aktiefond Sverige efter en köpsignal 2019-09-25.

OMXSBCAPPI Weekly 2019-10-04.png

Utvecklingen av index sedan köp är -2,4% och aktuell exit är 585,16.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden Avanza Zero efter en köpsignal 2019-09-25.

OMXS30 Weekly 2019-10-04

Utvecklingen av index sedan köp är -2,3% och aktuell exit är 1530,88.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 31.

EEM Weekly 2019-10-04.png

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP Weekly 2019-10-04

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30 Weekly ATR 2019-10-04.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI Weekly ATR 2019-10-04.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI Weekly ATR 2019-10-04

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM Weekly ATR 2019-10-04.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP Weekly ATR 2019-10-04.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30 Weekly 10 years 2019-10-04.png