Veckorapport vecka 27 2015

Det var ju ingen direkt överraskning att börsveckan skulle innehålla en hel del dramatik. Kurserna steg och föll tillbaka lika snabbt som det kom nya uttalanden från Greklands regering, IMF, ECB och EU. Stockholmsbörsens OMXS30-index föll med hela -3.4% jämfört med stängningskursen förra fredagen. Sedan årsskiftet är uppgången +6.1%.

Vecka som kommer lovar att bli fortsatt turbulent på de finansiella marknaderna, när utfallet av folkomröstningen i Grekland ska analyseras och ageras på. De kraftiga svängningarna lär fortsätta, även om marknader har en tendens att lugna ned sig när fakta väl presenterats. Situationen nu är dock så okänd och svårbedömd att många fortsatt kommer att agera på rykten. Kom ihåg att en normal veckorörelse enligt Average True Range är nästan +/-3.5 %.

Onsdagsfonden OMX

För Onsdagsfonden OMX var veckan i stort sett händelselös och andelsvärdet i princip oförändrat jämfört med förra fredagen på 209.98. Sedan årsskiftet har andelsvärdet ökat med +15.1%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +8.9% sedan årsskiftet efter en vecka på -2.5%. OMXS30-index stängde precis under exit, varför aktiefonden byts mot räntefond enligt följande order:

fondbeställning 2015-07-04

Man kan tycka att det är lite för petigt att sälja av när exitnivån passerades med så lite, men det är viktigt att hålla sig till planen och inte börja väva in subjektiva åsikter godtyckligt.

Trendindikatorn

Trenden för OMXS30 enligt Onsdagsfondens trendindikator är fortsatt neutral. Utvecklingen för fler marknader finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMX STOCKHOLM 30 2015-07-03Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend.

Att den längre trenden för OMXS30 enligt trendindikatorn är neutral innebär:

 • Stopp för nya insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder.
 • Månadssparande eller andra insättningar lägger man i korträntefond eller sparkonto.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för OMXS30 steg rejält i veckan, och att det för kommande börsvecka skulle vara normalt med en rörelse på knappt +/-3.5% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna.

OMX STOCKHOLM 30 ATR 2015-07-03

Exit

Onsdagsfonden PPM ligger nu placerad i räntefond och ingen Chandelier-exit är aktuell, efter att den tidigare på 1553.75 precis passerats.

En veckostängning under Chandelier-exiten innebär att man säljer av placeringen. Exitnivån flyttas upp i takt med högre högsta-noteringar och/eller lägre Average True Range (lägre volatilitet), men aldrig ned. Förr eller senare kommer alltså exitnivån att träffas vid en nedgång.

Om trendindikatorn slår om till negativ innebär det automatiskt en exit där Onsdagsfonden PPM säljer av aktiefonden och placerar i räntefonden.

Den stora bilden

Trendindkatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMX STOCKHOLM 30 10 years 2015-07-03

Halvårsrapport 2015

Det första halvåret var trenden för Stockholmsbörsens OMXS30-index huvudsakligen stabilt positiv, vilket är en god miljö för trendföljande placeringsstrategier. Turbulensen i Grekland ledde till en skakig juni där börserna i framför allt Europa sjönk rejält i slutet av månaden. Placeringsklubben Onsdagsfonden har haft ett starkt halvår, där andelsvärdet sedan årsskiftet ökat med 15,1 % till 209,9991. Det årliga målet om 15 % avkastning är därmed redan uppnått. Börsnedgången de senaste veckorna kan komma att sätta press på portföljen om index sjunker ned mot indexnivån 1470. Då behöver positioner justeras, vilket kortsiktig minskar möjligheten till fortsatt avkastning och även kan medföra tillfälliga mindre förluster.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg under perioden med 5,3 %, efter att ha legat nära +20% tidigare under halvåret.

OMX STOCKHOLM 30 H1 2015

Placeringsklubben har inte som mål att alltid slå index; starka börsår kommer index säkerligen att överstiga placeringsklubbens avkastning. Över tid är förstås placeringsklubbens mål inriktat på att slå index. Utöver avkastningsmålet är det viktigaste att trygga en jämn och stabil avkastning där andelar kan säljas utan att man behöver vänta ut en börsnedgång.

Den starka utvecklingen för placeringsklubben Onsdagsfonden under perioden förklaras av att utfärdade säljoptioner snabbt har kunnat köpas tillbaka enligt plan, utan att kursrekyler medfört behov av justeringar. Det har varit gynnsamt för omsättningshastigheten, då positioner kunnat stängas snabbare än vanligt, och antalet positioner har därför varit högre än normalt.

Veckorapport vecka 26 2015

Veckan inleddes med väldigt starka börsåterhämtningar världen över efter förra veckans nedgångar. Fortsättningen av veckan utvecklades betydligt mer tveksamt, men Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde ändå upp hela +2.9% jämfört med stängningskursen förra fredagen. Sedan årsskiftet är uppgången +9.8%.

Vecka som kommer lovar att bli turbulent på de finansiella marknaderna såväl som i politiken inom Europa, när all information om processen med Grekland, EU, ECB och IMF ska smältas. Det dagliga bruset kan därmed komma att öka betydligt i storlek, och då är det extra viktigt att ha en plan med entry och exist för samtliga placeringar.

Onsdagsfonden OMX

För Onsdagsfonden OMX var veckan händelselös och andelsvärdet oförändrat jämfört med förra fredagen på 210.00. Sedan årsskiftet har andelsvärdet ökat med +15.1%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +11.5% sedan årsskiftet efter en vecka på +2.5%. Inga fondbyten är aktuella.

Trendindikatorn

Trenden för OMXS30 enligt Onsdagsfondens trendindikator är fortsatt neutral. Utvecklingen för fler marknader finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMX STOCKHOLM 30 2015-06-26

Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend.

Att den längre trenden för OMXS30 enligt trendindikatorn är neutral innebär:

 • Stopp för nya insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder.
 • Månadssparande eller andra insättningar lägger man i korträntefond eller sparkonto.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för OMXS30 sjönk något i veckan, och att det för kommande börsvecka skulle vara normalt med en rörelse på knappt +/-3.3% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna.

OMX STOCKHOLM 30 ATR 2015-06-19

Exit

Aktuell Chandelier-exit för Onsdagsfonden PPM är oförändrat 1553.75, vilket är 3.4% under veckans stängningskurs. Ingen ny högsta notering sattes och volatiliteten steg.

En veckostängning under Chandelier-exiten innebär att man säljer av placeringen. Exitnivån flyttas upp i takt med högre högsta-noteringar och/eller lägre Average True Range (lägre volatilitet), men aldrig ned. Förr eller senare kommer alltså exitnivån att träffas vid en nedgång.

Om trendindikatorn slår om till negativ innebär det automatiskt en exit där Onsdagsfonden PPM säljer av aktiefonden och placerar i räntefonden.

Den stora bilden

Trendindkatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMX STOCKHOLM 30 10 years 2015-06-26

Veckorapport vecka 25 1015

midsommar-image001_large

Glad Midsommar! En riktigt svag vecka för många europeiska börser, där säljsidan oftast hade klart övertag över köparna. Man kan leta så kallade kausala samband, alltså orsak/verkan, till exempel Greklands finanser, valutakurser och penningpolitik, men till syvende og sidst är det ändå prisutvecklingen som är relevant att agera på när det gäller placeringar.

Stockholmsbörsens OMXS30-index hade en svag vecka och stängde ned -2.2% jämfört med stängningskursen förra fredagen. Sedan årsskiftet är uppgången +6.7%.

Onsdagsfonden OMX

För Onsdagsfonden OMX medförde veckans kursnedgångar att en utfärdad köpoption kunde köpas tillbaka, samtidigt som en så kallad hedgad termin förföll med vinst. Andelsvärdet steg med +0.9% jämfört med förra fredagen, till 210.00. Sedan årsskiftet har andelsvärdet ökat med +15.1%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +9.0% sedan årsskiftet efter en vecka på -2.3%. Inga fondbyten är aktuella.

Trendindikatorn

Trenden för OMXS30 enligt Onsdagsfondens trendindikator är fortsatt neutral. Utvecklingen för fler marknader finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMX STOCKHOLM 30 2015-06-19

Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend.

Att den längre trenden för OMXS30 enligt trendindikatorn är neutral innebär:

 • Stopp för nya insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder.
 • Månadssparande eller andra insättningar lägger man i korträntefond eller sparkonto.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för OMXS30 steg i veckan, och att det för kommande börsvecka skulle vara normalt med en rörelse på knappt +/-3.3% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna.

OMX STOCKHOLM 30 ATR 2015-06-19

Exit

Aktuell Chandelier-exit för Onsdagsfonden PPM är oförändrat 1553.75, vilket endast är 0.6% under veckans stängningskurs. Ingen ny högsta notering sattes och volatiliteten steg.

En veckostängning under Chandelier-exiten innebär att man säljer av placeringen. Exitnivån flyttas upp i takt med högre högsta-noteringar och/eller lägre Average True Range (lägre volatilitet), men aldrig ned. Förr eller senare kommer alltså exitnivån att träffas vid en nedgång.

Om trendindikatorn slår om till negativ innebär det automatiskt en exit där Onsdagsfonden PPM säljer av aktiefonden och placerar i räntefonden.

Den stora bilden

Trendindkatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMX STOCKHOLM 30 10 years 2015-06-19

Veckorapport vecka 24

pr_stkragar

Sommar, sol och skolavslutningar, härligt! Stockholmsbörsens OMXS30-index gick både upp och ned, men slutet av veckan gick lite svagare och index stängde -0.6% jämfört med stängningskursen förra fredagen. Sedan årsskiftet är uppgången +9.1%.

Onsdagsfonden OMX

För Onsdagsfonden OMX togs ett par nya positioner, men ingen affär avslutades. Andelsvärdet är i stort sett oförändrat jämfört med förra fredagen, 208.04. Sedan årsskiftet har andelsvärdet ökat med +14.0%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +11.4% sedan årsskiftet efter en vecka på +/-0%. Inga fondbyten är aktuella.

Trendindikatorn

Trenden för OMXS30 enligt Onsdagsfondens trendindikator har nu slagit om till neutral från tidigare positiv. Utvecklingen för fler marknader finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMX STOCKHOLM 30 2015-06-12

Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend.

Att den längre trenden för OMXS30 enligt trendindikatorn är neutral innebär:

 • Stopp för nya insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder.
 • Månadssparande eller andra insättningar lägger man i korträntefond eller sparkonto.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för OMXS30 var i stort sett oförändrat i veckan, och att det för kommande börsvecka skulle vara normalt med en rörelse på knappt +/-3.2% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna.

OMX STOCKHOLM 30 ATR 2015-06-12

Exit

Aktuell Chandelier-exit för Onsdagsfonden PPM är oförändrat 1553.75, vilket är 2.7% under veckans stängningskurs. Ingen ny högsta notering sattes och volatiliteten var oförändrad.

En veckostängning under Chandelier-exiten innebär att man säljer av placeringen. Exitnivån flyttas upp i takt med högre högsta-noteringar och/eller lägre Average True Range (lägre volatilitet), men aldrig ned. Förr eller senare kommer alltså exitnivån att träffas vid en nedgång.

Om trendindikatorn slår om till negativ innebär det automatiskt en exit där Onsdagsfonden PPM säljer av aktiefonden och placerar i räntefonden.

Den stora bilden

Trendindkatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMX STOCKHOLM 30 10 år 2015-06-12

Presentation av Onsdagsfonden OMX

onsdagsfonden_loggaJag tänkte det kunde vara på sin plats att presentera Onsdagsfonden OMX lite mer utförligt. Det är namnet på den placeringsstrategi jag utvecklat och använder mig av i förvaltningen av placeringsklubben Onsdagsfonden. Strategin bygger på att följa trenden och med hög grad av riskkontroll utfärda indexoptioner baserade på Stockholmsbörsens OMXS30-index. När Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend utfärdas säljoptioner, och när den visar negativ trend utfärdas köpoptioner. Därför kommer detta inlägg till stor del handla om optioner.
79299_broschyr

En innehavd köpoption innebär en rätt, men ingen skyldighet, att köpa något till ett visst pris i framtiden. Om priset på detta något, till exempel en aktie eller ett index, då stiger kommer optionen också att stiga i värde. Om kursen överstiger optionens lösenpris på dess förfallodag kommer köpoptionen att ha ett realvärde på kurs – lösenpris. Omvänt för säljoptioner. Tack vare optionens inbyggda hävstångseffekt kan en innehavd option ge en mycket hög avkastning. En option avser nämligen normalt 100 enheter av den underliggande varan, till exempel aktier eller index. Med en köpoption får man alltså rätten att köpa 100 aktier, och för den rätten betalar man en premie. Om kursen vid optionslösen är högre än lösenpris + premie har man gjort en vinst.

Optioners värde fram till lösendag påverkas framför allt av den underliggande marknadens volatilitet samt hur lång tid det är kvar till lösen. Ju mer aktien/index svänger, desto större blir ju chansen att kursen ska nå ett lösenpris och optionerna blir därför dyrare. Likaså om det är mycket tid kvar till lösen är chansen större att kursen ska nå över (eller under) lösenpris och ge optionen ett värde. Man säger att optionen har ett tidsvärde.

option_tidsvärde

Att köpa optioner kan alltså ge stora vinster till begränsad insats, men sannolikheten för stor vinst är låg. Även om man prickat in en kursuppgång med en köpoption måste ju kursen nå över lösenpriset plus den premie man betalt, senast på lösendagen. Man behöver ”tur” med både tajming och prisutveckling. Det här utnyttjar en utfärdare av optioner. Genom att utfärda en köpoption, som någon köper, tar man på sig skyldigheten att sälja en aktie/index till ett visst lösenpris. För den skyldigheten får man betalt med den premie som optionsköparen betalar. Om kursen stänger under lösenpriset på lösendagen förfaller köpoptionen med 0 i värde och utfärdaren får en vinstaffär. Man brukar säga att en optionsutfärdare säljer hopp till köparna; hoppet om att kursen ska utvecklas på ett visst sätt, över/under en viss nivå inom en given tid. Ju längre lösenpriset ligger från aktuell kurs, desto mindre blir det hoppet värt, och optionspremierna billigare.

När jag utfärdar indexoptioner i Onsdagsfonden OMX ska optionerna ha mellan 6-13 veckors löptid kvar. Dessutom väljer jag lösenpriset så att det ligger på ett avstånd från aktuell kurs som ger god marginal för kursen att röra sig, beräknat på sedvanligt sätt med 12-veckors glidande medelvärde av Average True Range.

OMX STOCKHOLM ATR 2015-06-05 30

Enklare uttryckt, ju mer kursen svänger, desto mer marginal till lösenpriset vill jag ha. Jag inväntar sedan inte lösendagen, utan köper tillbaka optionen när den sjunkit tillräckligt mycket i pris på grund av att tidsvärdet minskat. Man ska inte vara för girig utan ha ett tydligt vinstmål och sedan söka nya möjligheter. På det här sättet drar jag nytta av trenden, men är inte beroende av att kursen behöver gå i trendens riktning. Den kan till och med gå åt andra hållet, bara inte för långt. Jag handlar med sannolikheten på min sida, och drar regelbundet in vinster, även om de är små. Normalt satsar jag på att avkasta mellan 0.5-1.0% av portföljvärdet i varje position. Med omkring 20 affärer om året blir målsättningen 15% årlig värdeökning.

Nu till en högst väsentlig faktor: det finns en påtaglig och potentiellt mycket stor risk med att utfärda optioner och den aktiveras förstås om kursen går kraftigt och/eller snabbt mot min position!

stenras_vanster

Säg att jag har utfärdat en säljoption och sedan tappar börsen snabbt 5-10% på några veckor. Då kommer indexet kvickt att närma sig lösenpriset och optionen stiger kraftigt i värde. En premie på 5 kr per option kan snabbt förbytas till en köpkurs på 40-50 kr eller mer. En sådan förlust skulle radera ett stort antal affärer i utfärdade optioner, så det räcker med att det inträffar någon gång om året för att resultat ska bli riktigt dåligt. Lyckligtvis finns det gott om metoder att skydda sig mot stora förluster.

risk-vs-reward-2

Man kan gardera sig med att köpa optioner, köpa tillbaka optionen och utfärda med annat lösenpris, jobba med terminer etc. Det ligger utanför det här inlägget att beskriva dessa metoder mer ingående, men viktigt att förstå är att oavsett metod så krävs det ett stort kapital för att utfärda optioner, framför allt när det gäller indexoptioner som OMXS30. Med 10 köpoptioner på index om 1600 kommer man att hantera en underliggande storlek av 1.6 miljoner kr! En procents förändring av index motsvarar 16.000 kr. Av denna anledning ställer optionsmarknaden krav på säkerhet så att man kan hantera förväntat sämsta utfall. Dessa säkerhetskrav kan snabbt uppgå till hundratusentals kronor, som man ovillkorligen måste ha på sin depå. Dessutom är det nödvändigt att ha likvid nog att kunna hantera de situationer när utvecklingen går en emot, genom att justera positionerna, och det kräver oftast ännu mer säkerheter. Därför är ett stort kapital en viktig förutsättning för att kunna utfärda optioner, även med en bra placeringsstrategi och god riskkontroll. En annan är att inte ta för stora positioner utan använda sitt kapital klokt och alltid se till att ha goda marginaler och rörelseutrymme.

Ett annat sätt att arbeta med utfärdade optioner är att utfärda sälj- och köpoptioner på aktier för att köpa billigt och sälja dyrt. Kanske har man en nivå där man tycker att det är prismässigt tilltalande att köpa en aktie, och man kan också tänka sig att ligga placerad i den under en längre tid för att få utdelningar. Då kan man utfärda säljoptioner så att man är skyldig att köpa aktierna om kursen gått ned under lösenpriset vid lösendag. Har kursen sjunkit under lösenpriset ligger man ju med förlust, men å andra sidan var man ju nöjd med inköpspriset och kan tänka sig att ligga kvar. Dessutom har man ju fått en premie. Förfaller optionen värdelös kan man utfärda en ny säljoption.

buy-low-sell-high-gold-coins

När man har en aktie kan man utfärda köpoptioner på ett lösenpris som man tycker är ett högt värde på aktien. Skulle aktien nå lösenpriset vid optionslösen blir man tvungen att sälja aktierna, men å andra sidan har man då gjort en fin vinst. Stänger kursen under lösenpris förfaller optionen värdelös, man får behålla premien och kan sedan utfärda nya optioner.

Veckorapport vecka 23 2015

svenska_flaggan

Glad Nationaldag! En tung avslutning på börsveckan drog ned Stockholmsbörsens OMXS30-index med -2.3% jämfört med stängningskursen förra fredagen. Sedan årsskiftet är uppgången +9.7%.

Onsdagsfonden OMX

För Onsdagsfonden OMX innebar veckan att en utfärdad köpoption kunde stängas vilket stärkte andelsvärdet med +0.5% till 208.06. Sedan årsskiftet har andelsvärdet ökat med +14.0%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +11.4% sedan årsskiftet efter en vecka på – 2.0%. Inga fondbyten är aktuella.

Trendindikatorn

Trenden för OMXS30 enligt Onsdagsfondens trendindikator är fortsatt positiv. Utvecklingen för fler marknader finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMX STOCKHOLM 30 2015-06-05

Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend.

Att den längre trenden för OMXS30 enligt trendindikatorn är positiv innebär att:

 • Det är grönt ljus för insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder.
 • Månadssparande lägger man i aktiefonden eller aktier.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för OMXS30 steg något i veckan, och att det för kommande börsvecka skulle vara normalt med en rörelse på knappt +/-3.2% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna.

OMX STOCKHOLM ATR 2015-06-05 30

Exit

Aktuell Chandelier-exit för Onsdagsfonden PPM är oförändrat 1553.75, vilket är 3.3% under veckans stängningskurs. Ingen ny högsta notering sattes och volatiliteten ökade.

En veckostängning under Chandelier-exiten innebär att man säljer av placeringen. Exitnivån flyttas upp i takt med högre högsta-noteringar och/eller lägre Average True Range (lägre volatilitet), men aldrig ned. Förr eller senare kommer alltså exitnivån att träffas vid en nedgång.

Om trendindikatorn slår om till negativ innebär det automatiskt en exit där Onsdagsfonden PPM säljer av aktiefonden och placerar i räntefonden.

Den stora bilden

Trendindkatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMX STOCKHOLM 30 10 år 2015-06-05

Veckorapport vecka 22 2015

Vi lägger en riktig upp- och nedvecka bakom oss. Med en sur avslutning i går stängde Stockholmsbörsens OMXS30-index på -0.2% jämfört med stängningskursen förra fredagen. Sedan årsskiftet är uppgången +12.3%.

Onsdagsfonden OMX

För Onsdagsfonden OMX var veckan händelselös och andelsvärdet oförändrat på 207.08. Sedan årsskiftet har andelsvärdet ökat med +13.5%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +13.3% sedan årsskiftet efter en vecka på +/- 0%. Inga fondbyten är aktuella.

Trendindikatorn

Trenden för OMXS30 enligt Onsdagsfondens trendindikator är fortsatt positiv. Utvecklingen för fler marknader finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMX STOCKHOLM 30 2015-05-29

Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend.

Att den längre trenden för OMXS30 enligt trendindikatorn är positiv innebär att:

 • Det är grönt ljus för insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder.
 • Månadssparande lägger man i aktiefonden eller aktier.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för OMXS30 fortsatte att sjunka i veckan, och att det för kommande börsvecka skulle vara normalt med en rörelse på knappt +/-3.1% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna.

OMX STOCKHOLM 30 ATR 2015-05-29

Exit

Aktuell Chandelier-exit för Onsdagsfonden PPM är 1553.75, vilket är 5.6% under veckans stängningskurs. Det är en ny exit som började gälla denna vecka, då Onsdagsfonden PPM åter placerade i aktiefonden Avanza Zero. Veckans exit beräknades på vanligt sätt genom att dra bort en multipel av ATR från veckans högsta notering. Det viktiga med en exit är att hitta balansen mellan att ge placeringen utrymme att utvecklas samtidigt som man begränsar förlusten när utvecklingen går en emot.

En veckostängning under Chandelier-exiten innebär att man säljer av placeringen. Exitnivån flyttas upp i takt med högre högsta-noteringar och/eller lägre Average True Range (lägre volatilitet), men aldrig ned. Förr eller senare kommer alltså exitnivån att träffas vid en nedgång.

Om trendindikatorn slår om till negativ innebär det automatiskt en exit där Onsdagsfonden PPM säljer av aktiefonden och placerar i räntefonden.

Veckorapport vecka 21 2015

Veckan innebar en bred uppgång på Stockholmsbörsen där OMXS30-index slutade på +2.0% jämfört med stängningskursen förra fredagen. Sedan årsskiftet är uppgången +12.6%.

Onsdagsfonden OMX

För Onsdagsfonden OMX kunde ännu en utfärdad säljoption stängas, vilket realiserade en vinst som ökade på andelsvärdet med +1.0% till 207.08. Sedan årsskiftet har andelsvärdet ökat med +13.5%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +13.2% sedan årsskiftet efter en vecka på +/- 0%. Trendindikatorn visar fortfarande positiv trend efter exiten för två veckor sedan, och det är signalen till att åter köpa in sig i aktiefonden Avanza Zero. Följande order läggs idag till Pensionsmyndigheten:

fondbyte 2015-05-24

Trendindikatorn

Den längre veckotrenden för OMXS30 enligt Onsdagsfondens trendindikator är fortsatt positiv. Utvecklingen för fler marknader finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMX STOCKHOLM 30 2015-05-22

Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend.

Att den längre trenden för OMXS30 enligt trendindikatorn är positiv innebär att:

 • Det är grönt ljus för insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder.
 • Månadssparande lägger man i aktiefonden eller aktier.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för OMXS30 sjönk i veckan, och att det för kommande börsvecka skulle vara normalt med en rörelse på knappt +/-3.2% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna.

OMX STOCKHOLM 30 ATR 2015-05-22

Exit

Onsdagsfonden PPM förvaltas enligt trendindikatorn i kombination med en så kallad Chandelier-exit. En ny exit kommer att börja beräknas efter nästa vecka, då aktiefonden köps in igen. Skulle trendindikatorn slå om till negativ kommer det att direkt trigga en exit.

En veckostängning under Chandelier-exiten innebär att man säljer av placeringen. Exitnivån flyttas upp i takt med högre högsta-noteringar och/eller lägre Average True Range (lägre volatilitet), men aldrig ned. Förr eller senare kommer alltså exitnivån att träffas vid en tillräckligt djup rekyl eller trendvändning.

Veckorapport vecka 20 2015

Efter den senaste tidens kraftiga svängningar fick vi en lite lugnare vecka. En ordentligt negativ börsdag i tisdags kompenserades av en rejält positiv dito i onsdags och Stockholmsbörsens OMXS30-index slutade i på +/-0% jämfört med stängningskursen förra fredagen. Sedan årsskiftet är uppgången +10.4%.

Onsdagsfonden OMX

För Onsdagsfonden OMX innebar uppgången i onsdags att en utfärdad säljoption stängdes, vilket realiserade en vinst som knuffade upp andelsvärdet med +0.4% till 205.01. Sedan årsskiftet har andelsvärdet ökat med +12.4%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +13.2% sedan årsskiftet efter en vecka på +2.5%. Efter fondbytet till Spiltan Räntefond som beställdes efter förra veckan är ingen förändring av fondinnehavet är aktuell. Om trendindikatorn visar positiv börstrend även nästa vecka blir det återgång till Avanza Zero.

Trendindikatorn

Den längre veckotrenden för OMXS30 enligt Onsdagsfondens trendindikator är fortsatt positiv. Utvecklingen för fler marknader finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMX STOCKHOLM 30 2015-05-15

Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend.

Att den längre trenden för OMXS30 enligt trendindikatorn är positiv innebär att:

 • Det är grönt ljus för insättningar till placeringar i svenska aktier och aktiefonder.
 • Månadssparande lägger man i aktiefonden eller aktier.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för OMXS30 sjönk något i veckan, och att det för kommande börsvecka skulle vara normalt med en rörelse på knappt +/-3.3% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna.

OMX STOCKHOLM 30 ATR 2015-05-15

Exit

Onsdagsfonden PPM förvaltas enligt trendindikatorn i kombination med en så kallad Chandelier-exit. Aktuell exit är nu inte tillämplig då allt innehav i aktiefonden sålts. En ny exit beräknas i samband med att aktiefonden köps in igen.

En veckostängning under Chandelier-exiten innebär att man säljer av placeringen. Exitnivån flyttas upp i takt med högre högsta-noteringar och/eller lägre Average True Range (lägre volatilitet), men aldrig ned. Förr eller senare kommer alltså exitnivån att träffas vid en tillräckligt djup rekyl eller trendvändning.