Veckorapport vecka 18 2019

Till slut fick vi se en liten rekyl efter den snabba och kraftiga uppgången de senaste veckorna. USA-börserna repade sig och gick starkt i den avslutande handeln i fredags. Ädelmetallerna backade något liksom oljan backade. De amerikanska obligationsräntorna steg något i en slagig handel. Den amerikanska dollarn, mätt i dollarindex, försvagades mot andra valutor.

Stockholmsbörsens OMXS30-index backade med -1,0,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +18,7%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar sjönk med -1,1% och har i år klättrat med +21,2%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig långt över ett extremt smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1567 och 1576. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1571, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-05-03.png

En välbehövlig rekyl som blev väldigt mild. Återstår att se om vi fortsätter uppåt eller om vi får se lite mer av vinsthemtagningar och liter mer defensiva köpare. Grundtonen är som trenden fortsatt positiv.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

  • Olja: Såld säljoption med lösen 43 i november.

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

  • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1440 i september. Såld köpoption med lösen 1680 i september. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1700 i december.
  • Olja: Såld köpoption med lösen 75 i november.
  • Vete: Covered call med köpt termin i juli, såld köpoption juni 4,7 samt köpt säljoption 4,0 i juli som försäkring.
  • Kaffe: Positiv prisspread med såld säljoption september 0,9 och köpt säljoption september 0,9.
  • JPY/USD: Såld säljoption med lösen 0,0089 i september.
  • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,4 i september. Såld säljoption med lösen 2,6 i oktober, med en köpt säljoption 2,1 i oktober som försäkring. Såld säljoption med lösen 2,4 i september.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med 0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 347,9212. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +6,5%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +7,8% sedan årsskiftet efter en vecka på +1,0%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i AP7 Aktiefond efter att köpsignal genererades 2019-03-07.

ACWI-Weekly 2019-05-03

Aktuell exit är 71,38.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige efter att en köpsignal genererades 2019-02-28.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-05-03.png

Aktuell exit är 609,24.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i Avanza Zero efter att en köpsignal genererades 2019-03-07.

OMXS30-Weekly 2019-05-03

Aktuell exit är 1604,22.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2019-05-03

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP-Weekly 2019-05-03

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-05-03.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-05-03.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-05-03.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-05-03.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP-Weekly ATR 2019-05-03.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-05.03.png