Veckorapport vecka 25 2019

g20 2019 logo.jpg

Ytterligare en stark vecka på Stockholmsbörsen, liksom på USA-börserna. Guldet rusade i höjden och även oljan noterade en påtaglig uppgång. De amerikanska obligationsräntorna stängde i stort sett oförändrade jämfört med förra veckans medan den amerikanska dollarn försvagades rejält, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +2,4,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +15,6%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +2,3% och har i år klättrat med +20,0%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig över ett smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1570 och 1578. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1574, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-06-21.png

Federal Reserve sänkte som väntat inte styrräntan men är beredda att göra det. Marknaden prisar in en sänkning, men det finns en hel del den närmaste tiden som kan påverka: veckans G20-möte, handelssamtalen mellan USA och Kina, samt makroekonomisk statistik (specifikt ISM nästa vecka).

OMXS30 har befunnit sig i en stor konsolidering mellan 1480-1700 sedan december 2016, med undantag för den snabba nedgången i december 2018. Det ska till en nyhet av större magnitud för att vi ska bryta ur denna.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1520 i juli.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Olja: En så kallad Iron Condor, med såld köp- och säljoption september 64/47  och köpta dito som försäkring september 77/38.
 • Fläsk: Såld tidspread med såld säljoption augusti 70 och köpt säljoption juli 70.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1480 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Såld säljoption med lösen 1280 i mars 2020. Såld köpoption med lösen 1680 i september. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1700 i december.
 • Kaffe: Positiv prisspread med såld säljoption september 0,9 och köpt säljoption september 0,9.
 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,4 i september. Såld säljoption med lösen 2,6 i oktober, med en köpt säljoption 2,1 i oktober som försäkring. Såld säljoption med lösen 2,4 i september.
 • Boskap: såld säljoption med lösen 98 i oktober.
 • Olja: En så kallad Iron Condor, med såld köp- och säljoption september 64/47  och köpta dito som försäkring september 77/38.
 • Fläsk: Såld tidspread med såld säljoption augusti 70 och köpt säljoption juli 70.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 348,0777. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +6,6%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +4,4% sedan årsskiftet efter en vecka på i stort sett oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 21.

ACWI-Weekly 2019-06-21.png

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-06-21.png

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

OMXS30-Weekly 2019-06-21

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2019-06-21.png

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP-Weekly 2019-06-21.png

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-06-21.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-06-21.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-06-21.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-06-21.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP-Weekly ATR 2019-06-21

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-06-21.png

Annonser

Veckorapport vecka 24 2019

fed powell rate cut

Bild från Bloomberg

Kurserna på Stockholmsbörsen fortsatte återhämtningen på bred front. På USA-börserna var utvecklingen mer defensiv. Ädelmetallerna noterade små förändringar för veckan medan oljepriset föll tillbaka. De amerikanska obligationsräntorna stängde i stort sett oförändrade jämfört med förra veckans stängning medan den amerikanska dollarn stärktes, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,5,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +12,8%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +1,6% och har i år klättrat med +17,3%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig strax över ett smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1568 och 1575. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1571, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-06-14.png

Federal Reserves besked om styrräntan nu på onsdag väcker sedvanlig uppmärksamhet, särskilt när många nu ställt in siktet på en sänkning redan i juli. Veckan därpå är det dags för G20-mötet, så det blir förmodligen en del turbulens i informationsflödet vilket naturligtvis påverkar börsmarknaderna.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • JPY/USD: Såld säljoption med lösen 0,0089 i september (mindre vinst)

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1520 i juli. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1480 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Såld säljoption med lösen 1280 i mars 2020. Såld köpoption med lösen 1680 i september. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1700 i december.
 • Kaffe: Positiv prisspread med såld säljoption september 0,9 och köpt säljoption september 0,9.
 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,4 i september. Såld säljoption med lösen 2,6 i oktober, med en köpt säljoption 2,1 i oktober som försäkring. Såld säljoption med lösen 2,4 i september.
 • Boskap: såld säljoption med lösen 98 i oktober.

Andelsvärdet i placeringsklubben backade med -0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 347,3940. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +6,4%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +4,3% sedan årsskiftet efter en vecka på +1,7%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 21.

ACWI-Weekly 2019-06-14

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-06-14

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

OMXS30-Weekly 2019-06-14

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2019-06-14

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP-Weekly 2019-06-14

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-06-14.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-06-14.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-06-14.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-06-14.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP-Weekly ATR 2019-06-14.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-06-14.png

Veckorapport vecka 23 2019

g20_ogp

Bild från g20.org

Nationaldagsveckan innebar klang och jubel på Stockholmsbörsen som tog igen en hel del av tidigare förlorad mark. På USA-börserna var utvecklingen densamma. Ädelmetallerna steg medan oljan endast mäktade med en blygsam uppgång. De amerikanska obligationsräntorna sjönk något medan den amerikanska dollarn föll mer påtagligt, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +3,7,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +11,2%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +3,6% och har i år klättrat med +15,5%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig långt under ett smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1568 och 1574. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1570, just över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-06-07.png

Svagare amerikansk arbetsmarknadsstatistik än väntat driver ned USA-räntorna och eldar på börskurserna, åtminstone tillfälligt. I handelskonflikten glimtar lite ljusning mellan Mexico och USA, men precis som Kortsikt skriver är det viktiga vad som händer i diskussionerna mellan Kina och USA. Är det lite väl höga förväntningar på G20-mötet i slutet av juni?

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Vete: Covered call med köpt termin i juli, såld köpoption juni 4,7 samt köpt säljoption 4,0 i juli som försäkring. Mindre vinst.
 • Olja: Såld köpoption med lösen 75 i november.

Justerade positioner

Nya positioner

 • Boskap: såld säljoption med lösen 98 i oktober.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1520 i juli. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1480 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Såld säljoption med lösen 1280 i mars 2020. Såld köpoption med lösen 1680 i september. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1700 i december.
 • Kaffe: Positiv prisspread med såld säljoption september 0,9 och köpt säljoption september 0,9.
 • JPY/USD: Såld säljoption med lösen 0,0089 i september.
 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,4 i september. Såld säljoption med lösen 2,6 i oktober, med en köpt säljoption 2,1 i oktober som försäkring. Såld säljoption med lösen 2,4 i september.
 • Boskap: såld säljoption med lösen 98 i oktober.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 348,0324. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +6,6%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +2,6% sedan årsskiftet efter en vecka på +2,5%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i AP7 Aktiefond efter att köpsignal genererades 2019-03-07.

ACWI-Weekly 2019-06-07.png

Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 21.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-06-07.png

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

OMXS30-Weekly 2019-06-07

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2019-06-07.png

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP-Weekly 2019-06-07.png

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-06-07.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-06-07.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-06-07.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-06-07.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP-Weekly ATR 2019-06-07.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-06-07

Veckorapport vecka 22 2019

trump twitter

Bild från Axios

Börsveckan var riktigt svag på börserna världen över och Stockholmsbörsen tappade kraft på bred front, i en av Kristi Himmelsfärdshelgen avkortad handel. Ädelmetallerna steg med guldpriset i topp medan oljan fortsatte sitt fall. De amerikanska obligationsräntorna sjönk rejält medan den amerikanska dollarn steg något, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med -3,9,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +7,2%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar föll med -3,5% och har i år klättrat med +11,6%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig långt under ett smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1568 och 1574. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1571, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-05-31.png

Aktiekurserna faller och de amerikanska obligationsräntorna likaså. Nu prisas inte bara en utan flera räntesänkningar in i USA, och det känns lite väl optimistiskt av ränteduvorna. Handelskonflikten ligger återigen som en blöt filt över aktiekurserna, president Trump twittrar vidare och en ganska dyster utveckling känns inräknad. Utrymme finns för positiva nyheter att få starkt genomslag. Trump gillar att visa upp hårda tag men nog också att leverera resultat och tiden börjar bli hans fiende.

OMXS30 har fallit drygt 11% från årets toppnotering (hittills) satt 25 april. Det är en historiskt sett normal korrektion, även om börsnedgångar alltid känns dramatiska då de tenderar att vara snabba och intensiva.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Sojabönor: Köpt köpoption med lösen juli 8,8 (köptes i tisdags, snabbt avslut).

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1520 i juli. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1480 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Såld säljoption med lösen 1280 i mars 2020. Såld köpoption med lösen 1680 i september. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1700 i december.
 • Olja: Såld köpoption med lösen 75 i november.
 • Vete: Covered call med köpt termin i juli, såld köpoption juni 4,7 samt köpt säljoption 4,0 i juli som försäkring.
 • Kaffe: Positiv prisspread med såld säljoption september 0,9 och köpt säljoption september 0,9.
 • JPY/USD: Såld säljoption med lösen 0,0089 i september.
 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,4 i september. Såld säljoption med lösen 2,6 i oktober, med en köpt säljoption 2,1 i oktober som försäkring. Såld säljoption med lösen 2,4 i september.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 347,3543. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +6,4%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +0,1% sedan årsskiftet efter en vecka på -2,9%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i AP7 Aktiefond efter att köpsignal genererades 2019-03-07.

ACWI-Weekly 2019-05-31.png

Aktuell exit är 71,38, vilken underskreds och därmed avyttras innehavet i aktiefonden.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-05-31.png

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

OMXS30-Weekly 2019-05-31

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2019-05-31.png

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP-Weekly 2019-05-31.png

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-05-31.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-05-31.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly 2019-05-31

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-05-31.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP-Weekly ATR 2019-05-31.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-05-31.png

Veckorapport vecka 21 2019

Vi lägger en slagig börsvecka bakom oss, där köparna och säljarna turades om att hålla i taktpinnen, men Stockholmsbörsen noterade en tydlig nedgång för veckan. På USA-börserna var utvecklingen likartad, med något mindre svängningar. Ädelmetallerna steg medan oljan föll rejält. De amerikanska obligationsräntorna backade liksom den amerikanska dollarn, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med -2,2,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +11,6%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar föll med -2,0% och har i år klättrat med +15,5%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig långt över ett smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1570 och 1579. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1574, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-05-24.png

I USA är handeln tunn på grund av Memorial Day på måndag den 27 maj. Vad gäller mina tankar om Trump, handelskonflikten och nästa års presidentval har Kortsikt som vanligt skrivit ett initierat och faktaspäckat, rekommenderad läsning!

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1520 i juli. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1480 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Såld säljoption med lösen 1280 i mars 2020. Såld köpoption med lösen 1680 i september. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1700 i december.
 • Olja: Såld köpoption med lösen 75 i november.
 • Vete: Covered call med köpt termin i juli, såld köpoption juni 4,7 samt köpt säljoption 4,0 i juli som försäkring.
 • Kaffe: Positiv prisspread med såld säljoption september 0,9 och köpt säljoption september 0,9.
 • JPY/USD: Såld säljoption med lösen 0,0089 i september.
 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,4 i september. Såld säljoption med lösen 2,6 i oktober, med en köpt säljoption 2,1 i oktober som försäkring. Såld säljoption med lösen 2,4 i september.

Andelsvärdet i placeringsklubben backade med -0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 346,3690. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +6,1%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +3,0% sedan årsskiftet efter en vecka på -1,4%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i AP7 Aktiefond efter att köpsignal genererades 2019-03-07.

ACWI-Weekly 2019-05-24.png

Aktuell exit är 71,38.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-05-24.png

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

OMXS30-Weekly 2019-05-24

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2019-05-24.png

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP-Weekly 2019-05-24.png

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-05-24.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-05-24.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-05-24.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-05-24.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP-Weekly ATR 2019-05-24.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-05-24.png

Veckorapport vecka 20 2019

Börsveckan inleddes nervöst, men köparna repade mod och drev kurserna uppåt på Stockholmsbörsen, trots en något svag avslutning. På USA-börserna var utvecklingen likartad. Ädelmetallerna föll medan oljan steg något. De amerikanska obligationsräntorna steg liksom den amerikanska dollarn, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +0,2,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +14,1%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +0,6% och har i år klättrat med +18,0%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig långt över ett smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1569 och 1599. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1574, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-05-17.png

Säljsidan på Stockholmsbörsen var starkare ned till drygt 1570 för OMXS30, men sedan kom köparna tillbaka. Nervositeten på aktiebörserna har dock tilltagit, vilket inte är ovanligt i maj/juni. Troligen handlar vi i ett intervall på mellan 1550-1700 fram till semestrarna, om inte handelskonflikten mellan USA och Kina tätnar ytterligare eller för all del får en lösning. President Trump har ungefär ett år kvar innan det är dags för nästa presidentvalskampanj, och känner nog ett tryck att leverera i god tid innan dess.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1520 i juli. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1480 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Såld säljoption med lösen 1280 i mars 2020. Såld köpoption med lösen 1680 i september. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1700 i december.
 • Olja: Såld köpoption med lösen 75 i november.
 • Vete: Covered call med köpt termin i juli, såld köpoption juni 4,7 samt köpt säljoption 4,0 i juli som försäkring.
 • Kaffe: Positiv prisspread med såld säljoption september 0,9 och köpt säljoption september 0,9.
 • JPY/USD: Såld säljoption med lösen 0,0089 i september.
 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,4 i september. Såld säljoption med lösen 2,6 i oktober, med en köpt säljoption 2,1 i oktober som försäkring. Såld säljoption med lösen 2,4 i september.

Andelsvärdet i placeringsklubben backade med -0,2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 346,9511. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +6,2%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +4,5% sedan årsskiftet efter en vecka på -0,9%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i AP7 Aktiefond efter att köpsignal genererades 2019-03-07.

ACWI-Weekly 2019-05-17.png

Aktuell exit är 71,38.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-05-17

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

OMXS30-Weekly 2019-05-17

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2019-05-17

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP-Weekly 2019-05-17

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-05-17.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-05-17.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-05-17.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

ACWI-Weekly ATR 2019-05-17.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP-Weekly ATR 2019-05-17.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-05-07.png

Veckorapport vecka 19 2019

Trump-Tweet-050719

Kurserna på världens aktiebörser inledde veckan med en brant nedgång efter president Trumps utspel i den pågående handelskonflikten mellan USA och Kina. Säljsidan höll i taktpinnen veckan ut. På USA-börserna återhämtade sig i den avslutande handeln kurserna och stängde fredagen på plus, efter att ha noterat rätt kraftiga nedgångar. Ädelmetallerna steg något medan oljan slutade i stort sett oförändrat. De amerikanska obligationsräntorna föll något liksom den amerikanska dollarn, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index backade med -4,1,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +13,8%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar sjönk med -3,3% och har i år klättrat med +17,2%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig långt över ett väldigt smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 15687 och 1577. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1572, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-05-10.png

En riktigt svag börsvecka och oron är tillbaka på allvar. Ska handelskonflikten mellan USA och Kina dra in världen i en global recession? Man ska inte underskatta Trump-administrationens beslutsamhet att göra något åt den kinesiska tillväxten som åtminstone delvis skett på västvärldens bekostnad. Lika lite ska man tro att Kina kommer att vika ned sig utan motstånd. Om detta skriver Kortsikt som vanligt mycket bra. Jag håller inte för otroligt att vi får se OMXS30 nå trakterna av 1500 igen, men mycket djupare än så tror jag inte vi ska ned kortsiktigt. President Trump är mån om att börsen går bra, och jag misstänker att det kommer utspel avsedda att tolkas positivt om marknadsoron tilltar för mycket.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1520 i juli. Såld säljoption med lösen 1480 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Såld säljoption med lösen 1280 i mars 2020.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1520 i juli. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1480 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Såld säljoption med lösen 1280 i mars 2020. Såld köpoption med lösen 1680 i september. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1700 i december.
 • Olja: Såld köpoption med lösen 75 i november.
 • Vete: Covered call med köpt termin i juli, såld köpoption juni 4,7 samt köpt säljoption 4,0 i juli som försäkring.
 • Kaffe: Positiv prisspread med såld säljoption september 0,9 och köpt säljoption september 0,9.
 • JPY/USD: Såld säljoption med lösen 0,0089 i september.
 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,4 i september. Såld säljoption med lösen 2,6 i oktober, med en köpt säljoption 2,1 i oktober som försäkring. Såld säljoption med lösen 2,4 i september.

Andelsvärdet i placeringsklubben backade med -0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 347,4829. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +6,4%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +5,4% sedan årsskiftet efter en vecka på -2,2%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i AP7 Aktiefond efter att köpsignal genererades 2019-03-07.

ACWI-Weekly 2019-05-10.png

Aktuell exit är 71,38.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige efter att en köpsignal genererades 2019-02-28.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-05-10

Aktuell exit är 609,24, vilken underskreds och därmed avyttras innehavet i aktiefonden.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i Avanza Zero efter att en köpsignal genererades 2019-03-07.

OMXS30-Weekly 2019-05-10

Aktuell exit är 1604,22, vilken underskreds och därmed avyttras innehavet i aktiefonden.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2019-05-10.png

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP-Weekly 2019-05-10.png

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-05-10

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-05-10

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-05-10.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-05-10.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP-Weekly ATR 2019-05-10.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-05-10.png