Onsdagsfonderna 2010

PPM, IPS, ITP, eget fondsparande… Det är många portföljer som du ska förvalta, och inte alltid så lätt att hitta motivation till att se över dina val. Jag vill med Onsdagsfonderna ge konkreta exempel på placeringsstrategier som ska ge goda chanser till avkastning och framför allt skydda ditt kapital. Det är du och inte marknaderna som ska bestämma när du vill använda ditt sparade kapital.

Kanske är det dags för ett nyårslöfte om att se över dina placeringar? Då hoppas jag Onsdagsfonderna kan vara en inspirationskälla. Resultaten kommer att publiceras osminkat på bloggen så fort jag hinner. Varje fond har en koppling till mitt privata placerande, så siffrorna kommer att vara helt rättvisande. Fonderna startar nu på onsdag den 30/12 och en kort repetition av vilka de är kan vara på sin plats. Detaljer finns på sidan Placeringsstrategier.

 • Onsdagsfonden PPM. En strategi för PPM-sparande som utnyttjar börsuppgångar i marknader världen över, och parkerar kapitalet i säker hamn under börsnedgång.
 • Onsdagsfonden Månad. En strategi för traditionellt månadssparande, där andelar i Avanza Zero köps när börstrenden är positiv och kapitalet vilar under börsnedgång.
 • Onsdagsfonden Duo. En strategi för ett större kapital, med eller utan månadssparande. Köper andelar i XACT OMXS30 i börsuppgång och andelar i XACT Bear i börsnedgång. 
 • Onsdagsfonden Sundry. En strategi för ett större kapital, där pengar placeras i ett antal olika marknader som aktieindex, råvaror och valutor. Fonden kan ha både korta och långa positioner (köp respektive blanka).
 • Onsdagsfonden Benchmark. Ett traditionellt månadsparande i Avanza Zero.

Om placeringar och strategi

Onsdagsfonden har varit igång ett tag och i och med den senaste tidens uppehåll så tänkte jag det kunde vara värt att göra en snabbrepris av mina tankar och rekommendationer om placeringar och strategi.

Konsten att placera ditt kapital behöver inte jämställas med övermänsklig spåförmåga, avancerade finansiella konstruktioner eller slumpen. Enligt mitt sätt att se handlar det i grund och botten om sunt förnuft. Du vill få en god avkastning och kunna njuta av dina besparingar vid en tidpunkt som du bestämmer. Kanske är du mycket intresserad av aktier och fonder och lägger gärna timmar per vecka för att se över dina placeringar. Eller är du en ”soffliggare” som tycker att valen mest är av ondo och möjligen läser årsutdrag, med viss nervositet? Oavsett vilket så behöver du en strategi för dina placeringar. Det låter mer komplext än vad det är: syftet med strategin är att du ska få bästa tänkbara möjlighet att uppnå dina mål, oavsett placeringsfilosofi.

Jag har tidigare skrivit om hur du ska utgå från dig själv när du tar fram din placeringsstrategi. När du analyserat dina mål, förhoppningar, förutsättningar och övertygelser kan du enkelt snickra ihop en strategi som passar dig. Det minst viktiga i strategin är timingen, när du köper en aktie eller en fond. Detta trots alla böcker och artiklar om hur man köper på bästa sätt och hittar bottnarna. Det näst mest betydelsefulla är din förmåga att hantera utfallet av dina köp: när ska du sälja för att ta hem vinst eller begränsa förlust.  Den viktigaste komponenten är den man kanske spontant tänker minst på: hur mycket ska man satsa, det vill säga hur många aktier eller andelar ska man köpa. Denna konst går under beteckningen position sizing, och är sorgligt försummad av så kallade finansexperter.

Placeringsstrategi? Baah, jag som köper aktier/fonder och stoppar i byrålådan, för att sedan dra ut en god avkastning efter 10, 15, 20 år! Ja, det låter ju bekvämt, men en sådan ”buy-and-hold” strategi är kanske den mest riskabla av alla. Du riskerar i teorin hela ditt kapital och förlitar dig på att aktier över lång sikt alltid går upp. Historiskt har det varit så, om man sett på väldigt långa intervall om minst 20 år. Men de senaste 10 åren har t.ex. aktier gett sämre avkastning än ränteplaceringar. Framför allt är det att skjuta dig själv i foten om du tillåter dina placeringar vara med i börsuppgång som börsfall. Du överlåter då åt marknaden att bestämma när du kan ta ut ditt kapital. Även om du haft turen att vara med på en fin uppgång på säg 100% raderar ett börsfall på 50% ut hela vinsten. Det är inget ovanligt scenario, som vi sett de senaste åren. Det är dina surt förvärvade besparingar vi pratar om. Du ska vara lika rädd om dem som om bilen, huset eller annat värdefullt i din ägo.

Jag kommer inte att tala om för dig vilka aktier eller fonder du ska köpa, förutom att genom Onsdagsfonderna exemplifiera hur du kan sätta ihop en portfölj. Däremot kommer jag att tjata mig blå i ansiktet om vikten av att skydda ditt kapital och använda det effektivt. Metoden för det ska finnas i din placeringsstrategi, som utgående från dig själv ska innehålla följande komponenter:

 • Vilka marknader ska du handla på? Svenska aktier, utländska börser, råvaror, valutor, räntepapper, etc.
 • Vilka instrument ska du handla med? Aktier, optioner, terminer, CFD, fonder, warrants
 • Entrysignal? När tar du position, alltså köper (eller säljer) i en marknad. Här finns det ett otal modeller att använda sig av. Lägg minst krut här och använd en signal som du tycker verkar enkel och logisk. Följ trenden, lita på rådgivare, räkna på bokslut, etc. Det är faktiskt helt ok att använda tärning! 🙂
 • Risknivå? Hur mycket vill du riskera per position och totalt i din portfölj. En rekommendation är att aldrig riskera mer än 2% av ditt kapital per position, och inte mer än 6% av din portfölj samtidigt. Då kan du klara av upprepade förluster utan att tvingas lämna in. Kom också ihåg att risk är knutet till avkastning. Sikta inte på att nå 50% avkastning per år om du inte kan tolerera stora tillfälliga värdeminskningar.
 • Exits? När ska du avyttra en position. Det är lika viktigt att veta när du ska ta hem vinst som när du ska begränsa en förlust. Innan du köper en aktie ska du veta till vilken nivå du tolererar att den går ned (stoploss), och vid vilken nivå du säljer.  Sätter du ingen stoploss riskerar du hela ditt kapital och kan inte styra din risknivå. Då sätter du marknaden i förarsättet, och får blunda och hoppas.
 • Position sizing? Hur många aktier eller andelar ska du köpa. All-in kan vara kul vid pokerbordet, men är förödande för placeringar. Använd din risknivå och beräkna din förlustrisk som skillnaden mellan din ingångskurs och din stoploss. Då kan du enkelt räkna ut antalet aktier att köpa.

Till sist, risk. Risk handlar om sannolikheten för att förlora pengar, och om storleken på förlusterna. Det handlar inte om standardavvikelse på avkastningar, diverse grekiska bokstäver eller annat finansiellt mumbo-jumbo. Du styr det heller inte med de allmänna floskelråden om att sprida dina risker och se placeringar på lång sikt. Det är finansindustrins eviga mantra för att uppmuntra till extrem intjäningsförmåga för fonder som har det gemensamt att de nästan alla utvecklas sämre än index. Risk är det enda du kan påverka vad gäller dina placeringar; uppgång och nedgång sköter marknaden om. Så varför inte koncentrera dig mer på det du kan påverka och mindre på det du inte styr över?

Dags för renovering!

Efter ett turbulent andra halvår både privat och yrkesmässigt är det nu dags att ägna Onsdagsfonden en välbehövlig renovering och ladda upp inför det nya året! Kärnan är densamma: placeringsstrategier med sunt förnuft för att skydda kapital och låta dig, inte marknaden, bestämma när du vill ta ut sparade medel. Inför 2010 kommer jag att starta om med tre ”fonder”:

 • Onsdagsfonden Sundry
 • Onsdagsfonden PPM
 • Onsdagsfonden Månad

Dessutom kommer jag att starta om jämförelsefonden Onsdagsfonden Benchmark som placerar enligt ett traditionellt månadssparande.

Anledningen till att jag startar om är framför allt för att få rättvisande jämförelser från första början. Dessutom har jag förändrat placeringsstrategierna en del. På grund av tidsbrist har jag heller inte underhållit bloggen det senaste halvåret, vilket gör publiceringen av äldre siffror mindre intressant. Slutligen så har de nya fonderna alla en verklig motsvarighet i mitt eget placerande, vilket känns viktigt.

Jag försöker inte att dölja misslyckanden  eller dåliga siffror. Onsdagsfonden Sundry har under 2009 haft en knagglig utveckling och ligger i skrivande stund på några enstaka procent plus. De övriga fonderna har heller inte varit i närheten av den synnerligen goda avkastning som börsen gett. Samtidigt har det aldrig varit mitt mål att slå index. Istället är det en uthålligt god avkastning som gäller, i kombination med att skydda kapitalet. Ett höjdarår på börsen är det ett mer svårsålt koncept, men vi står inför betydligt mer osäkra år framöver.

I kommande inlägg ska jag presentera fonderna mer i detalj. Onsdagsfonden PPM hoppas och tror jag ska bli ett enkelt och slagkraftigt alternativ till diverse PPM-rådgivares jagande efter bästa fonder.

Sist men inte minst, en titt på ”the big picture”. Den som placerade pengar på börsen i början av året skrattar hela vägen till banken. Den som köpte in sig just när nyårsklockorna började tona ut i januari 2008 har fortfarande anledning att hålla sig för skratt.

Fortsatt stiltje?

Aktiviteten på bloggen har tyvärr fortsatt att utebli, men jag jobbar på i det tysta! 🙂 Tiden räcker dock inte till att fortsätta att driva det omfattande fondprojekt jag kört mer än ett år nu. Därför har jag valt att prioritera Onsdagsfonden Sundry, som är den fond jag placerar ”på riktigt”. Jag vill dessutom kunna lägga mer kraft åt inlägg, debatt och strategiutveckling. Därför kommer jag att lägga de övriga fonderna på is tillsvidare. Efter helgen lovar jag att alla siffror ska vara uppdaterade på bloggen, och inom kort kommer ett längre inlägg om diversifiering, med vilket jag arbetat en hel del i sommar.

Onsdagsfonden lever!

Även om man kan tro motsatsen när man beaktarinläggsfrekvensen så lever Onsdagsfonden i allra högsta grad. Flaggskeppet Sundry har mått mycket bra av de senaste strategiändringarna och har den senaste månaden gått upp med knappt fem procent. I jämförelse med OMXS30 eller RTS (Ryssland) så är det inte mycket att hänga i julgranen, men återigen så är målet att uppnå en god avkastning oavsett börsklimat, inte att i varje läge slå index.

Det är säkerligen många som tycker att vårens börsuppgång känns riktigt fin, och undrar vad allt negativt snack om aktier och aktiefonder egentligen handlade om. Ett antal förbannar nog sin senfärdighet och undrar om man vågar gå in på börsen nu. Att poängtera vikten av placeringsstrategi när allt man köper bara stiger i värde är mer utmanande, men inte mindre stimulerande. Budskapet är fortfarande att en vettigt utformad placeringsstrategi låter dig placera i både perioder av börsuppgång som nedgång, utan att du behöver ha den perfekta timingen. Du skyddar ditt kapital genom att avsluta innehav som utvecklas svagt, och satsar på ett sätt som är effektivt och riskkontrollerat. Därigenom får du en jämnare värdeutveckling och vet alltid vad du ska göra med din portfölj när kurserna rör sig.

Vad Onsdagsfonderna är bra för, när ett månadssparande i Avanza Zero (se Benchmark i Fondresultat) visat sig gå bättre efter börsvändningen? Jo, poängen är inte att tävla om högst avkastning utan om hanteringen av kapitalet. Onsdagsfonden Benchmark hade som värst tappat nästan 40% av värdet. Att behöva eller vilja sälja i det läget hade inte varit roligt. Onsdagsfonderna OMX och Sundry har, trots en knackig period strax efter nyår, aldrig varit nere med mer än 8% sedan start. 

Nu kommer en del att använda långsiktigheten som argument och att det senaste året styrker testen om att aktier är för långsktigt sparande och då ger bra avkastning. Men för det första så är det långt ifrån säkert att vi sett den sista stora nedgångsvågen detta år. För det andra så visar höstens utveckling att det finns perioder på börsen som snabbt kan erodera kapitalet allvarligt, med 50% eller mer. Även om man sparat långsiktigt i 10-15 år så hade man fått en usel avkastning om man då behövt eller velat sälja. Att skjuta upp försäljningen kan ha inneburit att man inte kunde ta den där chansen till drömprojekt eller göra den där resan nu, eller i värsta fall att man får en sämre pension än vad man tänkt. Att börsen vänder någon gång är ju klart, men det är alltid en chansning att gissa om timingen för det, och det är inte heller alltid man har tiden att vänta ut en vändning.

Avslutningsvis så jobbar jag för att komma tillbaka till en mer normal inläggsfrekvens, och jag har också en månadsredovisning för April att göra. Det är lite spännande saker på gång i själva ”fondutbudet” och placeringsstrategierna för fonderna utöver OMX och Sundry, och det ska jag återkomma till inom kort.

Happy days are here again!

Börserna tog ett rejält kliv uppåt förra veckan och OMXS30-index handlas nu på nivåer som vi inte sett sedan i höstas. Den konsolidering som indexet befunnit sig i de senaste månaderna har brutits och många tecken pekar på börsuppgång framöver. En stor éloge till Peter Eek på Fria Nyheter som tidigt flaggade för en uppgång, baserat på sedvanligt god och skarp analys.

För onsdagsfonderna innebär börsuppgången inte mer än att sannolikheten för långa positioner nu blivit betydligt större. Det viktigaste är fortfarande mer uthålliga trendrörelser. Jag känner ingen som helst stress över att missa eventuella ”tåg”, för med min anti-Martingale-baserade placeringsstrategi har jag goda möjligheter att snabbt utnyttja en positiv trend. Det är inga problem med att missa de första 10-20% av en uppgång om man kan utnyttja 20-30% till över en längre tid. I en sund trend har man ju då dessutom bättre odds för att positionerna utvecklas väl, vilket ökar kapitalet och man får möjlighet att satsa ännu mer. Det är den goda spiralen man vill åt som trendföljare.

De dåliga resultaten för flera av onsdagsfonderna har jag analyserat. Så objektivt som möjligt har jag vänt ut och in på placeringsstrategierna för att få fram vad som felat. Att bara skylla på dåliga marknadsförhållanden går inte, även om alla fonder kommer i svackor.  Mina regler för position sizing, stoploss och exits bedömer jag fortfarande vara av allra högsta klass. Det som jag kommit fram till satt käppar i hjulet är hör och häpna entryreglerna. Jag som hävdat att själva beslutet om köp och sälj är det minst viktiga har hårdhänt fått empiriska resultat som pekar på att det i vart fall är lika viktig att ha en god entrysignal som att ha de andra reglerna genomtänkta. Naturligtvs har jag vetat detta, men jag får ändå vara självkritisk och erkänna att jag inte gjort jobbet fullt ut. De entrysignaler jag skapat har stämt för dåligt med den övriga placeringsstrategin. Framför allt har det varit obalans mellan fondernas kortsiktiga profil och entrygeneratorns inslag av långsiktig trendidentifiering. Därför har det blivit för många förlustaffärer i tider av otydliga trendlägen.

Nu har jag en förbättrad entrysignal på plats för Onsdagsfonden Sundry och OMX. Resultaten är mycket uppmuntrande på denna korta tid, och då tänker jag inte i första hand på plus/minus i fondvärdet utan på hur signaler genererats och ordrar genomförts. Nu är dessa fonder komplett designade för sin kortsiktiga natur. Det handlar inte om att övergå till teknisk komplicerade algoritmer utan om att designa en entrygenerator som är i harmoni med övriga delar. Jag har tidigare beskrivit en placeringsstrategi som ett reglersystem, där man stoppar in en signal (entrygenerator) och sedan behandlar den så att utresultatet håller den nivå och jämnhet som behövs för att nå det långsiktiga avkastningsmålet. Med ett bra reglersystem, där man kapar förluster och låter vinsterna växa samtidigt som man klarar av tillfälliga störningar i prisutvecklingen, kan man klara målet även med en insignal av relativ låg kvalitet. Men stoppar man in skräp så får man ut skräp oavsett hur bra reglersystem man har!

Även för Onsdagsfonderna Exakt, Avanza och PPM blir det ändringar av entrygeneratorerna. Det blir en design som passar dessa fonders mer långsiktiga natur. Jag återkommer inom kort med beskrivning.

Att driva Onsdagsfonden har varit en väldigt rolig och synnerligen nyttig erfarenhet. Man får en viss känsla av hur resultatutvecklingen påverkar en som person och framför tränar det förmågan att hålla fokus när man publicerar resultaten öppet. Utvecklingen som sådan har nog inte fört mig längre fram tilll visionen att starta en fond, men placeringsstrategier är ett område som man aldrig uppnår det perfekta resultatet i. Det krävs ödmjukhet och förståelse för att förbättringsarbetet inte är enstaka insatser utan tvärtom en ständigt pågående process. Självklart måste man visa en bra utveckling för att kunna attrahera kapital. Nu har jag hållit på i tio månader och fått ändra en del av de ursprungliga strategierna. Min tro och förhoppning är att grunden nu är lagd för en positiv utveckling. Det hade varit bättre att starta Onsdagsfonden i detta läge, men å andra sidan undrar jag om jag hade nått fram till detta resultat så snabbt utan den nerv och den återkoppling jag fått tack vare bloggen.

Misstag är en del av livet, det som skiljer en vinnare från en förlorare är hur man lär sig av dem. Jag hoppas att jag gjort läxan och stävar vidare med Onsdagsfonden med stor tillförsikt för framtiden.

VA-utmaningen: första uppföljningen

Som ni kanske noterat så driver jag en utmaning mot Veckans Affärers portföljförslag, som publicerades i december.  Tanken är att på ett lekfullt sätt visa vad riskhantering i form av stoploss, vinstexits och position sizing kan bidra med i en långsiktigt aktieportfölj. Det har ännu inte gått mer än tre månader sedan portföljerna och utmaningen startade. Utvecklingen har dock varit dramatisk med en fortsatt turbulent tid på börsen där OMXS30 har backat med -9,6% sedan starten. VA:s låg- och medelriskportföljer har klarat sig hyggligt i jämförelse, medan högriskportföljen har utvecklats till en riktigt rysare med -30%.

Onsdagsvarianterna av portföljerna har alla slagit VA-portföljerna, vilket de förstås ska göra när kurserna backat. Jag investerade ju bara hälften av kapitalet i aktierna och satte andra halvan i räntefond. Men det är ändå påtagligt vilken skillnad det blivit för högriskfonderna, där onsdagsfonden begränsat nedgången till -9%. Huvudorsaken är disciplinerat användande av stop loss, där jag avyttrat aktier som backat mer än tillåtet. Den minnesgode kommer ihåg att jag använder stop loss 25% från ingångkurs och låter den sedan glida med kursen.

Det är ett väldigt tydligt exempel på hur riskhantering kan skydda kapitalet när marknaden går en emot.  Naturligtvis kommer onsdagsportföljerna att halka efter till att börja med om/när kurserna stiger. Men det är en viss uppförsbacke att starta från -30% jämfört med -9%. Onsdagsportföljerna har också möjlighet att återköpa aktierna när en positiv trend etablerats. Att placera mer när utvecklingen går en i händerna är en god anti-Martingalestrategi till skillnad från att satsa tyngre ju sämre det går.

På tre månaders utveckling ska man naturligtvis inte dra för stora växlar. Veckans Affärer förefaller ändå ha fått lite kalla fötter av den brutala nedgången för högriskportföljen, och har nyligen lanserat en ny VA-portfölj med aktiv förvaltning. Här ska aktier säljas när en viss vinst uppnåtts eller när kurserna går för mycket i fel riktning.  VA anstränger sig för att framhålla att det är långsiktighet som gäller och att man naturligtvis inte ska blanka. Som om det skulle finnas något motsatsförhållande mellan långsiktighet och aktiv förvaltning, men en del har ju den åsikten att så fort man avyttrat en position så har man förlorat sin långsiktiga inriktning. Vad långsiktigheten isolerat ska nytta till är inte så lätt att få svar på av förespråkarna, mer än att ”aktier alltid går upp på sikt” eller att ”spekulation är fult”. Säg det till den som investerade 100.000 för tio år sedan och idag fått se värdet backa eller i bästa fall stått still tack vare utdelningar och bra aktieval. Precis som vilken spekulant som helst är nog denne placerare besviken över den uteblivna värdetillväxten.

Det ska bli spännande att följa Veckans Affärers aktiva portfölj. Det har ju börjat bra och portföljen slår index rejält, vilket är det utsatta målet. Så länge man avhänder sig möjligheten att agera i tider av negativ trend så är det svårt att nå absolut avkastning. Rubrikmässigt har den aktiva portföljen förståeligt nog varit mer attraktiv att följa upp än det famösa valet av Swedbank, WSIB och MTG.  Tråkigt nog berör portföljbeskrivningen inte med ett ord position sizing, alltså hur mycket som satsas i varje aktie. Det hade varit en extra krydda att diskutera och följa upp. Angenämt hade också varit att få regelverk och nivåer för stop loss och vinstexits tydligt redovisade , det hade gjort portföljen  mer transparent och lätt att följa, analysera och tillämpa.

Fjällsemester

Bloggen går lite på sparlåga för närvarande, och anledningen är att jag är på fjällsemester. Jag trodde att det skulle finnas tid och ork till att skriva inlägg om kvällarna, men så visade sig inte vara fallet. Kanske är det åldern som gör sig påmind, eller det faktum att man numera far på semester med småbarn som kräver sin uppmärksamhet! 🙂

Hur som helst så förvaltar jag förstås fonderna och VA-utmaningen, även om uppdateringarna ibland får någon dags eftersläpning. Jag återkommer till vardagen nästa vecka.

Portföljuppdateringar

Då Onsdagsfonderna numera kan få signaler om att ta position i stort sett ”när som helst” ser jag liten anledning till att tynga ned bloggen med inlägg om förändringar i portföljerna. Aktuellt innehav finns ju alltid redovisat i Fondresultat. I konsekvens namn kommer jag inte heller att redovisa varje förändring i VA-utmaningen i separata inlägg. 

Om du vill få information om kommande transaktioner, eller kanske har aktier, råvaror eller index som du skulle vilja följa med Onsdagsfondens trendindikator eller placeringsstrategi är du varmt välkommen att kontakta mig. Jag kan mycket väl tänka mig att sätta upp en maillista för det syftet, helt icke-kommersiellt förstås!

Jag tar också tacksamt emot andra synpunkter på information som du skulle vilja se mer av på bloggen.

hipshot(at)onsdagsfonden(punkt)se