Veckorapport vecka 45 2020

Kursutvecklingen på Stockholmsbörsen liknar mest en berg- och dalbana de senaste veckorna! Efter en ordentlig körare nedåt fick vi nu se köpsidan ta över fullständigt ta över, inspirerad av USA-börserna.

Guldet följde aktierna uppåt, och även oljepriset steg trots en svag avslutning. De amerikanska obligationsräntorna sjönk något efter en slagig handelsvecka. Den amerikanska dollarn försvagades påtagligt gentemot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med hela +5,9% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +2,7%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar rusade med +6,5% och har i år klättrat med +7,9%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1721, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Det går fort i hockey, och det samma kan man säga om finansmarknaderna. Det är inte lätta marknader att handla i då både upp- och nedgångar sker väldigt snabbt. USA-valet dominerade informationsflödet i finanssfären, tillsammans med den allt dystrare smittspridningen. Det står dock klart att det viktigaste för marknadsaktörerna är att bli av med osäkerhet, och med Biden klar som president bör det vara överstökat vem som leder USA de närmaste åren. Men underskatta inte rallarsvingar från Trump och den yvigaste högern.

Oron för coronaviruset verkar ha lagt sig på aktiemarknaderna. Dödstalen stiger inte lika brant som antalet fall, och vi kommer allt närmare ett vaccin. Det har också aviserats nya stimulanspaket, inte minst från USA, och det spelar nog mindre roll om det är Biden eller Trump som sitter vid spakarna för sannolikheten att det ska implementeras de kommande månaderna. Mer pengar in i systemet ökar de disponibla inkomsterna och driver efterfrågan på varor och tjänster.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes mot den amerikanska dollarn mer än vad dollarindex backade. Valutasäkringen gav därför en negativ effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

  • Kaffe: Köpt termin december.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

  • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Såld säljoption januari 1500.
  • Sojabönor: Negativ prisspread med såld säljoption 900 i januari 2021 och köpt säljoption 940 i januari 20201.
  • Fläskkött: Negativ prisspread i december.
  • Bomull: Såld termin i december.

Andelsvärdet i placeringsklubben var i princip oförändrat jämfört med förra fredagen, och slutade på 371,4934. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -1,2%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

En tanke på “Veckorapport vecka 45 2020

  1. Pingback: Veckorapport vecka 45 2020 - AKTIEFEED

Kommentarer är stängda.