Istället för på en onsdag

Precis som med allt annat i livet gäller det att ständigt vara ödmjuk inför uppgiften och anpassa sig efter omvärlden och utvecklingen när man arbetar med placeringsstrategier. Under den tid Onsdagsfonden varit igång har jag gjort mindre justeringar av framför allt metoder för position sizing, stop loss och exits. Dessa förändringar har gjort strategierna mer robusta. Nu är turen kommen till den del av strategin som jag vanligtvis brukar kalla den minst viktiga, nämligen setup och entry. Det handlar alltså om reglerna för när nya positioner ska tas.

Från början var min utgångspunkt att visa att entrysignalen kan vara mycket enkel, bara man tar hänsyn till den underliggande trenden. Det är en ansats som håller fortfarande, men jag har den senaste tiden fått bevis för att metoden att ta position på onsdagar, inte passar in på ett riktigt bra sätt med de övriga komponenterna i placeringsstrategin. Konkret är det så att mina entrybeslut inte tar den hänsyn till prisutvecklingen som till exempel stop loss gör. Särskilt tydligt har det blivit för Onsdagsfonden Exakt, där månadsvisa placeringar kunnat hamna på utkanten av starka rekylrörelser.

Jag kommer därför att förändra Onsdagsfondernas placeringsstrategier enligt nedanstående. Det är vare sig stora eller dramatiska förändringar i sig, utan justeringar. Jag förväntar mig definitivt inte att resultatet helt plötsligt ska bli så mycket bättre, utan siktar precis som vid tidigare förändringar på att få ihop helheten på ett mer konsekvent sätt. En effekt av förändringen som är oundviklig är dock ett grundskott mot bloggens identitet. Onsdagsfonden blir ju lite obsolet nu när positioner inte tas strikt på onsdagar utan initieras av prisutvecklingen. Jag väljer tillsvidare att behålla namnet. För det första har jag inget bättre namn just nu, för det andra så är Onsdagsfonden en etikett som fortfarande håller när det gäller poängen att köp/sälj-beslutet är det minst viktiga. För det tredje så är ju bloggens identitet hyggligt inarbetad. Och slutligen, för det fjärde, så vill jag undvika att ändra namn efter placeringsstrategin… Jag ser inte några omvälvande förändringar inom överskådlig tid, men om anledning därtill skulle dyka upp vill jag slippa att behöva ändra bloggens namn igen.

Förändringar av placeringsstrategierna

Till pudelns kärna då! Jag inför med omedelbar verkan en entrysignal som triggas av rekyler i prisutvecklingen istället för en kalenderdag. Helt enkelt så siktar jag på att ta position i en marknad som har en tydlig trend, men där priset rekylerar en kortare tid för att sedan återta rörelsen i trendens riktning. Syftet med ändringen är att förbättra resultatet för varje position, mätt som medelvärde, genom att komma in med något bättre timing. Jag uppnår troligen inte bättre träffsäkerhet, men följer priskurvan på ett vettigare sätt. Konceptet om att utnyttja rekyler för att ta position i en befintlig trend är lika gammalt som trendföljning i sig. Problemet har varit att hitta ett sätt att identifiera rekyler. Jag har tidigare kommit fram till att det är svårt och att man lika gärna kan använda en mer slumpmässig entrysignal, så länge man respekterar trenden. Men tiden med Onsdagsfonden, som inneburit ett fullskaligt test av min trendindikator, visar tydligt att det finns ett värde i att även använda den som en rekylindikator. Antalet signaler som kommer att genereras kommer enligt min analys minska något, vilket är negativt för avkastningspotentialen. Jag bedömer dock att den förbättrade entrytimingen kommer att kompensera för det.

Det känns viktigt att understryka att det enda dramatiska med förändringarna har med bloggens namn att göra! 🙂  Grundfilosofin är fortfarande trendföljande, aktiv förvaltning, där jag tar positioner i trendens riktning och ökar dem när marknaden går i rätt riktning.

För fonderna innebär förändringarna följande:

Onsdagsfonden OMX och Onsdagsfonden Sundry

Ny position är aktuell när trendindikatorn visar avslutad rekyl i dagsdiagram. Det kan inträffa vilken dag som helst givet att trenden är entydig i både dags- och veckodiagram (som tidigare). Position införskaffas när kursen är högre/lägre än stängningskurs vid entrysignal, beroende på lång/kort position

Ny position tas också om trendindikatorn i veckodigrammet visar omslag till ny trend. Denna signal kan endast genereras efter avslutad marknadsvecka, och eventuellt ny position kommer då att tas efterföljande vecka, när kursen är högre/lägre än för föregående veckas stängningskurs, beroende på lång/kort position.

Onsdagsfonden Avanza, Onsdagsfonden Exakt och Onsdagsfonden PPM

Ny position är aktuell  när trendindikatorn visar avslutad rekyl eller omslag till ny trend i veckodiagram. Denna signal kan endast genereras efter avslutad marknadsvecka, och eventuellt ny position kommer då att tas efterföljande vecka, när kursen är högre/lägre än för föregående veckas stängningskurs, beroende på lång/kort position.

Hur mycket är långsiktigt?

Med långsiktigt sparande skulle jag för min del säga 10 år, om jag då undantar pensionssparande och bostadinvesteringar som ju är en särart av långsiktighet. Aktiespararna beskriver i sin artikel om avkastningar för olika sparformer utfall på mer än 60 år (1945-2008), och får då fram att aktier gett en årlig avkastning på i snitt 12%. Det är en stark siffra, men också en väldigt lång sikt som inget normalt sparande kan antas ha. Problemet med långsiktighet är ju att avkastningen kan svänga ordentligt över tiden, och att man kan ha otur med sin timing när man vill använda sina sparade slantar. Sparar man på 20 års sikt eller mer blir detta problem mindre och mindre, men för de som har en tidshorisont som jag kan ett passivt innehav råka riktigt illa ut om man har otur. Och även för de som sparar regelbundet på lång sikt kan branta prisrörelser erodera en stor del av värdeökningen. Därför driver jag så hårt linjen att man ska aktivt förvalta sitt kapital för att både utnyttja det effektivt och skydda det.

Men kanske tillhör jag en minoritet i placerarkollektivet? Flertalet kanske placerar/sparar på riktigt lång sikt och är trygga med en köp-och-behåll-strategi. Det vore intressant att få en uppfattning om detta genom en enkel undersökning i bloggens läsekrets. Delta därför gärna i omröstningen om vilken tidshorisont du har för dina långsiktiga placeringar och ditt sparande. För enkelhets skull så bortser vi från pensionssparande och bostadsinvesteringar, och fokuserar på det sparande du har för att realisera drömmar och projekt längre fram i livet.

Marknadstrender

Jag har legat efter en del med att uppdatera marknadstrenderna enligt trendinidkatorn men nu är det åtgärdat. Man kan konstatera att trots en uppgång på både börs- och råvarumarknader så visar trendindikatorn att de allra flesta marknaderna fortsatt är i en negativ trend.

Trendindikatorn i veckodata är givetvis trögrörlig, vilket är precis vad jag vill för att ha den som trendfilter eller setup. Jag tar ju bara positioner i samma riktning som trenden. Under perioder kommer marknaden att kunna rekylera kraftigt eller t.o.m. att etablera en ny trend innan trendindikatorn påverkas. Därmed blir det en eftersläpning, som jag anser är till fördel. Det blir mitt verktyg för att fokusera på huvudrörelserna i trender, och inte ödsla tid på att hitta bottnar och toppar.

DN publicerar idag en artikel med resultatet av de aktietips som läsekretsen skickat in. Ett talande exempel på vad den stora massan anser har störst betydelse för placeringar, nämligen val av aktie och timing. Vill man se aktiemarknaden som ett lotteri så går det förstås bra. Men då får man vara beredd på att man utsätter sig för hög risk och förlitar sig på slumpen. Det är troligen denna inställning som ligger till grund för att så många gör ett enstaka fondval i PPM eller annat sparande och sedan vänder ryggen åt det hela för att jubla eller förfasas när årssammandraget kommer. Går det bra är man kung, går det dåligt är marknaden irrationell. Eller är det kanske så att man tycker att marknaden är obegriplig och att det inte spelar någon roll hur man placerar, det blir som det blir? Då skulle jag vilja föreslå en kor titt på nedanstående bild. Där finns Onsdagsfondens trendindikator i all sin enkelhet. Blått är upp, rött är ned och grönt är neutralt. Hur känns möjligheten att tima sina köp baserat på den?

OMX med trendindikatorn i veckodiagram

OMX med trendindikatorn i veckodiagram

Trender är ett faktum på börser och andra finansiella marknader. Även den mest ”hardcore” värdeinvesterare är beroende av trender, för hur ska han/hon annars kunna få njuta av den där kursuppgången som förefaller så oundviklig på längre sikt. Sedan är det en annan femma hur man kan utnyttja trender. De som försökt handla trendföljande på kort sikt har ofta drabbats av fenomenet att trender är lättast att se i efterhand. Men lyfter man blicken, från trender i minut eller timdata, till dags- ochveckodata så framstår bilden som mycket klarare, och det blir också mycket enklare att använda trenden för placeringar både på kortare och längre sikt.

Med ett enkelt trendfilter skulle vägen till en betydligt stabilare avkastning ligga öppen. Tar man sedan fram svaret på frågan om hur mycket man ska köpa för, och när man ska sälja så har man helt plötsligt fått en ”edge” på marknaden och åstadkommer det som ingen aktiefondsförvaltare förmår: stabil avkastning samtidigt som kapitalet skyddas.  Om detta borde det pratas mycket mer om på diverse ekonomiforum, men istället matas vi med topplistor, rekommendationer, förutsägelser om när det vänder etc. Å andra sidan har vi oss själva att skylla, så länge vi inte gör upp med våra mentala program att alltid ha rätt och dragning åt girighet. Dessa program masseras bäst av dagens fokus på expertips och våta drömmar om den där frimärksaktien som ska gå upp med 500% på ett halvår.

Nu startar 2009

Efter en lång och skön julledighet varvar jag nu sakteliga upp Onsdagsfonden igen. Alla fondresultat och VA-utmaningen är nu uppdaterade, och jag levererar en månadsuppföljning inom kort.

Läser i en artikel på DN av Hans Eriksson att det kanske är lika bra att strunta i aktiefonder helt och hållet ett tag. Börsens utveckling har ju visat att den gamla sanningen att aktier alltid ger mer på lång sikt inte är riktigt så sann. Men så har vi det här med den mänskliga egenskapen girighet och att alltid vilja ha rätt. Man vill känna att man köper på botten och framför allt vill man till varje pris inte missa en uppgång. Hans Erikssons råd blir, precis som många andras, att det är lämpligt att satsa i flera omgångar för den som vill placera på börsen. Särskilt i osäkra tider!

Men, som jag belyst tidigare är inte månadssparande eller stegvis sparande på andra sätt en särskilt utpräglad lågriskstrategi. Visst går det fint när man satsat pengar regelbundet och börsen väl vänder upp. Men vad händer om den skulle gå ned ett ”ben” till? Ett inte helt osannolikt scenario för 2009. Och framför allt, vilken uthållighet måste man ha för att uppnå break-even efter en längre tids nedgång?

Min syn är orubbat att en gedigen  placeringsstrategi, med aktiv förvaltning av innehaven, är det bästa sättet att förvalta sitt kapital. Man kommer inte alltid att nå bäst resultat och vara med i uppgångarna från början, men man ger sig själv makten över sitt kapital och låter inte marknaden enväldigt styra det på finansmarknadens stormiga hav.

Reflektioner över ett halvår

Sex månader går väldigt fort! Det har varit en rolig upplevelse att dra igång Onsdagsfonden och lära sig administrera en blogg. Jag har fått enormt värdefull respons, med kommentarer på utveckling och inlägg. Att ”gå live” på detta sätt har verkligen gett den där positiva nerven i tillvaron och är synnerligen värdefullt som övning inför kommande äventyr. Placeringsstrategin, vars huvudinriktning är oförändrade, har genomgått några justeringar som jag nog heller inte åstadkommit fullt ut utan bloggen.

Det är också ett sant nöje att ta del av flera enormt välskrivna och initierade ekonomibloggar. Vilken resurs de utgör! Skumma gärna genom affärspressen och läs sedan valfri blogg i min favoritlista så ser ni vilken kvalitet de håller. Keep up the good work! 🙂

Utvecklingsmässigt lämnar väl saker och ting en del att önska. Fonderna står och stampar, och i en period av volatil nedgång är väl det egentligen bra. Men målet är inte bara att vara aktsam med kapitalet, utan att uppnå god avkastning oavsett marknadsläge. Blickar jag framåt så ser jag ändå med förtröstan på kommande utveckling. Placeringsstrategierna är robusta och om jag hade genomfört ändringarna av dem  tidigare så hade resultatet varit betydligt bättre. Ingen idé att gråta över spilld mjölk, utan tvärtom positivt att lära sig av erfarenheten och sina misstag. Ingen placeringsstrategi blir någonsin helt färdig, det är stegvis förbättring som gäller.

Onsdagsfonden har ett nytt spännande halvår framför sig och jag önskar alla välkomna att ta del av den fortsatta utvecklingen och fortsätta kommentera den!

Onsdagsfonden PPM

Min bloggkollega Samuelssons Rapport har sedan en tid en PPM-fond som han delger intresserade. Jag tycker det är ett lovvärt initiativ, som också verkar framgångsrikt. PPM-systemet har en väldigt stor akilleshäl i det faktum att man bara kan välja aktiefonder (alternativt diverse ränte- och blandfonder). Det gör att man utsätter sitt kapital för stor risk i tider av börsnedgång, samtidigt som man göder fondförvaltare världen över med förvaltningsintäkter. Alla innovationer för att minska risken och kapitaldräneringen förtjänar att testas, och därför har jag bestämt mig för att starta upp Onsdagsfonden PPM.

Här kommer jag att redovisa mitt eget PPM-sparande efter en placeringsstrategi som kommer att likna Onsdagsfonden Avanza. Det blir förstås inget månadssparande, utan kontot fylls på med PPM-insättningarna. Oanvänt kapital parkeras i Simplicity Likviditet.

Fonden startar nästa onsdag (vad annars!). Syftet är absolut inte att bedriva någon tävling med Samuelssons Rapport eller andra, utan att visa på ytterligare alternativ. Den som vill kommer enkelt att kunna följa fondens strategi.

Tillbaka

Så var semestern över, och jag är hemkommen pigg och fräsch! 🙂

På finansmarknaderna har osäkerheten fortsatt ser jag, efter att ha uppdaterat alla fondresultat. Idag är det onsdag, så det blir en del placeringar att göra. Någon som blir förvånad om jag säger att trendindikatorn signalerar sälj för OMXS30..? Det är förstås inte samma sak som att index med säkerhet kommer att fortsätta nedåt, men är den trigger som krävs för att gå kort idag.