Veckorapport vecka 12 2020

Coronaviruset SARS-CoV-2 och dess spridning fortsätter att ligga som en ytters obehaglig och tung blöt filt över världen, och inte minst finansmarknaderna. Räntepapper faller i värde och aktier dalar i takt med att efterfrågan rasar.

Ädelmetallerna fortsatte ned liksom oljepriset och de amerikanska obligationsräntorna. Den amerikanska dollarn steg påtagligt mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index sjönk med -1,5% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -23,5%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar stängde ned -2,1% och har i år fallit med -24,0%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig långt under klustret av trendindikatorns längre medelvärden. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1673, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend.

Coronakrisen är oöverträffad i modern tid vad gäller inverkan på både människor, företag och finansmarknader. Utvecklingen i det dagliga slår vilt och det är omöjligt att navigera i ett sådant volatilt brus. Kapital ligger parkerat i räntepapper världen över i väntan på att det mest onormala i marknaden ska gå över. Ångesten breder ut sig, men för den som har kapital finns det bra med möjligheter att börja köpa in sig, särskilt dagar när det ser som allra mörkast ut. Mänskligheten uppvisar ibland en fantastisk förmåga att hitta lösningar på svåra problem och här har vi en oöverträffad utmaning där faktiskt hela världen samfällt arbetar tillsammans. Briljanta forskare världen över är fullt igång med utveckling av vaccin, antikroppar, snabbtest och alternativa behandlingar. Utvecklingen i Kina och Sydkorea visar att viruset klingar av i ganska snabb takt om man vidtar rätt åtgärder.

Onsdagsfonden Good Options

Den svenska kronan föll mot den amerikanska dollarn, och dollarindex steg ungefär lika mycket. Valutasäkringen gav därför en neutral effekt på portföljen.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

  • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1600 i juni. (förlust)

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

  • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1440 och 1520 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Sålda köpoptioner med lösen 1720 och 1760 i juni 2020. Köpt säljoption med lösen 1100 i maj. Köpt säljoption med lösen 1050 i september.

Andelsvärdet i placeringsklubben föll med -0,8% jämfört med förra fredagen, och slutade på 361,1276. Sedan årsskiftet har andelsvärdet backat med -4,0%.

Utvecklingen är naturligtvis utmanande för portföljen. Om börsen fortsätter att falla kraftigt kommer det att pressa resultatet, men fallhöjden känns duktigt begränsad nu, efter ett tapp på nära -30% sedan toppnoteringen i februari för OMXS30.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 9.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffats vecka 5.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

En tanke på “Veckorapport vecka 12 2020

Kommentarer är stängda.