Veckorapport vecka 21 2019

Vi lägger en slagig börsvecka bakom oss, där köparna och säljarna turades om att hålla i taktpinnen, men Stockholmsbörsen noterade en tydlig nedgång för veckan. På USA-börserna var utvecklingen likartad, med något mindre svängningar. Ädelmetallerna steg medan oljan föll rejält. De amerikanska obligationsräntorna backade liksom den amerikanska dollarn, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med -2,2,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +11,6%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar föll med -2,0% och har i år klättrat med +15,5%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig långt över ett smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1570 och 1579. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1574, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-05-24.png

I USA är handeln tunn på grund av Memorial Day på måndag den 27 maj. Vad gäller mina tankar om Trump, handelskonflikten och nästa års presidentval har Kortsikt som vanligt skrivit ett initierat och faktaspäckat, rekommenderad läsning!

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1520 i juli. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1480 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Såld säljoption med lösen 1280 i mars 2020. Såld köpoption med lösen 1680 i september. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1700 i december.
 • Olja: Såld köpoption med lösen 75 i november.
 • Vete: Covered call med köpt termin i juli, såld köpoption juni 4,7 samt köpt säljoption 4,0 i juli som försäkring.
 • Kaffe: Positiv prisspread med såld säljoption september 0,9 och köpt säljoption september 0,9.
 • JPY/USD: Såld säljoption med lösen 0,0089 i september.
 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,4 i september. Såld säljoption med lösen 2,6 i oktober, med en köpt säljoption 2,1 i oktober som försäkring. Såld säljoption med lösen 2,4 i september.

Andelsvärdet i placeringsklubben backade med -0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 346,3690. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +6,1%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +3,0% sedan årsskiftet efter en vecka på -1,4%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i AP7 Aktiefond efter att köpsignal genererades 2019-03-07.

ACWI-Weekly 2019-05-24.png

Aktuell exit är 71,38.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-05-24.png

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

OMXS30-Weekly 2019-05-24

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2019-05-24.png

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP-Weekly 2019-05-24.png

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-05-24.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-05-24.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-05-24.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-05-24.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP-Weekly ATR 2019-05-24.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-05-24.png

Annonser

Veckorapport vecka 20 2019

Börsveckan inleddes nervöst, men köparna repade mod och drev kurserna uppåt på Stockholmsbörsen, trots en något svag avslutning. På USA-börserna var utvecklingen likartad. Ädelmetallerna föll medan oljan steg något. De amerikanska obligationsräntorna steg liksom den amerikanska dollarn, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +0,2,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +14,1%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +0,6% och har i år klättrat med +18,0%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig långt över ett smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1569 och 1599. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1574, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-05-17.png

Säljsidan på Stockholmsbörsen var starkare ned till drygt 1570 för OMXS30, men sedan kom köparna tillbaka. Nervositeten på aktiebörserna har dock tilltagit, vilket inte är ovanligt i maj/juni. Troligen handlar vi i ett intervall på mellan 1550-1700 fram till semestrarna, om inte handelskonflikten mellan USA och Kina tätnar ytterligare eller för all del får en lösning. President Trump har ungefär ett år kvar innan det är dags för nästa presidentvalskampanj, och känner nog ett tryck att leverera i god tid innan dess.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1520 i juli. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1480 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Såld säljoption med lösen 1280 i mars 2020. Såld köpoption med lösen 1680 i september. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1700 i december.
 • Olja: Såld köpoption med lösen 75 i november.
 • Vete: Covered call med köpt termin i juli, såld köpoption juni 4,7 samt köpt säljoption 4,0 i juli som försäkring.
 • Kaffe: Positiv prisspread med såld säljoption september 0,9 och köpt säljoption september 0,9.
 • JPY/USD: Såld säljoption med lösen 0,0089 i september.
 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,4 i september. Såld säljoption med lösen 2,6 i oktober, med en köpt säljoption 2,1 i oktober som försäkring. Såld säljoption med lösen 2,4 i september.

Andelsvärdet i placeringsklubben backade med -0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 346,9511. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +6,2%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +4,5% sedan årsskiftet efter en vecka på -0,9%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i AP7 Aktiefond efter att köpsignal genererades 2019-03-07.

ACWI-Weekly 2019-05-17.png

Aktuell exit är 71,38.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-05-17

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

OMXS30-Weekly 2019-05-17

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2019-05-17

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP-Weekly 2019-05-17

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-05-17.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-05-17.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-05-17.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

ACWI-Weekly ATR 2019-05-17.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP-Weekly ATR 2019-05-17.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-05-07.png

Veckorapport vecka 19 2019

Trump-Tweet-050719

Kurserna på världens aktiebörser inledde veckan med en brant nedgång efter president Trumps utspel i den pågående handelskonflikten mellan USA och Kina. Säljsidan höll i taktpinnen veckan ut. På USA-börserna återhämtade sig i den avslutande handeln kurserna och stängde fredagen på plus, efter att ha noterat rätt kraftiga nedgångar. Ädelmetallerna steg något medan oljan slutade i stort sett oförändrat. De amerikanska obligationsräntorna föll något liksom den amerikanska dollarn, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index backade med -4,1,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +13,8%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar sjönk med -3,3% och har i år klättrat med +17,2%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig långt över ett väldigt smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 15687 och 1577. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1572, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-05-10.png

En riktigt svag börsvecka och oron är tillbaka på allvar. Ska handelskonflikten mellan USA och Kina dra in världen i en global recession? Man ska inte underskatta Trump-administrationens beslutsamhet att göra något åt den kinesiska tillväxten som åtminstone delvis skett på västvärldens bekostnad. Lika lite ska man tro att Kina kommer att vika ned sig utan motstånd. Om detta skriver Kortsikt som vanligt mycket bra. Jag håller inte för otroligt att vi får se OMXS30 nå trakterna av 1500 igen, men mycket djupare än så tror jag inte vi ska ned kortsiktigt. President Trump är mån om att börsen går bra, och jag misstänker att det kommer utspel avsedda att tolkas positivt om marknadsoron tilltar för mycket.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1520 i juli. Såld säljoption med lösen 1480 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Såld säljoption med lösen 1280 i mars 2020.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1520 i juli. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1480 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Såld säljoption med lösen 1280 i mars 2020. Såld köpoption med lösen 1680 i september. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1700 i december.
 • Olja: Såld köpoption med lösen 75 i november.
 • Vete: Covered call med köpt termin i juli, såld köpoption juni 4,7 samt köpt säljoption 4,0 i juli som försäkring.
 • Kaffe: Positiv prisspread med såld säljoption september 0,9 och köpt säljoption september 0,9.
 • JPY/USD: Såld säljoption med lösen 0,0089 i september.
 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,4 i september. Såld säljoption med lösen 2,6 i oktober, med en köpt säljoption 2,1 i oktober som försäkring. Såld säljoption med lösen 2,4 i september.

Andelsvärdet i placeringsklubben backade med -0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 347,4829. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +6,4%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +5,4% sedan årsskiftet efter en vecka på -2,2%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i AP7 Aktiefond efter att köpsignal genererades 2019-03-07.

ACWI-Weekly 2019-05-10.png

Aktuell exit är 71,38.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige efter att en köpsignal genererades 2019-02-28.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-05-10

Aktuell exit är 609,24, vilken underskreds och därmed avyttras innehavet i aktiefonden.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i Avanza Zero efter att en köpsignal genererades 2019-03-07.

OMXS30-Weekly 2019-05-10

Aktuell exit är 1604,22, vilken underskreds och därmed avyttras innehavet i aktiefonden.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2019-05-10.png

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP-Weekly 2019-05-10.png

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-05-10

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-05-10

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-05-10.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-05-10.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP-Weekly ATR 2019-05-10.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-05-10.png

Veckorapport vecka 18 2019

Till slut fick vi se en liten rekyl efter den snabba och kraftiga uppgången de senaste veckorna. USA-börserna repade sig och gick starkt i den avslutande handeln i fredags. Ädelmetallerna backade något liksom oljan backade. De amerikanska obligationsräntorna steg något i en slagig handel. Den amerikanska dollarn, mätt i dollarindex, försvagades mot andra valutor.

Stockholmsbörsens OMXS30-index backade med -1,0,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +18,7%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar sjönk med -1,1% och har i år klättrat med +21,2%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig långt över ett extremt smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1567 och 1576. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1571, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-05-03.png

En välbehövlig rekyl som blev väldigt mild. Återstår att se om vi fortsätter uppåt eller om vi får se lite mer av vinsthemtagningar och liter mer defensiva köpare. Grundtonen är som trenden fortsatt positiv.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Olja: Såld säljoption med lösen 43 i november.

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1440 i september. Såld köpoption med lösen 1680 i september. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1700 i december.
 • Olja: Såld köpoption med lösen 75 i november.
 • Vete: Covered call med köpt termin i juli, såld köpoption juni 4,7 samt köpt säljoption 4,0 i juli som försäkring.
 • Kaffe: Positiv prisspread med såld säljoption september 0,9 och köpt säljoption september 0,9.
 • JPY/USD: Såld säljoption med lösen 0,0089 i september.
 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,4 i september. Såld säljoption med lösen 2,6 i oktober, med en köpt säljoption 2,1 i oktober som försäkring. Såld säljoption med lösen 2,4 i september.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med 0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 347,9212. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +6,5%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +7,8% sedan årsskiftet efter en vecka på +1,0%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i AP7 Aktiefond efter att köpsignal genererades 2019-03-07.

ACWI-Weekly 2019-05-03

Aktuell exit är 71,38.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige efter att en köpsignal genererades 2019-02-28.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-05-03.png

Aktuell exit är 609,24.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i Avanza Zero efter att en köpsignal genererades 2019-03-07.

OMXS30-Weekly 2019-05-03

Aktuell exit är 1604,22.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2019-05-03

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP-Weekly 2019-05-03

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-05-03.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-05-03.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-05-03.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-05-03.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP-Weekly ATR 2019-05-03.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-05.03.png

Veckorapport vecka 17 2019

Kurserna fortsatte upp för den fjärde veckan i rad på Stockholmsbörsen. Även på USA-börserna var stämningen god. Ädelmetallerna steg medan oljan backade efter en kraftig nedgång i fredags. De amerikanska obligationsräntorna sjönk. Den amerikanska dollarn, mätt i dollarindex, stärktes mot andra valutor.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,1,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +19,9%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +1,2% och har i år klättrat med +22,5%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig långt över ett extremt smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1564 och 1569. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1566, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-04-26.png

Börsen tenderar att kliva i trappsteg vid uppgångar och ta hissen ned vid börsnedgång. Köpsidan dominerar kraftfullt, men så här uppe vid rekordnoteringar och efter en snabb och brant uppgång krävs det inte mycket för att utlösa en rekyl, åtminstone en kortare sådan.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1440 i september.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1425 i augusti.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,4 i september.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1440 i september. Såld köpoption med lösen 1680 i september. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1700 i december.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 43 i november. Såld köpoption med lösen 75 i november.
 • Vete: Covered call med köpt termin i juli, såld köpoption juni 4,7 samt köpt säljoption 4,0 i juli som försäkring.
 • Kaffe: Positiv prisspread med såld säljoption september 0,9 och köpt säljoption september 0,9.
 • JPY/USD: Såld säljoption med lösen 0,0089 i september.
 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,4 i september. Såld säljoption med lösen 2,6 i oktober, med en köpt säljoption 2,1 i oktober som försäkring. Såld säljoption med lösen 2,4 i september.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med 0,6% jämfört med förra fredagen, och slutade på 347,0053. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +6,2%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +6,8% sedan årsskiftet efter en vecka på +3,1%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i AP7 Aktiefond efter att köpsignal genererades 2019-03-07.

ACWI-Weekly 2019-04-26.png

Aktuell exit är 71,00.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige efter att en köpsignal genererades 2019-02-28.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-04-26.png

Aktuell exit är 608,54.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i Avanza Zero efter att en köpsignal genererades 2019-03-07.

OMXS30-Weekly 2019-04-26

Aktuell exit är 1601,51.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2019-04-26.png

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP-Weekly 2019-04-26.png

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-04-26.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-04-26.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-04-29.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-04-29.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP-Weekly ATR 2019-04-29.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-04-26.png

Veckorapport vecka 16 2019

bull market

Köpsidan fortsatte att visa musklerna och Stockholmsbörsen noterade en vecka med enbart uppgångar. På USA-börserna var utvecklingen mindre euforisk likartad och S&P 500 stängde i princip oförändrat jämfört med föregående vecka, i en avkortad påskhandel. Ädelmetallerna hade en svag vecka medan oljan noterade endast små förändringar, liksom de amerikanska obligationsräntorna. Den amerikanska dollarn, mätt i dollarindex, stärktes mot andra valutor efter en kraftig uppgång i torsdags.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,8,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +18,6%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +1,4% och har i år klättrat med +21,0%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig långt över ett extremt smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1559 och 1561. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1559, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-04-18.png

Optimismen på aktiebörserna är påtaglig och den branta nedgången i slutet av förra året är ett minne blott. En uppgång på nästan 20% för OMX30 på mindre än fyra månader är anmärkningsvärt, men innebär ”endast” att vi är tillbaka till nivåerna som gällde i slutet av september. Som Kortsikt skriver har rapportsäsongen börjat positivt i USA, med resultat som generellt ligger över förväntningarna. Kina presenterade i veckan god makroekonomisk statistik, som visar att landets stimulanser har effekt. Den kinesiska ekonomin är förstås av synnerligen stor betydelse för världshandeln.

Börsen noteras enligt klassiska indikatorer på klart överköpta nivåer, men i en positiv trend kan kurserna befinna sig länge på sådana. Efter snart en månads oavbruten uppgång och i närheten av tidigare toppnoteringar vore det nyttigt med en rekyl, men kanske står köpsnurrorna hårt inställda på all time high på 1720 för OMXS30. Säsongsmönstret för S&P 500 talar för en något mer avvaktande börs i maj och juni, innan semesterrallyt tar vid.

anychart

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1220 och 1240 i december.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,6 i oktober, med en köpt säljoption 2,1 i oktober som försäkring.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1380 och 1440 i september. Såld köpoption med lösen 1680 i september. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1700 i december.
 • Olja:  Såld säljoption med lösen 43 i november. Såld köpoption med lösen 75 i november.
 • Vete: Covered call med köpt termin i juli, såld köpoption juni 4,7 samt köpt säljoption 4,0 i juli som försäkring.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1425 i augusti.
 • Kaffe: Positiv prisspread med såld säljoption september 0,9 och köpt säljoption september 0,9.
 • JPY/USD: Såld säljoption med lösen 0,0089 i september.
 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,6 i oktober, med en köpt säljoption 2,1 i oktober som försäkring.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med 0,4% jämfört med förra fredagen, och slutade på 344,9638. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +5,6%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +3,6% sedan årsskiftet efter en vecka på +0,4%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i AP7 Aktiefond efter att köpsignal genererades 2019-03-07.

ACWI-Weekly 2019-04-19.png

Aktuell exit är 70,70.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige efter att en köpsignal genererades 2019-02-28.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-04-19.png

Aktuell exit är 598,33.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i Avanza Zero efter att en köpsignal genererades 2019-03-07.

OMXS30-Weekly 2019-04-18

Aktuell exit är 1572,95.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2019-04-19.png

Onsdagsfonden Råvaror

Trendindikatorn 40 veckors exponentiellt glidande medelvärde visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP-Weekly 2019-04-19.png

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-04-19.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-04-19

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-04-19.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-04-19.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP-Weekly ATR 2019-04-19.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-04-19.png

Veckorapport vecka 15 2019

easter-2067391_960_720

Börskurserna fortsatte uppåt under påtaglig optimism på Stockholmsbörsen, där det mesta av uppgången genererades under fredagen. På USA-börserna var utvecklingen likartad och S&P 500 stängde bara någon procent från sitt all time high från september förra året. Ädelmetallerna noterade små förändringar jämfört med förra veckans stängningskurser efter en rejält slagig handel. Priset på råoljan steg något medan de amerikanska obligationsräntorna steg. Den amerikanska dollarn, mätt i dollarindex, försvagades mot andra valutor.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,2,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +16,5%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +1,1% och har i år klättrat med +19,3%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig långt över ett smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1553 och 1556. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1554, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-04-12.png

I USA kom några tunga bankrapporter i fredags och inledde rapportfloden för det första kvartalet. Storbanken JP Morgan Chase rapporterade en stark rapport och satte en klart positiv prägel på hela börsdagen. Känslan är att S&P 500 ska upp och kanske en bit förbi sitt all time high, men frågan är om det finns styrka att komma så värst mycket över 3000. För OMXS30 är det i första hand 1680 som hägrar, och möjligen rekordnoteringen på 1720. Vi är uppe på höga höjder, men signaler från centralbanker om expansiva penningpolitiska åtgärder håller räntor nere, och inflationen lyser fortfarande med sin frånvaro. En förbättring av den makroekonomiska statistiken lär hindra den amerikanska centralbanken att komma med en räntesänkning utan snarare att tillkännage en tydligare tidpunkt för ytterligare höjning.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1450 i juni. Såld säljoption med lösen 1300 i september.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,6 i oktober, med en köpt säljoption 2,1 i oktober som försäkring.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1380 och 1440 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1220 och 1240 i december. Såld köpoption med lösen 1680 i september. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1700 i december.
 • Olja:  Såld säljoption med lösen 43 i november. Såld köpoption med lösen 75 i november.
 • Vete: Covered call med köpt termin i juli, såld köpoption juni 4,7 samt köpt säljoption 4,0 i juli som försäkring.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1425 i augusti.
 • Kaffe: Positiv prisspread med såld säljoption september 0,9 och köpt säljoption september 0,9.
 • JPY/USD: Såld säljoption med lösen 0,0089 i september.
 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,6 i oktober, med en köpt säljoption 2,1 i oktober som försäkring.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med 0,6% jämfört med förra fredagen, och slutade på 343,5000. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +5,2%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +3,2% sedan årsskiftet efter en vecka på -0,2%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i AP7 Aktiefond efter att köpsignal genererades 2019-03-07.

ACWI-Weekly 2019-04-12.png

Aktuell exit är 70,14.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige efter att en köpsignal genererades 2019-02-28.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-04-12.png

Aktuell exit är 588,15.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i Avanza Zero efter att en köpsignal genererades 2019-03-07.

OMXS30-Weekly 2019-04-12

Aktuell exit är 1540,73.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2019-04-12.png

Onsdagsfonden Råvaror

Trendindikatorn 40 veckors exponentiellt glidande medelvärde visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP-Weekly 2019-04-12.png

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-04-12.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-04-12.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-04-12.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-04-12

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

EEM-Weekly ATR 2019-04-12.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-04-12.png