Veckorapport vecka 51 och 52 2018

blandad börs

Bild från limaohio.com

Då ska jag försöka sammanfatta två veckors utveckling på finansmarknaderna på en gång, och för aktiebörserna är det ju ganska lätt: ned, ned och åter ned under stundtals riktigt förvirrad handel med kraftiga svängningar! Både i Europa och USA rutschade kurserna utför med få pauser, med undantag för en positiv avslutning i fredags för Europa. Precis motsatt utveckling var det för ädelmetallerna som steg rejält. Oljepriset fortsatte också sitt fria fall, men stärktes på slutet några dollar från botten på 42 USD för ett fat WTI-oljan. De amerikanska obligationsräntorna sjönk påtagligt och den amerikanska dollarn försvagades mot andra valutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index föll under perioden -4,3,% jämfört med stängningskursen vecka 50. Sedan årsskiftet har index minskat med -10,7%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -3,6% och har i år fallit med -4,6%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig under ett kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1536 och 1555. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1546, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

 

OMXS30-Weekly 2018-12-28

Rädsla och girighet är två motpoler som driver prissättningen på en marknad. De senaste månaderna har rädslan verkligen fyllts på till den grad att aktiekurserna nu på Stockholmsbörsen prisar in en klar försämring av bolagens tillväxt och vinster nästa år. Den tunna julhelgshandeln gör att kurserna rör sig extremt snabbt och det har inte funnits mycket fundamentalt att ta fasta på, mer än förväntad höjning av den amerikanska styrräntan och lite klenare makrostatistik. Nu stänger vi alldeles snart året och vänder blad. De kommande rapporterna kommer att ge en stark indikation på hur världsekonomin mår. Förväntningarna är minst sagt nedskruvade, framför allt i Europa och i synnerhet Stockholm där kurserna backat nästan 20% sedan årshögst. Om rapporterna kommer in enligt analytikernas förväntningar bör vi få se en reaktion uppåt på börsen. Men börstrenden är otvetydigt negativ varför uppgångar bör utnyttjas för kortsiktiga affärer och att hitta bra säljlägen, till dess att en vändning är på plats. Ett litet halmstrå för börsoptimister är att massmedia börjar fyllas av artiklar om ”börsraset” med snusförnuftiga råd om hur du skyddar dina pengar. Som vanligt är standardråden att antingen sitta still i båten eller att nu, efter en påtaglig nedgång, flytta en del av kapitalet från börsen till sparkontot. Visst kan det fortsätta nedåt, men det hade varit mer smakligt om ”proffsen” som uttalar sig och ger råd i massmedia någon gång hade ordat om att ha en investeringsstrategi och plan för när man ska sälja klar innan börsnedgången kommer.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1540 i december (förlust). Köpt säljoption med lösen 1340 i december som försäkring mot kraftig nedgång. Såld decembertermin för att skydda mot nedgång. Såld köpoption med lösen 1560 i mars 2019.
 • Apelsinjuice: Köpt köpoption med lösen 145 i januari (förlust).

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1180 i juni 2019. Sålda säljoptioner med lösen 1420, 1480 och 1500 i mars 2019. Sålda säljoptioner med lösen 1260, 1300 och 1360 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 1260 i september 2019.  Såld köpoption med lösen 1600 i september 2019.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1,6 i maj.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1175 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 1140 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Sålda säljoptioner med lösen 45, 50 och 55 i juni 2019.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 8,4 i maj 2019.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 5,0 och 5,50 i mars 2019.

Andelsvärdet i placeringsklubben stängde i stort sett oförändrat under perioden, och slutade på 327,2807. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +12,6%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -5,3% sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i räntefond efter att exit träffades vecka 41.

ACWI-Weekly 2018-12-28

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-12-28

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXS30-Weekly 2018-12-28

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-12-28

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-12-28

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-12-28

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-12-28.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-12-28.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-12-28

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-12-28.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-12-28.png

Annonser

Veckorapport vecka 50 2018

fomc

Bild från Federal Reserve

Börsveckan var tudelad, där kurserna steg kraftigt på bred front under den första halvan, med undantag för en svag inledande handel, för att sedan falla tillbaka påtagligt.  På USA-börserna var utvecklingen likartad men den avslutande handeln klart svagare än Europa. Ädelmetallerna sjönk steg påtagligt och oljepriset backade något. De amerikanska obligationsräntorna steg och den amerikanska dollarn stärktes mot andra valutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,2,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index minskat med -6,7%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +1,4% och har i år fallit med -1,1%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig under ett kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1547 och 1561. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1555, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-12-14.png

Oron på aktiebörserna världen över fortsätter, och det är intressant att se hur snabbt flockbeteendet på marknaderna kan ändras. Nu är det gott om pessimism och utsagor om ytterligare nedgångar och till och med ras med 20-40%. Fundamentalt kommer makroekonomisk statistik in svagare, vilket förstås drar ned förväntningarna på bolagens resultat. Samtidigt lättar det redan svaga inflationstrycket och räntorna ser inte ut att nå högre höjder inom översiktlig tid. Beskedet från Federal Reserve på onsdag kan skapa kraftiga rörelser kortsiktigt.

Nu är snart julen över oss, och därefter stundar januari där vi svart på vitt får se hur det står till med bolagens intäkter och vinster. Maggropskänslan är att det krävs svagare siffror än föregående år för att ge bränsle åt ytterligare börsnedgång, men osvuret är som alltid bäst i sådana utsagor. p/e-talet för S&P har kommit ner under 20, från nästan 25, på kort tid, och det har nog varit en nyttig och välbehövlig korrigering.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1180 i juni 2019. Sålda säljoptioner med lösen 1420, 1480 och 1500 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1540 i december.  Sålda säljoptioner med lösen 1260, 1300 och 1360 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 1260 i september 2019. Såld köpoption med lösen 1560 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1600 i september 2019. Köpt säljoption med lösen 1340 i december som försäkring mot kraftig nedgång. Såld decembertermin för att skydda mot nedgång.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1,6 i maj.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1175 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 1140 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Sålda säljoptioner med lösen 45, 50 och 55 i juni 2019.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 8,4 i maj 2019.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 5,0 och 5,50 i mars 2019.
 • Apelsinjuice: Köpt köpoption med lösen 145 i januari.

Andelsvärdet i placeringsklubben sjönk med -0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 327,5401. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +12,6%.

Nedgången i OMXS30 pressar positionerna i sålda säljoptioner, men hittills begränsar den sålda terminen faran framgångsrikt. Om index fortsätter ned under 1430 kommer ytterligare justeringar att behöva göras.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -5,3% sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i räntefond efter att exit träffades vecka 41.

ACWI-Weekly 2018-12-14

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-12-14

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXS30-Weekly 2018-12-14

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-12-14

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-12-14

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-12-14

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-12-14.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-12-14.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-12-07

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-12-14.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-12-14.png

Veckorapport vecka 49 2018

buy_sell_cartoon

Vi lägger en riktigt turbulent vecka bakom oss, där kurserna på Stockholmsbörsen noterade branta fall. På USA-börserna var utvecklingen också svag och anmärkningsvärt slagig med stora dagliga intervall mellan högsta och lägsta noteringar. Handeln var där också avkortad, då aktiemarknaden höll stängt i onsdags i samband med att förre presidenten George Bush begravdes. Ädelmetallerna steg påtagligt och oljepriset ökade också, om än i en orolig marknad. De amerikanska obligationsräntorna sjönk rejält och den amerikanska dollarn försvagades mot andra valutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index backade med -4,0,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index minskat med -7,8%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar minskade med +-3,7% och har i år fallit med -2,4%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig under ett smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1560 och 1568. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1565, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-12-07.png

Det har varit en väldigt slagig handel på aktiemarknaderna den senaste tiden, där köpsidan snabbt faller undan så snart kurserna börjar pressas. Vi har egentligen ingen ny information som kan förklara börsnedgången, utan det handlar som vanligt om förväntningar och inprisningar av vad som komma skall. Just nu ser det ut som att aktiekurserna speglar en utebliven tillväxt av vinster och omsättning nästa år, och kanske till och med en liten minskning.

Handeln i USA har varit tunn, vilket ofta är fallet i samband med Thanksgiving. Om S&P 500 inte mer än kortvarigt dyker under 2600 så befinner vi oss fortfarande i en konsolidering. En etablering under 2500 signalerar fara och färde, men då bör det krävas att kvartalsrapporterna som ramlar in i januari visar på negativ utveckling. 19 december är det dags för besked från den amerikanska centralbanken Federal Reserve om ränteändring. Till dess lär det fortsätta vara oroligt på aktiebörserna och tolkningar av utspel i handelskonflikten mellan USA och Kina kan snabbt sätta fart på kurserna både upp och ned.

I Europa är det förstås morgondagens brittiska parlamentsomröstning som står i fokus. Troligen ligger ett nej till de konservativas Brexit-plan inbakat i förväntningarna, så blir den godkänd kan det bli kraftiga reaktioner på både börs och pund. Skulle det bli ett nej fortsätter osäkerheten om var Storbritannien kommer att stå i förhållande till EU i vår.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1680 i september 2019
 • EUR/USD: Såld säljoption med lösen 1,09 i mars 2019.

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1180 i juni 2019. Sålda säljoptioner med lösen 1420, 1480 och 1500 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1540 i december.  Sålda säljoptioner med lösen 1260, 1300 och 1360 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 1260 i september 2019. Såld köpoption med lösen 1560 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1600 i september 2019. Köpt säljoption med lösen 1340 i december som försäkring mot kraftig nedgång. Såld decembertermin för att skydda mot nedgång.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1,6 i maj.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1175 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 1140 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Sålda säljoptioner med lösen 45, 50 och 55 i juni 2019.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 8,4 i maj 2019.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 5,0 och 5,50 i mars 2019.
 • Apelsinjuice: Köpt köpoption med lösen 145 i januari.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,4% jämfört med förra fredagen, och slutade på 328,1195. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +12,8%.

Nedgången i OMXS30 pressar positionerna i sålda säljoptioner, men hittills begränsar den sålda terminen faran framgångsrikt. Om index fortsätter ned under 1430 kommer ytterligare justeringar att behöva göras.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -5,3% sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i räntefond efter att exit träffades vecka 41.

ACWI-Weekly 2018-12-07

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-12-07

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXS30-Weekly 2018-12-07

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-12-07

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-12-07

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-12-07

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-12-07

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-12-07

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-12-07

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-12-07

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-12-07

Veckorapport vecka 48 2018

första advent

Bild från Upload Stars

Optimismen återkom på aktiemarknaderna och Stockholmsbörsen noterade en bred uppgång. Likadant var det på USA-börserna som tog rejäla kliv uppåt. Ädelmetallerna föll tillbaka något och oljepriset satte en ny bottennotering för året innan det återhämtade sig något och stängde veckan på svagt plus. De amerikanska obligationsräntorna sjönk och den amerikanska dollarn stärktes mot andra valutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +2,5,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index minskat med -4,0%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +2,4% och har i år stigit med +1,3%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig under ett smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1567 och 1572. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1571, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-11-30.png

Vi är nu inne i december som brukar vara en positiv börsmånad och efter den korrigering vi haft sedan början av oktober kanske det nu är dags för köpsidan att återta kontrollen. G20-mötet förefaller ha inneburit en del positiva nyheter, men det är väl bäst att avvakta utspel från Trumps administration och hur marknaden uppfattar läget i den pågående handelskonflikten. En ny månad innebär att en hel del makroekonomisk statistik kommer att publiceras och om drygt två veckor är det dags för besked från den amerikanska centralbanken Federal Reserve om ränteändring.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en svagt negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1180 i juni 2019. Sålda säljoptioner med lösen 1420, 1480 och 1500 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1540 i december.  Sålda säljoptioner med lösen 1260, 1300 och 1360 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 1260 i september 2019. Såld köpoption med lösen 1560 i mars 2019. Sålda köpoptioner med lösen 1600 och 1680 i september 2019. Köpt säljoption med lösen 1340 i december som försäkring mot kraftig nedgång. Såld decembertermin för att skydda mot nedgång.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1,6 i maj.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1175 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 1140 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Sålda säljoptioner med lösen 45, 50 och 55 i juni 2019.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 8,4 i maj 2019.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 4,0 och 4,25 i mars 2019.
 • Apelsinjuice: Köpt köpoption med lösen 145 i januari.
 • EUR/USD: Såld säljoption med lösen 1,09 i mars 2019.

Andelsvärdet i placeringsklubben backade med -0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 326,6897. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +12,3%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -5,3% sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i räntefond efter att exit träffades vecka 41.

ACWI-Weekly 2018-11-30

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-11-30

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXS30-Weekly 2018-11-30

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-11-30

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-11-30

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-11-30

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-11-30

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-11-30

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-11-30

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-11-30

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-11-30

Veckorapport vecka 47 2018

g20 buenos aires 2018

Bild från Wikipedia

Det var stundtals en ganska dramatisk utveckling på Stockholmsbörsen under veckan som gick, där kurserna stundtals föll brant på bred front. Vi noterade nytt årslägsta för att sedan få en försiktig återhämtning. USA-börserna gick än svagare och föll i orolig handel under den av Thanksgiving-högtiden kortade börsveckan. Ädelmetallerna noterade små förändringar medan oljepriset fortsatte sin branta rutschkana. De amerikanska obligationsräntorna sjönk något och den amerikanska dollarn stärktes mot andra valutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index föll med -1,5,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index minskat med -6,3%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -1,8% och har i år sjunkit med -1,1%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig under ett smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1571 och 1575. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1574, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-11-23

Säljsidan har nu tydligt övertag på aktiemarknaderna världen över och även råvarumarknaderna är under press. På fredag startar G20-mötet i Buenos Aires, Argentina, och kanske kan eventuellt positiva besked därifrån ingjuta i vart fall tillfälligt mod i finansmarknaderna.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1580 i december. Såld köpoption med lösen 1640 i juni 2019.

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1180 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1560 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1600 i september 2019.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1180 i juni 2019. Sålda säljoptioner med lösen 1420, 1480 och 1500 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1540 i december.  Sålda säljoptioner med lösen 1260, 1300 och 1360 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 1260 i september 2019. Såld köpoption med lösen 1560 i mars 2019. Sålda köpoptioner med lösen 1600 och 1680 i september 2019. Köpt säljoption med lösen 1340 i december som försäkring mot kraftig nedgång. Såld decembertermin för att skydda mot nedgång.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1,6 i maj.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1175 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 1140 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Sålda säljoptioner med lösen 45, 50 och 55 i juni 2019.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 8,4 i maj 2019.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 4,0 och 4,25 i mars 2019.
 • Apelsinjuice: Köpt köpoption med lösen 145 i januari.
 • EUR/USD: Såld säljoption med lösen 1,09 i mars 2019.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,4% jämfört med förra fredagen, och slutade på 327,0869. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +12,5%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -5,3% sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i räntefond efter att exit träffades vecka 41.

ACWI-Weekly 2018-11-23

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-11-23

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXS30-Weekly 2018-11-23

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-11-23

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-11-23

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-11-23

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-11-23

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-11-23

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-11-23

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-11-23

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-11-23

Veckorapport vecka 46 2018

thanksgiv-day

Bild från timeanddate.com

Vi lägger en negativ börsvecka bakom oss, där börskurserna länge föll på bred front men återhämtade sig i den avslutande handeln och stängde veckan med köparna i övertag. Särskilt USA-börserna visade styrka i torsdags och fredags efter en riktigt deppig inledning. Ädelmetallerna gick starkt efter förra veckans nedgångar medan oljepriset noterade en ny botten för året. De amerikanska obligationsräntorna föll påtagligt och den amerikanska dollarn försvagades mot andra valutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index föll med -2,0,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index minskat med -4,9%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -2,2% och har i år stigit med +0,7%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig under ett väldigt smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1577 och 1579. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1579, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-11-16

I informationsflödet börjar det surra allt högre om spekulationer att den amerikanska centralbanken Federal Reserve kan komma att sänka ökningstakten av sin styrränta, vilket drog ned både räntor och dollar i veckan samt gav stöd till börskurserna. Annars har det varit intressant att se hur snabbt stämningsläget slagit om från rosaskimrande optimism till lika onyanserad svart bild om den ekonomiska framtiden, med allt från skuldberg till konjunkturtopp. Det är sådana här strömningar som skapar trender, där aktörernas förväntningar kokas ihop till prisrörelser. Det svåra är att avgöra vad som är kortsiktigt brus och vad som är den egentliga riktningen. Ingen sitter med kunskap om vad som kommer att hända, så avgörande är som vanligt den plan man har för att hantera olika utfall med regler för entry, exit och hur mycket man riskerar.

Nästa vecka är det dags för Thanksgiving i USA, med den berömda Black Friday. Kurserna på USA-börserna har en historisk tendens till att gå upp i samband med denna helg, men handeln är tunn i och med stängda marknader på torsdag och endast begränsat öppethållande på fredag.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1540 i november. Förlust, men summerar med vinst tack vare den sålda indextermin.
 • Kaffe: Såld köpoption med lösen 1,5 i mars.
 • Naturgas: Såld call spread med såld köpoption med lösen december 3,5 och köpt köpoption med lösen november 3,5. (förlust)

Justerade positioner

 • OMXS30: Såld decembertermin för att försäkra mot nedgång

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1420, 1480 och 1500 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1540 i december.  Sålda säljoptioner med lösen 1260, 1300 och 1360 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 1260 i september 2019. Såld köpoption med lösen 1580 i december. Såld köpoption med lösen 1640 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1680 i september 2019. Köpt säljoption med lösen 1340 i december som försäkring mot kraftig nedgång. Såld decembertermin för att skydda mot nedgång.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1,6 i maj.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1175 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 1140 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Sålda säljoptioner med lösen 45, 50 och 55 i juni 2019.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 8,4 i maj 2019.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 4,0 och 4,25 i mars 2019.
 • Apelsinjuice: Köpt köpoption med lösen 145 i januari.
 • EUR/USD: Såld säljoption med lösen 1,09 i mars 2019.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,4% jämfört med förra fredagen, och slutade på 325,9154. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +12,1%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -5,3% sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i räntefond efter att exit träffades vecka 41.

ACWI-Weekly 2018-11-16

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-11-16

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXS30-Weekly 2018-11-16

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-11-16

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-11-16

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-11-16

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-11-16

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-11-16

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-11-16

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-11-16

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-11-16

Veckorapport vecka 45 2018

oil price falling

Bild från I C B

Börsveckan innebar fallande kurser på Stockholmsbörsen, efter den kraftiga uppgången veckan innan. På USA-börserna var tonen länge mer positiv, men i den avslutande handeln i fredags fick säljarna ett övertag. Ädelmetallerna hade en usel vecka liksom återigen oljepriset. De amerikanska obligationsräntorna sjönk något och den amerikanska dollarn stärktes mot andra valutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index föll med -1,4,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index minskat med -2,9%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -1,3% och har i år stigit med +2,9%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig under ett väldigt smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1580 och 1583. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1583, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-11-09

Nu är det amerikanska mellanårsvalet avklarat och utfallet som var väntat får ses som neutral för börsen. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve kom med ett minst lika väntat besked om räntan som kommer att höjas i december. Ytterligare räntehöjningar nästa år är fortfarande aktuella, men det återstår att se om konjunkturläget ger stöd för det. Det mesta hänger på löneutvecklingen.

Geopolitiskt är det mindre intensivt fram till G20-mötet i Argentina i slutet på november. Kanske får vi där se lite nyheter om handelskonflikten mellan USA och Kina. I veckan bör vi få se nästa steg i kampen mellan EU och Italien om budget och underskott.

Oljepriset har verkligen hamnat i press, vilket kanske en del tycker är konstigt med tanke på att USA:s sanktioner mot Iran trätt i kraft vilket borde plocka bort en del iransk olja från marknaden. För bara någon månad sedan gick spekulationernas vågor höga om att oljepriset kunde nå 100 dollar fatet.

CLXXXX-Weekly 2018-11-09

Man ska tänka på fyra saker som kan förklara svagheten:

 • USA fortsätter att producera väldigt mycket olja och har lägre behov av att importera
 • Världskonjunkturen befinner sig i ett avtagande stadium
 • Iransk olja hittar köpare världen över, inte minst i Kina
 • Oljan har en säsongsmässigt svag period under oktober till januari

June crude oil seasonality.png

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018 (förlust)

Justerade positioner

Nya positioner

 • Olja: Såld säljoption med lösen 45 i juni 2019.
 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1680 i september 2019.
 • OMXS30: Såld termin för att försäkra mot nedgång.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1420, 1480 och 1500 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1540 i december. Såld säljoption med lösen 1540 i november. Sålda säljoptioner med lösen 1260, 1300 och 1360 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 1260 i september 2019. Såld köpoption med lösen 1580 i december. Såld köpoption med lösen 1640 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1680 i september 2019. Köpt säljoption med lösen 1340 i december som försäkring mot kraftig nedgång. Såld termin för att skydda mot nedgång.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1,5 i mars. Såld köpoption med lösen 1,6 i maj.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1175 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 1140 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Sålda säljoptioner med lösen 45, 50 och 55 i juni 2019.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 8,4 i maj 2019.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 4,0 och 4,25 i mars 2019. Såld call spread med såld köpoption med lösen december 3,5 och köpt köpoption med lösen november 3,5.
 • Apelsinjuice: Köpt köpoption med lösen 145 i januari.
 • EUR/USD: Såld säljoption med lösen 1,09 i mars 2019.

Andelsvärdet i placeringsklubben sjönk med -0,4% jämfört med förra fredagen, och slutade på 324,7756. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +11,7%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -5,3% sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i räntefond efter att exit träffades vecka 41.

ACWI-Weekly 2018-11-09

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-11-09

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXS30-Weekly 2018-11-09

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-11-09

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-11-09

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-11-09

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-11-09

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-11-09

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-11-09

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-11-09

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-11-09