Veckorapport vecka 16 2019

bull market

Köpsidan fortsatte att visa musklerna och Stockholmsbörsen noterade en vecka med enbart uppgångar. På USA-börserna var utvecklingen mindre euforisk likartad och S&P 500 stängde i princip oförändrat jämfört med föregående vecka, i en avkortad påskhandel. Ädelmetallerna hade en svag vecka medan oljan noterade endast små förändringar, liksom de amerikanska obligationsräntorna. Den amerikanska dollarn, mätt i dollarindex, stärktes mot andra valutor efter en kraftig uppgång i torsdags.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,8,% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index ökat med +18,6%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +1,4% och har i år klättrat med +21,0%. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig långt över ett extremt smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1559 och 1561. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1559, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2019-04-18.png

Optimismen på aktiebörserna är påtaglig och den branta nedgången i slutet av förra året är ett minne blott. En uppgång på nästan 20% för OMX30 på mindre än fyra månader är anmärkningsvärt, men innebär ”endast” att vi är tillbaka till nivåerna som gällde i slutet av september. Som Kortsikt skriver har rapportsäsongen börjat positivt i USA, med resultat som generellt ligger över förväntningarna. Kina presenterade i veckan god makroekonomisk statistik, som visar att landets stimulanser har effekt. Den kinesiska ekonomin är förstås av synnerligen stor betydelse för världshandeln.

Börsen noteras enligt klassiska indikatorer på klart överköpta nivåer, men i en positiv trend kan kurserna befinna sig länge på sådana. Efter snart en månads oavbruten uppgång och i närheten av tidigare toppnoteringar vore det nyttigt med en rekyl, men kanske står köpsnurrorna hårt inställda på all time high på 1720 för OMXS30. Säsongsmönstret för S&P 500 talar för en något mer avvaktande börs i maj och juni, innan semesterrallyt tar vid.

anychart

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

  • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1220 och 1240 i december.

Justerade positioner

Nya positioner

  • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,6 i oktober, med en köpt säljoption 2,1 i oktober som försäkring.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

  • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1380 och 1440 i september. Såld köpoption med lösen 1680 i september. Sålda köpoptioner med lösen 1620, 1650 och 1700 i december.
  • Olja:  Såld säljoption med lösen 43 i november. Såld köpoption med lösen 75 i november.
  • Vete: Covered call med köpt termin i juli, såld köpoption juni 4,7 samt köpt säljoption 4,0 i juli som försäkring.
  • Guld: Såld köpoption med lösen 1425 i augusti.
  • Kaffe: Positiv prisspread med såld säljoption september 0,9 och köpt säljoption september 0,9.
  • JPY/USD: Såld säljoption med lösen 0,0089 i september.
  • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,6 i oktober, med en köpt säljoption 2,1 i oktober som försäkring.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med 0,4% jämfört med förra fredagen, och slutade på 344,9638. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +5,6%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +3,6% sedan årsskiftet efter en vecka på +0,4%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är till 100% placerad i AP7 Aktiefond efter att köpsignal genererades 2019-03-07.

ACWI-Weekly 2019-04-19.png

Aktuell exit är 70,70.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige efter att en köpsignal genererades 2019-02-28.

OMXSBCAPPI-Weekly 2019-04-19.png

Aktuell exit är 598,33.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i Avanza Zero efter att en köpsignal genererades 2019-03-07.

OMXS30-Weekly 2019-04-18

Aktuell exit är 1572,95.

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2019-04-19.png

Onsdagsfonden Råvaror

Trendindikatorn 40 veckors exponentiellt glidande medelvärde visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJP-Weekly 2019-04-19.png

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2019-04-19.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2019-04-19

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2019-04-19.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2019-04-19.png

Bloomberg Commodity Index (Onsdagsfonden Råvaror)

DJP-Weekly ATR 2019-04-19.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2019-04-19.png