Veckorapport vecka 47 2020

Ännu en positiv vecka på Stockholmsbörsen. USA-börserna visade ett något avvikande mönster och slutade veckan med en nedgång som fick S&P 500 att stänga lägre än föregående vecka.

Guldet sjönk medan oljepriset steg påtagligt. De amerikanska obligationsräntorna backade. Den amerikanska dollarn försvagades gentemot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,5% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +8,7%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +1,4% och har i år klättrat med +12,6%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1739, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Uppgången på Stockholmsbörsen känns väl stretchad, när till och med USA-börserna börja se ut att bygga en åtminstone tillfällig toppformation, även fast president Trump nu har sett till att vi fått fram framgångsrika vaccin…

Räntorna sjunker och centralbankerna förefaller fast beslutna att tillämpa en expansiv penningpolitik under överskådlig tid, så det finns mycket kapital som söker avkastning på aktiesidan och driver kurserna uppåt. Till syvende og sisdt är det ändå efterfrågan och företagens intäkter/vinster som måste försvara kursvärderingarna. Här får man nog säga att förväntningarna på det första halvåret 2021 är duktigt upptrissade och det torde inte finnas mycket marginal för besvikelser, först och främst i att den fortsatta ekonomiska återhämtningen dröjer på grund av ökad smittspridning.

Warren Buffetts indikator om börsvärde i relation till amerikansk bruttonationalprodukt är uppe i 175%, vilket enligt hans tolkning innebär att aktier är kraftigt övervärderade. Det betyder inte att priserna inte kan fortsätta uppåt, men är en varningsflagg om var i värderingskurvan vi befinner oss.

Slutet av november och början av december är säsongsmässigt en stark börsperiod.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes mer den amerikanska dollarn än vad dollarindex backade. Valutasäkringen gav därför en negativ effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Fläskkött: Negativ prisspread i december. (mindre vinst)

Justerade positioner

Nya positioner

 • S&P 500: Covered put med såld termin och såld säljoption med lösen 3600 i mars.
 • Koppar: såld put spread med såld säljoption 3,1 och köpt säljoption 3,2 i februari 2021

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Såld säljoption januari 1500.
 • Sojabönor: Negativ prisspread med såld säljoption 900 i januari 2021 och köpt säljoption 940 i januari 20201.
 • Bomull: Såld termin i december.
 • Kaffe: Köpt termin december.
 • AUDUSD: Sålt termin december.
 • S&P 500: Covered put med såld termin och såld säljoption med lösen 3600 i mars.
 • Koppar: såld put spread med såld säljoption 3,1 och köpt säljoption 3,2 i februari 2021

Andelsvärdet i placeringsklubben var oförändrat jämfört med förra fredagen, och slutade på 371,6778. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med knappt -1,2%.

Det börjar närma sig lösendag för OMXS30-optionerna i december, vilket kommer att ge ett positiv resultat.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

En tanke på “Veckorapport vecka 47 2020

 1. Pingback: Veckorapport vecka 47 2020 - AKTIEFEED

Kommentarer är stängda.