Veckorapport vecka 13 2011

Ett mycket försenat veckobrev på grund av att jag insjuknat i en otäck influensa.

OMXS30 fortsatta att klättra och steg med +1.6%. Trenden i dagsdata är fortsatt neutral och veckotrenden positiv.

Onsdagsfonden Sundry hade också en bra vecka och slutade på +2.6%. Utvecklingen av andelsvärdet sedan årsskiftet  är nu +3.0%.   Portföljrisken är 17%, det vill säga, så mycket skulle andelsvärdet backa om alla positioner gick maximalt dåligt och stoppades ut.

För övriga resultat, se Fondresultat.

I Onsdagsfonden Duo köptes igår XACT OMXS30 i och med att förra veckans högsta notering var den högsta de senaste fem veckorna. Av samma anledning köptes Avanza Zero i Onsdagsfonden Månad, där vi också har månadsköp på onsdag, som är den första onsdagen i månaden.

I Onsdagsfonden PPM sker ingen aktivitet.

Veckorapport vecka 12 2011

OMXS30 gjorde en formidabel rekyl och steg med hela +3.4%  i veckan. Trenden i dagsdata slog om till neutral och veckotrenden är nu åter positiv.

 Onsdagsfonden Sundry hade också en bra vecka och slutade på +0.9%. Utvecklingen av andelsvärdet sedan årsskiftet  är nu +0.4%.   Portföljrisken är 13.9%, det vill säga, så mycket skulle andelsvärdet backa om alla positioner gick maximalt dåligt och stoppades ut.

För övriga resultat, se Fondresultat.

För övriga Onsdagsfonder blir det lite ”hattigt” när veckotrenden skiftar så snabbt mellan neutral och positiv, men det är något man får tåla som trendföljande placerare. Av och till uppstår sådana här perioder med så kallade whip-saws, där positioner i portföljen snabbt skiftas beroende på att trenden slår fram och tillbaka. Det kostar lite i transaktionskostnader, men i gengäld kommer man inte att missa den större rörelsen när konsolideringsperioden är över.

För Onsdagsfonden PPM blir det aktivitet i och med att veckotrenden nu är positiv för OMXS30. Andelar köps i Avanza Zero, och de befintliga innehaven minskas med 5% vardera.

I Onsdagsfonden Duo avyttras allt innehav i XACT Bear i och med att veckotrenden för OMXS30 åter är positiv.

I Onsdagsfonden Månad sker ingen aktivitet.

Veckorapport v11 2011

OMXS30 backade med -1.0%  i veckan, efter en synnerligen turbulent vecka med tvära kast upp och ned. Dagstrenden och vecktrenden är fortsatt negativ.

Onsdagsfonden Sundry red ut stormarna och andelsvärdet steg med +0.4%. Utvecklingen av andelsvärdet sedan årsskiftet  är nu -0.5%.   Portföljrisken är 12.2%, det vill säga, så mycket skulle andelsvärdet backa om alla positioner gick maximalt dåligt och stoppades ut.

För övriga resultat, se Fondresultat.

I Onsdagsfonden PPM är trendläget oförändrat och inga förändringar görs.

Den neutrala veckotrenden i OMXS30 gör att kapitalet i Onsdagsfonden Månad behålls på likvidkonto.

I Onsdagsfonden Duo köps andelar i XACT Bear på måndag, eftersom veckans lägsta notering var den lägsta de senaste fem veckorna och veckotrenden är neutral.

Veckorapport vecka 10 2011

OMXS30 backade med -0.9%  i veckan. Dagstrenden är fortsatt negativ, och nu har även veckotrenden slagit om från positiv till neutral. Detta får effekt på flera av onsdagsfonderna..

Onsdagsfonden Sundry backade efter förra veckans starka uppgång, och andelsvärdet sjönk med -2.4%. Utvecklingen av andelsvärdet sedan årsskiftet  är nu -0.9%.  Ordentliga nedgångar i majs, eldningsolja, eurobund (tysk obligation) och guld drog ned avkastningen . Portföljrisken är 13.0%, det vill säga, så mycket skulle andelsvärdet backa om alla positioner gick maximalt dåligt och stoppades ut.

För övriga resultat, se Fondresultat.

I Onsdagsfonden PPM avyttras nu andelarna i Avanza Zero, eftersom OMXS30 slagit om till neutral. Därmed ökas innehavet i Kina- och Rysslandsfonden, som får en fjärdedel vardera av de extra 20% som placeras i Avanza Zero när OMXS30 är i upptrend.För övriga marknader är läget oförändrat. Fondbeställningen ser ut så här:

I Onsdagsfonden Månad avyttras andelarna i Avanza Zero, eftersom börstrenden slagit om till neutral.

I Onsdagsfonden Duo avyttras andelarna i XACT OMXS30, eftersom börstrenden slagit om till neutral.

Veckans Marknad 

Veckans marknad får bli OMXS30, eftersom det inte är varje dag , eller snarare vecka, som trenden skiftar. Att trendläget övergår till neutral behöver, som grafen visar, inte nödvändigtvis betyda att den tidigare trenden kommer att ersättas av en motriktad. Men det är en varningssignal, och en trendföljande placerare ser till att agera. Om trenden återigen skulle bli positiv är det bara att ta nya positioner. Att gå ur är en billig försäkring mot att bli sittande i ett brant och/eller långvarigt kursfall.

Veckorapport vecka 9 2011

OMXS30 backade med -0.4%  i veckan. Dagstrenden är fortsatt negativ, och veckotrenden är intakt positiv.

Onsdagsfonden Sundry hade en riktigt stark vecka och ökade andelsvärdet med +3.7%.  Utvecklingen av andelsvärdet sedan årsskiftet svingade sig för första gången över nollan och är nu +1.5%.  Långa positioner i amerikansk eldningsolja, silver, guld och EUR/USD gick starkt, liksom korta positioner i USD/SEK och Eurobund. Portföljrisken är 12.0%, det vill säga, så mycket skulle andelsvärdet backa om alla positioner gick maximalt dåligt och stoppades ut.

För övriga resultat, se Fondresultat.

I Onsdagsfonden PPM är trendlägena oförändrade för alla marknader och det är ingen aktivitet i veckan som kommer.

I Onsdagsfonden Månad och Benchmark köptes i onsdags nya andelar i Avanza Zero.

I Onsdagsfonden Duo blir det inga köp av nya andelar i XACT OMXS30 på måndag, då veckans högsta notering återigen inte var den högsta under de senaste fem veckorna, även om veckotrenden är fortsatt positiv.

Veckans Marknad 

Veckans marknad är silver, N.Y terminen som handlas i dollar. 100% upp sedan augusti 2010 är en remarkabel uppgång, men vägen har innehållit några tvära kast. Återigen en marknad som en trendföljande strategi kunnat utnyttja, förutsatt att riskkontrollen hållits under kontroll.

Veckorapport vecka 8 2011

OMXS30 slutade oförändrat i veckan. Dagstrenden är fortsatt negativ, men veckotrenden klarade sig intakt positiv med ett nödrop efter en slutspurt uppåt.

Onsdagsfonden Sundry ökade andelsvärdet med +1.4% i veckan. Portföljrisken är 10.4%, det vill säga, så mycket skulle andelsvärdet backa om alla positioner gick maximalt dåligt och stoppades ut. Utvecklingen av andelsvärdet sedan årsskiftet är -2.2%.  För övriga resultat, se Fondresultat.

I Onsdagsfonden PPM är trendlägena oförändrade för alla marknader. Ändå lägger jag en beställning, då jag byter Rysslands-fond. East Capital Rysslandsfond är en stabil fond, men nu har man ändrat strategin till att också placera i länder utanför Ryssland, som t.ex Polen. Jag vill ha en tydligare exponering mot just den ryska börsen, och byter till Carnegie Rysslandsfond.  Fondbeställningen ser ut som följer:

I Onsdagsfonden Duo blir det inga köp av nya andelar i XACT OMXS30 på måndag, då veckans högsta notering återigen inte var den högsta under de senaste fem veckorna, även om veckotrenden är fortsatt positiv.

Veckans Marknad 

Veckans marknad är guld, N.Y terminen som handlas i dollar. Från strax under $1.000 i juli 2009 till fredagens $1.408 är en kraftig uppgång, men det har varit både rekyler och konsolideringar under denna period.

Veckorapport vecka 7 2011

OMXS30 backade med -2.0% i veckan. Dagstrenden slog enligt trendindikatorn om till negativ i onsdags. Veckotrenden är fortsatt positiv, men försvagas då de kortare medelvärdena närmar sig de längre. och de längre planar ut.

Onsdagsfonden Sundry ökade andelsvärdet med +0.2% i veckan. Portföljrisken är 11.6%, det vill säga, så mycket skulle andelsvärdet backa om alla positioner gick maximalt dåligt och stoppades ut. Utvecklingen av andelsvärdet sedan årsskiftet är -3.6%.  För övriga resultat, se Fondresultat.

I Onsdagsfonden PPM läggs idag en beställning på köp i First State Greater  China Growth Fund, då Shanghai-index återtagit en positiv veckotrend enligt trendindikatorn. Fondbeställningen ser ut som följer:

I Onsdagsfonden Duo blir det inga köp av nya andelar i XACT OMXS30 på måndag, då veckans högsta notering inte var den högsta under de senaste fem veckorna, även om veckotrenden är fortsatt positiv.

Veckans Marknad 

Veckans marknad är USD/SEK, som ju är intressant för både företag och invånare i Sverige. Från toppen på drygt 8 kr i juni förra året har kronan stärkts rejält mot dollarna och handlas för närvarande på omkring 6.40. Det finns en hel del tydliga trendrörelser historiskt som gått att utnyttja.

Veckorapport vecka 6 2011

OMXS30 slutade i stort sett oförändrat i veckan, +0.06%. Dagstrenden är enligt trendindikatorn fortsatt neutral och veckotrenden är stabilt positiv, även om de kortare tradermedelvärdena börjat närma sig de längre investerarmedelvärdena.. Onsdagsfonden Sundry slutade också oförändrat i veckan. Portföljrisken är 11.1%, det vill säga, så mycket skulle andelsvärdet backa om alla positioner gick maximalt dåligt och stoppades ut. Utvecklingen av andelsvärdet sedan årsskiftet är -3.8%.  För övriga resultat, se Fondresultat.

I Onsdagsfonden PPM sker inga ändringar då trendläget är oförändrat för samtliga marknader. I Onsdagsfonden Duo blir det inga köp av nya andelar i XACT OMXS30 på måndag, då veckans högsta notering inte var den högsta under de senaste fem veckorna, även om veckotrenden är fortsatt positiv.

Veckans Marknad 

Veckans marknad är bomull, som ju varit en del på tapeten de senaste månaderna med klädpriser och HM i fokus. Prisutvecklingen var hyggligt normal fram till sommaren 2010, men sedan exploderade den. Från ca $80 i juli 2010 till dagens $190 i en uppseendeväckande trend, inte utan reklyer dock. Bomull är en av marknaderna som Onsdagsfonden Sundry handlar, men inga positioner har tagits på länge. Det beror på att prissvängningarna varit för våldsamma, vilket gjort att minimipositionen medfört för stor risk. För att behålla riskkontrollen har jag alltså fått stå utanför en marknad i god trend, och det är ett pris man får betala för att skydda sitt kapital.

Veckorapport vecka 5 2011

OMXS30 backade med -1.2% i veckan. Dagstrenden är enligt trendindikatorn neutral, och veckotrenden är stabilt positiv.

Onsdagsfonden Sundry ökade med +1.9% i veckan, efter att de långa positionerna i Heating Oil och Copper samt den korta positionen i Eurobund utvecklats starkt. Portföljrisken är 10.7%, det vill säga, så mycket skulle andelsvärdet backa om alla positioner gick maximalt dåligt och stoppades ut. Utvecklingen av andelsvärdet sedan årsskiftet är -3.8%. Under inledningen av det nya året har flera marknader haft en ryckig utveckling som en trendföljande placeringsstrategi har svårare att hantera.  På några månader jämnar det ut sig.

För övriga resultat, se Fondresultat.

I Onsdagsfonden PPM sker inga ändringar då trendläget är oförändrat för samtliga marknader.

I Onsdagsfonden Duo blir det inga köp av nya andelar i XACT OMXS30 på måndag, då veckans högsta notering inte var den högsta under de senaste fem veckorna, även om veckotrenden är fortsatt positiv.

För Onsdagsfonden Månad och Onsdagsfonden Benchmark köpte nya andelar i Avanza Zero i onsdags då var månadens första onsdag.

Veckans marknad

Rough Rice är en marknad som har en hel del långvariga trender. Utvecklingen är dock ofta volatil. Ris är en viktig resurs för en stor del av jordens befolkning och är förstås en särskilt intressant marknad att hålla koll på i tider av råvaruinflation.

Veckorapport vecka 4 2011

OMXS30 steg med +0.2% i veckan. Dagstrenden har enligt trendindikatorn fladdrat mellan neutral och positiv, men avslutade i neutralt  läge.   Veckotrenden är ohotat stabilt positiv.

Onsdagsfonden Sundry ökade med +0.5% i veckan, efter att positionerna i Heating Oil och USD/SEK utvecklats positivt. Portföljrisken är 9.9%, det vill säga, så mycket skulle andelsvärdet backa om alla positioner gick maximalt dåligt och stoppades ut. Utvecklingen av andelsvärdet sedan årsskiftet är -5.6%, vilket är en följd av förluster i tidigare avyttrade långa positioner i OMXS30, guld och silver. En trendföljande strategi åker av och till på sina smällar, men talesättet ”efter regn kommer solsken” brukar vara högst tillämpbart. Det viktiga är att se resultatet på lite sikt.  

För övriga resultat, se Fondresultat.

I Onsdagsfonden PPM så säljs innehavet i Handelsbankens Latinmaerikafond, då veckotrenden för Bovespa (Brasilien) enligt trendindikatorn slagit om till neutral.

 Istället köps andelar i Spiltans räntefond. Beställningen ser ut som nedan.

I Onsdagsfonden Duo blir det inga köp av nya andelar i XACT OMXS30 på måndag, då veckans högsta notering inte var den högsta under de senaste fem veckorna, även om veckotrenden är fortsatt positiv.

För Onsdagsfonden Månad blir det andelsköp i Avanza Zero på onsdag, eftersom det är den första onsdagen i en ny månad och veckotrenden är  positiv. Onsdagsfonden Benchmark gör sitt månadsköp samma dag.