Veckorapport vecka 34 2019

trump twitter china alternative

Börsveckan såg ut att utvecklas ganska stabilt positiv, men avslutningen var riktigt svag och summerade till endast en klen uppgång för veckan. USA-börserna gjorde en rejäl djupdykning i fredags i samband med president Trumps tweetande om eskalering av handelskonflikten mellan USA och Kina. Guldet, som länge handlades ned, rusade upp i fredags, liksom systermetallen silver. Oljepriset backade medan de amerikanska obligationsräntorna var i stort sett oförändrade jämfört med förra veckan. Den amerikanska dollarn försvagades rejält mot andra världsvalutor, mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +0,2,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +8,1%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +0,3% och har i år stigit med +13,4%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig en bra bit under ett smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1572 och 1577. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1575, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-08-23.png

Det är inte lätt att hänga med i svängarna när USA:s president är så pigg att komma med mer eller mindre bombastiska uttalanden om andra länder och ledare. Helt klart växlar hans officiella bedömningar snabbt. Räntorna fortsätter sin vandring i rekordlågt territorium och i en eventuell recession är det inte mycket kvar av klassisk penningpolitik att ta till. Kvar finns då gammal hederlig finanspolitisk stimulans och i Europa finns kraft att lansera rätt omfattande expansiva program som investeringar i infrastruktur. Kanske får vi några sådana initiativ under hösten, om makroekonomisk statistik fortsätter visa på avmattning. Att låna pengar till investeringar är ju i princip gratis för stater idag.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med vinst om inte annat anges

Justerade positioner

Nya positioner

  • Apelsinjuice: köpt termin mars 2020, med köpt säljoption november 85 som försäkring.
  • Fläskkött: såld säljoption med lösen 50 i februari 2020, köpt säljoption med lösen 48 oktober som försäkring.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

  • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1380 i december. Såld säljoption med lösen 1280 i mars 2020. Sålda säljoptioner med lösen 1160 och 1200 i juni 2020. Såld köpoption med lösen 1680 i september. Sålda köpoptioner med lösen 1620 och 1650  i december.
  • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,4 i september. Såld säljoption med lösen 2,6 i oktober, med en köpt säljoption 2,1 i oktober som försäkring.
  • Guld: såld köpoption med lösen 1850 i mars 2020.
  • 30-årig amerikansk statsobligation: Vagga med såld köpoption 169 i november och såld säljoption 159 november, med köpt köpoption september 171 och köpt säljoption september 160 som skydd.
  • Boskap: köpt termin med lösen i oktober.
  • Socker: köpt termin med lösen i oktober.
  • Apelsinjuice: köpt termin mars 2020, med köpt säljoption november 85 som försäkring.
  • Fläskkött: såld säljoption med lösen 50 i februari 2020, köpt säljoption med lösen 48 oktober som försäkring.

Andelsvärdet i placeringsklubben var i stort sett oförändrat jämfört med förra fredagen, och slutade på 361,0624. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +10,6%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i aktiefonden AP7 Aktiefond efter en köpsignal 2019-07-31.

ACWI-Weekly 2019-08-23.png

Utvecklingen av index sedan köp är -3,7% och aktuell exit är 69,52.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 33.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-08-23.png

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 32.

OMXS30-Weekly 2019-08-23

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter en exit vecka 31.

EEM-Weekly 2019-08-23.png

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP-Weekly 2019-08-23.png

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-08-23.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-08-23.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-08-23.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-08-23

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP-Weekly ATR 2019-08-23.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-08-23.png