Veckorapport vecka 32 2020

Stockholmsbörsen slutade på tydligt plus efter en riktigt stark inledning i måndags och därefter högst avvaktande handel. På USA-börserna var uppgången lugnare och mer stabil.

Guldet fortsatte oförtrutet uppåt och slutade högre jämfört med föregående vecka även efter en rejäl körare nedåt i fredags. Även silvret hade ännu en bra vecka. Oljepriset stärktes något i stillsam handel och de amerikanska obligationsräntorna steg blygsamt. Den amerikanska dollarn stärktes något i en svängig handel gentemot mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,9% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -1,8%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +2,6% och har i år klättrat med +2,4%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1653, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend.

Köpsidan vinner tillbaka mark på aktiebörserna och i USA står S&P 500 ytterst nära sin rekordnotering från i februari. Techbolagens framgångar och den tydliga återhämtningen vi ser i diverse makroekonomisk data ger bränsle åt optimismen, men i kurserna ligger nu höga förväntningar inbakade. Liksom Kortsikt lutar jag åt att sannolikheten för en kommande korrigering under hösten är hög, där just uppskruvade förväntningar, kommande presidentval och avtagande återhämtning är riskfaktorer. Stimulanser och ränteaktioner från centralbanker ska dock aldrig underskattas!

Bild från multpl.com

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan stärktes mot den amerikanska dollarn samtidigt som dollarindex ökade. Valutasäkringen gav därför en negativ effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

 • Vete: Negativ prisspread med köpt säljoption november 520 och såld säljoption november 480.
 • Kakao: Såld termin september. (förlust)

Justerade positioner

Nya positioner

 • Havre: Köpt termin december.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda köpoptioner med lösen 1680 i september och 1780 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.
 • Majs: positiv prisspread med såld köpoption december 4,0 och köpt köpoption december 3,5.
 • Naturgas: En butterfly med köpt köpoption 2,5, såld köpoption 3,0 och köpt köpoption med lösen 3,5, alla med lösen i november.
 • Vete: Sålt termin i september.
 • Koppar: Negativ prisspread med köpt säljoption september 280 och såld säljoption september 270.
 • Guld: sålt köpoption december 2350 med en köpt köpoption september 2300 som försäkring.
 • Havre: Köpt termin december.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 367,0348. Sedan årsskiftet har andelsvärdet fallit med -2,4%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

2 tankar om “Veckorapport vecka 32 2020

 1. Pingback: Veckorapport vecka 32 2020 - AKTIEFEED

 2. Hej, varför är de flest portföljer likvida enligt texten?

  Med vänlig hälsning, Per Norrfors, 070-5888899
  ________________________________

Kommentarer är stängda.