Veckorapport vecka 40 2020

Stockholmsbörsen repade snabbt mod efter förra veckans nedgångar, och hade det inte varit för Trumps skrämselhicka i fredags hade det blivit en synnerligen stark börsvecka. Nu blev det bara en bra dito. USA-börserna handlades likartat, efter att köparna kommit tillbaka redan i den avslutande handeln föregående vecka.

Guldet steg medan oljepriset föll rejält. De amerikanska obligationsräntorna steg något. Den amerikanska dollarn försvagades gentemot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,7% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +2,4%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar avancerade med +1,8% och har i år klättrat med +7,0%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1697, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

När president Trump konstaterades insjuknad i Covid-19 blev det lite turbulens på marknaderna, men helgens utveckling förefaller ha gett ytterligare bränsle till en redan stark börsuppgång sedan mars. Låga räntor, positiv ekonomisk statistik och centralbanker som aviserar att man inte räknar med räntehöjningar de närmaste åren är förstås en bra grogrund för aktier. Smittspridningen av coronaviruset ser dock ut att ta ny fart och nu är vintersäsongen här, vilket krånglar till läget. Det är snart bara tre veckor till det amerikanska presidentvalet och om någon vecka börjar rapportfloden för det tredje kvartalet att tillta.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes mer mot den amerikanska dollarn än vad dollarindex föll. Valutasäkringen gav därför en negativ effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

  • JPYUSD: Köpt termin december.

Justerade positioner

Nya positioner

  • Guld: Köpt termin december.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

  • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december.
  • Guld: sålt köpoption december 2350 med en köpt köpoption september 2300 som försäkring.
  • Sojabönor: Negativ prisspread med såld säljoption 900 i januari 2021 och köpt säljoption 940 i januari 20201.
  • AUDUSD: Köpt termin december.
  • CADUSD: Köpt termin december.
  • Guld: Köpt termin december.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,4% jämfört med förra fredagen, och slutade på 371,3351. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -1,3%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

En tanke på “Veckorapport vecka 40 2020

  1. Pingback: Veckorapport vecka 40 2020 - AKTIEFEED

Kommentarer är stängda.