Veckorapport vecka 13 2019

utdelningar

Bild från Privata Affärer

Vi lägger en ganska svag börsvecka bakom oss där kurserna på Stockholms-börsen sjönk på bred front, med Swedbank i spetsen. En del utdelningar i OMXS30-bolagen pressade också index. På USA-börserna var stämningen klart mer positiv och kurserna stängde högre jämfört med föregående vecka. Ädelmetallerna föll medan priset på råoljan steg något i en avvaktande handel. De amerikanska obligationsräntorna föll tillbaka rejält, men hämtade igen det mesta av uppgången i den avslutande handeln. Den amerikanska dollarn, mätt i dollarindex, ökade i värde mot andra valutor.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk -1,5,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +10,3%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar steg med +0,5% och har i år klättrat med +13,1%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig över ett smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1542 och 1550. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1545, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-03-29.png

Nu har högsäsongen för utdelningar inletts, vilket pressar index som OMXS30 som beräknas exklusive utdelningar. Om ett par veckor börjar hårda data från bolagen att ramla in. Fram till dess får vi invänta ny ekonomisk statistik och hur den mottages av marknadsaktörerna. I helgen kom positiva siffror från Kina vilket fick börsterminerna att vädra morgonluft. I april ska också förhandlingarna mellan USA och Kina om handelskonflikten ge resultat, men osvuret är bäst när det gäller denna tragikomiska soppa. USA-börserna visar styrka och de visar som vanligt vägen för övriga börser världen över

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Fläsk: Såld köpoptionsspread med såld köpoption juni 110 och köpt köpoption april 85.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Kaffe: Positiv prisspread med såld säljoption september 0,9 och köpt säljoption september 0,9.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1400 och 1450 i juni. Sålda säljoptioner med lösen 1300, 1380 och 1440 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1220 och 1240 i december. Såld köpoption med lösen 1680 i september. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1700 i december.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 50 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 45 i september. Såld säljoption med lösen 43 i november.
 • Boskap: Såld negativ prisspread med såld köpoption juni 128 och köpt köpoption maj 130.
 • Vete: Covered call med köpt termin i juli, såld köpoption juni 4,7 samt köpt säljoption 4,0 i juli som försäkring.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1425 i augusti.
 • Kaffe: Positiv prisspread med såld säljoption september 0,9 och köpt säljoption september 0,9.

Andelsvärdet i placeringsklubben var i stort sett oförändrat jämfört med förra fredagen, och slutade på 339,8511. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +4,1%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +0,3% sedan årsskiftet efter en vecka på -0,5%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i AP7 Aktiefond efter att köpsignal genererades 2019-03-07.

ACWI-Weekly 2019-03-29

Aktuell exit är 68,57.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige efter att en köpsignal genererades 2019-02-28.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-03-29

Aktuell exit är 581,22.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i Avanza Zero efter att en köpsignal genererades 2019-03-07.

OMXS30-Weekly 2019-03-29

Aktuell exit är 1521,88.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2019-03-29

Onsdagsfonden Råvaror

Trendindikatorn 40 veckors exponentiellt glidande medelvärde visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

BCOM 2019-03-29

Tyvärr saknas rättvisande bild av Bloomberg Commodity Index i Prorealtime, därför använder jag annat verktyg.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-03-29.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-03-29.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-03-29.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-03-29.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

BCOM ATR 2019-03-29.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-03-29.png

Annonser

Veckorapport vecka 12 2019

fomc march 2019

Bild från CNBC

Börsveckan inleddes optimistiskt, men i onsdags tog säljarna kommandot på Stockholmsbörsen och släppte inte greppet förrän handeln stängde i fredags. På USA-börserna var handeln slagig, men efter ett försök till rally i torsdags föll kurserna rejält i fredags. Ädelmetallerna steg jämfört med stängningskursen föregående förra veckan, efter en slagig handel. Priset på råoljan noterade marginell förändring medan de amerikanska obligationsräntorna sjönk ordentligt. Den amerikanska dollarn, mätt i dollarindex, steg något mot andra valutor efter en volatil handel.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk -1,2,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +11,9%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -1,1% och har i år klättrat med +12,5%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig över ett smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1541 och 1550. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1545, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-03-22.png

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve kom med ett duvaktigt besked i onsdags om att man lägger höjningar av styrräntan på is, åtminstone året ut. Dessutom kommer man att sluta med att ta ned Bank Reserves på skuldsidan i balansräkningen, det så kallade QT. Tillsammans innebär de två budskapen att Fed nu går från penningpolitisk åtstramning till ett klart mer avvaktande läge, där marknadsaktörerna snabbt har värderat upp chanserna till en kommande räntesänkning.

Räntenivåer som inte stiger är positivt för börsen, så länge inte bolagsvinsterna minskar för mycket och ekonomin går i recession. Fed tar nu höjd för att ekonomin är i en svacka, men också för att den bör vara kortvarig.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1260 i september.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019.

Justerade positioner

 • OMXS30: Köpt tillbaka såld köpoption med lösen 1600 i september, sålt köpoption 1680 september samt säljoption september 1440 (mindre förlust).

Nya positioner

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1380 i september. Såld säljoption med lösen 1450 i juni.
 • Boskap: Såld köpoptionsspread med såld köpoption juni 128 och köpt köpoption maj 130.
 • Fläsk: Såld köpoptionsspread med såld köpoption juni 110 och köpt köpoption april 85.
 • Vete: Covered call med köpt termin i juli, såld köpoption juni 4,7 samt köpt säljoption 4,0 i juli som försäkring.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1425 i augusti.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 43 i november.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1400 och 1450 i juni. Sålda säljoptioner med lösen 1300, 1380 och 1440 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1220 och 1240 i december. Såld köpoption med lösen 1680 i september. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1700 i december.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 50 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 45 i september. Såld säljoption med lösen 43 i november.
 • Boskap: Såld köpoptionsspread med såld köpoption juni 128 och köpt köpoption maj 130.
 • Fläsk: Såld köpoptionsspread med såld köpoption juni 110 och köpt köpoption april 85.
 • Vete: Covered call med köpt termin i juli, såld köpoption juni 4,7 samt köpt säljoption 4,0 i juli som försäkring.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1425 i augusti.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 339,8378. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +4,1%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +0,8% sedan årsskiftet. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i AP7 Aktiefond efter att köpsignal genererades 2019-03-07.

ACWI-Weekly 2019-03-22

Aktuell exit är 67,68.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige efter att en köpsignal genererades 2019-02-28.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-03-22

Aktuell exit är 571,38.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i Avanza Zero efter att en köpsignal genererades 2019-03-07.

OMXS30-Weekly 2019-03-22

Aktuell exit är 1494,62.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2019-03-22

Onsdagsfonden Råvaror

Trendindikatorn 40 veckors exponentiellt glidande medelvärde visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

bcom 2019-03-22

Tyvärr saknas rättvisande bild av Bloomberg Commodity Index i Prorealtime, därför använder jag annat verktyg.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-03-22.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-03-22.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-03-22.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-03-22.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

BCOM ATR 2019-03-22.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-03-22.png

Veckorapport vecka 11 2019

MW-HF822_tower1_20190316073810_ZH

Bild från MarketWatch

Börsveckan var klart optimistisk världen över och Stockholmsbörsen noterade breda uppgångar. Ädelmetallerna stängde med mindre uppgångar jämfört med stängningskursen föregående förra veckan, efter en slagig handel. Priset på råoljan steg medan de amerikanska obligationsräntorna sjönk något. Den amerikanska dollarn, mätt i dollarindex, föll tillbaka rejält mot andra valutor.

Stockholmsbörsens OMXS30-index ökade med +2,4,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +13,3%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar steg med +2,4% och har i år klättrat med +13,8%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig över ett kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1539 och 1549. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1543, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-03-15.png

Räntorna sjunker och börserna stiger, vilket rimligen inte kan fortsätta särskilt länge. Men vi har lärt oss sedan finanskrisen att man inte ska underskatta centralbankerna. Nu är förväntningarna stora på mjukare besked från den amerikanska centralbanken Federal Reserve som håller möte i veckan och redovisar sina beslut på onsdag. Kanske annonserar de en lägre räntebana och till och med utsikter om en räntesänkning vid behov. Centralbanker i de tunga industriella länderna håller sin penningpolitik fortsatt expansiv, vilket ger stöd till aktiebörser världen över.

De pågående handelssamtalen mellan USA och Kina resulterar inte i mer än löjeväckande utsagor om framgångar och ständigt flyttade tidpunkter. Nu senast ska resultat presenteras i april… Det är svårt att se att Kina ska ge efter och tappa ansiktet i förhandlingarna, likväl som att det är liten chans att Trump ska ge efter från sina svingar och hot.

För Stockholmsbörsen vankas det utdelningar och pengaflödet till aktieägare börjar öka ordentligt i slutet av mars månad. OMXS30-index ska allt annat lika gå ned lika mycket som utdelningarna, men stämningen bland marknadsaktörerna påverkar som vanligt det mesta. Sedan kommer förstås reaktionerna på det första kvartalets rapporter att vara betydelsefulla, men dit är det en dryg månad.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1360 i juni 2019.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019.

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1400  i juni. Sålda säljoptioner med lösen 1260 och 1300  i september. Sålda säljoptioner med lösen 1220 och 1240 i december. Såld köpoption med lösen 1600 i september. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1700 i december.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Såld säljoption med lösen 50 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 45 i september.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 339,5896. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +4,0%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +0,5% sedan årsskiftet. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i AP7 Aktiefond efter att köpsignal genererades 2019-03-07.

ACWI-Weekly 2019-03-15

Aktuell exit är 67,57.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige efter att en köpsignal genererades 2019-02-28.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-03-15

Aktuell exit är 571,15.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i Avanza Zero efter att en köpsignal genererades 2019-03-07.

OMXS30-Weekly 2019-03-15

Aktuell exit är 1494,54.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2019-03-15

Onsdagsfonden Råvaror

Trendindikatorn 40 veckors exponentiellt glidande medelvärde visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

BCOM 2019-03-15

Tyvärr saknas rättvisande bild av Bloomberg Commodity Index i Prorealtime, därför använder jag annat verktyg.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-03-15.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-03-15.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-03-15.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-03-15.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

BCOM ATR 2019-03-15.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-03-15.png

Veckorapport vecka 10 2019

slow-economy-sign.ju.top

Bild från CNN Money

Börsveckan hade två ansikten, med en positiv start och en avslutande halva där säljsidan tog kommandot. På USA-börserna noterades länge lägre kurser, men en stark återhämtning i fredags begränsade nedgången rejält . Ädelmetallerna hade länge också en svag vecka men återhämtade sig i avslutningen och slutade med små förändringar jämfört med stängningskursen föregående förra veckan. Priset på råoljan stod i princip still. De amerikanska obligationsräntorna föll ordentligt och den amerikanska dollarn, mätt i dollarindex, steg mot andra valutor efter en svängig vecka.

Stockholmsbörsens OMXS30-index backade med -1,4,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +10,6%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar föll med -1,4% och har i år klättrat med +11,1%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig över ett kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1535 och 1548. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1541, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-03-08.png

Svag ekonomisk data får räntorna på fall och centralbanker att skjuta på räntehöjningar. För tillfället uppskattas det mer av aktieköparna än vad de fruktar nedgångar i bolagens omsättning och resultat. Säsongsmässigt är vi inne i en stark period, med kommande utdelningar i fokus.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1220 och 1240  i december.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 45 i september.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1360 och 1400  i juni 2019. Sålda säljoptioner med lösen 1260 och 1300  i september 2019. Sålda säljoptioner med lösen 1220 och 1240 i december. Såld köpoption med lösen 1600 i september 2019. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1700 i december 2019.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Såld säljoption med lösen 50 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 45 i september.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 338,5204. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +3,7%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är oförändrat sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i AP7 Aktiefond efter att köpsignal genererades 2019-03-07.

ACWI-Weekly 2019-03-08.png

Aktuell exit är 65,36.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige efter att en köpsignal genererades 2019-02-28.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-03-08.png

Aktuell exit är 564,13.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i Avanza Zero efter att en köpsignal genererades 2019-03-07.

OMXS30-Weekly 2019-03-08

Aktuell exit är 1453,85.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2019-03-08.png

Onsdagsfonden Råvaror

I dagsdata visar 100 dagars exponentiellt glidande medelvärde negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

BCOM.png

Tyvärr saknas rättvisande bild av Bloomberg Commodity Index i Prorealtime, därför använder jag annat verktyg.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-03-01

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-03-01.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-03-01.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-03-01.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2019-03-01.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-03-08.png

Uppgörelse med OptionSellers.com

selling options book

Det gör alltid ont när människor och organisationer man sett upp till och inspirerats av sviker. Ett aktuellt exempel är OptionSellers.com, en kapitalförvaltare i USA som läsare av bloggen sett mig referera till ett flertal gånger. James Cordier och Mikael Gross har under många år varit ivriga förespråkare för att sälja optioner som ett sätt att generera avkastning på kapital. Det är något som jag startade med långt innan jag kom i kontakt med OptionSellers.com, men de var avgjort en av pusselbitarna på vägen till att utöka strategin till de amerikanska råvarumarknaderna.

Att sälja optioner är i teorin förknippat med stora risker då förlusterna snabbt kan bli ohanterliga om utvecklingen går kraftigt åt fel håll. Jag har strikta regler för att hålla riskerna under kontroll, till exempel genom att sälja optioner på stort avstånd från aktuell kurs, justera/avsluta positioner och framför allt aldrig sälja fler optioner än att en förlust fortfarande blir hanterlig och endast utgör en begränsad del av portföljvärdet. Sådana regler hade också OptionSellers.com i sin officiella strategi, men i november förra året inträffade något som fick katastrofala följder för dem. En snabb och kraftig prisuppgång i amerikansk naturgas fick deras innehav i sålda köpoptioner att snabbt skapa stora förluster som de inte kunde hantera, utan hela deras kapital raderades ut. Ett kapital som byggts upp av hundratals privata placerare världen över som nu fick se sina pengar försvinna i tunna luften.

Det som fällde OptionSellers.com var helt och hållet deras bristande förmåga att följa sin egen strategi. De tog för stora positioner, med för många sålda köpoptioner där de dessutom valde lösenpriser som låg för nära aktuellt pris. När utvecklingen började gå dem emot i början av november förra året stängde de heller inte positionerna eller justerade dem, utan avvaktade och blev fångade av en snabb uppgång från ca 3,4 dollar till som högst 4,8 dollar på fyra dagar! De sålda köpoptionerna ökade så mycket i värde att de sålda köpoptionerna köptes tillbaka med tvång, då OptionSellers.com kapital inte räckte för att klara av säkerhetskraven. Resultat blev en förlust som översteg det tillgängliga kapitalet. Det är en följd av att optioner är hävstångsinstrument, där till exempel en termin i naturgas avser 10 000 British Thermal Unit (BTU) som prissätts i dollar och cent. Så en uppgång i naturgaspriset på 1 dollar skulle ge en vinst eller förlust  på 10 000 dollar på en termin. En option avser en termin, så det är givet att värdeförändringen kan bli ytterst svängig, särskilt när volatiliteten stiger och optionspriset ökar än mer.

Intressant att notera är att om positionerna hade varit mindre, till exempel genom att följa den strategi om allokering som OptionSellers.com själva marknadsförde så hade innehavet i naturgasoptioner blivit en lyckad affär, om än med påfrestande svängningar.

optionsellers pie chart

Nu blev istället resultat att kunderna inte bara förlorade sitt kapital, de blev också skyldiga pengar som krävdes för att köpa tillbaka de sålda optionerna.

För min förvaltning av Onsdagsfonden Good Options är OptionSellers.com debacle en nyttig påminnelse om hur viktigt det är med riskkontroll när man säljer optioner. I volatila marknader som naturgas är det bäst att sälja optioner med begränsad risk, till exempel genom olika former av spreads. Då vet man i förväg vad den maximala förlusten kan bli.

Veckorapport vecka 9 2019

trade negotiations

Bild från Borneo Post

Börsveckan gick i rekylens tid på Stockholmsbörsen, trots en positiv avslutande handel. Nedgången var dock högst måttlig med tanke på de senaste månadernas starka utveckling. På USA-börserna var utvecklingen starkare. Ädelmetallerna hade en usel vecka och föll kraftigt jämfört med stängningskursen föregående förra veckan. Priset på råoljan backade i rätt slagig handel. De amerikanska obligationsräntorna steg rejält och den amerikanska dollarn, mätt i dollarindex, ökade något mot andra valutor efter en svängig vecka.

Stockholmsbörsens OMXS30-index backade med -0,5,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +12,2%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar föll med -0,7% och har i år klättrat med +12,7%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig över ett kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1534 och 1547. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1540, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-03-01.png

På USA-börserna fortsätter optimismen att frodas och informationsflödet från de pågående handelssamtalen mellan USA och Kina får positivt bemötande. De högre tullarna har lagts på is med bakgrund av framstegen i förhandlingarna och det återstår att se vad som verkligen faller ut. Helt klart är att vi har ett klart positivt momentum, åtminstone kortsiktigt. Kanske är det något av ett ”köp ryktet, sälj nyheten” vi är inne i, där förhoppningarna om framgångar i handelsdiskussionerna driver aktiekurserna och räntorna uppåt en bit till. Det kan bädda för en rekyl när resultaten väl blir offentliggjorda.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Guld: Såld köpoption med lösen 1500 i augusti.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 5,0 och 5,50 i mars 2019. Såld put spread med såld säljoption maj 2,55 och köpt säljoption maj 2,30.

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1400 i juni. Såld säljoption med lösen 1300 i september.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1360 och 1400  i juni 2019. Sålda säljoptioner med lösen 1260 och 1300  i september 2019. Såld köpoption med lösen 1600 i september 2019. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1700 i december 2019.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Såld säljoption med lösen 50 i juni 2019.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 337,6001. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +3,4%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är oförändrat sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i räntefond efter att exit träffades vecka 41.

ACWI-Weekly 2019-03-01

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige efter att en köpsignal genererades 2019-02-28.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-03-01

Aktuell exit är 564,13.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXS30-Weekly 2019-03-01

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2019-03-01

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2019-03-01

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-03-01

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-03-01.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-03-01.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-03-01.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2019-03-01.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-03-01.png

Veckorapport vecka 8 2019

Vi lägger en ganska försiktigt börsvecka bakom oss, där kurserna på Stockholmsbörsen länge pendlade runt oförändrat, fram till torsdagen då vi fick en påtaglig nedgång som följdes av en lika påtaglig uppgång. På USA-börserna var utvecklingen likartad. Ädelmetallerna steg jämfört med stängningskursen föregående förra veckan, liksom oljepriset. De amerikanska obligationsräntorna föll tillbaka något medan den amerikanska dollarn, mätt i dollarindex, försvagades mer tydligt.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +0,3,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +12,8%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar stärktes med +0,7% och har i år klättrat med +13,4%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig över ett kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1530 och 1546. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1538, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-02-22

På fredag är det 1 mars och då träder tuffare tullar i kraft. Ska vi få se konkreta positiva nyheter i pågående samtal om handelskonflikten mellan USA och Kina är det inte mycket tid kvar att vifta på. I övrigt är det fortsatt fokus på makroekonomisk statistik som kan visa på hur det ser ut med den ekonomiska aktiviteten.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Olja: Såld säljoption med lösen 45 i juni.

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1360 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 1260 i september 2019. Såld köpoption med lösen 1600 i september 2019. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1700 i december 2019.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1500 i augusti.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Sålda säljoptioner med lösen 50 och 55 i juni 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 5,0 och 5,50 i mars 2019. Såld put spread med såld säljoption maj 2,55 och köpt säljoption maj 2,30.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 337,2605. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +3,3%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är oförändrat sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i räntefond efter att exit träffades vecka 41.

ACWI-Weekly 2019-02-22

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-02-22

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXS30-Weekly 2019-02-22

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2019-02-22

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2019-02-22

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-02-22

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-02-22

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-02-22

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-02-22.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2019-02-22

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-02-22.png