Veckorapport vecka 48 2018

första advent

Bild från Upload Stars

Optimismen återkom på aktiemarknaderna och Stockholmsbörsen noterade en bred uppgång. Likadant var det på USA-börserna som tog rejäla kliv uppåt. Ädelmetallerna föll tillbaka något och oljepriset satte en ny bottennotering för året innan det återhämtade sig något och stängde veckan på svagt plus. De amerikanska obligationsräntorna sjönk och den amerikanska dollarn stärktes mot andra valutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +2,5,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index minskat med -4,0%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +2,4% och har i år stigit med +1,3%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig under ett smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1567 och 1572. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1571, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-11-30.png

Vi är nu inne i december som brukar vara en positiv börsmånad och efter den korrigering vi haft sedan början av oktober kanske det nu är dags för köpsidan att återta kontrollen. G20-mötet förefaller ha inneburit en del positiva nyheter, men det är väl bäst att avvakta utspel från Trumps administration och hur marknaden uppfattar läget i den pågående handelskonflikten. En ny månad innebär att en hel del makroekonomisk statistik kommer att publiceras och om drygt två veckor är det dags för besked från den amerikanska centralbanken Federal Reserve om ränteändring.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en svagt negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1180 i juni 2019. Sålda säljoptioner med lösen 1420, 1480 och 1500 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1540 i december.  Sålda säljoptioner med lösen 1260, 1300 och 1360 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 1260 i september 2019. Såld köpoption med lösen 1560 i mars 2019. Sålda köpoptioner med lösen 1600 och 1680 i september 2019. Köpt säljoption med lösen 1340 i december som försäkring mot kraftig nedgång. Såld decembertermin för att skydda mot nedgång.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1,6 i maj.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1175 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 1140 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Sålda säljoptioner med lösen 45, 50 och 55 i juni 2019.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 8,4 i maj 2019.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 4,0 och 4,25 i mars 2019.
 • Apelsinjuice: Köpt köpoption med lösen 145 i januari.
 • EUR/USD: Såld säljoption med lösen 1,09 i mars 2019.

Andelsvärdet i placeringsklubben backade med -0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 326,6897. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +12,3%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -5,3% sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i räntefond efter att exit träffades vecka 41.

ACWI-Weekly 2018-11-30

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-11-30

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXS30-Weekly 2018-11-30

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-11-30

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-11-30

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-11-30

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-11-30

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-11-30

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-11-30

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-11-30

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-11-30

Annonser

Veckorapport vecka 47 2018

g20 buenos aires 2018

Bild från Wikipedia

Det var stundtals en ganska dramatisk utveckling på Stockholmsbörsen under veckan som gick, där kurserna stundtals föll brant på bred front. Vi noterade nytt årslägsta för att sedan få en försiktig återhämtning. USA-börserna gick än svagare och föll i orolig handel under den av Thanksgiving-högtiden kortade börsveckan. Ädelmetallerna noterade små förändringar medan oljepriset fortsatte sin branta rutschkana. De amerikanska obligationsräntorna sjönk något och den amerikanska dollarn stärktes mot andra valutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index föll med -1,5,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index minskat med -6,3%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -1,8% och har i år sjunkit med -1,1%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig under ett smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1571 och 1575. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1574, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-11-23

Säljsidan har nu tydligt övertag på aktiemarknaderna världen över och även råvarumarknaderna är under press. På fredag startar G20-mötet i Buenos Aires, Argentina, och kanske kan eventuellt positiva besked därifrån ingjuta i vart fall tillfälligt mod i finansmarknaderna.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1580 i december. Såld köpoption med lösen 1640 i juni 2019.

Justerade positioner

Nya positioner

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1180 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1560 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1600 i september 2019.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1180 i juni 2019. Sålda säljoptioner med lösen 1420, 1480 och 1500 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1540 i december.  Sålda säljoptioner med lösen 1260, 1300 och 1360 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 1260 i september 2019. Såld köpoption med lösen 1560 i mars 2019. Sålda köpoptioner med lösen 1600 och 1680 i september 2019. Köpt säljoption med lösen 1340 i december som försäkring mot kraftig nedgång. Såld decembertermin för att skydda mot nedgång.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1,6 i maj.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1175 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 1140 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Sålda säljoptioner med lösen 45, 50 och 55 i juni 2019.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 8,4 i maj 2019.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 4,0 och 4,25 i mars 2019.
 • Apelsinjuice: Köpt köpoption med lösen 145 i januari.
 • EUR/USD: Såld säljoption med lösen 1,09 i mars 2019.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,4% jämfört med förra fredagen, och slutade på 327,0869. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +12,5%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -5,3% sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i räntefond efter att exit träffades vecka 41.

ACWI-Weekly 2018-11-23

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-11-23

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXS30-Weekly 2018-11-23

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-11-23

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-11-23

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-11-23

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-11-23

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-11-23

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-11-23

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-11-23

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-11-23

Veckorapport vecka 46 2018

thanksgiv-day

Bild från timeanddate.com

Vi lägger en negativ börsvecka bakom oss, där börskurserna länge föll på bred front men återhämtade sig i den avslutande handeln och stängde veckan med köparna i övertag. Särskilt USA-börserna visade styrka i torsdags och fredags efter en riktigt deppig inledning. Ädelmetallerna gick starkt efter förra veckans nedgångar medan oljepriset noterade en ny botten för året. De amerikanska obligationsräntorna föll påtagligt och den amerikanska dollarn försvagades mot andra valutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index föll med -2,0,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index minskat med -4,9%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -2,2% och har i år stigit med +0,7%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig under ett väldigt smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1577 och 1579. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1579, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-11-16

I informationsflödet börjar det surra allt högre om spekulationer att den amerikanska centralbanken Federal Reserve kan komma att sänka ökningstakten av sin styrränta, vilket drog ned både räntor och dollar i veckan samt gav stöd till börskurserna. Annars har det varit intressant att se hur snabbt stämningsläget slagit om från rosaskimrande optimism till lika onyanserad svart bild om den ekonomiska framtiden, med allt från skuldberg till konjunkturtopp. Det är sådana här strömningar som skapar trender, där aktörernas förväntningar kokas ihop till prisrörelser. Det svåra är att avgöra vad som är kortsiktigt brus och vad som är den egentliga riktningen. Ingen sitter med kunskap om vad som kommer att hända, så avgörande är som vanligt den plan man har för att hantera olika utfall med regler för entry, exit och hur mycket man riskerar.

Nästa vecka är det dags för Thanksgiving i USA, med den berömda Black Friday. Kurserna på USA-börserna har en historisk tendens till att gå upp i samband med denna helg, men handeln är tunn i och med stängda marknader på torsdag och endast begränsat öppethållande på fredag.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1540 i november. Förlust, men summerar med vinst tack vare den sålda indextermin.
 • Kaffe: Såld köpoption med lösen 1,5 i mars.
 • Naturgas: Såld call spread med såld köpoption med lösen december 3,5 och köpt köpoption med lösen november 3,5. (förlust)

Justerade positioner

 • OMXS30: Såld decembertermin för att försäkra mot nedgång

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1420, 1480 och 1500 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1540 i december.  Sålda säljoptioner med lösen 1260, 1300 och 1360 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 1260 i september 2019. Såld köpoption med lösen 1580 i december. Såld köpoption med lösen 1640 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1680 i september 2019. Köpt säljoption med lösen 1340 i december som försäkring mot kraftig nedgång. Såld decembertermin för att skydda mot nedgång.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1,6 i maj.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1175 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 1140 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Sålda säljoptioner med lösen 45, 50 och 55 i juni 2019.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 8,4 i maj 2019.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 4,0 och 4,25 i mars 2019.
 • Apelsinjuice: Köpt köpoption med lösen 145 i januari.
 • EUR/USD: Såld säljoption med lösen 1,09 i mars 2019.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,4% jämfört med förra fredagen, och slutade på 325,9154. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +12,1%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -5,3% sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i räntefond efter att exit träffades vecka 41.

ACWI-Weekly 2018-11-16

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-11-16

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXS30-Weekly 2018-11-16

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-11-16

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-11-16

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-11-16

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-11-16

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-11-16

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-11-16

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-11-16

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-11-16

Veckorapport vecka 45 2018

oil price falling

Bild från I C B

Börsveckan innebar fallande kurser på Stockholmsbörsen, efter den kraftiga uppgången veckan innan. På USA-börserna var tonen länge mer positiv, men i den avslutande handeln i fredags fick säljarna ett övertag. Ädelmetallerna hade en usel vecka liksom återigen oljepriset. De amerikanska obligationsräntorna sjönk något och den amerikanska dollarn stärktes mot andra valutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index föll med -1,4,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index minskat med -2,9%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -1,3% och har i år stigit med +2,9%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig under ett väldigt smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1580 och 1583. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1583, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-11-09

Nu är det amerikanska mellanårsvalet avklarat och utfallet som var väntat får ses som neutral för börsen. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve kom med ett minst lika väntat besked om räntan som kommer att höjas i december. Ytterligare räntehöjningar nästa år är fortfarande aktuella, men det återstår att se om konjunkturläget ger stöd för det. Det mesta hänger på löneutvecklingen.

Geopolitiskt är det mindre intensivt fram till G20-mötet i Argentina i slutet på november. Kanske får vi där se lite nyheter om handelskonflikten mellan USA och Kina. I veckan bör vi få se nästa steg i kampen mellan EU och Italien om budget och underskott.

Oljepriset har verkligen hamnat i press, vilket kanske en del tycker är konstigt med tanke på att USA:s sanktioner mot Iran trätt i kraft vilket borde plocka bort en del iransk olja från marknaden. För bara någon månad sedan gick spekulationernas vågor höga om att oljepriset kunde nå 100 dollar fatet.

CLXXXX-Weekly 2018-11-09

Man ska tänka på fyra saker som kan förklara svagheten:

 • USA fortsätter att producera väldigt mycket olja och har lägre behov av att importera
 • Världskonjunkturen befinner sig i ett avtagande stadium
 • Iransk olja hittar köpare världen över, inte minst i Kina
 • Oljan har en säsongsmässigt svag period under oktober till januari

June crude oil seasonality.png

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018 (förlust)

Justerade positioner

Nya positioner

 • Olja: Såld säljoption med lösen 45 i juni 2019.
 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1680 i september 2019.
 • OMXS30: Såld termin för att försäkra mot nedgång.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1420, 1480 och 1500 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1540 i december. Såld säljoption med lösen 1540 i november. Sålda säljoptioner med lösen 1260, 1300 och 1360 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 1260 i september 2019. Såld köpoption med lösen 1580 i december. Såld köpoption med lösen 1640 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1680 i september 2019. Köpt säljoption med lösen 1340 i december som försäkring mot kraftig nedgång. Såld termin för att skydda mot nedgång.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1,5 i mars. Såld köpoption med lösen 1,6 i maj.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1175 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 1140 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Sålda säljoptioner med lösen 45, 50 och 55 i juni 2019.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 8,4 i maj 2019.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 4,0 och 4,25 i mars 2019. Såld call spread med såld köpoption med lösen december 3,5 och köpt köpoption med lösen november 3,5.
 • Apelsinjuice: Köpt köpoption med lösen 145 i januari.
 • EUR/USD: Såld säljoption med lösen 1,09 i mars 2019.

Andelsvärdet i placeringsklubben sjönk med -0,4% jämfört med förra fredagen, och slutade på 324,7756. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +11,7%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -5,3% sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i räntefond efter att exit träffades vecka 41.

ACWI-Weekly 2018-11-09

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-11-09

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXS30-Weekly 2018-11-09

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-11-09

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-11-09

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-11-09

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-11-09

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-11-09

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-11-09

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-11-09

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-11-09

Veckorapport vecka 44 2018

Börsveckan gick i återhämtningens tecken, där kurserna på Stockholmsbörsen genomgående steg på bred front. Det saknades inte dramatik under vissa dagar, men köpsidan visade en styrka som vi inte sett på drygt en månad. På USA-börserna var uppgången mer svajig och handeln avslutade tveksamt, trots en positiv slutspurt. Ännu ett FAANG-bolag rapporterade resultat och Apple fick se sin aktie sjunka ordentligt. Ädelmetallerna sjönk något jämfört med förra veckan och oljepriset hade en riktigt svag vecka. De amerikanska obligationsräntorna steg påtagligt och den amerikanska dollarn stärktes mot andra valutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +4,5,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index minskat med -1,6%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +4,9% och har i år stigit med +4,2%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig under ett smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1581 och 1586. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1586, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-11-02

Volatiliteten på aktiemarknaderna lär fortsätta, men köpsidan förefaller ha återkommit i styrka. Nu när rapportfloden för det tredje kvartalet ebbat ut riktas fokus mer på makroekonomiska faktorer som konjunkturmätaren inköpschefsindex, inflation, räntor och utspel i geopolitiska frågor som handelskonflikten mellan USA och Kina. I veckan har vi också det amerikanska mellanårsvalet, där vi får se om demokraterna får möjlighet att sätta käppar i hjulet för Trumps administration. Budgetbråket mellan Italien och EU rullar också vidare, med nästa anhalt 13 november då Italien ska ha presenterat ett reviderat budgetförslag. Sker inte det kan EU gå vidare med att utdela bestraffningar och tuffare villkor för Italiens del. Kortsiktigt är inte det här mer än käbbel på hög nivå, men långsiktigt handlar det om EU:s framtid, euron som gemensam valuta och nationers enorma statsskulder.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 8,4 i januari 2019.
 • Olja: Såld köpoption med lösen 76 i februari 2019.

Justerade positioner

 • OMXS30: Köpt termin för att netta (avsluta) skydd mot nedgång (mindre förlust).

Nya positioner

 • Apelsinjuice: Köpt köpoption med lösen 145 i januari.
 • EUR/USD: Såld säljoption med lösen 1,09 i mars 2019.
 • Kaffe: Såld köpoption med lösen 1,6 i maj.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1420, 1480 och 1500 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1540 i december. Såld säljoption med lösen 1540 i november. Sålda säljoptioner med lösen 1260, 1300 och 1360 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 1260 i september 2019. Såld köpoption med lösen 1580 i december. Såld köpoption med lösen 1640 i juni 2019. Köpt säljoption med lösen 1340 i december som försäkring mot kraftig nedgång. Såld termin för att skydda mot nedgång.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 1,5 i mars. Såld köpoption med lösen 1,6 i maj.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1175 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 1140 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Sålda säljoptioner med lösen 50 och 55 i juni 2019.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 8,4 i maj 2019.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 4,0 och 4,25 i mars 2019. Såld call spread med såld köpoption med lösen december 3,5 och köpt köpoption med lösen november 3,5.
 • Apelsinjuice: Köpt köpoption med lösen 145 i januari.
 • EUR/USD: Såld säljoption med lösen 1,09 i mars 2019.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 326,0477. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +12,1%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -5,3% sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i räntefond efter att exit träffades vecka 41.

ACWI-Weekly 2018-11-02

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-11-02

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXS30-Weekly 2018-11-02

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-11-02

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-11-02

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-11-02

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-11-02

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

AWCI-Weekly ATR 2018-11-02

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-11-02

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-11-02

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-11-02

Veckorapport vecka 43 2018

markets in turmoil

Bild från @CNBC på Twitter

Nervositeten återkom på aktiebörser världen över och branta nedgångar varvades med kvicka men kortlivade uppåtrekyler. En hel dramatik utspelades på terminsmarknaderna under nattetid och det blev en del märkliga turer från dag till annan. Stockholmsbörsen föll ned till och även under den tidigare botten för året, satt i februariraset. På USA-börserna var det en riktigt varannandagshandel men trenden nedåt var solklar. Volatiliteten steg kraftigt och är nu uppe på mer normala nivåer sett över ett längre tidsperspektiv. Ädelmetallerna steg jämfört med förra veckan medan oljepriset föll. De amerikanska obligationsräntorna föll och den amerikanska dollarn stärktes mot andra valutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index backade med -3,0,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index minskat med -5,8%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar backade med -3,0% och har i år backat med -0,6%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig långt under ett kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1582 och 1589. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1587, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-10-26

Med en nedgång på 10% under den senaste månaden för OMXS30 har vi fått uppleva en korrigering av tidigare uppgång. Det är en helt normal och faktiskt välbehövlig mekanism i aktiemarknaden för att inte värderingar ska springa iväg till orimliga nivåer samt att aktörerna ska påminnas om att det finns risk i aktier. Informationsflödet domineras nu av negativa nyheter, med allt från konjunkturtopp till räntehöjningar och nedgångar i bostadspriser. Lägg där till Italiens ställningskrig med EU om statsbudgeten, oro för det amerikanska mellanårsvalet samt handelskonflikten mellan USA och Kina så blir stämningsläget allt annat än muntert. Visst kan detta vara inledningen till en sämre börs för en längre tid, men det finns också positiva fakta. Bolagen redovisar genomgående starka resultat, även om färre visar bättre än väntat. Räntorna är fortsatt låga och frågan är hur kraftiga ökningar vi kan få se med nuvarande takt på löneökningar och inflation. Vi lägger snart också oktober bakom oss, en månad ökänd för börsturbulens. Normalt är november och december starka börsmånader. Kanske kan återköp av amerikanska aktier som åter är tillåten efter rapportperiod kan ge lite styrka till köpsidan.

I mina ögon finns det potential till mer nedgång i USA, där indexen har hållits uppe av de stora teknikföretagen som haft väldigt höga värderingar. Till skillnad från milleniumbubblan så visar företagen bra med vinst samtidigt med hög tillväxt. Därför tror jag ändå att fallhöjden är begränsad, kanske ned till 2500-2550 för S&P 500, vilket är bottennoteringen för året. För Stockholmsbörsen tror jag att nedgången bör ha bottnat ur denna vecka, men osvuret är givetvis bäst. Möjligen kan vi få se ett besök omkring 1460 för OMXS30.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • Olja: Sålda köpoptioner med lösen 70 och 75 i december 2018. Såld köpoption med lösen 80 i januari 2019. Såld köpoption med lösen 85 i mars 2019.

Justerade positioner

 • OMXS30: Såld termin för att skydda mot värdeminskning av sålda säljoptioner.

Nya positioner

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1580 i december
 • Olja: Såld säljoption med lösen 50 i juni 2019.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1420, 1480 och 1500 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1540 i december. Såld säljoption med lösen 1540 i november. Sålda säljoptioner med lösen 1260, 1300 och 1360 i juni 2019. Såld säljoption med lösen 1260 i september 2019. Såld köpoption med lösen 1580 i december. Såld köpoption med lösen 1640 i juni 2019. Köpt säljoption med lösen 1340 i december som försäkring mot kraftig nedgång. Såld termin för att skydda mot nedgång.
 • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1175 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 1140 i juni 2019. Såld köpoption med lösen 1400 i juni 2019.
 • Olja: Såld köpoption med lösen 76 i februari 2019.  Såld säljoption med lösen 55 i maj 2019. Sålda säljoptioner med lösen 50 och 55 i juni 2019.
 • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 8,4 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 8,4 i maj 2019.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018.
 • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019.
 • Naturgas: Sålda köpoptioner med lösen 4,0 och 4,25 i mars 2019. Såld call spread med såld köpoption med lösen december 3,5 och köpt köpoption med lösen november 3,5.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,5% jämfört med förra fredagen, och slutade på 325,8222. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +12,0%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -5,3% sedan årsskiftet efter en vecka på oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i räntefond efter att exit träffades vecka 41.

ACWI-Weekly 2018-10-26

 

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-10-26

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 41.

OMXS30-Weekly 2018-10-26

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-10-26

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-10-26

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-10-26

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-10-26

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

AWCI-Weekly ATR 2018-10-26

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-10-26

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-10-26

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-10-26