Veckorapport vecka 8 2019

Vi lägger en ganska försiktigt börsvecka bakom oss, där kurserna på Stockholmsbörsen länge pendlade runt oförändrat, fram till torsdagen då vi fick en påtaglig nedgång som följdes av en lika påtaglig uppgång. På USA-börserna var utvecklingen likartad. Ädelmetallerna steg jämfört med stängningskursen föregående förra veckan, liksom oljepriset. De amerikanska obligationsräntorna föll tillbaka något medan den amerikanska dollarn, mätt i dollarindex, försvagades mer tydligt.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +0,3,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +12,8%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar stärktes med +0,7% och har i år klättrat med +13,4%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig över ett kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1530 och 1546. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1538, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-02-22

På fredag är det 1 mars och då träder tuffare tullar i kraft. Ska vi få se konkreta positiva nyheter i pågående samtal om handelskonflikten mellan USA och Kina är det inte mycket tid kvar att vifta på. I övrigt är det fortsatt fokus på makroekonomisk statistik som kan visa på hur det ser ut med den ekonomiska aktiviteten.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Olja: Såld säljoption med lösen 45 i juni.

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1360 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 1260 i september 2019. Såld köpoption med lösen 1600 i september 2019. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1700 i december 2019.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1500 i augusti.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Sålda säljoptioner med lösen 50 och 55 i juni 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 5,0 och 5,50 i mars 2019. Såld put spread med såld säljoption maj 2,55 och köpt säljoption maj 2,30.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 337,2605. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +3,3%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är oförändrat sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i räntefond efter att exit träffades vecka 41.

ACWI-Weekly 2019-02-22

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-02-22

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXS30-Weekly 2019-02-22

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2019-02-22

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2019-02-22

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-02-22

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-02-22

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-02-22

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-02-22.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2019-02-22

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-02-22.png

Annonser

Ändrade placeringsstrategier för Onsdagsportföljerna

time to change written by hand

Bild från thinkingBIGGER

Jag har analyserat strategierna för Onsdagsportföljerna, exklusive Good Options, och funnit att de lider av en svaghet, nämligen att det ibland tar för lång tid innan innehavet viktas över till aktiefond. Det är ingen nyhet för trendföljande strategier som generellt har utmaningen med eftersläpning att brottas med. Vad jag funnit är att entrynivån med dagens strategier ibland blir för dålig (läs för dyr inköpskurs), särskilt när trenden vänder upp efter en snabb nedgång/korrektion. Just detta läge befinner vi i oss nu.

Jag kommer därför att komplettera strategierna med tre så kallade entryvillkor, eller köpsignaler om man så vill. De är utformade för att ge köplägen på svaghet i stigande trend samt fånga trendomslag tidigare. Ingen av dem kommer att ha någon extraordinär träffsäkerhet, men de kommer tillsammans med de nuvarande reglerna att över tid ge bättre köpnivåer och därmed avkastning. Tillsammans med exitmetoden Chandelier, som i mina ögon fortfarande är en av de bästa, blir det mer balanserade strategier.

Konkret innebär det att jag uppdaterar strategibeskrivningarna under veckan, samt att jag väljer att ignorera den signal om köp som nuvarande strategier givit (tre veckors neutral trend efter negativ). De uppdaterade strategierna sjösätts omedelbart och ger förhoppningsvis köpsignal vid en kommande rekyl. De kompletterande entryreglerna baseras på dagsdata och kan ge köpsignaler när som helst under veckan. Jag kommer naturligtvis att publicera information så snart en köpsignal är på plats.

Veckorapport vecka 7 2019

us-stock-markets-break-records-again

Bild från Newshunters Club

Vi lägger en synnerligen optimistisk börsvecka till handlingarna, där Stockholmsbörsen steg på bred front under veckans alla dagar. På USA-börserna var stämningen också god. Ädelmetallerna steg något jämfört med stängningskursen föregående förra veckan och oljepriset noterade en mer tydlig ökning. De amerikanska obligationsräntorna steg liksom den amerikanska dollarn, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +3,7,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +12,4%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar stärktes med +3,5% och har i år klättrat med +12,7%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig över ett kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1526 och 1545. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1535, över index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-02-15.png

Den positiva grundtonen är fortsatt stark på aktiemarknaderna, när oron för minskad tillväxt bedarrat och förväntningar ligger på att vi får en grund och kortvarig dämpning, inte en recession. Mer om detta skriver som vanligt Kortsikt initierat.

Med en uppgång på 15% för OMXS30 sedan bottennoteringen runt årsskiftet är köpsidan rätt utsträckt och ska vi se index på nivåer med marginal över 1600 krävs det troligen positiva resultat från pågående handelssamtal samtidigt som den makroekonomiska statistiken fortsätter att visa att risken för en recession är låg. Men man ska aldrig underskatta kraften i stämningspendlingen, den kan ta kurserna snabbt ned till riktigt pessimistiska nivåer liksom den gjorde i slutet av 2018 och lika snabbt till kanske lite överdrivna nivåer.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1500 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1300 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1560 i mars 2019 (förlust).

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1700 i december.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1360 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 1260 i september 2019. Såld köpoption med lösen 1600 i september 2019. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1700 i december 2019.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1500 i augusti.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Sålda säljoptioner med lösen 45, 50 och 55 i juni 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 5,0 och 5,50 i mars 2019. Såld put spread med såld säljoption maj 2,55 och köpt säljoption maj 2,30.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 336,2264. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +2,9%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är oförändrat sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i räntefond efter att exit träffades vecka 41.

ACWI-Weekly 2019-02-15

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-02-15

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXS30-Weekly 2019-02-15

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2019-02-15

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2019-02-15

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-02-15.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-02-15.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-02-15.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-02-15.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2019-02-15.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-02-15.png

Veckorapport vecka 6 2019

Börsveckan inleddes optimistiskt på Stockholmsbörsen, men torsdagens och fredagens handeln gick mer i moll. På USA-börserna var utvecklingen likartad, men kurserna hämtade igen en del förlorad mark i fredagens avslutande handel. Ädelmetallerna föll tillbaka något jämfört med stängningskursen föregående förra veckan och oljepriset noterade en mer tydlig nedgång. De amerikanska obligationsräntorna sjönk medan den amerikanska dollarn, mätt i dollarindex, steg påtagligt.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +0,1,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +8,4%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar stärktes med +0,1% och har i år klättrat med +8,8%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig inom ett kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1522 och 1544. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1533, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-02-08.png

Fokus för aktörerna på finansmarknaderna ligger avgjort på handelskonflikten mellan USA och Kina, där tidigare positiva förväntningar fått sig en negativ törn av olika uttalanden. Vi närmar oss den 1 mars då skärpta tullar är planerade att införas, och om de blir verklighet av kan aktiebörserna komma under nytt säljtryck.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1480 i mars. Såld säljoption med lösen 1260 i juni.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Naturgas: Såld put spread med såld säljoption maj 2,55 och köpt säljoption maj 2,30.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1500 i mars 2019. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1360 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 1260 i september 2019. Såld köpoption med lösen 1560 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1600 i september 2019. Sålda köpoptioner med lösen 1620 och 1650 i december 2019.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1500 i augusti.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Sålda säljoptioner med lösen 45, 50 och 55 i juni 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 5,0 och 5,50 i mars 2019. Såld put spread med såld säljoption maj 2,55 och köpt säljoption maj 2,30.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,8% jämfört med förra fredagen, och slutade på 335,1948. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +2,6%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är oförändrat sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i räntefond efter att exit träffades vecka 41.

ACWI-Weekly 2019-02-08

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-02-08

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXS30-Weekly 2019-02-08

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2019-02-08

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2019-02-08

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-02-08.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-02-08.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-02-08.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-02-08

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2019-02-08.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-02-08.png

Veckorapport vecka 5 2019

Help-wanted-Blog-header

Bild från RayWhite

Efter en lite trög inledning av börsveckan ökade köparna trycket och kurserna steg därefter på bred front på Stockholmsbörsen. På USA-börserna var utvecklingen likartad. Ädelmetallerna stängde högre jämfört med stängningskursen föregående förra veckan liksom oljepriset. De amerikanska obligationsräntorna sjönk, liksom den amerikanska dollarn, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,6,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +8,3%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar stärktes med +1,5% och har i år klättrat med +8,7%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig inom ett kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1522 och 1544. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1533, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-02-01.png

Nu har majoriteten av företagen rapporterat sina siffror för det fjärde kvartalet och även om vi fått se en del svikna förväntningar så är känslan att vinster och tillväxt givit stabilitet åt aktiemarknaderna, och att den snabba nedgången vi fick under oktober-december var överdriven. OMXS30-index är återigen inne i den breda konsolideringen mellan ca 1480-1680 där vi befunnit oss sedan hösten 2016, sista kvartalet 2018 undantaget.

Ytterligare en stark amerikansk jobbrapport visar att den amerikanska ekonomin fortsätter snurra på högt varv, och Federal Reserve avvaktar med räntehöjningar. Löneökningarna var också lägre än förväntat, så något direkt inflationstryck är svårt att se.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1420 i mars 2019.

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1650 i december.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1500 i augusti.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1480 och 1500 i mars 2019. Sålda säljoptioner med lösen 1260, 1300 och 1360 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 1260 i september 2019. Såld köpoption med lösen 1560 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1600 i september 2019. Sålda köpoptioner med lösen 1620 och 1650 i december 2019.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1500 i augusti.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Sålda säljoptioner med lösen 45, 50 och 55 i juni 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 5,0 och 5,50 i mars 2019.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 332,6046. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +1,8%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är oförändrat sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i räntefond efter att exit träffades vecka 41.

ACWI-Weekly 2019-02-01

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-02-01

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXS30-Weekly 2019-02-01

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2019-02-01

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2019-02-01

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-02-01.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXS30-Weekly ATR 2019-02-01

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-02-01.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-02-01.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

EEM-Weekly ATR 2019-02-01.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-02-01.png

Veckorapport vecka 4 2019

Börsveckan inleddes med fallande kurser på Stockholmsbörsen, där några marknadsaktörer kanske passade på att ta hem lite vinster efter den senaste tidens snabba uppgång. I torsdags ökade köpsidan trycket och veckan avslutades i dur. På USA-börserna var utvecklingen likartad, men börsveckan avkortad på grund av Martin Luther Kings minnesdag i måndags. Ädelmetallerna hade en väldigt stark dag i fredags och stängde klart högre jämfört med stängningskursen föregående förra veckan medan oljepriset föll tillbaka något. De amerikanska obligationsräntorna sjönk, liksom den amerikanska dollarn, mätt i dollarindex, efter ett kraftigt fall i fredags.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +0,1,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +6,6%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -0,1% och har i år klättrat med +7,1%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig under ett kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1522 och 1545. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1533, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-01-25.png

Vi har nu kommit en bra bit in i rapportfloden och även om det finns besvikelser så är det generella intrycket att siffrorna visar på bättre utfall än förväntat. Nu vänds blickarna återigen mot handelskriget mellan USA och Kina och nya utspel från president Trump. På tal om denne har vi förstås också nedstängningen av delar av den amerikanska statsadministrationen, där det sent i fredag blev klart att det blir en i vart tillfällig övergång till det normala. Återstår att se om någon form av överenskommelse kan nås innan man stänger ned igen.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1180 i juni 2019.
 • 10-årig amerikansk statsobligation: Såld termin.

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1420, 1480 och 1500 i mars 2019. Sålda säljoptioner med lösen 1260, 1300 och 1360 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 1260 i september 2019. Såld köpoption med lösen 1560 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1600 i september 2019. Såld köpoption med lösen 1620 i december 2019.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Sålda säljoptioner med lösen 45, 50 och 55 i juni 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 5,0 och 5,50 i mars 2019.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,4% jämfört med förra fredagen, och slutade på 331,5348. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +1,5%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är oförändrat sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i räntefond efter att exit träffades vecka 41.

acwi-weekly 2019-01-25

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

omxsbcappi-weekly 2019-01-25

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

omxs30-weekly 2019-01-25

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

eem-weekly 2019-01-25

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

djci-weekly 2019-01-25

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-01-25.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-01-25.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-01-25.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-01-25.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

EEM-Weekly ATR 2019-01-25.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-01-25.png

Veckorapport vecka 3 2019

2019-01-19t153152z_1_lynxnpef0i0jg-oustp_rtroptp_3_news-us-usa-trump-china-trade

Bild från KFGO

Efter en lite tveksam inledning på börsveckan ökade köparna trycket rejält på Stockholmsbörsen och kurserna steg på bred front, med en riktigt klang- och jubelföreställning i fredags. På USA-börserna var utvecklingen likartad. Ädelmetallerna föll jämfört med stängningskursen föregående förra veckan medan oljepriset stärktes påtagligt. De amerikanska obligationsräntorna steg, liksom den amerikanska dollarn, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +2,3,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +6,5%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +2,6% och har i år klättrat med +7,1%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig under ett kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1523 och 1546. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1535, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-01-18.png

Styrkan på aktiebörserna fortsätter världen över, och fick ny energi i fredags av information om förändringar i den pågående handelskonflikten mellan USA och Kina där förväntansbilden svängde över åt det mer positiva. Återstår att se hur konkreta resultat vi får se. I mina ögon är börsuppgången de senaste veckorna mer ett resultat av en överdriven kursnedgång och rädsla i december än indikationer på starkare kommande ekonomisk utveckling. Rapporterna som börjar strömma in på allvar kommande vecka kan ge tydligare vägledning om börsens riktning under den närmaste framtiden.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019.

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1180 i juni 2019. Sålda säljoptioner med lösen 1420, 1480 och 1500 i mars 2019. Sålda säljoptioner med lösen 1260, 1300 och 1360 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 1260 i september 2019. Såld köpoption med lösen 1560 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1600 i september 2019. Såld köpoption med lösen 1620 i december 2019.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Sålda säljoptioner med lösen 45, 50 och 55 i juni 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 5,0 och 5,50 i mars 2019.
 • 10-årig amerikansk statsobligation: Såld termin.

Andelsvärdet i placeringsklubben stängde i stort sett oförändrat jämfört med förra fredagen, och slutade på 330,0935. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +1,1%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är oförändrat sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i räntefond efter att exit träffades vecka 41.

acwi-weekly 2019-01-18

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

omxsbcappi-weekly 2019-01-18

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

omxs30-weekly 2019-01-18

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

eem-weekly 2019-01-18

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

djci-weekly 2019-01-18

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-01-18.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-01-18.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-01-18.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-01-18.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2019-01-18.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-01-18.png